Son Eklenen Maniler:

EKEN
ekledi

Aşk aşk değil adapazarı
Herşey birbiriyle karışık
Sen sen ol kimseye karışma
Kendi halinde yaşa
Puanla

Balıkesirli
ekledi

Entarisi damgalı
Penciresi halkalı
Alıceksen al gari
Benim başım gavgalı
Puanla

Rahime kübra
ekledi

Aşadan yukarı geldik
Düştük davulu deldik
Oğlan evini bırakıp da
Kız evine geldik
Puanla

Özkan öner
ekledi

Ramazan ayı oldu mu?
Yoğurtlar tasa doldu mu?
Gece vakti herkes
Sahura kalktı mı?
Puanla

Sefer Akkurt
ekledi

Bugün hava pusarık,
Başta durmuyor sarık,
Eğil bir yar öpeyim,
Belki yolda susarık
Puanla

Sefa Erhan
ekledi

Ekinler dize kadar
Gel bize kadar
Cay icelim beraber
Annenler gelene kadar.
Puanla

Feride aflatunova
ekledi

Nehir olup akayim
Ates olup yakayim
Ac yuzunu sevdigim
Doya doya bakayim
Puanla

sultan
ekledi

Tohum ektim fideler
Akşam oldu dideler
Ben yarime gel dedim
Oy geceler geceler
Puanla

Işıkları büşra
ekledi

Kalkın kızlar gidelim
inci mercan serelim
gücenmeyin ama kızlar
hepinizden güzelim
Puanla

Rasgele Maniler:

~~qizm~~
ekledi

A benim bahtı yarim,
Gönlünde tahtı yarim,
Yüzünde göz izi var,
Sana kim baktı yarim.
Puanla

yeşim
ekledi

gün kavuştu ırakta
gözüm karada akta
herkesin yari geldi
benim yarim uzakta
Puanla

ALPEREN
ekledi

Telgraflar direkte
Sevdam gizli yürekte
Benim iki yarim var
İkisi bir örnekte
Puanla

fatih naim
ekledi

karpuz kestim kan çıktı
içinde yılan çıktı
benim sevdiğim oğlan
askerde subay çıktı
Puanla

Aşki
ekledi

Yüzüğüm var gümüşten,
Yandı tenim Güneşten,
Sensizlik yürümek gibi,
Kızgın kor ateşten.
Puanla

sevgi
ekledi

Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider
Sevgiyi gören yiğitler
Evine hasta gider
Puanla

Mani nedir ? Manilerin Önemi:

Edebiyat Dilinde Mani:

Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa'dır. aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Bir çok mani çeşidi vardır. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani’dir.