Son Eklenen Maniler:

seve n yurek
ekledi

Ata bindim Yoruldum
Kız bensana vuruldum
Keşke vurulmasaydım
Çankırı ya duyuldum...
Puanla

karasonyali ern
ekledi

Çayırlar ovasında
su durmaz kovasında
yarim aklıma geldi
namazın ortasında
Puanla

Napcan :)
ekledi

Saçlar düşmüş gerdana
Gelin çıktı meydana
Nazar etme a kaynana
Oğlun sevmiş aglama
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Kayalardan kayarım
Bu kız benim ayarım
Ayşe benim olmazsa
Kaderime yanarım
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Yel vurur kazak oynar
Başımda tozak oynar
Ben yârime ne yaptım
O benden uzak oynar
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Tarla başı pıtırak
Duralım tarak tarak
Çok çalıştık yetmez mi?
Gelin kızlar oturak
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Gel yakına yakına
Çeşmenin arkasına
Kırmızı gül takayım
Ceketin yakasına
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Yanamam bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözüm yaşın sile sile.
Puanla

ŞiBa Baki
ekledi

Kaşların emi emi
Ne bakan kinle beni
Yat dizimin üstüne
Çekeyim sana ninni.
Puanla

Rasgele Maniler:

Sevdalı
ekledi

Konsol üstünde ceviz
Yarimin adı Cengiz
Cengiz benim olursa
İstemem fazla ceyiz.
Puanla

ayşe angel
ekledi

ah şu hayat şu hayat
kaynanayı kaldır at
kaynanasız gelinler
aman bacım ne rahat
Puanla

manilerimiz.com
ekledi

Okulun çeşmesi,
Hep kuzeye akmaz mı?
Söyle bana sevgilim,
Ayrılanlar kavuşmaz mı?
Puanla

Mihriye
ekledi

Karanfil kutu ile
İçinin otu ile
Demedim mi sana ben
Konuşma kötü ile
Puanla

yaren
ekledi

fizik ile araştırdım
kimya ile çözdüm
edebiyat ile söylüyorum
seni çok seviyorum
Puanla

5D.com
ekledi

Kara kara kazanlar
Okuyanlar yazanlar
Dünya güzel bir kitap
okumayan az anlar
Puanla

Mani nedir ? Manilerin Önemi:

Edebiyat Dilinde Mani:

Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa'dır. aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Bir çok mani çeşidi vardır. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani’dir.