Arama Sonuçları

manilerimiz.com
ekledi

Coştum coştum duruldum,
Kız peşinden yoruldum,
Gayri senden vazgeçtim,
Ben ablana vuruldum.
no:2

manilerimiz.com
ekledi

Emek verip derdiğim,
Askere gönderdiğim,
Gayri dayanamıyom,
Tez gel gönül verdiğim.
no:3

manilerimiz.com
ekledi

Çayda çanak kırılmış,
Kız oğlana vurulmuş,
Oğlan almam dedikçe,
Kız boynuna sarılmış.
no:4

manilerimiz.com
ekledi

Koyun keçi otlatırım,
Yükseklerden atlatırım,
Verselerdi benim yarimi,
Düşmanları çatlatırdım.
no:6

manilerimiz.com
ekledi

Çeşme başı pıtırak,
Gelin kızlar oturak,
Ne oturak ne durak,
Satılak da kurtulak.
no:7

manilerimiz.com
ekledi

Sepet sepet üzüm var,
Benim sende gözüm var,
Senden başkası haramdır,
Dünya ahiret sözüm var.
no:8

manilerimiz.com
ekledi

Pınara desti koydum,
Damla damla olacak,
Benim sevdiğim oğlan ,
Başöğretmen olacak.
no:9

manilerimiz.com
ekledi

Dağda tavuk kümesi,
Başında allı fesi,
Oğlanlar vezir olsa,
Yine kızın kölesi.
no:10

manilerimiz.com
ekledi

Karşı bağın üzümü,
Gelin kırma sözümü,
Utandım diyemiyom,
Bir öpeyim yüzünü.
no:11

manilerimiz.com
ekledi

Mendil aldım onbeşe,
Onu serdim güneşe,
Gitti yarim gelmeldi,
Beni aldı telaşe.
no:12

manilerimiz.com
ekledi

Kuş kafese girmiyor,
Buna aklım ermiyor,
Hiç boşuna ah çekme,
Annem beni vermiyor.
no:13

manilerimiz.com
ekledi

Kayalar yarılmasın,
Yar bana darılmasın,
Yar bana darılıp da,
Ellere sarılmasın.
no:14

manilerimiz.com
ekledi

Hey hızara hızara,
Dalda elma gızara,
Beni sana vermezler,
Başka yerden gız ara.
no:15

manilerimiz.com
ekledi

Dut yedim tuttu beni,
Yarim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.
no:16

manilerimiz.com
ekledi

Su içtim kana kana,
Sular akar ne yana,
Yüzün birgün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.
no:17

manilerimiz.com
ekledi

Kara tavuk olmadın mı,
Dallara konmadın mı,
Şebek yüzlü kaynanam,
Sen gelin olmadın mı.
no:18

manilerimiz.com
ekledi

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
no:19

manilerimiz.com
ekledi

Karşıdaki gök ekin,
Aldırdım elimdekin,
Her soran benzim sorar,
Sormazlar kalbimdekin.
no:20

manilerimiz.com
ekledi

Ekim ektim düzlere,
Diken oldum gözlere,
İşte ben gider oldum,
Buralar kalsın sizlere.
no:21

manilerimiz.com
ekledi

Duvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.
no:22

manilerimiz.com
ekledi

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.
no:23

manilerimiz.com
ekledi

Koyunum var karaman,
Gaybolursa araman,
Ben bir reçber kızıyım,
Şehirliye yaramam.
no:24

manilerimiz.com
ekledi

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçecek,
Bana gönül verenler.
no:25

manilerimiz.com
ekledi

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.
no:26

manilerimiz.com
ekledi

Yukarıki dağlardan,
Yuvarlandı taş geldi,
Mektubunu okurken,
Gözlerimden yaş geldi.
no:27

manilerimiz.com
ekledi

Bahar gecesi misin ?
Aşkın hecesi misin ?
Misk gibi kokuyorsun,
Çiçek bahçesi misin ?
no:28

manilerimiz.com
ekledi

Oy gazeli gazeli,
Dağlar çeker nazeli,
Orta yerde oynuyor,
Annesinin güzeli.
no:29

manilerimiz.com
ekledi

Mani mani peşine,
Bak şu feleğin işine,
Yâre benzer aradım,
Rastlamadım eşine.
no:30

manilerimiz.com
ekledi

Leblebi koydum tasa,
Doldurdum basa basa,
Benim yârim çok güzel,
Azıcık boydan kısa.
no:31

manilerimiz.com
ekledi

Dereler çakıl taşı,
Ördekler yeşil başlı,
Ben bir yâr sevdim,
Al yanaklı çatık kaşlı.
no:32

manilerimiz.com
ekledi

Arabası aynalı,
Şu oğlana varmalı,
Oğlan pek güzel amma,
Anası olmamalı.
no:33

manilerimiz.com
ekledi

Yürürüm basa basa,
Yerler çamur olmasa,
Çok canlar yakarım,
Yaşım ufak olmasa.
no:34

manilerimiz.com
ekledi

Keten gömlek giyemem,
Değme yari sevemem,
Ben güzel bir yar sevdim,
Utanırım diyemem.
no:35

manilerimiz.com
ekledi

Penceremde tül perde,
Perdenin ucu yerde,
Yürek oynar can titrer,
Yari gördüğüm yerde.
no:36

manilerimiz.com
ekledi

Ben bahçeyi kazamam,
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim,
Ben tövbemi bozamam.
no:37

manilerimiz.com
ekledi

Giderim dur diyen yok,
Kebap oldum yiyen yok,
Annem babam olmazsa,
Bana sahip olan yok.
no:38

manilerimiz.com
ekledi

Dağlar dağladı beni,
Gören ağladı beni,
Çarkı kırılası felek,
Çarkına bağladı beni.
no:39

manilerimiz.com
ekledi

Kaleden indim bağa,
Saçım değdi yaprağa,
Ne kız oldum ne gelin,
Cahil girdim toprağa.
no:40

manilerimiz.com
ekledi

Ala karga olaydım,
Kavaklara konaydım,
Yoldan geçen yolcudan,
Ben yârimi soraydım.
no:41

manilerimiz.com
ekledi

Sim, sim şekerler,
içine gül ekerler,
Vermezler sevdiğimi,
Günahımı çekerler.
no:42

manilerimiz.com
ekledi

Entarinin yeşili,
Ben kaybettim eşimi,
Bu mendil senin olsun,
Sil gözünün yaşını.
no:43

manilerimiz.com
ekledi

Ayrılık var ölüm var,
Bu dünyada zulüm var,
Ben burada eylenmem,
Yol gözleyen gülüm var.
no:44

manilerimiz.com
ekledi

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
no:45

manilerimiz.com
ekledi

Ayakkabım var benim,
Ayağıma dar benim,
İstanbul un içinde,
Elâ gözlü yâr benim.
no:46

manilerimiz.com
ekledi

Duvağın telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Bu gülü gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.
no:47

manilerimiz.com
ekledi

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yarı geldi,
Benim yarım uzakta.
no:48

manilerimiz.com
ekledi

Armudun dalı yerde,
Bülbül ötmez her yerde,
Felek bizi ayırdı,
Her birimiz her yerde.
no:49

manilerimiz.com
ekledi

Al şalım yeşil şalım,
Dağlarda dolaşalım,
Tenha tenha yerlerde,
Seninle buluşalım.
no:50

manilerimiz.com
ekledi

Ayva günde pişer mi,
Al yanaktan düşer mi,
Bir sevip bir ayrılmak,
Şansımıza düşer mi.
no:51

manilerimiz.com
ekledi

Ay doğar elek gibi,
Gün doğar melek gibi,
Şu Karaman kızları,
Turfanda kelek gibi.
no:52

manilerimiz.com
ekledi

Bizim köyün kızları,
Sürmelidir gözleri,
Gözlerine bakarken,
Kaçırdım öküzleri.
no:53

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde badılcan,
Ben askere yazılcam,
Ben askerden gelince,
Gerdan benli kız alcam.
no:54

manilerimiz.com
ekledi

Arpa ektim bir evlek,
Dadandı kara leylek,
Yazın beraber idik,
Kışın ayırdı felek.
no:55

manilerimiz.com
ekledi

Anadolu uşağı,
Köşük bağlar kuşağı,
Onu bunu dinlemez,
Çeker vurur bıçağı.
no:56

manilerimiz.com
ekledi

Bağa girdim üzüm yok,
El yarinde gözüm yok,
Ben yarimi küstürdüm,
Barışmaya yüzüm yok.
no:57

manilerimiz.com
ekledi

Ayva dalını eğmeli,
Ayvasını yemeli,
Komşuda kız dururken,
Kime boyun eğmeli.
no:58

manilerimiz.com
ekledi

Bugün ayın onudur,
Yüküm buğday unudur,
Evliye gönül verme,
Eve varır unutur.
no:59

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde bal kabak,
Açılır tabak tabak,
Beni beğenmez iken,
Aldığın metaha bak.
no:60

manilerimiz.com
ekledi

Uykum geldi esnerim,
Yar sinemde beslerim,
Yedi türlü meyveyi,
Bir manide isterim.
no:61

manilerimiz.com
ekledi

Çapa vurdum pancara,
Teslim ettim kantara,
Hile yapma kantarcı,
Basmam artık mantara.
no:62

manilerimiz.com
ekledi

Yaylaların yoğurdu,
Seni kimler doğurdu,
Seni doğuran ana,
Bal ile mi yoğurdu.
no:63

manilerimiz.com
ekledi

Zindan cihan gözüme,
Ah inanmaz sözüme,
Öldüğüme yanmazdım,
Bir gün gülse yüzüme.
no:64

manilerimiz.com
ekledi

Şu dağlar kireç olsa,
Duvarı erkeç olsa,
Güzel çirkin aramam,
Sevdiğim güleç olsa.
no:65

manilerimiz.com
ekledi

Şu dağlar olmasaydı,
Lalesi solmasaydı,
Ölüm Allah ın emri,
Ayrılık olmasaydı.
no:66

manilerimiz.com
ekledi

Ufacık iğnesine,
Mailim cilvesine,
Ben yarime kavuştum,
Darısı cümlenize.
no:67

manilerimiz.com
ekledi

Ufacık badem içi,
Yarimin siyah saçı,
Yar derdinden ölürüm,
Nedir bunun ilacı.
no:68

manilerimiz.com
ekledi

Sarı hırka giyersin,
Neden boynun eğersin,
Doğru söyle mekteplim,
Hangimizi seversin.
no:69

manilerimiz.com
ekledi

Sarı pabuç çuhalı,
Bizde körük buhalı,
Salma eldeki yarı,
Şimdiki yarlar pahalı.
no:70

manilerimiz.com
ekledi

Pencere parmağına,
Düştüm yarin ağına,
Bir sofrada olursak,
Çay koysam bardağına.
no:71

manilerimiz.com
ekledi

Soframda mezem sensin,
Gül yüzlü nazım sensin,
Her nereye gidersem,
Kalbimde gezen sensin.
no:72

manilerimiz.com
ekledi

Limonu soyamadım,
Konsola koyamadım,
Ne ılık kanın varmış,
Ben sana doyamadım.
no:73

manilerimiz.com
ekledi

Oldum ben pek avare,
Gidin söyleyin yare,
Gençliğime acısın,
Yakmasın beni nare.
no:74

manilerimiz.com
ekledi

Tüfeğim dolu saçma,
Gel yarim benden kaçma,
Yedi yerde yaram var,
Bir yare de sen açma.
no:75

manilerimiz.com
ekledi

Ufacık fiske taşı,
Yandı yüreğim başı,
Ne yarimden haber var,
Ne dindi gözüm yaşı.
no:76

manilerimiz.com
ekledi

Tastan içtim ayranı,
Geldi kurban bayramı,
Salın benim yarimi,
Burda yapsın bayramı.
no:77

manilerimiz.com
ekledi

Şu dağlar orman içi,
Katipler ferman içi,
Bir katip yazı yazmış,
Derdime derman içi.
no:78

manilerimiz.com
ekledi

Siyah saçın örgüsü,
Yüreğimde sevgisi,
Arayıp da bulduğum,
Bu da Hûda vergisi.
no:79

manilerimiz.com
ekledi

Su gelir bendi gelir,
Güzeller fendi gelir,
Selam edin yarime,
Gelmezse kendi bilir.
no:80

manilerimiz.com
ekledi

Sandık üstü gezerim,
Üstüne gül dizerim,
Zengin evin kızıyım,
Gurbet elde gezerim.
no:81

manilerimiz.com
ekledi

Sarı ipek bükerim,
Gergefimi işlerim,
Küçüklüğüme bakmayın,
Ben de sevda çekerim.
no:82

manilerimiz.com
ekledi

Pencerede sarmaşık,
Sormadan oldum aşık,
Yar kapıdan girince,
Elimden düştü kaşık.
no:83

manilerimiz.com
ekledi

Rafta duran siniler,
El vurmadan iniler,
Yar aklıma geldikçe,
Kulaklarım çınılar.
no:84

manilerimiz.com
ekledi

Ladik halısı mısın?
Elmas yarası mısın?
Her gelen seni sorar,
Bağdat valisi misin?
no:85

manilerimiz.com
ekledi

Minarede ezan var,
Has bahçede gezen var,
İstanbul un içinde,
Yüreğimi ezen var.
no:86

manilerimiz.com
ekledi

İki dalda bir kiraz,
Biri al biri beyaz,
Katip kölen olayım,
Bir güzel de bana yaz.
no:87

manilerimiz.com
ekledi

Karşıda gördüm seni,
Gül ile derdim seni,
Gözüme güvenmezken,
Yadlara verdim seni.
no:88

manilerimiz.com
ekledi

Gülüm kurutmam seni,
Suda çürütmem seni,
Senelerce görmesem,
Yine unutmam seni.
no:89

manilerimiz.com
ekledi

Havuzum dört köşeli,
İçi mermer döşeli,
Sararıp soluyorum,
Ben bu aşka düşeli.
no:90

manilerimiz.com
ekledi

Eğmeler eğmeleri,
Beğenmez değmeleri,
Yeni fistan diktirdim,
Alırsın düğmeleri.
no:91

manilerimiz.com
ekledi

Elimde sarı kağıt,
Ağlarım saat saat,
İşte ben gidiyorum,
Oturun rahat rahat.
no:92

manilerimiz.com
ekledi

Dama çıkasım geldi,
Çadır kurasım geldi,
Çadır değil muradım,
Seni göresim geldi.
no:93

manilerimiz.com
ekledi

Deniz üstü piyade,
Muhabbetler ziyade,
Ölüm var ayrılık yok,
Bizim için Alemde.
no:94

manilerimiz.com
ekledi

Çıktım pınar başına,
Sabun koydum taşına,
Anası kurban olsun,
Kızının oynayışına.
no:95

manilerimiz.com
ekledi

Dağdan kestim çınarı,
Çınarın dalı sarı,
Ağlamaktan kurudu,
Gözlerimin pınarı.
no:96

manilerimiz.com
ekledi

Kara tavuk tepeli,
Kulakları küpeli,
Beni everiyorlar,
Şimdi kızlar şüpheli.
no:97

manilerimiz.com
ekledi

Iraftaki siniler,
El vurdukça iniler,
Köyümde bir yiğit var,
Haftada yar yeniler.
no:98

manilerimiz.com
ekledi

Fırın üstünde fırın,
İnekler geri durun,
Güzel yarim geliyor,
Altın sandalye kurun.
no:99

manilerimiz.com
ekledi

Gül ektim ocak ocak,
Deşirdim kucak kucak,
Elin gülü kurumuş,
Senin ki de domurcak.
no:100

manilerimiz.com
ekledi

Elbisesi mor imiş,
Yar sevmesi zor imiş,
Ben bir tane yar sevdim,
Müşterisi çok imiş.
no:101

manilerimiz.com
ekledi

Damda kırat beslerim,
Ben İzmirli isterim,
Onu bana verseler,
Şekerle beslerim.
no:102

manilerimiz.com
ekledi

Duman bastı dağlara,
Yayıldı ovalara,
Ela gözlü Eminem,
Geldi mi buralara.
no:103

manilerimiz.com
ekledi

Karadağ da kar kalmadı,
Yüreğimde yağ kalmadı,
Daha yazacağım çok idi,
Mektubumda yer kalmadı.
no:104

manilerimiz.com
ekledi

Deniz dibinde börek,
Yine ah çekti yürek,
Herşeylere dayandın,
Buna da dayan yürek.
no:105

manilerimiz.com
ekledi

Zora dağlar dayanmaz,
Yar sözüme inanmaz,
Yıllar sel gibi geçti,
Yar gibisi bulunmaz.
no:106

manilerimiz.com
ekledi

Zeytinyağı şişesi,
Ak gülün menekşesi,
Oturmuş yazı yazar,
Ciğerimin köşesi.
no:107

manilerimiz.com
ekledi

Çıktım mezar taşına,
Baktım hilal kaşına,
Vereceksen beste ver,
Taş atarım başına.
no:108

manilerimiz.com
ekledi

Uzun kavak özün var,
Dallarında üzüm var,
Evde yaren dururken,
Niçin elde gözün var.
no:109

manilerimiz.com
ekledi

Çeşme başında beklerim,
Vay benim emeklerim,
Eller yarim dedikçe,
Sızılar kemiklerim.
no:110

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstü pekmez,
Bu pekmez bana yetmez,
Memleketimin kızları,
Altınsız gelin gitmez.
no:111

manilerimiz.com
ekledi

Camiler medreseler,
Yarin gelir deseler,
Tende bir canım kaldı,
Veririm isteseler.
no:112

manilerimiz.com
ekledi

İğnem düştü bakarım,
Çok hastayım yatarım,
Balıkesirli yar gelmiş,
Ölü olsam kalkarım.
no:113

manilerimiz.com
ekledi

Dağdan kestim kereste,
Kuş besledim kafeste,
Yârin hasta dediler,
Yetiştim son nefeste.
no:114

manilerimiz.com
ekledi

Tren gelir öterek,
Kömürünü dökerek,
Ben anamdan ayrıldım,
Gözüm yaşım dökerek.
no:115

manilerimiz.com
ekledi

Haydı kızım kınan kutlu olsun,
Burada dilin tatlı olsun,
Çağırın gelin kızın anasını,
Kızı gelin oldu görsün.
no:116

manilerimiz.com
ekledi

Karşıda ala inek,
Tüyleri benek benek,
Hiç boğazımdan geçmiyor,
Yarsız yediğim yemek.
no:117

manilerimiz.com
ekledi

Ak tavuk aldın mı?
Kümese koymadın mı?
Kör olası gaynana,
Sen gelin olmadın mı?
no:118

manilerimiz.com
ekledi

Kahve döktüm kuruna,
El vurmayın durula,
Yârime yar diyeni,
Sol göğsünden vurula.
no:119

manilerimiz.com
ekledi

Evleri sarı boya,
Gel yarim doya doya,
İç vereme tutuldum,
Gamıma koya koya.
no:120

manilerimiz.com
ekledi

Bayburt'a giden yollar, Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar.
no:121

manilerimiz.com
ekledi

Armut dalda bir iki,
Saydım baktım on iki,
On ikinin içinde,
Gök yazmalı benimki.
no:122

manilerimiz.com
ekledi

İnce yazma düreyim,
Aç koynunu gireyim,
Uyan uyan sar beni,
Yar olduğunu bileyim.
no:123

manilerimiz.com
ekledi

Çaya inesim geldi,
Şeker yiyesim geldi,
Ala gözlü ablamı,
Gene göresim geldi.
no:124

manilerimiz.com
ekledi

Suya bulgur ezerim,
Hem ezer hem süzerim,
Ben yarımın derdinden,
Deli olmuş gezerim.
no:125

manilerimiz.com
ekledi

Tavanlarda tencere,
El vurmadım incire,
Gavur babam duymasın,
Çeker beni zencire.
no:126

manilerimiz.com
ekledi

Çaya indim taş buldum,
Yüzüğüme kaş buldum,
Neredeydin la sürgün,
Yanıma yoldaş buldum.
no:127

manilerimiz.com
ekledi

Garşıdan gelen atlı,
Ne gayratlı gayratli,
Ben istedim vermedi,
Niman malın gıymatlı.
no:128

manilerimiz.com
ekledi

Arabası kirenden,
Mendil sallar trenden,
Abenim nazlı yarim,
Nasıl ayrıldın benden.
no:129

manilerimiz.com
ekledi

İki çeşme yanyana,
Su içsem kana kana,
Bana ediresini ver,
Mektup yazayım sana.
no:130

manilerimiz.com
ekledi

Ev ötene ev yaptım,
Çıktım üstüne baktım,
Yârim gelecek diye,
Çivte lambalar yaktım.
no:131

manilerimiz.com
ekledi

Sergenlerde çekirdek,
Bostanlarda bitecek,
Ben isterim babamdan,
Dört davul sekiz köçek.
no:132

manilerimiz.com
ekledi

Irmak gumsuz galır mı?
Dibi susuz galır mı?
Senin gibi güzelin,
Goynu yarsız galır mı?
no:133

manilerimiz.com
ekledi

Evleri var üst başta,
Kundum dalda taşta,
Sen orada ben burda,
Akıl kalmadı başta.
no:134

manilerimiz.com
ekledi

Arabamın tekeri,
Hem ileri hem geri,
Benim de bir yârim var,
İstanbul un şoförü.
no:135

manilerimiz.com
ekledi

Karşıdan ünlüyorlar,
Badılcan belliyorlar,
Bu köy nasıl köyümüş,
Varmadan övüyorlar.
no:136

manilerimiz.com
ekledi

Harmanı yuvarladım,
Samanı çuvalladım,
Gara gözlü ey abim,
Allaha ısmarladım.
no:137

manilerimiz.com
ekledi

Keteni bez edeyim,
Hangi yol gözeteyim,
Kara gözlü yarimi,
Kimlere benzeteyim.
no:138

manilerimiz.com
ekledi

Ayağında mesi var,
Odasında sesi var,
Bekâr oğlan değil mi?
Kızlarda hevesi var.
no:139

manilerimiz.com
ekledi

Titretin ışıkları,
Çalıver kaşıkları,
Yürü tirenim yürü,
Kavuştur âşıkları.
no:140

manilerimiz.com
ekledi

Mendil serdim bir taşa,
Neler geldi bu başa,
Öptüm bir kız yanağı,
Dedi bana çok yaşa.
no:141

manilerimiz.com
ekledi

İp attım ucu kaldı,
Ocakta saçı kaldı,
Ben büyüttüm el aldı,
Yürekte acı kaldı.
no:142

manilerimiz.com
ekledi

Ayakkabı giyerim,
Üstü beyaz olursa,
Kaynanamı severim,
Oğlu güzel olursa.
no:143

manilerimiz.com
ekledi

Elma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
Eğil biyol öpeyim,
Al yanaktan kan geldi.
no:144

manilerimiz.com
ekledi

Anadolu uşağı,
Köşük bağlar kuşağı,
Onu bunu dinlemez,
Çeker vurur bıçağı.
no:145

manilerimiz.com
ekledi

Evimizin onü harman,
Harmanda okunur ferman,
Benim bu derdime,
Bulunmaz derman.
no:146

manilerimiz.com
ekledi

Sabahın ilk ezanı,
Çağır mektup yazanı,
İlahi sen kavuştur,
Hasret ile gezeni.
no:147

manilerimiz.com
ekledi

Mektup yazdım karadan,
Dağlar çıksın aradan,
İkimizi kavuştur,
Yeri göğü yaradan.
no:148

manilerimiz.com
ekledi

Maydanoz ot değil mi,
Yaprağı dört değil mi,
Men sennen ayrılmışam,
Bu mene dert değil mi.
no:149

manilerimiz.com
ekledi

Kaynanalar yılandır,
Her sözleri yalandır,
Gelinler mor çiçektir,
Her sözleri gerçektir.
no:150

manilerimiz.com
ekledi

Kar yağar lapa lapa,
Bizim evin damına,
Kız seni alacağım,
Ananın inadına.
no:151

manilerimiz.com
ekledi

İki gemi yanyana,
Men istemem kaynana,
Olursa baldız olsun,
O defolur bir yana.
no:152

manilerimiz.com
ekledi

Havuz başı mermeri,
Men almanam berberi,
Tıraş eder kelleri,
Pis pis kokar elleri.
no:153

manilerimiz.com
ekledi

Dolaba koydum fincan,
İçine koydum mercan,
Kaynanamın adını,
Koydum kuyruklu sıçan.
no:154

manilerimiz.com
ekledi

Akşamlar olmasaydı,
Badeler dolmasaydı,
Yâr koynuna girince,
Hiç sabah olmasaydı.
no:155

manilerimiz.com
ekledi

A benim bahtiyarım,
Gönülde tahtı yârim,
Yüzünde göz izi var,
Sana kim baktı yârim.
no:156

manilerimiz.com
ekledi

Anne demeye geldim,
Kaymak yemeye geldim,
Meramım kaymak değil,
Yâri görmeye geldim.
no:157

manilerimiz.com
ekledi

Bağlarında üzüm var,
Mor şalvarda gözüm var,
Kaçma yârim uzağa,
Sana bir çift sözüm var.
no:158

manilerimiz.com
ekledi

Dağlarda gezer oldum,
Okuyup yazar oldum,
Ben bir güzel uğruna,
Kuruyup gazel oldum.
no:159

manilerimiz.com
ekledi

Hıçkırık tuttu beni,
Tuttu kuruttu beni,
Elin oğlu değil mi,
Gitti unuttu beni.
no:160

manilerimiz.com
ekledi

Kahve Yemen?den gelir,
Bülbül çimenden gelir,
Ak topuk beyaz gerdan,
Her gün hamamdan gelir.
no:161

manilerimiz.com
ekledi

Aldım aşkın tüfeğin,
Vurdum bir kaç karaca,
Dünyada bir yâr sevdim,
Kaşı gözü karaca.
no:162

manilerimiz.com
ekledi

Dağ bana,
Bahçe sana bağ bana,
Değme zincir kâr etmez,
Zülfin teli bağ bana.
no:163

manilerimiz.com
ekledi

Kuşlardan bir kuş gördüm,
Var başında ayağı,
Üstad manici isen,
Aç maniden ayağı.
no:164

manilerimiz.com
ekledi

Adilem sen naçarsın,
İnci mercan saçarsın,
Dünya deniz olanda,
Gönlüm nere kaçarsın.
no:165

manilerimiz.com
ekledi

Ağam derim naçarım,
İnci mercan saçarım,
Dünya deniz olunca,
Ben kuş olup kaçarım.
no:166

manilerimiz.com
ekledi

Ulu Camii direk ister,
Söylemeye yürek ister,
Benim karnım toktur emme,
Arkadaşım börek ister.
no:167

manilerimiz.com
ekledi

İnsanoğlu gariptir,
hiç bi sözü kaldırmaz.
Eşşek dersin kızar,
bin sırtına aldırmaz.
no:168

manilerimiz.com
ekledi

Deniz dibi minare,
Dalga vurdu kenare,
Yeni zaman kızları,
Şimdi olmuş avare.
no:169

manilerimiz.com
ekledi

Gül ektim, gül bitirdim.
Dalında bülbül öttürdüm,
Eller yaylaya çıkarken,
Ben gülümü yitirdim .
no:170

manilerimiz.com
ekledi

Nehir olup akayım,
Ateş olup yakayım,
Aç yüzünü sevdiğim,
Doya doya bakayım.
no:171

manilerimiz.com
ekledi

Bacada yar yatıyor,
Yanına taş batıyor.
Uymuş eller sözüne,
Benden ayrı yatıyor.
no:172

Ardahan Manileri
ekledi

Tandır yaptım terledim Çıktım seyran eyledim Dediler yârin gelir Koçu kurban eyledim
no:173

Ardahan Manileri
ekledi

Kalenin dibi çarşı, Dükkanlar karşı karşı, Sen oradan çık ben buradan, Dosta düşmana karşı.
no:174

Ardahan Manileri
ekledi

Başındaki papağıdır, Dünya yeşil yapraktır, Gel sarılağ sevdiğim, Ağır evvel topraktır.
no:175

Ardahan Manileri
ekledi

Eteğimin pilesi, Yandandır eklemesi, Yardan umudum olsa, Kolaydır beklemesi.
no:176

Ardahan Manileri
ekledi

Odasında halıyım Kıymetli pahalıyım Dostum Düşmanın bilsin Ben yârimin malıyım
no:177

Ardahan Manileri
ekledi

Entarim yandan yandan, Seni severim candan, Keşke sevmez olsaydım, Tez usandım bu candan.
no:178

Ardahan Manileri
ekledi

Bağa gel bostana gel, Gülünü destele gel, Eğer anan koymazsa, Yalandan hastalan gel.
no:179

Ardahan Manileri
ekledi

Mani maniyi açar, Manide kaldım naçar, Kırılsın on parmağım, Yarsız yorganı açar.
no:180

Ardahan Manileri
ekledi

Yük üstünde durayım, Seni kimden sorayım, Boş mektubu ne edem, Gel yüzünü göreyim.
no:181

Ardahan Manileri
ekledi

Başındaki yazmanın, Dalı var çiçeği yok, Sanma ki ben geçerim, Senden geçeceğim yok.
no:182

Ardahan Manileri
ekledi

Sabah açıla yarim, Atın Kamçıla yarim, Bir mektup yaz yolla, Göynüm açıla yarim.
no:183

Ardahan Manileri
ekledi

Pencereden bakıyor, Bana şeker atıyor, Sanki benim yarim yok, Bana çalım satıyor.
no:184

Ardahan Manileri
ekledi

Dut yedim duttu meni, Sevdam yürüttü meni, Bu ne zalim yar idi, Gitti unuttu beni.
no:185

Ardahan Manileri
ekledi

Mavi yelek giyemedim, Al yeşil giyemedim, Eller aldı yarimi, Ben yarim diyemedim.
no:186

Ardahan Manileri
ekledi

Manide mestim oğlan, Küçükten dostum oğlan, İşittim evlenmişsin, Ben senden küstüm oğlan.
no:187

Ardahan Manileri
ekledi

Dama çıkmış bir güzel, Damın etrafın gezer, Senin sevdiğin yarin, Benden neresi güzel.
no:188

Ardahan Manileri
ekledi

Gökte yıldız ellidir, Ellisi de bellidir, Gizli sevda çekenler, Gözlerinden bellidir.
no:189

Ardahan Manileri
ekledi

Pınara keçi geldi, El attım saçı geldi, Öyle bir uyku bastı, Zannettim elçi geldi.
no:190

Ardahan Manileri
ekledi

Mani maniye geldim, Kaymak yemeye geldim, Kaymakta gözüm yok, Yâri görmeye geldim.
no:191

Ardahan Manileri
ekledi

Kaynanasan tazı değilsen, Sanduğ talaşı kazı değilsen, Kuyruğun bula yat yerinde, Sen ki gelinden razı değilsen.
no:192

Ardahan Manileri
ekledi

Tekne dolu yumurta, Ana beni unutma, Unutursan tez unut, Gözyaşını kurutma.
no:193

Ardahan Manileri
ekledi

Halıyı koydu yüke, Yedi kat büke büke, Beni sana kim verir, Alnı dik burnu yeke.
no:194

Ardahan Manileri
ekledi

Tavuğum tara çıktı, Budu da yana çıktı, Dediler yarin gelmiş, O da yalana çıktı.
no:195

Ardahan Manileri
ekledi

Yüzük attım çayıra, Soyha düştü bayıra, Yığılın konu komşu, İşimiz döndü bayıra.
no:196

Ardahan Manileri
ekledi

Samanlıkta serçeler, Ayağında nalçalar, Gündüz gelme gece gel, Fino seni parçalar.
no:197

Ardahan Manileri
ekledi

Ocakta saç alıştı, Ay buluta kavuştu, Bu ay mevlit ayıdır, Sevdalılar kavuştu.
no:198

Ardahan Manileri
ekledi

Kapı kapı kanatlı, Kapıdan geçti on atlı, Ben yârimi tanırım, Uzun boylu kıratlı.
no:199

manilerimiz.com
ekledi

Kınayı getir anam,
Parmağın batır anam,
Bu akşam misafir al,
Koynunda yatır anam.
no:200

manilerimiz.com
ekledi

Mendilim dalda kaldı,
Gözlerim yolda kaldı,
Yıkılasız yaylalar,
Sevdiğim yolda kaldı.
no:201

manilerimiz.com
ekledi

Ay güneyler güneyler,
Güneyler odun eyler,
Senin orda duruşun,
Beni burda kül eyler.
no:202

manilerimiz.com
ekledi

Al elmamı soyayım,
Baş ucuma koyayım,
Anam ben gurbetteyim,
Sana nasıl doyayım.
no:203

manilerimiz.com
ekledi

Yılana bak yılana,
kıvrım kıvrım dolana,
ben yarimi kaybettim,
Bin altın var bulana.
no:204

manilerimiz.com
ekledi

Altın çeşme akmasın,
Yüreğimi yakmasın,
Gözlerine tembih et,
Öyle çapkın bakmasın.
no:205

manilerimiz.com
ekledi

Altın çeşme akar,
Yüreğini yakar,
Gözlerimin adedidir,
Hep öyle çapkın bakar.
no:206

manilerimiz.com
ekledi

Ayağımdaki mesler,
Bastığım yeri sesler,
Nasıl denk geldik,
Sen sarışın ben esmer.
no:207

manilerimiz.com
ekledi

Bahçe kapısı açılmaz,
Maydanozdan geçilmez,
Ben bir paşa kızıyım,
Benim paham biçilmez.
no:208

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde pırasa,
Yaprağına kar yağsa,
Kızlar kocasız kalsa,
Oğlanlara yalvarsa.
no:209

manilerimiz.com
ekledi

Gökte yıldız sıra sıra,
Yarim gider Mısıra,
Yarim keklik ben şahin,
Giderim yanı sıra.
no:210

manilerimiz.com
ekledi

Şeftali meker misin,
Bal ile şeker misin,
Dünyada yaktın beni,
Ahirette çeker misin.
no:211

manilerimiz.com
ekledi

Karpuz kestim sulandı,
Yar boynuma dolandı,
Kalk gidelim sevdiğim,
Bıçak kemiğe dayandı.
no:212

manilerimiz.com
ekledi

Erik diktim dallandı,
Yere vurdukça sallandı,
Ne nazik yanağın varmış,
Bir öpmeyle allandı.
no:213

manilerimiz.com
ekledi

Karanfili ekemedim,
Suyunu dökemedim,
Yarimden ayırdılar,
Yüzünü göremedim.
no:214

manilerimiz.com
ekledi

Kolumdaki bilezik,
Şıngır mıngır üç tane,
Söylesene be yarim,
Benden başka kaç tane.
no:215

manilerimiz.com
ekledi

Süpürgenin telleri,
Bursanın güzelleri,
Kız istemeye gelmiş,
İstanbulun kelleri.
no:216

manilerimiz.com
ekledi

Rüzgarlar eser gider,
Yollar uzanır gider,
Sevgilim beni görünce,
Aklı başından gider.
no:217

manilerimiz.com
ekledi

Pencereden baksana,
Fındık fıstık atsana,
Fındık fıstık istemem,
Altın yüzük taksana.
no:218

manilerimiz.com
ekledi

Patlıcanım patlıcan,
Daldan dala atlıcam,
Anne haberin olsun,
Cumartesi günü kaçacam.
no:219

manilerimiz.com
ekledi

Rüzgar işi el işi,
Çarşı işi elişi,
Yârim belli olur,
Ta uzaktan gelişi.
no:220

manilerimiz.com
ekledi

Pencereden bakarım,
Feslihan gibi kokarım,
Yaşım küçüktür ama,
Her güzeli yakarım.
no:221

manilerimiz.com
ekledi

Parmağında yüzüğün,
Halkaya da benziyor,
Oğlan senin bakışın,
Dalgaya da benziyor.
no:222

manilerimiz.com
ekledi

Portakal dilim dilim,
Darılmış benim gülüm,
Ben gülüme ne dedim,
Kurusun ağzım dilim.
no:223

manilerimiz.com
ekledi

Pencereden bakan oğlan,
Sümükleri akan oğlan,
Annem beni sana vermez,
Horozlardan korkan oğlan.
no:224

manilerimiz.com
ekledi

Parmağımdaki yüzüğün,
Taşı sensin sevgilim,
Nice güzeller sevdim,
Başı sensin sevgilim.
no:225

manilerimiz.com
ekledi

Pirinçlik kenarında,
Pirinç mi pişiriyorsun?
Benim gibi cahille,
Dalga mı geçiyorsun?
no:226

manilerimiz.com
ekledi

Pencereden baka baka,
Altın takayım sana,
Altını göster bana,
Kendim kaçayım sana.
no:227

manilerimiz.com
ekledi

Parmağımda yüzüğün,
İki mavi taşı var,
Benim sevdiğim oğlanın,
İki kız kardeşi var.
no:228

manilerimiz.com
ekledi

Pencerenin dibinde,
Kaneviçe işlerim,
Sevdiğimin ismini,
Mendilime işlerim.
no:229

manilerimiz.com
ekledi

Pencerede sardunya,
Sardunyayı kırdınya,
Önce bana bakmazken,
Şimdi bana kaldınya.
no:230

manilerimiz.com
ekledi

Parmağımda yüzüğün,
Halkaya da benziyor,
Yârimin bakışları,
Dalgaya da benziyor.
no:231

manilerimiz.com
ekledi

Pancereden bakıver,
Mektubu atıver,
Ben nişanlın değil miyim?,
Bir bilezik alıver.
no:232

manilerimiz.com
ekledi

Pembe kuşak belde mi?
Yeşil ördek gölde mi?
Binbir yalan söylersin,
İnanmamak elde mi?
no:233

manilerimiz.com
ekledi

Parmağımda yüzüğüm,
Mavi taşı mor taşı,
Ağırlık vermem sana,
Beni kalbinde taşı.
no:234

manilerimiz.com
ekledi

Pazarı pazarladım,
Annemi azarladım,
Akşama gel yârim,
Bohçamı hazırladım.
no:235

manilerimiz.com
ekledi

Parmağımda mühür var,
Yüreğimde kahır var,
Ben yârimden ayrıldım,
Yüreğimde zehir var.
no:236

manilerimiz.com
ekledi

Parmağıma yüzüğü,
Halka diye takarım,
Yârimden başkasına,
Dalga diye bakarım.
no:237

manilerimiz.com
ekledi

Ölmedim yâr ölmedim,
Böyle sevda görmedim,
Çok güzeller sevmiştim,
Böyle güzel görmedim.
no:238

manilerimiz.com
ekledi

Orman dolu kestane,
Dökülür tane tane,
Dünya dolu yâr olsa,
Ben sevmişim bir tane.
no:239

manilerimiz.com
ekledi

Pancereden bakıver,
Mektubu atıver,
Ben nişanlın değil miyim?
Bir bilezik alıver.
no:240

manilerimiz.com
ekledi

Öldürün kanım aksın,
Her gelen bana baksın,
Kimi der yazık oldu,
Kimi der canı çıksın.
no:241

manilerimiz.com
ekledi

Onbeşe girdi yaşım,
Sevdaya düştü başım,
Deli divane etti,
Beni o hilal kaşın.
no:242

manilerimiz.com
ekledi

Pamuk toplarım pamuk,
Alırım üçer beşer,
Yâr aklıma gelince,
Pamuk elimden düşer.
no:243

manilerimiz.com
ekledi

Oya örüyorum oya,
Uzattım boydan boya,
İstemediğim oğlanı,
Oynattım doya doya.
no:244

manilerimiz.com
ekledi

Ona sen bir haber sal,
Parmağına takar lâl,
Seni candan seviyor,
Gitme artık burda kal.
no:245

manilerimiz.com
ekledi

Pamuk gibi ellerin,
Kahverengi gözlerin,
Beni sana bağlayan,
O mahsun gülüşlerin.
no:246

manilerimiz.com
ekledi

Oy emiri emiri,
Çingene döver demiri,
Bizim köyün oğlanları,
Pencere başı kemiri.
no:247

manilerimiz.com
ekledi

Okulun yolundayım,
Yârimin kollarındayım,
Merak etme sevdiğim,
Mayısta yanındayım.
no:248

mesut
ekledi

yazı yazdım satıra
ölüm geldi aklıma
eğer birgün ölürsem
yazım kalsın hatıra
no:249

mesut
ekledi

mini mini periler
gece rüyama girdiler
sevdigin kim dediler
bana seda dediler
no:250

ALEYNA YILMAZ
ekledi

Portakal aldım handan
Seni severim candan
Sana bir mektup yazdım
Gözümden akan kandan
no:251

pnr dnz
ekledi

yaza yaza yaz geldi
derelere kaz geldi
daha yazacaktım ama
mürekkebim az geldi
no:252

neslihan
ekledi

denizin dibi mildir
beni söyleten dildir
bir sen söyle birde ben
bakalım dertli kimdir
no:253

büşra- türkiye
ekledi

keten gömlek tendedir
saçakları yerdedir
dünya güzelle de dolsa
benim gönlüm sendedir
no:254

neslihan-malatya
ekledi

altını bozdurayım
gerdana dizdireyim
ipek mendil değsin
göğsümde dizdireyim
no:255

büşra -malatya
ekledi

kapı dibinde testi
kemer belimi kesti
hiç bir derdim yok idi
yarim mektubu kesti
no:256

ŞAKİR
ekledi

bakkaldan aldım tuzu
istemem yaban kızı
olursa Konya kızı
hem tadı var hem tuzu
no:257

METEHAN
ekledi

Al şalım yeşil şalım
Dağlarda dolaşalım
Tenha tenha yerlerde
Seninle buluşalım
no:258

özgür
ekledi

nemrut dağında mezar
üstünde özgür yazar
tutmuş kalemi eline
sevdiğine mektup yazar
no:259

UŞAKLI H@T!C£
ekledi

Kapının önüne koydun
Yar diye tutuldun
Keşke yapmasaydım diye
Kafanı duvarlara vurdun
no:260

vedat
ekledi

Ah beni vah beni
Dinlemez bu yar beni
Ne yaptim ki sana
Gel kaçır desen beni
no:261

aşk sürgünü sezer
ekledi

Mercedes'e binerim
Vitesim beşte
Saçlarını severim
Gönlüm on beşte
no:262

Sedanur KaraLı
ekledi

DaLda Armut asıLsın
Arkadaşım NasıLsın
İkimizin KaLpLeri
ßir Deftere yazıLsın.
no:13563

CiLgIn kiz
ekledi

bahcelerde patilcan
ben askere yazilcam
ben askerden gelince
fidan boylu kiy alicam
no:267

aşktan çok çeken kız
ekledi

Yeşil köyün camisi
Koskoca minaresi
Anne sevdiğim ölmüş
Bak geliyor cenazesi
no:270

N@sLı
ekledi

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
no:273

pembe
ekledi

Ben bir kırmızzı biberim
Yuvarlanır giderim
Çok konuşma kaynana
Oğlunu alır giderim
no:274

MERVE
ekledi

tren gelir öterek
kömürünü dökerek
ben anamdan ayrıldım
gözüm yaşım dökerek
no:275

emrullah efendi i.ö.o.
ekledi

Ana seni severim
Ellerinden öperim
Ama sakın darılma
Kısmetimi isterim
no:276

7b 8kasım lüleburgaz
ekledi

Dalda armut
Yarim beni unut
Güllerini kurut
Gözyaşlarını tut
no:278

manilerimiz.com
ekledi

Okulun çeşmesi,
Hep kuzeye akmaz mı?
Söyle bana sevgilim,
Ayrılanlar kavuşmaz mı?
no:279

manilerimiz.com
ekledi

Ot biçtim dize kadar,
Gel yârim bize kadar,
On yarımlık yaparsan,
Beklerim yaza kadar.
no:280

manilerimiz.com
ekledi

Örtü örtmüş başına,
Girmiş onbeş yaşına,
Ben nail oldum,
Onun kirpiğine kaşına.
no:281

manilerimiz.com
ekledi

Okul okul içinde,
Okul güller içinde,
Okulu Allah korusun,
Sevdiğim var içinde.
no:282

manilerimiz.com
ekledi

Ördek suya dalmadı,
Bizde çile dolmadı,
Beni aldır yanına,
Tahammülüm kalmadı.
no:283

manilerimiz.com
ekledi

Orta okullu yârim,
Gel liseye liseye,
Gönder ütü yapayım,
Giydiğin elbiseye.
no:284

manilerimiz.com
ekledi

Bahar olsun güz olsun,
Yar yolları düz olsun,
Doksan dokuz yaram var,
Bir de sen vur yüz olsun.
no:285

manilerimiz.com
ekledi

İki tahta çakarlar,
Arasından bakarlar,
Ben güzel yarim güzel,
Bize nişan takarlar.
no:286

manilerimiz.com
ekledi

Ben bir kara biberim,
Yuvarlanır giderim,
Çok konuşma kaynana,
Oğlunu alır giderim.
no:287

manilerimiz.com
ekledi

Kırmızı taksi geliyor,
Dağı taşı deliyor,
Ablam gelin oluyor,
Sıra bana geliyor.
no:288

manilerimiz.com
ekledi

Ak giymiş kara giymiş,
Dalları yer değmiş,
Damat namaz kılarken,
Gelin tavuğu yemiş.
no:289

manilerimiz.com
ekledi

Sarı taksi geliyo,
Bende gül tükeniyo,
Sevdiğime taş bağlasam ,
Yanımda durmaz diyo.
no:290

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde vişne,
İşle ablacığım işle,
Bizim eve yakışır,
Yeşil gözlü enişte.
no:291

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde bardak,
Yuvarlaktır yuvarlak,
Benim sevdiğim yâr,
Hem dondurma hem gaymak.
no:292

manilerimiz.com
ekledi

Mavi yorgan düreyim,
Aç kapıyı gireyim,
Her gün gel geç buradan,
Yar olduğunu bileyim.
no:293

manilerimiz.com
ekledi

Ördek cilveli kuştur,
Islanmış üstü yaştır,
Yârinden ayrı düşen,
Hem deli hem de serhoştur.
no:294

manilerimiz.com
ekledi

Orta okul önünde,
Sallanıyor bayraklar,
Yârimle ikimizi,
Çekemiyor düşmanlar.
no:295

manilerimiz.com
ekledi

Oğlanın adı Ülkü,
Dağda arabam yüklü,
Ayrılana yazarım,
Kendim ayrıldım çünkü.
no:296

manilerimiz.com
ekledi

Oğlanın adı Ahmet,
Rahmet yağıyor rahmet,
Ver baba sevdiğime,
Yok mu sende merhamet.
no:297

manilerimiz.com
ekledi

Ne gülden ne bülbülden,
Ne menekşe sümbülden,
Hiç kimseden değildir,
Şikayetim gönülden.
no:298

manilerimiz.com
ekledi

Ne ederse az eder,
Kışı derhal yaz eder,
Ben niyaza başlarım,
Yârim bana naz eder.
no:299

manilerimiz.com
ekledi

Nane şekerim nane,
Dökülür tane tane,
Köy içinde yâr sevdim,
Bir tanedir bir tane.
no:300

manilerimiz.com
ekledi

Oğlanın adı Osman,
Torbası dolu bostan,
Osman'a varan kızlar,
Giyecek telli fistan.

no:301

manilerimiz.com
ekledi

Oğlanın adı Murat,
Şapkanı yere bırak,
Çatmışsın kaşlarını,
Hocam kime bu surat.
no:302

manilerimiz.com
ekledi

Ocakta bulgur aşı,
Çatıktır yârin başı,
Düşmanlar bile etmez,
Bana ettiğin işi.
no:303

manilerimiz.com
ekledi

Muratlar ın çeşmesi,
Bastırmadan akmıyor,
Muratlar ın kızları,
Yabancılara bakmıyor.
no:304

manilerimiz.com
ekledi

Neşelidir gecesi,
Bahçeden gelir sesi,
Ben kimsenin değilim,
Gönlümün eğlencesi.
no:305

manilerimiz.com
ekledi

Motor geliyor motor,
Çiftlik motoru mudur?
Takınmış gözlükleri,
Sevda doktoru mudur?
no:306

manilerimiz.com
ekledi

Ne uzundur bu gece,
Bir türlü sabah olmaz,
Onu sevdim gizlice,
Bu halim ıslah olmaz.
no:307

manilerimiz.com
ekledi

Mısırın sırasına,
Oturdum arasına,
Çok mu acıdın yârim,
Babanın parasına.
no:308

manilerimiz.com
ekledi

Mendilim turalıdır,
Sevdiğim buralıdır,
Geçme kapının önünden,
Yüreğim yaralıdır.
no:309

manilerimiz.com
ekledi

Mezarlık arkasında,
Pembe gül yakasında,
Benim sevdiğim oğlan,
Kasabanın ortasında.
no:310

manilerimiz.com
ekledi

Mendilim dört köşeli,
İçi güller döşeli,
Ağlamadık günüm yok,
Senden ayrı düşeli.
no:311

manilerimiz.com
ekledi

Meşenin kütüklüsü,
Kahvenin köpüklüsü,
Bakın bizden kız ister,
Köyün sümüklüsü.
no:312

manilerimiz.com
ekledi

Menekşeler morlaştı,
Saksılara dolaştı,
Bu sevda nasıl sevda,
Gittikçe fazlalaştı.
no:313

manilerimiz.com
ekledi

Mektup yazdım yaz idi,
Kalemim kiraz idi,
Daha yazardım ama,
Mürekkebim az idi.
no:314

manilerimiz.com
ekledi

Meşe meşeye benzer,
Meşe çiçeğe benzer,
Bizim buranın erkekleri,
Ölmüş eşeğe benzer.
no:315

manilerimiz.com
ekledi

Merdivenlerde uyurdun,
Ben sana ne buyurdum,
Gizli konuşmalarımızı,
Alemlere mi duyurdun?
no:316

manilerimiz.com
ekledi

Maviydi yüzük taşı,
Uzaktır çarşı başı,
Yâr aklıma geldikçe,
Durmuyor gözümün yaşı.
no:317

manilerimiz.com
ekledi

Mavilimsin maşallah,
Sen benimsin inşallah,
Kavuşmadık yâr olmaz,
Kavuşuruz inşallah.
no:318

manilerimiz.com
ekledi

Bayramınız hoş olsun,
Eviniz neşe dolsun,
Dua eksik etmeyin,
Hastalar şifa bulsun.
no:319

manilerimiz.com
ekledi

Geldi ramazan ayı,
Yendi temcit pilavı,
Akşam iftardan sonra,
İçelim demli çayı.
no:320

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde gül gerek,
Güzele bülbül gerek,
Senin gibi güzele,
Benim gibi kul gerek.
no:321

manilerimiz.com
ekledi

Beyaz yelek üstümde,
Saçlarım yayım yayım,
Annem kime verirse,
O olur benim yârim.
no:322

manilerimiz.com
ekledi

Bizim bahçe yeşillik,
Etrafı yemişlik,
Sevdiğime varmazsam,
Haram olsun bu gençlik.
no:323

manilerimiz.com
ekledi

Gidiyor uğurlar olsun,
Yılları sayarlar olsun,
Ben başka yâr seversem,
İki gözüm kör olsun.
no:324

manilerimiz.com
ekledi

Karşıda kara kedi,
Ağzında keklik eti,
Ben yârimi alamazsam,
Yıkarım şu memleketi.
no:325

manilerimiz.com
ekledi

Karyolamın demiri,
O yâr benim değil mi?
O yâr benim olmazsa,
Öldürürüm kendimi.
no:326

manilerimiz.com
ekledi

Kızın adı vasfiye,
Gel binelim taksiye,
Seni sevdim seveli,
Hiç bakmadım kimseye.
no:327

manilerimiz.com
ekledi

Kollarımda bilezik,
Kollarım oynamıyor,
Yâr senden başkasına,
Hiç kanım kaynamıyor.
no:328

manilerimiz.com
ekledi

Saçım iki peliktir,
Sinema gölgeliktir,
Yârim senden başkası,
Bana eğlenceliktir.
no:329

manilerimiz.com
ekledi

Saksıda karanfilim,
Eflatuna döner mi?
Kalbim sana bağlanmış,
Başkasını sever mi?
no:330

manilerimiz.com
ekledi

Yol üstünde portakal,
Sıksam suları çıkar,
Benden başka seversen,
Asker yollarında kal.
no:331

manilerimiz.com
ekledi

Kuş kanadın kırılsın,
Niye kondun asmaya,
Ben yârimden ayrılmam,
Götürseler asmaya.
no:332

manilerimiz.com
ekledi

Sarı çember başında,
Oyaları dışında,
Ben nasıl ayrılayım,
Sabah akşam karşımda.
no:333

manilerimiz.com
ekledi

Kırlangıç uçuverdi,
Kanadını açıverdi,
Bu sabah yari gördüm,
Güldü de geçiverdi.
no:334

manilerimiz.com
ekledi

Pencerede şişlerim,
Kanaviçe işlerim,
Kara gözlü yârimi,
Küçücükten isterim.
no:335

manilerimiz.com
ekledi

Şu dağın arkasında,
Bülbüllerin sesi var,
Bana yârdan geç derler,
Benim yârin nesi var?
no:336

manilerimiz.com
ekledi

Dalları bastı kiraz,
Sevdamı anlamadın,
Önce beni yalvarttın,
Şimdi sen yalvar biraz.

no:337

manilerimiz.com
ekledi

Tavşan kaçar uçamaz,
Gönül çabuk kanamaz,
Anahtarı sendedir,
Onu başkası açamaz.
no:338

manilerimiz.com
ekledi

Harman yeri yarıldı,
Kaynanam bana darıldı,
Darılırsa darılsın,
Kızı bana sarıldı.
no:339

manilerimiz.com
ekledi

Kasabanın yolları,
Akşam üstü serinler,
Verdin bana bir sevda,
Günden güne derinler.
no:340

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde koku,
Al şu mektubu oku,
Seni sevdim seveli,
Gözümde yoktur uyku.
no:341

manilerimiz.com
ekledi

Kasabanın yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Bana yardan ayrılmak,
Ölüm geliyor ölüm.
no:342

manilerimiz.com
ekledi

Karpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Yarim askere giderken,
Ağladım kızan gibi.
no:343

manilerimiz.com
ekledi

Bizim köyün minaresi,
Yapılıp yıkılıyor,
Gönder yarim resmini,
Çok canım sıkılıyor.
no:344

manilerimiz.com
ekledi

Urbalar dize kadar,
Gel yarim bize kadar,
Sana çorap öreyim,
Topuktan dize kadar.
no:345

manilerimiz.com
ekledi

Ufacık kuş üzümü,
Dinle yarim sözümü,
Dinlemezsen sözümü,
Göremezsin yüzümü.
no:346

manilerimiz.com
ekledi

Motor geliyor motor,
Motorun bacası yok,
Kalkmış beni istiyor,
Pantolonun paçası yok.
no:347

manilerimiz.com
ekledi

Bakak bakar dururlar,
Akan su gibi yorulurlar,
Benim bir sevdiğim var,
Onu benden ayırırlar.
no:348

manilerimiz.com
ekledi

Seviyorum ama kimi,
En tatlı birisini,
Nasıl anlatsam sana,
İlk harfine baksana.
no:349

manilerimiz.com
ekledi

Dam üstünde kediler,
Miyav miyav dediler.
Kara kedi gelince,
Birbirini yediler.
no:350

manilerimiz.com
ekledi

Karanfilsin tarçınsın,
Ne güzelsin hırçınsın,
Ne küçüksün ne büyük,
Tam benim harcımsın.
no:351

manilerimiz.com
ekledi

Aya baktım aybeyaz,
Kıza baktım kız beyaz.
Cebe baktım para az,
Bu kız bize yaramaz.
no:352

manilerimiz.com
ekledi

Bir taş attım denize,
Saat geldi sekize,
Kim kızını verir,
Senin gibi kerize.
no:353

manilerimiz.com
ekledi

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir arkadaşım var.
Hep kız peşinde gezer.
no:354

manilerimiz.com
ekledi

Sarıyı severdi,
Sarı gömlek giyerdi,
Sarışınla evlendi,
Sarılıktan geberdi.
no:355

manilerimiz.com
ekledi

Sepet sepet yumurta,
Sakın beni onutma,
Onutursan küserim,
Mektubunu keserim.
no:356

manilerimiz.com
ekledi

Yağmur yağar şakır şakır,
Bankanın içi fıkır fıkır,
Havaleni yap internetten,
Hem de çok kolay tıkır tıkır.
no:357

manilerimiz.com
ekledi

Beyoğlunda gezersin,
Gözlerini süzersin,
Kredi kartlarını telefonla öde,
Daha da çok gezersin.
no:358

manilerimiz.com
ekledi

Bostanlarda fasulye,
Anam gitti gezmeye,
Ben anamdan örendim,
İnce boncuk çizmeye.
no:359

manilerimiz.com
ekledi

Para etti fındıklar,
Tükendi bütün borçlar,
Şimdi düğün vaktidir,
Doldu ceviz sandıklar.
no:360

manilerimiz.com
ekledi

Yüklensin arabalar,
Seksen okka çuvallar,
Fındık hazır olunca,
Şenlensin çarşı pazar.
no:361

manilerimiz.com
ekledi

Toplasın onu kızlar,
Peşi sıra uşaklar,
Sayesinde fındığın,
Düğün dernek yaparlar.
no:362

manilerimiz.com
ekledi

Kemençemin telleri,
İbrişimdir ibrişim,
Dişledim yanağını,
Kırıldı fındık dişim.
no:363

manilerimiz.com
ekledi

Gün batarken harmanda,
Çuvallar var her yanda,
Emmi sarmış tütünü,
Yorulmuştur her hâlda.
no:364

manilerimiz.com
ekledi

Görele, Tirebolu,
Giresun da konduğum,
Bulancak, Ordu bilir,
Kıymetini funduğun.
no:365

manilerimiz.com
ekledi

Fındığın çalısını,
Kırarlar yarısını,
Küçükken evlenenin,
Alırlar karısını.
no:366

manilerimiz.com
ekledi

Güneşten insan bezer,
Fındık içinde gezer,
Yaz günü akşamından,
Hafif bir meltem eser.
no:367

manilerimiz.com
ekledi

İyi bu sene püsler,
Bahçeyi emek süsler,
Fındığa on ay kaldı,
Yine gülecek yüzler.
no:368

manilerimiz.com
ekledi

Elma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
İlişmeyin yârime,
İki ayda bir geldi.
no:369

manilerimiz.com
ekledi

Atma bana taş ile,
Gözüm dolu yaş ile,
Ben nereye gideyim,
Bu sevdalı baş ile.
no:370

manilerimiz.com
ekledi

Geline bak geline,
Kına yakmış eline,
Ne mutlu bu geline,
Gidiyor sevdiğine.
no:371

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyu gidelim,
Koyun kuzu güdelim,
Sennen beni görmüşler,
İnkâr bayrım edelim.
no:372

manilerimiz.com
ekledi

Fındık yeşil çotanak,
Dalında salkım saçak,
Yeşil giysi içinde,
Kahverengi yavrucak.
no:373

manilerimiz.com
ekledi

Fındık dalda sararmış,
Yaprakları kararmış,
Yârim beni kaybetmiş,
Bahçelerde ararmış.
no:374

manilerimiz.com
ekledi

Fındık dalda bir sıra,
Yârim gitti Mısır a,
Koyun olsam yayılsam,
Yârimin peşi sıra.
no:375

manilerimiz.com
ekledi

Fındığı harman ettim,
Derdimi ferman ettim,
Hiç üzülme Fadimem,
Efkârım derman ettim.
no:376

manilerimiz.com
ekledi

Fındık budaklanır mı,
Dalları saklanır mı,
Anasının yanında,
Hiç kız kucaklanır mı?
no:377

manilerimiz.com
ekledi

Harmandan yığın yığın,
Güneş dostu fındığın,
Çalışır çoluk çocuk,
Sesi ninni tırmığın.
no:378

manilerimiz.com
ekledi

Fındık yaprağı yeşil,
Döşür Eminem döşür,
Bu akşam geleceğim,
Şekerli kahve pişir.
no:379

manilerimiz.com
ekledi

Fındık kırdım iç ettim,
Yaylalara göç ettim,
Yârim senin yüzünden,
Ben bu canı hiç ettim.
no:380

manilerimiz.com
ekledi

Fındık içi işlerim,
Al yanaktan dişlerim,
Eğer benim olursan,
Saçların gümüşlerim.
no:381

manilerimiz.com
ekledi

Ah fındığım fındığım,
Dallarına konduğum,
Vermedi seni bana,
Sakalını yolduğum.
no:382

manilerimiz.com
ekledi

Fındık fıstık olur mu?
Ateş yastık olur mu?
Sen orada ben burada,
Böyle dostluk olur mu?
no:383

manilerimiz.com
ekledi

Fındık dalında testi,
Kemer belimi kesti,
Yine geldi aklıma,
Askerdeki yan fesli.
no:384

manilerimiz.com
ekledi

Fındık dalında direk,
Vay sana yanmış yürek,
Sen nelere dayandın,
Buna da dayan yürek.
no:385

manilerimiz.com
ekledi

Fındık toplayan gelin,
Fındık dalda kalmasın,
Gel biraz konuşalım,
Aklım sende kalmasın.
no:386

manilerimiz.com
ekledi

Ey fındığım fındığım,
Dallarına konduğum,
Ben sevdim de el aldı,
Odur benim yandığım.
no:387

manilerimiz.com
ekledi

Oy erdiler erdiler,
Cama perde serdiler,
Ne utanmaz erkekler,
Yanımıza geldiler.
no:388

manilerimiz.com
ekledi

Yeşil ipek bükerim,
Yâre gömlek dikerim,
Sen orada ben burada,
Hasretini çekerim.
no:389

manilerimiz.com
ekledi

Elmayı atan bilir,
Şeftali satan bilir,
Kızların kıymetini,
Yalınız yatan bilir.
no:390

manilerimiz.com
ekledi

Karanfil ektim gül bitti,
Dalında bülbül öttü,
Ötme bülbülüm ötme,
Yârim gurbete gitti.
no:391

manilerimiz.com
ekledi

Mani maniye kelam,
Sevdiğime benden selam,
Hiç incinip üzülme,
Kavuşuruz bir zaman.
no:392

manilerimiz.com
ekledi

Sekiz sekiz on altı,
Burası ceviz altı,
Yarimin istediği kız,
Ayakkabımın altı.
no:393

manilerimiz.com
ekledi

Kiremit üstünde gezersin,
İnci boncuk dizersin,
Kusura bakmayın ama,
Sen hepsinden güzelsin.
no:394

manilerimiz.com
ekledi

Ne uyursun ne uyursun,
Bu uykuyla ne bulursun,
Al abdesti, kıl namazı,
Cenneti alayı bulursun.
no:395

manilerimiz.com
ekledi

Bağa girdim nar için,
Dolaşırım yar için,
Anneler kız büyütür,
Delikanlılar için.
no:396

manilerimiz.com
ekledi

İstanbul?a giderken,
Sol tarafta hastane,
Yârimin mektubunu,
Eğlendirme postane.
no:397

manilerimiz.com
ekledi

Davulumun ipi kaytan, Kalmadı sırtımda mintan, Bahşişimi çokça verin, Sırtıma alayım mintan.
no:398

manilerimiz.com
ekledi

Bağa gittim bağlama,
Kara gözlüm ağlama,
Ben buralı değilim,
Bana gönül bağlama.
no:399

manilerimiz.com
ekledi

Ayva attım samana,
Dumana bak dumana,
Şoför yârim var iken,
Gider miyim çobana.
no:400

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde sardunya,
Sardunyayı kırdın ya,
Beni beğenmiyordun,
Nasıl bana kaldın ya.
no:401

manilerimiz.com
ekledi

İndim dereye durdum,
Dokuz güvercin vurdum,
Dokuzunun içinde,
Ben birine vuruldum.
no:402

manilerimiz.com
ekledi

Hoca çıkmış mahalleye,
Topluyor kaşıkları,
Cennet istersen Hoca,
Kavuştur aşıkları.
no:403

manilerimiz.com
ekledi

Gide gide yoruldum,
Sular gibi duruldum,
Şu karşı ki oğlanın,
Gözlerine vuruldum.
no:404

manilerimiz.com
ekledi

Evleri yapan usta,
Yeniden yıksın yapsın,
Pencere bırakmamış,
Delikanlılar baksın.
no:405

manilerimiz.com
ekledi

Yolda buldum on para,
Yârim yüzün ne kara,
Allah sana su vermiş,
Yıkasana maskara.
no:406

manilerimiz.com
ekledi

Köprüden geçer iken,
Köprü salladı beni,
Yârimin eski dostu,
Düşman belledi beni.
no:407

manilerimiz.com
ekledi

Motor geliyor motor,
Motorun bacası yok,
Kalkmış beni istiyor,
Cebinde parası yok.
no:408

manilerimiz.com
ekledi

Dolabın kapakları,
Çınarın yaprakları,
Kara gözlü yârimin,
Çınlasın kulakları.
no:409

manilerimiz.com
ekledi

Elma attım denize,
Geliyor yüze yüze,
Sevdiğimin sözleri,
Hediye kaldı bize.
no:410

manilerimiz.com
ekledi

İçeride ara kapı,
Sürmesi çavdar sapı,
İkimizi ayıran,
Dilensin kapı kapı.
no:411

manilerimiz.com
ekledi

Entarisi al basma,
Alıp duvara asma,
Sen benimsin ben senin,
Ellere kulak asma.
no:412

manilerimiz.com
ekledi

Kara kara kazanlar,
Kara yazı yazanlar,
Cennet yüzü görmesin,
Aramızı bozanlar.
no:413

manilerimiz.com
ekledi

Havalarda kelebek,
Kanadı benek benek,
Beni yardan ayıran,
Kalbur satsın hem elek.
no:414

manilerimiz.com
ekledi

Ortaokul olur mu?
İçinde durulur mu?
Benim yârim talebe,
Onunla dalga olur mu?
no:415

manilerimiz.com
ekledi

Kuyudan su çekerim,
Al bakıra dökerim,
Daha yaşım küçük ama,
Kara sevda çekerim.
no:416

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyu kavakları,
Dökülür yaprakları,
Yârim orada ben burada,
Çınlasın kulakları.
no:417

manilerimiz.com
ekledi

Mani benim ezberim,
Kan ağlıyor gözlerim,
Ben yarimin yolunu,
Akşam sabah gözlerim.
no:418

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde pekmez,
Çoban kavalın ötmez,
Önünde gezen sürün,
Benim nişana yetmez.
no:419

manilerimiz.com
ekledi

Edep bir taç imiş,
Nuru Hüda?dan,
Giy al o tacı,
Emin ol her beladan.
no:420

manilerimiz.com
ekledi

Ak koyun kuzusuna,
Gün tutmuş postusuna,
Ne desen de ağlasam,
Alnımın yazısına.
no:421

manilerimiz.com
ekledi

Fındığa kaga derim,
Darılma şaka derim,
Sen beni bastırırsan,
Ben sana aga derim.
no:422

manilerimiz.com
ekledi

Fındık bahçelerinde,
Miras oynarım miras,
O kırmızı yanaktan,
Eğil öpeyim biraz.
no:423

manilerimiz.com
ekledi

Ayran yapar yayıklar,
Kızlar fındık ayıklar,
Harmanın kenarında,
Titrer ince bıyıklar.
no:424

manilerimiz.com
ekledi

Su üstünde sarayım,
Dur şu yâre sorayım,
Yârimden gelen mektubu,
Tülbendime sarayım.
no:425

manilerimiz.com
ekledi

Gitme dedim de gittin,
Uzak uzak yerlere,
Kar mı yağdı be yârim,
Güvendiğin yerlere.
no:426

manilerimiz.com
ekledi

Avlunun dibi sarmaşık,
Yar oldum sana âşık,
Yar aklıma geldikçe,
Elimden düşer kaşık.
no:427

manilerimiz.com
ekledi

Tülbendimin bir yanı,
Turuncudur turuncu,
Ne yapayım be yârim,
Askerlik vatan borcu.
no:428

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde börülce,
Oynar gelin görümce,
Oynasınlar bakalım,
Bir araya gelince.
no:429

manilerimiz.com
ekledi

Elimde zilli maşa,
Vururum taştan taşa,
Ben yârimle toka ettim,
Dedi bana çok yaşa.
no:430

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyunda gezer,
Buldun mu benden güzel,
Ben buldum sevdiğimi,
Resmi cebimde gezer.
no:431

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyunda keklik,
Kızlar giyer eteklik,
Kızlarda iş var ama,
Erkeklerde eşeklik.
no:432

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyunda dutlar,
Dutlar kökünden patlar,
Askerdeki yârime,
Gölge olsun bulutlar.
no:433

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde roman,
Okurum zaman zaman,
Ben yârime gideceğim,
Memur olduğu zaman.
no:434

manilerimiz.com
ekledi

Motor geliyor motor,
Ekinlik arasından,
Ben yârimi tanırım,
Saçının dalgasından.
no:435

manilerimiz.com
ekledi

İstanbul?dan gelirken,
Aldım pileli etek,
Konuşmaya yüzün yok,
Manilere dikkat et.
no:436

manilerimiz.com
ekledi

Yengem çıkmış mahalleye,
Topluyor kaşıkları,
Nasıl ayırdın yenge,
Biz gibi aşıkları.
no:437

manilerimiz.com
ekledi

Altınlarım alay değil,
Gümüşlerim kalay değil,
Attın bana sevdayı,
Çekmesi kolay değil.
no:438

manilerimiz.com
ekledi

Kuyu dibinde kuyu,
Uyu efendim uyu,
Bana sarhoş diyorlar,
İçtiğim üzüm suyu.
no:439

manilerimiz.com
ekledi

Kızılcıklar olur mu?
İçinde durulur mu?
Benim yârim talebe,
Onunla dalga olur mu?
no:440

manilerimiz.com
ekledi

Yeşil sandık kilidi,
Üstünü güller bürüdü,
O yar beni sarınca,
İmam tahtam çürüdü.
no:441

manilerimiz.com
ekledi

İplik serdim sergene,
Gönül verdim ergene,
Niye gönül verirsin,
Kendini bilmeyene.
no:442

manilerimiz.com
ekledi

İstanbul?dan gelirken,
Buldum terzi iğnesi,
Sanki gideceğim gibi,
Beğenmezmiş yengesi.
no:443

manilerimiz.com
ekledi

Kırmızı gül ol da gel,
Bardaklara dol da gel,
Sen beni alamazsın,
Öğretmen ol da gel.
no:444

manilerimiz.com
ekledi

Karayılan olayım,
Yollarda dolanayım,
Gösterin görümcemi,
Abisini sorayım.
no:445

manilerimiz.com
ekledi

İncilerim diziyle,
Kimler görmüş gözüyle,
Ben yârimden ayrılmam,
İki düşman sözüyle.
no:446

manilerimiz.com
ekledi

Benim saçlarım uzun,
Uzun diye örmezler,
Beni sana Sevdiğim,
Hısım diye vermezler.
no:447

manilerimiz.com
ekledi

Taş üstünde oturma,
Kumaşını batırma,
Sen benimsin ben senin,
Gel Yanıma utanma.
no:448

manilerimiz.com
ekledi

Yolcu dayı beri bak,
Kulağına deri tak,
Berilere bakmazsan,
Kalkmaz döşeklere yat.
no:449

manilerimiz.com
ekledi

Suya giderim suya
Yârim arkamda mısın?
Ciddi olarak sevdim,
Bilmem farkında mısın?
no:450

manilerimiz.com
ekledi

İn dereye dereye,
İnemeyen atlasın,
Yârimle ikimizi,
Çekemeyen çatlasın.
no:451

manilerimiz.com
ekledi

Anne bana terlik al,
Sakın yeşil olmasın,
Gideceğim oğlanın,
Kız kardeşi olmasın.
no:452

manilerimiz.com
ekledi

İn dereye saz kopar,
Koparırsan az kopar,
Benim bir sevdiğim var,
Gülerken bana göz kırpar.
no:453

manilerimiz.com
ekledi

Eştim eşti kum çıktı,
Kumun dibi su çıktı,
Seni dövmeye yârim,
Hangi serseri çıktı.
no:454

manilerimiz.com
ekledi

Yelek örerim yelek,
Örnek ararım örnek,
Örnek değil merakım,
Bir kere yâri görmek.
no:455

manilerimiz.com
ekledi

Erguvanın dalları,
Yana yatıyor yana,
Şu memleket kızları,
Cana yatıyor cana.
no:456

manilerimiz.com
ekledi

Denizin dibi mildir,
Beni söyleten dildir,
Mahalleler ayrı ama,
Gönüller yine birdir.
no:457

manilerimiz.com
ekledi

Ayakkabımın izi,
Tarlaya çektim çizi,
Yar öğretmen, ben terzi,
Çekemiyorlar bizi.
no:458

manilerimiz.com
ekledi

Süt mavi kurdeleye
Ben altın takar mıyım?
Senin gibi çalgıcıya,
Ben artık bakar mıyım?
no:459

manilerimiz.com
ekledi

İn dereye dereye,
Dere çakıllı yârim,
Gördüğüne gönül verdin,
Gel geç akıllı yârim.
no:460

manilerimiz.com
ekledi

İn dereye dereye,
Dere sana ırak mı?
Her gün her gün tarlaya
Sen babana çırak mı?
no:461

manilerimiz.com
ekledi

Tarladadır ıspanak,
Kökündedir köstebek,
Görülmemiş be yârim,
İki kız birden istemek.
no:462

manilerimiz.com
ekledi

İndim dereye çatak,
Yere yaptırdım yatak,
Rica ederim yârim,
Sevme üstüme ortak.
no:463

manilerimiz.com
ekledi

Motor geliyor motor,
Tutundum direğine,
Çekemeyen düşmanlar,
Buz koysun yüreğine.
no:464

manilerimiz.com
ekledi

Hoş gelmişsin misafir,
Oturacak yerim yok,
Sana kahve yapayım,
Cezvem delik, şeker yok.
no:465

manilerimiz.com
ekledi

Kaşıklıkta kaşığız,
Biz yârimle aşığız,
Bizi kimse ayıramaz,
Saç gibi dolaşığız.
no:466

manilerimiz.com
ekledi

İndim dere akmıyor,
Yârim bana bakmıyor,
Yolladığım çiçekler,
Kurumuş ta kokmuyor.
no:467

manilerimiz.com
ekledi

Yatma yeşil çimene,
Uyur uyanamazsın,
Verme beni ellere,
Gönül dayanamazsın.
no:468

manilerimiz.com
ekledi

Bu gün ayın on dördü,
Kız saçını kim ördü,
Ördüyse yârim ördü,
Ay karanlık, kim gördü.
no:469

manilerimiz.com
ekledi

Boynumdaki kolyenin,
Yar verdi parasını,
Bir kolye değil mi?
Çekerim sevdasını.
no:470

manilerimiz.com
ekledi

Cam dibinde küpeli,
Dibini süpürmeli,
Yar üstüne yar sevenin,
Yüzüne tükürmeli.
no:471

manilerimiz.com
ekledi

Güle bindim gülmedim,
Gülden düştüm ölmedim,
Küçükken bir yar sevdim,
Yar kıymeti bilmedim.
no:472

manilerimiz.com
ekledi

Sarma sararım sarma,
Toprak tenceresine,
Gel konuşalım yârim,
Mutfak penceresine.
no:473

manilerimiz.com
ekledi

Suyoludur suyolu,
Boş giden gelir dolu,
Bana nikâh yapacak,
Muhtarın büyük oğlu.
no:474

manilerimiz.com
ekledi

Yârim okul önünde,
Kitap açmış okuyor,
Elindeki laleyi,
Bana bakıp kokluyor.
no:475

manilerimiz.com
ekledi

Karadutun altında,
Ben de bunun farkında,
Ben yârimi kaybettim,
Kuzulukun parkında.
no:476

manilerimiz.com
ekledi

Bahçede örümceğim,
Ben sana görümceyim,
Başkasına bakarsan,
Abime söyleyeceğim.
no:477

manilerimiz.com
ekledi

Derede incir ağacı,
Tadı zehirden acı,
İçme dedim şarabı,
Dedi sevda ilacı.
no:478

manilerimiz.com
ekledi

Bahçe kapısı kilitli,
İttirdim açamadım,
Anneme duyurmuşlar,
Çıktım da kaçamadım.
no:479

manilerimiz.com
ekledi

Mendil versem almazsın,
Sen mendilsiz kalmazsın,
Sigaranı yakayım,
Sana zahmet olmasın.
no:480

manilerimiz.com
ekledi

Kolumdaki saati,
Yediye kuruyorum,
Hiç üzülme sen yârim,
Sözümde duruyorum.
no:481

manilerimiz.com
ekledi

Dereler akar akar,
Karışır denizlere,
Kurşunlara diz yârim,
Verme beni ellere.
no:482

manilerimiz.com
ekledi

Doldur yârim testini,
Şu karşıki çeşmeden,
Baban seni everse,
Büyük aşka düşmeden.
no:483

manilerimiz.com
ekledi

Seni severim yârim,
Günü günlere ekle,
Sana gelirim yârim,
Köşe başında bekle.
no:484

manilerimiz.com
ekledi

Annem entari almış,
Yanında eklemesi,
Tak bir nişan yüzüğü,
Kolaydır beklemesi.
no:485

manilerimiz.com
ekledi

Pembe giyerim pembe,
Pembe yakışır gence,
İnsan bir hoş oluyor,
Sevdiğini görünce.
no:486

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde güller,
Yâre dökülür diller,
Unutulur mu be yârim,
Seninle geçen günler.
no:487

manilerimiz.com
ekledi

Çiçekler başındadır,
Sürmesi kaşındadır,
Kara gözlü sevdiğim,
Henüz genç yaşındadır.
no:488

manilerimiz.com
ekledi

Güneş gider batmaya,
Selam söyle Fatmaya,
Çoban cahil ne anlar,
Karyolda yatmaya.
no:489

manilerimiz.com
ekledi

Falda var yürek kızı,
Yapma artık bu nazı,
Senin sevdiğin kimse,
Düğünde çalsın sazı.
no:490

manilerimiz.com
ekledi

Kahve koydum cezveye,
Kalk gidelim gezmeye,
Alışmışım duramam,
Gelin kızı ezmeye.
no:491

manilerimiz.com
ekledi

Kırlarda altın seren,
Sen ol çiçeği deren,
Yârim karşına çıkar,
Sana kalbini veren.
no:492

manilerimiz.com
ekledi

Tarla bitirir misin?
Kaval öttürür müsün?
Aret benim yârime,
Selam götürür müsün?
no:493

manilerimiz.com
ekledi

Şalvara bak şalvara,
Şalvarın biçimine,
Kurban olayım yârim,
Sigara içimine.
no:494

manilerimiz.com
ekledi

Cam dibinde durursun,
Cama tık tık vurursun,
Kırma oğlan camları,
Karakolu bulursun.
no:495

manilerimiz.com
ekledi

Ayağımda terlikler,
Bahar açmış erikler,
Oğlan sana geleceğim,
Hazır mı gelinlikler.
no:496

manilerimiz.com
ekledi

Ali derler adına,
Her gün gider oduna,
Söyle komşu oğluna,
Doğru gitsin yoluna.
no:497

manilerimiz.com
ekledi

Mavi yelekli yârim,
Göğsü ilikli yârim,
Bıraktın beni gittin,
Demir yürekli yârim.
no:498

manilerimiz.com
ekledi

İndim kuyu dibine,
Baktım suyun rengine,
Gece gündüz ağlarım,
Düşemedim dengime.
no:499

manilerimiz.com
ekledi

Bizim bahçede güller,
Renkleri kan kırmızı,
Yârimle konuşurken,
Doğdu şafak yıldızı.
no:500

manilerimiz.com
ekledi

Resme çıksak a yârim
Boylarımız uyar mı?
Size gitsek a yârim,
Annen eve koyar mı?
no:501

manilerimiz.com
ekledi

Dere geliyor dere,
Kumunu sere sere,
Al beni götür dere,
Yârin olduğu yere.
no:502

manilerimiz.com
ekledi

Elbisemin gülleri,
Yana bakıyor yana,
Aret senin sevdiğin,
Bana bakıyor bana.
no:503

manilerimiz.com
ekledi

Köprü altında kuzu,
Kıvrım kıvrım boynuzu,
Sen koyun ol ben kuzu,
Ayıralım şu kızı.
no:504

manilerimiz.com
ekledi

Bahar gelir yaz gelir,
Çarşıya kiraz gelir,
Senin kısmetin esmer,
Uzak bir yoldan gelir.
no:505

manilerimiz.com
ekledi

Dut üstüne dut buldum,
Yârimi evlenmiş buldum,
Evlenirse evlensin,
Ben yenisini buldum.
no:506

manilerimiz.com
ekledi

Gitme yârim bozata,
Gözlerin batar toza,
Nasıl vuruldun be yârim,
O kara sıska kıza.
no:507

manilerimiz.com
ekledi

Al tülbent oyaladım,
Vermeye kıyamadım,
Gitme dedim askere,
Gitti durduramadım.
no:508

manilerimiz.com
ekledi

Masa üstünde ibrik,
İbrik üstünde ibrik,
Yeni bir yar sevmişsin,
Tebrik ederim tebrik.
no:509

manilerimiz.com
ekledi

Mavi başlık başında,
Ateş yanar karşımda,
Haklısın be yârim,
Cahillik var başımda.
no:510

manilerimiz.com
ekledi

Allah muradını verdi bugün,
Anasını kızsız koyan,
Evlerini ıssız koyan,
Testisini susuz koyan.
no:511

manilerimiz.com
ekledi

Gelin geldi evimize,
Şenlik kurdu köyümüze,
Hoş geldin allı gelin,
Sefa geldin pullu gelin.
no:512

manilerimiz.com
ekledi

Kapelesi ketenden,
Yârim indi trenden,
Boynuna sarılayım,
Gülünü incelmeden.
no:513

manilerimiz.com
ekledi

Tut yedim duttu beni,
Yârim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.
no:514

manilerimiz.com
ekledi

Mani maniyeleyim mi,
Bir mani söyleyeyim mi,
İşaret et sevdiğim,
Yanına geleyim mi.
no:515

manilerimiz.com
ekledi

Cam altında ısırgan,
Gavur musun Müslüman,
Gel bir kerecik öpeyim,
Vallahi bak ısırmam.
no:516

manilerimiz.com
ekledi

Armudu taşlayalım,
Dibinde kışlayalım,
Sevdiğimi görünce,
Maniye başlayalım.
no:517

manilerimiz.com
ekledi

Al giydim alsın diye,
Mor giydim sarsın diye,
İnadıma bakarım,
Sen bana yarsın diye.
no:518

manilerimiz.com
ekledi

Mendilimin ucuna,
Sakız bağlarım sakız,
Duyuyorum sevdiğim,
Severmişsin başka kız.
no:519

manilerimiz.com
ekledi

Kaşların karasına,
Mim çekmiş arasına,
Yari ilaç diyorlar,
Kalbimin yarasına.
no:520

manilerimiz.com
ekledi

Derelerin çakılı,
Kimden aldın akılı,
Orta yerde oynayan,
Ağabeyimin çakırı.
no:521

manilerimiz.com
ekledi

Karpuz kestim yiyen yok,
Ağızım yandı diyen yok,
Sevdiğime kavuştum,
Gözün aydın diyen yok.
no:522

manilerimiz.com
ekledi

Entarimi ben biçtim,
Ateşine ben düştüm,
Ne kadar cahilmişim,
Asker oğlana düştüm.
no:523

manilerimiz.com
ekledi

Bizim evin önüne,
Kim attı mavi boya,
Annem babam evde yok,
Bakalım doya doya.
no:524

manilerimiz.com
ekledi

Başımdaki çemberim,
Oymalıdır oymalı,
Oldun dünya güzeli,
Sana nasıl doymalı.
no:525

manilerimiz.com
ekledi

Sen Aslısın ben Kerem,
Sana kalbimi verem,
O kadar zalim olma,
Edeceksin beni verem.
no:526

manilerimiz.com
ekledi

Motor almış seksene,
Bin üstüne gezsene,
Motor güzeldir amma,
Bak üstündeki serseme.
no:527

manilerimiz.com
ekledi

Bizim köyün yolları,
Çamurluktur kayarsın,
Bizim köyün kızları,
Dalgacıdır yanarsın.
no:528

manilerimiz.com
ekledi

Dere boyunda hindi,
Hindiler suya indi,
Oğlu olan düşünsün,
Kızlar on bine bindi.
no:529

manilerimiz.com
ekledi

Bizim evin önünde,
Ayvalar şişman olur,
İlk yârini almayan,
Sonunda pişman olur.
no:530

manilerimiz.com
ekledi

Ayvalar dilim dilim,
Darılmış benim gülüm,
Ben gülüme ne dedim,
Kurusun ağzım dilim.
no:531

manilerimiz.com
ekledi

Ambar altunda cecük,
Bacakları küçücük,
Benüm sevduğum oğlan,
Dünyalarda biricük.
no:532

manilerimiz.com
ekledi

Kasabaya giden yollar,
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan,
Eller bana kızarlar.
no:533

manilerimiz.com
ekledi

Gayadan öküz bakar,
Öküzün karnı sakar,
Delikanlı dururken,
Sakallıya kim bakar.
no:534

manilerimiz.com
ekledi

Kara tren ak tren,
Askerleri say tren,
Benim yarım kırkbeşti,
Postasıyla say tren.
no:535

manilerimiz.com
ekledi

Eğer gelinim iyi olursan,
Bizde seni överiz,
Kotu olursan gelinim,
Hepimizde döveriz.
no:536

manilerimiz.com
ekledi

Avlu dibi örümcek,
Aklım gitti görüncek,
Ben aklımı yemedim,
Köylülere gidecek.
no:537

manilerimiz.com
ekledi

Ayakkabı aldırdım,
Bir sele topukları,
Beni baştan çıkaran,
İstanbul kopukları.
no:538

manilerimiz.com
ekledi

Kara kabak bağ atar,
Altında yılan yatar,
Ben bilmem mi a yârim,
Goynunda neler yatar.
no:539

manilerimiz.com
ekledi

Deniz coştu göl oldu,
Yârim sana ne oldu,
Benim sana yandığım,
Memlekette şan oldu.
no:540

manilerimiz.com
ekledi

Mısır ektim azmasın,
Gelen geçen kazmasın,
Yar üstüne yar seven,
Gençliğine doymasın.
no:541

manilerimiz.com
ekledi

Elinde demir orak,
Mektup göndersem ırak,
Cebinde tarağın,
Bana yadikar bırak.
no:542

manilerimiz.com
ekledi

Gökde yıldız niniynen,
Köçek oynar ziliynen,
Ayağına taş batmış,
Siliyor mendiliylen.
no:543

manilerimiz.com
ekledi

Dam kapısı açıldı,
İnce boncuk saçıldı,
Yar kapıdan girince,
Gözüm gönlüm açıldı.
no:544

manilerimiz.com
ekledi

Dağda tavşan oynuyor,
Yelesini yağlıyor,
Ötmüş yârim dizime,
Garip garip ağlıyor.
no:545

manilerimiz.com
ekledi

Irmak coştu kül oldu,
Yârim sana ne oldu,
Olan oldu a gülüm,
Madenkeş sebep oldu.
no:546

manilerimiz.com
ekledi

Karpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Bizim köyün kızları,
Kınalı kurban gibi.
no:547

manilerimiz.com
ekledi

Dikenli?nin dağları,
Üzüm yapmaz bağları,
Üzüm yapsa bağları,
Evlenir oğlanları.
no:548

manilerimiz.com
ekledi

Harmanlardan geçiver,
Ata yonca biçiver,
İki tane yar olmaz,
Birinden vazgeçiver.
no:549

manilerimiz.com
ekledi

Hereke?dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.
no:550

manilerimiz.com
ekledi

Yarımca?da saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.
no:551

manilerimiz.com
ekledi

Komşu köyün yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Komşu köyden kız almak,
Ölüm geliyor ölüm.
no:552

manilerimiz.com
ekledi

Kar yağıyor yağıyor,
Abamı giyeceğim,
İhtiyara varıp da,
Goca mı diyeceğim.
no:553

manilerimiz.com
ekledi

Sarı kâğıt yazarım,
Sandık sandık basarım,
Yârimi vermezlerse,
Ben kendimi asarım.
no:554

manilerimiz.com
ekledi

At üstünde cenderme,
Dut kolundan goyverme,
Giz ben seni alacın,
Kimselere deyverme.
no:555

manilerimiz.com
ekledi

Damda kırat harlıyor,
Kapılan parlıyor,
Aşmış yengem geliyor,
Beyaz mendil sallıyor.
no:556

manilerimiz.com
ekledi

Tütün içtim lüleden,
Benim yârim Rize den,
Biricik biricik baş olmaz,
Hoş geldiniz cümleden.
no:557

manilerimiz.com
ekledi

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
no:558

manilerimiz.com
ekledi

Kirazımız dalbastı,
Dalları kiraz bastı,
Delikanlı söz etti,
Kızlar yüzünü astı.
no:559

manilerimiz.com
ekledi

Bu kiraz budak budak,
Olur, mu kiraz dudak,
Yarımca?nın güzeli,
Canımdır sana adak.
no:560

manilerimiz.com
ekledi

Duvarda makas asulu,
Elbiseler kesülü,
Bana mani sorarsan,
Kirli çuval basulu.
no:561

manilerimiz.com
ekledi

Şu giden kimin oğlu,
Paltosu da ak kollu,
Dönüp bana bakmıyor,
Sanki vezirin oğlu.
no:562

manilerimiz.com
ekledi

Bahçenizde gül var mı?
Gül altından yol var mı?
Gel gidelim sevgilim,
Annenden izin var mı?
no:563

manilerimiz.com
ekledi

Kayadan indirmişler,
Tirene bindirmişler,
Kara saçlı yârimi,
Gurbete göndermişler.
no:564

manilerimiz.com
ekledi

Ay gelir aydan beri,
Çay gelir dağdan beri,
Ben yârimi görmedim,
Bir buçuk aydan beri.
no:565

manilerimiz.com
ekledi

Bostanlarda aşlama,
Aşlamayı taşlama,
Ben askere giderken,
Ağlamaya başlama.
no:566

manilerimiz.com
ekledi

Denizin dibi derin,
Üstüne halı serin,
Sandık sepet istemem,
Beni sevdiğime verin.
no:567

manilerimiz.com
ekledi

Çay aşağu giderim,
Topal koyun güderim,
Eğer anam vermezse,
Bohçamı alur giderim.
no:568

manilerimiz.com
ekledi

Üzüm koydum sepete,
Yar oturur tepede,
Ben bir yeni yar sevdim,
Şan olsun memlekete.
no:569

manilerimiz.com
ekledi

Altınım var boynumda,
İki ellerim goynumda,
Ela gözlü sevduğum,
Gece gündüz aynımda.
no:570

manilerimiz.com
ekledi

Altını bozdurayım,
Sıraya dizdireyim,
Elma armut değülsün,
Cebimde gezdireyim.
no:571

manilerimiz.com
ekledi

Yaylanın çimenini,
Hep toplamış geyikler,
Sevdalunun işine,
Ne garuşur böyükler.
no:572

manilerimiz.com
ekledi

Gayalardan ot biter,
Guzular yayulsun diye,
Gızlar kekürt sallar,
Oğlanlar bayulsun diye.
no:573

manilerimiz.com
ekledi

Eriklerin çayırı,
Yana eğer başını,
Yarimin motoru var,
Çıkamıyor bayırı.
no:574

manilerimiz.com
ekledi

Su serptim serin olsun,
Mezarım derin olsun,
Dünyada alamazsam,
Ahrette benim olsun.
no:575

manilerimiz.com
ekledi

Besmele ile çıktım yola,
Selam verdim sağa sola,
Selamımı aldınız mı,
Komşulara yaydınız mı.
no:576

manilerimiz.com
ekledi

Manici başı mısın,
Cevahir taşımısın,
Sana resmimi versem,
Cebinde taşır mısın.
no:577

manilerimiz.com
ekledi

Kul bela görmez,
Allah yazmadıkça,
Allah bela vermez,
Kul azmadıkça.
no:578

manilerimiz.com
ekledi

Biz gideriz ikimiz,
Kestanedir yükümüz,
Şu Kepsutun içinde,
Elti olacağız ikimiz.
no:579

manilerimiz.com
ekledi

Bizim evin önünde,
Cankurtaran bağırıyor,
Ne kabahat ettin yârim,
Jandarmalar arıyor.
no:580

manilerimiz.com
ekledi

A apacak apacak,
Gökten yıldız kopacak,
Açma yârim ağzını,
Kuşlar yuva yapacak.
no:581

manilerimiz.com
ekledi

Gel gidelim sevdalım,
Bizim vatana kadar,
Yar ben senden ayrılmam,
Dünya batana kadar.
no:582

manilerimiz.com
ekledi

Asmanın arasından,
Alamadım üzümü,
Kaldır yârim şapkanı,
Göremedim yüzünü.
no:583

manilerimiz.com
ekledi

Sarı motor geliyor,
Sarı duman veriyor,
Aç kapıyı bak yârim,
Sana gelin geliyor.
no:584

manilerimiz.com
ekledi

Yaza yaza yaz geldi,
Mürekkebe zam geldi,
Daha yazacaktım ama,
On sayfa az geldi.
no:585

manilerimiz.com
ekledi

Küçücüktür köyümüz,
Zemzem olur suyumuz,
Sevip sevip ayrılmak,
Dalga geçmek huyumuz.
no:586

manilerimiz.com
ekledi

Camdan aldım makası,
Açtım gömlek yakası,
Bizim evden gözükür,
Yarin arka bahçesi.
no:587

Düzce Manileri
ekledi

Maniciyim manici, Ak gerdan altın inci, Eğer annem verirse, Varıcıyım varıcı.
no:588

manilerimiz.com
ekledi

Yeşil iplik bükerim,
Yare yelek dikerim,
Yelek yare olmazsan,
Vallahi seni sökerim.
no:589

manilerimiz.com
ekledi

Bizim camın altında,
Herkes bunun farkında,
Biz yarimle konuştuk,
Mahallenin Parkında.
no:590

manilerimiz.com
ekledi

Yüksek evler yaptırdım,
Dayamaya direk yok,
Yarim kaçmak istiyor,
Bende öyle yürek yok.
no:591

manilerimiz.com
ekledi

Yüzüm beyaz ay gibi,
Kaşlarımda yay gibi,
oğlun bana ev aldı,
Koskoca saray gibi.
no:592

manilerimiz.com
ekledi

Hep peşinde geziyorsun,
O bakmayınca kızıyorsun,
Bir güle ulaşmak için,
Kaç kır çiçeği eziyorsun.
no:593

Berna
ekledi

Kalbim yaralı
Üstelik yamalı
Tamir dolayısıyla
Bir süre kapalı
no:594

Sema
ekledi

Masa üstünde roman,
Okurum zaman zaman,
Yarim sana varacağım,
Memur çıktığın zaman.
no:595

ramazan
ekledi

çorabın ağına bak
çevirde bağına bak
ben aklına geldikçe
hamamın dağına bak.
no:596

güzellik
ekledi

kaynanayı napmalı
kaynar kazana atmalı
yandım gelin deyince
altına odun atmalı...
no:597

AKSARAYLI
ekledi

Düzdür ovası tozdur havası
memleket değil baş belası
çobanlık yapar en zengin ağası
neyini anlatayım Akçakent senin
no:598

MUSTAFA EFE
ekledi

karanfilim sarkarım
açılmaya korkarım
yar geliyor deseler
ölü olsam kalkarım
no:599

Dost
ekledi

Şu yalan dünyada,
Bulamadım biraz para,
Paranın adını bile,
Rüyamda öğrendim aslında.
no:600

bahar ve zeliha:)
ekledi

Cam altında ısırgan,
Gavur musun müslüman,
Gel bir kerecik öpeyim,
Vallahi ısırmam.
no:601

bu senin için
ekledi

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir sevigilim var,
Dünyadan daha güzel.
no:602

ŞEYMA
ekledi

sekiz sekiz daha onaltı
burası köprü altı
Şeyma düştü bayıldı
Ceyda öptü ayıldı
no:603

ömer varlı
ekledi

mani mani dedin
başımın etini yedin
al sana bir mani seni
seni seviyorum yani
no:604

sema
ekledi

Bayburt'a giden yollar Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar.
no:605

manilerimiz.com
ekledi

Karşıda kuşum seni
Kaybettim eşim seni
Alam ne yana gidem
Gülmemiş başım seni.
no:14090

cf
ekledi

aşk sözle başlar
dudak ile beslenir
dokuz ay sonra
baba diye seslenir
no:607

şeyma
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
döndüm arkama bir baktım
şeyma öğretmen olmuş.
no:608

merve
ekledi

maydonoz deste deste
gel beni babamdan iste
eğer babam vermezse
son cevabı benden iste
no:609

biz kardeşiz
ekledi

yüzüm beyaz ay gibi,
kaşlarımda yay gibi,
oğlum bana ev aldı,
koskoca saray gibi.
no:610

OSMAN
ekledi

Arabam dört teker
Adana?ya kum çeker
Adananın kızları
Osman diye of çeker
no:611

yusuf ve elif
ekledi

gemi gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu tatvanın kızları
yusuf için dolaşır
no:612

CANSEL
ekledi

Sepet sepet yumurta
sakın beni unutma
unutursan küserim
mektubumu keserim
no:613

bobo
ekledi

Kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar
no:614

DJ AŞIK
ekledi

bağlarında üzüm var
mor şalvarda gözüm var
kaçma yârim uzağa
sana bir çift sözüm var
no:615

irem perisi
ekledi

elmayı dişledim
sapını gümüşledim
kalbimin sağ köşesine
baş harfini işledim
no:616

MERVE
ekledi

Masa üstünde pekmez
bu pekmez bize yetmez
şu Yozgat?ın kızları
davulsuz gelin gitmez
no:617

irem perisi
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
şu kız senin olacak
no:618

zeynep
ekledi

gara gara gözlerin
yere değsin dizlerin
akşam bize gelde
yumruk görsün gözlerin
no:619

HÜMA
ekledi

Armut dalda sallanır
Yere düşer ballanır
Bir oğlan vezir olsa
Yine kızlara yalvarır.
no:620

murat gökce
ekledi

kalenin dibi mersin
beklerim yarim gelsin
beklemekten usandım
ALLAH belanı versin
no:621

burak izci
ekledi

ben bir biberim yuvarlanır giderim çok üzülme sevdiğim senide alır giderim
no:622

hazal
ekledi

Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Yar bana darılıp da
Ellere sarılmasın
no:623

8-f'li enescan
ekledi

delisin deli
tıpkı neron gibi
o romayı yaktı
sende beni
no:624

YUNUS
ekledi

Her gün gezmeye giderim
Senin aşkından ölebilirim
Bütün 5/b lilere
Seni sevdiğimi söylerim
no:625

Hülya gündüz
ekledi

Hayat kısa
değmez bir kıza.
girdimi bi kere kanınıza
vallah okur canınıza
no:626

maral
ekledi

Bahçelerde sedef yar
Ölüyorum medet yar
Ben burada ölürsem
Ecelime sebep yar
no:627

refi
ekledi

pınar başında çakıl
yarimin gözü çakır
yarim ramazan tutmuş
kurumuş takır takır
no:628

arkiler
ekledi

başımdaki tokalar
birbirini kovalar
ben burdan gidiyorum
sana kalsın buralar
no:629

irem yıldız
ekledi

bahçede taze hıyar
boyun boyuma uyar
ikimiz bir boydayız
ayırmaya kim kıyar
no:630

melis
ekledi

sevmek güzel şey
sevilmek onun kadar
sevipte sevilmemek
acıdır ölüm kadar
no:631

mine
ekledi

kutu kutu bonbon
unutma beni tonton
bunu yazan bir böcek
elbet birgün ölecek
no:632

Utku
ekledi

Benim ablam düz gider
Saçlarını çok sever
Yarimi hiç sevmedi
Kafasına kuş eder
no:633

ozan
ekledi

bahçelerde patlıcan
kız seni kaçırcam
eğer baban vermezse
roketle saldıracam
no:634

nunu
ekledi

Al eline kalemi,
Yaz başına geleni,
Ben bu derde düşeli,
Oldum gönül veremi...
no:635

canoş
ekledi

sev ki sevilesin
sevdiğini bilesin
dünyadaki en güzel
kişilerden birisin
no:636

@sMæN
ekledi

Masa üstünde çiçek
Elbisem biçilecek
Abi haberin olsun
Şerbetim içilecek
no:637

özge
ekledi

karanfil oyulur mu
güzele doyulur mu
yari güzel olanın
kolları yorulur mu
no:638

gülnur
ekledi

yeter artık bıktım senden
artık çürüdü bu beden
ne bu çektiğim senden
baban seni vermez neden
no:639

ARKADAŞ
ekledi

Gece'nin birindeyim
Denizin dibindeyim
Beni soran olursa
Annemin kalbindeyim
no:640

Ezgi
ekledi

Allar giyer allanır
Görsem midem bulanır
Kaynanam hamamdan çıkmış
Ayva göbek sallanır
no:12624

burçin demirtaş
ekledi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir öğretmenim var
dünya güzelinden güzel
no:642

metin
ekledi

maydonoz ot değil mi
yaprağı dört değil mi
ben anamdan ayrıldım
bu bana dert değil mi
no:643

JAPON
ekledi

Atlılar geliyor atlılar
Boynu kıratlılar
Esra'yı kaçırıyorlar
Maymun suratlılar
no:644

cemre
ekledi

Dersimiz matematik,
Makinamız otomatik,
Geriye ne kaldı,
Sende söyle bir teknik.
no:645

Cansu
ekledi

ßahçeLerDe enginar
eNginaRın rengi var
ßen Yarimi taNıRım
YaNağınDa ßeNi Var
no:646

cerrah paşalı
ekledi

tren gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu konyanın kızları
benim için dolaşır
no:647

cerrah paşalı
ekledi

camide ezan yok
içinde düzen yok
8/d sınıfından
benden yakışıklısı yok
no:648

Roma - Bayram
ekledi

Mendilim yellenmiyor
Ses verdim ses vermiyor
Delikanlı oğlanlar
Korkudan evlenmiyor
no:649

Bayram - Roma
ekledi

Damdan dama tozanak
Yorgan getir uzanak
Zalım oğlun gelmeden
Bir iki öpüş kazanak
no:650

Bayram - Roma
ekledi

Oğlan uğra işine
Aklın topla başına
Ben onlardan değilim
Yanak verem dişine
no:651

Bayram - Roma
ekledi

Kilimi yere serdim
Lale gülleri derdim
Meğer dikeni batacak
Bunu nerden bileydim
no:652

Bayram - Roma
ekledi

Gölden tuzu topladım
Yarin yanına hopladım
Konya'dan ayrılmayak
Ben bu kıza doymadım
no:653

Cemal İBİŞ
ekledi

asfaltın yolundayım
emrahın kolundayım
tatlı sesi duyunca
bırakmak zorundayım
no:654

doğukan kaya
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflerine baksana
no:12045

BÜŞRA
ekledi

Altın gibi azizdim
Şeker gibi lezizdim
Saltanat ağacında
Yetişmiş tek filizdim
no:656

HAVVA
ekledi

Pişt oğlan bakarmısın
şeftali satarmısın
şeftali şöyle dursun
benimle kaçarmısın
no:657

cuma cengiz
ekledi

masa üstünde roman
okurum zaman zaman
kız ben seni alırım
doktor olduğum zaman
no:658

uykucu_melek
ekledi

terekte üzüme bak
kaşıma gözüme bak
eller ne derse desin
sen benim sözüme bak
no:659

serhan
ekledi

İplik Serdim Sergene
Gönül Verdin Ergene
Niye Gönül Verirsin
Kendini Bilmeyene
no:661

burki
ekledi

Portakalın sarısı
Yere düştü yarısı
rakibim oks yi kaybetmiş
öss de darısı
no:662

yunus
ekledi

adamım diye sevinme
her kızla gezinme
adamlığın bittimi
yerlerde sürünme
no:663

HAMİDE
ekledi

Kahve döktüm kuruna
El vurmayın durula
Yarime yar diyeni
Sol göğsünden vurula
no:664

HAMİDE
ekledi

Parmağımda yüzüğün
İki mavi taşı var
Benim sevdiğim oğlanın
İki kız kardeşi var
no:665

ben
ekledi

karşıda ala inek
tüyleri benek benek
hiç boğazımdan geçmiyor
onsuz yediğim yemek
no:666

serhan
ekledi

Ne Orhan Ne Ferdi
Bir Tek Sen Anladın Derdimi
Söylesene Müslüm Baba:
Serhan Nereden Sevdi O Zalimi
no:667

pelin
ekledi

hisarın ardı bayır,
gülü dibinden ayır.
bir tas su versene,
hem sevaptır,hem hayır.
no:668

güneş
ekledi

yaza yaza yaz geldi
çarşıya kiraz geldi
daha yazacaktım ama
mürekkebe zam geldi
no:669

çiğdem
ekledi

Yıldırım vurdu bize
Dal gibi ayırdı bizi
Araya girdi düşman
Dağlar ayırdı bizi
no:671

ŞENGÜL GÖKÇE
ekledi

Zeytin kara ben kara
Zeytine vermem para
Gel akım buluşalım
Onikiye on kala
no:672

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

Kalede taş olayım
Gözüne kaş olayım
Yarim yemek yer iken
Sofrada aş olayım
no:673

elif zeliha
ekledi

Eğilir başlar
Çatılır kaşlar
En güzel aşklar
Lisede başlar
no:674

TUĞBA
ekledi

benim bir yarim var
motor üstünde gezer
saçlarını yana taramış
ensesinde bit gezer
no:675

adoşet
ekledi

Tabaklarda tuz olsam
bir evde bir kız olsam
yar kapıya gelince
içeride yanlız olsam...
no:676

adoşet
ekledi

Su akar gül dibinden
içilmez köpüğünden
hiç insan vazgeçer mi
iptida sevdiğinden
no:677

CEM
ekledi

Ateşim var külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Yar senden ayrılalı
Ağlamadık günüm yok
no:678

N.MERYEM SİNCİ
ekledi

hayat bir yaprak
elbet solacak
en güzel hatıralar
bu defterde kalacak
no:679

esmeyengül
ekledi

sen bir incisin
bilsen ne cicisin
sana canım diyemem
sen canımın içisin
no:680

melek
ekledi

Altın çeşme akmasın
yürüğimi yakmasın
gözlerine tembih et
öyle çapkın bakmasın
no:681

SABİHA
ekledi

Ben kalede kışlarım,
Kırmalı mendil işlerim,
Senin gibi besteciyi,
Kirmanımda kaşlarım.
no:682

berna ertuğ
ekledi

izmit izmit içinde
izmit ne biçimde
izmite birşey olmasın
benim yarim içinde
no:683

irem
ekledi

Her irince,irince,
su serper pirince,
insan başka oluyor,
sevdiğini görünce
no:684

sümeyye
ekledi

karşıda kara çalı
kararıp durma çalı
ben sana varırmıyım?
sümüklü sıracalı
no:685

yasemin
ekledi

Yaz gününde kar tatlı
Kış gününde nar tatlı
Narla kar şöyle dursun
Hepsinden yar tatlı
no:686

Eren
ekledi

Karanfil kurutmadım
Yar seni unutmadım
Hatırın saydım da
Üstüne yar tutmadım
no:687

AYBEN
ekledi

bileciğe giderken
sağ tarafta sanayi
ben senle dalga geçtim
anlamadın enayi
no:688

HAMİ YILMAZ
ekledi

Elimde çifte kürek
karıştırdum firuni
çok açma avzuni
kirarum mincuruni
no:689

merve-elif
ekledi

Gülüm kurutmam seni
Suda çürütmem seni
Senelerce görmesem
Yine unutmam seni
no:690

SERSERİ
ekledi

Dam üstünde kestane
topladım tane tane
benim bir sevdiğim var
Türkiye?de bir tane
no:691

sofiya
ekledi

40 dakika ders
yaz yaz bitmez
10 dakika tenefüs
aşkımıza yetmez
no:693

düzgün onur
ekledi

sarı kavun yemezler
seni bana vermezler
gel bu gece kaçalım
karanlıkta görmezler
no:695

düzgün onur
ekledi

sarı taksi boyandı
kapımıza dayandı
yol verin arkadaslar
baba düzgün uyandı
no:696

asena
ekledi

yumurtanın sarısı
yere düştü yarısı
on beşime varmadan
oldum subay garısı
no:697

ergenus
ekledi

bizim köyün kızları
sürmelidir gözleri
gözlerine bakarken
kacırdım öküzleri
no:699

SEVDA
ekledi

Elma ata ata
Şeftali sata sata
yanım belim ağrıdı
yanlınız yata yata!
no:700

duygu
ekledi

Maydonoz ot değil mi?
Yaprağı dört değil mi?
seni benden ayıran
bana düşman değilmi?
no:701

gönül
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harfine baksana
no:702

ramazan öztaşar
ekledi

hamamın penceresi
içinin çerçevesi
şu ılgının kızları
bulaşık tenceresi
no:703

SEVDA
ekledi

derdim başdan aşıyor
çilem dolmuştaşıyorben
tek başıma kaldım
herkes eşle yaşıyor
no:704

eda funda
ekledi

ak koyun almadın mı?
kümese koymadın mı?
kör olası kaynana,
sen hiç gelin olmadın mı??
no:705

sevda
ekledi

çayda çanak kırılmış
kız oğlana vurulmuş
oğlan almam dedikce
kız boynuna sarılmış
no:706

neslihan
ekledi

sekiz çift çorap ördüm
sekiz kaynım giysin deyi
sandık açıp çeyiz dizdim
celal oğlan görsün diye
no:707

є∂αηυя&σğυzнαη
ekledi

Hatıra hatıra dedin
Başımın etini yedin
Alsana bir hatıra
Ömür boyu beni hatırla
no:708

şirin arca
ekledi

maniye ayaz derler
güzele beyaz derler
senin gibi erkeğe
küllükte horoz derler
no:709

Neriman görgün
ekledi

bileziğim var benim
bileğime dar benim
gaziantep içinde
orta boylu yar benim
no:710

EBRU GÖRGÜN
ekledi

bağa vardım nar için
gül kopardım yar için
anneler kız doğurmuş
deli kanlılar için
no:711

ALİ YAZTI
ekledi

tavşan gider ekine
kulakları dikine
kızlar kurban olsun
kunduramın ipine
no:712

REYHAN YILDIZ
ekledi

Gül güzeldir
dikeni olmayınca
sevmek güzeldir
ayrılık olmayınca
no:714

İPEK KAMÇIOĞLU
ekledi

İşleri tıkır, tıkır yolunda.
Altın saat var kolunda.
Hergün geçer görmezmisin?
Deri çanta taşır elinde.
no:715

KEMAL
ekledi

Güller kırmızı
menekşeler mor
seni nasıl sevdiğimi
gel şu kalbime sor
no:716

esra
ekledi

bahçede dut varmı
havada bulut varmı
ben yarimi kaybettim
bulmaya çare varmı
no:717

serra
ekledi

şu ayva yarılacak,
yar bana darılacak,
sana olan muhabbet,
ikiye ayrılacak.
no:718

FATMA
ekledi

Sen güllere özenme
güller sana özensin
üzme tatlı canını
sen güllerden güzelsin
no:719

nihat
ekledi

elazığ asmasıyam
sümer bank basmasıyam
baba doktor getirme
ben güzel hastasıyam.
no:720

elif
ekledi

Karanfilim sarkarım
Açılmağa korkarım
Yar geliyor deseler
Ölü olsam kalkarım
no:721

ramazan öztaşar
ekledi

masa üstünde susam
yarimin adı hasan
hasan benim olursa
ne derdim var ne tasam
no:722

ramazan öztaşar
ekledi

sarı gülü derende
insaf senin nerende
kabahat sende değil
sana gönül verende
no:723

yasin ünal
ekledi

camdan aldım makası
açtım gömlek yakası
bizim evden gözükür
yarimin ablası
no:724

adem baykal
ekledi

ay doğar ayazlanır
gül doğar beyazlanır
mahur gözlü sevdiğim
uyanmaya nazlanır
no:725

ÖZDEMİR PINAR
ekledi

Altın gibi azizdim
Şeker gibi lezizdim
Saltanat ağacında
Yetişmiş tek filizdim
no:726

zeynep
ekledi

denizlerden derin
rüzgarlardan serin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin...
no:727

ece melis
ekledi

ak koyun kuzusuna
gün tutmuş kuzusuna
ne desen de ağlasam
anlımın yazısına
no:728

kara gözlüm
ekledi

Arabam dört teker
istanbul kum çeker
istanbulun kızları
abdullah için cançeker
no:729

özlem
ekledi

tenekede katıran
belediyede oturan
kız evi değil mi
oğlan evini batıran.
no:730

medine
ekledi

ay bulutta bulutta
mendilim kaldı dutta
geleceksen gel gayri
daha gönlüm umutta
no:731

EBRU ALPSU
ekledi

Yılana bak yılana
akıp gider ormana
vallahi varacağım
beyaz gömlekli oğlana...
no:732

cemre_6-b
ekledi

Adım yonca
Soyadım gonca
Seni seveceğim
Ömür boyunca
no:733

Kübra karayazı
ekledi

maniye avaz derler
güzele beyaz derler
kime derdimi yansam
bu dert sana az derler
no:735

ümran turgut
ekledi

elmayı atan bilir
şeftaliyi satan bilir
kızların kıymetini
yalnız yatan bilir
no:736

oğuzhan güler
ekledi

limon ektim tasa
bitmedi kaldı kışa
kız ben seni alırdım
askerlik geldi başa
no:737

hans
ekledi

Geze geze yoruldum
bir taş buldum oturdum
komşunun küçük kızına
bir bakışta vuruldum
no:738

ahmet enes
ekledi

tirenin penceresi
gönlümün çerçevesi
dilarayı sevmeyen
bulaşık tenceresi
no:739

aslı
ekledi

ağaçlarda kestane
kestane tane tane
benim sevdiğim oğlan
İnegölde bir tane
no:740

bulut
ekledi

bahçelerde asma
yarim yüzünü asma
benimki anlık sinir
sen kulak asma
no:741

aLman_SiLo
ekledi

Bağa Gittim Üzüme
Diken Battı Dizime
Kız Ben Seni Almazsam
Tükürsünler Yüzüme
no:742

neşe baş
ekledi

şimdilik yok bir aday
sen sabret,günleri say
bir kısmetin olacak
görününce dolunay
no:743

cemre kemer
ekledi

gemi gelip durdumu
iskeleye vurdumu
söyle ey seher yeli
o yar beni sordumu
no:745

ece
ekledi

kara kara gözlerin
yere deysin dillerin
akşam bize gelde
yumruk görsün gözlerin.
no:746

SELİNA ALAN
ekledi

Ayağımda terlikler,
Bahar açmış erikler,
Oğlan sana geleceğim,
Hazır mı gelinlikler.
no:747

alaçamlı kiz
ekledi

dere boyu giderim
kara koyun güderim
ben yarimi seviyom
nasıl inkar edeyim
no:748

mehmet
ekledi

taksi geliyor taksi
arkası parmak parmak
geçme oğlan kapımdan
benim annem çok aksi
no:749

sinem eryılmaz
ekledi

mehmetler metin olur
sevgisi çetin olur
mehmet adlı yar seven
doğru cennetlik olur
no:750

ömer
ekledi

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim çağlar gibi
no:751

Batmanlı AGİT
ekledi

Maydanoz Demet Demet
Yarimin İsmi Mehmet
Eğer Mehmet Benim Olursa
Dünyalar Olur Cennet
no:752

SEDEF ÖZCAN
ekledi

Tavandaki fareler
Tıngır mıngır ettiler
Daha yazacaktım ama
Kalemi mi yediler
no:753

EFE AKDAŞ
ekledi

bizim köyün kızları
al olur yanakları
güzel erkek gördümü
kızarır yanakları
no:754

cansu
ekledi

anne bana terlik al,
sakın yeşil olmasın,
gideceğim oğlanın,
kız kardeşi olmasın
no:755

elvan
ekledi

vur kalbime pençeyi
kalbim kana bulansın
fazla derineinme
çünkü orada sen varsın
no:756

tuğb@
ekledi

ayakkabısı kırmızı
annesinin biricik kızı
istedimde vermedi
sanki kralın kızı
no:757

damla
ekledi

patlıcan oymadınmı
tadına doymadınmı
beni kınama anam
sen cahil olmadınmı
no:758

zeynep
ekledi

Hoca geliyor hoca
Tütüyür bizim baca
Beni küçük saymayın
Ben de isterim koca
no:759

hüseyin gündüz
ekledi

kalede taş olayım
gözüne yaş olayım
yarim yemek yer iken
sofrada aş olayım
no:760

ENNUR
ekledi

Uzunsun sırık gibi
Ekşisin koruk gibi
Mahalle mahalle gezersin
Yolunuk tavuk gibi.
no:761

SÜMEYYE
ekledi

Su gelir akar gider
Yar gelir bakar gider
Ne edeyim böyle yari
Yüreğimi yakar gider
no:762

Elif
ekledi

Eğlenip gülüşelim
Tanışıp bilişelim
Bahşişini hazırla
Bayramda görüşelim
no:763

ELA NAZ
ekledi

Arabası aynalı
Şu oğlana varmalı
Oğlan pek güzel ama
Anası olmamalı
no:764

çılgın zaza
ekledi

Ofis yolu çift yoldur
Biri sağ biri soldur
Sağına kurban olam
Sevdiğimin geçtigi yoldur
no:765

okan yurdagül
ekledi

Kasaturam çelikten
Nam salmışım yürekten
Türk askeri korkar mı
Vatan için ölmekten
no:766

medine birtürt
ekledi

Giden gitmiştir
Gittiği gün bitmiştir
Ben gideni değil
Giden beni kaybetmiştir
no:767

oflu meryem
ekledi

karamışun dibine
karamişun fidani
benimi çok sevisun
yoksa eski sevdani
no:768

PAŞA
ekledi

Art ile önü gelmez
Bu günü dünü gelmez
Sonu gelir her şeyin
Hasretin sonu gelmez
no:769

utku yıldırım
ekledi

Denizin dibi mildir
Beni söyleten dildir
Bir sen söyle birde ben
Dertli ola kimdir?
no:770

elif dağ
ekledi

Dur trenci bineyim,
On liram var vereyim,
Çok sevdiğim elifi,
Bir kez olsun göreyim.
no:771

beyzanur
ekledi

Sevsen de sevmesen de,
Seviyorum demesen de,
Ben seni seviyorum,
Sen beni sevmesen de.
no:772

dilan
ekledi

Kapımız açıktır
Sofra dolu kaşıktır
Anne valla suçum yok
Oğlan bana aşıktır
no:774

DİLAN
ekledi

Kara film mor oldu,
Bilmem bana ne oldu,
Önce abim sandım,
Baktım sevdigim oldu.
no:775

nergiz hayran
ekledi

Penceresi demir gelin
Ne buyurdun emir gelin
Oğlanı ben doğurdum
Gel elimi kemir gelin
no:776

Yasmin
ekledi

Deniz altinda midye
Saat geldi yediye,
Boynundaki kolye,
Sevdigimdem hediye.
no:777

urfalı: ismail
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
öptüğüm kız senin olacak
no:778

AYSENUR
ekledi

Masa kurdum sizlere
Çok göründüm gözlere
İşte geldim gidiyorum
Edremit kalsın sizlere
no:779

CiLgIn kiz
ekledi

bahcelerde patilcan
ben askere yazilcam
ben askerden gelince
fidan boylu kiz alicam
no:780

murat demirkıran
ekledi

Kına attım tepsiye
Kızın adı remziye
Bir öpücük versene
Bende kalsın hediye
no:781

özlem
ekledi

Yaprak sarmasız olmaz
İçi kıymasız olmaz
AFYON lulardan kız alması
Her yiğide nasip olmaz
no:782

özlem
ekledi

Çakmağı cak enişte
Sigaranı yak enişte
Dostumuzdan cok düşmanımız var
Hayırsız cıkma enişte
no:783

özlem
ekledi

Çakmağı cak gelin
Aygazı yak gelin
Dostumuzdan cok düşmanımız var
Hayırsız cıkma gelin
no:784

samet KARAMAN
ekledi

Ana başta taç imiş
Bin derde ilaç imiş
Bir oğlan pir olsa da
Anaya muhtaç imiş
no:785

samet KARAMAN
ekledi

Bahçelerde saz olur,
Gül açılır, yaz olur,
Ben yarime gül demem,
Gülün ömrü az olur.
no:786

aysel
ekledi

Karadır saçları ,
Yay gibidir kaşları,
Kalbimi çaldı,
Yemyeşil bakışları.
no:787

yusuf coban
ekledi

Kılıçözü zemzem akar
Bahçeler gül kokar
Kırşehir?den başkasına
Aklı olan nasıl bakar
no:788

minik osman
ekledi

Selam dedim duyan yokmu
Benim yüzüme bakan yokmu
Ben size selam dedim
Yine cevap veren yokmu
no:789

duygu
ekledi

Ben divane bir aşık
Elimde çatal kaşık
Aşkı yedim bitirdim
Sana kaldı bulaşık
no:790

ekrem badem
ekledi

O güzelim gözlerin
Yere değsin dizlerin
Bu aksam bize gelde
Beni görsün gözlerin.
no:791

cuma
ekledi

Ah beni vah beni
Dinlemez bu yar beni
Ne yaptim ki sana
Gel kaçır desen beni
no:792

cuma
ekledi

Hayat sana dar olsa
Son aldığım nefes olsa
Ben Senden vaz geçemem
Anan kaynananam olsa
no:793

MARAŞLI ALİ
ekledi

Elekler ele geçer
Yüregimi deler geçer
Yaşım küçüktür ama
Aklımdan neler geçer
no:794

ilayda
ekledi

Kirazımız dalbastı
Dalları kiraz bastı
Delikanlı söz etti
Kızlar yüzünü astı
no:795

ŞABAN ÇELİK
ekledi

Al eline kalemi
Yaz başına geleni
Nereye gömerler
Sevdalıktan öleni
no:796

fatma dikmen
ekledi

yokuşu ben çıktım
yol senin olsun
zehiri ben içtim
haberin olsun
no:797

yavuz sarsıcı
ekledi

Su içtim kana kana,
Sular akar yana yana,
Yüzün bir gün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.
no:799

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

Ayakkabı giyerim
Üstü güzel olursa
Kaynanamı severim
Oğlu güzel olursa
no:800

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

Kaynanam kabak gibi
Görümcek şebek gibi
Oğlunuda sorarsan
Vitrinde bebek gibi
no:801

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

Arabamın tekeri
Çeker başı yukarı
Sevdiğim dükkan açmış
Ondan alın şekeri
no:802

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

Patlıcanı haşladım
Doldurmaya başladım
Yar geliyor dediler
Oynamaya başladım
no:803

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

Tereye petek koydum
İçine ipek koydum
Ben gelinlerin adını
Zincirli köpek koydum
no:804

sevgi
ekledi

Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider
Sevgiyi gören yiğitler
Evine hasta gider
no:805

tuğba
ekledi

Karanfilim tasa
Akşamdan girdim yasa
Yedi yıl hizmet ettim
Ela gözlü bi kıza
no:806

hüseyin ile yasemin
ekledi

Pencerede şişesin
Kız ne güzel bir şeysin
Pencereden bakarken
Kucağıma düşesin
no:807

HÜSEYİN & YASEMİN
ekledi

Benim yarim okuyor
Romanların hasını
Nasıl içim yanmasın
çekerim sevdasını
no:808

NİLAY
ekledi

Bu koyun delikoyun
alın çadıra koyun
bu maniyi sevmeyenin
Adını deli koyun
no:809

ByKoLiKKK
ekledi

Karanfilin filizi
Kim bilir ikimizi
Hafif bir rüzgar esti
Ayırdı ikimizi
no:810

nurgul akkale
ekledi

Kuyuya kova saldım
İp ile urganıyla
Yalnız yatan oğlan
Konuşur yorganıyla
no:811

URFALI
ekledi

Beyaz ata binerim
Silahımı çekerim
Şu urfanın kızlarını
Teker teker öperim
no:812

SENA
ekledi

Ocaklıkta kazan var
Kazan sende düzen var
Kazan seni kırarım
Yar yanında gezen var
no:813

SENA
ekledi

Yar gelmiş erik ister
Saçların örük ister
Kendi minare boylu
Benden gölgelik iste.
no:814

SENA
ekledi

Kekliğim seker gelir
Tuğunu döker gelir
Kekliğin ağzında ot
Kokular döker gelir.
no:815

SENA
ekledi

Alçacık kiraz dalı
Altında yeşil halı
Kendimi ben şaşırdım
Yar göster doğru yolu.
no:816

SENA
ekledi

Ay senin sırma zülfün
Her bada verme zülfün
Kement et tak boynuma
Şu senin burma zülfün.
no:817

SENA
ekledi

Sevgide karar olmaz
Sevilmemek ar olmaz
Kendine yar olmazsan
Kimse sana yar olmaz.
no:818

SENA
ekledi

Yar benden narın diler
Narindir narin diler
Kendi bir buse vermez
Ömrümün varın diler.
no:819

SENA
ekledi

Bağım bağınca var mı
Bağında yonca var mı
Kendini övme güzel
Sevdiğin bence var mı?
no:820

SENA
ekledi

Pencerede gül gördüm
Yar saçlarını ördüm
Kendi güzel yarime
Kokulmadık gül verdim.
no:821

SENA
ekledi

Hacılar harabesi
Geliyor davul sesi
Kendisi gönül vermiş
Bırakmıyor babası.
no:822

SENA
ekledi

Elma dalda kan m'olur
Al basma fıstan m'olur
Kendi köyüm dururken
El köyü vatan m'olur?
no:823

SENA
ekledi

Kuyu başında urgan
Benim sevdiğim çoban
Kepenekle uyuma
Yollayayım bir yorgan.
no:824

zümrüt kapkaç
ekledi

Portakal dilim dilim
Kızma bana sevgilim
Senden başka yar sevdiysem
Tutulsun ağızım dilim
no:825

melike ve semih
ekledi

Elekler eler geçer
Kalbimi deler geçer
Yaşım küçüktir ama
Aklımdan neler geçer...
no:826

şeyma
ekledi

yıldızlar dizi dizi
Ayırdı ikimizi
Kurban olam ALLAH'IM
Kavuştur ikimizi
no:827

afyonlu
ekledi

Rafa şişe koydum
İçine mercan koydum
Kaynanamın adını
Kuyruklu sıçan koydum
no:828

Yaren
ekledi

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler,
Bilmem nasıl vazgeçecek,
Sana gönül verenler.
no:829

MARDİNLİ PRENSES
ekledi

Mardinliyam Mardinli
kızların kurbanıyam
sen bana varmadın amma
ben sana varmalıyam
no:830

Onur
ekledi

Yarimin elinde gül
Ey yarim bana gül
Eğer yarim bana gülmezse
Mezarımın başında gül
no:831

Onur
ekledi

Aşkım bana bakmadı
Gözüm yaşı akmadı
O yardan hayır yokmuş
Köyde bize kızmı kalmadı
no:832

galatasaray
ekledi

şu dere buz bağlamış
suyu nergiz bağlamış
baba beni evlendir
bitliste kız kalmamış
no:833

şeyma
ekledi

armudu taşlayalım
dibinde kışlayalım
kağıt kalem al yarim
maniye başlayalım
no:834

şeyma
ekledi

dere kenarı yonca
sallanır yel vurunca
baba ne verdin beni
kaderim bilmez gence
no:835

minik
ekledi

ata binesim gelir
şeker yiyesim gelir
ela gözlü yarimi
yine göresim gelir
no:836

betül
ekledi

karşıda kara çalı
kararıp durma çalı
ben seni alırmıyım
sümüklü sıracalı
no:837

meryem ege
ekledi

masa üstünde biber,
üflesem yere gider,
ağzı açık olanın,
yari ellere gider.
no:838

çiğdem
ekledi

Toprağında taşında,
benleri var kaşında,
sen bahar içindesin,
bense ateş içinde.
no:839

halil
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
şu turgutlunun kızları
hem dondurma hem kaymak
no:840

pasurlu alpaslan
ekledi

elmayı bütün dildim
çamura düştü sildim
ben yarimin kıymetini
gittikten sonra bildim
no:841

kübra
ekledi

sebenlidir dedikleri
elmadır yedikleri
çok hoşuma gidiyor
la gacım demeleri
no:842

SEYHAN AYŞEGÜL
ekledi

Mani benim ezberim
Gül kokulu gözlerim
Eğer beni sevmezsen
Sevmeyi öğretirim
no:843

SEYHAN AYŞEGÜL
ekledi

Gülü dalda unutma
su verip kurutma
ben seni seviyorum
bunu hiç unutma
no:844

fatih
ekledi

manici başımıssın,
cevahir taşımıssın,
ayda bir mektup göndersem,
koynunda taşırmısın
no:845

buraq bahar
ekledi

ѕαяι gιуєя güηєѕ σℓυяѕυη,
мανι gιуєя ∂єηιz σℓυяѕυη,
кιмвιℓιя вєℓкι вιя güη,
вєуαz gιуєя вєηιм σℓυяѕυη
no:846

senanur şeekr
ekledi

Zeytin yaprağın dökmez
Muhabbet candan gitmez
Gözlerim seni gördü
Başkalarına hayretmez
no:847

GÜRKAN
ekledi

döngelin çatalında
beyaz mendilim kaldı
Zonguldağın yollarında
garip sevdiğim kaldı
no:848

mk. berat
ekledi

Mendilim oyalıdır
Sevdiğin buralıdır
Geçme kapım onünden
Yüreğim yaralıdır
no:849

izmirli cem
ekledi

Bir yerde görüşmüşüz
aklından çıkmamış bu yüz
bu güzel sahibin yüzü
sana nikah kıyacak bu güz
no:851

RAMAZAN
ekledi

MANİ BENİM EZBERİM
KAN AĞLIYOR GÖZLERİM
BEN YARİMİN YOLUNU
ÖLENE DEK BEKLERİM
no:852

selda
ekledi

mahkemeye vereceğim
bu hırsız diyeceğim
kalbimi çaldı diyeceğim
kalbimi senden isteyeceğim
no:853

MELİKE_ÖZGE
ekledi

Dağdan kestim kestere
Kuş besledim kafeste
Yarin hasta dediler
Yetiştim son nefeste...!!
no:855

yesilovalı karapaltolu
ekledi

Elma attım nar geldi,
Bağ arasından yar geldi,
Sağ yanaktan öpünce,
Sol yanaktan ter geldi.
no:856

KADER
ekledi

Ağaçlarda kestane
Kestane tane tane
Benim sevdiğim yarim
Bir tanedir bir tane
no:857

KADER
ekledi

İki tabak balım var
Birini yesem biri var
İki tane yarim var
Biri ölse biri var
no:858

KADER
ekledi

Altın buldum diziyle
Kimler görmüş gözüyle
Ben yarimden vazgeçmem
Beş on adam sözüyle
no:859

ayşegül
ekledi

erik dalı havalı
üstü bülbül yuvalı
böle gözel görmedim
ben anamdan doğalı
no:860

defne
ekledi

yazı yazdım satıra
ölüm gelmez hatıra
belki birgün ölürüm
bu defter kalır sana hatıra
no:861

ali öztürk
ekledi

Gün kavuştu ırakta,
Gözüm karada akta,
Herkesin yarı geldi,
Benim yarım uzakta.
no:862

ali öztürk
ekledi

Su içtim kana kana,
Sular akar yana yana,
Yüzün bir gün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.
no:863

ali öztürk
ekledi

Yıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya gırdı düşman,
Dağlar ayırdı bizi
no:864

ali öztürk
ekledi

Duvağın telli gelin
Gümüşten elli gelin
Buğulu gözlerinden
Sevdiğin belli gelin.
no:865

ali öztürk
ekledi

Toprağında tasında
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin
Bense ömrüm kışında.
no:866

iroşş
ekledi

indim havuz başına
bir kız çıktı karşıma
sevda nedir bilmezdim
o getirdi başıma
no:867

iremmm
ekledi

bir dalda iki kiraz
biri al biri beyaz
eğer beni seversen
mektubunu sıkça yaz
no:868

asli kocak
ekledi

Emek verip derdiğim
Askere göndereceğim
Gayri dayanamıyom
Tez gel gönül verdiğim
no:869

AGRI'LI KÜBRA
ekledi

Akşamlar olmasaydı
bademler dolmasaydı
yar koynuna girince
hiç sabah olmasaydı.
no:870

büşra
ekledi

Denizin dibindeyim
Saatin dördündeyim
Eğer beni arasan
Büşranın kalbindeyim
no:871

the prenss
ekledi

Sari taksi geliyor
Sarı eve giriyor
Çatla patla kaynana
Oğlun beni seviyor
no:872

yagmur
ekledi

Karşıda kara çocuk
saçını tara çocuk
beni sana vermezler
avucunu yala çocuk
no:873

erzurumlu dadaş
ekledi

mani maniye geldim
kaymak yemeye geldim
kaymağı zıkkım çıksın
yari görmeye geldim
no:874

urfalı
ekledi

havuz başında mülver
bülbül yuvada inler
benim kalbimde sen
senin kalbin de kimler
no:875

kantürk
ekledi

Gökte yıldız yüzaltmış
Yarim uykuya yatmış
Uyku değil meramı
Sevda onu bunaltmış
no:876

kantürk
ekledi

Bu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir kuşu var
Tırnağı değirmendir
no:877

kantürk
ekledi

Uzun uzun kamışlar
Kamışı budamışlar
Kara gözlü yarimi
Askere yollamışlar
no:878

kantürk
ekledi

Mendilimin uçları
Çıkamam yokuşları
Yarime selam edin
Yedi dağın kuşları
no:879

kantürk
ekledi

Analar hatun olur
Sevdası bütün olur
Anaya kalkan eller
Yanacak kömür olur
no:881

URFALI MUSTAFA
ekledi

Kiremit kiremit gezerim
kiremitleri ezerim
ne bakıyorsun yenge
ben abimden güzelim
no:882

SİMGE
ekledi

giderim yolum dağdır
bu ne neşeli bağdır
ben kazanam yar yesin
nice ki canım sağdır
no:883

emine
ekledi

dip odanın kilimi
tut kaynanın dilini
tutmaz isen dilini
neye aldın gelini
no:884

dry@
ekledi

kız benim adım dursun
senin adın olsun aysun
bir çocuğumuz olursa
adını anam koysun
no:885

gamze
ekledi

armudu taşlayalım
dibinde kışlayalım
kalem kağıt al yarim
maniye başlayalım
no:886

Doğan
ekledi

hava bulutlanıyor
seven umutlanıyor
benim güzel oğlum
yeni bıyıklanıyor
no:887

mazhar
ekledi

Adana'nın yazıları çifte gezer kuzuları ALLAH gençleremi yazmış böyle kırmızı yazıları
no:888

esma
ekledi

Dağlarda kor kalmadı
Yürekte fer kalmadı
Daha yazacaktım ama
Bu sayfada yer kalmadı
no:889

DİLEK
ekledi

Hastanenin yatakları
taksinin kapakları
saat 10 dageliyor
Dalaman kopukları
no:890

gizem
ekledi

bir gül aldım bahçeden
koydun vazo keçeden
yar bu gül senin olmaz
çok inceleme köşeden
no:891

dogo
ekledi

beyaz giyme toz olur
sarı giyme söz olur
yeşil giy,yeşil kuşan
muradın tez olur
no:892

Sheqer Tubish
ekledi

Sevdalım sevdalım dedin
Ama hiç gülmedin
Karın var imiş
Bana niye demedin?
no:893

İLKER_44
ekledi

Camlar altında durdum
ben o yare vuruldum
gençliğime yanarım
aşkından verem oldum
no:894

gülcan
ekledi

sen beni sewmedin mi?
çeyizine yorgan dikmedin mi?
sen benden ayrılalı
başka yar görmedin mi?
no:895

bursalı minelcik
ekledi

beni sen almışan
kabahat sende kaynana
beni oğlun sevmiştir
seni kim sever kaynana
no:896

emine
ekledi

çarşıda limontuzu
şıngır mıngırın kızı
abem bir avrat almış
ne tadı var ne tuzu
no:897

manilerimiz.com
ekledi

köprünün altı yıldız
sen git kücük baldız
büyük ablan gelmeden
yatılmiyor yalnız
no:898

mehmet yıdız
ekledi

yeşil giyme çimen olursun
mavi giyme deniz olursun
beyaz giyme gelin olursun
elbet birgün benim olursun
no:899

burcu akkaya
ekledi

dağlar yollar beni dinler
bir of çeksem her yer inler
bu köyün erkekleri kıttır ama
kızları var ya taş gibiler
no:900

salih
ekledi

üzümler bal gibi
sevdiğim salih gibi
salihi sevenler
kurusun yaprak gibi
no:903

edanur
ekledi

bisiklete binersin
karıncayı ezersin
madem benden güzelsin
neden bekar gezersin
no:905

mehmet
ekledi

elbisem kara bezden
içim doluyor her sözden
seni benden ayıran
kör olsun ikigözden
no:907

aysun satir
ekledi

Pencereden bakarım
güllü çorap yaparım
her ne kadar kücük isem
bekarları yakarım
no:909

sivasli
ekledi

tüfeğim doldu saçma
gel yarim benden kaçma
yedi yerde yaram var
bir yara da sen açma
no:911

semoşş
ekledi

suya bulgur ezerim
hem ezer hem süzerim
ben yarimin derdinden
deli olmuş gezerim
no:912

ASLANIM
ekledi

şaka deyip takılırsın
beni bilmezmi sanırsın
bana yaptıklarını için
bir gün gelip utanırsın
no:913

AHMET GÖKOĞLU
ekledi

Uzunsun sırık gibi
ekşisin koruk gibi
mahalle mahalle gezersin
yolunuk tavuk gibi
no:914

AHMET GÖKOĞLU
ekledi

Tarlanın tezeklisi
mendilin ipeklisi
şimdi burdan geçecek
kızların göbeklisi
no:915

esraaaaa
ekledi

gezmek yasakmış!
tozmak yasakmış!
neymiş efendim!
yaşımız ufakmış
no:916

İSMAİL ÇINAR
ekledi

Çeşme başı pıtırak
Gelin kızlar oturak
Ne oturak ne durak
Satılakta kurtulak
no:920

ZEYNEP GÖZÜBÜYÜK
ekledi

Minaremde Ot Bitmiş
İnekler Yayılsın Diye
Kızlar Kekil Bırakmış
Erkekler Bayılsın Diye
no:921

ali
ekledi

koyunum var arap gibi
sütü var şarap gibi
koyun olmayan evin
halleri harap gibi
no:922

özge
ekledi

çekmeceyi çekerim
hoş geldin şekerim
bu dünyanın kahrını
senin için çekerim
no:924

ömer,aliş
ekledi

pencere üzüm var
o üzümde gözüm var
aliş abinin beş kızı var
birisinde gözüm var
no:928

ömer yavuz
ekledi

pencerede ayak var
o ayakta çorap var
kız kaçırmak kolay mı
mahkemede dayak var
no:929

ozan
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
11 e ceyrek kala
no:936

mehmet
ekledi

yarim dön geri bana
dayanamam ben sana
bir hata yaptıysam
tez zamanda affola.
no:938

yakışıklı prens
ekledi

yıldızlar elde tutulurmu
sesim buradan duyulurmu
sevgi içten oldukça
bu kalp seni unuturmu
no:943

cennet
ekledi

Kara kartal uçuyor
Kanadını saçıyor
Bu ceylanpınar kızları
Saat birde kaçıyor
no:946

şahin
ekledi

iki zeytin ağacı
oturmuş iki bacı
biri mektup yazar
diğeri aşk ilacı
no:947

Bb
ekledi

80 80 160 Allah neler yaratmış 5-A golleri atarken 5-B arkadan bakmış
no:948

merve
ekledi

bolu dağına çıktım
vardım yare ulaştım
yar beni terk edince
bolu dağını dolaştım
no:949

sedat
ekledi

Çayır ince az kaldı
Kenarında iz kaldı
Merak etme sevdiğim
Kavuşmaya az kaldı
no:953

vanlı kıllı bedo
ekledi

bahçelere gül gerek
güllere bülbül gerek
senın gibi güzele
benim gibi kul gerek
no:954

remö
ekledi

mavi mavi gözleri
ah o güzel sözleri
ah olmasa nazları
nasıl güzel olurdu
no:960

DENİZ KAYA
ekledi

KİLİSİN KIZLARI
ÇİFTE GEZER GEÇLERİ
ALLAH GEÇLERİMİZE YAZMIŞ
BÖYLE GÜZEL KIZLARI
no:964

l3v3nt
ekledi

Kızlar güzel olur,
yaptıkları söz olur.
Anan seni vemezse,
buda onun sonu olur
no:967

muhtar mamet
ekledi

eleri kınalı
gözleri sürmeli
benim sevdigim kızın
anası cilveli
no:971

gizem
ekledi

Yüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçe.,
Sana gönül verenler.
no:975

nergis
ekledi

çarşıda ayvalıklar
suda oynar balıklar
ne böle sevda gördüm
ne böyle ayrılıklar
no:980

mehmet
ekledi

eskileri unut bu yeni
deli gibi seviyor seni
amacı gezmek tozmak değil
yarın dersane öğretmeni
no:984

gsmehmet63@hotmail.com
ekledi

mani mani rehindir
manime gelen kimdir
kızlar mani diyelim
bakalım dertli kimdir
no:987

betül erdem
ekledi

neden kondun a bülbül
kapımdaki asmaya
ben yarimden ayrılmam
götürseler asmaya
no:988

betül erdem
ekledi

neden kondun a bülbül
kapımdaki asmaya
ben yarimden ayrılmam
götürseler asmaya
no:989

merve
ekledi

dağlarım hey dağlarım
başı duman dağlarım
mazlumların ahıyla
yüreğimi dağlarım
no:990

ecevit
ekledi

ak üzümün gurusu
aktı suyun durusu
daha yazacaktımya
çaldı asker borusu
no:994

memet_1881
ekledi

kiremit kiremit gezerim
kiremitleri ezerim
nebakıyon yenge
ben abimden güzelim
no:995

tayfun
ekledi

su gibi duru
toprak gibi kuru
sana tek deyecegim
I love you
no:1011

musti
ekledi

ayva sarı ben sarı
ayvaya konar arı
kızın gönlü yok ise
neylesin koca karı.
no:1018

osmaniyeli İbrahim
ekledi

ay doğar sini gibi
sininin yanı gibi
o yar beni seviyor
bedende canı gibi
no:1025

Billurcuk
ekledi

Alim Alim gül Alim
Gül dibine gel Alim,
Gül dibine gelmezsen,
Nic'olur benim halim.
no:1034

crazy boys
ekledi

kızın gitti tarlaya
çatlayasın kaynana
gelio bir bebeyle
pışpışlıya pışpışlıya
no:1047

blk
ekledi

çama çama çatmalı
çama kurşun atmalı
şu Balıkesir in kızlarına
bir paket birinci satmalı
no:1054

serpil
ekledi

sevgiyle yaşar
huzurla büyürüm
senin için herşeyi eder
dünyayı yakarım
no:1062

mardinli ahmet
ekledi

Yolum düştü havuça
Giderim doya doya
Çıkalım incir ağacına
Bak şu gelen sarışına
no:1064

mustafa yılmaz
ekledi

Ata bindim kuruldum,
Kız ben sana vuruldum,
keşke vulurmasaydım,
Her tarafa duyurdum,
no:1067

GÖKHAN EKEN
ekledi

Ata binen efendi
Ceketi kahve rengi
oturup mani yazar
İsmi Gökhan Efendi

no:1069

mustafa
ekledi

Ata bindim kuruldum
kız ben sana vuruldum
keşke vurlmasaydım
her tarafa duyurdum
no:1070

Yucel
ekledi

Ayakkabimin üstüne
Bunalik su yürüdü
İki mektup bir fotoğraf
Ceplerimde cürüdü
no:1071

GÖKHAN EKEN
ekledi

Küprü altından geçtim
Sütlü bir kahve içtim
Sevgilimi görünce
Nişanlımdan vazgeçtim

no:1072

lamiŞ
ekledi

Ekin ektim düzlere
Diken oldum gözlere
İşte ben gider oldum
Ayaş kalsın sizlere
no:1075

Serpil
ekledi

Mektubum sarı çiçek
Dar yollardan geçecek
Yol verin mektubuma
Sevdiğime gidecek
no:12976

casmen
ekledi

sen güllere özenme
güller sana özensin
sıkma tatlı canını
sen güllerden güzelsin
no:1082

melek
ekledi

Ay Yaparım Yaparım
Gökte Yıldız Yaparım
Şu Erzurum'un Kızlarını,
Elime Süpürge Yaparım.
no:1085

emre baba
ekledi

Kiremit kiremit gezerim
kiremitleri ezerim
ne bakıyorsun ana
ben herkezden güzelim
no:1092

ELİF
ekledi

Beyaz sevme kirlenir
sarı sevme çillenir
seveceksen esmer sev
gün geçtikçe güzelleşir
no:1098

CRAZY LİSELİ
ekledi

KADİFENİN KESESİ
KAHVEDEN GELİR SESİ
BENİM SEVDİĞİM YİĞİT
BEKARLARIN EFESİ
no:1099

eren
ekledi

seni çok severim
seni sevenide severim
seni benim kadar
seveni kurşuna dizerim
no:1103

gizem
ekledi

afyon afyon içinde
afyon alev içinde
yanma afyon yanma
birsevdiğim var içnde
no:1107

meral
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar
no:1111

sefa özer
ekledi

Aldım aşkın tüfeğin
Vurdum bir kaç karaca
Dünyada bir yâr sevdim
Kaşı gözü karaca
no:1112

isa öztürk
ekledi

Oy Hovarda Hovarda
Aynam Kaldi Duvarda
Vur Davulcu Davula
Sevdigim Kiz Burada
no:1115

isa öztürk
ekledi

Oy Hazara Hazara
Yem Vereyim Gazlara
Gazlar Yemi Yedikce
Sarilayim Kizlara
no:1116

farazi
ekledi

Bademi soyarım,
İçine yağ sıkarım,
Eğer oğlum tez gelmessen,
Kan ağlar gözlerim.
no:1117

harry_sasa
ekledi

maydonuzu attım dereye
kız çıktı pencereye
kız Allah ını seversen
al turgayı içeriye
no:1118

harry_sasa
ekledi

maydonuzu attım dereye
kız çıktı pencereye
kız Allah ını seversen
al turgayı içeriye
no:1119

aishe
ekledi

Çayırda ot yolarım,
Parmağıma dolarım,
Çok konuşma kaynana,
Saçını,başını yolarım!!
no:1125

numan kara
ekledi

gül olur mu dikensiz ben olamam sensiz gelinlik haram olsun eğer giyersen bensiz
no:1126

gülizar
ekledi

gözlerin mavi mine
vuruldum pençemine
aşkın beni çevirdi
aslı nın kerem ine
no:1127

dilara
ekledi

dereler dolmasaydı
maniler olmasaydı
benim sevgili yarim
ayrılık olmasaydı
no:1128

merve
ekledi

Karanfil ekme yarim.
Boynunu bükme yarim.
Sen benimsin ben senin.
Hiç merak etme yarim
no:1129

korucuk toki
ekledi

anam seni severim
gözlerinden öperim
ama bana darılma
ben babamı seçerim
no:1139

özgür
ekledi

Ankaranın balına
tutunmuşuz dalına
dikmendenmi gelirsin
kız salına salına
no:1140

betül
ekledi

tereklikte kavurma
kız saçlarını savurma
15,ine değince
koca diyebağırma
no:1143

serdar çakıroğlu
ekledi

Analar hatun olur
Sevdası bütün olur
Anaya kalkan eller
Yanacak kömür olur
no:1154

bjk li uğur
ekledi

hem ağlamak hem gülmek
hem yaşamak hem ölmek
hayattta en acı gerçek
sevipte sevilmemek
no:1155

ozan
ekledi

arka kapı açıktır
sofra dolu kaşıktır
anne benim suçum ney
oğlan bana aşıktır
no:1156

dilos
ekledi

ekmek idim tuz oldum
tuz idim şeker oldum
ben bu zalim yar yüzünden
nasıl bir manyak oldum
no:1185

Mustafa ÇELİK
ekledi

Denizin altında bakır
Kurumuş çatır çatır
Ben Ahmet'in düğününde
Oynayacam şakır şakır
no:1201

büşra
ekledi

ben seni isterim
sende beni
ama o kaynana
istemez ikimizi
no:1208

dilan
ekledi

bir gül aldım bahçeden
koydum vazo geceden
yar bu gül senin olmaz
çok inceleme köşeden
no:1212

dilan
ekledi

ah beni vah beni
dinlemez bu yar beni
ne yaptım ki sana
gel kaçır desen beni
no:1214

tuğçe özgür
ekledi

derelerde gezerim
menekşeyi ezerim
ben bir evin kızıyım
senden serbest gezerim
no:1218

esmer kız
ekledi

çıktım mezar taşına
baktım hilal kaşına
vereceksen beste ver
taş atarım başına.
no:1227

leyla kübra
ekledi

kırmızı gül benim olsun
beyaz gül senin olsun
eğer beni unutursan
beyaz gül kefenin olsun
no:1228

Ahmet
ekledi

karşına fener gelir
aklına neler gelir
börek bekledim ama
sofraya döner gelir
no:1229

japon kübra
ekledi

al giydim alsın diye,
mor giydim sarsın diye,
çeşme başına gittim
nişanlım görsün diye
no:1247

irem
ekledi

karanfil ekermisin
balmisin şeker misin
dünyada yaktn beni
ahirette cekermisin
no:1260

bilgin
ekledi

dağda tavuk kümesi
başında allıfesi
oğlanlar vezir olsa
yine kızın kölesi
no:1280

mesut
ekledi

bahcede batlıcan
kız şükran ben seni kacıracam
eger baban seni bana vermezse
roketle saldıracam
no:1291

şerife=şeri
ekledi

bak yine gün batıyor
bizim aşkımız daima soluyor
her an benim için bir sen
n'olur benim için geri dönsen
no:1293

ordulu
ekledi

madde 4444 seni tutukluyorum
kalbime kilitliyorum
sakın ha avukat tutma
çünkü seni çok seviyorum
no:1305

elif dülger
ekledi

ben bir iğne sen bir iplik
al kalbine işlebeni
ben bir mahkum sen gardiyan
al kelepçele ellerimi
no:1308

yusuf
ekledi

mani benim ezberim
kan ağlıyor gözlerim
ben o yarin yolunu
ölenedek gözlerim
no:1309

kuzenler
ekledi

canım ister çekirdek
bu kızı almak gerek
eğer almassam bu kızı
sevmiyor desinler
no:1310

kuziler:ayşin
ekledi

can can çukulata
hani bana limota
limonata bozuk çıktı
yarim gelmedi canım çıktı
no:1311

ayşin aslıhan
ekledi

ye ye bitmez
iç iç tükenmez
bir yar sevdim
güzelliğinden geçilmez
no:1313

kırıkkale_merkez
ekledi

mektup yazdım sana
sende yolla bana
eğer yollamassan
darılırım sana
no:1315

özge yener
ekledi

eller gider aya
ah sevgilim saya saya
günleri unutmadan
gel bize yaya yaya
no:1316

yasemin
ekledi

hava esiyor
seven coşuyor
benim güzel kızım
yeni evleniyor
no:1319

Burak
ekledi

Gemi gelir otutur
Dul karılar kudurur
Kudurmayın karılar
Size koca bulunur
no:1343

Ahmet
ekledi

tane tane üzümsün
iki tane gözümsün
eğer yarim olmazsan
dünya ahret bacımsın
no:1353

nefret
ekledi

parası çok kalbi temiz
gitmez hiçbiryere sensiz
onun iş yemeklerine
beraber gideceksiniz...
no:1359

alara
ekledi

sen çok cicisin
kalbimde bir incisin
sana canım diyemem
sen canımın içisin
no:1368

emrecan k.
ekledi

Dere boyu gidelim
Koyun kuzu güdelim
Sennen beni görmüşler
İnkâr bayrım edelim
no:1371

mehmet evren
ekledi

sarı kavun yemezler
seni bana vermezler
gel bu gece kaçalım
karanlıkta görmezler
no:1377

Sevda Karalar
ekledi

Sarı giyme güneş olursun
Siyah giyme toprak olursun
Beyaz giyme gelin olursun
elbet birgün benim olursun
no:1379

hazal
ekledi

maviydi yüzük taşı
uzaktır çarşı başı
yar aklıma geldikçe
durmuyor gözümün yaşı
no:1395

seda
ekledi

bahçeye gel bahçeye
kuru fındık bulursun
alacaksan al beni
sonra pişman olursun
no:1401

afyon mrkz seda
ekledi

karanfilim süt beyaz
ayrı düştük biz bu yaz
ayrı düştüksek düşelim
mektubunu sıkca yaz
no:1402

afyon mrkz seda
ekledi

yol üstünde fidana
selam söylen babama
babamın bir kızıydım
atıverdi yabana
no:1403

afyon mrkz seda
ekledi

damda dombey danası
verin çalgıcının parası
biz sedayı gelin ediyoruz
ağlasın garip anası
no:1404

afyon mrkz seda
ekledi

bahçelerde böğrülce
ben istemem görümce
görümceyi ne yapmalı
koca bulup satmalı
no:1405

afyon seda
ekledi

analar hatun olur
sevdası bütün olur
anaya vuran eller
yakılacak odun olur
no:1406

afyon seda
ekledi

afyon ektim azmamış
yarim gelip kazmamış
ben mevlaya gücendim
seni bana yazmamış
no:1407

afyon seda
ekledi

afyon ektim bizlere
varsın çıksın dizlere
işte geldim gidiyom
yarim emanet sizlere
no:1409

afyon seda
ekledi

ak koyun meler gelir
dağları deler gelir
anasız kuzuların başına
kim bilir neler gelir
no:1410

afyon seda
ekledi

al eline kalemi
yaz başına geleni
sana güzel dediysek
yak mı dedik alemi
no:1411

afyon seda
ekledi

altın buldum ciziynen
kimler gördü gözüynen
ayrıl derler ayrılmam
iki düşman sözüynen
no:1412

afyon seda
ekledi

bahçeler otlu olur
keklikler etli olur
anasız giden kızın
yüreği yaralı olur
no:1413

afyon mrkz seda
ekledi

süpürgemin telleri
süpürüyor yerleri
bende yarin resmi var
söylemiyor dilleri
no:1414

afyon mrkz seda
ekledi

ütü yaparım ütü
altında ızgarası
bende yarin resmi var
ağzında sigarası
no:1415

afyon mrkz seda
ekledi

ambara bak ambara
kapısında mandala
annem verse ben varmam
senin gibi mundara
no:1416

afyon mrkz seda
ekledi

pencerede şişlerim
ben kaneviçe işlerim
fidan boylu yarimin
boy resmini isterim
no:1417

afyon mrkz seda
ekledi

raftaki peynir mi
getirin bakam yenir mi
yarin söyledikleri
hiç anaya denir mi
no:1418

afyon mrkz seda
ekledi

yukarı dağın çırası,
bayır bayır yanası,
yarimi anası dövmüş,
ciğerinden yanası
no:1419

melış
ekledi

yılana bak yılana
arı gibi dalana
annem beni vermiyor
kıravatsız olana
no:1423

meltem
ekledi

Çeşme üstünde çiçek
Çiçekler biçilecek
Bir altın tas yaptırdım
Yar ondan su içecek
no:1432

muhammet
ekledi

Haydı kızım kınan kutlu olsun,
Burada dilin tatlı olsun.
Çağırın gelin kızın anasını
Kızı gelin oldu görsün.
no:1434

Editör
ekledi

Potin bağım çözüldü
Bağla hey anam bağla
Yarın öğleden sonra
Otur da bana ağla
no:12060

Editör
ekledi

Gelinlik çarşafı
Belime bağlasınlar
Beni seven dostlarım
Arkadan ağlasınlar.
no:12061

Editör
ekledi

Avlu dibinde keser
Bizim köye yel eser
Bizim köyün kızları
Hem eserdir hem güzel
no:12062

Editör
ekledi

Ayağımda yemeni
Altı yok üstü yeni
Babam köye kız vermez
Yeminlidir yeminli
no:12063

Editör
ekledi

Alan düzün yolları
Tahtadan tahtaya mı?
Yar bizim buluşmamız
Haftadan haftaya mı?
no:12064

Editör
ekledi

Bugün hava yaz yarim
Mintanı beyaz yarim
Bisikletin üstünde
Bana mektup yaz yarim
no:12065

Editör
ekledi

Mektup yazarsan yarim
Koy kibrit kutsuna
Bizim oradan geçerken
At evin arkasına
no:12066

Editör
ekledi

Ev üstüne ev yaptım
Çıktım üstüne baktım
Yarim gelecek diye
Çifte lambalar yaktım
no:12067

Editör
ekledi

Hayrola da hayrola
O kız bana yar ola
Yar olmazsa can ola
Derdime derman ola
no:12068

Editör
ekledi

Bir taş attım camiye
Yuvarladı karşıya
Zamane gelinleri
Yarım çanak turşuya!
no:12069

gizemeker
ekledi

Güller kırmızı
Menekşeler mor
Seni nasıl sevdiğimi
Gel bide bana sor
no:1445

sedef karnak
ekledi

mavi mavi denizler
bırakın beni askerler
kurtyaracağım biri var
o beni bekler.
no:1449

HANDAN ÇELTİK
ekledi

HAVUZUM DÖRT KÖŞELİ
İÇİ MERMER DÖŞELİ
SARARIP SOLUYORUM
BEN BU AŞKA DÜŞELİ
no:1454

ülkü başay
ekledi

indim kara dereye
kara dere dar idi
döndüm baktım geriye
kara gemi var idi
no:1460

EMEL
ekledi

Kuş kafese girmiyor
Buna aklım ermiyor
Hiç boşuna ah çekme
Annem beni vermiyor
no:1472

canan erciyas
ekledi

kerpic duvar yan uctu
mendilim suya düştü
eğildim mendil alam
yarim aklima düştü
no:1477

canan erciyas
ekledi

bağa girdim üzüme
cubuk deydi gözüme
cubuk seni keserem
yar göründü gözüme
no:1478

canan erciyas
ekledi

oğlanın adı hüseyin
ben kimlere küseyim
hüseyin benim olsa
cifte kurban keseyim
no:1479

Ayşe
ekledi

toplusu demir gelin
dedigi emir gelin oglani
ben büyüttüm
ayaklarimi öp gelin
no:1483

ı love you
ekledi

altın yüzük var benim
parmağımda dar benim
şu afyonun içinde
kömür gözlüm var benim
no:1510

tuyan tuanna
ekledi

köprü altında arpa
su gelir çarpa çarpa
küçüklükten yar sevdim
annemden korka korka
no:1529

ESMA
ekledi

erkeklere güvenme
ilk sözleri merhaba
ikincisi işim cıktı
üçüncüsüde ELVEDA
no:1550

burçak gülsoy
ekledi

deli oldum senin için
yar gelmedin benim için
yüreyimi yaktın
şurdaki köylü için
no:1552

KİNG SERHAT
ekledi

BU MATEMATİK OLUR BİTER ÖĞRENCİYİ YIKAR GİDER MATEMATİK BİR İŞLEMDİR ÖĞRENCİ BİRAZ ZOR ÇÖZER
no:1563

güntürk
ekledi

Gözlerin mavi mine
Vuruldum perçemine
Sevdan beni çevirdi
Aslı'nın Kerem'ine
no:1564

güzide
ekledi

çadırıma dolu düştü
çok ağladım gözüm şişti
kınamasın eşler dostlar
güzel idi gönlüm düştü
no:1566

HÜLYA SEDAT,A GİTSİN
ekledi

BEYAZ GİYME TANILAR
SENİ AŞK SANIRLAR
ZATEN BENDE TALIH YOK
SENİ BENDEN ALIRLAR
no:1571

HÜLYA
ekledi

KARPUZ KESTİM KAN ÇIKTI
İÇİNDEN YILAN ÇIKTI
BENİM SEVDİĞİM OGLAN
ASKERDE SUBAY ÇIKTI
no:1572

zehra
ekledi

Ak üzüm hastayım
Fabrika basmasıyım
Bana doktor kar etmez
Ben sevda hastasıyım
no:1573

semra
ekledi

Elmayı yüke koydum
Ağzını dike koydum
Şu ellerin içinde
Boyunumu büke koydun
no:1581

manilerimiz.com
ekledi

Dağların başı kardır
Gamlı yüreğim dardır
Adam dertsiz olur mu
Herkessin derdi vardır
no:14079

pembe
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
şu yunusların kızları
hem kaymak hem dondurma
no:1599

BERAT
ekledi

YATAĞIMIN ALTINDA BİR
TIYTIY YAPYAK YİYOR KITIY
PİS TIYTIY YAYAMAZ TIYTIY
NİYE GÜLÜON KIKIR KIKIR
no:1604

mürvet leventoğlu
ekledi

kazansam ne olur
kaybetsem ne nolur
sonunda öleceyim ya
bana ne olursa olur.
no:1627

BeyzA
ekledi

giden gittiğine ağlar,
seven sevdiğine yanar,
bana son mektup geldi,
içinde sevdiğimin ismi yazar.
no:1628

rgz fdgrd
ekledi

Akşam ezanı dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus şeydir
Gece davulcu söylemek
no:1635

rgz fdgrd
ekledi

Aldanma sağa sola,
Gel gidelim hak yola,
Güzel oruç tutanın,
Âkıbeti hayrola.
no:1636

rgz fdgrd
ekledi

Arnavut'musun Tatar'mısın
Ekşili çorba yapar mısın
Sana davul çalıyorum amma
Acaba sen oruç tutar mısın
no:1637

rgz fdgrd
ekledi

Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç,
Terâvihe geç kalma!
no:1638

rgz fdgrd
ekledi

Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.
no:1640

rgz fdgrd
ekledi

Bu aya hürmet gerek, Nîmete şükür gerek, Mübârek Ramazan'da, Hakka ibâdet gerek.
no:1641

rgz fdgrd
ekledi

Bu aya sultan ayı derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.
no:1645

rgz fdgrd
ekledi

Bu gece ayın evveli
Açıldı İslâm?ın gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
no:1646

rgz fdgrd
ekledi

Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül,
İftara neler vardır?
no:1647

rgz fdgrd
ekledi

Çatal kaşık elimde,
Besmele var dilimde,
Fazla kaşık salladım,
Bir sızı var kolumda
no:1648

rgz fdgrd
ekledi

Davulumun ipi kaytan,
Kalmadı sırtıma mintan,
Virin ağalar bahşişim,
Alayım sırtıma mintan
no:1649

rgz fdgrd
ekledi

Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mü'mini sevindir.
no:1650

rgz fdgrd
ekledi

Davulun içi pekmez,
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz,
Davulcu buradan gitmez.
no:1651

rgz fdgrd
ekledi

Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaşım börek ister
no:1652

rgz fdgrd
ekledi

Evveli rahmettir kula
Girelim sıdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola
no:1653

rgz fdgrd
ekledi

Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.
no:1654

rgz fdgrd
ekledi

Günâhın olsa yığın,
Yine de O?na sığın.
Gazabından fazladır,
Rahmeti Allahımın.
no:1657

rgz fdgrd
ekledi

Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
no:1658

rgz fdgrd
ekledi

Göz aydın hepimize,
Mübârek günler bize,
Onbir ayın sultanı,
Hoş geldin evimize.
no:1659

Ayşe
ekledi

Halayıklar halayıklar
Ocak başında uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin daşını ayıklar.
no:1661

rgz fdgrd
ekledi

Hava sıcak terlerim,
Birçok mâni derlerim,
Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim.
no:1662

Arşu
ekledi

Herkes sabırla bekler,
Zayi olmaz emekler
İftara geliyoruz.
Hazırlansın yemekler.
no:1674

Aylin
ekledi

Duvardan kedi atladı,
Bekçinin ödü patladı.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladı.
no:1675

rgz fdgrd
ekledi

Hoşafın suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmış,
Ne olur erken kaldır
no:1681

Arşu
ekledi

İnananlar oruç tutar,
Gönüller hep bir atar,
Sevinir hep müminler,
Allah diyenler artar.
no:1682

ihsan
ekledi

yarim senden uzak kaldım
yıllarca dert yandım
seni karşımda görünce
sevinçten donakaldım
no:1691

ela
ekledi

Elimde sarı kağıt
Ağlarım saat saat
İşte ben gidiyorum
Oturun rahat rahat
no:1704

irfan menteş
ekledi

karanfilim karadır
gönlümde yaram vardır
dilin tutulsun güzel
sensiz hayat haramdır
no:1711

ecem şahin
ekledi

Şu giden kimin oğlu
paltosu uzun kollu
dönüp bana bakıyor
sanki valinin oğlu
no:1727

Ayşin
ekledi

Bağa girdim nar için
Dolaşırım yar için
Anneler kız büyütür
Delikanlılar için
no:1739

Ayça
ekledi

Biz gideriz ikimiz
Kestanedir yükümüz
Karakoçun içinde
Elti olacağız ikimiz
no:1740

göktuğ akçadoğan
ekledi

Karpuz kestim yiyen yok
Ağızım yandı diyen yok
Sevdiğime kavuştum
Gözün aydın diyen yok
no:1743

Hanife YILMAZ
ekledi

Her sevginin ardından
Yanarım ben bağırdan
Ben seni seçtim yarim
Bizim köyün bağından
no:1748

esra
ekledi

Harmana yarim harmana
Harman dar gelir bana
Yeni kolyeler çıkmış
Alsana yarim sen bana
no:1767

emine koca
ekledi

annem annem dermisin
meyve versem yermisin
attın beni gurbette
yavrum nerde dermisin
no:1769

hamide
ekledi

vur kalbime hançeri
kalbim kana bulansın
fazla derine inme
çünkü orada sen varsın
no:1777

yusuf aydın
ekledi

gülüm desem solar gidersin
kelebeğim desem uçar gidersin
arkadaşım desem güler geçersin
sana sevgilim desem ne dersin
no:1780

tugce
ekledi

kalbin kuş olup uçacak
onun yanına koşacak
sen dünyaya küstüğünde
o kollarını açacak
no:1784

MUSTAFA CANBAZ
ekledi

İNDİM HAVUZ BAŞINA
BİR KIZ ÇIKTI KARŞIMA
SEVDA NEDİR BİLMEZDİM
O GETİRDİ BAŞIMA
no:1794

TAYFUN
ekledi

SARI KECI KESTIM
CENGELE ASTIM
ISTANBULUN KIZLARINI
GAZETEYE BASTIM
no:1829

orhan konya
ekledi

Kebabı ince doğra
Geçerken bize uğra
Başka bir yar seversen
Bilinmez derde uğra
no:1853

Lider_jelip10_
ekledi

Kahve pişmiş soğusun
Koy fincana durulsun
Beni senden ayıran
Sol böğründen vurulsun
no:1854

sersarııı
ekledi

Karanfilsin tarçınsın
Neden böyle hırçınsın
Ne küçüksün ne büyük
Tam benim harcımsın
no:1855

romantik
ekledi

denize dalacağım
deniz kızı olacağım
bırak beni anne
aşkımı kurtaracağım.
no:1856

gül
ekledi

yeşil giyme çimen olursun
mavi giyme bulut olursun
sarı giyme güneş olursun
kalbine bakınca sevdalım olursun
no:1857

Kurtalanlı melek
ekledi

Kurtalan köprü altı
Yarim gönlümü yaktı
Ben yarimsiz olamam
Gözümden yaşlar aktı
no:1866

metin
ekledi

köprü altında buz var
tüfeğimde yıldız var
geldi geçti yanımdan
al yanaklı kalem kaşlı kızlar
no:1868

Ayşe
ekledi

izmir izmir içinde
izmir dağlar içinde
izmire dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde
no:1869

gülüm
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar
no:1872

damla
ekledi

gel desen gelmem
git desen gitmem
bir hayırsız yar için
hayatımı zehir etmem
no:1884

Zaza ihsan
ekledi

Elbisem var dolapta
Bilmem hangi tarafta
Ağla sevgilim ağla
Ayrılık var bu hafta
no:1887

sema ayas
ekledi

taksimden taksiler geçer
önümden gelen geçer
bir sevdiğim varki
önümden taksilerle geçer
no:1907

bahar
ekledi

yıldız elle tutulurmu?
sesim buradan duyulurmu?
sevgi içten oldukça
bu kalp seni unuturmu?
no:1913

öZGÜL
ekledi

sarı taksi geliyor
dağı taşı deliyor
aç kapıyı güzelim
sevdiğin geliyor.
no:1920

İREM
ekledi

Deniz üstü piyade
Muhabbet ziyade
Ölüm var ayrılık yok
Böyle moral var bende
no:1927

Sadri
ekledi

Yumurtanın beyazına
Kalkın Hakkın niyazına
Dokuz tekbir iki rekat
Buyrun bayram namazına
no:12415

berna sevinç
ekledi

ne uyursun ne uyursun
bu uykudan ne bulursun
al abdesti kıl namazı
cennet-i alayı bulursun
no:1937

ÖZLEM & PINAR
ekledi

GÖGDE UÇAN TEYYARE
SELAM SÖYLE O YARE
EĞER BÖYLE GİDERSE
SONUMUZ TIMARHANE
no:1943

ekleyen melek
ekledi

ayva dalda asilsin
güzel yarim nasilsin
ikimizin sevdasi
dilden dile yayilsin
no:1946

ayşenur
ekledi

Arabası aynalı
Şu oğlanna varmalı
Oğlan pek güzel amma
Anası olmamalı
no:1964

Ahmet
ekledi

Güller solmaz iken
Gözler dolmaz iken
sevdim seni
beni seveceksen
no:1965

derya
ekledi

Altınım alma beni
Ellere satma beni
Zarraf seni neylesin
Altınsın alım seni
no:1980

suat54
ekledi

altın yüzüğüm şak şak
gel güzelim buluşak
madem utanıyorsun
telefonda konuşak
no:1983

nisa
ekledi

malatyanın kuşları
kumandanın tuşları
hiç aklımdan çıkmıyor
nisanın bakışları
no:1984

okan
ekledi

ey anam ey anam
geberesi kaynanam
başıma bela oldu
deliresi kaynanam
no:1992

gülşen
ekledi

beyaz giyme toz olur
eller bakar söz olur
sen beni seversen
senden bana yar olur
no:1993

efsana
ekledi

kalbim seni sever
başka diyarlara gider
ben o yare doyamadım
gönlüm çok ister
no:1997

Fatih Niğde
ekledi

köprünün altı kazık
kaynanam öldü yazık
kaynanama acımam
bir top kefene yazık
no:1998

arşu
ekledi

guller kırmızı
menekşeler mor
seni sevdigimi
gel bir de kalbime sor
no:1999

Okan
ekledi

Gel darılma bey kasım,
insanlar kısım kısım,
4 sene beklerisek,
yine oluruz hısım
no:2001

nagihan okur
ekledi

istanbulun yolları
niye böyle tozuyor
gurbetçilik sevgilim
aramızı bozuyor
no:2002

nagihan okur
ekledi

ayakkabımın burnu
tut biganın yolunu
postahanede bekliyorum
yarimin mektubunu
no:2003

zeynep
ekledi

masa üstünde koku
al bu mektubu oku
seni gördüm göreli
gözüme girmez uyku
no:2005

ayfer
ekledi

mani dedim duydun mu
yar beni unuttunmu
gönderdiğim çiçeği
sinemde kuruttun mu
no:2006

karabüklü emoş
ekledi

masa altında kaldım
hayallere daldım
kapı tık tık deyince
Sevdiğim geldi sandım
no:2007

FURKAN KAPUCU
ekledi

Kuyudan su çekerim
Al bakıra dökerim
Daha yaşım küçük ama
Kara sevda çekerim
no:2009

FURKAN KAPUCU
ekledi

Entarisi dik yaka
Usandım baka baka
Ben o yarin cebinde
Olsam naylon tabaka
no:2010

birsen
ekledi

baharım döndü kışa
kurbanım bir bakışa
mecnun olup derdimi
söylerim kurda kuşa
no:2011

szgn, Çanakkale
ekledi

Karanfil tutam tutam
Oğlan boyundan utan
Kızlara baka baka
Boyun kalmış bir tutam
no:2012

szgn, Çanakkale
ekledi

Köprü altında tavuklar
Beyaz beyaz yumurtlar
Bu köyün oğlanları
Çay içerken uyuklar
no:2013

fatma uslu
ekledi

şeytan gibi cin gibi
çölde bir hecin gibi
dem çekersin durmadan
yavru güvercin gibi
no:2014

sıdıka metin
ekledi

söğüdün altı dere
bağrımda yere bere
yarım ordan savuldu
nasıl gidem o yere
no:2015

ömer aruk
ekledi

dama çıkma baş açık
her gören olur aşık
eğer gönlün bendeyse
al bohçanı yola çık
no:2019

düziçili ömer aruk
ekledi

tayyareler kırmızı
gezerler hep kıbrısı
kıbrısında gızları
sankim sabah yıldızı
no:2020

KEZBAN ATDEMİR
ekledi

karanfil oymak oymak
Olur mu yare doymak
Yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
no:2025

KEZBAN ATDEMİR
ekledi

Karanfil olacaksın
Sararıp solacaksın
Ben hakime danıştım
Sen benim olacaksın
no:2026

HÜSEYİN / YASEMİN
ekledi

KİRAZ YEDİM TABAKTAN
PEKMEZ İÇTİM BARDAKTAN
NE HAYIRLI GÜN İMİŞ
YARİ GÖRDÜM UZAKTAN
no:2033

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

KAŞLARININ KARASI
YAKTI YÜREK YARASI
NEDEN BÖYLE UZADI
NİŞAN DÜĞÜN ARASI
no:2034

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

GÜLÜŞÜ TATLI YARİM
ASLI MARDİNLİ YARİM
NERELERDE GEZERSİN
CEYLAN BAKIŞLI YARİM
no:2035

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

PENCEREDE ŞİŞESİN
KARA GÖZLÜM NERDESİN
SANA BİR ÇİFT SÖZÜM VAR
KALABALIK YERDESİN
no:2037

gülderen durukan
ekledi

armut dalda dalbudak
Kızını öptüm şarpadak
Anası arkamdaymış
Sırtıma vurdu zımbadak
no:2038

dergül durukan
ekledi

Akmescidin üzümü
Dinle benim sözümü
Dinlemessen sözümü
Göremezsin yüzümü
no:2039

ali durukan
ekledi

Çayır biçtim azkaldı
Ortasında saz kaldı
Ela gözlü sevdiğim
Günlerimize az kaldı
no:2050

yumoş
ekledi

Amasyanın elması
Elmaların en hası
Sen duruken neyleyim
Pırlantayı elması
no:2058

ilknur
ekledi

Elin elime değince
seni sevdim kendimce
hatırlarım eskileri
seni her görüşümde
no:2062

HÜSEYİN / YASEMİN
ekledi

İSTANBULUN TAŞLARI
YARİM HİLAL KAŞLARI
YARİME GÖZ KOYMUŞLAR
KÖPRÜNÜN BERDUŞLARI
no:2065

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

İKİ PINAR AKIŞIR
BİRBİRİNE BAKIŞIR
ELA GÖZLÜ YARİME
KIRMIZI ÇOK YAKIŞIR
no:2067

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

ÜZKÜDAR BUCAĞINDA
MUM YANAR OCAĞINDA
TANRI CANIMI ALSIN
YARİMİN KUCAĞINDA
no:2068

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

BU GÜN HAVA YAZ GÜZEL
FİSTANI BEYAZ GÜZEL
SÖYLEDİĞİM MANİYİ
DEFTERİNE YAZ GÜZEL
no:2069

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

GEL GİDELİM DEREYE
TUTALIM ALABALIK
SENİN O ZALİM BABAN
ÇEKMEDİMİ SEVDALIK
no:2070

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

MARDİNLİYİ ÖVERLER
YOLDA BULGUR DÖVERLER
MARDİNLİ YİĞİTLER
ÖLENEDEK SEVERLER
no:2071

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

SAÇIN UZUN ÖREYİM
AT MANİYİ GÖREYİM
MANİME UYAR İSE
DİLEDİĞİN VEREYİM
no:2072

HÜSEYİN GÜNDÜZ
ekledi

Fındıklığın Başında
Çiçek Açmıştır Bu Yaz
O Ballı Dudakları
Öpsem Olmaz mı Biraz
no:2073

fatoo!!!!
ekledi

Bir dağ bilirim rüzgarı dinmez
Bir nehir bilirim susuz kalmaz
Bir gül bilirim eşi bulunmaz
Birde seni bilirim asla unutulmaz...
no:2076

hakan
ekledi

yanan ışığın sönsün
baharın kışa dönsün
bize beddua edenler
bedduan sana dönsün
no:2078

betül bilgili
ekledi

Patatesi haşladım.
Doğramaya başladım.
Sen aklıma gelince,
Ağlamaya başladım.
no:2079

babacan
ekledi

Tepsiye Koydum Hıyar
Boyu Boyuna Uyar
İki Gönül Bir Olmuş
Ayırmaya Kim Kıyar
no:2086

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Portakal dilim dilim
Gel otur gonca gülüm
Ne dedim niye küstün
Lal olsun ağzım dilim
no:2087

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Mektup yazdım köşeli
İçi güller döşeli
Yana yana kül oldum
Senden ayrı düşeli
no:2088

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Gittim arpa biçmeye
Eğildim su içmeye
Dediler yarin gelmiş
Kanat gerdim uçmaya
no:2089

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu G.ANTEP'in içinde
Uzun boylu yar benim
no:2090

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Bahçeye gel göreyim
El uzat gül vereyim
Aramız uzak oldu
Seni nerde göreyim
no:2091

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Tuz kabında tuz olsam
Nişanlı bir kız olsam
Nişanlım eve gelse
Evde yalnız olsam
no:2092

Songül GAZİANTEPLİ
ekledi

Armut dalda, dal yerde
Bülbül öter her yerde
Felek bizi ayırmış
Her birimiz bir yerde
no:2093

yurdagül
ekledi

Ata binesim gelir,
dağı dövesim gelir,
el oğlu nem olur,
hepde göresim gelir.
no:2094

CEYLAN
ekledi

Sen bir incisin
canımdan da cicisin
sana canım diyemem
çünkü canımın içisin
no:2095

ela
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
bakın bizim büşraya
fıstık gibi kız olmuş
no:2096

doğukan billura
ekledi

denizin dibindeyim
saatin birindeyim
beni soran olursa
aşkımın kalbindeyim
no:2097

serseri aşık
ekledi

elma attım dereye
kız çıktı pencereye
allah'ın seversen
al benide içeriye
no:2098

gaye kahramanoğlu
ekledi

ben erkeği severim
ellerinden öperim
sevdam beni severse
bende sevdamı severim
no:2099

HASANHÜSEYİN
ekledi

karşıdan geliyor atlılar
kırmızı kıravatlılar
arkadaşımı kaçırdılar
maymun suratlılar
no:2100

Serhat
ekledi

Kuş besledim kafeste
Un eledim elekte
Benim sevdiğim kız
Okuyor sağlık meslekte
no:2101

murat
ekledi

hoca ezan okuyor
çorapları kokuyor
benim sevdiğim kız
koşuyolunda okuyor
no:2102

kml ve aml lisesi hilal
ekledi

köpekleri salıver
bizim eve geliver
ben yarimi özledim
komser bey buluver
no:2103

AFYON LU özlem
ekledi

Demir kapı açılmaz
Maydonozdan geçilmez
Ben memur kızıyım
Benim paham biçilmez...
no:2104

merve
ekledi

ağlamadan gülemem
kötü söz söyleyemem
gözüm gayet açıktır
ben dalgaya gelemem
no:2105

ExSeLaNs
ekledi

Elma attım denize
Dönüyor yüze yüze
Bizim köyün kızları
1 milyon 5 yüze
no:2106

öhh
ekledi

yarim yarim bakbana
gidelim başkana
evlenelim gelelim
tekrar ocak başına
no:2107

öhh
ekledi

kaynanam ölmüş yazık
dünyaya dikmişti kazık
sevgili yarim ağlıyor
kara toprağa yazık
no:2108

goko
ekledi

kale kaleye bakar
kaleden bir su akar
delikanlı dururken
sakallıya kim bakar
no:2109

ayşe
ekledi

fasulyeyi kaynattım
toprak tenceresinde
ben yarimle buluştum
mutfak penceresinde
no:2110

ramazan baysal
ekledi

ayna attım çayıra
güneş vurdu bayıra
bizi kimse ayıramaz
ancak ölüm ayıra:))
no:2111

merve...
ekledi

ayna attım tarlaya
parıl parıl parlaya
nerde yiğit varsa
gelsin bizim tarlaya
no:2113

metin2
ekledi

Elmayı yüke koydum
Ağzını dike koydum
Şu ellerin içinde
Boyunumu büke koydum
no:2114

bernayı seven
ekledi

deniz kumsuz olur mu
balık susuz durur mu
çeşme çocukları
manitasız durur mu
no:2115

hataylı betüş
ekledi

serçe gibi uçmuşum
gönülden vurulmuşum
yarim senin aşkından
yağmura tutulmuşum
no:2116

nesrin
ekledi

kara koyun etli olur
kavurması tatlı olur
oğlan büyük kız küçük
sarılması tatlı olur!
no:2117

gamze
ekledi

samanlık dolu saman
uyan nişanlım uyan
eller düğün yapıyor
bizim düğün ne zaman
no:2118

oğuz dusrun
ekledi

ben seni bekmez sandım
yüreğimi yakmaz sandım
yediğim tuz ekmeği
başıma kakmaz sandım
no:2119

oğuz dusrun
ekledi

ne gündüz ne gecedir
ne devdir ne cüce dir
arzusu bilinmez
gönül bir bilmecedir
no:2120

oğuz dusrun
ekledi

yar sana yar sana
çağlar sular yarsana
gam cekme deli gönül
bulun maz mı yar sana
no:2121

oğuz dusrun
ekledi

kiremitte buzmusun
gelin misin kızmısın
akşam size gelecem
eviniz de yalnız mısın
no:2122

oğuz dusrun
ekledi

yüce dağdan esen yeller
ben ağlarım bilmez eller
ben ağlarken sen gülerdin
şimdi sana gülsün eller
no:2123

oğuz dursun
ekledi

arpam ekili kaldı
sapı dikili kaldı
ben sevdim eller aldı
boynum bükülü kaldı
no:2124

havva dursun
ekledi

yüce dağ başın da kar idim
yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim
eskiden seni seven benidim
şimdi uzaktan bakan el oldum
no:2125

mertcan Bölükbaşi
ekledi

İki ceşme yanyana
Su İçsem kana kana
Bana adresini ver
mektup yazayım sana
no:2126

mertcan Bölükbaşi
ekledi

Kaynanamın bileği
Önündedir pileyi
Oğlan askere gidince
Gelen çeker çileyi
no:2127

ömercan çan
ekledi

ak bıçak kara bıçak
babam dükkan açacak
açma baba dükkanı
abim kız kaçırıcak
no:2128

Htc
ekledi

Kum birikmiş derede
Vefasız yar nerede
Geçersin belki dedim
bekledim pencerede
no:2129

dilara ve 3-a
ekledi

ekme bitmeyen yere
harca yitmeyen yere
ayaklar nice gitsin
gönül gitmeyen yere
no:2130

ibrahim dilek
ekledi

atladım girdim bağa
saçlarım değdi yaprağa
kız ben seni alamazsam
girmem kara toprağa
no:2131

ibrahim dilek
ekledi

çay benim çeşme benim
derdimi deşme benim
seninle dalga geçtim
sevdiğim başka benim
no:2132

ŞENGÜL YANAR
ekledi

Duvar üstünde keklik
Kızlar giyer eteklik
Kızlarda kabahat yok
Erkeklerde eşeklik
no:2133

sinoplu nesli
ekledi

karadağı mı bölmeli
sevdadan mı ölmeli
yolları kapatmışlar
yari nerden görmeli
no:2134

armegecan
ekledi

bahçelere gül gerek.
güllere bülbül gerek.
senin gibi güzele.
kul,köle gerek.
no:2135

hülyhaa
ekledi

al eline kalemi
yaz başına geleni
acep nere gömerler
yar yoluna öleni
no:2136

Büşra ERKAN
ekledi

Sarı taksi geliy,
dağı daşı deliy,
ablam gelin gidiy,
sıra da baa geliy.
no:2137

sevgi boztepe
ekledi

karşı köyün camisi
yanıyor minaresi
kara gözlü yarimin
geçiyor cenazesi
no:2138

sevgi boztepe
ekledi

sarı saman ak saman
sarılalım bir zaman
sormak ayıp olmasın
düğünümüz ne zaman
no:2139

sevgi boztepe
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala
no:2140

sevgi boztepe
ekledi

ayoğlan yiğitmisin
dağlarda geyikmisin
selam verdim almadın
ALLAH tan büyükmüsün
no:2141

gül
ekledi

yeşil giyme çimen olursun
mavi giyme bulut olursun
sarı giyme güneş olursun
kalbine bakınca sevdalı olursun
no:2142

hasret
ekledi

Yunuslar dizi dizi
Aşar Karadenizi
Yalvarıyrum Mevlama da
Ayırma ikimizi
no:2143

melis
ekledi

köprüden geçerken
köprü saladı beni
mavi gömlekli adam
aşka bağladı beni
no:2144

FEYZULLAH
ekledi

Sarı taksi boyandı
Kapımıza dayandı
Dün gece kaçacaktık
Kahpe yengem uyandı
no:2145

FEYZULLAH
ekledi

Masa üstünde kaşık
Penceremiz açık
Anne benim suçum ne
Kızlar bana aşık
no:2146

mehmet catın
ekledi

İndim kuyu dibine
Baktım suyun rengine
Analar ne kız doğurmuş
Vermiyor sevdiğine
no:2147

bozdoğanlar
ekledi

karanfilim kap kara
selam söyle o yara
getir bi tane testi
su içem kana kana
no:2148

Ordu'lu zeki
ekledi

Almanya çiftlik gibi
dumanı iplik gibi
Almanya'ya yar saldım
Kınalı keklik gibi
no:2149

gamze akça
ekledi

bugün ayın ondördü
kız saçını kim ördü
ördüyse yar ördü
aykaranlık kim gördü
no:2150

DjCihat
ekledi

Bizim evin önüne
Kim attı mavi boya
Annem babam evde yok
Bakışalım doya doya
no:2151

DjCihat
ekledi

Elma attım nar geldi
Dar sokaktan yar geldi
Eğil biyol öpeyim
Al yanaktan kan geldi
no:2152

DjCihat
ekledi

Hey hızara hızara
Dalda elma gızara
Beni sana virmezler
Başka yerden gız ara
no:2153

DjCihat
ekledi

Dağdan kestim kereste
Kuş besledim kafeste
Yârin hasta dediler
Yetiştim son nefeste
no:2154

serhat
ekledi

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Sahipsiz bağlar gibi
no:2155

betül
ekledi

mardin mardin içinde
mardin dağlar içinde
mardine dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde
no:2156

ayşe
ekledi

pancarı dallıyolar
turhala yolluyolar
güvenme el oğluna
sevipte almıyolar
no:2157

merve
ekledi

karpus kestim yiyen yok
niye kestin diyen yok..
yeni bir yar sevdim
hayırlı olsun diyen yok
no:2164

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

pencereden bak bana
şeker üzüm at bana
şeker üzüm istemem
söz yüzüğü tak bana
no:2171

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

arı soktu elimi
kemer sıktı belimi
inadıma olacam
senin annenin gelini.
no:2172

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

motor geliyor motor
bacası ben olayım
evde kalan kızların
kocası ben olayım.
no:2173

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

sarı kağıt bükerim
yare gömlek dikerim
duydum yar eli sever
gömleğini sökerim.
no:2174

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

masa üstünde susam
yarimin adı hasan
hasan benim olursa
ne derdim var ne tasam.
no:2175

RAMAZAN ÖZTAŞAR
ekledi

kaynanam kazan karası
görümcem allah belası
eltim baş belası
kocamda dünyalar tatlısı.
no:2176

sedat mimin
ekledi

karşida kara kedi
ağzinda geyik eti
ben bu kizi almazsam
yakarim memleketi.
no:2183

Havva
ekledi

Elma tatlı nar tatlı
Sevdiğim Bülent adlı
Bülent'in mektupları
Hasır altında saklı
no:2187

başak
ekledi

ben bir kara biberim
yuvarlanır giderim
çatla patla kaynana
oğlunu alır giderimm
no:2189

başak
ekledi

ben bir kara biberim
yuvarlanır giderim
çatla patla kaynana olunu
alır giderim
no:2192

BURAK SEZER
ekledi

KAYNAYAN AŞ TAŞAR
BENİM AKLIM SANA ŞAŞAR
NERDE O SÖZLER YAR
BU YÜREK SANA TAŞAR
no:2197

elif yılmaz
ekledi

çaya inesim geldi
şeker yiyesim geldi
gül yüzlü yarimi
gene göresim geldi
no:2202

Sadri
ekledi

Hanım kızlar yattınız mı
Baklavayı tuttunuz mu
İşte sahur vakti geldi
Şerbetini kattınız mı
no:12416

Ferhat Demir
ekledi

bir bak sağına soluna
birden bire çık yoluna
yüzüne ilanı-ı aşk et
tak artık onu koluna
no:2210

HÜLYA
ekledi

Denizler kadar derin
Göller kadar serin
Senin en beğendiğim yerin
Kahverengi gözlerin
no:2213

yıldız bozdoğan
ekledi

bahçeye ektim gül
dalına konmuş bülbül
yar giyinmiş geliyor
takınmış kokulu sümbül
no:2218

Zeki güven
ekledi

Koyunum arap gibi
Üzümüm şarap gibi
Güzeli olmayan evin
Halleri harap gibi
no:2224

Zeki güven
ekledi

Ordu nun dağlarından
Yuvarlandı taş geldi
Mektubunu okurken
Gözlerimden yaş geldi
no:2225

Mesut Örgen
ekledi

Dere Boyu Saz Olur
Gül Açılır Yaz Olur
Ben Yarime Gül Demem
Gülün Ömrü Az Olur
no:2226

ERDAL BİLDİK
ekledi

GÜL ELLER GÜL ELLER
ZARİF ELLER GÜL ELLER
AKILLIYI SÖYLETİR DİNLERLER
DELİYİ SÖYLETİR GÜLERLER
no:2234

salihliden betüş
ekledi

trenin penceresi
pencerenin çerçevesi
benim sevdiğim oğlan
bulaşık tenceresi
no:2240

ERKO REİS
ekledi

ŞİMŞEYİN ÇAKAŞINA
YÜREYİMİN BAKIŞINA
DÜNYAYI FEDAEDERİM
ÖZLEMİN Bİ BAKIŞINA
no:2242

reyhan(inegöllü):)
ekledi

inegöle giderken
sağ tarafta sanayi
sanayiden evlenen
enayidir enayi:)
no:2248

nisa nur
ekledi

bir taş attım dereye
kız çıktı pencereye
kız Allah'ını seversen
al beni içeriye
no:2254

berke
ekledi

cam cama takılırmı
camdan adam takılırmı
aşk olsun sevgilim
sensiz düğün yapılırmı
no:2259

ZEHRA
ekledi

Mavili mavili morçiçek.
Mavili burdan geçecek.
Ben bir çeşme yaptırdım.
Sevdalılar içecek.
no:2269

imam hatiplim
ekledi

hey hey natırım natırım
yokmu benim hatırım
bahşişimi vermezseniz
kapı önünde yatarım
no:2274

nilay
ekledi

ekin ektim bitire
yarim teskere getire
getirmezse bu sene
beni eller götüre
no:2278

KÜBR@
ekledi

ah fındığım fındığım
dallarına konduğum
vermedi seni bana
sakalını yolduğum
no:2291

elif türktemiz
ekledi

trenin penceresi
pencerenin perdesi
elifi sevmeyen
bulaşık tenceresi
no:2298

sevilayka
ekledi

dereler gibi akmam
asla yuzune bakmam
cok sevdim ben onu
yalvarsalarda birakmam
no:2302

kaan özçoban
ekledi

Tren gelir öterek
Kömürünü dökerek
Ben anamdan ayrıldım
Gözüm yaşım dökerek
no:2306

çilekeş ali
ekledi

ne alsam doymuyosun
yerinde durmuyosun
bak kendine dikkat et
kalbimi kırıyosun
no:2325

çilekeş ali
ekledi

dağlarda bir tazıcuk
kız sussana azıcuk
çeneni tutmaysın
yicesın bi dayacuk
no:2326

aslı
ekledi

Sarı taksi geliyor
Tozu duman edyor
Çekilin yoldan arkadaşlar
Sema ablanız geliyor
no:2328

yağmur yagmur-sekerkiz@hotmail.com
ekledi

aşk yaşanır unutulmaz
sevgi senle paylaşılmaz
benim gibi kız
inan sana kalmaz
no:2335

KAYSERİ'Lİ
ekledi

kül olmuş ateş yanarmı
buz olmuz su akarmı
bu gözler sevdi
senden başkasına bakarmı
no:2344

nurcan bozkurt
ekledi

manici başımısın
cevaher taşı mısın
sana resmimi versem
cebinde taşır mısın
no:2349

sivaslı pusat
ekledi

karanfil deste deste
sular akar aheste
fazla salınma ey güzel
gagalarlar kümeste
no:2356

erva
ekledi

karanfil mor beni
verem ettin sen beni
nasıl verem olmayayaım
elller sarıyor seni
no:2373

harika
ekledi

kara kız kaşın güzel
ağızında dilin güzel
bir ileri bir geri
yola gidişin güzel
no:2375

mehmet özyörük
ekledi

mani benim ezberim
kan ağlıyor gözlerim
ben o yarin yolunu
ölene dek gözlerim
no:2378

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Altını sarraf bilir
Derdimi cerrah bilir
Benim sana yandığımı
Bir tek Allah bilir
no:2381

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Fasulyeyi kaynattım
toprak tenceresinde
gel yarim buluşalım
mutfak penceresinde
no:2382

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Karşıda gördüm seni
fındık çubuğu gibi
bu yıl eğledin beni
mektep çocuğu gibi
no:2383

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Karanfilim bir tutam
oğlan boyundan utan
aşıklık çeke çeke
belin kalmış bi tutam
no:2384

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Karşımda durma
Bıyığını burma
Ergeç sen benimsin
Of çekip durma
no:2385

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Mani benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim
Ben o yarin yolunu
Ölene dek beklerim
no:2386

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Elmaların incisi
Dibindedir irisi
Diz dize otururken
Çıka geldi amcasi
no:2387

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Dağda avladım kurdu
atım terledi durdu
karşıdan gelen Mengenli
beni yürekten vurdu
no:2388

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
no:2389

AYKUT ÖZMENLİ
ekledi

Altın yüzük kaşığım
Ben kızların başıyım
Bana baha yetişmez
Ben cevahir taşıyım
no:2390

giritliakrep
ekledi

karyolada yatıyor
yandan göbek atıyor
fazla yanaşma sevgilim
bıyıkların batıyor
no:2395

cihat61
ekledi

yar yar sevgili yar
ela gözlü güzel yar
al yanaklı haşin yar
ben sensiz yaşayamam yar
no:2409

NAZLI SEZER
ekledi

Masa Üstünde Çiçek
Çiçek Üstünde Böcek
Benim Sevdiğim Yarim
Sigara İçmiyecek
no:2413

ZEYNEP .
ekledi

Masa Üstünde Bıçak
Parmağını Koparacak
Ana Haberin Olsun
Abim Kız Kaçıracak
no:2414

kara kız
ekledi

şişe şişeye benzer
köşe köşeye benzer
şu mahlenin kızları
ölmüş eşşege benzer
no:2416

eren erdal
ekledi

masa üstünde koku
al şu mektubu oku
boyabata gidemessem
yakarım bu istanbulu
no:2417

özlem
ekledi

Mısır ektim azmasın,
Gelen geçen kazmasın,
Yar üstüne yar seven,
Gençliğine doymasın.
no:2424

beyzanur
ekledi

seven sever
sevmeyen çeker gider
bizim dünyamız
her türlü döner
no:2425

SeLin uLas
ekledi

ayakkabım var benim
altı delik deşiktir
kaynanama zOr gelmiş
5 tane 5"i birLik =)
no:2444

derya yılmaz
ekledi

sim sim şekerler
içine gül ekerler
vermezler sevdiğimi
günahımı çekerler
no:2446

büşra besler
ekledi

aya bak süt gibi
süzülür dülbent gibi
ne bakıyon bacadan
emmim gilin it gibi
no:2448

ayşe serkan
ekledi

şu tokatın dağları
gel dolanı dolanı
acep nerde gömerler
yarinden ayrı olanı
no:2451

ayşe serkan
ekledi

entarim çubuk atmaz
annemin sözü batmaz
annemde ciğer olsa
beni gurbete atmaz
no:2452

ZEHRA
ekledi

kuyu üstünde kuyu
uyu sevdiğim uyu
sana sarhoş diyorlar
içtiğin üzüm suyu
no:2453

müzile bozköy
ekledi

ördek suya dalda gel
git sevdigimi alda gel
eğer sevdiğim gelmezse
boy resmini çalda gel
no:2471

MUSTAFA DEMİRCİ
ekledi

Masa üstünde kaşık
Penceremiz açık
Anne benim suçum ne
Kızlar bana aşık
no:2475

haydar
ekledi

bugün hafta 4 oldu
evime ocağıma kar doldu
köyde günlerin geçdi
içimize dışımıza dert oldu
no:2482

yozgat alaeddin
ekledi

var gönlümde bir sevda
gülemem doya doya
kalbim senindir
senin ki nerde be gülüm
no:2489

mine ışık
ekledi

ben dağ yolunda gonca
sen bağ yolunda yonca
sen açılıp gülersin
ben sararıp solunca
no:2498

elvan
ekledi

mendilim ele ele
düşmüşüm dermansız derde
benim bir yarim var
gitti gurbet ellere
no:2501

damla
ekledi

kaynana kaynana
yaşlı cadı bak bana
sen konuşuyorsun orada
gel de iş yap burda
no:2502

müslüm aksu
ekledi

tren yolu duz gıder
ince belli kız gıder
o kız yolunu şaşır
inşallah bize gider
no:2514

hakan
ekledi

avlu gibi mum yanar
oğlanın burnu kanar
girmiş otuz yaşına
on beşinde kız arar
no:2524

özge
ekledi

dalgalar kadar serin
denizler kadar derin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin
no:2525

rabia
ekledi

Çeşme başı pıtrak
Gelin kızlar oturak
Ne oturak ne durak
Satılak da kurtulak
no:2528

ayşegü şura
ekledi

Boyu uzun saçları kır
Gören film yıldızı sanır
Ben evlenmem deme ona
İnan kapına dayanır
no:2531

ayşegül şura
ekledi

Lahanayı haşladım
Doğramaya başladım
Aklıma sen gelince
Ağlamaya başladım
no:2532

rabia şahin
ekledi

Sen seni seveni
Sevgi nedir bileni
Sevenlere can feda
Sevmeyene elveda
no:2538

rabia şahin
ekledi

sarı taksi gekiyor
sarıyerde duruyor
üzülme sosyete güzeli
sıra sana geliyor
no:2539

AKSARAYLI
ekledi

Akşamlar olmasaydı
badeler dolmasaydı
yar koynuna girince
sabahlar olmasaydı
no:2542

AKÇAKENTLİ GENÇLERİ
ekledi

bağlarda açmış gül
dalına konmuş bülbül
yar salını salına geliyor
takınmış kokulu sümbül
no:2547

AKÇAKENTLİ GENÇLERİ
ekledi

gülü kopardılar dalından
şerbet yaptılar al kanından
ben senden ayrılmam
kovsalarda diyarımdan
no:2548

AKÇAKENTLİ GENÇLERİ
ekledi

annem demeye geldim
kaymak yemeye geldim
merakım kaymak değil,
yari görmeye geldim
no:2551

123
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala
no:2558

merve koçyiğit
ekledi

sebendir dedikleri
elmadır yedikleri
çokhoşuma gidiyor
la gacım dedikler
no:2560

ahmet kartal
ekledi

çeşme başı sarmaşık
ben sana oldum aşık
sen aklıma gelince
elimden düşer kaşık
no:2569

hanife
ekledi

Mısır ektim azmasın
Gelen geçen kazmasın
Yar üstüne yar seven
Gençliğine doymasın
no:2573

hasine yıldız
ekledi

Gece gündüz ağladım,
Karaları bağladım,
Sevdiğimi görünce,
Mutluluktan ağladım.
no:2577

sedanur durmuş
ekledi

Bahar gördüm yaz gördüm
Güzel gördüm naz gördüm
Her tarafı dolaştım
senin gibi az gördüm
no:2584

memet
ekledi

indim kuyu dibine
baktım suyun rengine
analar kız doğurmuş
vermiyor sevdiğine
no:2613

sevgi kelebeği
ekledi

dal rüzgarı affetsede
kırılmıştır bir kere
ben yarime doyamadan
gitmiştir cehenneme
no:2617

gizem
ekledi

tokattanda geliyomda
kız sen almuslumusun
ben seni alacağum
söle namuslumusun
no:2623

emre
ekledi

sevdiğini seven
başka birşey görmez
bir sorarsa
hiçbişe bilmez
no:2629

burak
ekledi

Motor almış seksene
Bin üstüne gezsene
Motor güzeldir amma
Bak üstündeki serseme
no:2632

manilerimiz.com
ekledi

Kahve doktum kuruna,
El vurmayın durula,
Yârime yar diyeni,
Sol göğsünden vurula.
no:2641

gülçin
ekledi

yar saçların lüle lüle
karapınar sana güle güle
çiçek verdim eline
sen teptin bile bile
no:2646

bollucali
ekledi

kum birikmiş derede
Vefasız yar nerede
Geçersin belki dedim
Bekledim pencerede
no:2651

KEMAL
ekledi

DENİZLER KADAR SERİN
YILDIZLAR KADAR DERİN
SENİN ENGÜZEL YERİN
BANA BAKAN GÖZLERİN
no:2654

simge gökmen
ekledi

kısmetine hayran olduk
hem rahat hem eli çabuk
nasıl anlatsam bilmem ki
inanılmaz hoş bir çocuk
no:2658

hercai
ekledi

tavanda tencere
el vurmad1m incire
gavur babam duymasin
çeker beni zincire
no:2666

melih
ekledi

bilal köydür köyümüz
zemzem akar suyumuz
sevip sevip ayrılmak
yoktur öyle huyumuz
no:2681

ferhat öztürk
ekledi

ben para pul istemem
sen hepsine bedelsin
uğruna canım feda
sana nazar deymesin
no:2703

Eren Yılmaz
ekledi

Al kalbimi senin olsun
Ver kalbini benim olsun
Beraber bir aşk kuralım
Sonsuza kadar olsun
no:2711

aysan
ekledi

bahçelerde enginar
enginarın dengi var
ben yarimi tanırım
yanağında beni var
no:2714

hacı mustafa fidan
ekledi

kırmızı gülü bilir misin
söylesem dinler misin
sıkı dur söylüyorum
seni çok seviyorum
no:2732

beste
ekledi

sarıyı çok severdi
hep sarı gül isterdi
sarışınla evlendi
sarılıktan geberdi.
no:2740

betül
ekledi

İstanbul köşe köşe
Köşesinde kebap pişe
Betüle yan gözle bakanın
Evine bomba düşe
no:2741

ANTEPLİ
ekledi

Ayakkabım var benim
Yerler çamur olmasa
Çok canlar yakarım
Yaşım ufak olmasa
no:2754

ANTEPLİ
ekledi

Ata binen ağadır
Atın yönü dağadır
Ne orada duruyon
Bu maniler sanadır
no:2755

ANTEPLİ
ekledi

Sana diyorum sana
Sen de dön bir bak bana
Kız kaşların pek çirkin
Bir aynaya baksana
no:2756

ANTEPLİ
ekledi

Kimden öğrendin gülüm
Sen ekmeği yapmayı
Anandan öğren de gel
Kızım saç kapamayı
no:2757

ANTEPLİ
ekledi

Leblebi koydum tasa
Aldı beni bir husa
Kendine süs veriyo
Halbuki boyu kısa
no:2758

ANTEPLİ
ekledi

Suları akışmıyo
Yüzüne bakışmıyo
Hiç giyme sen elbise
Boyuna yakışmıyo
no:2759

Selda
ekledi

Şu dağın etekleri
Otluyor inekleri
Açılmış yumulmuyor
Muhabbet çiçekleri
no:13779

elifmazrek
ekledi

beyaz corap giymisim,
kirletmeden yikamam,
ben anneme sormadan
buluşmaya cikamam
no:2771

müzeyyen
ekledi

dut ağacı değilim
dut verici değilim
aç kapıyı sevdiğim
can alıcı değilim
no:2774

müzeyyen
ekledi

gül üstünde diken
yaktın beni gül iken
ALLAHta seni yaksın
3 günlük damat iken
no:2779

merve
ekledi

patatesi haşladım
doğramaya başladım
yarim aklıma gelince
ağlamaya başladım
no:2791

seda
ekledi

leyla gider işine
mecnun düşer peşine
senin gibi güzelin
kim düşmez ateşine
no:2795

HASAN YEŞİM
ekledi

KARŞIDA KAVUN YERLER
GİTSEM NE DERLER
NE DERSELER DESİNLER
BENİ SEVDİĞİME VERSİNLER
no:2811

kadir
ekledi

bir kelebek olsam
omzuna konsam
ömrüm bir günde olsa
yanında olsam
no:2812

SERSERI SERCE
ekledi

DAGDA VURDUM KURDU
ATIM TERLEDI DURDU
SU KARSIDAN GELEN OGLAN
BENI KALBIMDEN VURDU
no:2823

serseri serce
ekledi

Armut dalda bir iki
Saydim baktim on iki
On ikinin içinde
Gök yazmali benimki
no:2828

şura
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflerine baksana
no:2834

sümeyye sezgin
ekledi

kalbim yaralı
üstelik yamalı
tamir dolayısıyla
bir süre kapalı
no:2838

manilerimiz.com
ekledi

karşıyaka mahallesi
üstünde minaresi
bilalin bir sevdiği var
dünyanın birtanesi
no:2844

sena
ekledi

selam verdim sağa sola
gel gidelim uzak yola
bahşişimi gönderenin
akibeti hayır ola...
no:2846

zonguldaklı ezgi
ekledi

denizelerden derin
rüzgarlardan serin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin
no:2859

KraLL
ekledi

URFA YOLUNDAYAM
ŞEFTALİ DALINDAYAM
ANAM BABAM SORARSA
MANITAMIN KOLUNDAYAM.
no:2897

aynur buse
ekledi

sarı kavun dilimi
tut kaynana dilini
akşama oğlun gelirse
kırar kambur belini
no:2904

Esra
ekledi

Elmayı bütün dildim
Çamura düştü sildim
Ben yarimin kıymetini
Gittikten sonra bildim.
no:2905

esra
ekledi

Mendilim bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşı sile sile
no:2907

esra
ekledi

Mendilim bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşı sile sile
no:2908

esra
ekledi

Camilerden huu gelir
Çeşmelerden su gelir
Çekerim ayrılığı
Elimizden ne gelir
no:2909

ESRA
ekledi

Gidiyorum ilinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşilbaşlı ördek olsam
Su içmem gölünüzden
no:2910

ayşe uslu
ekledi

masa üstünde sünger
annem kendini üzer
üzme anne kendini
damadın bendende güzel
no:2911

zal'dan HİLAL
ekledi

beni ateşe at
her yerim yansın
bir tek kalbimi bırak
çünkü içinde sen varsın.
no:2914

özgür
ekledi

almayi ata ata
cilveyi sata sata
kurudum kibrit oldum
kiz yanliz yata yata
no:2919

AYBERK
ekledi

DERE GELİYOR DERE
KUMUNU SERE SERE
AL DERE GÖTÜR BENİ
YARİMİN OLDUĞU YERE
no:2935

fatih
ekledi

bahçelerde bıtırak
yarim gelsin oturak
seni bana vermezler
gel kaçıp kurtulak
no:2936

sevdalinka
ekledi

Güle bindim gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Kara gözlü yarimi
Bir ay oldu görmedim
no:2937

sevdalinka
ekledi

Beyaza bürünürüm
Kar gibi görünürüm
Verin benim yarimi
Sevdadan sürünürüm
no:2938

sevdalinka
ekledi

Kara tren geliyor
Dağların arasından
Ben yarimi tanırım
Kaşlarının karasından
no:2939

sevdalinka
ekledi

İki çeşme akışır
Birbirine bakışır
Kara gözlü yarime
Beyaz gömlek yakışır
no:2940

Alparslan Şaşar
ekledi

Tarlada dolu çiçek
Benim yarim bir melek
Lakin bahtım yok imiş
Neler etti şu felek
no:2941

hediye
ekledi

sarı gırep üstünü
takmışın tokaları
kime sevdalandın yar
açmışın yakaları
no:2957

mevlüt diden
ekledi

bahçelerde kereviz
biz kereviz yemeyiz
bize bozkırlı derler
biz güzeli severiz
no:2962

büşra tufan
ekledi

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye
no:2963

esma
ekledi

dalgasız deniz olmaz
gönül sevdasız olmaz
yari güzel olanın
başı belasız olmaz
no:2966

hatice taşpınar
ekledi

bizim evin önünde
güvercin izleri
alaca çiçek gibi
sevdiğimin gözleri
no:2969

tokatlı büşra
ekledi

sini kalaylı sini
üstü dolaylı sini
evlenmek bir keredir
seçte al iyisini
no:2978

tarsuslu ''BURÇİN''
ekledi

Onun kalbi ürkek bir kuş
Bak sana aşık olmuş
Hayırlı bir eş ararken
Nihayet seni bulmuş...
no:2988

hayriye mihriban esen
ekledi

adana adana içinde
adana dağlar içinde
adanaya dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde...
no:2989

burçin
ekledi

Herkes böyle sevse keşke
Hayran olduk ondaki aşka
Muradın olacak yarın
Yar sevmemiş senden başka
no:2991

Ayşegül Acar...
ekledi

buldan buldan dedikleri
balcan,soğan yedikleri
pek hoşuma gidiyo
gelip ba gidip ba dedikleri
no:2996

esengül
ekledi

Bu dağdan keçi geldi
el attım saçı geldi
biz ağrılık bilmezdik
ağrılık köçü geldi
no:3001

mustafa yüksel
ekledi

sepette arı gördüm
ben bugün yari gördüm
keşke görmez olaydım
suratını sarı gördüm
no:3017

hatice
ekledi

Ellerim kırılmaz olaydı
Senin gibi yar olmaz olaydı
Manilerimin her hecesi
Senin için olmaz olaydı
no:3019

hatice
ekledi

dalgasız deniz olmaz
gönül savdasız olmaz
yari güzel olanın
başı belasız olmaz
no:3025

ayşe
ekledi

Hatıra hatıra dedin
Başımın etini yedin
Al sana hatıra
Baktıkça beni hatırla
no:3029

dj küboş
ekledi

Dut ağacı boyunca
Yar sevmedim doyunca
Ağzım dilim lâl oldu
Yar sesini duyunca
no:3032

Ayşe
ekledi

karşıda at otlanır
bu derde kim katlanır
yüreğimin derdine
havalar bulutlanır
no:3036

SELİN KUKUL
ekledi

maviler giyer deniz olurum
yeşiler giyer bahar olurum
bakarsın bir gün beyazlar giyer
SENİN OLURUM
no:3037

aşık kız
ekledi

karanfilin moruna
varmam köylü oğluna
köylü oğlan değilmi
takmam bile koluma
no:3042

burdur lu osmanali
ekledi

baga girdim üzüme
cıpık degdigözüme
cıpık seni kırardım
yar göründü gözüme
no:3046

cansel işkaçıran
ekledi

tasa koydum kavurma
kaynana karşımda durma
gözlerin çapaklanmış
midemi bulandırma
no:3053

SELÇUK KILINÇ
ekledi

BİZİN KÖYÜN ÜSTÜ,
BALIKESİR YOLU,
BÜTÜN GÜZEL KIZLARIN,
BENDEDİR BENDE GÖZÜ
no:3073

kader
ekledi

bir çiçeğe benzersin
sen ondanda güzelsin
o güzel bakışlarınla
beni aşka sürersin
no:3082

Büşra
ekledi

Ağrı ağrı içinde
Ağrı dağlar içinde
Ağrıya dokunmayın
Köyün oğlanları içinde
no:3086

BÜŞRA
ekledi

Ağrı ağrı içinde
Ağrı dağlar içinde
Ağrı'ya dokunmayın
Köyün oğlanları içinde
no:3090

Ayşe
ekledi

yeşil kapı açıldı
güzel kızlar yayıldı
bunu görensevdigim
orta yerinden ayrıldı
no:3107

aşkımbitecekgibi:(
ekledi

geç karşıma karşıma
oynayalım oyunu
hiç düşündün mü yavrum
sen bu işin sonunu
no:3110

$VeYs!!!$
ekledi

kediye bak kediye
saat gedli yediye
bu batman'ın kızları
Veysi abenize hediye
no:3129

MESUT YOĞUN
ekledi

ET KESTİM DEREM DEREM
DOKTORLAR DEDİ VEREM
AÇ KAPIYI GARDİYAN
BENDE ZEYNOMU GÖREM
no:3138

merve
ekledi

karsida kara cali
kararip durma cali
ben sana varirmiyim
sümüklü sila cali
no:3144

adem gürpınar
ekledi

maydonoz biçilir mi
yanından geçilir mi
biz namık kemal cocuğuyuz
bizle dalga geçilir mi
no:3153

hazallll
ekledi

sakın bozma yuvanı
sakın alma canını
can candan kıymetlidir
birdaha geri dönmez
no:3188

Nazlı
ekledi

Kara kastel akmıyor
yar yüzüme bakmıyor
üçdeste gùl topladım
yarim gibi kokmuyor
no:3199

nejla şen
ekledi

dünya unutursa dönmeyi
rüzgar unutursa esmeyi
aşıklar unutursa sevmeyi
işte o zaman unuturum seni
no:3201

ADANALI İBRAHİM
ekledi

Seftali meker misin
Bal ile şeker misin
Dünyada yaktın beni
Ahirette çeker misin
no:3204

elif
ekledi

dere başına gitmeli
yar yüzü görmeli
yar yüzünü göstermezse
kahrından ölmeli
no:3208

bilal şilan
ekledi

portakal dilim dilim
kızma bana sevgilim
senden başka yar sevdiysem
tutulsun ağzım dilim
no:3209

güzelkiz
ekledi

yeşil kamyon doluyor,
abim damat oluyor,
abim damat olunca,
sırada bana geliyor.
no:3216

CEREN
ekledi

Evleri var çiftlik gibi,
Yolları var iplik gibi,
Biz Ayşe?yi gelin alıyoruz,
Kınalı keklik gibi.
no:3217

Şeyda
ekledi

yarim bülbül öter
benim başımı örter
gelmesse yanıma
yüzüm gülmeden düşer
no:3218

GUFRAN
ekledi

KALP KALBE KARŞI DERLER
SENDE ÜZÜLDÜNMÜ
AY BİLE ÇEKER GİDER
GECEYİ DÜŞÜNDÜNMÜ
no:3220

arşu
ekledi

Kavenin onunden gectim
Bir fincan kave ictim
Eski yarimi gorunce
Yenisinden vaz gectim
no:3226

gizem
ekledi

Annem kızdı kediye
Bana baktı sev diye
Bana baktı bu nasıl kaşık
Kız senin saçların dolaşık
no:3233

Tanju Süleyman
ekledi

Merdivenim Kırk Ayak
Kırkından Verdim Dayak
Sen Yarın Geliceksen
Yarim Koşuşucam Yanlayak.
no:3236

torment
ekledi

Selam söylen yarime
Gençliğime doymadım
Çanakkaleden beri
Bir tek düşman koymadım
no:3244

kelebek
ekledi

karanfil verdim
sana kanın kaynasın
bana senin gibi güzeli
doğuramaz her ana
no:3248

EMRULLAH
ekledi

dam üstünde kestane
topladım tane tane
benim sevdiğim kız
BATMANDA birtane
no:3251

M.NEZİR ALTUNER
ekledi

KARANFİLİM BUDAMA
SEFA GELDİN ODAMA
BENİ CANDAN SEVERSEN
GÖRÜCÜ YOLLA BABAMA
no:3261

sinoplu
ekledi

Gel gidelim sevdalım
Bizim vatana kadar
Yar ben senden ayrılamam
dünya batana kadar=)
no:3309

furkançınar
ekledi

Garşıdan gelen atlı,
Ne gayratlı gayratli,
Ben istedim vermedi,
Niman malın gıymatlı
no:3320

yaren
ekledi

Tavanda fareler,
Tıkır tıkır ederler.
daha yazacaktım ama,
kalemimi yediler.
no:3325

Mencik (Mehmet)
ekledi

Yumutanın sarısı
Yere düştü yarısı
Düşmanlarım çatlasın
Oldum ağa karısı
no:3326

alicem
ekledi

Marangozda kereste
Kuş besledim kafeste
Bir güvercinim olsaydı
Uçururdum efeste
no:3329

fanatik
ekledi

maniye maraz derler
güzele kiraz derler
kime derdimi açsam
bu dert sana az derler
no:3335

büşra koç
ekledi

sarı taksi boyandı
kapınıza dayandı
dün gece kaçacaktık
ama teyzem uyandı
no:3339

ANTEPLI
ekledi

Mendilimin uçları
Çıkamam yokuşları
Yârime selam edin
Yedi dağın kuşları
no:3340

ihe
ekledi

besmeleyle çıktım yola
selam verdim sağa sola
a benim devletli beyim
ramazanın mübarek ola
no:3347

Narin
ekledi

Cetin ceviz cetindir,
benim yarim yetimdir,
yetimse yetim olsun
o benim kismetimdir
no:3373

Irmak Tabakoğlu
ekledi

Elbisesi beyazdan,
Ben anlamam niyazdan,
Şimdi başım dumanlı
Konuşuruz birazdan
no:3378

Adnan Ünal
ekledi

Çeşmenin başındaydı
On altı yaşındaydı
Elinde su testisi
Okları kaşındaydı
no:3379

Editör
ekledi

Başı saçaklı gelin,
İpten kuşaklı gelin,
Dün geldin, adam oldun,
Leylek bacaklı gelin
no:12016

Adnan Ünal
ekledi

Şifa olsan canıma
Girdin benim kanıma
Bak bir hançer saplandı
Tam da şu sol yanıma
no:3381

Adnan Ünal
ekledi

Doğrudur yaşım yetmiş
Kim demiş işim bitmiş
Canlı cenaze miyim?
Sadece yıllar yitmiş
no:3382

Adnan Ünal
ekledi

Yâr saçların kırmızı
Yârim bir peri kızı
Benim yârim bir tâne
Tam bir gönül hırsızı
no:3383

Adnan Ünal
ekledi

Yâr biracık gülüver
Diken değil gülü ver
Bülbüle gül gerektir
Sen gülüm ol, gülüver
no:3384

enes
ekledi

muz severmisin
soysam yer misin
gözlerime bakarak
seni seviyorum dermisin
no:3385

nil
ekledi

bana bakma
yüreğimi yakma
seni seviyorum
kusura bakma
no:3386

babali
ekledi

elimde bori
kız kendini kori
kaçıracagım seni
diyarbakıra dogri
no:3387

derya yaman
ekledi

geçemek geçek geçek
geçerken paçayı çek
ben haftaya düğün isterim
4 davul 8 köçek
no:3388

NASILIM
ekledi

Deniz Kızı Alacağım
Denize Dalacağım
Çatla Patla Kaynana
Ben Canan I Alacağım...
no:3389

gizemi seven
ekledi

Gittim gitim yoruldum
Bir taş buldum oturdum
...in kızına
iki dakkada vuruldum
no:3390

numan
ekledi

gün gelir devran döner
kalpteki bir gün söner
unuttun mu vefasız
ne gün gelir, ne geçer
no:3391

sedat
ekledi

Samanlık Dolu Saman
Uyan Nişanlım Uyan
Eller Düğün Yapıyor
Bizim Düğün Ne Zaman
no:3392

MIHRIBAN DOĞAN
ekledi

Kara Kara Tavuklar
Beyaz Beyaz Yumurtlar
Bızım Sınıfın Erkekleri
Çay İçerken Uyuklar
no:3393

fahrettin yücel
ekledi

armudu taşlayalım
dibinde kışlayalım
kağıt kalem al yarim
maniye başlayalım
no:3394

fahrettin yücel
ekledi

ayağında kundura
yar gelir dura dura
a benim nazlı yarim
geçerken bize uğra
no:3395

fahrettin yücel
ekledi

elma dalda kan mı olur
al basma fistan mı olur
kendi köyüm dururken
el köyü vatanmı olur
no:3396

fatma
ekledi

altın yüzük var benim
parmağımda dar benim
şu tokat'ın içinde
kömür gözlü yar benim...
no:3397

GİZEM NUR
ekledi

Maniye Maraz Derler
Güzele Kiraz Derler
Kime Derdimi Açsam
Bu Dert Sana Az Derler
no:3398

TOSBAĞAM NUROŞUM
ekledi

ÖMRÜMÜ YEDİN BİTİRDİN
KONUŞA KONUŞA BENİ BİTİRDİN
ZAMAN GEÇTİ DELİ ETTİN
ALLAH SENİNDE CEZANI VERSİN
no:12623

ilhami
ekledi

mektup yazdım kış idi
kalemim gümüş idi
çok daha yazcaktım
parmaklarım üşüdü
no:3400

nahizar
ekledi

gittim arpa biçmeye
eğildim su içmeye
dediler yarin geliyor
kanat aldım uçmaya
no:3401

nahizar
ekledi

merdivenim kırk ayak
kırkına verdim dayak
dediler yarin geliyor
seyirttim yalın ayak
no:3402

nahizar
ekledi

dam üstünde portakal
gitme asker burda kal
albaydan emir aldım
teskereni burdan al
no:3403

nahizar
ekledi

mendilimde kare var
yüreğimde yara var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çare var
no:3404

bartınlı ali
ekledi

gülüm kurutmam seni
suda çürütmem seni
aradan asır geçsede
yine unutmam seni
no:3407

ECE SÖNMEZ
ekledi

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
no:3417

Ayşe
ekledi

ŞU DÜVENLİ KIZLARI
SÜRMELİDİR GÖZLERİ
GÖZLERİNE BAKARKEN
KAÇIRDIM ÖKÜZLERİ
no:3420

fatma
ekledi

yaşın yetmiş kaynana
işin bitmiş kaynana
oturda duanı et
ecel gelmiş kaynana
no:3424

batuhan
ekledi

ay buluta giriyor gözüm yari görüyor dayanılacak iş değil mevlam sabır veriyor
no:3469

mihriban bozkurt
ekledi

KARANFİLİM BİBERİM
BEN İÇİZDE DİLBERİM
BANA BİŞEY DEMEYİN
MİSAFİRİM KÜSERİM
no:3472

mihriban bozkurt
ekledi

havuz başında mülver
bülbül yuvada inler
benim kalbimde sen
senin kalbin de kimler
no:3473

ayşe ceyda
ekledi

selamün aleyküm
aleyküm selam
yaşasın islam
dost olsun,düşman
no:3478

Pınar
ekledi

güller kırmızı,
menekşeler mor,
seni nasıl sevdiğimi,
gel şu kalbime sor..
no:3480

Alaattin Gümüş
ekledi

Çıktım çeşme başına,
Yazı yazdım taşına.
Gelen geçen okusun,
Neler geldi başıma
no:3488

kübra yalçın
ekledi

kırmızı giyiyim gül olayım
sarıgiyeyim güneş olayım
mavi giyeyim deniz olayım
beyaz giyeyim senin olayım
no:3495

neşe
ekledi

Ellerim buz gibi
Eriyorum tuz gibi
Allah bizi ayırmasın
Leyla ile mecnun gibi
no:3503

gizem
ekledi

tavandaki fareler
tıkır mıkır ettiler
daha yazacaktım da
kalemimi yediler
no:3507

gizem
ekledi

bizim evin arkası
teneke fabrikası
şu erkeklerin kafası
konturapilak tahtası
no:3515

Ayşe
ekledi

Portakal dilim dilim
Kızma bana sevgilim
Senden başka yar sevdiydem
Tutulsun ağızım dilim
no:3516

eylül
ekledi

ay doğdu batmadı mı?
humar göz yatmadı mı?
seni yaradan ALLAH
beni yaratmadı mı?
no:3519

eylem
ekledi

Sular kadar derin
Rüzgar kadar serin
Senin en güzel yerin
Bana bakan gözlerin...
no:3520

zeki beydemir
ekledi

yılana bak yılana
yılan kactı ormana
gelyarim kavuşalım
belki kalmam yarına
no:3521

mert aydemir
ekledi

gül gül içinde
gül diken içinde
yarini arıyorsan
gelecek ayın üçünde
no:3525

sercan korkmaz
ekledi

Sevdik olduk isyankar
Yalan dünya bize dar,
Paramız pulumuz olmasada,
Aslanlar gibi kalbimiz var.
no:3531

emran kacmaz
ekledi

oy dereler dereler
kumunu seren dereler
al benide gotur
sevdigimin olduğu yere
no:3535

HAYRİYE
ekledi

Kilis köşe köşe
İçinde kebap pişe
Benim yarimi sevenin
Evine bomba düşe
no:3536

TUBA
ekledi

KİLİS KÖŞE KÖŞE
İÇİNDE KEBAP PİŞE
BENİM YARİMİ SEVENİN
EVİNE BOMBA DÜŞE
no:3537

onur
ekledi

cam dibinde durursun
cama tık tık vurursun
kırma oğlum camları
karakulu bulursun
no:3541

zuleyha
ekledi

bal idik bekmez olduk
gul idik kokmaz olduk
eveli gerekliyken
simdi gerekmez olduk.
no:3548

Emre ÇALIBAŞI
ekledi

Çemberim dutlu butlu
Bugün hava çok bulutlu
Ben yarimi göremedim
Görenler ne mutlu
no:3557

Emre ÇALIBAŞI
ekledi

Bursa'nın kestanesi
Bir kilo bir tanesi
Benim evleneceğim kişi
Bir evinin birtanesi
no:3558

Emre ÇALIBAŞI
ekledi

Bursa'nın kestanesi
Bir kilo bir tanesi
Benim evleneceğim kişi
Bir evinin birtanesi
no:3559

ceyhan
ekledi

ver elini kosalim
dagi tasi asalim
sen yagmur ol
ben bulut goklerde bulusalim
no:3567

Okan Delihasan
ekledi

cumartesini iple cekiyorum
rüyamda sürekli seni sayikliyorum
ayrilik rüzgari eserde yok olursan
sensiz nasil yasarim bilmiyorum
no:3571

FADİME
ekledi

HEY HULUMA HULUMA
PEYNİR BASTIM TULUMA
SÖYLEYECEKSEN MANİ SÖYLE
KÖPEK GİBİ OLUMA.....
no:3575

ercan celik
ekledi

yeşil gözlerın çimenlere sinmiş
mavi gözlerın gök yüzüne inmiş
benım o mor gözlerım ise
bi sopa dayak yemişşş..
no:3586

bjkli macide
ekledi

İnci inciri tutar
Saatimi zincir tutar
Kızlar kot giyence
Erkekleri sancı tutar
no:3588

gülen
ekledi

uçak havalandı
yere yovarlandı
koşun dokturlar
koşun yarim yaralandı
no:3595

asya kalmacı
ekledi

Karşıdan gelir bir atlı
Onlar yaya biz kanatlı
Aşkımızı çok gördüler
Bizide Allah yarattı
no:3607

ayhan
ekledi

antep köşe köşe
içinde kebab bişe
sevdigime yan bakanın
evine bomba düşe
no:3611

tibet özlü
ekledi

yalana bak yalana
yılan girmiş ormana
cananı verecekler
patlak gözlü oğlana
no:3614

ŞAİRANE
ekledi

Rüzgar eser geceleri serin
Yarin anlamı gönlümde derin
Bir kez dönüp bak bana
Bu kalp senin eserin
no:3618

DFVER
ekledi

ALLAHIM SEN SABIR VER
ELLERE AKIL VER
AKLI OLMAYAN İNSANA
HAYIRLI BİR KISMET VER
no:3620

Adnan Ünal
ekledi

Tarlaya ektim darı
Sonra bekledim karı
Yâr yanında olmazsa
Geçmez yüreğin harı
no:3626

Adnan Ünal
ekledi

Ah babam sağ olsaydı
Arkamda dağ olsaydı
Beni bekar koymayıp
Başımı bağlasaydı
no:3627

Adnan Ünal
ekledi

Sözüme saz yetişmez
Mideme kaz yetişmez
Benim gibi yiğitler
Her yerlerde yetişmez
no:3628

Adnan Ünal
ekledi

Keçilerin tiftiği
Sıcak tutar ipliği
Unutmak mümkün mü ki
Senin gibi kekliği
no:3629

Adnan Ünal
ekledi

Ağaçların dalları
Peteklerin balları
İnce belin üstüne
Pek yakışır şalları
no:3630

Adnan Ünal
ekledi

Maniler dize dize
Aksi yar gelmez dize
Sevdiğimi alaydım
Maniler dize dize
no:3631

Adnan Ünal
ekledi

Penceresinde perde
İpek halılar yerde
Rahat yüzü görmedim
Ben düşeli bu derde
no:3632

Adnan Ünal
ekledi

Yüce dağın bulutu
Biber serdim kurudu
Ne vefasız yar imiş
Beni ne tez unuttu
no:3633

Adnan Ünal
ekledi

Buğdayım tane tane
Hasta bekler hastane
Sen nasıl dost bulursun
Yaklaşmazsan dostâne
no:3634

ŞAİRANE
ekledi

Bahçede dolaşır kaz
Duvarda asılıdır saz
Yüreğimdeki yare az
Yetti artık etme naz
no:3638

İSTANBULLU
ekledi

Şarkımsın, şiirimsin
Kalbimin sahibisin
En neşeli halimsin
Sen benim herşeyimsin
no:3639

ŞAİRANE
ekledi

Yıllar ayırdı bizi
Eller ayırdı bizi
Kaderde ayrılık var
Gözyaşı dizi dizi
no:3640

esmer hayat
ekledi

kaynana kaynana
acıyorum sana
kaynana değil
dört baçaklı dana
no:3641

Eda
ekledi

Maşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı askın kolayı
no:3647

tuğba koyuncu
ekledi

Caminin ardı ayaz
Mendil buldum beyaz
Kurban olduğum ALLAH
Beni sevdiğime yaz!...
no:3649

şeyma
ekledi

kardan pamuk olmaz
yarim bana varmaz
anama dedim al kızı
dedi o zengin kızı bize varmaz.
no:3650

şeyma
ekledi

insanda olmaz ise edep
neylesin medrese mektep
okusa alim olsa
yine merkep yine merkep
no:3651

antepli
ekledi

pirpirim ot değil mi
yaprağı dört değil mi
seni benden aldilar
o bana dert değil mi
no:3654

sevgi katip
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala
no:3658

sinoş
ekledi

karadenizde kayıklar
leyla fındık ayıklar
gözü kör olası mecnun
onun adını sayıklar
no:3659

gantepli merve
ekledi

sen aslısın ben kerem
sana kalbimiverem
o kadar zalim olma
edecen sen beni verem
no:3681

nakzo
ekledi

elmayı yarım dildim
camura düştü sildim
ben yarimin kıymetini
gittikten sonra bildim
no:3704

zehra
ekledi

Güllerin hepsi güzeldir
Ama senin kadar değil
Seni herkez sever ama
Benim kadar değil
no:3723

yavuz yılmaz :)
ekledi

annem pazara salmadı
sevdiyim beni almadı
ah gülferin yüzünden
başımda saç kalmadı
no:3727

hasan demir
ekledi

Dere dolmuş akıyor
Çantayı koluna takıyor
Kara Fatmam geçerken
Neden bana yan yan bakıyor
no:3729

mehmet emin elban
ekledi

şimşek olur çakarım,
atölyeyi yakarım,
çok konuşma kaynana,
kızını alır kaçarım.
no:3731

duygu
ekledi

ELMAYI YÜKE KOYDUM
AĞZINI DİKE KOYDUM
ŞU ELLERİN İÇİNDE
BOYNUMU BÜKE KOYDUM
no:3747

ABDULKADİR BÜLBÜL
ekledi

Maşrafanın kolayı
Kızlar çeker halayı
Allah için söyleyin
Var mı aşkın kolayı
no:3752

ekrem (gaziantep)
ekledi

merdiven basak basak
yukarı çıkmak yasak
validen emir geldi
erkeklere kız yasak
no:3754

Murat Doğan
ekledi

Yarimin evi gözeli
Gözelerden birine girmeli
Seni görmek istiyorum
kendini bana göstermeli
no:3765

kandeharli
ekledi

Yolda buldum keseri
Çıkaramadım enseri
Bi babanın gönlünü
Yapamadın serseri
no:3769

GÜLŞEN AKMACA
ekledi

MAVİ CEMBER BAĞLAMA
BENİM İCİN AĞLAMA
BEN BİR ASKERİM
BANA GÖNÜL BAĞLAMA
no:3772

GÜLŞEN AKMACA
ekledi

O EVLER DÖŞELİ
DUVARLARI KÖŞELİ
YÜRÜDÜM GAZEL OLDUM
BEN BU YARDAN DÜŞELİ
no:3773

çilekeş suattan
ekledi

turuncumu turuncu
mendilimin dört ucu
merak etme sevgilim
asker vatan borcu
no:3780

ibrahim
ekledi

yooldan topladım çalı
yere,serdim mor halı,
amcam ile yengem
gelinlerin kralı...
no:3781

burak 48
ekledi

küpümüz doldu pekmez,
bu pekmez bize yetmez,
bizim köyün kızları,
davul zurnasız gitmez.
no:3782

___afyonlu___hüseyin
ekledi

ey uluma uluma
peynir koydum tuluma
eger mani bilmiyorsan
köpek gibi uluma
no:3785

papatya
ekledi

çaydanlıkta çayım var
utanacak neyim var
şu mersinin içinde
ela gözlü yarim var.
no:3799

yasemin demirel
ekledi

sepet sepet yumurta
sakın beni unutma
unutursan küserim
gül yüzünü öperim
no:3803

SELİN
ekledi

Avlu dibi örümcek
aklım gitti görümcek
ben aklımı yemedim
o güzeli görüncek
no:3815

beray
ekledi

yatma yeşil çimene
uyur uyanamazsın
verme beni ellere
görür dayanamazsın
no:3822

mekansız şeto
ekledi

sarı kavun yemezler,
seni bana vermezler,
akşamleyin kaçalım,
karanlık da görmezler
no:3824

efsane_umit
ekledi

seveni seveceksin
sevgilim diyeceksin
gerekirse uğruna
ölmeyi bileceksin
no:3830

Editör
ekledi

Kiraz dalın eğmeli,
Kirazını yemeli,
Şu yetişen kızlara,
İç güveysi girmeli.
no:12070

Editör
ekledi

Hoca geliyor hoca,
Ayağı koca koca
Kızları küçük sanmayın
Onlar istiyor koca.
no:12071

Editör
ekledi

Aynaya bakamadım,
Tokamı takamadım,
Küçükken gelin oldum,
Kocama bakamadım.
no:12072

Editör
ekledi

Ocak başında fıstık,
Lambayı yavaş kıstık
Zamane gelinleri,
Taze kavrulmuş fıstık.
no:12073

Editör
ekledi

Avludan atlasana,
Ispanak toplasana,
Yenge sana ne dedik?
Ağzını toplasana.
no:12074

Periliçe
ekledi

Eceb şalım güllüdür
Ortası bülbüllüdür
Gardaş adaşlın gördüm
Ecep şirin dillidir
no:12075

Reyhan
ekledi

Gülleri var elinde,
Türkü söyler dilinde,
Sevdiğim görüşelim,
Bugün bayram yerinde.
no:12085

ÖzGe
ekledi

Kemer bağla beline
Şerbet verim eline
Gel bizim eziz gelin
Kına goyum teline
no:12077

arzu
ekledi

su gelir ben gelemem
taş duvarı delemem
vezirin oğlu gelse
ben sözümden dönemem..
no:3847

antepli gelin
ekledi

Çayıra serdim minder
yüzüğünü bana gönder
yüzüğünü göndermezsende
ayda bir selam gönder
no:3852

ÖZGE
ekledi

tabakası aynalı
şu oğlana varmalı
oğlan çok güzel ama
anası olmamalı.
no:3880

hafize
ekledi

oğlum taşa oturma
pantolanunu batırma
kaç kere söyleyeceğim
şu kızlara takılma
no:3885

ayşegül
ekledi

Çay derindir geçilmez.
Çayda su içilmez.
Biz Balıkesir kızlarıyız,
Bizimle dalga geçilmez.
no:3886

muammer avcı
ekledi

ak üzüm kara üzüm
salkımı düzüm düzüm
beni yardan ayıran
yürüsün dizin dizin
no:3908

nuray
ekledi

Gökyüzünün melekleri
devran eder felekleri
bu ayda ikram edenin
zayi olmaz emekleri
no:3919

egemen
ekledi

Davulumu aldım Kolama
Selam verdim sağa sola
verin benim bahşişimi
Sahurunuz mübarek ola
no:3921

Fiko42
ekledi

Dere Boyu Gazlari
Dolaniyor Sazlari
Bizi Parasiz Koydu
Büyük Sehirin Kizlari
no:3926

Ali Ahcı
ekledi

dama serdim tentene
topladım tene tene
şu istanbul içinde
sevdiğim var bitane
no:3928

çerkez
ekledi

ala kocum yayılır
sacakları sayılır
cıkma güzel kapıya
gören olur bayılır
no:3930

Haruney
ekledi

Şu Dursun'un karısı
Ne geveze karısı
Ben gevezeye gelemem
Başımda var aynısı
no:3933

özge--
ekledi

taksi geliyor taksi
bedir kaşından beri
ben yarimi seviyom
7 yaşımdan beri
no:3935

BEKİŞLİ FERHAT
ekledi

Değirmen sala benzer
Kız dilin lala benzer
Terlemiş yanakların
Erimiş bala benzer
no:3938

FERHAT KAYA
ekledi

Sıra sıra dikenler
Beyaz gömlek dikenler
Bakışından bellidir
Gizli sevda çekenler
no:3939

BEKİŞLİ FERHAT
ekledi

Akşamdan pilavı pişirdim
Gene karnımı şişirdim
Ben çok mani bilecektim ama
Defteri yolda düşürdüm
no:3940

Çiğdem
ekledi

Giresunda kayıklar
Kızlar fındık ayıklar
İhtiyara kız verme
Gece gündüz sayıklar
no:3947

sahin170
ekledi

aklarbağladim yüreğime.
gelme o kadar üstüme.
bakma bu garip yetime.
sevgisi hep icinde.
no:3951

murat
ekledi

masa ustunde bardak
hem yuvarlak mı hem yuvarlak
şu batmanın kızları
hem dondurma hem kaymak
no:3953

zeyneppp...
ekledi

deniz coştu göl oldu
yarim sana ne oldu
benim sana yandıgım
memlekette şan oldu
no:3959

MEHMET ALGAN
ekledi

Merdiven basamak basamak
Yukarı çıkmak yasak
Bakandan emir geldi
Kızlara koca yasak
no:3963

afra
ekledi

sarı taksi boyandı
kapımıza dayandı
tam evden gidecekken
cadı ablam uyandı
no:3967

bahce-
ekledi

Sarı kâğıt yazarım
Sandık sandık basarım
Yârimi vermezlerse
Ben kendimi asarım
no:3972

deniz
ekledi

leblebi koydum tasa
el vurdum basa basa
her yerini beğendim
birazcık boydan kısa
no:3988

ARŞU
ekledi

toplusu demir gelin
dedigi emir gelin oglani
ben büyüttüm
ayaklarimi öp gelin
no:3990

hasret
ekledi

bizim evin başında
ayvalar şişman olur,
Sivas'tan kız almayan
sonunda pisman olur
no:3993

arlo
ekledi

dağların ardı mersin
beklerim mesajın gelsin
beklemekten usandım
Allah belanı versin
no:3997

sinan artut
ekledi

şu dağlar arkasından
yandım yar sevdasından
yarim keklik ben avcı
giderim arkasından
no:3999

ekin
ekledi

Antep de gezen oğlan
Şapkası güzel oğlan
Eğer gözün bendese
Parayı kazan oğlan
no:4006

yaren
ekledi

Balık pulsuz olur mu?
Deniz kumsuz olur mu?
8/d sınıfı;
yaren'siz olur mu?
no:4011

prenses
ekledi

Osmaniye güller içinde
Güller bahçe içinde
AllahOsmaniye'yi korusun
çünkü canan var içinde
no:4012

arşu
ekledi

incili fesli yarim
bülbül kafesli yarim
acep benim olurmu
padişah nesli yarim
no:4015

yaren
ekledi

fizik ile araştırdım
kimya ile çözdüm
edebiyat ile söylüyorum
seni çok seviyorum
no:4020

ferhat masalcı
ekledi

istanbulun camileri
uzun ince minareleri
geldi geçti 11 ayın
mübarek ramazanı
no:4034

nihal
ekledi

masa üstünde çiçek
sevecek sevmetecek
ulan eşşekoğlu eşşek
çiçek nerden bilecek
no:4050

sevket
ekledi

şu kuyunun suyunu
ölçemedim boyunu
ben yarimi çok sevdim
bilemdim huyunu
no:4055

YASEMIN
ekledi

Derelerin özleri
Ters bakiyor gözleri
Kiz ben senin yüzünden
Ters koştum Öküzleri
no:4058

İrem GÜZEL
ekledi

SEV SENİ SEVENİ
SANA DEĞER VERENİ
SEVENE MERHABA
SEVMEYENE ELVEDA
no:4063

yeşim özdemir
ekledi

ot yolarım yolarım
parmağıma dolarım
çok konuşma kaynana
oğlunu elinden alrım
no:4068

cemile
ekledi

pencerede üzüm var
o üzümde gözüm var
dayımın oğlu 5 tane
4.sünde gözüm var
no:4078

biriciqq
ekledi

elli dokuz altmış
iki gemi batmış
içinde ali
dört göbek atmış
no:4085

samsunlu...
ekledi

Köprü altı diken
Sevemedim gül iken
Allah belanı versin
Üç günlük gelin iken
no:4091

kara
ekledi

babamın adı hüsnü
davulcu bana küstü
küstüğüne bakmayın
barışır akşam üstü
no:4097

kara
ekledi

yük koydum katıra
yazı yazdım satıra
eğer bir gün ölürsem
sana kalır bir hatıra
no:4099

duhan can
ekledi

Karanfilim sarkarım
Açılmağa korkarım
Yar geliyor deseler
Ölü olsam kalkarım
no:4100

5/b duhan
ekledi

Karanfil deste gerek
Destesi dosta gerek
Gecesi yar koynunda
Gündüzü hasta gerek
no:4103

zehra bayrak
ekledi

karşı köyün camisi
yanıyor minaresi
kara gözlü yarimin
geçiyor cenazesi
no:4130

mustafa
ekledi

duvağın telli gelin
gümüşten elli gelin
buğulu gözlerinden
sevdiğin belli gelin
no:4148

sevcan açar
ekledi

su gelir lüle lüle
yar gelir güle güle
kız ben sana vuruldum
terimi sile sile
no:4166

busenur
ekledi

sev beni seveni
aşk nedir ki bileni
hiç boşuna arama
bırakıpta gideni
no:4173

busenur
ekledi

gülü bir gün
seni her gün gülü
soluncaya kadar seni
ölünceye kadar sevecegim
no:4174

gökhan_kütahya
ekledi

mehmet amca evdemisin
evde değil damdamısın
hiç camide gözükmüyonn
yok başka dindenmisin
no:4195

sıla nur
ekledi

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan öğrendim
İnci boncuk çizmeyi
no:4206

Emre Baskın
ekledi

Gelin geldi evimize,
Şenlik kurdu köyümüze,
Hoş geldin allı gelin,
Sefa geldin pullu gelin.
no:4246

Ayşe
ekledi

yazım inci gibi
severim ben herkezi
aşık olunca ben yar
herkez beni kovalar
no:4253

fatma nur sevinç
ekledi

bu babamın evidir
tahtaları kavidir
çalın vurun oynayın
burası düğün evidir
no:4256

gizommmmm
ekledi

ana başa taç imiş
herderde ilaç imiş
bir derdim pir olsada
anaya muhtaç imiş
no:4261

EBRU AFYONLU
ekledi

KARANFIL OCAK DEGIL UCU
DOMURCAK DEGIL
SEVECEKSEN GERCEK SEV
ASKIMIZ OYUNCAK DEGIL
no:4271

MUSTAFA ÇAKI
ekledi

al elmamı soyayım
baş ucuma koyayım
anam ben gurbetteyim
sana nasıl doyayım
no:4273

dersimin.com
ekledi

bakkalda sarı şeker
görenin canı çeker
almassanız almayın
oglunuz sevda çeker
no:4282

Şayip
ekledi

Ağaçlar yaprak açtı,
Sincaplar ağaca kaçtı,
Sevdiğim seni görünce,
Gönlümde neşe taştı.
no:12078

Şayip
ekledi

Süvariler atlıdır,
Sanki kanatlıdır,
Kespitli Armağanım,
Dünyalardan tatlıdır.
no:12079

Ayla
ekledi

Şekerleri doldur tasa,
Koy içine basa basa,
Bugün bayram geliyor,
Ne gam kalır ne tasa.
no:12084

- Zeynep -
ekledi

Tarlalarda lahana
Dalını yemiş dana
Sizin gibi kızlar
Kaynananın başına bela
no:12081

- Zeynep -
ekledi

Çarşıdan aldım pırasa
Kıydım koydum terasa
Allah canını alsın
Gelin sen çok yaşama
no:12082

Uğur
ekledi

Evin kapısını kapat,
Kaynanayı kaldır at,
Kaynanasız gelinler,
Aman bacım ne rahat.
no:12083

Reyhan
ekledi

Bak geldi etli dolma
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç
Terâvihe geç kalma!
no:12142

Aşki
ekledi

Bahçelerde gezeceğim,
Gülleri dereceğim,
Son nefesime kadar,
Ben hep seni seveceğim
no:12096

Yunus Emre Yılmaz
ekledi

Reyhan ekermisin
balınnan şekermisin
dünyada yaktın beni
ahirette çekermisin.
no:12088

nur sena dal
ekledi

UZADIM KAMIŞ OLDUM
ERİDİM GÜMÜŞ OLDUM
BEN BU AŞKA DÜŞELİ
BİR AVARE KUŞ OLDUM

no:4296

şuranur kalamanoğlu
ekledi

herkes bakıyor merakla
ıslansın ağızında bakla
yanlız o bilsin bu aşkı
onu yüreğinde sakla
no:4301

FAZİLET AYDOĞAN
ekledi

SEV SENİ SEVENİ
DAĞDA ÇOBAN BİLE OLSA,
SEVME SENİ SEVMEYENİ
MISIRDA SULTAN BİLE OLSA
no:4309

gizem
ekledi

seni seviyorum der gibi
kendine yar gibi
ey kız oğlan gel bana
anlatayım ben sana
no:4325

Havanur
ekledi

yaz beldi kıvıl kıvıl
okullar açıldı cıvıl cıvıl
derslerim çok kötü
ne yapacağım bu yıl
no:4336

boncuk
ekledi

yemenimin uçları
çıkamam yokuşları
yarime selam soyleyin
karşı dağın kuşları
no:4343

[ayda]}}}
ekledi

karşı köyün kızları
bize bakar kazları
ben yarime doyamadım
sarı sarı saçları
no:4360

gizem hanoğlu
ekledi

Bahçelerde saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
no:4377

ipek
ekledi

elma aldım 1 tane
yağre baktım 10 tane
gel güzelim benim ol
sevinirsin gündüz gece
no:4416

kerem
ekledi

dut yedim duttu beni
duttu kuruttu beni
ben gurbete gidince
yarim unuttu beni
no:4422

Muhammet Ali Karataş
ekledi

Ağaç başına çökmüşüm
Yarim seni öpmüşüm
Bir gel hatır sor bana
Derdimi anlatayım sana
no:13190

YAŞAR BİNİCİ
ekledi

Denizkızı alacağım,
denize dalacağım,
çatla patla kaynana,
ben cananı alacağım.
no:4441

süeda vardar
ekledi

ütü yaparım ütü
ütünün ızgarası
yarim resim çekilmiş
elinde sigarası
no:4445

aleyna lptekin
ekledi

İp attım ucu kaldı
Ocakta saçı kaldı
Ben büyüttüm el aldı
Yürekte acı kaldı
no:4452

su
ekledi

Saç simsiyah gözler ela
Peşinde bu tatlı bela
Sen ona olmaz demişsin
O seni seviyor hala
no:4459

hilal
ekledi

kamyonum var kırmızı
dolaşıyor kıbrısı
ben yarimi görmeden
doğdu saban yıldızı
no:4496

iremm
ekledi

bahçelerde börülce
oynar gelin görümce
oynasınlar bakalım
bir araya gelince..
no:4510

Güzel_Kiz_Sila
ekledi

Gelinin attığı çiçek
Tam kucağına düşecek
Hafta sonu bir düğün var
Sana büyük kısmet demek
no:4533

Sinem AVCI
ekledi

Tren gelir hoş gelir,
Odaları bos gelir,
Ben yarimi özledim,
Trende yolcu gelir.
no:4534

mert eren yetkin
ekledi

köprü altında balıklar
gelirde ayağını gıdıklar
çek ayağını oradan
yoksa yaran sızlar
no:4535

nurciş
ekledi

davulumun ipi koptu
ayağımı yılan soktu
bekletme hanım abla
baklavan burnuma koktu
no:4542

gızayşe
ekledi

güllerimi almışlar ,
yüreğime sarmışlar,
yüreğim yumuşacık,
dikenler batmışlar.
no:4549

gürhan
ekledi

yemenimde hane var
yüreğimde tane var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çare var
no:4572

hacer..
ekledi

ufacık vişne dali
belinde acem şali
eller maşalah ceksin
kimin var böyle yari.
no:4573

DERDO
ekledi

sarı tavuk etlidir
sarı seven dertlidir
seveceksen esmer sev
hepsinden merhametlidir
no:4593

isimsiz
ekledi

ayakkabının moruna
gitme köylü oğluna
5bin bilezik taksa
valla girmem koluna
no:4606

SİMGUŞ
ekledi

İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayın sultanı,
Bize vedâ ediyor.
no:4637

SIRAKAYALAR
ekledi

Bayburt'a giden yollar Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar
no:4645

sümbül
ekledi

sevdim seni yar
unutamam seni yar
kız sen ne güzelmişsin
unutamadım seni yar
no:4647

rabia
ekledi

Ayağında toz olam
Yar karşında saz olam
Gözlerine baktıkça
Name name söz olam
no:4650

elif
ekledi

karanfilim kırmızı
ben annemin ilk kızı
çifte yılanlar soksun
yarimle yatan kızı
no:4654

Mert Karacı
ekledi

Beyaz Giyme Soz Olur
Siyah Giyme Toz Olur
Hep Yeşiiller Giyelim
Muradımıza Tez Erelim
no:4656

fatih türkcan
ekledi

çayda buldum bir kaşık
bana derler deli aşık
vur davulcu davula
bugün kafam dolaşık
no:4659

nasılım
ekledi

ben gittim pazara
geldim nazara
nazarı çözemesseler
gittim mezara
no:4669

maniler kralı
ekledi

masanın üstünde bıçak
sanki bana batacak
anne haberin olsun
abim kız kaçıracak
no:4695

küçük prenses
ekledi

Dağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfin teli bağ bana
no:4703

küçük prenses
ekledi

Kuşlardan bir kuş gördüm
Var başında ayağı
Üstad manici isen
Aç maniden ayağı
no:4704

CENNET
ekledi

BİR TAŞ ÇİMENE
ÇİMENİN ÇİÇEĞİNE
YEDİ KIZ KURBAN OLSUN
ABİMİN PERÇEMİNE
no:14094

SIRAKAYALAR
ekledi

Gelin geldi evimize,
Şenlik kurdu köyümüze,
Hoş geldin allı gelin,
Sefa geldin pullu gelin
no:4720

hüseyin
ekledi

karşida kara çocuk
saçını tara çocuk
beni sana vermezler
avucunu yala çocuk
no:4735

sünger bob
ekledi

of amman amman kuş dili
başında yazması incili
çürütüm otuz iki mendili
bulamadım o yarin dengini
no:4739

arşu
ekledi

Yemenimde hare var
Yüreğimde yare var
Ne ben öldüm kurtuldum
Ne bu derde çare var
no:4762

gs _bilge
ekledi

suya bulgur ezerim
hem ezer hem süzerim
ben yarimin derdinden
deli olmuş gezerim
no:4763

wwwe
ekledi

Coştum coştum duruldum,
Kız peşinnden yoruldum,
Gayri senden vazgeçtim,
Ben ablana vuruldum.
no:4767

menekşe
ekledi

seviyorum ama kimi
en tatlı birisini
nasıl söylesem sana
ilk harflerine baksana
no:4773

arşu
ekledi

mendilimde kare var
yüreğimde yara var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çare var
no:4779

caner
ekledi

masa ustunde kasık
penceremiz acık
anne benim sucum ne
kızlar bana asık
no:4780

güzel kız
ekledi

evdeki her eşya yeni
yuvanız mutluluk madeni
bir buseyle uyandıracak
her sabah eşin seni
no:4781

mustafa doğan
ekledi

karşıda kara çocuk
saçını tara çocuk
beni sana vermezler
avcunu yala çocuk
no:4792

MaHo
ekledi

Kader ayırdı bizi
Elimizden ne gelir
Sabrın sonu selamettir
Başa gelen çekilir
no:4809

eren oğuzhan
ekledi

olamaz olamaz sensiz yarim
kabir azabından beter halım
acılar!!bütün derdim
sensiz bir dünyayı neyleyim
no:4823

Ayça
ekledi

giresunun başında
taşa vururum taşa
bu gaybana sevdalık
bakmıyo yaşa başa
no:4836

yakup gödek
ekledi

pazar yeri dolaşma
inden gideli inden
eller ne derse desin
ayrılmam sevdiğimden
no:4837

katheir gödek
ekledi

sacı uzun örülmez
yarim melek görülmez
sevda kötü hastalık
süründürür öldürmez
no:4839

mehmet gödek
ekledi

çekmece açuk gider
içinde kaşuk gider
verin benim yarimi
gözlerim açuk gider
no:4840

fatih şakirin yeni
ekledi

tek ilacım sen olsan
seni içmeyeceğim,
ölümü tercih edip
sana dönmeyeceğim
no:4841

adımı söylemem
ekledi

maniye maraz derler
güzele kiraz derler
kime derdimi açsam
bu dert sana az derler
no:4856

KÜL KEDİSİ
ekledi

ELMA ATIM DENİZE
DÖNÜYOR YÜZE YÜZE
BİZİM KÖYÜN ERKEKLERİ
1 MİLYON 5 YÜZE
no:4858

ask
ekledi

camiler medreseler
yarin gelir deseler
ten de bir canım kaldı
veririm isteseler
no:4860

Ezgi Nur Bağca
ekledi

şimdilik aşkı gizliyor
sabah yolunu gözlüyor
hep aynı ortamdasınız
gizliden seni izliyor
no:4870

mustafa boztepe
ekledi

göllerde çamur olmaz
yar olan hain olmaz
seveceksen gelin sev
kız ilen pazar olmaz
no:4871

mustafa boztepe
ekledi

güller olurmu dikensiz
hiç olurmu kız sensiz
tokattan bir yar sevdim
hem güzel hem sahipsiz
no:4872

mustafa boztepe
ekledi

taş başında gezersin
yaşbağını çözersin
madem benden güzelsin
niye bekar gezersin
no:4873

mustafa boztepe
ekledi

incelekten uluyum
ben ALLAH'hın kuluyum
senden başka seversem
ALLAH'ımdan buluyum
no:4874

mustafa boztepe
ekledi

yayla yolu yar yolu
hem kar yağar hem dolu
benide yardan ayıran
akkuşun karakolu
no:4875

mustafa boztepe
ekledi

damdan dama ip gerdim
ipekli mendil serdim
hain bakışlı yara
ben nerden gönül verdim
no:4877

mustafa boztepe
ekledi

konağı yapan ustada
inşallah olur hasta
pençere bırakmamışda
nerden bakayım dostta
no:4878

mustafa boztepe
ekledi

yukarıki göl düzündede
çift geziyor geyikler
ben sevdim ben aldımdada
ne karışır büyükler
no:4879

mustafa boztepe
ekledi

evlerinin önündede
eşşek yemiş kabağı
sen orada ben burdada
nasıl edek sabahı
no:4880

mustafa boztepe
ekledi

gurbetin suyuda acıdır kardaş
içilmez içilmez ahudur kardaş
gurbetin ekmeği yamandır kardaş
yenilmez yenilmez ahu dur kardaş
no:4881

m.azi
ekledi

gittim nane bicmeye
egildim su icmege
dediler yarin geldi
kanat taktım ucmaya
no:4894

Berfin DOĞAN
ekledi

bankacı kısmetin bekar
iyi eğitimli ve kibar
yeşil gözler 27 yaş
10 temmuz da size düğün var
no:4928

Sinan TAŞTAŞ
ekledi

Damda otlar bitmez mi?
süpürseler gitmez mi?
Gel gurbetten güzelim,
Bu hasretlik yetmez mi?
no:4947

sinan yişin
ekledi

Masa masaya benzer
Köşe köşeye benzer
Benim sevdiğim kız
Hülya Avşara benzer.
no:4956

Ayşe
ekledi

Gönlüm dilimle bir olsaydı
Olurmuydum burada
Ah söyleseydim
Dururmuydum burada
no:4968

melike yılmaz
ekledi

yüreğimdeki o ateş
canımı çok yakıyor
benim sevgili kızım
bana camdan bakıyor
no:5000

burcu
ekledi

sevsende sevmesende
seviyorum demesende
ben seni seviyorum
sen beni sevmesende
no:5002

deli kadir
ekledi

baga indim nar icin
nar topladim yar icin
analar kiz besliyor
benim gibi delikanlilar icin
no:5012

irem
ekledi

ocak şubat mart nisan
yarin geliyor hasan
uçtu gitti kuşaklı
yarini istemeye
no:5030

sedat
ekledi

gün gelir devran döner
kalpteki bir gün söner
unuttun mu vefasız
ne gün gelir, ne geçer
no:5031

ceren
ekledi

Sen Güllere Özenme
Güller Sana Özensin
Üzme Tatlı Canını
Sen Güllerden Güzelsin
no:5043

вєякαη ѕσηαη
ekledi

Bulgurdan aşım olsun
Asasız tasım olsun
Rızkı gönderen Allah
Sabır yoldaşın olsun
no:5044

ahmet
ekledi

5/c öğrencileri
kimi akıllı kimi deli
hele ders ingilizce ise
tutamaz kimse bizleri
no:5046

kardelen
ekledi

karanfil deste gider
kokusu dosta gider
sevgiyi gören yiğitler
evine hasta eder
no:5050

kadırga
ekledi

yukarıdan aşağıya sepet geliyor
dokunmayın ona güzelim uyuyor
ben bu güzeli çok sevdim
ama o beni sevmiyor
no:5053

melis
ekledi

tarlada kara karga
sesi en kalın karga
yarime haber sala
yazın düğünüm ola
no:5054

Metin Dalmış
ekledi

DÜN GECE KARANLIKTA,
SENİ DÜŞÜNDÜM AKLIMDA,
GEL ARTIK BİRİCİK AŞKIM,
SENİ BEKLİYOR BU ŞAŞKIN.
no:5070

Umtumdadeil
ekledi

Yolun üzeri ağaçlık
Yüzüm ak kaymakçık
Sen gelde bir buraya
Kötülüklerin sayaçlık
no:5073

arşu
ekledi

çeşme altında musluk
oğlanlar çalar ıslık
davutkadının kızları
kavrulmuş taze fıstık
no:5074

emre
ekledi

istanbula gül gerek
güle bülbül gerek
senin gibi güzele
benim gibi kul gerek
no:5075

Talip Sami
ekledi

Saçları sarı dilber
Tutturmuş türkü söyler
Sesin güzelmiş can kız
Gözlerindedir sözler
no:5088

begüm
ekledi

taş dönmüyor dönmüyor
taştan bulgur inmiyor
evler kız ile dolu
biri benim olmuyor
no:5094

ecem
ekledi

domatesin çekirdeği
kırmızı kırmızı
kızlar bu dünyanın
yıldızı yıldızı
no:5096

aytül kantürk
ekledi

yunuslar dizi dizi
geçiyor akdenizi
yalvarıyorum mevlama
ayırma ikimizi
no:5102

meltem kara
ekledi

iliman ektim daşa
bitmedi kalalı kışa
kız ben seni alırdım
askerlik geldi başa
no:5110

Kepsutlu
ekledi

Buralar nice iller
Görünmez gece iller
Adamı deli eder
Kara kaş ince beller
no:13887

!aranıyor!
ekledi

Derede davşan izi
Ayırdı düşman bizi
Ayıran düşman olsun
Kavuştur mevlam bizi.
no:5139

v
ekledi

Evlerin önü kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Benim sevdiğim yarin
Kimselere uymaz huyu.
no:5140

mihrican
ekledi

suya giderim suya
elmayı soya soya
kaldır yarim şapkanı
göreyim doya doya
no:5145

mertcan furkan
ekledi

bu dağlar kömürdendir
geçen gün ömürdendir
feleğin bir küşü var
tırnağı var demirdendir
no:5148

mertcan kurtuldu
ekledi

ayna attım tarlaya
parıl parıl parlaya
nerde yiğit varsa
gelsin bizim tarlaya
no:5149

furkan türkyılmaz
ekledi

kara koyun etli olur
kavurması tatlı olur
oğlan büyük kız küçük
sarılması tatlı olur!
no:5150

kübra
ekledi

tarhanası tartar
boğazımı yırtar
kırmızı buğday
gel beni kurtar
no:5153

hanife
ekledi

sarma yaprak sarması
içindedir kıyması
heroğlana nasip olmaz
böyle gelin alması
no:5164

aşık ali
ekledi

ben sana yandım gelin
yanağı allı gelin
Gazi antep yolunda
öldürdün beni gelin
no:5170

jıdfjksfskf
ekledi

Bulgurdan aşım olsun.
Tasasız başım olsun,
Rızkı gönderen Allah.
Sabır yoldaşım olsun.
no:5180

tuçenur
ekledi

bir mektup yazarsan
yarim koy kibrit kutusuna
evin önünden geçerken
at evin arka avlusuna
no:5183

özlem
ekledi

dağda davar izi var
evlinin ne yüzü var
kurban olam bekara
türlü türlü nazı var
no:5193

sume cancem
ekledi

altın altına benzer
gumus gumuse benzer
benım bır sevdıgım var
tıpkı yusuf guneye benzer
no:5195

nisanur yazılıtaş
ekledi

onda bunda şundadır
şunda bunda ondadır
mavi boncuk kimdeyse
benim gönlüm ondadır
no:5202

senanur şeker
ekledi

zeytin yağrağını dökmez
muhabbet candan gitmez
gözlerim seni gördü
başkalarına hayretmez
no:5205

karadeniz anonim
ekledi

oy dağlar ne dağlariz
dertten kemer bağlarsiz
gül sizun bülbul sizun
yine sizmi ağlarsiz
no:5219

Mustafa YILMAZ
ekledi

Karanfil diyarım var
Bülbül gibi ahım var
Göz gördü gönül sevdi
Benim ne günahım var
no:5236

Mustafa YILMAZ
ekledi

Gökler bulutlu kaldı
Kuşlar umutlu kaldı
Anahtar yar boynunda
Gönlüm kilitli kaldı
no:5237

buse
ekledi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir sevdiğim var
hepinizdende güzel
no:5243

manilerimiz.com
ekledi

YOLLAR YOLVERMEZ OLDU
DAGLAR SIRVERMEZ OLDU
SEN GITTIN HERKEZ BANA
DUSMAN OLDU....
no:5246

onur mavilioglu
ekledi

of amman aman kuş dili
başında yazması incili
çürüttüm 32 mendili
bulamadım o yarin dengini
no:5251

furkan durmaz
ekledi

Hoş geldiniz akın akın
Düğünümüz pek de yakın
Kızımızın ellerine
Sevinerek kına yakın
no:5258

erdem atalan
ekledi

merdane beyim merdane
altın yüzükler gerdane
benim beyimi sorarsanız
buralarda bir tane
no:5264

zaaaa
ekledi

sarıyı severdi
sarı gömlek giyerdi
sarışınla evlendi
sarılıktan geberdi
no:5265

Okan Yalçın
ekledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost ilinden avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
no:5292

müslüm hayrettin
ekledi

ben seni seviyorum
kapınızın önünde geziyorum
baban beni görünce
canlı cenaze oluyorum.
no:5293

sevgi karakuş
ekledi

masa üstünde biber
biber yere düşer
eğer beni unutursan
cuma akşamı geber
no:5306

murat
ekledi

Diyarbakırın gülü
Ciğerimin bülbülü
Ben seni sevmişem
Salıverin sümbülü
no:5321

bobo
ekledi

tenekete gaz bitti
bizim köyde kız bitti
bizim köyüm gençleri
karşıki köye göz dikti....
no:5339

mustafa Dogan
ekledi

yar bu ne bicim yardir
Ne guldur ne de hardir
seni sevdim seveli
her gunum ahu zardir
no:5349

ketevan
ekledi

Masa üstünde çiçek
Çiçek üstünde böcek
Benim sevdiğim yarim
Sigara içki içmeyecek.
no:5351

ŞEREF ÇAKIR
ekledi

NİŞANLIMA VAR SÖZÜM
ÇIBIKTA İKİ ÜZÜM
EL KIZI BANA YANAŞMA
SEVDİĞİMEDİR SÖZÜM
no:5352

yeşim
ekledi

gün kavuştu ırakta
gözüm karada akta
herkesin yari geldi
benim yarim uzakta
no:5374

sevde akgün
ekledi

su gelir bende bilir
güzeller fende bilir
selam edin yarime
gelmezsen kendi bilir
no:5376

ümit aslan
ekledi

sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
unutursan küserim
mektubunu keserim
no:5394

rukiye
ekledi

afacanlar afacan
kafadarlar kafadan
olmuyor ki bu böyle
en iyisi rafadan
no:5397

oguzhan ketre
ekledi

çam çama eklenirmi
çam dibi beklenirmi
18 ayın adı var
askerlik beklenirmi
no:5400

ahmet hamido
ekledi

dam üstünde gezerim
kiremitleri ezerim
muhtar benim neyime
onbeş kızla gezerim
no:5406

ayça fert
ekledi

Hayat bir sinema dediler
Herkese bir rol verdiler
En zorunu bana verdiler
Önce sev sonra unut dediler
no:5414

afsaf
ekledi

geçemek geçek geçek
geçerken paçayı çek
ben haftaya düğün isterim
4 davul 8 köçek
no:5418

frkn
ekledi

geçemek geçek geçek
geçerken paçayı çek
ben haftaya düğün isterim
4 davul 8 köçek
no:5419

begüm
ekledi

dağda tavuk kümesi
başında allı fesi
oğlanlar vezir olsa
yine kızın kölesi
no:5420

betül nur gümüş
ekledi

ata bindim kuruldum,
kız sana vuruldum,
keşke vurulmasaydım,
ele güne rezil oldum
no:5424

pelin gürgensoylar
ekledi

ekinler dize kadar
gel yarim bize kadar
anam seni istiyo
bu yaz çıkana kadar
no:5429

Selim Bulut
ekledi

Mendilimi yar aldı
Yüreyimi sel aldı
Biricik sevdigimi
Eller aldı
no:5431

DURAĞANLI
ekledi

DURAĞANIN PİRİNCİ
DÖKÜLÜR İNCİ İNCİ
DURAĞANIN KIZLARI
TÜRKİYEDE BİRİNCİ
no:5432

yusuf aykar
ekledi

çok uzaklara bakma
denize fazla akma
herkesten çok derdin var
hiç kafaya takma
no:5446

özlem düz
ekledi

Ata binen ağadır Atın yönü dağadır Kömür gözlü sevdiğim Bu türküler sanadır
no:5452

Ahmet
ekledi

Manisa nın yolları
kim demiş çirkin kızları
bir yar sevdim
kiraz gibi dudakları
no:5454

fatih sönmez
ekledi

kara kara tavuklar
sarı sarı boncuklar
inat olma gel şuraya
düğünümüz var haftaya
no:5455

SAMET YILMAZ
ekledi

Ayşe hanım inek sağar
kalaylı tencereye
SAMET BEYİ görünce
yapışır pencereye
no:5465

çakıcı
ekledi

gelin geldi evimize
şenlik kurdu köyümüze
hoş geldin allıgelin
sefa geldin pullu gelin
no:5473

bolu/dörtdivan
ekledi

ekinleri ekeriz
güz gelince biçeriz
bize dörtdivanlı derler
biz adamı keseriz.
no:5477

Ferhat Akbaş
ekledi

Mutlu olmayı biliyorsan
Sevmeyide bileceksin
Eger seviyorsan
Ömrünü vereceksin;)
no:5483

ayşe
ekledi

tabakası aynalı
şu oğlana varmalı
şu oğlan çok güzel
ama anası olmamalı
no:5495

ELİF
ekledi

Hacılar harabesi
Geliyor davul sesi
Kendisi gönül vermiş
Bırakmıyor babası.
no:5512

cansu
ekledi

sevsende sevmesende
seni seviyorum demesende
ben seni sevdim
sen beni sevmesende
no:5518

cansu
ekledi

iki cesme yan yana
suyumu ictim kana kana
ey cocuk söyle annana
olsun bana bir kaynana
no:5520

cansu
ekledi

denizin dibinde gezerim
mavi boncuk dizerim
ben annemin bir kiziyim
herkesi üzerim
no:5521

Mehmet
ekledi

hanım teyze kızını alacağım
yarın düğün yapacağım
düğünümüze beklerim
davetiye yollamayacağım
no:5526

ZİYA TÜRTÜK
ekledi

Mani benim ezberim
Karadır gözlerim
Derlidir sözüm
Yaralıdır gönlüm
no:5529

caziye
ekledi

yılana bak yılana
yılan kaçtı ormana
anam beni saklıyor
kara gözlü oğlana
no:5531

Lazım Deqil
ekledi

sabahın çisesine
uyandım yar sesine
ismini yaz sevdiyim
halının Köşesine
no:5532

bjk asi
ekledi

belimde silahım var
güzellere ahım var
göZ gördü gönül sevdi
benim ne suçum var
no:5537

seda
ekledi

eski cami direk ister
söylemye yürek ister
benim karnım tok ama
arkadaşım börek ister
no:5559

okan kaba
ekledi

pencereden bak bana
altın takayım sana
eğer altın takmassam
yazıklar olsun bana
no:5570

sedef
ekledi

mendilim yeşil olsun
parası peşin olsun
benim sevdiğimin
gözleri yeşil olsun
no:5571

emre kılınç
ekledi

Kara yaprak sarması
içindedir kıyması
herkese nasip olmaz
sevdiğine varması
no:5573

Ali Amed
ekledi

OOof dedim derinden
kazanlar titredi yerinden
ne yapsam ne etsem
sevdiğim giti elimden...
no:5581

tuğçe
ekledi

Ata binen efendi
Çeketi kahverengi
Benim yari sorarsan
Adı Muhsin efendi
no:5595

bursalı seda ayaz
ekledi

masa üstünde kaymak
yiyelim parmak parmak
beypınardan kız almak
cennetten gül koparmak...
no:5606

ömercan
ekledi

Davulumun ipi tekil
bana derler delibekir
gözlemeyi çok getir
ben yemessem geri götür...
no:5613

emre
ekledi

Elma verdim almazmısın
Hiç halimi sormazmısın
Hangi bağın gülüsün
vaktin gelir solmazmısın
no:5617

osma alpan
ekledi

arabam 160
kızlar bana bakmış
bakmayın kızlar, bakmayın
tekerin havası kaçmış.
no:5619

osman
ekledi

yarim var diye sevinme
her kızla gezinme
yarin gittimi
yerlerde sürünme.
no:5620

şerife gürbüz
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
Türkiyenin kızları
hem dondurma hem kaymak
no:5622

osman alpan
ekledi

bahçelerde leyla var,
leylanın rengi var
benim sevdiğim yarimin
yanağında beni var.
no:5624

osman alpan
ekledi

yanımdan geçiyorsun
beni mi eziyorsun
ikibuçuk metre boyun var
gölge mi arıyorsun.
no:5626

varol bulut
ekledi

ağaçlarda kestane
kestane dane dane
öyle bir yar sevmişim
Amasyada bir tane
no:5630

kimsesiz
ekledi

yılana bak yılana
yılan girdi ormana
anam beni vermiyor
kara kaşlı oğlana
no:5635

ayşe bacı
ekledi

ayşeler aşık olur
dili dolaşık olur
ayşeyi alan oğlan
cennete ışık olur
no:5640

ayşe bacı
ekledi

pazarı pazarladım
ablamı azarladım
haydi kaçalım sevgilim
boğçamı hazırladım
no:5642

BURCU
ekledi

gidene bak gidene
güller sarmış dikene
Allah sabırlar versin
karşılıksız sevene
no:5643

ayşe bacı
ekledi

masa üstünda kaymak
yi oğlan parmak parmak
çerkezlerden kız almak
cenneten gül koparmak
no:5644

zeynep çıbık
ekledi

Ankara Ankara içinde
Ankara ne biçimde
Allah Ankarayı korusun
çünkü ailem içinde
no:5647

aşık çocuk
ekledi

Haydı kızım kınan kutlu olsun,
Burada dilin tatlı olsun.
Çağırın gelin kızın anasını
Kızı gelin oldu görsün.
no:5655

efsane
ekledi

saçın uzun öreyim
geç karşıma göreyim
senin gibi şerefsize
nasıl gönül vereyim
no:5663

Gaye Karacaoğlu
ekledi

uzun uzun kavaklar
dökülüyor yapraklar
ben yarime doymadım
doysun kara topraklar
no:5669

Canan Buse
ekledi

minyon minyon kara kız
dökülüyor incin kız
gel beraber kaçalım
son kuvvet son hız
no:5671

selda
ekledi

pınara testi koydum
damladamla dolacak
benim sevdiğim oğlan
başöğretmen olacak
no:5684

yaren ve rabia
ekledi

çevrene bak böylesi az
hem dolaşmak aşk sayılmaz
madem bu kadar istiyor
sen de onunla gez biraz
no:5698

yıldız
ekledi

dereden tutdum kuşu
çıkamadım yokuşu
ver elini songülcüğüm
olalım cennet kuşu
no:5699

büşra
ekledi

doktor bey çok kitap okur
var git koltuğuna otur
korkma söyle hislerini
elbet derde deva olur
no:5704

emre ve nadire
ekledi

hey ula napaysın
sevdiğinimi araysun
ben yarimi bulmuşum
sen yarinimi araysun
no:5718

fenerli kanka
ekledi

Sarı taksi geliy,
dağı daşı deliy,
ablam gelin gidiy,
sıra da baa geliy
no:5719

[[sheKeR]]
ekledi

bahçede dut varmı?
havada bulut varmı.?
ben yarimi kaybettim
bulmaya ümit varmı?
no:5740

kembo
ekledi

yaza yaza yaz geldi
çarşıya kiraz geldi
daha yazacağdım ama
mürekkebe de zam geldi
no:5743

kembo
ekledi

eve geldim çoştu
bugunki kız hoştu
ama açıklayamadım
benim kafa boştu
no:5744

yansen_26
ekledi

Amasya'nın elması
bir de yaprak dolması
ahu gözlü dilberin
mest ediyor gülmesi.
no:5747

bilinmeyen:D
ekledi

amasya'nın elması
kırmızı kırmızı
kız senin yanakların
amasya elması
no:5769

Komando
ekledi

Sergide üzüm seren
Sevdiğimin adı Gülseren
Kahrolurum inanki
onu birgün görmesem
no:5772

hümeyra
ekledi

patatesi haşladım
soymaya başladım
sen aklıma gelince
ağlamaya başladım
no:5790

GÜZELMİ
ekledi

YÜREĞİM YANAR
CANAN BENİ ARAR
LAFINI BANA
KURŞUN GİBİ SIKAR..
no:5800

Hicran
ekledi

Kuyu dibinde bakır
Yuvarlandı takır takır
Zengin diye vardıydım
Kurudum takır takır
no:5804

batmanli 72
ekledi

mendilimde kare var
yüreğimde yara var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çare var
no:5805

ekleyen:melis
ekledi

sarı araba doluyor
ablam gelin oluyor
ablam gelin olunca
sırada bana geliyor
no:5808

aslı
ekledi

sana aşkı dünya kadar
sanma senden çabuk bıkar
sen ondan rica etsen
bulaşık bile yıkar
no:5809

özge
ekledi

Nennilerin nestanesi,
Bursaların kestanesi,
Al bağıldak doladığım,
Seni Hak'tan dilediğim...
no:5816

mentos
ekledi

tren geliyor öterek
kömürünü dökerek
ben annemen ayrıldım
gözümün yaşını dökerek
no:5848

kübraa
ekledi

yediğim elmam dört olaydı
içime dert olaydı
beni kesen adam da
bari mert olaydı
no:5850

ümran
ekledi

kara kara tavuklar
birbirini kovalar
benim güzel yarimi
askere yollar
no:5858

eflal
ekledi

mani bilirim altmış
güle zencefil katmış
gül yüzlü kömür gözlüm
soğuk yerlerde yatmış
no:5859

sivaslı
ekledi

elmayı bütün dildim
çamura düştü sildim
ben yarimin kıymetin
gittikten sonra bildim
no:5861

şilan
ekledi

sarı taksi boyandı
kapımıza dayandı
dün gece kaçıçaktım
zalim babam uyandı
no:5862

Esin
ekledi

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer.
Benim bir yarim var,
Dünyalar kadar güzel...
no:5863

sanane
ekledi

sev seni seveni
dağda çoban olsa
sevme seni sevmeyeni
bağdatta sultan olsa
no:5873

bulgarıstan
ekledi

Ben bir uzun kamışım
kapınıza dayanmışım
ister alın ister almayın
alnınıza yazılmışım
no:5894

eda çakır
ekledi

evleri karşımızda
sevdası başımızda
bu nasıl sevdaymış
küçücük yaşımızda
no:5900

Erkan abdullah
ekledi

Sepet sepet yumurta
sakin beni unutma
unudursan kuserim
mektubunu keserim
no:5901

bilge
ekledi

dere boyu kayıklar
yeni terler bıyıklar
ben yarime ne dedim
uykusunda sayıklar
no:5903

bilge
ekledi

yaş nanenin kurusu
akan suyun durusu
ben yarimden vazgeçmem
işte sözün doğrusu
no:5905

bilge
ekledi

el durur el içinde
görmüşüm el içinde
ben yarimi seçmişim
bin bir güzel içinde
no:5906

tolga
ekledi

gel gapıdan geç oğlan
bir sigara iç oğlan
beni sana vermezler
tut elimden gaçır oğlan
no:12053

şevval
ekledi

gelin akın akın
düğünümüz pek yakın
kızımın ellerine
sevinerek kına yakın
no:5910

esma nur
ekledi

Ay doğar aşmak ister
Al yanak yaşmak ister
Sen orada ben burda
gönül kavuşmak ister
no:5931

doğukan ÇOBAN
ekledi

çıktımda talime kar diyemedim
yakasız gömleğe dar diyemedim
azrail gelmişki canım ala
sılada sevdiyim var diyemedim.
no:5932

hande
ekledi

nice dağları aştım
gönlüm ile savaştım
sırrına eremedin
peşinde çok dolaştım.
no:5934

mani kralı
ekledi

maniye mani derler
güzele kiraz derler
senin gibilere
şatoda kralderler
no:5935

ketenlik
ekledi

Bahcelerde saz olur
Gul acilir yaz olur
Ben yarime gul demem
Gulun omru az olur
no:5946

bilgin
ekledi

Denizden derin
Rüzgardan serin
Senin en güzel yerin
Kahve rengi gözleri
no:5953

hande
ekledi

giden gitmiştir
gittiği an bitmiştir
ben gideni değil
giden beni kaybetmiştir
no:5958

turan kaya
ekledi

Seni seven bir böcek.
Elbet birgün ölecek.
Ama sana olon aşkı.
Hiç bitmeyecek...!
no:5965

ela taşcı
ekledi

gazanın dibi gara
denizin adı derya
benim yarim İstanbulda
gelecek çarşambaya
no:5969

ebru
ekledi

izmir'in halayı var
güzeller alayı var
düşünme behey gönül
her işin bir kolayı var
no:5978

girs
ekledi

Kiremit üstünde gezersin
İnci boncuk dizersin
Kusura bakmayın ama
Sen hepsinden güzelsin!
no:5982

AHMET EKDİ
ekledi

Pamuk diktim dallandı
budakları sallandı
şu aydın tepe köyün
kızları bir mektuba aldandı
no:5991

rabia sarıçiçek
ekledi

kırmızı açarım
bakanların içini yakarım
benim üstüme yar koklayanı
boğazından asarım
no:5992

cihad özdemir
ekledi

Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman
no:5994

arzu
ekledi

bizim motor kırmızı
dolaşıyor kıbrısı
çifte yılanlar soksun
o yare bakan kızı
no:5998

arzu
ekledi

askersin yarim asker
çavuş olmaya calış
küçük yaşta isteştik
beni almaya calış
no:5999

hakan yalçın
ekledi

Altın tasta üzüm var.
Benim sende gözüm var
Seni severim ama
Başkasına sözüm var
no:6008

Mürüvvet Yığman
ekledi

Güneş doğmasaydı,
Arkadaşın olmasaydı,
Ne olurdu,
Yarin olmasaydı?
no:6009

gülyüz sultan
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
şu kız senin olacak.
no:6016

gülyüz sultan
ekledi

hoca ezan okuyor
sesi beni yakıyor
gitme abi gitme
şu kız sana bakıyor
no:6017

sivereli_cuma
ekledi

taş dönmüyor dönmüyor
taştan bulgur inmiyor
evler kız ile dolu
biri benim olmuyor
no:6020

şeyma
ekledi

karanfılın moruna
ölüyorum yoluna
Allahıma can vermem
gırmeyınce koynuma
no:6022

Arzu
ekledi

Sari sarı böcekler
duvarımı delecekler,
yetiş sevgilim yetiş
beni başkasına verecekler
no:6024

Arzu
ekledi

Ayva sarı gül sarı
güle konmuş bir arı
iki gencin arasında
ne arar kocakarı
no:6025

dağhan sinan
ekledi

Elimdeki yumurta
Sakın beni untutma
Soğanları dökerim
Unutursan döverim
no:6030

IzTheRap
ekledi

motor geliyo motor
hani bunun bacası
evde kalmış kızlarında
ben oluyum kocası
no:6043

ozo ile mıço
ekledi

mani mani demezler
seni bana vermezler
gel bu gece kaçalım
karanlıkta görmezler
no:6044

senem seren
ekledi

saçımda siyahım var
bülbül gibi ahım var
göz gördü gönül sevdi
benim ne günahım var
no:6050

ismail tarakçı
ekledi

mani mani rehimdir
manime gelen kimdir
kızlar gelin mani diyek
bakalım dertli kimdir.
no:6051

esra ecem
ekledi

ayva dalını eymeli,
ayvasını yemeli,
komşu kızı dururken,
kime boyun eğmeli
no:6055

esra ecem
ekledi

ayva dalını eymeli
ayvasını yemeli
komşu kızı dururken
kime boyun eymeli
no:6057

neslihan
ekledi

Ağaçta kestane
Dökülür tane tane
Benim bir arkadaşım var
Dünyada bir tane
no:6058

neslihan
ekledi

Ağaçta kestane
Dökülür tane tane
Benim bir arkadaşım var
Dünyada bir tane
no:6059

GÜLYÜZ SULTAN
ekledi

AYVALAR DİLİM DİLİM
DARILMIŞBENİM GÜLÜM
BEN GÜLÜME NE DEDİM
KURUSUN AĞZIM DİLİM
no:6060

GÜLYÜZ SULTAN
ekledi

BAĞA GİTTİM BAĞLAMA
KARA GÖZLÜM AĞLAMA
BEN BURALI DEĞİLİM
BANA GÖNÜL BAĞLAMA
no:6064

GÜLYÜZ SULTAN
ekledi

HAVALARDA KELEBEK
KANADI BENEK BENEK
BENİ YARDAN AYIRAN
KALBUR SATSIN HEM ELEK
no:6065

GÜLYÜZ SULTAN
ekledi

DERELERİN ÇAKILI
KİMDEN ALDIN AKILI
ORTA YERDE OYNAYAN
AĞABEYİMİN ÇAKIRI
no:6066

GÜLYÜZ SULTAN
ekledi

BESMELE İLE ÇIKTIM YOLA
SELAM VERDİM SAĞA SOLA
SELAMIMI ALDINIZMI
KOMŞULARA YAYDINIZMI
no:6068

nermin
ekledi

şu dağın adı mersin
söyle yarime gelsin
senden bana hayır yok
ALLAH belanı versin
no:6078

nizipli salih
ekledi

Antep'in baklavası
gümüşten oklavası
Gaziantep şehrimiz
fırıldaklar yuvası
no:6082

aşk meleği
ekledi

gözlerin bir içim su
içim yandı doğrusu
öpeyim gözlerinden
kalmaz gönül kokusu
no:12054

aşk melegi
ekledi

gözlerinden süzülen
bir kaç damla yaş
oyuk oyuk
iz bırakır kalbimde
no:12055

başak daloglu
ekledi

Bizim köyün kızları,
Sürmelidir gözleri,
Gözlerine bakınca,
Kaçırdım öküzleri.
no:6098

ÖMER OSMAN
ekledi

İşleri tıkır yolunda
Altın saat var kolunda
Her gün geçer görmez misin?
Deri çanta taşır elinde
no:6103

naz canpola
ekledi

Bostanlarda aşlama
Aşlamayı taşlama
Ben askere giderken
Ağlamaya başlama
no:6115

nazik
ekledi

bağa girdim üzüme
çubuk değdi gözüme
çubuk seni keserim
yar göründü gözüme
no:6141

dapra aytaç
ekledi

Sana anlatacağı konu
Heyecenlendırıyor onu
Akmerkezde buluşacaksınız
Onunla bu hafta sonu
no:6143

eda dengiz
ekledi

kiraz kiraz dediler
başımın etini yediler
al sana kiraz
sev beni biraz
no:6148

onur
ekledi

dağlar önümü kesse
yollar kör düğümlense
ben sana mahkümum yarim
sevsende sevmesende
no:6150

c@dı
ekledi

Kayalar yarılmasın
Yar bana darılmasın
Yar bana darılıp da
Ellere sarılmasın
no:6156

sıla
ekledi

al şalım yeşil şalım
dünyayı dolaşalım
sen yağmur ol ben bulut
maçkada buluşalım
no:6164

sıla-
ekledi

al şalım yeşil şalım
dünyayı dolaşalım sen
yağmur ol ben bulut
maçkada buluşalım
no:6165

ayşe koca
ekledi

dam başında ısırgan
kafir misin müslüman
gel bir kere öpeyim
vallah billah ısırmam
no:6179

ilayda
ekledi

dam üstünde portakal
gitme asker burada kal
albayından izin aldım
tesgereni burada al
no:6182

BUSE
ekledi

BAĞA GİRDİM NAR İÇİN
GÜL KOPARDIM YAR İÇİN
AĞLA GÖZLERİM AĞLA
BİR VEFASIZ YAR İÇİN
no:6183

batuhan
ekledi

akdeniz karadeniz
karneleri isteriz
eğer zayıf gelirse
paramparça ederiz
no:6197

hande
ekledi

mardin mardin içinde
mardin dağlar içinde
mardine dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde
no:6202

ibrahim öztürk
ekledi

Tren gelir yan durur
Dumanını savurur
Sandıklı'nın oğlanları
Kaşları çatık durur
no:6204

ibrahim öztürk
ekledi

Hisar tepeye bakar
Arasından çay akar
Akharım'ın kızları
Yaman bakar can yakar
no:6205

ibrahim öztürk
ekledi

Sandıklı ardı bayır
Gülü dikenden ayır
Bir şeftali versene
Hem sevaptır, hem hayır
no:6208

ibrahim öztürk
ekledi

Sandıklı leblebisi
Çay köyden gelir sesi
Ayva gibi sararmış
Mavi ceket mor fesi
no:6209

çanakkaleli minnoş
ekledi

masa üstünde çicek ,
çicek üstünde böcek ,
benim sevdiğim yarim ,
sigara içmeyecek
no:6210

AşIk
ekledi

denizin dibi derin
üstüne halı serin
sandık sepet istemem
Beni sevdİyİme verİn
no:6214

gelin
ekledi

incirim incir tutar
saatim zincir tutar
gelin olduğum gece
mahalleyi sancı tutar.
no:6222

yoldaş kobra
ekledi

Diyarbakır benusen
kızsen neyegülisen
dünyaalem biliki
sende benisevisen
no:6244

MERWE
ekledi

OCAK BAŞINDA MİNDER
MİNDERİ SAĞA DÖNDER
KÖLEN OLAYIM ÇAVUŞ
YARİMİ İZNE GÖNDER
no:6246

devran karabulut
ekledi

bahçelievler camisii
Yanıyor minaresi.
Ana benim sevdiğim ölmüş.
Geçiyor cenazesii
no:6247

ayşe
ekledi

rüzgarlar kadar serin
denizler kadar derin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin
no:6248

nezihe
ekledi

bostan ektim uc ocak
uc ocakta ne olacak
benim yarim okuyacak
koy baskani olacak
no:6252

yusuf yıldırım
ekledi

indim dereye durdum
bir çift güvercin vurdum
güzellerin içinden
ben emineye vuruldum
no:6254

ferdanur
ekledi

gidiyorum kalasın
sararıpta solasın
benim gibi yari sen
arayıpta bulasın
no:6284

enes
ekledi

Sorgun Yozgat İçinde
Yozgat Dağlar İçinde
Yozgat'a Dokunmayın
Çünkü Sevdiğim İçinde
no:6288

Rabia Kahraman
ekledi

tren geliyor tren
içinde zeki müren
eğer beni almassan
cami önünde dilen.
no:6293

buket
ekledi

oğlum yere oturma
pantolonunu batırma
kaç kerededim sana
şu suna ya takılma
no:6295

sensen
ekledi

Kebabı ince doğra
Geçerken bize uğra
Başka bir yar seversen
Bilinmez derde uğra
no:6297

samet
ekledi

masa üstünde pekmez
bu pekmez bize yetmez
gülağacın kızları
başlıksız gitmez
no:6300

büşra bektaş
ekledi

elma attım nar geldi
dar sokaktan yar geldi
eğil bir öpeyim
al yanaktan kan geldi
no:6301

oktay karakoç
ekledi

arabam dort teker
hacıbabaya kum ceker
hacıbabanın kızları
oktay diye can ceker
no:6302

yılmaz ayağlar
ekledi

elma attım çayıra
çarptı düştü bayıra
seni benden beni senden
belki ölüm ayıra
no:6304

yılmaz esengülü
ekledi

ben bir biberim
yuvarlanır giderim
çok konuşma kaynana
kızını alır giderim
no:6305

MERWE
ekledi

Bahçede durdun mu?
saatini kurdun mu?
Ben sana abi derken.
Sen bana vuruldun mu?
no:6309

furkan
ekledi

kara kara tavuklar
beyaz beyaz yumurtlar
bizim sınıfın kızları
çay içerken uyuklar
no:6311

nihal kiran
ekledi

Bahcelerden örümce
oynar gelim görümce
oynasınlar bakayım
bir araya gelince
no:6317

uğur katar
ekledi

Tut yedim duttu beni
Yârim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tuttu beni
no:6318

can
ekledi

ben bir uzun kamisim
kapiniza dayanmisim
ister al ister alma
anliniza yazilmisim
no:6326

kübra
ekledi

mahalemizden geçilmez
elimizden su içilmez
elazığ kızıyız
bize rajon kesilmez.
no:6330

gül
ekledi

kırmızı gül olda gel
bardaklara dolda gel
sen beni alamazsn
ögretmen olda gel
no:6332

ersın karayel
ekledi

kara renkli bağlama
kız arkamdan ağlama
akşam size gelecez
babandan seni isteyecez
no:6335

seçkin karayel
ekledi

köprünün altı dere
gönlüm yara bere
ben yarimden vazgeçmem
iki kişin sözü ile
no:6336

AYŞE NUR
ekledi

Mangal oldum külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Sen bu elden gideli
Ağlamadık günüm yok.
no:6337

Eyüp Akpunar
ekledi

kara kara gözlerin,
yere deysin dizlerin,
akşam bize gelde,
yumruk görsün gözlerin.
no:6339

büşra gün
ekledi

tren gelir öterek
kömürünü dökerek
ben anamdan ayrıldım
gözüm yaşım dökerek
no:6343

sensen
ekledi

Mendilim bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Göz yaşı sile sile
no:6357

burcu kuş
ekledi

ayva severmisin
soysam yermisin
gözlerime bakarak
seni sevmiyorum dermisin
no:6360

melike.
ekledi

iki tahta çakarız
arasından bakarız
biz örencik kızları
çok canları yakarız
no:6367

beyza
ekledi

çarşıdan aldım lahana
kıydım koydum sahana
ben hiç böyle görmedim
böyle cadı kaynana
no:6374

beyza
ekledi

çarşıdan aldım lahana
kıydım koydum sahana
ben hiç böyle görmedim
böyle cadı kaynana
no:6376

murat
ekledi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir sevdiğim var
dünyalardan güzel
no:6390

ezgi çiçek
ekledi

develi'nin yolları
dönüm geliyor dönüm
develiden kız almak
ölüm geliyor ölüm
no:6391

zeynep
ekledi

seni seviyorum
sana tapıyorum
sakın inanma
çünkü şaka yarıyorum
no:6399

manicolik
ekledi

oğlum taşa oturma
pantolonun batırma
kaç kere dedim sana
şu kızlara takılma
no:6405

gencay
ekledi

elmayı dilerek gel
bıçağı silerek gel
ehri çehre istemem
yanıma gülerek gel
no:6406

EBRU
ekledi

İNDİM DERE BAŞINA
YAZI YAZDIM TAŞINA
GELEN GİDEN OKUSUN
NELER GELDİ BAŞIMA
no:6415

9C SFK
ekledi

portakal soyulur mu
tadına doyulur mu
hoca bana beş verse
sevince doyulur mu
no:6428

gsli volkan
ekledi

işte veda ediyor
geldi gidiyor,
mutlu gunler bitiyor,
onbir ayın sultanı bize
no:6438

htc
ekledi

tren gelir söke söke
kömürünü döke döke
ben yarimden ayrıldım
gözyaşı döke döke
no:6442

sewmemmi
ekledi

gönlüm uctu kuş gibi
ben kaldim sap gibi
ana beni vermezsen
bende kacarim sen gibi
no:6452

Bünyamin TUNCER
ekledi

Dağ dağ üstüne binmiş
Bir güzele selam vermiş
Aradan üç ay geçince
Güzel eve gelin gelmiş.
no:12095

Reyhan
ekledi

Akşamdan pilavı pişirdim
Gene karnımı şişirdim
Çok mani diyecektim ama
Defteri yolda düşürdüm
no:12141

RAMİŞ
ekledi

Mani mani mendilden
Çıra yaktım kandilden
Gel oturup mani diyek
Sen ağızdan ben dilden
no:12140

D. KAYA
ekledi

Sevdim ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflerine baksana
no:12091

mürvet leventoğlu
ekledi

seni gördüm kırk ayak
ayağına taktım çorap
sana aşık olunca
gözüm gördü dayak
no:6493

ceylan kısa
ekledi

adım yanlızlık
soyadım ayrılık
şu dünyada tek dostum
dert denilen yaratık
no:6497

emre
ekledi

cümle alem biliyor
aşkın yürek deliyor
senin bulunduğun yer
bana cennet geliyor
no:6500

Yusuf Taşdemir
ekledi

Gül gül içinde
Güller vazo içinde
Pınarbaşı'nı Allah korusun
Çünkü sevdiğim içinde
no:6503

mürvet leventoğlu
ekledi

elime aldım bir çiçek
gönlüme yazdım bin çiçek
seviyorum diyorum
aşık oluyorum
no:6539

hüseyin mısırlı
ekledi

akyemiş kara yemiş
kız oglana ne demiş
damat namaz kılarken
gelin baklava yemiş
no:6549

ibrahim yalçın
ekledi

bahçelerde maydonoz
maydonozu yoldunuz
şu eskişehir kızları
sizdemi artist oldunuz
no:6556

ibrahim öztürk
ekledi

Zeytinliktir bu dağlar
Geçimi zeytin sağlar
Zeytin toplayan kızlar
Beline sepet bağlar
no:6563

yavuzcan
ekledi

Ak koyun kuzusuna
Gün tutmuş postusuna
Ne desen de ağlasam
Alnımın yazısına
no:6573

kezban
ekledi

manici başımısın
cevahir taşı mısın
sana bir mektup yazsam
cebinde taşır mısın
no:6580

MEMO
ekledi

Su gelir aka aka
Yar gelir baka baka
Ben yare gönül verdim
Annemden korka korka
no:6582

ZEHRA
ekledi

ŞAPKAYI SOLDURMUŞ
GİYE GİYE
YARİM SARARMIŞ SOLMUŞ
ALACAM DİYE DİYE
no:14013

emrullah
ekledi

saçı uzun ördüler
bölük bölük böldüler
daha ben ne idim ki
el köyüne verdiler
no:6589

gebar deniz
ekledi

elma attım dereye
kız çıktı pencere
kızın adı reyşan
gözleri bana hayran
no:6590

GOKHAN
ekledi

İki dalda bir kiraz,
Biri al biri beyaz,
Katip kölen olayım,
Bir güzel de bana yaz.
no:6601

ramazan yeşilyurt
ekledi

Duman bastı dağlara,
Yayıldı ovalara,
Ela gözlü Eminem,
gitti mi oralara?
no:6613

gakkoş güzeli
ekledi

ay gelir aydan beri
çay gelir dağdan beri,
ben yarimi görmedim
bir buçuk aydan beri
no:6616

eyşan nal
ekledi

Altın buldum diziyle
Kimler görmüş gözüyle
Ben yarimden vazgeçmem
Beş on adam sözüyle
no:6624

??MERVE
ekledi

yedin beni yedin beni
kurt oldun yedin beni
ben seni vurgun sevdim
sen ele verdin beni
no:6626

Rukiye
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
duydunuzmu?Arkadaşlar
SAFİYE gelin olmuş.
no:6628

behiye kılıç
ekledi

yazı yazdım yaz idi
kalemim kiraz idi
daha çok yazacaktım
mektupta yer az idi
no:6629

SEYİT ALİ
ekledi

GİDEN GİTMİŞTİR
GİTTİĞİ AN BİTMİŞTİR
BEN GİDENİ DEĞİL
GİDEN BENİ KAYBETMİŞTİR.
no:6637

büşra
ekledi

kara biber dibekte
bir yar sevdim gurbette
olsun varsın gurbette
seviyorum elbette
no:13895

nshgf
ekledi

bisiklete binerim
sevdiğime giderim
annem nerde kaldın derse
tekerim patladı derim
no:6651

gsli göktuğ
ekledi

adım ahmet uslu
üstüme kustu
oğlum sen salak mısın?
birde olacaksın burslu
no:6654

gamzeli
ekledi

Tut dedim duttu beni
Yarim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tuttu beni
no:6657

oya
ekledi

sen seni bil sen seni
dünya dolu serseri
eğer beni dinlemez isen
patlatırım enseni
no:6695

elif nur
ekledi

mavili mavili mor çiçek
mavili burdan geçecek
ben bir çeşme yaptırdım
sevdalılar içecek
no:6696

burak polat
ekledi

bostanlarda fasülye
anam gitti gezmeye
ben anamdan ögrendim
ince boncuk dizmeyi
no:6697

idris demir
ekledi

at üstünde urgan yok
yol üstündeyorgan yok
şu balıkesirde
bana göre kız yok
no:6698

idris demir
ekledi

yazı yazarım yazı
aynanın kapağına
yine mi geldik
a yarim ayrılık sokağına
no:6699

idris demir
ekledi

dere dibinde kavak
sallanır savak savak
uc gun agzına baktım
veremedin bir cevap
no:6700

idris
ekledi

masa üzerinde roman
okurum zaman zaman
kız ben seni alacağım
okul bittiği zaman
no:6702

idris balıkesir dursunbey
ekledi

köprü altı diken
yaktın beni gül iken
allah'da seni yaksın
üç günlük gelin iken
no:6703

ali yiğit
ekledi

dağlarda bıtırak
gelin kızlar oturak
oturmaktan ne çıkar
evlenekte kurtulak
no:6721

YASEMİN BİRLİKCİ
ekledi

KABAĞIM KÖKEN ATTI
KÖKÜNDE YILAN YATTI
KAHROLASICA BABAM BENİ
GURBETE ATTI
no:6727

leylerrrrr
ekledi

Ben geldim arkadaşlar
Güzel günler başlar
Haydı gidelim dostlar
Bu gün güzel başlar
no:6729

Mehmet Özdemir
ekledi

Su içtim kana kana,
sular akar yana yana,
yüzünü bir gün görrmedim
bilmem nere gidem hangi yana
no:6732

ALPEREN
ekledi

Mendilim bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşı sile sile
no:6741

kimene demi
ekledi

kara kara kazanlar
duvara yazı yazanlar
belasını Allah tan bulsun
aramızı bozanlar
no:6748

Emirhan İNCEDAYI
ekledi

çeşme altında musluk
oğlanlar çalar ıslık
bursanın kızları
kavrulmuş taze fıstık
no:6751

Balaban
ekledi

Karayilan olayim,
yollarda dolanayim
Gosterin gorumcemi,
abisini sorayim
no:6755

TUĞÇE
ekledi

Sepet sepet yumurta,
Sakın beni unutma.
Unutursan küserim,
Mektubunu keserim.
no:6760

ÖZDEN
ekledi

hayat bir gemi
yoktur yelkeni
unutma beni
unutmam seni
no:6763

herbiscus
ekledi

altın tavuk almadın mı?
kafese kaymadın mı?
kahrolası kaynana
sen gelin olmadın mı?
no:6764

--NUR--
ekledi

SENSİZ NEYLEYİM
BEN BİZİM EVDEYİM
GEL BİRLİKTE OLALIM
BEN SENİ SEVEYİM
no:6774

zilan ismailoğlu
ekledi

hayat bir yapraktır
elbet bir gün solacaktır
bütün güzel maniler
bu arşivde kalacaktır
no:6775

emel yılmaz
ekledi

karanfil kurutulmaz
gül dibine oturulmaz
senin gibi bir yar
dünyada bulunmaz
no:6778

!__KOAWALİ__!
ekledi

bostanlarda aşlama
aşlamayı taşlama
ben askere giderken
ağlamaya başlama
no:6786

medine
ekledi

çatıdaki kediler
miyav miyav dediler
daha çok yazacak
ama kalemimi yediler
no:6787

ezqi belzen
ekledi

Kamyon geldi düt dedi
Yüreğim güp güp etti
Annem veriyor amma
babam daha küçük dedi
no:6788

baki
ekledi

masaüstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
bu kız senin olacak
no:6794

metin2
ekledi

Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu İZMİR'in içinde
Uzun boylu yar benim
no:6802

çılgın
ekledi

Karanfilin Filizi
Kim Bilir İçimizi
Hafif Bir Rüzgar Esti
Ayırdı İkimizi
no:6807

Malkara'lı
ekledi

Geldi düğün haftası
Çatladı kaynanası
Malkaranın kızları
Hepsi elma yanaklı.
no:6819

FURKAN DEVECİ
ekledi

Leylek Leylek Lekirdek
Hani Bana Çekirdek
Çekirdeğimin İçi Yok
Furkan'ımın Suçu Yok.
no:6824

şerif kurtulmuş
ekledi

ala çorap dizacak
kalk gidelim bizacak
sarılalım sevdiğim
ilk bahardan güzacak
no:6827

şerif kurtulmuş
ekledi

hadi gidek dağlara
dağlar olsun evimiz
her ağaçta bir yaprak
olsun kiremidimiz
no:6828

şerif kurtulmuş
ekledi

armut daldan düşermi
günden yana bişermi
sevip sevip ayrılmak
şanımıza düşermi
no:6829

şerif kurtulmuş
ekledi

yemekte var kavurma
kız saçlarını savurma
onbeşine gelmeden
koca diye bağırma
no:6831

damla koçar
ekledi

sarı taksi geliyor
tozu duman ediyor
çekilin yoldan çekilin
canımın içi geliyor
no:6836

metehan çetin
ekledi

horozumu kaçırdılar
damdan dama uçurdular
horoz ötmeye başlayınca
horozun kafasını uçurdular
no:6843

volkan
ekledi

denizin dibindeyim
saatin dördündeyim
eğer beni ararsan
ZEYNEP in kalbindeyim
no:6849

neslihan
ekledi

pıynarlık köklenir mi
köklendikçe eklenir mi
benim yarim asker olmuş
15 ay beklenir mi
no:6853

ömer
ekledi

bizim evin önünde
süt mısır pişiyor
evlenelim be yarim
kardeşim yetişiyor
no:6856

yasemin
ekledi

Sepet Sepet Üzüm Var,
Benim Sende Gözüm Var,
Senden Başkası Haramdır,
Dünya Ahiret Sözüm Var...
no:6858

yusuf
ekledi

Almanın irisini
Men yandım birisine
Emi beni coban et
Kızların sürüsüne
no:6859

erdekten anıl
ekledi

altınım alma beni
dillere salma beni
altın isem sarrafa götür
degil isem alma beni


no:6862

ibiş
ekledi

sarı yazma bağlama
ben giderken ağlama
benburalı dğilim
bana gönül bağlama
no:6871

işte budur
ekledi

yemenimin yeşili
bulamadım eşimi
yemenim sende kalsın
sil gözünün yaşını
no:6878

metin
ekledi

şu gönülde dert dolu
yarimin gözü koyu
gözlerine bakınca
kalbim oldu kupkuru
no:6889

yavuz
ekledi

köprü altı fıstık
züppeler çalar ıslık
bu zamanın kızları
taze pişmiş fıstık
no:6900

ibrahim doğan
ekledi

kapı kapı açıktır.
sofra dolu kaşıktır.
anne benim suçum yok.
bu kız bana aşıktır
no:6902

72 tekoşin
ekledi

eğil dağlarım eğil
güzele verdim meyil
şimdi başım ağrıyor
cilve sırası değil
no:6907

72 batmanlılar
ekledi

küp için de biberim
horoz gibi öterim
suya giren kızları
şapur şupur öperim
no:6908

ERKAN EDMİR
ekledi

misafir ol gel bana
yumurta kırarım sana
param pulum yok ama
borç yazdırırız bakkala
no:6909

erkan
ekledi

Kekliğim seker gelir
Tuğunu döker gelir
Kekliğin ağzında ot
Kokular döker gelir
no:6926

Erdinç Kalyoncu
ekledi

Karakış tutulurmu
sevda unutulurmu
sevdasını almayan
veremden kurtulurmu
no:6928

edwar bella
ekledi

mendilimde kare var
yüreğimde yara var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çare var
no:6931

decode
ekledi

ben seni bekmez sandım
yüreğimi yakmaz sandım
yediğim tuz ekmeği
başıma kakmaz sandım
no:6932

fatih
ekledi

ağıt yaktım bir güle
ucu değdi sümbüle
sümbül vefasız çıktı
haber verdi bülbüle
no:6933

R. VOLKAN KEBAT
ekledi

Gökte yıldız yüzaltmış
Yarim uykuya dalmış
Uyku değil meramı
Sevda onu bunaltmış
no:6936

VOLKAN KEBAT
ekledi

Benim yarim okuyor
Romanların hasını
Nasıl içim yanmasın
çekerim sevdasını
no:6937

eh..sb
ekledi

mavi gömlek alırsın
hey delikanlı nasılsın
ikimizin sevdası
gazeteye basılsın
no:6940

mardinli
ekledi

seviyorum ama kimi
en tatlı birisini
nasıl anlatsam sana
ilk harflerine baksana
no:6941

Rabia Kahraman
ekledi

tren geliyor tren
icinde zekimüren
eğer beni almassan
cami önünde dilen
no:6942

dila gokçen
ekledi

yagmur gibi sırılsıklam
aşık oldum ben sana
umrumda değil dünya
renk katıyorsun hayatıma
no:6943

ALPEREN
ekledi

Su gelir akar gider
Yar gelir bakar gider
Nideyim öyle yari
Yüreğim yakar gider
no:6956

ALPEREN
ekledi

Telgraflar direkte
Sevdam gizli yürekte
Benim iki yarim var
İkisi bir örnekte
no:6957

ALPEREN
ekledi

Kebabı ince doğra
Geçerken bize uğra
Başka bir yar seversen
Bilinmez derde uğra
no:6958

selin
ekledi

arkasından aşağı
saçlarının örgüsü
oy ne kadar güzellik
buda mevlam vergisi
no:6960

ibrahim doğan
ekledi

seni severim
seni sevenide severim
seni benden çok seveni
kurşuna dizerim
no:6962

tekoşin akkan
ekledi

küp içinde biberim ,
horoz gibi öterim .
suya giden kızları,
şapur şupur öperim
no:6964

Merve
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlıu birisini
Nasaıl anlatsam
İlk harflerine baksam.
no:6967

rabia ürün
ekledi

ayrılığın(a)sı
şaşkınlığın(ş)si
kıskançlığın(k)si
aşkdır bunun şifresi
no:6971

beko327
ekledi

Gökten zembil iniyor
Fırıl fırıl dönüyor
Üzülme güzel kızım
Kısmetin görünüyor.
no:6972

Yaşar
ekledi

Elimde pembe şeker
gelirgeçer ah çeker
ahçekme kara gözlüm
bugünler gelir geçer
no:6975

burçin
ekledi

masa üstünde kaymak
yemeli barmak parmak
ALTIN ailesinden kız almak
cennetten gül koparmak
no:6977

Yaşar
ekledi

sinide karabiber
üflesem lamba söner
ağzı açık adamın
yari elden gider
no:6979

Ezginur
ekledi

maniler manimidir
su içmiş çiçekmidir
yoksa 5/B'nin erkekleri gibi
karaya çıkmış balıkmıdır
no:6985

serhat er
ekledi

masa üstünde roman
okurum zaman zaman
kız seni alacam
askerden döndüğüm zaman
no:6989

ender
ekledi

sarı kavun yemezler
seni bana vermezler
gel bereber kacalım
karanlıkta görmezler
no:6990

myguen
ekledi

hoca geliyor hoca
dişleri koca koca
beni küçük sanmayın
bende isterim koca
no:6998

GAMZE
ekledi

Ambar altında cücük
bacakları küçücük
benim sevdiğim oğlan
dünyalarda biricik
no:7016

elif berfin şen
ekledi

Mor kamyon doluyor,
Ablam gelin oluyor ,
Ablam gelin olunca,
Sırada bana geliyor.
no:7018

ELİF BERFİN
ekledi

Kara tren gecikir,
Belki hiç gelmez,
Dağlarda savrulur,
Halimi görmez.
no:7020

ELİF
ekledi

Ekin Ektim Olacak
Sevdan Beni Alacak
İkimizin sevdası
kıyamete kalacak
no:7026

TESLİME
ekledi

LAHANAYI HAŞLADIM
SARMAYA BAŞLADTM
YARİM AKLIMA GELİNCE
AĞLAMAYA BAŞLADIM
no:7030

MELEK
ekledi

ordunun güzeline
baktım ince beline
ben yarimi çok severim
kıskananlar çatlasın
no:7044

ZONGULDAKLI
ekledi

kaptaşın altı bayır
yanıyom cayır cayır
anne beni evlendir
hem sevaptır hem hayır
no:7053

Bandırma Yılmaz
ekledi

Ben bir garip kuşum
Uçar iken vurulmuşum
Senin aşkından kudurmuşum
Senin ile var olmuşum
no:7067

Yılmaz
ekledi

Kendimi yollara vurdum
Aşkımı aradım buldum
Seni bulduktan sonra
Tahtıma kuruldum
no:7068

Yılmaz
ekledi

Benim adım Yılmaz
Önümde kimse duramaz
Sen benim olduktan sonra
Dünya yansa umrumda olmaz
no:7070

TEMEL manileri
ekledi

aldım elime sazı
verdim herkese gazı
odun kömür alamassam
nasıl getiririm yazı
no:7074

gönül kuşu
ekledi

kimyada buldum seni
matematikte çözdüm seni
Türkçede söylüyorum
sana bayılıyorum
no:7076

EMEL%KADRİYE
ekledi

ELBİSEM CİCİ BİCİ
KURDELEM KAVUN İÇİ
BENİM İÇİN ÖLÜYORMUŞ
SEVDİĞİM CANIMIN İCİ
no:7092

rumeysa (rocklike)
ekledi

yağmur yağıyor yağmur
yapraklarından damlıyor
benim yarim çok cahil
el ne derse kanıyor
no:7094

rumeysa
ekledi

sahilde izler
kumsalda filizler
sana bakan o gözler
daima seni izler
no:7095

nurullah
ekledi

maniyi serdim bayıra
yaprakları çayıra
bizi kimse ayıramaz
belki ölüm ayıra
no:7096

ELİF DENGİZ
ekledi

masa üstünde pekmez
bu pekmez bana yetmez
hatayın kızları
altınsız gelin gitmez
no:7109

mine
ekledi

hayat bir tiyatro dediler
en zorunu bana verdiler
önce sev sonra unut dediler
ben seni asla unutamıyacam
no:7114

beyza
ekledi

diyarbakır düzüne
eremedim izine
iyiliklerim dursun
hep gözüne dizine
no:7118

macide
ekledi

maydanoz kulutulmaz
üstünde oturulmaz
evlilik kutsaldır
asla unutulmaz
no:7129

nesrin
ekledi

armut daldan asılsın,
nalancığım nasılsın,
senin bu güzellğin
romanlara yazılsın
no:7141

nesrin
ekledi

mani maniye geldim,
yoğurt yemeye geldim,
maksadım yoğurt değil,
yari görmeye geldim.
no:7142

rabia bayraktar
ekledi

bizim evin önünde
sütçünün güğümleri
gel yarim konuşalım
cumartesi günleri
no:7143

Tuba Siri
ekledi

Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allahın emri
Ayrılık olmasaydı

no:7156

hüseyin sever
ekledi

denize dalan bilir
gurbete kalan bilir
sevda ateşten bir gömlek
giymeyen yalan bilir
no:7158

Hasan ÖZDEMİR
ekledi

Gidene bak gidene
Güller açmış dikene
Mevla sabırlar versin
Gizli sevda çekene
no:7163

BESTE LAÇİN
ekledi

ALTINI SARRAF BİLİR
DERDİMİ CERRAH BİLİR
BENİM SENİ SEVDİĞİMİ
YANLIZ ALLAH BİLİR
no:7166

BESTE LAÇİN
ekledi

SARI TAKSİ BOYANMIŞ
KAPIMIZA DAYANMIŞ
BEN KAÇACAĞIM ZAMAN
ZALİM ANAM UYANMIŞ
no:7171

burak erzurumlu
ekledi

kalenin kapısı demir değilmi
demiri eriten kömür değilmi
güzeli almak ömür değilmi
çirkini almak zulum değilmi
no:7176

büşra_50
ekledi

plavın kokusu var
maninin arkası var
bahşişimi gönderin
gözümün uykusu var
no:7177

büşra
ekledi

bana bakma
yüreğimi yakma
seni seviyorum
kusura bakma
no:7179

ibrahim
ekledi

çadırkurdum düzlere
diken oldum gözlere
işte ben gidiyorum
hatay kalsın sizlere
no:7182

deli mırtıkçı
ekledi

giden gitmiştir
gittiği gün bitmiştir
ben gideni deyilde
giden beni kaybetmiştir
no:7185

adana lı barış zorlu
ekledi

maydanoz demet demet
yarimin ismi demet
demet beni alırsa
karışamaz bana hükümet
no:7193

fatih buran
ekledi

kuş burnunu budarlar
ışkın sürmesin die
bizi köyden kovarlar
güzel sevmesindie
no:7204

mercan 07
ekledi

alanyalının hali başka alanyalı doymaz aşka
hele bide sevdiği varsa
alanyalı ölmez asla...
no:7207

ZEYNEP
ekledi

mani maniye geldim kaymak yemeğe geldim maksadım kaymak değil seni görmeye geldim
no:7208

fazilet
ekledi

sen bir incisin
inci degil cicimsin
sana canım diyemem
sen canımın içisin
no:7209

SİNAN YILDIRIM
ekledi

bu çeşme ne güzel
su içmeye tası yok
kırma insanın kalbini
yapmaya ustası yok
no:7213

ZÜLBİYE YILDIRIM
ekledi

mazide bir yaprak
elbet birgün solacak
verdiğim bu resim
sana hatıra kalacak
no:7215

ÖZNUR
ekledi

Amasyaya kız gitti
Amasyada tuz bitti
Amasyanın erkekleri
Arkadaşima göz dikti
no:7216

NAMIK KEMAL
ekledi

çilli çilli tavuklar
sabahları yumurtlar
eller nişan yapıyor
bizimkisi ne zaman
no:7217

aşık
ekledi

Karanfil özüyle
Kim görmüş gözüyle
Adam sevdiğine küsermi
El alemin sözüyle
no:7224

aşık
ekledi

masa üstünde sini
yaz ismini ismini
ne olur bir tanem
gönder bana resmini
no:7225

SEVKET
ekledi

ENDİM DEREDE DURDUM
BİR ÇİFT GÜVERCİN VURDUM.
BU KIBRISIN İÇİNDE
BİR GÜZELE VURULDUM.
no:7235

merve mutluay
ekledi

bin kez haca gittin ise
bin kez kaza kıldın ise
bir kez gönül kırdın ise
gerekse var yollar doku
no:7241

sedat
ekledi

şu kuyuda iki taş
biri kuru biri yaş
yan köyün kızları
biri topal biri şaş
no:7247

şirinden resul
ekledi

saçların dalga dalga
onları hiç tarama
gözlerin çok güzel ama
hayatta hiç ağlama
no:7258

BÜŞRA GÜNER
ekledi

Kuyu başı beklerimm
Vay benim emeklerim
Yar aklıma gelince
SIZLAR KEMİKLERİM
no:7260

serseri
ekledi

Mavi gömlek asılı
Ben verdim parasını
Kim yarimle gezerse
Satarım anasını
no:7267

cansu= aşk
ekledi

Masrapanin kalayi,
Kizlar çeker halayi,
Allah için söyleyin,
Var mi askin kolayi.
no:7270

burcu
ekledi

karagözlerine tutuldum
bekledim seni durdum
artık gelme istemem
ben başkasına vuruldum
no:7279

GAMZE EDA
ekledi

BAKKALDAN KİBRİT ALDIM
ÇAT ÇAT YAKAYIM DİYE
MAHALLEDE YAR SEVDİM
ÇIKIP ÇIKIP GÖREYİM DİYE
no:7286

eytu
ekledi

koyun keçi otlatırım
düşmanlarımı çatlatırım
verselerde benim yarimi
yükseklerden atlatırım
no:7288

ayşe
ekledi

oğlum taşa oturma
pantolonunu batırma
sana kaç kez dedim
şu kıza takılma
no:7289

Enes
ekledi

Mani Benim Ezberim.
Kan Ağlıyor Gözlerim.
Ben O Yarin Yolunu,
Ölene Dek Gözlerim.
no:7290

Enes
ekledi

Mani Benim Ezberim.
Kan Ağlıyor Gözlerim.
Ben O Yarin Yolunu,
Ölene Dek Gözlerim.
no:7291

mehmet karaman
ekledi

arabam dört teker
sofuluya yük çeker
sofulunun kızları
diyarbakırlara yağ çeker
no:7293

yorgun_düşler
ekledi

denize bak suya bak
dağlara bak tasa bak
ben yarimden ayrılmam
içimdeki sevdama bak
no:7297

elif
ekledi

karşıda kara çalı
kararıp durma çalı
ben sana varırmıyım
sümüklü sıracalı
no:7299

ibrahim yeral
ekledi

masa uzerinde bardak
yuvarlaktir yuvarlak
bu zamane kizlari
hem guzel hem de manyak
no:7306

zeynel ateş
ekledi

damda beygir kişniyor,
su verdim içmiyor,
bıyıkları çıkmadan,
gelip beni istiyor...
no:7309

gamze
ekledi

yerde buldum on kuruş
on kuruşun dibi boş
sevenlere kız verin
sevenlerin oğlu hoş
no:7310

hakan
ekledi

aldım aşkın tüfeği
vurdum bir kac karaca
dünya bir yar sevdim
kaşı gözü karaca
no:7312

SEDA
ekledi

KAYALAR YARILMASIN
YAR BANA DARILMASIN
YAR BANA DARILIPTA
ELLERE SARILMASIN
no:7313

mediha
ekledi

çeşme başındaydı
yedi yaşındaydı
elindeki saz ile
türkünün başındaydı
no:7342

sadece nefret
ekledi

mani mani mendilden
çıra yaktım kandilden
gel otur mani diyek
sen agızdan ben dilden
no:7351

gülüm benim
ekledi

atı çaktım otlasın
ayakları toplasın
beni bırakıp giden
gece gündüz hortlasın
no:7359

betül
ekledi

bizim köyün kızları
sürmelidir gözleri
gözlerine bakarken
kaçırdım öküzleri
no:7362

yakısıklı
ekledi

al salım yesil salım
dağlarda dolasalım
tenha tenha yerlerde
seninle bulusalım
no:7387

nesrin&ayşegül
ekledi

yar dedim:bıraktı gitti
mavi mavi gözlerin
seni hep özledim
göz kırptım gelmedin
no:7391

arşu
ekledi

BEN GÜLÜ SEVERİM
SENDE GÜLÜ SEV
BEN SENİ SEVERİM
SENDE BENİ SEV
no:7392

batuhan
ekledi

masa ustunde kasık
penceremiz acık
anne benim sucum yok
kızlar bana asık
no:7401

mert akgül
ekledi

kuş kafese girmiyor
buna aklım ermiyor
hiç boşuna ah çekme
annem beni vermiyor
no:7404

DOĞUKAN
ekledi

ZEYTİN KARA BEN KARA
ZEYTİNE VERMEM PARA
GEL YARİM BULUŞALIM
ONBİRE ÇEYREK KALA.
no:7405

gülçin duman
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl söylesem sana
İlk harfine baksana
no:7408

büşra
ekledi

ben liseli aşık
elimde kalem kaşık
aşkı yetim bitirtim
sana kaldı bulaşık
no:7409

oğuzhan aydın
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
şu iskenderun kızları
hem dondurma hem kaymak
no:7411

Batuhan Saydam
ekledi

Su içtim kana kana
sular akar yana yana
yüzün hiç görmedim
bilmem gidem ne yana
no:7419

ahmet dikbıyık
ekledi

armudun dibi kuyu
uyu sevdiğim uyu
eller bana sarhoş diyor
içtiğim üzüm suyu
no:7421

ABDULAZİZ
ekledi

Şeftalimi ekemedim
Suyunu içemedim
Abim askere gitti
Elinden öpemedim
no:7422

emre karagülle
ekledi

mavi mavi masmavi
gözleri boncuk mavi
bir gördüm aşık olum
bu gelen kimin yari
no:7424

gül kız
ekledi

gökten bir sepet iniyor
pırıl pırıl parlıyor
içinde dünya güzeli
hacer uyuyor
no:7431

muhammed ömer
ekledi

selam dediler
yarini sana vermez dediler
yalvarıyom mevlama
o yari bana ver diye
no:7441

sonay
ekledi

yemenimin ucları
cıkamam yokusları
selam edin yarime
yedi köyün kazları
no:7444

çiğdem
ekledi

seni seviyorum diyen
seni seven değildir.
asıl söylemekten çekinen
seni gerçekten sevendir
no:7456

çiğdem ile...........
ekledi

seni seviyorum diyen
seni seven değildir.
asıl söylemekten çekinen
seni gerçekten sevendir
no:7458

çiğdem
ekledi

koptuğu yerde bırak
bu masal böyle bitsin
bir zamanlar herşeyimdin
artık hiçbirşeyimsin
no:7459

zübeyir karaca
ekledi

Aşk kalbimde vokan gibi
en sevdiğim kazan dibi
zülfiye zülfiye etme beni
deli cabucak döngeri.
no:7462

prenses
ekledi

denizin dibi mildir
beni söyleten dildir
peki sorayım sana
manici şahı kimdir
no:7469

serseri aşık
ekledi

tarlalarda pırasa
dallarına kar yağsa
ölüm allah ın emri
şu ayrılık olmasa
no:7471

aşık m r l
ekledi

kalbimden bir parça koptu
seninle beraber kayboldu
kalbim kanadı
her gün seni aradı
no:7472

betty
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşçu dul olmuş
şu gelen kıza bak
ne güzel gelin olmuş
no:7478

fatma pekcan
ekledi

masa üstünde yılan
yılan boynuma dolan
işaretten anlamaz
eşşek kafalı oğlan
no:7479

sertann
ekledi

davulumun ipi tura
size geldim vura vura
çok bekletme sertan kardeş
kollarım koptu vura vura
no:7482

asikkiz
ekledi

Ankara asmasıyım,
İstanbulun basmasıyım
Bana doktor getirmeyin
Ben Sevda Hastasıyım
no:7483

MURAT AY MALATYA
ekledi

MAYDONUZ DESTE DESTE
KIZ GEL BENI ISTE
ANAM BABAM VERMESE
OTUR ALLAHTAN ISTE
no:7486

gökhan duran
ekledi

Ceylan gibidir yüreğim
Basmalıdır Yarim
Ben Bir Kıza vurulmuşum
Beterdirr halim
no:7487

manici baba
ekledi

Dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir arkadaşım var
seda sayandan bile güzel
no:7492

MELİS GÜLMEZ
ekledi

Kara Gözlüm Ağlama
Yüreğimi Dağlama
Ben Bu Yare Giderken
Kesinlikle AĞLAMA
no:7494

onurcan
ekledi

masa üstünde bıcak
parmağını doğruyacak
ana haberin olsun
abim kız kaçıracak
no:7498

DESTİNY
ekledi

hacılar harebesi
geliyor davul sesi
kendisi gönül vermiş
bırakmıyor babası
no:7501

erolamedi
ekledi

vur hançeri kalbime
kalbim kana bulansın
fazla derine inme
çünkü orada sen varsın
no:7503

erolamedi
ekledi

diyarbakır yolunda
sevdiğim başkasının kolunda
üzülme sevdiğim
alacağım seni sonunda
no:7505

erolamedi@hotmail.com
ekledi

gelen benim olacak
giden benim olacak
sevdiğim neredesin
bunlar beni yutacak
no:7507

tülin ersöz
ekledi

köprü altından geçtim
kuzulara ot biçtim
darılma hanım teyze
oğlunla dalga geçtim
no:7514

melek
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
ölmeyipte sürünenler
aramızı bozanlar
no:7517

mustafa bişkin
ekledi

degirmene giderim
yeşil etek giyerim
çok bakma eşoglueşşek
seni rezil ederim
no:7522

cehennem
ekledi

merdivenim kırk ayak
kırkına verdim dayak
dediler yarin geliyor
seyirttim yalın ayak
no:7525

Musab
ekledi

ben yarimi arıyorum
geçmiyor günler geceler
kaynanam mani oldu
dediler gün gelecek
no:7528

AYŞE A.
ekledi

PERİ PERİ DEDİLER
HEP RÜYAMA GİRDİLER
İÇİMİZDEN EN GÜZELİ
ÖZGE ÖĞRETMEN DEDİLER
no:7537

ebrarnur
ekledi

Ağaçlar kalem olsa,
Yapraklar kağıt olsa,
Yazılmaz Senin sevgin,
Deniz mürekkep olsa...
no:7540

ilhan demir
ekledi

masa üstünde roman
okurum zaman zaman
ben yarime gidecem
subay olduğum zaman
no:7546

TUBA OĞUZHANOĞLU
ekledi

SEN GÜLLERE ÖZENME
GÜLLER SANA ÖZENSİN
ÜZME TATLI CANINI
SEN GÜLLERDEN DAHA GÜZELSİN
no:7551

neray
ekledi

gittim arpa biçmeye
eğildim su içmeye
dediler yarin geliyor
kanat aldım uçmayaya
no:7556

ÇÖMLEKCİLİ
ekledi

kara kazan tasmazmı
gun gedikten aşmazmı
sil yarim göz yaşlarını
ayrılan kavuşmazmı
no:7562

memiş özkaya
ekledi

Entarinin filesi,
Saçının ondelesi,
Sevdi de almadı,
Ortaokulun delisi.
no:7566

semanur yağmur
ekledi

dolmuş gelıyor dolmuş
dolmuşun rengı solmuş
içindekı erkekler
kızlara aşık olmuş
no:7587

Hülya
ekledi

Hay puşular puşular
el değmeden hışılar
yedi yıl sevda çektim
yeni duydu komşular
no:7601

Burak
ekledi

Kara kayışı yağladım
sol böğrüme bağladım
ben sizin kapıdan geçince
yarim diye ağladım
no:7603

feyza bayrak
ekledi

caminin minaresi yok
içinde düzeni yok
gümüşhaneden bakınca
benden güzeli yok
no:7610

tuğba tabakoğllu
ekledi

merdane beyim merdane
altın saatler gerdane
benim beyimi sorarsanız
o civarlarda bir tane
no:7636

dj emsy
ekledi

karanfil verdim sana
kanın kaynasın bana
senin gibi güzeli
doğuramaz her ana
no:7639

ardaa
ekledi

sevdim deyip üzerler
kaş göz yapıp isterler
bu bizim köyün kızları
gizliden naz ederler
no:7646

maraz
ekledi

köprü altında durdum
manime mani vurdum
senin gibi maniciyi
kaz kümesine koydum
no:7651

hafize
ekledi

sivas'ın güzelleri
çoktur isteyenLeri,
benim gönLüm sende kaldı
gel artık iste beni
no:7658

cansu
ekledi

kara tren kayda gel
askerleri sayda gel
askerlerin içinden
sevdiğimi kapta gel
no:7670

cansu
ekledi

kara tren kayda gel
askerleri sayda gel
askerlerin içinden
sevdiğimi kapta gel
no:7671

cansu
ekledi

kara tren kayda gel
askerleri sayda gel
askerlerin içinden
sevdiğimi kapta gel
no:7672

nilgün
ekledi

güller güzeldir fakat
dikeni acıtır derler
niçin acıtsınki
tutmasını bilmiyorsa eller
no:7673

nurettin
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengisolmuş
birde baktımki adananın
kızları domatesten ucuz olmuş...
no:7682

MELİSA ALGAN
ekledi

ATLILAR GELDİ ATLILAR
KIRMIZI KIRAVATLILAR
CEYDAYI KAÇIRDILAR
MAYMUN SURATLILIAR
no:14068

sertan aydın
ekledi

armut dalda asılsın
kara gözlüm nasılsın
ikimizin sevdası
gastelere basılsın
no:7686

sertan aydın
ekledi

üzümün asmasıyım
pazen basmasıyım
anne doktor getirme
ben yarin hastasıyım
no:7687

meltem
ekledi

keten gömlek tendedir
saçakları yerdedir
dünya güzelle dolsa
yine gönlüm sendedir
no:7695

zehra yıldız
ekledi

onun kalbi çok geniş
sana aşkı görülmemiş
sen ona evet demeden
o sana kalbini vermiş
no:7700

lale
ekledi

sevme sevsinler
sana değer versinler
ağlama ağlat ki
kıymetini bilsinler
no:7709

dünya
ekledi

Aya baktım ay beyaz
kıza baktım kız beyaz
cebe baktım para az
bu kız bayaramaz
no:7715

gül selenay
ekledi

bahçelerde patlıcan
ben askere yazılcam
ben askerden gelince
fidan boylu kız alcam
no:7716

eda cako
ekledi

sen gel bana yarim
sen git ona yarim
bana donecek olursan
gerisini sen dusun yarim
no:7719

ilhan
ekledi

atası köz öldurur.
sürmeyi göz oldurur.
yiğidi kılıc kesmez.
bır kötü soz oldurur.
no:7721

AYŞE AKA
ekledi

BAK BU ÜZÜM TARLA
PARLA SEVDİGİM PARLA
SENİ ÇOKTANDIR GÖRMEDİM
UZAKTAN MENDİL SALLA...
no:7736

@Y$£--MUR@T
ekledi

İki tahta kalındır
kayınbaba zalımdır
ne kadar zalım olsa
oğlu benim malımdır...
no:7737

dilara
ekledi

doğru dedin şehzade
kardeşlik içimizde
benden sonra gelen kardeş
bir mani yaz sende....
no:7738

Emre ÇALIBAŞI
ekledi

Bursa'nın kestanesi
Bir kilo birtanesi
Benim sevdiğim kişi
Bir evin birtanesi
no:7763

Murat
ekledi

Dağda vurdum tavşanı
Kızarmış alma yanı
Kabre nasıl koyarlar
Muradın olmayanı
no:7773

Murat
ekledi

Bahçelerde bibersin
Bilirim yar güzelsin
Sana meyil veremem
Yirmilisin gidersin
no:7774

elif buz kır
ekledi

şeftali dalındayım
sehitkamil yolundayım
eher annem sorarsa
sevgilimin yanındayım
no:7776

manısalı
ekledi

saatım var koldadır
duruyor calısmıyor
yarımın resmı var
bakıyor konusmuyor
no:7778

adem kadri cizreliler
ekledi

Tren gider mersine
Tekelleri tersine
Yedi köy kurban olsun
Adem abinizin sesine
no:7779

irem
ekledi

ağlarım çağlar gibi
derdim var dağlar gibi
her gelen bir gül ister
sahipsiz bağlar gibi
no:7784

irem
ekledi

ağlarım çağlar gibi
derdim var dağlar gibi
her gelen bir gül ister
sahipsiz bağlar gibi
no:7785

taiir
ekledi

Sepet sepet üzüm var,
Bende sende gözüm var,
Senden başkası haramdır,
Dünya ahret sözüm var.
no:7789

gizemli
ekledi

Saçım uzun örmezler ,
beni sana vermezler
Elimden tut kaçalım ,
karanlıkta görmezler.
no:7790

ecem
ekledi

Kale başı pıtırak
Gel hepimiz oturak
Oturmadan ne çıkar
Düğün yapak kurtulak...
no:7791

mustafa şık
ekledi

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
no:7794

galatalı277
ekledi

Değirmen dönmez oldu
selamın gelmez oldu
selamım gelmeyeli
gül yüzüm gülmez oldu
no:7808

ulvi
ekledi

Ne Orhan Ne Ferdi
Bir Tek Sen Anladın Derdimi
Söylesene Müslüm Baba:
ulvi Nereden Sevdi O Zalimi
no:7811

güzel kız
ekledi

aşk bir havuza benzer
içine enayiler düşer
vallahi ben düşmedim
arkamdan ittiler
no:7816

beşir
ekledi

çarşıdan aldım limontuzu
şıngır mıngırın kızı
dayım bir avrat aldı
ne tadı var ne tuzu
no:7822

beyza
ekledi

maniye maraz derler
güzele kiraz derler
sen gibi maniciye
küllükte horoz derler
no:7825

DeatH
ekledi

burası muştur
yolu yokuştur
giden gelmiyor
acem ne iş oluyor
no:7826

ÖMER_27
ekledi

UÇAĞIM HAVALANDI
GAZİANTEPE YUVARLANDI
KOŞUN DOKTORLAR KOŞUN
ARTİS ÖMER YARALANDI
no:7828

rgz fdgrd
ekledi

İşte geldim iki büklüm
Üstümdedir davul yüküm
A benim ağalarım
Selamun aleykum
no:7829

okan kaplan
ekledi

karşı köyün camisi
yanıyor minaresi
kara gözlü yarimin
geçiyor cenazesi
no:7840

elifcan
ekledi

vur hançeri kalbime
kalbim kana bulansın
sakın derinlere inme
çünkü orda sen varsın
no:7841

elifcan
ekledi

kalkın kızlar gezelim
inci mercan dizelim
gücenmeyin artık bana
heppinizden güzelim
no:7842

xuper_fb
ekledi

mektup yazdım kış idi
kalemim gümüş idi
çok daha yazacaktım
parmaklarım üşidi
no:7848

xuper_fb
ekledi

mektup yazdım kış idi
kalemim gümüş idi
çok daha yazacaktım
parmaklarım üşidi
no:7849

tugba karki
ekledi

findik fistik olurmu
ates yastik olurmu
sen orada ben burada
boyle dostluk olurmu
no:7850

Es_Es'lim
ekledi

Gemi gelir Yanaşır
içi dolu çamaşır
esentepe kızları
kamil diye ağlaşır
no:7851

FIRAT
ekledi

Ekinler dize kadar
Gel biraz bize kadar
Sana çorap öreyim
Topuktan dize kadar.
no:7852

manilerimiz.com
ekledi

Bizim evin önünde
Güvercinin izleri
Alaca çiçek gibi
Sevdiğimin gözleri.
no:14082

merve ve gülsaar
ekledi

pilav pişirdim yavan
üstüne kesdim sogan
yatagına uzanmış
uyan askerim uyan
no:7854

volkan t.
ekledi

arabadan iniyor
beni benden ediyor
o sempatik gözleri
içimi ısıtıyor
no:7866

tugba karki
ekledi

karanfilin dalina
bakin eller halime
sizi kurban ederim
karagozlu yarime
no:7868

seher
ekledi

Elmanın yarısıyım
limonun sarısıyım
dokunmayın bana
padişahın karısıyım
no:7871

ŞADİYE
ekledi

HAVADA GIRLANGIÇ.
KANATLARI ANGIÇ ANGIÇ.
BENİ SENDEN AYIRAN.
{kan}KUSSUN AVUÇ AVUÇ.
no:7878

zynp_nur_arsln
ekledi

karşıda kara delik
dallarını eğerik
biz adıyamanlıyık
öledek severik
no:7898

emrah keleş
ekledi

karşıda kara:kedi.
ağzında keklik:eti
verin benim sevdiyimi
yoksa yıkarım bu memleketi
no:7899

özlem
ekledi

Kuşanenin kapağı
ici dolu yapağı
biz bir gelin alıyoz
ak hevla topağı.
no:7900

derya sucu
ekledi

menü menüyü açar
menüden kaldım naçar
kırılasın parmaklar
yarsız yorgan açar
no:7903

adilkılınç
ekledi

dosttan olmaz yavuklu
babamın başı kavuklu
ben yarimi isterim
zurnalı davullu
no:7910

cemre
ekledi

gel yanıma gel
gir gözüme gir
seni sevdim neye yarar
kalbim buna yanar
no:7911

meri
ekledi

mini mini fareler
camdan içeri girdiler
daha yazacaktım ama
kalemimi yediler
no:7912

bülo baba
ekledi

gözlerin kal diyor
dudakların git
kafanda vardır
kocaman bir bit
no:7914

thehacker
ekledi

bizim evin arkası
kiremit fabrikası
erkeklerin kafası
konterpilak tahtası
no:7920

aydoğan şahin
ekledi

yaza yaza yaz geldi
derelere kaz geldi
daha yazacaktım ama
mürekkebe zam geldi
no:7931

kumru
ekledi

mısır ektim azmasın
gelen geçen kazmasın
yar üstüne yar seven
gençliğine doymasın
no:7932

göktuğ
ekledi

mani benim ezberim,
kan ağlıyor gözlerim.
ben o yarin yolunu,
ölene dek gözlerim.
no:7933

ŞİRİN ŞEYMA
ekledi

LAHANAYI HAŞLADIM
DOĞRAMAYA BAŞLADIM YARİM
AKLIMA GELİNCE
AĞLAMAYA BAŞLADIM
no:7939

ÇILGIN DADAŞ
ekledi

karşıda kara kedi
ağzında keklik eti
verin benim sevdiyimi
yoksa yıkarım bu memleketi
no:7940

selda
ekledi

yaşil giyme cimen olur
mavi giyme bulut olur
sarı giyme güneş olur
kırmızı giyme aşık olur
no:7942

yfod
ekledi

güller kırmızı
menekşeler mor
seni nasıl sevdiğimi
gel kabime sor
no:7974

arşu
ekledi

elma dalda tekleme
yar saclarin ekleme
gidiyorum gurbete
gelir diye bekleme
no:7976

Crazy İnci
ekledi

Çaya inesim geldi
Şeker yiyesim geldi
Ala gözlü ablamı
Gene göresim geldi
no:7984

Muhammed ali oğuz
ekledi

havada bulut varmı
bahçede dut varmı
ben yarimi kaybettim
bulmaya umut varmı
no:7985

Büşra erken
ekledi

Kaynana kazan karası
Görümce allah belası
Damat beyi sorarsan
Yaş pastanın ortası
no:7988

semanur ünal
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolumuşun rengi solmuş
benim sevdiğim oğlan
dolmuşa şöför olmuş
no:8000

ÇİĞDEM BAYRAKER
ekledi

GÜNÜ GÜNÜNE
GÜLÜ SEVENE VER
SEVMEK GÜZEL ŞEY
KIYMETİNİ BİLİNE VER
no:8009

dilara
ekledi

elinde bir cicek
sevecek sevmeyecek
ulan essoglu essek
cicek nerden bilecek
no:8010

sinem kılınç
ekledi

vur hançeri kalbime
kalbim kana bulansın
fazla derine gitme
çünkü orada sen varsın
no:8013

MERVE KILINÇ
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl söylesem ama
İlk harflerine baksana
no:8016

MERVE KILINÇ
ekledi

Maniye Maraz Derler
Güzele Kiraz Derler
Kime Derdimi Açsam
Bu Dert Sana Az Derler
no:8017

çılgın
ekledi

evleri yapan usta
yıksın yeniden yapsın
pencere bırakmamış
delikanlılar baksın
no:8021

çılgın
ekledi

bizm evin önünde
ayvalar şişman olur
ilk yarini almayan
sonunda pişman olur
no:8022

Gobelek
ekledi

Pencerem de tül perde
Perdenin ucu yerde
Dostlar ben sevdalıyam
Çare bulun bu derde.
no:8035

Gobelek
ekledi

Kara tavuk kanatlı,
Karşıdan gelir atlı,
Benim bir sevdiğim var,
O herkesten çok tatlı.
no:8036

@Y@Z
ekledi

Tarlada darı
Yaprağı sarı
Beni yarimden ayırdı
O karga burunlu karı
no:8039

Editör
ekledi

Taştan atla kaynana,
Keten katla kaynana
Oğlun beni boşamaz,
Yat da geber kaynana!
no:12021

gizemli_kızz
ekledi

sarıyı severdi
sarı gömlek giyerdi
sarışınla evlendi
sarılıktan geberdi
no:8058

küpranur
ekledi

ali derler adına
hergün gider oduna
söyle komşu oğluna
doğru gitsin yoluna
no:8061

küpranur
ekledi

ali derler adına
hergün gider oduna
söyle komşu oğluna
doğru gitsin yoluna
no:8063

seda KARALAR
ekledi

masa üstünde koku
al bu mektubu oku
seni gördüm göreli
gözüme girmez uyku
no:8064

betül
ekledi

deniz ne derin
dibi ne serin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin
no:8068

YARİM^^MM
ekledi

Bahçede darım kaldı
Ağaçta narım kaldı
Aç bahçeci bahçeyi
İçinde yarim kaldı
no:8087

sevim yurtman
ekledi

ATLI GELİYOR ATLI
ELİNDE BİR TEPSİ TATLI
ARKADAŞIM GAMZE
ÇOK TATLI MI TATLI
no:8088

halise
ekledi

bakkallarda toz şeker
toz şeker kilo çeker
gıravatın yok ama
dalgalı saçın yeter
no:8089

damla
ekledi

zeytin yağı şişesi
akgülün menekşesi
oturmuş yazı yazar
ciğerimin köşesi
no:8090

eyimas zined
ekledi

karanfilim saksıda
bir yar sevdim Aksu'da
mevlam bizi kavuştursun
akşam ile yatsıda
no:8094

ZELİHA
ekledi

Kadifeden kesesi
Kahveden gelir sesi
Benim sevdiğim yiğit
Bekarların efesi
no:8095

buse tekin
ekledi

denizler kadar derin
rüzgarlar kadar serin
senin en güzel yerin
bana bakan gözlerin
no:8096

güliş
ekledi

beyaz gelınlik giyemem
merdivenden inemem
kusura bakma sevdiğim
seni seviyom diyemem
no:8102

HASAN KILICKIRAN
ekledi

Arabam kum çeker
İstanbula beş çeker
istabulun kızları
mehmet için can çeker
no:8109

arşu
ekledi

yarim benim
seni çok severim
gün gelir dönerim
gözlerinden öperim
no:8115

f.turunc
ekledi

hatıra hatıra dedin
başımın etini yedin
al sana bir hatıra
senin gibi katıra
no:8117

f.turunc
ekledi

Coştum coştum duruldum,
Kız peşinden yoruldum,
Gayri senden vazgeçtim,
Ben ablana vuruldum
no:8118

ünal deni
ekledi

pınar baştan bulanır
orda yarim dolanir
at sevdayı başından
buna canmı dayanı
no:8119

fazıl karabekir
ekledi

hatıra yazdım yaz idi
kalemim kiraz idi
biraz daha yazacaktım
mürekkebim az idi
no:8127

Gülseren
ekledi

Can işte!...Canan hani?
Dert işte!... Derman hani?
Gönül sarayı bomboş
Beklenen sultan hani?
no:8134

deniz
ekledi

aşk deli olur
sevgilin kurulur
aşk olmazsa burada
o ölürde kurtulur
no:8135

ece sıla kaygusuz
ekledi

su içtim kana kana
yar gider öbür yana
yarim seni özledim
azıcık gel bu yana
no:8139

emine
ekledi

leblebi koydum tasa
doldurdum basa basa
sen pek güzelsin ama
azıcık boyun kısa
no:8144

gamze
ekledi

Hatıra hatıra dedin
Başımın etini yedin
İşte benden sana bir hatıra
Okudukça beni hatırLa
no:8151

muhammet
ekledi

masa üstün de bıçak
abim kendini vuracak
vurma abi vurma
bu kız senin olacak
no:8164

büşra
ekledi

Kuş kafese girmiyo
Buna aklım ermiyo
Hiç boşuna ah çekme
Annem beni vermiyo
no:8167

büşra kazdal
ekledi

ayrılık ançerini
hergün bağrıma vurma
sana son bir sözüm var
gül uğruna kör olma
no:8175

ayli
ekledi

leblebiyi koydum tasa
doldurdum basa basa
benim yarim cok guzel
azicik boyu kisa
no:8192

baran akrep
ekledi

bu dağlar kömürdendir
geçen gün ömürdendir
feleğin bir kuşu var
tırnağı değirmendir
no:8195

gizemli kızz
ekledi

masa üstünde kaşık
penceremiz açık
anne benim suçum ne
erkekler bana aşık!
no:8203

kezzy....
ekledi

kara böcekler
duvarı delecekler
istemediğim oğlana
zorlamı verecekler
no:8205

eserli yapı
ekledi

dağlar odun gibi
yüreğim kömür gibi
ah beni görenler
hepsi deli gibi
no:8218

nermin
ekledi

Yarımca?da saz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yârime gül demem
Gülün ömrü az olur
no:8239

betüL
ekledi

Mani mani mendilden,
Çıra yaktım kandilden,
Gel otur mani diyek,
Sen ağızdan, ben dilden.
no:8250

nurten demirkol
ekledi

ay isigi geceler
okudugum heceler
yarim hicmi aklina gelmiyor
sarildigimiz geceler
no:8251

nurten
ekledi

su tokatin yilani
gel dolani dolani
acep nerde gömerler
yarinden ayrilani
no:8252

esra
ekledi

tulumpayı çekerim
gel yanıma şekerim
bu dünyanın kahrını
senin için çekerim
no:8258

HİLAL MUTLU
ekledi

ata bindim kuruldum
kız ben sana vuruldum
keşke vurulmasaydım
çankırıya duyuldum
no:8262

hakan başar
ekledi

üzüm koydum sepete
yar oturur tepede
ben yeni bir yar sevdüm
şan olsun memlekete
no:8263

sedanur kırıkeli
ekledi

Havasından geçilmez
Suyundan içilmez
Biz kepsut kızıyız
bize racon kesilmez
no:8265

manilerimiz.com
ekledi

Ay bulutta bulutta
Mendilim kaldı dutta
Alacaksan al beni
Koyma böyle umutta.
no:14083

nurhan sarı
ekledi

Gülüm kurutmam seni
Suda çürütmem seni
Senelerce görmesem
Yine unutmam seni
no:8279

serap pelen
ekledi

algiydim alsın diye
mor giydim sarsın diye
çeşme başına gittim
sevgilim görsün diye
no:8280

seckin karalalek
ekledi

Kayfe ictim dilim yandi
Dokuldu kilim yandi
Kilimde degilim
Bir deste gulum yandi..
no:8286

betül okur
ekledi

ağçlar sıra sıra
sıralanmış duruyor
ırmaktan akan sular
ayna gibi parlıyor
no:8295

EN AKILLI
ekledi

Neden kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarime doyamam
Götürseler asmaya
no:8296

gizli hayran
ekledi

guzel bir kuş geçti
döndu bana baktı
bende ona bakınca
kafasını duvara çarptı
no:8320

baki güngör
ekledi

mavi gömlek asılı
ben verdim parasını
yarime yan bakanın
satarım anasını
no:8322

derya-fatma
ekledi

masa üstünde kaşık
kaşık çatala aşık
bu mahallenin kızları
hepsi memet e aşık
no:8324

sonaşık
ekledi

yıldızları gözlüyorsan
güneşi izliyorsan
merak etme canım
uğruna yolundayım
no:8325

fulya
ekledi

bağa gel küçük hanım
sana kaynadı canım
mah cemalin görende
sağalır hasta canım
no:8344

fulya
ekledi

sarı çiğdem ak çiğdem
dur da beraber gidem
sen orda ben burda
sabahı nasıl edem ?
no:8345

gezgin can
ekledi

minarede bir kuş var
kanadında gümüş var
eniştemin cebinde
türlü türlü yemiş var
no:8348

Levent ÖZGÜLER
ekledi

Denizin dibi mildir
Beni söyleten dildir
Sana bir şey söyleyeyim
Manici şahı Levent'dir
no:8349

kenan kahraman
ekledi

kapı altı aralık
ne bakarsın analık
kızlar kırkbin liralık
erkekler kokmuş balık
no:8350

arel
ekledi

bahçelerde ısırgan
ırgan yavrum ırgan
seni bana vermedi
kürek kafalı baban
no:8362

Selman
ekledi

Bizim köyün kızları
Sürmelidir gözleri
Gözlerine bakarken
Kaçırdım öküzleri
no:8364

İsmail
ekledi

Siyah saçı örmezler
Seni bana vermezler
Gel beraber kaçalım
Karanlıkta görmezler
no:8366

mihriban çankaya
ekledi

hayran oldum kaşına
kına sürmüşsün başına
senin için güzelim
değer hep gözyaşına
no:8371

yalçın karahan
ekledi

sel gelir deste gider
ayrılan dosta gider
gurbet yansın yıkılsın
sağ gelen hasta gider
no:8373

emre ceylan
ekledi

ana başta taç imiş
her derde deva imiş
bir evlat piir olsada
anaya muhtaç imiş
no:8383

seda oflaz
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
benim güzel yarim
ne güzel gelin olmuş
no:8398

seda oflaz
ekledi

ciyerden yaralıyım
gülerim çağlar gibi
her gelen bir gül ister
sahipsiz bağlar gibi
no:8400

seda oflaz
ekledi

ne gündüz ne gecedir.
NE DEVDİR NE CÜCEDİR
ARZUSU BİLİNMEZ GÖNÜL
BİR BİLMECEDİR
no:8401

mehmedo
ekledi

elimi kestim kan çıktı
karpuzu kestim bal cıktı
sevdiğim kız
karşımda çıktı
no:8402

seda eda oflaz
ekledi

yeşil kamyon doluyor
abim damat oluyor
abim damat olunca
sıra bana geliyor
no:8404

ebru
ekledi

mani benim ezberim
kan ağlıyor gözlerim
ben o yarin yolunu
ölene dek gözlerim
no:8412

mehmet perihan
ekledi

saati taktım koluma
gittim tren yoluna
tam ayşeyi beklerken
özgür geldi koluma
no:8415

mehmet perihan
ekledi

saati taktım koluma
gittim tren yoluna
tam ayşeyi beklerken
özgür geldi koluma
no:8417

DEMET GÜL
ekledi

VUR HANÇERİ KALBİME
KALBİM KANA BULANSIN
FAZLA DERİNE İNME
ÇÜNKÜ ORDA SEN VARSIN.
no:8421

ASKIMSIN....
ekledi

GİTTİMDE BOĞULMADIM
BÖYLE DERİN GÖLLERE
CAHİL İDİM BİLMEZDİM
SENİ VERDİM ELLERE;)
no:8422

zeynep
ekledi

Rengimiz farklı olsun,
Ayrı olsun dilimiz.
Nede olsa dünyamız,
Ortak gezegenimiz.
no:8426

ebe yavrum
ekledi

Ayrı kıtadan gelip,
Hep el ele verelim.
Büyüklere barışı,
Gelin biz gösterelim.
no:8427

MutLuHaN
ekledi

karyolamın yayları
sayarım hep ayları
sevdiğim bize gelse
hazırlarım cayları
no:8440

MutLuHaN
ekledi

Çaya inesim geldi
Şeker yiyesim geldi
Ala gözlü ablamı
Gene göresim geldi
no:8441

AYŞE
ekledi

Hatıra Hatıra Dedin
Başımın Etini Yedin
Al Sana Bİr Hatıra
Sakın Beni Unutma
no:8443

AYŞE
ekledi

Hatıra Hatıra Dedin
Başımın Etini Yedin
Al Sana Bİr Hatıra
Sakın Beni Unutma
no:8444

Metin
ekledi

Bahçelerde kereviz
Biz güzeli severiz
Bize malatyalı derler
Çünkü biz yürekten severiz
no:8445

Metin
ekledi

Sen sevmesini bilseydin
Ben seni terk edermiydim?
Sen beklemesini bilseydin
Sebepsiz sevmezmiydin
no:8447

özenti
ekledi

geçemek geçek geçek
geçerken paçayı çek
ben haftaya düğün isterim
4 davul 8 köçek
no:8448

nermin
ekledi

terzinin makinesı
çık çık eder iğnesi
ben sevdim eller aldı
hayrını görmeyesi
no:8452

fatih
ekledi

Güngelir devran döner
kalpteki birgün söner
unuttunmu vefasız
ne gün gelir ne geçer
no:8459

ebrar taşdemir
ekledi

Manici başı mısın?
Cevahir taşı mısın?
Ayda bir mektup göndersem
Koynunda taşır mısın?
no:8462

ssml 10a
ekledi

ben seni çok sevdim
kalbimi sana verdim
sen benim aşkımı
ekmek arası yapıp yedin
no:8463

gizli prenses
ekledi

hıçkırık tuttu beni
tuttu kuruttu beni
elin OĞLU değil mi
gitti unuttu beni
no:8466

elif
ekledi

iki tahta çaktılar
arasına baktılar
daha yaşım küçükken
nişan yüzüğü taktılar
no:8469

ben
ekledi

inci inci gibisin
bilsen ne cicisin
sana cici diyemem
çünkü canımın içisin
no:8472

PARSALI RAHMİ
ekledi

Mani Mani Mendilden
Çıra Yaktım Kandilden
Gel Otur Mani Diyek
Sen Ağızdan Ben Dilden
no:8475

ezmir
ekledi

denizler kadar derin
ruzgarlar kadar serin
senin engüzelyerin
banabakan gözlerin
no:8481

güllü töngel
ekledi

maşrapanın kalayı
kızlar çeker halayı
Allah için söyleyin
var mı aşkın kolayı
no:8506

melike
ekledi

Arkadaşım nasılsın
Burnun kapıya kısılsın
İkimizin sevgisi
Destanlara yazılsın
no:8508

MERVE Özdoğan
ekledi

Hatıra Hatıra Dedin
Başımın Etini Yedin
Al Sana Hatıra
Sakın Beni Unutma...
no:8522

sema ünal
ekledi

limon ektim tasa
bitmedikaldı kışa
kız ben seni alırdım
askerlık geldı başa
no:8526

sema ünal
ekledi

limon ektim tasa
bitmedikaldı kışa
kız ben seni alırdım
askerlık geldı başa
no:8527

barış
ekledi

karşı köyün camisi
yaniyor minaresi
kara gözlü yarimin
geçiyor cenazesi
no:8532

neşe
ekledi

anne bana terlik al
sakın yeşil olmasın
gideceğim oğlanın
kardeşleri olmasın
no:8533

nazlı kılınç
ekledi

kayalar yarılmasın
yar bana darılmasın
yar bana darılıpta
ellere sarılmasın
no:8534

elif
ekledi

kamyonumuz dört teker
viranşehire kum çeker
viranşehirin kızlerı
koca diye can çeker
no:8539

DADLI CADI
ekledi

YILDIZ ELLE TUTULURMU
SESİM BURDAN DUYULURMU
SEVGİ İÇTEN OLDUKÇA
BU KALP SENİ UNUTURMU
no:8546

umut
ekledi

esmerim biçim biçim
ölürüm bir beş için
hocam bana beş vermez
kopya çektiğim için

no:8550

AhMeT
ekledi

hocamızın gözleri
şiir gibi sözleri
çok hoşuma gidiyor
bu dersdeki halleri
no:8555

aslı gözutok
ekledi

kilitledim seni kalbime
anahtarı attım denize
istesende çıkamazsın
hep orda kalacaksın
no:8558

ALEV
ekledi

Bisiklede binelim
kapı onunde inelim
annem babam sorursa
Lastik patladı diyelim
no:8560

MUHAMMET
ekledi

AÇMA BU DEFTERİ
İÇİNDE GÖZ YAŞI BULURSUN
OKUMA SATIRLARI
HIÇKIRIKTAN BOGULURSUN.......
no:8582

resul açıkgözoğlu
ekledi

arabamız dört çeker
gazikentte kum çeker
gazikenttin kızları
resul baba için can çeker
no:8587

MEHMET GÖKDEMİR
ekledi

GÖZ AYDIN HEPİMİZE,
MÜBAREK GÜNLER BİZE,
ON BİR AYIN SULTANI,
HOŞ GELDİN HEPİMİZE.
no:8596

ismail _ömer
ekledi

siverek yollarında
gül açar bağlarında
Allah canımı alsın
o yarim kollarında
no:8600

ismail ;y
ekledi

elbisesi mor imiş
yar sevmesi zor imiş
ben bir tane yar sevdim
müşterisi çok imiş
no:8601

büşra altın
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
bakın bizim betüle
ne güzel doktor olmuş
no:8602

murat bozbaş
ekledi

günler geçer birer
kuşlar kışın gider
bizim evin kızı
alıp başını gider
no:8617

murat
ekledi

Günler geçer birer
Kuşlar kışın gider
bizim evin kızı
alıp başını gider
no:8618

yaralı
ekledi

yüzüm sarardı
kalbim karardı
seni görünce birden
hepsi toplandı kaçtı
no:8619

kara
ekledi

bir mendil aldım
içine yazı yazılmış
yazıyı okudum
seni seviyorum yazılmış
no:8620

nasılım
ekledi

eski mani direk ister
söylemeye yürek ister
benim karnım tok ama
arkadaşım börek ister
no:8621

esmeray
ekledi

sev seni seveni
ask nedir bileni
hic ardindan aglama
seni birakipta gideni
no:8622

irem
ekledi

aştı aştı geliyor
trabzon otobüsü
beni yardan ayıran
beşikdüzü minibüsü
no:8623

berna tekin
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
yuvamızı bozanlar
no:8625

esmeray
ekledi

ah irinci irinci
nerden aldin pirinci
su kircalinin kizlari
her yerde birinci
no:8634

onur kara
ekledi

arabanın tekeri patladı
kamyonun frenini patladı
benim güzel yarimin
kulağı patladı
no:8635

simge
ekledi

iki tahta çaktılar
arasından baktılar
daha yaşım küçükken
bana nişan taktılar
no:8643

fatma nur erkayıran
ekledi

beyaz sevme kirlenir
sarı sevme çillenir
seveceksen esmer sev
sevdikçe şekerlenir
no:8645

dilarafidan
ekledi

Zeytinlikte gezersin
zeytinleri ezersin
madem benden güzelsin
neden bekar gezersin.
no:8648

ırmak tabakoğlu
ekledi

elbisesi beyazdan
ben anlamam niyazdan
şimdi başım dumanlı
konuşuruz birazdan
no:8661

serseri kız
ekledi

mavi taksi boyandı
kapımıza dayandı
tam bu gece kaçacaktım
zalim abim uyandı
no:8672

selahattin güzel
ekledi

sevgilime kalbimi
verdim saklasın diye
salak dolaba koymus
kokmasın diye
no:8676

dogukan
ekledi

internete girdim baktım
kızların gönlünü aldım
ben yarimi beklerken
başkasına taptım
no:8683

yok
ekledi

Alma attım dereye
Kız çıktı pencereye
Kız Allah'ını seversen
Al beni içeriye
no:8687

burçin
ekledi

karşıda ala inek
tüyleri benek benek
hiç boğazımdan geçmiyor
yarsız yediğim yemek
no:8689

burçin
ekledi

karşıda ala inek
tüyleri benek benek
hiç boğazımdan geçmiyor
yarsız yediğim yemek
no:8690

feride ve yıldız
ekledi

elmanın yarısıdır
başımın ağrısıdır
sevda deyip geçmeyin
ölümün yarısıdır
no:8691

Si@ GOO!!!
ekledi

gün gelir kız gelir
paraya ortak gelir
gelinlik kıza dar gelir
paralar kıza hırs verir
no:8692

faruk
ekledi

Deniz Kızı Alacağım
Denize Dalacağım
Çatla Patla Kaynana
Ben Seni Alacağım...
no:8696

faruk
ekledi

Çankırı Çankırı içinde
Çankırı mağra İçinde
Çankırıya dokunmayın
Aşkım var icinde
no:8700

beke
ekledi

bağcelerde pırasa
yaprağina kar yağsa
bu kızlar bekar kalsa
bana yalvarsa
no:8704

beke02
ekledi

bu dağlar ulu dağlar
etrafı sulu dağlar
ben derdimi anlatırsam
yel durur bulut ağlar
no:8705

BOZDOĞANLAR
ekledi

karşıda kavun yerler
bende gitsem ne derler
oturup biraz yesem
o bunu sevdi derler
no:8709

melike gül
ekledi

biz şahinbeyliyiz
idarede ismimiz
hocalar şöhretimiz
çünkü biz serseriyiz
no:8715

murat bozbaş
ekledi

hayat eser gider
günler hemen geçer
bu hayattan nefret ettim
bu günler ne zaman biter
no:8717

çankırılıyım
ekledi

çankırının kızları
güzeldir gözleri
gözlerine bakarken
kaçırdım öküzleri
no:8718

barış pütgül
ekledi

gemiler gele dursun
yarim tasa el vursun
söyleyin kaynanama
oradan kaybolsun
no:8720

nurcan özpınar
ekledi

bu dağlar ulu dağlar.
eteği sulu dağlar.
hekes yar ile gezer.
yüreğim kara bağlar
no:8724

ahmet alp
ekledi

taş üstüne taş koydum
bir yastığa baş koydum
yarim gelecek diye
sağ yanımı boş koydum
no:8728

seda
ekledi

mani maniye benzer
mani ateşe benzer
eda yı sevmeyenler
bılaşık bezine benzer
no:8735

AYDOĞAN TENİL
ekledi

uçağım havalandı
dereye yuvarlandı
koşun doktorlar koşun
sevgilim yaralandı
no:8738

muharrem
ekledi

Camlar altında durdum
ben o yare vuruldum
gençliğime yanarım
aşkından verem oldum
no:8755

mustafa koşak
ekledi

el el üstünde durmaz
taş taş üstünde kalmaz
ben oyari görmaden
gönlüm aşka doymaz
no:8757

YiĞiT AkBuLuT
ekledi

Sarı iplik dikerim
Gözyaşı dökerim
Yardan gelen mektubu
Kefenime dikerim
no:8758

mustafa koşak
ekledi

el el üstünde durmaz
taş taş üstünde kalmaz
ben oyari görmaden
gönlüm aşka doymaz
no:8759

By RIZAX
ekledi

Nedir senin operatör
Kalmadı bende kontör
Mesajlar gitmez oldu
Hadi ol biraz bonkör
no:8760

mehmet/gizem
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
ben yarime doymadım
doysun kara topraklar
no:8763

murat önder
ekledi

caminin ezanı yok
içinde gezeniyok
çıktım çeşmebaşına
yarimden güzeliyok
no:8768

baki sevimli
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala
no:8771

NUR KUVVETTLİIŞIK
ekledi

Muz Severmisin
Soysam Yermisin
Gözlerimim İçine Bakarak
Seni Seviyorum Dermisin
no:8779

merve dinçkurt
ekledi

Zeytin kara ben kara
Zeytine vermem para
Gel yarim buluşalım
12?ye çeyrek kala
no:8780

yüsraa
ekledi

bu yaşlar sana akar
bu gözler seni arar
neredesin ey yarim
o gözler benii yakar
no:8783

liselim
ekledi

gül ne güzeldir.
dikeni olmasa.
arkadaşlık ne güzeldir
ayrılık olmasa
no:8786

samet yağışan
ekledi

bizim dama çıktım
sağa sola baktım
ben yarimi görünce
bir öpücük attım
no:8791

sinan kerem
ekledi

balık tuttum haşladım
denize atladım
gördünmü kaynana
deniz kızını aldım
no:8801

sinan kerem
ekledi

aldım onu yana yana
su içtim kana kana
senin gibi berrak suyu
hiç görmedim hayatımda
no:8803

TooL
ekledi

Elmayı bütün dildim
Çamura düştü sildim
Ben yarimmin kıymetini
Gittikten sonra bildim
no:8814

evgi
ekledi

Emek verip derdiğim,
Askere gönderdiğim,
Gayri dayanamıyom,
Tez gel gönül verdiğim.
no:8815

Editör
ekledi

Gözleri patlak gelin ,
Çenesi hırtlak gelin
Seni mezar kaçkını,
Suratsız hortlak gelin
no:12022

...
ekledi

Mektup yazdım acele,
Al eline hecele,
Mektup benim hayatım,
Al koynunda gecele
no:8825

yasir
ekledi

Mektup yazdım acele
Al eline hecele
Mektup benim hayatım
Al koynunda gecele
no:8832

murat
ekledi

izmirin kızları
ne güzeldir kaşları
kollarındaki taşları
kapıdaki aşıkları
no:8833

mehmet ramazan
ekledi

çoruma giden yollar
uzadıkça uzarlar
geçme bizim kapıdan
eller bana kızarlar
no:8836

NURGÜL
ekledi

ARMUDUN DİBİ KUYU
UYU SEVDİĞİM UYU
BANA SARHOŞ DİYORLAR
İÇTİĞİM ÜZÜM SUYU
no:8837

nazan
ekledi

bu dağlar kömürdendir
geçen gün ömürdendir
feleğin bir kuşu var
tırnağı değirmendendir
no:8844

osman
ekledi

GÜLÜVAR DİKENİ YOK
BU KIZIN SAÇINDA TOKAYOK
BEN TOKATLI YAR SEVMİŞİM
AĞZI VAR DİLİ YOK
no:8865

şükriye
ekledi

sarı giyer güneş olursun
kara giyer bulut olursun
beyaz giyersen
belki benim olursun
no:8867

korkmaz
ekledi

dağa serdim tentene
topladım tane tane
şu nusaybinin içinde
sevdiğim var bir tane
no:8881

gözde içme
ekledi

bahçelerde börülce
senmi geldin görümce
kardeşin meyve getirdi
sensiz yedik gizlice
no:8884

memet ipek
ekledi

denizin dibindeyim saatin birindeyim beni soran olursa cehennemin dibindeyim
no:8885

AZİZ GÜL
ekledi

uzun uzun kavaklar
dökülür yapraklar
ben yarime doymadım
doysun kara topraklar
no:8891

güsel_cadı
ekledi

gözler göre güz olsun
sür harmanı düz olsun
donsan dokuz yaram var
birde sen vur yüz olsun
no:8896

GÜLTEN
ekledi

entarasi pembeden
leke olmuş giymeden
bir deli yare düştüm
çatlıyorum gülmeden
no:8899

yıldız
ekledi

gelin geldi evimize
şenlik verrdi köyümüze
hoş geldin allı gelin
sefa geldin pullu gelin
no:8901

sevgi altam
ekledi

ben seni pekmez sandım
yüreğimiyakmaz sandım
yediğim tuz ekmeği
başıma kalkmaz sandım
no:8905

aLi_o6
ekledi

mani maniyi açar
mani bilmeyen kaçar
gelin mani diyelim
mani dertleri saçar
no:8907

taysd
ekledi

ne olam ah ne olam
senin yanında olam
ne zaman gelen diyen
ah şimdi nerede olan
no:8908

Bilgehan KAR
ekledi

Kopya Çektim Sırada
Hoca Geldi O Anda
Tam Bir Beş Alırken
Sıfır Çıktı Karşıma
no:8909

Eda
ekledi

masa üstünde biber
annem kendini üzer
üzme kendini annem
damadın benden güzel.
no:8911

burak
ekledi

Bahçelerde gül demet
Yarimin adı mehmet
Mehmet benim olursa eğer
Kimseye etmem minnet
no:8918

Müslüme
ekledi

Denizler kadar derin
Enginler kadar serin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
no:8923

vural koç
ekledi

arpa buğday demeden
bulgur pirinç yemeden
ben yarimi besledim
açlık tokluk demeden
no:8930

ELA GÜZEL
ekledi

BAHÇEDEKİ FİLİZLER
HAYALİMDEKİ İZLER
BU YAZIYI YAZAN ELLER
DAİMA SENİ ÖZLER
no:8931

ELA GÜZEL
ekledi

ayrılma sevgilinden
bal akıyor dilinden
çabuk kurtulacaksın
düşmanların elinden
no:8932

ELA GÜZEL
ekledi

masa üstünde yılan
yılan boynuma dolan
benim sevdiyim güzel
mavi gömlekli oğlan
no:8933

ELA GÜZEL
ekledi

ateşe girip piştim
yanan bir aşka düştüm
genç birini sevmiştim
pek erken ayrı düştüm
no:8934

bulut danış
ekledi

dama serdım tentene
topladım tenetene
diyarbakır içinde
sevdıgım var bitane
no:8936

afyonlummmm
ekledi

zeytinim gumbara
zeytine vermem 10 para
aldık kızınızı gidioz
düşünün kara kara
no:8937

liseli
ekledi

mercimeğim kile kile
sayarım sile sile
biz bir gelin alıyoz
geçinsin güle güle
no:8938

hayru nisa
ekledi

maniye maraz derler
güzele kiraz derler
senin gibi miskine
küllükteki horoz derler
no:8939

GENÇ FENERLİ
ekledi

OKULUN ÇESMESİ,
HEP KUZEYE AKMAZ MI?
SOYLE BANA SEVGİLİM,
AYRILANLAR KAVUŞMAZ MI??
no:8954

GENÇ FENERLİ
ekledi

DENİZLERDEN DERİN
RÜZGARLARDAN SERİN
SENİN EN GÜZEL YERİN
BANA BAKAN GÖZLERİN...
no:8955

gözde içme
ekledi

sevmek çay gibidir
sevilmekse şeker
bizim gibi garipler
çayı şekersiz içerler
no:8957

yasemin
ekledi

karşıdan gelen atlı
altında kilim katlı
anam babam sağ olsa
hepsinden yarim tatlı
no:8960

yasemin
ekledi

onu anla asma yüzünü
elbet tutacak o sözünü
seni seviyorum derken
biran bile kırpma gözünü
no:8961

makbule68
ekledi

Tavandaki fareler
Tıkır tıkır ettiler
Daha fazla yazacaktım
Kalemimi yediler
no:8962

MÜCAHİT
ekledi

YAZA YAZA YAZ GELDİ
MÜREKKEBE ZAM GELDİ
DAHA YAZACAKTIM AMA
ON SAYFA AZ GELDİ
no:8964

aslıhan
ekledi

birisi peşinden gelir
arkasından deli denir
sen onlara aldırma
onlar senden daha delidir
no:8981

ağrılı tuba
ekledi

Dere boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Ben atama doymadım
Doysun kara topraklar
no:8982

nurgül çelik
ekledi

aşk bir haraptır .
içilecek şaraptır.
sevilmeden sevme.
gerisi ızdıraptır.
no:8983

oğuzcan
ekledi

Evlerin önü yeşil
Giymişsin yeşil yeşil
One güzel entare
Yana döner yeşil yeşil
no:8986

ezgi
ekledi

zalim eli yıkmadı
talih iyi çıkmadı
ne arsız gönlüm varmış
vefasızdan bıkmadı
no:8993

sema
ekledi

siyah saçı örmezler
seni bana vermezler
gel bu gece kaçalım
karanlıkta görmezler
no:9006

urfalı a.fatih
ekledi

urfalıyam ağam ben
herderde devalam ben
yarime selam gönderin
ölmemişem sağam ben
no:9014

ZEHRA: NASIL
ekledi

GÜLÜM KURUTMAM SENİ
SUDA ÇÜRÜTMEM SENİ
SENELERCE GÖRMESEM
YİNE UNUTMAM SENİ
no:9029

mehmet el
ekledi

üştü üştü su üştü
mendilim suya düştü
ağlayın kızlar ağlayın
askerlik bize düştü
no:9032

OSMAN ÖZGÜL
ekledi

AŞK Kİ AH İLE YANMAKTA
GÜLKİ PARFÜM GİBİ KOKMAKTA
NİCE CANLAR VAR HAYATTA
BİRBİRİNİ KOVALAMAKTA
no:9037

SAVAŞ İZGİ
ekledi

GÜN GELİR DEVRAN DÖNER
EN SONUNDAŞK SÖNER
UNNUTMU BENİ
GÖZLER SÖYLER
no:9055

muharrem
ekledi

dozer geliyor dozer,
çekilin yoldan ezer,
bu dünyanın kızları;
erkeklerin peşinden gezer.
no:9059

ALİ POLAT
ekledi

ben bir tombul biberim
yuvarlanıp giderim
çok kıskanma kaynana
kızını alır giderim
no:9060

HaTiCe
ekledi

Kılıçözü zemzem akar
Bahçeler gül kokar
Kırşehir'den başkasına
Aklı olan nasıl bakar
no:9066

özger ş.urfa
ekledi

tabancam dolu saçma
sırrını her yerde açma
8 tene yaram var
dukuzuncuyu sen açma
no:9070

GÖZDE NUR AKÇA
ekledi

masa üstünde roman
okurum zaman zaman
kız ben seni alırım
doktor olduğum zaman
no:9072

Editör
ekledi

Evlerim ıssız kaldı
Destiler susuz kaldı
Evdeki yengelerim
Görümcesiz kaldı.
no:12059

manilerimiz.com
ekledi

Bahçelerde boz çiçek
Üstünde gezer böcek
Alacaksan al beni
Ne var böyle üzecek?
no:14084

Aşkitom
ekledi

Leylekler sıra sıra
Durma sevdiğim beni ara
Sana bir mani yazdım
Otur da oku ara sıra
no:14130

betül
ekledi

ellerin mum gibi
eriyorum tuz gibi
Allah bizi ayırmasın
leylayla mecnun gibi
no:14113

irem
ekledi

Ak yüzü parmak gibi
Sevdiğim kaymak gibi
Beni yardan ayıran
Devrilsin kavak gibi
no:14100

Almira Okumuş
ekledi

Bilecikte tuz bitmez
İstasyonda kız bitmez
Bileciğin kızları
Olur olmaza gitmez
no:9081

emel k.maraş
ekledi

tiren gelir tüttürür.
düdüğünü öttürür.
ben yarimi çok sevdim
oda bana öptürür
no:9090

afyonlu
ekledi

fatma ala bacak
tavukları sayacak
nuri beyin cebine
ipek mendil koyacak
no:9100

gülsüm
ekledi

tren gider mersine
teker gider tersine
7 kız kurban olsun
abim gider askere
no:9102

arşu
ekledi

ben bir deli asik
elimde catal,kasik
aski yedim bitirdim
kaldi sana bulasik
no:9114

kübra
ekledi

sen bir meleksin
dağda gezen ineksin
ot versem yemezsin
ALLAH belanı vermesin
no:9118

İsimsiz
ekledi

Yaşıyorsam Nedenimsin
Ölmüş İsem Sebebimsin
Herkes Bunu Böyle Bilsin
4-a Birtanesin
no:9120

aysima
ekledi

kaleden indim ancak
elinde demir sancak
ne kız oldum ne gelin
ateşe yandım ancak
no:9124

şükrü
ekledi

masa üstünde hızar
hızar boynumu çızar
hiç ışmardan anlamaz
eşşek kafalı kızlar
no:9135

maide
ekledi

Denizler kadar derin
Rüzgarlar kadar serin
Senin en güzel yerin
Kahverengi gözlerin
no:9139

idris
ekledi

At üstünde urgan yok
Yol üstünde yorgan yok
Şu Balıkesir'de
Bana göre kız yok
no:9146

idris
ekledi

gök güveç pişrdim
toprak tenceresinde
gel buluşalım yarim
mutfak penceresinde
no:9147

feyza ve halit
ekledi

ramazan geldi dayandı
camiler nura boyandı
top atıldı kandil yandı
kalbimiz ona inandı
no:9148

zeyno
ekledi

sevmek çay
sevilmek şeker
bizim gibi garipler
çayı şekersiz içerler
no:9153

Meryem demir
ekledi

Annem entare almış,
Siyah dalları varmış,
Keşke sevmez olaydım,
Yarimin yari varmış.
no:9154

kimmiş
ekledi

seviyorum ama kimi
en tatlı birisini
nasıl söylesem sana
ilk harflerine baksana
no:9157

kenan özdemir
ekledi

sarı sarı elmalar
içinde kurtlar var
bizim sınıftaki kızlar
ders dinlerken uyuklar
no:9161

Seyfî
ekledi

Yeni geldim sözelden Çağrı attım özelden Cilt sorunum var ama Vazgeçmem hiç güzelden
no:9164

samet topçu
ekledi

Bostanlarda fasuluye
anam gitti gezmeye
ben anamdan ögrendim
inci boncuk çizmeye
no:9168

ayşegül
ekledi

Asmaya bak asmaya
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya
no:9169

gizem
ekledi

Gayadan öküz bakar
Öküzün arnı sakar
Delikanlı dururken
Sakallıya kim bakar
no:9170

Meryem Demir
ekledi

Saçlara bak saçlara,
Beşer beşer örmüşler,
Gece rüyamda gördüm,
Seni bana vermişler.
no:9175

sibel
ekledi

portokal portokal
ben istemem kor topal
benim bir yarim var
alt1n kafesten bakar
no:9177

emre
ekledi

elmayı bütün dildim
yere düştü sildim
ben yarimin kıymetini
gittikten sonra bildim
no:9178

sibel
ekledi

testiyi vurdum gumlesin
adem olan dinlesin
beni de yardan ayiran
kapi kapi dilensin
no:9184

fatma altınova
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
sevdiğim kız senin olacak
no:9187

1963 S£RH@D
ekledi

Kara Tren Gidiyor
Çuf Çuf Ötüyor
Her Zaman Olduğu Gibi
Sana Selam Söylüyor.
no:9191

Dilay
ekledi

iki gelin yan yana
ortadaki kaynana
kaynananin nesi var
fistik gibi oglu var
no:9204

Dilay
ekledi

teyzenin kizini gordum
galiba asik oldum
napayim napayim
en iyisi kizi kacirayim
no:9205

Dilay
ekledi

sepet sepet yumurta
sakin beni unutma
unutursan kuserim
mektubunu keserim
no:9214

doğukan
ekledi

Emek verip derdiğim,
Askere gönderdiğim,
Gayri dayanamıyom,
Tez gel gönül verdiğim.
no:9220

emre baş
ekledi

altın yüzük var benim
parmağımda dar benim
şu ordunun içinde
kömür gözlü yar benim
no:9222

erkan
ekledi

güller kırmızıdır,
menekşeler mordur,
seni nasıl sevdiğimi,
gel kalbime sor.
no:9223

Abdülmetin IŞIK
ekledi

Elmalarım var kırmızı
Sevdim bir vefasız kızı
Elmalarım helaldir
Yapmaz karında sızı
no:9239

Abdülmetin IŞIK
ekledi

Suç muydu sevmek seni
Kanattın ya yüreğimi
Keşke görmez olaydım
O güzel gözlerini
no:9240

şeyma ipçi
ekledi

seviyorum ama kimi
entatlı birisini
nasıl söylesem sana
ilk harflere baksana
no:9249

suna akkaya
ekledi

al giydim alsın diye
mor giydim sarsın diye
kimselere varmadım
yarim alsın diye
no:9257

z. tokgöz
ekledi

Tesbihim düzüm düzüm
ağlıyor iki gözüm
ağlama döndüm ağlama
inşaallah gelirim güzün
no:9259

münevver kurt
ekledi

Kara koyun etli olur
kavurması tatlı olur
dul avradın iyisi
Kırk kızdan kıymetli olur
no:9260

axaraylı_AYAZ
ekledi

yazı yazdım satıra
ölüm gelmez hatıra
eğer birgün ölürsem
bu defter kalsın sana hatıra
no:9262

sonsuz
ekledi

güneş gider batmaya,
selam söyle Fatmaya,
çoban cahil ne anlar,
karyolada yatmaya
no:9266

dilan ve aysima
ekledi

kaynana kazan karası
görumce yurek yarası
allah ikisini alası
oğlu bana kalası
no:9271

nazlıhan
ekledi

kayseridir didikleri
mantıdır yidikleri
çok hoşuma gidiyor
nörüyon gız didikleri
no:9279

dilara
ekledi

bir tabakta beş vişne
gel yarim aşka düşme
aşk adamı sarartır
nafile dile düşme
no:9282

dilara boğaz
ekledi

hey bulutlar bulutlar
meyve vermiyor dutlar
ayda yılda bir selam
kesilmesin umutlar
no:9283

Exe
ekledi

zeytin kara ben kara
zeytine vermem para
gel yarim buluşalım
12 ye çeyrek kala
no:9286

doğan dinç
ekledi

kız kız patlıcan
kız seni kaçıracam
eğer baban gelirse.
roketle saldıracam.
no:9294

benay çoban
ekledi

iki zeytin ağaçı
oturmuş iki bacı
biri mektup yazıyor
diğeri sevda ilacı
no:9298

Ramazan ORHAN
ekledi

Konya-Akşehir dir yurdum
Adım Ramazan dır duyun
Sazımla çalar söylerim
Hepinizden alkış beklerim.
no:9301

Ramazan ORHAN
ekledi

Konya-Akşehir dir yurdum
Adım Ramazan dır duyun
Sazımla çalar söylerim
Hepinizden alkış beklerim.
no:9302

esma
ekledi

masa üstünde erik
el vurmayın teberik
benim yarim gurbette
yüregim delik delik
no:9313

esma
ekledi

masa üstünde erik
el vurmayın teberik
benim yarim gurbette
yüregim delik delik
no:9314

urfalı güzel
ekledi

Ekmek yaptım terledim
Dama çıktım parladım
Baktım yarim geliyor
Çifte mendil salladım
no:9315

simgenur
ekledi

yaza yaza yaz geldi
derelere gaz gelşdi
tam yazar iken
mürekkebe zam geldi
no:9318

cici kızlar
ekledi

armut dalda dal yerde
bülbül öter her yerde
mevlam bizi ayırdı
her birimiz bir yerde...
no:9319

aziz yolcu
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazan lar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar
no:9336

aziz yolcu
ekledi

patlıcanı haşladım
doğramaya başladım
sen aklıma gelince
ağlamaya başladım
no:9337

selçuk
ekledi

bahçemde muz
kalbimde buz
geçmek geçek geçek
gerçekten paçayı çek
no:9344

nedlüg
ekledi

mazi bir kuştur
uçar görünmez
arkadaşlık sevgisi
kalplerden silinmez
no:9345

FETULLAH POLAT
ekledi

saçları siyah ten beyaz
yarin etmez sana naz
çelik gibi yapısı var
kolay hasta olmaz
no:9348

derya
ekledi

iki çeşme yan yana
su içsem kana kana
bana edresini ver
mektup yazayım sana
no:9349

derya yılmaz
ekledi

iki çeşme yan yana
su içsem kana kana
bana edresini ver
mektup yazayım sana
no:9350

cansu
ekledi

gel buraya kardaş
topla dört naldan kiraz
eğer kafa yorursan
haydi gitme burda kal
no:9355

cansu
ekledi

gel buraya kardaş
topla dört naldan kiraz
eğer kafa yorursan
haydi gitme burda kal
no:9356

özlem ve ayşe
ekledi

mendilim ipek ipek
ortası benek benek
benim arkadaşım...
sanki;bir melek
no:9358

tuba
ekledi

Silvan silvan içinde
Silvan çukur içinde
Silvana dokunmayın
Benim TUBAMiçinde
no:9359

şerife özer
ekledi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
bizim gelin kızımiz
asena`danda güzel
no:9360

Batuhan Akdeniz
ekledi

Dedelere Baston
Ninelere Gözlük
Camiye hoca
Bizim kıza koca
no:9362

delikanlıx
ekledi

ankarada kadife
kızın adı latife
oturmuş halı dokur
dilimde bülbül okur
no:9363

mehmet salcı
ekledi

Gökte yıldız sıra sıra,
Yarim gider Mısıra,
Yarim keklik ben şahin,
Giderim yanı sıra.
no:9364

cumali yıldız
ekledi

demir kapı açılmaz,
maydanozdan geçilmez
ben memur kızıyım
benim paham biçilmez
no:9367

TOKAT ERBAA İBRAHİM
ekledi

baçelerde sarmaşık
solmadan oldum aşık
yar aklıma gelince
elimden düştü kaşık
no:9368

TOKAT ERBAA İBRAHİM
ekledi

bahçelerde sarmaşık
solmadan oldum aşık
yar aklıma gelince
elimden düştü kaşık
no:9369

merve
ekledi

yunus balığı alacağım
seyahate çıkacağım
çatla patla sedanur
ben yunus emreyi alacağım
no:9371

alanzinho
ekledi

portakalın irisi
geçti asker sürüsü
sürüsünde gözüm yok
yaktı beni birisi
no:9374

vedat adanaş
ekledi

pencerede üzüm var
üzümde gözümvar
amcamın 5 kızı var
beşindede gözüm var
no:9380

ferhat ünver
ekledi

dağa çıktım üzüme
diken battı dizime
kız seni almazsam
tükürsünler yüzüme
no:9382

Dersimiz. Com
ekledi

mani benim eserim
gelin biraz gezelim
gezenler hiç yorulmaz
gezmeyenlere küserim
no:9385

aydın gözcü
ekledi

dünya güzeli alacağım
dünyaya dalacağım
çatla patla kaynana
sana torun yapacam
no:9387

esmer güzeli EDA
ekledi

kılıçözü zemzem akar
bahçeler gül kokar
Kırşehir'den başkasına
aklı olan nasıl bakar
no:9391

cevriye nur
ekledi

şu giden kimin oğlu
paltosu uzun kollu
dönüp bana bakmıyor
sankı valinin oğlu
no:9393

fatmanur
ekledi

merdivenden inemem
uzun etek giyemem
çok nazlanma kaynana
kırık ekmek yiyemem
no:9395

özlem
ekledi

atlılar geliyor atlılar
kırmızı kravatlılar
canımdan çok sevdiğim
.... yi kaçırdılar
no:9405

özlem
ekledi

adım:Gonca
soyadım:Yonca
BENİ UNUTMA
ÖMRÜN BOYUNCA......
no:9406

özlem
ekledi

kır kalbimi gönlün olsun
al herşeyimsenin olsun
artık başka kollardayım
bu da sana KAPAK olsun
no:9411

özlem
ekledi

güneş yeryüzüne inince
okyanuslardaki sular bitince
bütün insanlar ölünce
yine seni seveceğim
no:9413

eren yılmaz
ekledi

demir kapı açılır
güzel kızlar saçılır
bunu gören erkekler
ağzı açık kalır
no:9415

irem
ekledi

bir çift kanat aldım
gökyüzüne daldım
yeryüzüne bakınca
hayat hiç acımıyor,anladım
no:9416

berfin gelir
ekledi

mini mini kediler
rüyama girdiler
daha yazacaklarım vardı
kalemimi yediler
no:9418

Tolga Terzi
ekledi

seni seviyorum
benden kaçma
biliyom sende
beni seviyon
no:9419

hayal sali
ekledi

yol üstünde tavşan
mendilim sana nişan
çekil be tavşan
sevdiğime kavuşam
no:9429

songül
ekledi

hatıra hatıra dedin
başımın etini yedin
al sana hatıra
ömür boyu sakla
no:9431

derya
ekledi

samanlık dolu saman
uyan nişanlım uyan
eller düğün yapıyor
bizim düğün ne zaman
no:9434

Buse YILDIRANCAN
ekledi

yağmur yağar
tekne dolar
tekne taşar
herkes coşar
no:9435

Samie
ekledi

Gulu Bir Gun
Seni Her Gun
Gulu Solana Kadar
Seniyse Olene Kadar
no:9436

yoqq
ekledi

damlaya damlaya
dağdan kestim kereste
ben sana doyamadım
gel bize bazı bazı...
no:9439

ayse:)(GAMG)
ekledi

abim damat oluyor
sırada bana geliyor
gel bana güzel kız
kalbimi çalan hırsız
no:9441

MERGUL_EMINE
ekledi

KARSIDA YAN CADIR
ICINDE ASLAN YATIR
BEN GIDEMEDIM YARIME
YANDIM CATIR'CATIR.
no:9442

ezgi
ekledi

ölüm dedigin ne ki,
dönüşü olmayan tatil ..!!
aşk dedigin ne dir ki
gençleri öldüren katil..!!!!
no:9446

hakan
ekledi

Bizim evin önüne
Kim attı mavi boya
Annem babam evde yok
Bakalım doya doya
no:9448

Mahsun
ekledi

Tavşanlar kaçtı dağa
su doldurdum bardağa
bu zamanın insanları
zengine diyor ağa
no:9452

kübra balıkçın
ekledi

gemi gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu urfanın kızları
zenginlere yanaşır
no:9459

HARUN AYDIN
ekledi

Bu çeşme viran çeşme
Su içecek tası yok
Yıkma mümin kalbini
Yapacak ustası yok
no:9461

asi kız
ekledi

doğurdum oğlan diye
besledim yavrum diye
delikten bir fare çıktı
götürdü malım diye
no:9463

bayram
ekledi

dünyada iki gül olsa,
biri beyaz biri al,
beyaz gül gelinliğindir,
al gül ise benim kanımdır.
no:9466

bayram
ekledi

dünyanın engüzel kızı sen olsan
dönmem bakmam yüzüne
kalbimi kırdın bir kere
af yok artık sana
no:9469

yunanistanli mutlu
ekledi

sut ocakta pisiyor
bulbuller otusuyor
yarim aklima geldikce
yuregim tutusuyor
no:9472

güzelmi
ekledi

Seviyorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harfine baksana
no:9477

gülşah çelik
ekledi

çikolata tatlıdır
senin kadar değil
herkes seni sever
benim kadar değil
no:9478

aylin:)
ekledi

köprü altındn geçtim
Kuzulara ot biçtim
Darılma hanım teyze
Oğlunla dalga geçtim
no:9479

11/b fıstıkları:)
ekledi

Masa üstünde vişne
İşle ablacığım işle
Şimdi buradan geçecek
Yakışıklı enişte
no:9480

murat can önder
ekledi

Çarşıdan aldım lahana
Kıydım koydum sahana
Hiç ömrümde görmedim
Böyle cadı kaynana.
no:9488

sema nur elibol
ekledi

Sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
Unutursan küserim
Mektubunu keserim
no:9499

mutlu (civciv)
ekledi

sevdiğim kız idi
aylardan mayıs idi
bir güzele vuruldum
canımın içi idi
no:9523

Gülbahar
ekledi

karanfilin beyazı
yarim etme bu nazı
senisevdim seveli
ne kışı bildim ne yazı
no:9534

kadir kılıç
ekledi

edirne kavakları
dökülür yaprakları
edirnede ablam var
çınlasın kulakları
no:9537

çağdaş gür
ekledi

denizde alabalık
yüreyim ona yanık
isterim konuşayım
mahalle kalabalık
no:9555

buse
ekledi

Gün kavustun ırak ta
Gözüm karada akta
herkezin yari gelmiş
benim yarim uzakta
no:9556

asena
ekledi

yazı yazdım yaz idi
kalemim beyaz idi
daha yazacaktım
mürekkebim az idi
no:9559

uğur
ekledi

her an içimdesin
her an kalbimdesin
biricik sevgilimsin
Allah belanı versin
no:9573

talha yıldız
ekledi

Köpekleri salıver
bizim eve geliver
Benim yarimi çaldılar
Hadi Buluver
no:9580

Talha Yıldız
ekledi

Kalbim yaralı
Üstelik yamalı
Tamir dolayısıyla
Bir süre kapalı
no:9581

fatmanurbozar
ekledi

denizin dibindeyim
saatiin içindeyim
beni soran olursa
fatmanurun kalbindeyim
no:9589

şemse
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
buse senin olacak
no:9592

hasan
ekledi

dama serdim tertene
topladım tene tene
bu diyarbakır içinde
sevdigim var bitane
no:9600

seda
ekledi

karanfil koparmayın
dalından ayırmayın
vurun öldürün beni
sevdiğimden ayırmayın
no:9601

eda
ekledi

mektup yazdım kış idi
kalemim gümüş idi
daha çok yazacaktım
mürekkemim az idi
no:9610

doğan içen
ekledi

gemi gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
şu mardinin
kızları herkese yanaşır
no:9612

arşu
ekledi

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye
no:9617

mert
ekledi

patlıcanı oymadın mı?
tadına doymadın mı?
beni kınama güzel anam
sen cahil olmadın mı?
no:9622

Nesli
ekledi

Bahçelerde vışne
gel yarim aşka düşme
aşkın sonu fenadir
nafile dile duşme
no:9624

derya yılmaz
ekledi

yüzümde çifte benler
hayran oldu görenler
bilmem nasıl vazgeçecekler
bana gönül verenler
no:9630

sevgi
ekledi

dere boyu sos olur
gül açar saz olur
ben yarime gül demem
gülün ömrü az olur
no:9642

beyza
ekledi

yar ben seni alacağım
gönlünde taht kuracağım
ananlar izin vermezse
seninle kaçacağım
no:9657

JALE
ekledi

yunuslar dizi dizi
aşar karadenizi
yalvarıyum mevlama
ayırma ikimizi
no:9660

hatice
ekledi

atlılar geliyor atlılar
mavi kravatlılar
canan'ı kaçırdılar
maymun suratlılar
no:9667

bozkurt huseyin
ekledi

vardim cesme başina
yazi yazdim taşina
gelen gecen okusun
neler geldi başima
no:9668

enes 5454
ekledi

yollarda gezdim,
seni çok sevdim,
sen beni sevmezken,
ben sigara içtim
no:9670

fatoş gültekin
ekledi

atlılar atlılar
boynu kravatlılar
sevgilini kaçırıyorlar
maymun suratlılar
no:9671

Aslı&Baba
ekledi

Konsolun önünde şamdan
Kaldır perdeyi camdan
Ben sana mektup yazdım
Gözümden akan kandan
no:9679

Aslı&Baba
ekledi

Fasulyenin kurusu
Yere düştü yarısı
Yarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
no:9680

Aslı&Baba
ekledi

Tren düdüğü ötmez mi
Kömürünü dökmez mi
İnsan biricik sevdiğini
Al yanağından öpmez mi
no:9681

zeynep özlem
ekledi

havuz başında kurma
git kız karşımda durma
kipriklerin ok olmuş
kalbime hancer vurma
no:9688

şeymanur tak
ekledi

koyunum arap gibi
üzümüm şarap gibi
güzeli olmayan evin
halleri harap gibi
no:9691

elif
ekledi

yemenimde hare var
yüreğimde yare var.
ne ben öldüm kurtuldum.
ne bu derde çare var
no:9692

seher elbaşı
ekledi

kahvelerim pişti gel
cezvelerim taştı gel
iyi günüm dostları
kötü günüm geçti gel.
no:9694

sema gültekin
ekledi

hoca ezan okuyor
çorapları kokuyor
benim sevdiğim kız
koşuyolunda okuyor
no:9699

merve oktay
ekledi

Kum birikmiş derede,
Vefasız yar nerde?
Geçersin belki dedim.
Bekledim pencerede.
no:9701

mehmet özbilgi
ekledi

karbuz kestim
kan çktı
benim sevdiğim kız
askerde komutan çıktı
no:9704

büşra yazgan
ekledi

a oğlan tatarmısın
sen simit satar mısın
doğru söyle be oğlan
kızlardan korkarmısın
no:9706

uyuyan güzel
ekledi

seviyorum ama kimi
en tatlı birisini
nasıl anlatsam sana
ilk harflerine baksana.
no:9713

VEDAT GÜVEN
ekledi

MARDİNİN YOLUNDAYIM
ŞEFTALİNİN DALINDAYIM
EGER BENİ ARARSANIZ
SEVGİLİMİN KOLUNDAYIM
no:9718

kbra
ekledi

maniyi maniciyim
beylere gemiciyim
ister al ister alma
ben seni alıcıyım
no:9722

kübra yüce
ekledi

merdiven basamak basamak
yukarı çıkmak yasak
hasan babadan haber geldi
kızlara koca yasak
no:9728

emine CEYLAN
ekledi

elimde altın fener
yanar yanar söner
çalışmakla bu vatan
GÜL bahçesine döner
no:9732

GS'li SEDA
ekledi

Mangal maşasız olmaz
Burası paşasız olmaz
Ankara'dan tel gel geldi
Gayri ayrılık olmaz
no:9736

hülya çakır
ekledi

kazova yeşillik
yaktı sendeki güzellik
sen bana var giydireyim
sana beyaz gelinlik
no:9754

kenan cap
ekledi

parmağındaki taşlı
diyorlar taşlı
askerden gelenlere
yaşlı diyorlar yaşlı
no:9761

VATAN SEVER
ekledi

Vatanımdan ayrıldım
Gurbet ele yollandım
Vatanımı özlerim
Çünkü ben oradanım
no:9762

hasan66
ekledi

pınarımız akmıyor
gülerimiz kokmuyor
vur davulcu davula
kızlar bize bakmıyor
no:9766

gizem-- yıldız
ekledi

ben seni alacağım
gönlüme yazacağım
eğer karşı çıkarlarsa
seni kaçıracağım
no:9767

gizem-- yıldız
ekledi

ben seni alacağım
gönlüme yazacağım
eğer karşı çıkarlarsa
seni kaçıracağım
no:9769

doğan taş
ekledi

Hançeri batır kalbime
Hançer kana bulansın
Fazla derine inme
Orda sende varsın
no:9774

mehmet dost
ekledi

dama serdim ten tene
topladım tene tene
benim sevdiğim kız
şu antepte bir tene
no:9777

SİLOPLİ
ekledi

mani benim ezberim
kan akıyor gözlerim
ben o yarimin yolunu
ÖLENE DEK GÖZLERİM
no:9783

şanlıevlerli arif
ekledi

Kaşıklar elimizde
14 lü belimizde
bize varmayacak kızın
hayatı elimizde
no:9798

pusat
ekledi

gemi gemi yanaşır
içi dolu çamaşır
bu mersin in kızları
pusat abinize yanaşır
no:9809

nazlı
ekledi

sen güllere özenme
güller sana özensin
seni çok seviyorum
sen güllerden güzelsin
no:9811

mehmet
ekledi

mani benim ezberim
kan ağlıyor gözlerim
ben o yarin yolun
ölenedek gözlerim
no:9814

zeynep
ekledi

yayla yayla içinde
yayla dağlar içinde
yaylaya dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde.
no:9820

KAAN
ekledi

BULGURDAN AŞIM OLSUN
TASASIZ BAŞIM OLSUN
RIZKIGÖNDEREN ALLAH
SABIR YOLDAŞIN OLSUN
no:9832

Sena Nur Yelek
ekledi

Beyaz incisin sen
Canımın içisin sen
Sana canım diyemem
Canımın içisin sen
no:9834

DÖNE YILDIZ
ekledi

7-L GELMEZ
YUNUS EMRE GÜLMEZ
SEVGİ DOLU YÜREGİM
BU OKULDAN GİTMEZ
no:9839

beyza
ekledi

Tren gelir öterek
Kömürünü dökerek
Ben anamdan ayrıldım
Gözüm yaşım dökerek
no:9841

taneröztürk
ekledi

köprüaltından gectim
sütlü kafve içtim
sibelcanı görünce
hülya avşardan vazgectim
no:9850

fatih yorgun
ekledi

dağları gezer oldum
okuyup yazar oldum
ben bir güzel yüzünden
kuruyup gazel oldum
no:9856

LÜTFİYE TİLKİ
ekledi

KARANFİL AL DEĞİL Mİ
YAPRAGI DAL DEĞİL Mİ
BENİM BİRİCİK AŞKIM
GÜZEL DEĞİL Mİ
no:9865

pınar
ekledi

gemi gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
içimdeki sevdayı
ancak aşkım kapatır
no:9868

zeynep
ekledi

şişe şişeye benzer
şişe köşeye benzer
şu urfanın kızları
ölmüş eşşeğe benzer
no:9872

hacıköy
ekledi

bacada duman tüter
bayırda baykuş öter
ah şu ayrılık yarim
benim boynumu büker
no:9874

feyza
ekledi

Sarı taksi geliyor
Sarı eve giriyor
Çatlada patla kaynana
Feyza melikeyi seviyor
no:9876

dj
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazı yazanlar
cennet yüzü görmesin
aramızı bozanlar
no:9877

nasılım
ekledi

deniz kızı alacağım
denize dalacağım
çatla patla kaynana
ben canan ı alacağım
no:9881

Tufan Köken
ekledi

ah şu hayat şu hayat
kaynanayı kaldır at
kaynanasız gelinler
aman bacım ne rahat
no:9886

esma gökçe
ekledi

kanatsız kaz olurmu
hiç telsiz saz olurmu
hasta ettin yar beni
bu kadar naz olurmu
no:9887

ece
ekledi

bin yıl ömrüm olsaydı
bin yıl seni severdim
bin yıl benim olsaydın
bin yıl yine isterdim
no:9891

GÜLER
ekledi

ÇİKOLATA TATLIDIR AMA
SENİN KADAR DEĞİL
BENİ SEVEN ÇOKTUR AMA
SENİN KADAR DEĞİL.
no:9895

GÜLER
ekledi

ÇİKOLATA TATLIDIR AMA
SENİN KADAR DEĞİL
BENİ SEVEN ÇOKTUR AMA
SENİN KADAR DEĞİL..
no:9896

Mehmet
ekledi

Mahallemizden Geçilmez
Elimizden Su içilmez
Biz esentepe çocuguyuz
bize rajon kesılmez..
no:9898

Fatih A _
ekledi

Karacabeye giderken
Sol tarafta sanayi
Dalga geçtim onunla
Anlamadı enayi.
no:9899

Fatih A _ _ _ _
ekledi

Su içtim kana kana
Sular akar yana yana
Yüzünü bir göremedim
Bilmem gidem ne yana.
no:9902

ayşe angel
ekledi

ah şu hayat şu hayat
kaynanayı kaldır at
kaynanasız gelinler
aman bacım ne rahat
no:9903

aysun ve seveni
ekledi

muz severmisin
soysam yermisin
gözlerime bakarak
seni seviyorum dermisin
no:9907

merve
ekledi

yemenim benek benek
ortası çarkıfelek
yazın beraberdik
kışın ayırdı felek
no:9908

hasan eskin
ekledi

gelin gelin allı gelin
üsyü kırmızı allı gelin
bu gün senin gecen
kalkta biraz oyna gelin
no:9913

Lütfiye
ekledi

başımda kırmızı şapka
kız dolaşma karşımda
seni alır kaçarım
askerlik var başımda.
no:9915

hüseyin
ekledi

gülü koydum gül tasına
denizin ortasına
sümüklü hace gelin geliyor
serdarın odasına
no:9922

hüseyin
ekledi

gülü koydum gül tasına
denizin ortasına
sümüklü hace gelin geliyor
serdarın odasına
no:9923

dogan
ekledi

patatesi haşladım
soymaya başladım
sevgilimi hatırladım
ağlamaya başladım
no:9931

fatmanur
ekledi

dünya unutursa dönmeyi
rüzgar unutursa esmeyi
aşıklar unutursa sevmeyi
belki unuturum ozaman seni
no:9932

burçak
ekledi

vur kalbime hançeri
kalbim kanasın
fazla derine gitme
çünkü,içinde sen varsın
no:9934

yaren uçar
ekledi

keten gömleğin yanı
yavrum canımın canı
dilden seven çok olur
kalpten seveni tanı
no:9935

yaren uçar
ekledi

keten gömleğin yanı
yavrum canımın canı
dilden seven çok olur
kalpten seveni tanı
no:9936

yaren uçar
ekledi

bisiklete binersin
bizim kapıda inersin
annen seni sorarsa
teker patladı dersin
no:9938

ori
ekledi

dolmuş geşiyor dolmuş
dolmuşun gülü, solmuş
bakın şu orhan beye
dünyanın kralı olmuş
no:9944

okan terler
ekledi

gemi gelir yanasır
içi dolu çamasır
bu istanbul kızları
diyarbakırlılara yanasır.
no:9957

M.AYTAÇ
ekledi

ANTEP KÖŞE KÖŞE,
İÇİNDE KEBAP BİŞE.
AYTAÇ'A KIZ VERMEYE'NİN,
EVİNE BOMBA DÜŞE.
no:9960

arnavut
ekledi

masa üstünde şamdan
yine kaldık akşamdan
komsu söyle oğluna
bana bakmasın camdan
no:9963

the crazy girl
ekledi

pınar başında çimen,
şeker yollasan yimem.
yüz yüzük yollasan
sana kocam demem...
no:9968

the crazy girl
ekledi

pınar başında çimen,
şeker yollasan yimem.
yüz yüzük yollasan
sana kocam demem.
no:9969

dilek üngül
ekledi

cezvemin sapı yeşil
içinde kahve pişir
kurban olduğum Allah
beni dengime düşür...
no:9980

dilek üngül
ekledi

evimin önü marul
sular akar harul harul
nolur anam gel bir daha
kızım dıye bana sarıl
no:9981

Şahin YILMAZ
ekledi

Kara Kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Aşk yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
no:9982

nurcan doğru
ekledi

karşıdan gelen yılan
gözleri divan divan
beni senden ayıran
ne din görsüm ne iman
no:9983

nurcan ile nurşah
ekledi

kiraz dalda asılsın
nurcancığım nasılsın
ikimizin sevdası
ilan olup asılsın
no:9984

BaBaLaRa
ekledi

ceketimi sararım
yol üstünde yatarım
bana kız vermeyenin
anasını satarım
no:9992

seher
ekledi

tarlalar çizi çizi
içleri motor izi
söyle yarim annene
eş yapsın bizi
no:9993

ahmet
ekledi

dere boyu nane nane
ne diosun be anne
ilk yarime vermedin
bundan ayrılmam anne
no:9994

nadide şahin
ekledi

elmayı dörde böldüm
yarimin dizine koydum
afiyet olsun sevdiğim
sen yedikçe ben doydum
no:9998

ESRA & SERPİL
ekledi

Uzunsun sırık gibi
Ekşisin koruk gibi
Mahalle mahalle gezersin
Yolunuk tavuk gibi.
no:10006

Numan
ekledi

Elma attım denize
Dönüyor yüze yüze
Bizim köyün kızları
1 milyon 5 yüze

no:10012

yagmur
ekledi

bileziğim on tane
sayarim tanetane
dunyadolu yar olsa
sevecegim bir tane
no:10016

ayşe
ekledi

GELİN ÇİÇEK
HERŞEYİ GERÇEK
KAYNANA YILAN
HER ŞEYİ YALAN
no:10020

cansu
ekledi

o bir yapraktır
elbet bir gün solacak
en güzel yıllar
okul yılları kalacak
no:10039

cansu
ekledi

o bir yaprak
elbet bir gün solacak
en güzel yıllar
okul yılları kalacak.
no:10042

Minnoş
ekledi

Ağaçlar kalem olsa,
Yapraklar kağıt olsa,
Yazılamaz benim sevgim,
Deniz mürekkep olsa.
no:10052

Taner Kızılay
ekledi

kara kara giyersin
kara haber verirsin
eğer seni almazsam
Allah belamı versin
no:10057

bengusu
ekledi

bahcelerde gul varmi,
gul dibinde yol varmi,
aksam ben gelecem,
karyolanda yer varmi
no:10061

tufan
ekledi

karanfilim dalım yok
genceciğm yarim yok
yarimi eller almış
benim hiç haberm yok
no:10064

cihan küçük
ekledi

dere dibi duz gibi
sular içtim buz gibi
boşandagel kocandan
kabulumsun kız gibi
no:10068

Bekir KOÇ
ekledi

Kuşburnunun alına,
Mendil serdim dalına,
Bülbül güle hasret,
Bende nazlı Yarime..
no:10070

ömer türk
ekledi

bülbül yuvada inler
susar kalbimi dinler
benim kalbimde sensin
senin kalbinde kimler
no:10071

H+A
ekledi

dam ustun de kediler
miyav miyav dediler
iki gelin bir olup
kaynanayı yediler
no:10076

buseeeee
ekledi

masa üstünde bıçak
abim beni vuracak
vurma abi vurma
Gamze senin olacak
no:10078

buseeeee
ekledi

yerde buldum on kuruş
on kuruşun dibi boş
OVALI'lara kız verin
OVALI'ların oğlu hoş
no:10079

aslım
ekledi

yeşiliyme yeşerir
yeşilyere döşenir
senin gibi güzeli
sevmeye kim üşenir
no:10080

aslım
ekledi

boğazımdaki inciler
kümesteki civcivler
helal olsun sevgilim
konuştuğumuz geceler
no:10081

aslım
ekledi

in dereye dereye
inemeyenlerde var
ikimizin aşkını
çekemeyenlerde var
no:10082

yazan: cansu
ekledi

bir deniz düşün (susuz)
bir insan düşün(mutsuz)
bir gece düşün (uykusuz)
bir de beni düşün (sensiz)
no:10086

Merve
ekledi

Ah bunar kara bunar
Kuslar hep ona konar
Yarim gitti askere
Yuregim ona yanar
no:10088

Merve
ekledi

Hep sevilir guller
Dikeni acitir derler
Dikeni neden batsinki
Tutmasini bilen eller
no:10089

Merve
ekledi

Su gelen kimin kizi
Yanaklari kirmizi
Selam verdim almadi
Sanki padisah kizi
no:10090

merve
ekledi

Mamusa nin kizlari
Pek te cok havali
Inek sagarlar ama
Yinede elleri kinali
no:10091

Merve
ekledi

Bir masada gavonoz
Aldim elime bir horoz
Bir saga baktim bir sola
Yumurtlamis horoz...
no:10094

Mamusa Merve
ekledi

Mamusanin ortasinda
Var bir cesme
Mamusanin kizlari
Hepside secmeee
no:10098

kilis
ekledi

kırmızı araba yürüdü
üstünü güller bürüdü
biz bu gelini alanace
nice itler ürüdü
no:10101

ABDULLAH KAVAL
ekledi

pembe yazma başında
kız sallanma karşımda
alır seni kaçarım
askerlik var başımda
no:10105

sevda
ekledi

İki tahta kalındır
Kayın baba zalımdır
Ne kar zalım olsa
Oglu senin malındır
no:10106

TUBA TAŞ
ekledi

Çatıdaki Kediler
Miyav Miyav Dediler
Daha Çok Yazacaktım
Kalemimi Yediler
no:10113

mustafa başkara
ekledi

maydanozu bağlayın
ben ölünce ağlayın
yarimin mendiliyle
gözlerimi bağlayın
no:10116

mustafa başkara
ekledi

maydanozu bağlayın
ben ölünce ağlayın
yarimin mendiliyle
gözlerimi bağlayın
no:10117

ufuk
ekledi

gemi gemi yanşır
içi dolu çamaşır
erganinin kızları
ufuk diye ağlaşır
no:10118

elenaa :D
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakta yuvarlak
zeytinburnu kızları
hem dondurma hem kaymak
no:10119

elenaa :D
ekledi

bileziğim 3 tane
3üde yaprak olsun
seni benden ayıran
3 günde toprak olsun
no:10120

İrfan Fidan
ekledi

Sarı Taksi Geliyor
Tozu Duman Ediyor
Çekilin Kızlar
İrfan Abi Gelior
no:10121

çılgın
ekledi

evlerinin önü kaya
kayadan bakar aya
yarim binmişte geliyor
kuyruğu kınalı taya
no:10126

masal perisi
ekledi

okulda var biri
dillerde dolaşır ismi
eğer o benim olmazsa
vursunlar zincire beni
no:10128

filiz
ekledi

gokte yildiz yuzaltmis
yarim uykuya yatmis
uyku degil merami
sevda onu bunaltmis
no:10131

prenses
ekledi

sevgi sevgi alyanak
saatim beyaz bayrak
çatla patla kaynana
yasmin için temiz bayrak
no:10139

FEYZA
ekledi

MANİCİ BAŞIMISIN
CEVAHİR TAŞIMISIN
SANE RESMİMİ VERSEM
CEBİNDE TAŞIRMISIN
no:10140

betül
ekledi

sen güllere özenme
güller sana özensin
niyesini sorarsan
sen güllerden güzelsin
no:10146

engin
ekledi

arabam dört teker
istanbula kum çeker
istanbulun kızları
engin diye can çeker
no:10152

tayfa27
ekledi

dama serdin tentene
topladım tene tene
bu istanbul kızları
yaklaşsın antebe
no:10157

ömer ile merve
ekledi

kediye bak kediye
saat geldi yediye
şu izmirin kızları
ömer abiye hediye
no:10163

manilerimiz.com
ekledi

sana vuruldum
dağlara vuruldum
senden vazgecince
kendimi dağlardan attım
no:10164

Fatma
ekledi

Uzakta var bir ışık
Bana bakıyor şık şık
Karşıdan gelen yarim
Sanıyom bana aşık
no:10167

Fatma nur
ekledi

Uzakta var bir ışık
Bana bakıyor şık şık
Karşıdan gelen yarim
Sanıyom bana aşık
no:10168

merinos
ekledi

akşam ezanı dinlemek
sahur vakti yemek yemek
ramazana mahsus şeydir
gece davulcu söylemek
no:10171

derbeder
ekledi

köprü altında diken
yaktın beni gül iken
allah da seni yaksın
üç günlük gelin iken
no:10177

kazım
ekledi

dere boyu kavak kavak
sallanıyo salak salak
herkesin yari geldi
nerde benim dangalak
no:10178

Kadir
ekledi

Daglar dagladı beni
gören agladı beni
yardan ayırdı felek
derde bagladı beni
no:10186

ugur söylemez
ekledi

mani benim ezberim
aglıyor gözlerim
senden ayrı kalalı
uyku girmez gözlerim
no:10192

ugur söylemez
ekledi

yar yar
gedim diyar diyar
bulamadım sen gibi
güzeli ben yar
no:10193

BEKİR DEMİR
ekledi

DAMA SERDİM TENTENE
TOPLADIM TENE TENE
ŞU URFANIN İÇİNDE
SEVDİGİM VAR BİR TENE
no:10194

ERAY KİRENCİ
ekledi

evi tuğlalı
kendisi muğlalı
aslen urfalı
birini seviyorüm
no:10199

kübra
ekledi

Bu oyunun adı manı yazma
İki laf ettik diye azma
Sıra sanada gelir
Kafana yersin kazma...
no:10203

ebru
ekledi

denizin dibindeyim
saatin birindeyim
beni soracak olursan
sevgilimle beraberim
no:10209

eda türedi
ekledi

evin kapısını kapat,
kaynanayı kaldır at,
kaynanasız gelinler,
aman bacım ne rahat,
no:10212

mulube
ekledi

mendilim var ipekten
sevdim seni yurekten
alirsan al beni
biktim sevda cekmekten
no:10221

arşu
ekledi

karşıda ala inek
tuyleri benek benek
hic boğazimdan gecmiyor
yarsiz yemek yemek
no:10222

arşu
ekledi

dolmus geliyor dolmus
dolmusun ici dolmus
dokunmayin yarime
bir kiz bir oglu olmus
no:10223

mani kitabı
ekledi

bahçede örümceğim
ben sana görümceyim
başkasına bakarsan
ağbime söyleyeceğim
no:12048

Ersin gökçek
ekledi

Pantalonu mavi boya
yırtıldı boydan boya
bileydim ayrılık var
öperdim doya doya
no:10231

Ersin gökçek
ekledi

Çay değil kahve değil
sözlerim alay değil
derdin girer kalbe çabuk
çıkartmak kolay değil
no:10232

Ersin gökçek
ekledi

Vişne dalı eğilmiş
vişneleri yenilmiş
benim sevdiğim yarim
dar elbise giyinmis
no:10233

Serkan aydın
ekledi

KADERİM BOYLEYİMİŞ
ONU KİMSE BOZAMAZ
AĞAÇLAR KALEM OLSA
DERTLERİMİ YAZAMAZ
no:10234

ibrahim dal
ekledi

bir taş attım kediye
saat geldi 7ye
bu silvanın kızları
ibrahim abiye hedye
no:10243

Maraz ayaz üstün
ekledi

Cudi dağın karıyam
eriyen her bir damlasıyam
ağa paşa dinlemem
ben yarimin aşkıyam
no:10245

Çetin
ekledi

Rizenin guzeline
vuruldum ince beline
dünyanın guzelleri
su dökemez eline
no:10248

zehra topsakal
ekledi

A benim bahti yarim
Gönlümün tahtı yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yarim...
no:10249

melih demirkıran
ekledi

çarşıda erik satarım
sevgilime bakarım
bir gün onu görmesem
bütün dünyayı yakarım
no:10267

Guner
ekledi

Ak saman sari saman
dugunumuz ne zaman.
Eller dugun yapiyor
bizim dugunumuz ne zaman
no:10280

DİKRAN
ekledi

BUGÜN HAVA BULUTLU
ŞÖFÖRLERE NE MUTLU
ŞÖFÖR KIZI GÖRÜNCE
DİREKSİYONU UNUTTU
no:10286

ismail trakçı
ekledi

elmayı bütün böldüm
yere düştü sildim
ben yarimin kıymetin
gittikten sonra bildm
no:10287

orhan bayrık
ekledi

Gemi gelir yanaşır
İçi doluçamaşır
Şu hereke kızları
Orhan diye ağlaşır
no:10288

orhan bayrık
ekledi

bisiklete binersin
kaeıncayı ezersin
madem benden güzelsin
neden bekar gezersin
no:10289

deniz
ekledi

elmamı bütün dildim
çamura düştü sildim
yarim beni bırakalı
uzun zaman oldu
no:10290

fatih gündoğdu
ekledi

yaylalardan iniyon
yar boyuna maşaallah
bizim evde gelin yok
sen olursun inşallah
no:10291

Fırat Acar
ekledi

Arnavutmusun Tatarmısın
Ekşili Çorba Yaparmısın
Sana Davul Çalıyorum
Bilmem Oruç Tutarmsın
no:10295

aybüke
ekledi

trenin penceresi
gönlümün serçesi
mani yi sevmeyen
bulaşık tenceresi
no:10296

ERKAN TUNCER
ekledi

DAVULUMUN ÜSTÜ PEKMEZ
BEN ÇALARIM ÖTMEZ
BABAM BANA KIZ ALMIŞ
ODA BENİMLE GELMEZ
no:10298

nur ekenel
ekledi

deniz tuzsus olurmu
balık pulsus olurmu
bu iriş ailesi
beyzasız olurmu
no:10302

şeyma
ekledi

Sahana koydum pekmez
ben yesem yare yetmez.
sirkelinin kızları
mersedessiz gelin gitmez.
no:10308

Menekşe
ekledi

Evlerınin ônü marul
Sular akar harıl harıl
Ne olur anam gel bi daha
Kızım diye bana sarıl
no:10315

nurgül yılmaz
ekledi

eriğin allarına
el attım dallarına
baka baka kör oldum
o yarin yollarına
no:10316

nurgül yılmaz
ekledi

indim nane biçmeye
eğildim su içmeye
dediler yarin gelmiş
kanatlandım uçmaya
no:10317

nurgül
ekledi

atlı geliyor atlı
evleri iki katlı
benim sevdigim yarim
nede olsa tokatlı
no:10318

nurgül yılmaz
ekledi

maydanoz deste deste
gel beni annemden iste
eğer annem verirse
hemen taksiyi süsle
no:10319

İSİMSİZ
ekledi

Maniye Maraz Derler
Güzele Kiraz Derler
Kime Derdimi Açsam
Bu Dert Sana Az Derler
no:10322

paülü
ekledi

kırda erik ağacı
etrafında alıcı
oğluna gönul verdim
darılma hanım bacı.
no:10323

cüneyt
ekledi

kale kaleye bakar
urfa mardine bakar
öyle sevdim o yari
her bakışı can yakar
no:10326

memoli
ekledi

ördek suya dalda gel
git nurcanı alda gel
eğer nurcan gelmezse
bir öpücük atta gel
no:10328

memoli
ekledi

ördek suya dalda gel
git nurcanı alda gel
eğer nurcan gelmezse
bir öpücük atta gel
no:10329

cilgin turk
ekledi

karpuz kestim kan çıktı
içinde yılan çıktı
benim sevdiğim oğlan
askerde subay çıktı
no:10331

esmerim
ekledi

Sevgi dolu a yarim,
Gözleri boncuk yarim,
Bir gün olsun gülmedin,
Gelde güldürem yarim.
no:10332

özkan
ekledi

Ak tavuk almadın mı
Kümese koymadın mı
Kör olası gaynana
Sen gelin olmadın mı
no:10337

ESNA BAYTEKİN
ekledi

GÜMÜŞYÜZÜK VAR BENİM
PARMAĞIMA TAM BENİM
ŞU ŞEHRİN İÇİNDE
ELA GÖZLÜ YAR BENİM
no:10338

ELİF KADIN
ekledi

Deyirmene taşkoydum
Al yastığabaş baş koydum
Yari gelecek diye
Sağyanımı boş koydum
no:10350

Fenerli Şevko
ekledi

Hopladım indim aşağıya başım değdi yaprağa nazlı yâri almadan inmem kara toprağa
no:10351

sıla nur
ekledi

Şekerim var ezilecek
tülbenten süzülecek
yarim bana gelecek
benimlede evlenecek
no:10354

tarık
ekledi

kaya kayaya bakar
kayadan kanlar akar
dünyadaki tüm kızlar
maraz babaya bakar
no:10355

isimsiz
ekledi

çağırın anam gelsin
derdime yanan gelsin
yüzden yananı nedim
ciğerden yanan gelsin...
no:10361

YaKi$ikLi26
ekledi

Masaüstünde Bardak
Yuvarlakmı Yuvlarlak
Eskişehirin Kızları
Hem Dondurma Hem kaymak
no:10368

Adnan Ünal
ekledi

Yaparak hokus pokus
Araba aldı Fokus
Alın teri hikaye
Biz bu laflara tokuz
no:10369

Adnan Ünal
ekledi

Kırda otlar karaca
Davar saldım kıraca
Sevdiğimin gözleri
Hem iri hem karaca
no:10370

Adnan Ünal
ekledi

Güneş döndü batıya
Bir taş attım çatıya
Ne zaman geleceksin
Bizim eve yatıya
no:10371

Adnan Ünal
ekledi

Dağda erik ağacı
Baktım tadı çok acı
Sensiz geçen günlerim
Bana zehirden acı
no:10372

Adnan Ünal
ekledi

Sabah öter horozlar
Tuzlu olur çirozlar
Kadir kıymet bilir mi?
Senin gibi molozlar
no:10373

Adnan Ünal
ekledi

Gözlerde boş bakışlar
Hani eski nakışlar
Güvenirsin manava
Çürükleri kakışlar
no:10374

Adnan Ünal
ekledi

Taşın üstünde yosun
Kurbanlık aldım tosun
Eğer bana varmazsan
Devrilsin boyun posun
no:10375

urfalı güzel
ekledi

tepsiye serdim küncü
gerdana serdim inci
öyle bir yar sevdimki
urfamda birinci
no:10376

İSA ÇAPKIN
ekledi

DUT YEDİM TUTTU BENİ
DUTTU KURUTTU BENİ
BEN ASKERE GİDİNCE
KIZLAR UNUTTU BENİ
no:10387

büşra altın
ekledi

çeşme başında çiçek
o çiçek biçilecek
ben bir çeşme yaptırdım
sevdalılar içecek
no:10388

Melek
ekledi

Gel bakma kimseye hor
Halki yorma kendini yor
Yikamak kolay
Yapmak zor
no:10389

ayhan
ekledi

herseyimsin canimsin
birtanemsin kanimsin
bensenden ayrilamam
cunku sen benim askimsin
no:10392

manilerimiz.com
ekledi

Bana bakma,
Yureyimi yakma,
Seni seviyorum,
Kusura Bakma.
no:10393

manilerimiz.com
ekledi

Vurdum davulu gumlesin,
Bunu asik olanlar dinlesin,
Bizi de ayiran lar,
Kapi Kapi dilensin.
no:10396

Mücahit Topuz
ekledi

dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim sevdiğim kız
bu dünyaya bedel
no:10413

ceren
ekledi

mangalım var meşem var
gülüm var menekşem var
alacaksan al beni
çok peşime düşen var
no:10415

mahkum kral
ekledi

merdiven basamak basamak
yukarı çıkmak yasak
abinizden emir gelmiş
kızlara koca yasak
no:10417

merve
ekledi

MaNi mAnİyE GeLdİm
KaYmAk yEmEyE GElDiM
mAkSaTıM KaYmAk DeĞiL
yArİ GöRmEyE GeLdİm
no:10422

B
ekledi

KOZA YAPRAĞI YEŞİL
ALTINDA KAHVE PİŞİR
HER KAHVEYİ PİŞİRMEDE
AKLINA BENİ DÜŞÜR
no:10425

sevim
ekledi

Gül koydum gül tasına
Denizin ortasına
Hacer gelin gidiyor
Orhanın odasına
no:10426

nur
ekledi

Yollara yatarım
Ceketimi atarım
Bana kız vermeyenin
Anasını satarım
no:10427

isa kaygusuz
ekledi

bizim köyün kızları
sürmelidir gözleri
gözlerine bakarken
kacırdım öküzleri
no:10428

irem ilayda
ekledi

beyaz beyaz tavuklar
kara kara yumurtlar
bizim sınıfın öğretmenleri
ders anlatırken uyuklar
no:10431

gamze yalçın
ekledi

karşıda kara çocuk
saçını tara çocuk
beni sana vermezler
avucunu yala çocuk
no:10432

ufuk
ekledi

diyarbakır dört kapi
git bağ oyar neyapi
beni görınce
başka sokağa sapi
no:10434

gececi
ekledi

denizim deryayım
sen olsan oradayım
dön gel güzelim
geceye oradayım
no:10435

ytg
ekledi

çantamı taktım koluma
yola indim
subay beklerken
çöpçü girdi koluma
no:10436

Hande Kartal
ekledi

Elmayı İnce Soydum
Hande'nin Dizine Koydum
Afiyet Olsun Hande
Sen Yedikçe Ben Doydum
no:10440

esra demirçelik
ekledi

ah ah gittin başkasına
anan ağladı kana kana
hiç öyle sevinme
geri dönecen anana
no:10441

aleyna
ekledi

bir deniz kızı alacağım
onunla denize dalacağım
kaynanalar çatlasın
ben CANANI alacağım.
no:10442

enes
ekledi

odam sarı boyalı
içi bülbül yuvalı
böyle sevda görmedim
ben anamdan doğalı
no:10443

Recep yozgat
ekledi

Köprü altında yıldız
Nerden geliyon baldız
sen gitte bacın gelsin
yatamıyom yalınız
no:10445

arzu
ekledi

bahçedeki iğde midir
dalları yerde midir
her gördügünü seversin
sendeki mide midir...
no:10447

hayranınım mani
ekledi

siyah siyah tavuklar
siyah beyaz yumurtlar
bizim sınıfın kızları
4/A la basketbol maçı yapar
no:10451

emine
ekledi

masa üstünde vişne
işle ablacım işle
şimdi burdan geçecek
yakışıklı enişte
no:10458

manilerimiz.com
ekledi

Tavandaki kediler,
Tıkır tıkır dediler,
Daha yazacaktım ama,
Kalemimin ucunu yediler
no:10459

neslihan
ekledi

yarim gitti uzağa
ben kaldım buralarda
bekle beni sevdiğim
gelicem en yakın zamanda
no:10460

neslihan
ekledi

hey hızara hızara,
dalda elma gızara,
beni sana vermezler,
başka yerden gız ara.
no:10462

kolbat show
ekledi

şurada gördüm taş
anam yapmış bana aş
bende onu yedim
padişahımızsın beşiktaş
no:10465

nabber
ekledi

yarın düğünümüz olacak
gönlü rahat olacak
sen ona aşık mısın
o seni eve alacak
no:10466

elif söğüt
ekledi

yunuslara giderken
yeşilliktir yeşillik
çok değil sevdiğim
beş tane beşibirlik
no:10482

Edon
ekledi

Demir bilek dökülmez
Taşa buğday ekilmez
Doğrusunu istersen
Bu kadar naz çekilmez.
no:10490

gizem
ekledi

bu dağlar kömürdendir
geçen gün ömürdendir
feleğin bir kuşu var
tırnağı demirdendir
no:10522

ece
ekledi

Ekin ektim çöllere
Ben yedirdim ellere
On yedimde yar sevdim
Oda gitti ellere
no:10523

yasemin yürük
ekledi

bir mani yazalım
her şeyi anlatalım
gel yarim kaçalım
bir yuva kuralım
no:10530

Ayça
ekledi

Mendil aldım onbeşe
Onu serdim güneşe
Gitti yârim gelmedi
Beni aldı telaşe
no:10531

oğuzhan şimşek
ekledi

karşıda kara çalı
kararıp durma çalı
annem sana kız vermez
sümüklü alacalı
no:10537

Enes Talha
ekledi

Tarlada yetişir bakla
Güvercinler atar takla
A benim recep ağam
kesenin dibini biraz daha yokla
no:10541

NazLı*mMm
ekledi

mini mini periler
gece rüyama girdiler
sevdigin kim dediler
bana onur dediler
no:10551

Ay$é
ekledi

urfa urfa içinde
urfa dağlar içinde
urfaya dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde
no:10554

irem
ekledi

oy uluma uluma
su doldurdum tuluma
lafını düzgün konuş
itim gibi uluma
no:10573

hüseyin karaca
ekledi

arabam gider ırmağa
söğüt dalı kırmağa
gümüş yüzük yaptırdım
o kınalı parmağa
no:10576

Nihan Cemre Of
ekledi

Bu kızın adı Nihan
Onu sevmeli her an
O benim canannımdır canan
yanında olacağım her zaman
no:10579

merve muslu
ekledi

zeytin yağın şişesi
akgülüm menekşesi
oturmuş mani söyler
cierimin köşesi
no:10581

yunus çakıcı
ekledi

sarı yazma satarım
sol yanında yatarım
dedıler yarın gelmış
kırk gun oruc tutarım
no:10584

AKIN
ekledi

İnanlar oruç tutar,
gönüller hep bir atar,
sevinir hep müminler,
Allah diyenler artar.
no:10585

erdem
ekledi

Minareden at beni
İn aşağı tut beni
Çiğnemene gerek yok
Yalamadan yut beni
no:10588

erdem
ekledi

ayakkabi giyerim
üstü güzel olursa
kaynanamı severim
kızı güzel olursa
no:10589

ertuğrul yakan
ekledi

Samanlık dolu Saman
ekleyen numan
uyan nişanlım uyan
kaçalım buralardan
no:10596

NUE DENİZ
ekledi

HEM AKILLIDIR HEM DELİDİR
TEK KUSURU KELİDİR
YANINDAKİ KIZA BAKMA
ONUN GÜZÜ SENDEDİR
no:10599

şahin gülek
ekledi

karanfil dizi dizi
kim bilir ikimizi
iki cihan bir olsa
ayıramaz ikimizi
no:10603

şahin
ekledi

güvercinim uçuver
kanatlanıp kaçıver
giden yarin boynuna
bir karanfil takıver
no:10604

hazal bakırcı
ekledi

besmele ile çıktım yola
selam vedim sağa sola
selamımı aldınız mı
komşulara yaydınız mı
no:10615

Ergin KARAKUZU
ekledi

kale kaleye bakar
kalede kanlar akar
şu şehrin güzel kızlarının
hepsi bana bakar
no:10619

Ergin KARAKUZU
ekledi

Mani benim ezberim
Kan damlıyor gözlerim
ben yarimi görmezsem
önüme geleni ezerim
no:10621

İbrahim kaya
ekledi

Karanfil ekermisin?
Balmısın şekermisin?
Başkasını görünce,
Benden vaz geçermisin?
no:10625

gül
ekledi

kapı kolunda testi
kemer belimi kesti
hiçbir neden yokken
yarim mektubu kesti
no:10626

kankaaa
ekledi

çikolata tatlıdır.
senin kadar değil
seni herkes sever
benim kadar değil
no:10627

didem
ekledi

yumurtanınsarısı
yere düştü yarısı
görümcem verem olmuş
kaynanama darısı
no:10629

VEDAT ZADSAN
ekledi

AH DERBİTER GÖNÜL
MECNUNDAN BETER GÖNÜL
ZÜHREDEN ATEŞ ALMIŞ
DAĞLARDA TÜTER GÖNÜL
no:10638

urfalı
ekledi

masa üstünde pekmez
bu pekmez bize yetmez
şu urfanın kızları
altınsız gelin gitmez.
no:10642

mc-durgun
ekledi

Yıldırım vurdu bizi
Dal gibi kırdı bizi
Araya girdi düşman
Dağlar ayırdı bizi
no:10643

özlem
ekledi

saksıda pempe çiçek
üstünde kara böcek
yarim çıkma dışarı
sana nazar değecek
no:10644

merve
ekledi

sen güllere özenme
güller sana özensin
sıkma tatli canini
sen güllerdende güzelsin
no:10645

hilal dönmez
ekledi

köprü altında diken
yaktın beni gül iken
Allahta seni yaksın
üç günlük gelin iken
no:10653

prenses birtanesi
ekledi

sarı araba geliyor
sarı eve giriyor
çatla patla kaynana
oğlun evden gidiyor
no:10666

aybike
ekledi

elimde makas
kırparım kırpmaz
şu gavurun kzı
bendende korkmaz
no:10669

MISRA
ekledi

mani maniyi açar
mani bilmeyen kaçar
gelbi mani patlatalım
hangimiz önce kaçar
no:10670

selin
ekledi

adilem sen naçarsın
inci mercan saçarsın
ben azrail olunca
yavrum nere kaçarsın
no:10671

MISRA
ekledi

mani maniyi açar
mani bilmeyen kaçar
gel bi mani patlatalım
hangimiz önce kaçar
no:10672

gonca gs
ekledi

Leblebi attım tasa,
Bastırdim basa basa,
Benim yarim çok güzel
Az buçuk boyu kısa
no:10679

fb li
ekledi

daglara atarız pusu,
haram oldu gece uykusu
bizim bölüğe bir yudum su
yetmez mi sana erzincan kızı
no:10680

fb li
ekledi

Mendilimin dört ucu
Dört ucu da turuncu
Kurban olayım yarime
Askerlik vatan borcu
no:10681

shebin-makedonija
ekledi

Oy bocekler bocekler,
duvari delecekler
gel be yarim kacir beni,
baskasina verecekler
no:10689

muhammet
ekledi

dut üstünde dut buldum
ben yarimi evlenmiş buldum
evlenirse evlensin
ben yenisini buldum
no:10690

mahmut altun
ekledi

Çarşıdan Aldım Lahana
Kıydım Koydum Sahana
Hiç Ömrümde Görmedim
Böyle Cadı KAYNANA
no:10692

muhammet
ekledi

Motor almış seksene
Bin üstüne gezsene
Motor güzeldir amma
Bak üstündeki serseme
no:10697

muhammet
ekledi

Mısır ektim azmasın
Gelen geçen kazmasın
Yar üstüne yar seven
Gençliğine doymasın
no:10698

dj muhammet
ekledi

Karşıdan ünlüyorlar
Badılcan belliyorlar
Bu köy nasıl köyümüş
Varmadan övüyorlar
no:10700

sakine ecem
ekledi

Dağ bana,
Bahçe bana,
Değme zincir kar etmez,
Zülfin teli bağ bana.
no:10711

turan
ekledi

kalenin ardı mersin
beklerım yarım gelsin
beklemekten usandım
Allah belanı versın
no:10714

Burak Efe Kayalı
ekledi

GidiyomGidemiyom
Al Yeşil Giyemiyom
Seni Candan Seviyom
Yüzüne Diemiyom
no:10718

saçıkaralı
ekledi

çarşıda havuç kaynana
oğlun çavuş kaynana
oğlun gelin getirdi
ahırada savuş kaynana
no:10721

saçıkaralı
ekledi

sarı gülü derende
insaf senin nerende
kabahat sende değil
sana gönül verende
no:10723

seydanur ata
ekledi

Cumartisi pazar
okul bizi bozar
senin sevgilin
yanindayken sana kimkizar
no:10729

asik................?
ekledi

başında al yemeni
öldürdün zalim beni
eller nederse desin
alacağım kız ben seni
no:10730

VEFASİZKUŞ
ekledi

DAMDA ÇORAP ASİLİ
VERMİŞEM PARASINİ
SİPİYE GÖZ KOYANIN
SATARAM ANASİNİ
no:10737

VEFASİZKUŞ
ekledi

DAMDA ÇORAP ASİLİ
VERMİŞEM PARASINİ
SİPİYE GÖZ KOYANIN
SATARAM ANASİNİ
no:10741

uğur kaya
ekledi

akşam oldu üşiyi
tavuklar ötüşiyi
kız daha evlenmedin
yüzlerin burişiyi
no:10743

star
ekledi

patlıcanı doğradım
haşlamaya başladım
irem aklıma gelince
ağlamaya başladım
no:10748

emre yıldız
ekledi

dolmuş geliyor dolmuş
dolmuşun rengi solmuş
sevdiğim kız içinde
rengi sararmış solmuş
no:10752

EMRE YILDIZ
ekledi

ELMA DALDA ASILSIN
SEVGİLİM NASILSIN
İKİMİZİN HASRETİ
TERCUMANLARDA BASILSIN
no:10753

civciv
ekledi

kaynana kazan karası,
görümce ALLAH belası,
oğlanı sorarsanız,
baklavanın ortası
no:10758

cepi52
ekledi

cepi geldi buraya
herkes girsin sıraya
bende şairim diyeni
atışarak sınaya..
no:10762

civciv
ekledi

hey hey hey yarim
askerdir benim yarim
subaylar izin vermez
ne yapsın benim yarim
no:10775

CEZA
ekledi

Kaynanayı ne yapmalı,
Kaynar kazana atmalı,
Yandım gelin dedikçe;
Dibine odun atmalı.
no:10788

gülendam doğanay
ekledi

çimene basma yarim
çimeni eziyorsun
kusura bakma yarim
maymuna benziyorsun
no:10795

serdar karakaş
ekledi

Pencereden bak beri
Beğenirsen al beni
Beğenmezsen beğenme
Beğenenler var beni
no:10798

zehra yıldız
ekledi

konuşmalen hısır hısır
kadın gününde yapılır kısır
ah şu yarimi görmedimm
konuşma ananla fısır fısır
no:10802

Fatih ÖZEL
ekledi

Hoşafın suyuboldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmış,
Ne olur erken kaldır.
no:10803

Fatih ÖZEL
ekledi

İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
On bir ayın sultanı,
Bize veda ediyor.
no:10804

berkan kara
ekledi

insan insanı özler
yarim benden ne ister
eğer beni bırakırsa
bitmez bu aşk bu keder
no:10814

berkan kara
ekledi

ben yarimi özledim
hep yolunu gözledim
sevdalara kapılıp
gelmesini bekledim
no:10815

ömer
ekledi

bismil bismil içinde
bismil kızlar içinde
kızlara dokunmayın
çünkü sevdiğim içinde
no:10819

selman gunes
ekledi

köprü altında çiçek
o çiçek dikilecek
benim sevdiğim kız
esrar içmiyecek
no:10820

selman gunes
ekledi

Ana seni severim
Ellerinden öperim
Ama sakın darılma
Kısmetimi isterim
no:10821

istanbullu genç
ekledi

denizler kadar derin
rüzgarlar kadar serin
senin en güzel yerin
kalbimdeki yerin
no:10826

beyza teker
ekledi

köprünün alıtı buzlar
ayağım kaydı kızlar
oğlanlar ne halt yesin
hepsi şeker gibi kızlar
no:10829

Gülsüm Sümeyye
ekledi

Armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Ben sevdiğimin ismini
Gömleğime işledim
no:10830

selin
ekledi

sevdalım uyuyor
gece gündüz çalışıyor
ben ona varamadım
duysun halil ibrahim bey
no:10846

BeRKaY...
ekledi

Yaza,yaza yaz geldi,
Çarşıya kiraz geldi,
Daha yazacaktım ama,
Mürekkebe zam geldi.
no:10847

rabia yavaş
ekledi

bastonlarda fasulye
anam gitti gezmeye
ben annemen de ögrendim
ince boncuk dizmeye
no:10848

Damla
ekledi

Deniz dalgasiz olmaz
Gök yildizsiz olmaz
Yari güzel olanin
Basi belasiz olmaz
no:10850

nur kaya
ekledi

istanbulun kızları
sürmelidir gözleri
aldanmayın çoçuklar
pudralıdır yüzleri
no:10856

muhittin
ekledi

antep antep içinde
antep dağlar içinde
antepe dokunmayın
çünkü sevdiğim var içinde
no:10857

Aşık
ekledi

Bahar çiçeksiz olmaz,
Güneş vakitsiz doğmaz,
Maviş Armağanım olmadan,
Kalbim huzur bulmaz.
no:12046

DJ AKMAN
ekledi

MUZ SEVERMİSİN
VERSEM YERMİSİN
ELERİMİ TUTARAK
SENİ SEVİYORUM DERMİSİN
no:10862

batukan acar
ekledi

dama diktim tere
topladım tane tane
benim sevdiğim kız
mersin de bir tane
no:10864

çaydanlıkta çayım var
ekledi

çaydanlıkta çayım var
tutunaçak neyim var
kırşehirin içinde
gül gibi sevdigim var
no:10870

dilan özpolat
ekledi

Avlu dibi örümcek
Aklım gitti görüncek
Ben aklımı yemedim
Köylülere gidecek
no:10882

seni seveni sev
ekledi

seni severim
seni sevenide severim
seni benden çok seveni
oklavayla döverim =)
no:10884

Cumali G.antep
ekledi

mavi gomlek gıyersın
Allah belanı versın
benden baska yar seversen
ölüm haberın gelsın
no:10886

eda
ekledi

yukardaki dağlardan
yuvarlandı taş geldi
mektubunu okurken
gözlerimden yaş geldi
no:10888

maraşlı Tuncay
ekledi

bahçelerde yeşil çınar
boyun boynuma uyar
ben seni gizli sevdim
bilmedin alem duyar
no:10889

DENİZ AKDOGAN
ekledi

DAM ÜSTÜNDE KEDİLER
MİYAV MİYAV DEDİLER
İKİ GELİN BİR OLUP
KAYNANAYI YEDİLER
no:10894

murat büyükoglu
ekledi

Tren gelir öterek
kömürünü dökerek
ben anamdan ayrıldım
gözüm yaşı dökerek
no:10898

EYLÜL
ekledi

KOCA KAPILAR AÇILDI
PORTAKALLAR ŞAÇILDI
GELİN DAMADI GÖRÜNCE
KEÇİLERİ KAÇIRDI
no:10901

EYLÜL
ekledi

Koca kapılar açıldı
portakallar şaçıldı
gelin damadı görünce
keçileri kaçırdı
no:10902

gs '
ekledi

şu dağlar olmasaydı
çiçeği solmasaydı
ölüm Allahın emri
ayrılık olmasaydı
no:10904

Ahmet Eren Çırak
ekledi

Mini mini birler
Yanıma geldiler
Ne istiyorsunuz dedim
Prensesimiz Dilara dediler
no:10907

ZEYNEP KAYA
ekledi

kaldırımda gezerim
kaldırımı ezerim
ne bakıyosun enişte
ben ablamdan güzelim
no:10915

zehra tekin
ekledi

ben bir kaşık biberim
hepinizden güzelim
oya beni kızdırma
yarim gelse giderim
no:10925

volkan
ekledi

kara kara tavuklar
beyaz beyaz yumurtlar
bizim sınıfın kızları
her derste uyuklar
no:10930

temelbir milanova
ekledi

anterim kirmizi
ben annemin bir kizi
benim de bir yarim var
TÜrkiyenin yildizi
no:10933

eda şener
ekledi

masa üstünde örtü
bu örtüyü kim örttü
anne haberin olsun
damadın beni öptü
no:10941

ferdi
ekledi

arpa ekili kaldi
sapi dikli kaldi
ben sevdim eler aldi
boynum bukulu kaldi
no:10944

bayram küskü
ekledi

kız ne bakıysın camdan
mest olmusum dumandan
azım dılım kurudu
kız sana yalvarmaktan
no:10945

gizli
ekledi

seviyorum birini
en tatlı birini
nasıl anlatsam bilmem
ilk harflerine baksana
no:10946

kimsesiz
ekledi

kız gördüm bir yanda
baktım tarhanaya
tarhanadaki tat
gitmiş kaynanaya
no:10949

vahide
ekledi

Çıktığı yer anayol
Elinde bütün kontrol
Hızla geliyor sana
Çarpılmaya hazır ol
no:10954

kadir karaduman
ekledi

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye
no:10959

murat karabulut
ekledi

KARŞIDA KARA MEŞE
GÖLGE VURDU GÜNEŞE
SENİNKİ AK GÜL İSE
BENİMKİ MOR MENEKŞE
no:10967

serseri aliş
ekledi

duvar yarılmasın
yarim bana darılmasın
yarim bana darılıp da
ellere sarılmasın
no:10972

gizem zorlu
ekledi

bisiklete binersin
karıncayı ezersin
madem benden güzelsin
niye yanlız gezersin
no:10973

aysena ünlü
ekledi

benim adım aysena
kıskanmam ben asla
anam işten gelince
başlarım saz çalmaya
no:10975

aysena ünlü
ekledi

manisiz hayat olmaz
türkceme doyum olmaz
köydeki güzellere
sevecek erkek kalmaz
no:10976

rabia nur öztürk
ekledi

aldım aşkın tüfeğini
vurdum birkaç karaca
yenile bir yar sevdim
kaşı gözü karaca
no:10977

Bilal & Şuayb
ekledi

Elmanın İrisine
Ben Yandım Birisine
Beni Çoban Tutsunlar
Kızların Sürüsüne
no:10979

Reyhan
ekledi

kapının onünde vişne
işle sevdiğim işle
bizim eve yakışır
kıravatlı enişte
no:10987

33 iso
ekledi

üzüm kestim yiyen yok
nedir bu halin diyen yok
bu ateşten gömleği
benden başka giyen yok
no:10993

hatice okay
ekledi

pencerden bak bana
fındık fıstık at bana
fındık fıstık istemem
altın yüzük tak bana.
no:11001

ipek sağlam
ekledi

mani mani dediler
başımın etini yediler
al sana bir mani
seni seviyorum yani
no:11003

nasip küçüker
ekledi

tren mersine
tekel tersine gider
yedi kız kurban olsun
abim askere gider
no:11004

ayşe
ekledi

aydoğar melek gibi
gündoğar melek gibi
şu somanın kızları
şen olur bebek gibi
no:11009

GizLi
ekledi

ak sakalı dede
amansakın ölme
ölürsen küserim
bıyıklardan keserim.
no:11010

EDANUR GÜNEY
ekledi

bir gün gelir seversin
bir gün çekip gidersin
ya beni seversin
ya da toprağa gidersin
no:11014

EDANUR GÜNEY
ekledi

BİR GÜN GELİR SEVERSİN
BİR GÜN ÇEKİP GİDERSİN
YA BENİ SEÇERSİN
YA DA TOPRAĞA GİDERSİN
no:11016

deniz
ekledi

denizmavi olurmu?
balık pulsuz olurmu?
biricik okul öğrencileri
öğretmensiz olurmu??
no:11018

dangakak
ekledi

Deniz Kızı Alacağım
Denize Dalacağım
Çatla Patla Kaynana
Ben Cananı alacağım.
no:11020

yakışıklı
ekledi

gidenin gelişi olmaz
ne yapacaksan şimdi
yap pişman olursan
telafisi olmaz
no:11026

kemal doğru
ekledi

Mendil serdim güneşe,
Üzüm aldık kırk beşe,
Senin yarin gül ise
Benimki de menekşe.
no:11028

dilan
ekledi

çanta attım koluma,
çıktım tren yoluna,
bir subay beklerken,
çöpcü de girdi koluma
no:11039

Damla Bakar...
ekledi

Sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
Unutursan küserim
Mektubunu keserim
no:11041

gizli
ekledi

Altini sarraf bilir
Dertliyi cerrah bilir
Ben seni sevdigimi
Yalniz bir Allah bilir
no:11045

saniye nur çakmak
ekledi

çarşıdan aldım lahana
kıymadım koydum sahana
hiç ömrümde görmedim
böyle cadı kaynana
no:11048

aslan kıral
ekledi

yarimi kaçıracağım
ellere bırakmayacağım
yarin kaçtı derlerse
ben çıldıracağım
no:11051

sinem coşar
ekledi

bostanlarda fasülye
anam giti gezmeye
ben anamdan ögrendim
inci boncuk cizmeye
no:11057

sehzade
ekledi

ankara ankara içinde
ankara dağlar içinde
ankara ya dokunmayın
çünkü yarım içinde
no:11059

GÜLÇİN SONGÜL
ekledi

Samanlık dolu saman
Uyan nişanlım uyan
Ne gündüz ne gecedir
Ne devdir ne cücedir
no:11060

halit alyaz
ekledi

çatılık kaşlar
kesilik başlar
en güzel aşklar
burada başlar
no:11061

şirin hayalet
ekledi

ramazanım merhaba
bizlere verdin sefa
rabbimize hamdolsun
her nefeste bin defa
no:11062

sdk
ekledi

Akşamdan pilavı pişirdim
Gene karnımı şişirdim
Çok mani diyecektim ama
Defteri yolda düşürdüm
no:11063

esra gültepe
ekledi

çikolata tatlıdır
ama senin kadar değil
seni seven çoktur ama
benim kadar değil
no:11069

yusuf
ekledi

perde perde tül perde
perdenin ucu yerde
elim ayağım titriyor
pınar hocayı gördüğüm yerde
no:11073

mahsun
ekledi

maydanoz addım dereye
kız çıktı pencereye
kız Allahını seversen
al şu genci içeriye
no:11078

MUSTAFA ALTUN
ekledi

YILDIZLAR DİZİ DİZİ
TANRI AYIRMA BİZİ
KÖR OLASI KAYNANA
AYIRDI İKİMİZİ
no:11080

nurettin öztep
ekledi

tarabyada uşaklar
siyah kuşak takarlar
sevdiğmi verseler
patlar davul zurnalar
no:11088

nurettin öztep
ekledi

dere boyu saz olur
gül açılır yaz olur
ben yarime gül demem
gülün ömrü az olur
no:11089

nurettin öztep
ekledi

AMCAM OĞLU DAMDADIR
BEŞ PARMAĞI KANDADIR
GİTTİM KANI SİLMEYE
DEDİ GÖNLÜM SENDEDİR
no:11090

berk
ekledi

kremitin üstünde
oynuyor körpe kuşlar
seni çok seviyorum
kıskanıyor komşular
no:11096

liliput sderella
ekledi

kınalı kınalı kuzular
bu çiçeği kim sular
güzellik bendeyse
ah ne eder çirkin kokonalar
no:11103

enes çelik
ekledi

hoca ezan okuyor
yüreğimi yakıyor
benim sevdiğim kız
lise birde okuyor
no:11113

FATMA ATEŞ
ekledi

ATEŞİM VAR KÜLÜM YOK
BÜLBÜL OLDUM DİLİM YOK
YARİM SENDEN AYRILARI
AGLAMADIK GÜNÜM YOK
no:11118

ferit dayı
ekledi

Dur trenci bineyim
on liram var vereyim
sevdiğim arkadaşım Ferit'i
bir kez olsun göreyim
no:11134

nurten
ekledi

ekmek ettim terledim
kaşa vardım parladım
yar geliyor deyince
çifte mendil salladım
no:11144

ibrahim aydoğan
ekledi

maydonoz ot değilmi
yaprağı dördeğilmi
ben sevdim eller aldı
bu bana dert değilmi
no:11150

MEDYA TUNÇ
ekledi

mani mani dedin.
Başımın etini yedin.
Alsana mani.
Seviyom seni yani
no:11151

PERVİN ÖKÇİN
ekledi

çikolata tatlıdır
senin kadar değil
herkez seni sever
benim kadar değil
no:11155

hatice koşar
ekledi

tarlası ayrıklıya
ben varmam çarıklıya
Allah yazarsa yazsın
boynu kıravatlıya.
no:11156

dj edım
ekledi

kara kara gözlerin
yeredeysin dizlerin
akşam bize gelde
yumruk görsün gözlerin
no:11161

eCe DeMiR
ekledi

çakmak çakmağa geldik
kına yakmağa geldik
ayşe teyze ağlama
kızını almaya geldik
no:11163

sultandan
ekledi

gönül saray sensultan
sırma şaçlı gül dilan
bunu herkez işitsin
degerlisin altından
no:11165

Ebru alay
ekledi

Tüfeğimi yağladım.
Bir duvara bağladım.
Yardan ayrı düşünce,
Hüngür hüngür ağladım
no:11168

GİZEM
ekledi

SİNİ SİNİ ŞEKERİM
ÜSTÜNE BAL DÖKERİM
KAYNANAMIN KAHRINI
OĞLU İÇİN ÇEKERİM
no:11171

buket yıldırım
ekledi

dam kapısı açıldı
ince boncuk saçıldı
yer kapısından girince
gözüm gönlüm açıldı
no:11176

iremsu
ekledi

ceketimi atarım
sokaklarda yatarım
bana kız vermeyenin
anasını satarım
no:11180

fb sarıkanarya
ekledi

Karanfilim biçim biçim
Ağlarım için için.
Neden ağlıyon dersen,
Ağlarım bir yar için.
no:11181

murat kanbay
ekledi

nemrut dağında bir mezar
üstünde murat yazar
almış kalemi eline
sevgiline mektup yazar
no:11182

berfin
ekledi

iğnem düştü yakamdan
kral geliyor arkamdan
gelme kral gelme
benim gönlüm çobanda
no:11184

sonfatih
ekledi

Bir Kez Gördüm Vuruldum
Kavak Gibi Kırıldım
Gözleri Çok Güzeldi
Harşit Gibi Duruldum.
no:11186

Giretli
ekledi

Hayeksede Yiğit Çok
Giretliden Yiğit Yok
Alemde Güzel Çok Ama
Yarimden Güzeli Yok.
no:11187

OKAN
ekledi

Fatih Derler Adıma
Kızlar Girdi Kanıma
Söz Vermiştim Anama
Dokunmayacaktım Harama.
no:11188

GİRETLEE
ekledi

Gittik Anteplilere
Selam Etti Bizlere
Antepte Güzel Çok İmiş
Bakamadık Yüzlere.
no:11189

süleyman özcan
ekledi

Dere boyu gidelim
Koyun kuzu güdelim
Sennen beni görmüşler
İnkâr bayrım edelim
no:11194

damla
ekledi

fasulyayi kuruttum
pişirmeyi unuttum
gel yarim konuşalım
ben annemi uyuttum
no:11200

kardeşini seven
ekledi

ektim bir fidan
verdi bir can
Allahtan başka kimse
alamaz onu benden
no:11209

9B nin güzide öğrencileri...
ekledi

Maymun adada yaşar
Alican 9B de yaşar
Uçsam kaçsam sınıftan
Hoca peşimden koşar
no:11214

nisanur cerav
ekledi

bak dalda kiraz
versen bana biraz
kiraz gibi yanakların
parlıyor avaz avaz
no:11225

babalardan biri
ekledi

sarı taksi boyandı
kabımıza dayandı
tam kacacaken
dümbük abim Uyandı
no:11226

seyfettin
ekledi

masa üstünde roman
okurum zaman zaman
kız ben seni alırım
doktor olduğum zaman
no:11229

nurcan
ekledi

gün gelir devran döner
kalpteki bir gün söner
unuttun mu vefasız
ne gün gelir, ne geçer
no:11230

bjkli fatoş
ekledi

bizim köyün kızları
sürmelidir gözleri
gözlerine bakarken
kaçırdım öküzleri
no:11233

SİYAH LALE
ekledi

MİNİ MİNİ FARELER
RÜYAMA GİRDİLER
DAHA ÇOK YAZACAKTIM
KALEMİMİ YEDİLER
no:11235

metehan
ekledi

gözlerin baktı gözüme
ilham doğdu göynüme
kız seni alamassam
nasıl bakarım anamın yüzüne
no:11238

sermin bağcı
ekledi

daha boyun bir karış
adam olmaya çalış
peşimde dolaşıp durma
oturda dersine çalış
no:11248

Emre Demirtaş
ekledi

Gül ağacı değilem
Her gelene eğilem
Çek elinin elimden
Ben bildigen değilem
no:11250

Emre Demirtaş
ekledi

Ay doğar minareden
Ölürüm bu yareden
Benim yarimi gönder
Yeri göğü yaradan
no:11251

Emre Demirtaş
ekledi

Kaleden indirdiler
Kır ata bindirdiler
Üç günlük güveyken
Yemen'e gönderdiler
no:11252

buket
ekledi

keteni bez edeyim
hangi yol gözeteyim
kara gözlü yarimi
kimlere benzeteyim
no:11255

nurullah
ekledi

fasulyeyi kuruttum
pişirmeyi unuttum
gel yarim buluşalım
ben annemi uyuttum
no:11259

nurullah
ekledi

bahçelerde bal erik
dağları eyerik
bize vanlı derler
biz güzeli severik
no:11260

eklemiş
ekledi

gel yanuma yanuma
hamsi kafalı faduma
napiysun diye sorma
eyiyum hamsi kafalu faduma
no:11261

ömercan
ekledi

bostanlarda fasulye
anam gitti gezmeye
ben anamdan öğrendim
incik boncuk çizmeyi
no:11262

hasan
ekledi

Tren gelir yan durur
Dumanını savurur
Sandıklı'nın oğlanları
Kaşları çatık durur.
no:11267

MÜSLÜM AĞDUK
ekledi

SARI KAVUN YEMEZLER
SENİ BANA VERMEZLER
GEL SEVDİĞİM KAÇALIM
KARANLIKTA GÖRMEZLER
no:11268

gizem nurdan özer
ekledi

dünya unutursa dönmeyi,
rüzgar unutursa esmeyi,
aşıklar unutursa sevmeyi,
belki o zamn unuturum seni.
no:11277

rızvanbulut
ekledi

giden ay tutulurmu
bala tuz katılrmı
zahmerinin ayazı
yalınız yatılırmı
no:11281

ayşe
ekledi

elmalar dalda
bizimki balkonda
yazın giyer elbise
kışın giyer pantolon
no:11286

MAVİŞİM
ekledi

Kara Kara Kazanlar
Kara Yazı Yazanlar
Cennet Yüzü Görmesin
Aramazı Bozanlar...
no:11291

9fen in güzide öğrencileri
ekledi

9 Fen çok güzeldir
Öğrenciler özeldir
Perdeleri olmazsa
Mehmet Zahit süperdir
no:11293

zeynep dilara
ekledi

giden gitmiştir
gitdiği gün bitmiştir
ben gideni değil
giden beni kaybetmiştir.
no:11295

yar gönüülü
ekledi

manıcığım manıcı
vur boynuna kılıcı
eğer beni almassan
varıcığım varıcı
no:11306

murat
ekledi

el el epenek
elden çıkan kepenek
kepeneğin yarısı
keloğlanın karısı
no:11307

ceren yön
ekledi

taş üstüne oturma
kumaşını batırma
sen benimsin ben senin
gel yanıma utanma
no:11311

Ebru
ekledi

Gülüm kurutmam seni
Suda çürütmem seni
Yıllarca ayrı kalsak
Yine unutmam seni
no:11338

:xD
ekledi

Mani mani dedin
Başımın etini yedin
Al sana mani
Öpsün seni gulyabani
no:11341

ela gokdeniz
ekledi

elif ustunde cimler
bulbul kefeste inler
benim kalbimde sensin
senin kalbinde kimler
no:11342

MaRdinLee ferhat
ekledi

Mardinliyem takarım
Şimşek gibi çakarım
Bana yanlış yapanın
Kafasına sıkarım
no:11345

alimert
ekledi

bunu yazan bir böcek
bir gün elbette ölecek
ama benim bu hatıram
yıllarca silinmeyecek
no:11352

Eylül
ekledi

BAHÇELERDE KEREVİZ
BİZ KEREVİZ SEVMEYİZ
BİZE SİNOPLU DERLER
BİZ GÜZELİ SEVERİZ
no:11356

selena
ekledi

yaza yaza yaz geldi
pazara kiraz geldi
daha yazacaktımki
ekonomik kriz geldi
no:11365

DJ Akman
ekledi

al tavuk aldınmı
kumese koydunmu
kor olası kaynana
sen gelın olmadınmı
no:11366

selinay
ekledi

bir taş attim iğdeye
iğdenin irisine
annem beni verecek
yiğidin birisine
no:11368

arşu
ekledi

şu dağlar solduyine
yareler doldu yine
kaş bozuk çehre eğri
sana ne oldu yine
no:11369

esentepeli genç
ekledi

Gittim gitim yoruldum
Bir taş buldum oturdum
güzel bir kıza
iki dakkada vuruldum
no:11383

esentepeli genç
ekledi

altın yüzük var benim
parmağımda dar benim
şu çankırı'ın içinde
kömür gözlü yar benim...
no:11384

merve keleş ^_^
ekledi

mani mani dedin
basımın etini yedin
al sana mani
Seni Seviyorum yani...
no:11387

merve keleş
ekledi

çikolata tatlıdır
ama senın kadar değil
seni herkez sever
ama benim kadar değil
no:11388

hilal cebeci
ekledi

Kalbin olmuş hendek
İçine girmiş bir melek
Çıkmak iztemez hiç ordan
İzin verirsen sonsuza dek
no:11394

beyza nur coşkun
ekledi

papatyalar sarı
menekşeler mor
seni nası sevdiğimi
gelde şu kalbime sor
no:11399

beyza nur coşkun
ekledi

papatyalar sarı
menekşeler mor
seni nası sevdiğimi
gelde şu kalbime sor
no:11400

yakup kaplan
ekledi

masa üstünde darı
darı üstünde arı
saim'i küçük sanmayın
o da ister bir sarı
no:11401

BJK li alperen
ekledi

incir inciri tutar
saatimiz zincir tutar
kızlar kot giyince
erkekleri sancı tutar
no:11404

aslı
ekledi

karanfilim sarkarım
açılmağa kokarım
yar geliyor deseler
ölü olsam kalkarım
no:11405

aslı
ekledi

karanfilim sarkarım
açılmağa kokarım
yar geliyor deseler
ölü olsam kalkarım
no:11406

yavuz demir
ekledi

dağdan asker geliyor
dağı taşı yıkıyor
benim sevdiğim yarim
benden habersiz kaçıyor
no:11414

pinar
ekledi

ergivanim mor olsun
sevdigim esmer olsun
sevdigimin dudaklari
rakima meze olsun
no:11419

beyza
ekledi

denize fideceğim
deniz kızı olacağım
bırak beni babacığım
arkadaşımı kurtaracağım
no:11420

aşkım
ekledi

denize dalacağım
deniz kızı olacam
bırak beni anne
aşkımı kurtaracağım
no:11422

ahlatlı mesut
ekledi

üzüm kestim yiyen yok
nedir bu halin diyen yok
bu ateşten gömleği
benden başka giyen yok
no:11426

MELEK58
ekledi

giden gitmiştir
gittiği gün bitmiştir
ben gideni değil
GİDEN bENİ kAYBETMİŞTİR
no:11434

MELEK58
ekledi

NE ORHAN NE FERDİ
KİMSE BİLMEZ BU DERDİ
SEN SÖYLE MÜSLÜM BABA
NERDEN SEVDİM BU ZALİMİ
no:11435

sena
ekledi

incir inciri tutar
saatimi zincir tutar
kızlar kot giyence
erkekleri sancı tutar
no:11437

yalnız kalpler
ekledi

maydonoz demet demet
yarımın adı memet
memet benım olursa
kaynanam olsun cennet:
no:11441

şşşşşşşşşşş
ekledi

kuyu gibi horasan
yarimin adı şaban
verseler yari bana
kalmaz dünyada tasa
no:11442

seda nur
ekledi

yemeğimde hare var
yüreğimde yare var
ne ben öldüm kurtuldum
ne bu derde çarevar
no:11445

aykut bozkurt
ekledi

esrardır içtikleri
dumandır çekdikleri
yar çok hoşuma gidiyor
yapıştır dedikleri
no:11446

bozkurt
ekledi

çanakçıda çanak var,
kızlarda yanak var,
öpeceğim ama,
hapiste dayak var.
no:11448

esra özelll
ekledi

kara kara kaşlar,
o ne güzel saçlar,
ben yarimi özledim,
ağlasın dağlar taşlar
no:11451

YaKıŞıKıŞıKlI
ekledi

ayağımda kundura
kaçalım arabaya
gel gidelim beraber
ankaraya
no:11452

selin
ekledi

Karanfilim sarkarım
Açılmağa korkarım
Yar geliyor deseler
Ölü olsam kalkarım
no:11454

sarışın
ekledi

Ben seni seveyrum
Baban istese geleyrum
Sakın unutma beni
Alacağım kız seni
no:11455

hüseyin
ekledi

geçemek geçek geçek
geçerken paçayı çek
ben haftaya düğün isterim
4 davul 8 köçek
no:11460

zekayi
ekledi

aya baktim ay beyaz
kizin adi gulbeyaz
keseye baktim para az
bu kiz bana yaramaz
no:11462

dogan
ekledi

hoca ezen okuyor
sesi beni yakıyor
şu sevdiğim kız
M.Erdemoğlunda okuyor
no:11465

ipek köseler
ekledi

masa üstünde hurma
kaynana karşımda durma
iki gözü şıllıktır
miydemi bulandırma
no:11467

alican
ekledi

ufacık badem içi
yarimin siyah saçı
yar derdinden ölürüm
nedir bunun ilacı
no:11470

sümeyye
ekledi

mavi mavi mas mavi
gözleri boncuk mavi
bir gördüm aşık oldum
şu gelen kimin yari
no:11474

manici melih keskin
ekledi

Dağdan kestim kereste,
Kuş besledim kafeste,
Yarin hasta dediler,
Yetiştim son nefeste.
no:11479

Kamil
ekledi

Lise dediyin nedir ki,
Dört yılık bir olay,
Sensizlik bana,
Bir ömür koyar.
no:11480

gülay balaban
ekledi

mani söyler coşarım
deniz gibi taşarım
kimseye zararım yok
insan gibi yaşarım..
no:11483

Aşki
ekledi

Yüzüğüm var gümüşten,
Yandı tenim Güneşten,
Sensizlik yürümek gibi,
Kızgın kor ateşten.
no:12047

büşra battal
ekledi

Merdivenden inerim
mini etek giyerim
çok konuşma enişte
üç ablamdan güzelim
no:11488

Emrullah korkmaz
ekledi

Çaya inesim geldi
şeker yiyesin geldi
ala gözlü ablamı
göresim geldi
no:11491

beyza
ekledi

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye
no:11496

5D.com
ekledi

Su gelir akar geçer
Bendimi yıkar geçer
Dünya bir penceredir
Her gelene bakar geçer
no:11500

5D.com
ekledi

Kara kara kazanlar
Okuyanlar yazanlar
Dünya güzel bir kitap
okumayan az anlar
no:11501

Coşkun
ekledi

ŞU ARIK ARIKMIDIR
İÇİ DOLU PAMUKMUDUR
SEVDİĞİM KAYBOLMUŞ
ARASAM AYIPMIDIR
no:11502

Meltem
ekledi

Hasretin zulüm
sensizlik ölüm
reklam yapmıyorum
seni seviyorum
no:11505

ZEHRA MEŞE
ekledi

OGLAN GİDER ODUNA,
FATİH DERLER ADINA,
BEN FATİHİ ALIRIM,
ÇARDAĞIN İNADINA
no:11506

salih
ekledi

bizim evin arkası
teneke fabrikası
şu erkeklerin kafası
konturapilak tahtası
no:11509

macide
ekledi

çaydanlıkta çayım var
kızkanacak neyin var
şu dünyanın içinde
benim bir yarım var
no:11510

macide
ekledi

fincan fincan içinde
fincan rafın içinde
benim bir sevdiyim var
şu istanbul içinde
no:11511

macide
ekledi

pembe giyme tanırlar
seni aşık sanırlar
zaten bahtım karadır
seni benden alırlar
no:11512

Aşki
ekledi

Hasretin zulüm olsa,
Sensizlik ölüm olsa,
İçerim senin sevgini
En ağır zehir olsa
no:12093

manilerimiz.com
ekledi

PINARA VARDIN MI?
GÜL KOYDUM ALDIN MI?
BEN SENİ SEVİYORDUM,
HABERİNİ ALDIN MI?
no:11524

zeynep
ekledi

güvercinim süt beyaz
ayrı düştük bizbu yaz
mektup eline varınca
cevabını çabuk yaz
no:11525

ELİF
ekledi

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir arkadaşın var,
Herkesten özel.
no:11528

ZEHRA MEŞE
ekledi

Soba üstünde boru
Varmı babanın zoru
Alacaksan al beni
Sokaklar oğlan dolu
no:11530

hll ve mrl
ekledi

mendilim ipek,
oryası benek,
arkadaşım meral
sanki bir melek!!
no:11542

suphan yavaşcan
ekledi

hoca ezan okuyor
sesi beni yakıyor
benim sevdiğim oğlan
lise üçe gidiyor
no:11545

SELDA YILMAZ
ekledi

SEV BENİ KALPTEN
SEVEYİM SENİ KALPTEN
HAYATA MUTLULUK KATALIM
AĞAÇLARA İSMİMİZİ KAZALIM
no:11547

özcan çınar
ekledi

kaya kaya gözlerin
yere deysin dizlerin
akşam bize gelde
yumruk görsün gözlerin
no:11551

sudenaz kartal
ekledi

kızlar güzeldir
nazları olmasa
erkekler çapkındır
çorapları kokmasa
no:11552

bayram kaya
ekledi

mersedese binerim
yarim seni severim
eger bana varmazsan
seni alır kaçarım
no:11555

ayşe gül
ekledi

gülü güzel ama
ayrılık olmasa
sevmek güzel ama
ayrılık olmasa
no:11560

ayşa gül
ekledi

gülü güzel ama
dikeni olmasa
sevmek güzel ama
ayrılık olmasa
no:11561

ramazan
ekledi

ayakkabının burnu,
tut biganın yolunu
postanede bekliyorum
yarimin mektubunu
no:11566

artemis
ekledi

ak koyun kuzusuna
gün tutmuş postuna
ne desende ağlasam
annımın yazısına
no:11573

melek
ekledi

kız gelin dırdır etme
fazla ileri gitme
vakitsiz horoz gibi
gece yarısı ötme
no:11582

ebru
ekledi

Mendilim var dolapta
Bilmem hangi tarafta
Uyan sevgilim uyan
Ayrılıkvar buhafta
no:11583

merve aktaş
ekledi

Geline bak geline
Kına yakmış eline
Ne mutlu bu geline
Gidiyor sevdiğine
no:11585

Murat payam
ekledi

Bayram geldi hoş geldi
Evlere neşe geldi
Kalkın giddin kapıya
Dostlar bayramlaşmaya geldi
no:11587

şeyda
ekledi

Uzun mani derim yazarım
Koca bekler otururum
Ah nasihatçı başım
Daha varmadı kısmetim
no:12094

Yasemin
ekledi

Caminin ezanı yok
kalbimin duzeni yok
su koskaca dunyada
sevdigimden guzeli yok
no:11603

selma karabat
ekledi

Karanfilim budama
Sefa geldin odama
Eğer beni istersen
Görücü gönder babama
no:11606

Ersin Aga
ekledi

Bahcelerde pirasa,
yapragina kar yağsa
Sen ah kocasiz kalsan
önümde diz cöküp yalvarsan
no:11607

Ömer faruk yasa
ekledi

Dozer geliyor dozer
çekilin yoldan ezer
benim bir sevdiğim var
dünyalardan güzel
no:11612

Ömer faruk yasa
ekledi

Acı biber yersin
dilim yandı dersin
bu mektubu açınca
biricik aşkım yazdı dersin
no:11613

Ömer
ekledi

Kimyayla araştırdım
fizikle sorusturdun
türkçeyle açıklıyorum
aşkım seni seviyorum
no:11615

adsız
ekledi

kara kara tavuklar
beyaz beyaz yumutlar
bizim sınıfın erkekleri
çay içerken uyuklar
no:11616

ayşe nur cındık
ekledi

ayakkabı gıyerım
ustu beyaz olursa
kaynanamı severım
oglu guzel olursa
no:11617

ayse nur cındık
ekledi

ayakkabı gıydımde
tekını gıymedımkı
sevdalık ettım dıye
alırım demedımkı
no:11618

Rıza PİŞKİN
ekledi

Odamın gün ışığı,
Yoğurdumun kaşığı,
Beni sana vermezler,
Mahlenin uyuşuğu.
no:11621

gül
ekledi

oyanı hıttı
buyanı hıttı
gelin ağlama
işimiz bitti
no:11622

Busraa
ekledi

Antepli olmak baska
anteplı doymaz aska
hele bide sevdiği varsa
antepli ölmez ASLA!!
no:11623

manilerimiz.com
ekledi

İlknur taşa oturma
Pantolonunu batırma
Kaç kez dedim sana
Şu Esma ya takılma
no:11627

SEVDA MAĞAT
ekledi

MANİYE MANİ DERLER
GÜZELE KİRAZ DERLER
BİR YAR SEVDİM
O DA SANA AZ DERLER
no:11628

merin
ekledi

sari taksi geliyor
sari eve geliyor
catla patla kaynana
oğlun beni seviyor
no:11632

merin
ekledi

masada koku
al bu mektubu oku
okumasan okuma
benim yarime dokunma
no:11633

amedli
ekledi

elimde bori
kız kendini kori
kaçıracağam seni
d.bakıra doğri
no:11634

irem
ekledi

Bizim evin önünde
Limon soymuşsun yarim
Benden ayrı kalalı
Manyak olmuşsun yarim...
no:11635

tabatha
ekledi

Goca goca karılar
Kaynanam sular çağlar
Ağlarsa ağlarsa
benim anam ağlar
no:11644

dadduk
ekledi

Tüfeğimi çatarım,
Güneş olup batarım,
Geçmek bilmiyor günler
Derdime dert katarım.
no:11645

Oğuz sarcan
ekledi

Aşk ile düştüm yollara
Kerem oldum çıktım dağlara.
Anası kızı vermedi.
Lal ola kaynana
no:11650

seyma ve fatoş
ekledi

Patatezi doğradım
haşlamaya başladım
sen aklıma gelince
aglamaya başladım
no:11653

manilerimiz.com
ekledi

elime aldım meşale
ebe şelale
akar akar durusun
kendine bir yar bulursun......
no:11660

ataberk sarıgil
ekledi

Çaya indim taş buldum
Yüzüğüme kaş buldum
Neredeydin la sürgün
Yanıma yoldaş buldum
no:11663

elif
ekledi

kapı açıldı
altın boncuk saçıldı
arkadaşımı görünce
gözüm gönlüm açıldı
no:11666

muğlal hatice
ekledi

dokuzkere sevsen
onuncu olsam
gerçekten sevsen
sonuncu olsam
no:11667

sümeyye
ekledi

DOZER GELİYOR DOZER
ÇEKİLİN YOLDAN SİZİ EZER
BENİM BİR ARKDŞIM VAR
SEDA SAYANDAN GÜZEL
no:11674

Aslan YAVUZ
ekledi

Uzun yoldan gelmişim.
Sütlü bir kahve içmişım.
Baldızımi görünce.
Ablasından vazgeçmişim
no:11677

deniz aslan
ekledi

Bir su ver aşırmadan
Doldurup taşırmadan
Yarime bir kavuşsam
Aklımı şaşırmadan
no:11680

deniz aslan
ekledi

Sıra sıra sırdaşı
Sırmalı yüzük taşı
Ben askere gönderdim
Hem yari hem gardaşı
no:11681

irfan
ekledi

ikitahta arası
kollarım ciletyarası
söyleyin sevgilime
getisin pansuman parısı
no:11683

durdu
ekledi

duvarda mala
Allah anamın canını ala
istediğimi almadı ya
duvar dibinde kala
no:11687

Gaydırıguppak Cemile
ekledi

Kirazımız dalbastı
Dalları kiraz bastı
Delikanlı söz etti
Kızlar yüzünü astı
no:11689

:Dersimiz.Com
ekledi

erginar ektim narlandi
yer vur du salandı
ne tatli yanak imis
öptukce balandı
no:11692

irem altun
ekledi

elimde inci boncu
başıma talip kuşu kondu
soğuktan ellerim dondu
kuş saçlarımı yoldu
no:11694

gül bahar kaya
ekledi

bahçelerde meleme
yar göğsün düymeleme
ölürsem kanlım sensin
gözlerini sürmeleme
no:11697

güz
ekledi

Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.
no:11699

Editör
ekledi

Kar yağar lapa lapa
Bizim evin damına
Kız seni alacağım
Ananın inadına
no:12041

Editör
ekledi

Kayadan yenmem diyor
Basmadan giymem diyor
Olursa atlas olsun
Koynuna girmem diyor
no:12042

Seyfettin aktaş
ekledi

Alanyanın kalesi .
içinde minaresi .
benim sevdiğim kız.
alanyanın birtanesi .
no:11704

derya basak
ekledi

patatesı haşladım
soymaya başladım
kocamı görünce
ağlamaya başladım
no:11705

Editör
ekledi

Havuz başı su başı
Men almanam unbaşı
Olursa çavuş oldun
Dosta düşmana karşı
no:12038

Editör
ekledi

Hay heliler heriler
Birden dolmuş deliler
Acebim ona gelir
Akşam nece gelirler
no:12039

zehra
ekledi

kapımız açıktı
sofra dolu kaşıktı
ana haberin olsun
oğlan bana aşıktı
no:11708

ece_005
ekledi

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın, yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
no:11709

kübra düztepe
ekledi

Ben bahçeyi kazamam,
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim,
Ben tövbemi bozamam.
no:11711

saniye şık
ekledi

Karanfil eker misin?
Bal ile şeker misin?
Dünyada ettiğini,
Ahirette çeker misin?
no:11715

mustafa eren
ekledi

ayakkabım var benim
ayağıma dar benim
istanbulun ortasında
ela gözlü yar benim
no:11716

elagöz
ekledi

gelene bak gelene
güller sarmış dikene
Allah sabırlar versin
karşılıksız sevene
no:11717

irem inakçı
ekledi

sevdik sevdik durulduk
kem gözlere vurulduk
a be zalım gaynana
seni bile özledik
no:11719

selma
ekledi

leblebi koydum tasa
doldurdum basa basa
yarim pek güzel ama
aklı biracık kısa
no:11722

zeynep
ekledi

Hatıralarım sevgi bekler
Gönüldür görmek ister
Eğer soran olursa
Çıkart resmimi göster
no:11729

manilerimiz.com
ekledi

ayakkabı alırdım
bir şele topukları
beni baştan çıkaran
taşköprü kopukları
no:11731

İsimsiz
ekledi

tütün içtim lüleden
benim yarim günye'den
biricik biricik baş
hoşgeldiniz cümleden
no:11738

mert aaKav
ekledi

Çikolata tatlıdır,
Ama senin kadar değil.
Seni seven çoktur,
Ama benim kadar değil
no:11739

sevim sena
ekledi

karanfil sarkarım
açılmaya korkarım
yar geliyor deseler
ölü olsam kalkarım
no:11740

aydogan
ekledi

gemi gelir yanşır
içi doşu çamaşır
bu ülkenin kızları
benim için yakışır
no:11748

ruya
ekledi

seni seviyorum
sana tapıyorum
sakın unutma ki
sana saka yapıyorum
no:11749

EŞREF ŞEN
ekledi

Trenin penceresi
içinin çerçevesi
çok konuşma gaynana
kel kafani ezerim
no:11755

Editör
ekledi

Ahlatın yoncaları
Çiçek açtı goncaları
El vurmayın gelinlere
Asker oldu gocaları
no:12024

Editör
ekledi

Altın kalbur derindir
Suları çok serindir
Bu Ahlatın kızları
Bağ evinde gelindir
no:12025

Editör
ekledi

Atım var katırım var
Elimde satırım var
Vallahi öldürürdüm
Oğlunun hatırı var
no:12026

Editör
ekledi

Aya baktım ay iki
Saydım baktım on iki
Ellerin yari geldi
Hani bizim kör tilki
no:12027

Editör
ekledi

Bağda gezersen oğlan
Fesin egersen oğlan
Fes nedir püskül nedir
Aslan gözelsen oğlan
no:12028

Editör
ekledi

Çayır üstünde minder
Üzün üzüme dönder
Eğer üzün dönmezsen
Ayda bir selam gönder
no:12029

Editör
ekledi

Çubuğum ark içinde
Dönüyor çark içinde
Kurban olam o boyan
Dolanır halk içinde
no:12030

Editör
ekledi

Dam başında kediler
Miyav miyav dediler
İki gelin bir olup
Kaynanayı yediler
no:12031

Editör
ekledi

Dama serdim hesiri
Al goynuna yesiri
Eğer gaynanam ölürse
Ev olur arı sili
no:12032

Editör
ekledi

Davşanlar kaçtı dağa
Su doldurdum bardağa
Bu zamanın insanı
Zengine diyor ağa
no:12033

Editör
ekledi

Dolaba koydum fincan
İçine koydum mercan
Kaynanamın adını
Koydum kuyruklu sıçan
no:12034

Editör
ekledi

Evlerinin önü iğde
İğdenin dalı yerde
Can kurban canım kurban
İbrahim kimin iğide
no:12035

Editör
ekledi

Feleğin altın teşti
Sinemi deldi geçti
İspat eyle ey felek
Hangi günüm şen geçti
no:12036

hülya
ekledi

kaynanayı napmalı
kaynar kazana atmalı
kaynana yandım dedikce
altına odun atmalı
no:11774

zafer görür
ekledi

aksaray merkez,herkez giremez
çatılır kaşlar,kesilir başlar
en büyük aşklar
aksarayda başlar
no:11779

kübra
ekledi

dağ başını kar aldı
gül yarimi har aldı
ecele borçlu kaldım
bir canım var,yar aldı
no:11780

MUstafa
ekledi

Mendil aldım onbeşe,
Onu serdim güneşe,
Gitti yarim gelmeldi,
Beni aldı telaşe.
no:11784

DİLARAYAZ
ekledi

seni seviyorum dedim
aşkına ölüyorum dedim
beni çıldırtan sensin
ALLAH BELANI VERSİN
no:11788

Fırat Aşiran
ekledi

tepe,tepe,düz gittim
yağrimi bulu verdim.
senin için ölü verdim.
sensin benim güzel yarim
no:11789

alperen çalık
ekledi

Gözüm kaldı gözünde
Ela gözlü börülce
Ben sevdim o sevmedi
Elmadağ'da yarimce
no:11791

OSMAN DOĞAN
ekledi

GÖKTE YILDIZ ELLDİR
ELLİSİDE BELLİDİR ,
BU DİYARBAKIR İÇİNDE
EN GÜZELİ İSMET ABEMIN KİDİR
no:11792

güven can parçaoğlu
ekledi

vur kalbime hançeri
hançer kana bulansın
fazla derine inme
çünkü orda sen varsın
no:11793

yalnız kalp
ekledi

niye kondun a bülbül
kapımdaki asmaya
ben yarimden ayrılmamm
götürseler asmaya
no:11795

hande
ekledi

armudu taşlaylalım
dibini haşlayalım
kağıt kalem al yarim
maniye başlayalım
no:11796

samet
ekledi

kart tavuk alma dınmı
dağlara konmadınmı
şebek yüzlü kaynanam
sen gelin olmadınmı
no:11797

süleyman
ekledi

postacı geliyor
aşk mektubu getiriyor
ulan kahrolası eda
ahmetide seviyor
no:11798

mekan_37_1993@hotmail.com
ekledi

UZUN UZUN KAVAKLAR
DORUĞUNDA YAPRAKLAR
BEN DOYMADIM YARİME
DOYSUN KARA TOPRAKLAR
no:11802

NACİYE YILMAZ
ekledi

Tut yedim duttu beni
Yârim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tuttu beni
no:11806

aşk başımda bahane
ekledi

aşk başımda bahane,
ben vuruldum bir sultana,
sultan bana hasrettir,
dilo dilo yaylalar
no:11808

Editör
ekledi

Ak tavuk almadın mı?
Kümese salmadın mı?
Ah cadı kaynana ah
Sen gelin olmadın mı?
no:12023

ayten
ekledi

ufacık badem içi
gayri senden vaz geçtim
vuruldum senin için
koştum koştum vuruldum
no:11810

Hüseyin Bera Bulut
ekledi

Bizim köyün kızları
Sürmelidir gözleri
Ben onlara bakarken
Kaçırdım öküzleri
no:11815

Hüseyin Bera Bulut
ekledi

Mendil aldım onbeşe
Onu serdim güneşe
Gitti yârim gelmedi
Beni aldı telaşe
no:11816

Editör
ekledi

Mektup yazdım aradan
Dağlar çıksın aradan
İlahi sen kavuştur
Yeri gögü yaradan
no:12044

begum aksu
ekledi

maydonoz deste deste
gel beni anamdan iste
eğer anam vermezse
son sözü benden iste
no:11825

Elif Çağın
ekledi

Beyaz taksi geliyor
Tozu duman ediyor
Çekilin arkadaşlar
Sevdiceğim geliyor
no:11827

Fadime Keser
ekledi

Ankarada Tren
Afyonda İndiren
Kız Evi Değilmi
Oğlan Evini Bitiren
no:11830

Aşki
ekledi

Sensizlik sanki çile
Beden ne dilersen dile
Hep Seni seveceğim
Bunu unutma biran bile
no:12092

özlem
ekledi

dut yedim duttu beni
dut kuruttu beni
ben gurbete gidince
yarim unuttu beni
no:11834

SULUK
ekledi

SARI ÇİTİN AKÇASI
UCUNDA VAR AKÇASI
SEN Mİ BANA LAF ATTIN
PAPUCUMUN ÖKCESİ
no:11835

aslan
ekledi

Koza yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Her kahve pişirince
Benim akılına düşür
no:11838

tuğçe
ekledi

kara tren ak tren
askeri say tren
benim yarim kırkbeşli
postasıyla say tren
no:11844

TUĞÇE
ekledi

Tren gelir öterek
Kömürünü dökerek
Ben anamdan ayrıldım
Göz yaşımı dökerek
no:11845

GRUP HEPSİ
ekledi

ANKARA - İSTANBUL ARASI
4 SAAT
BENİM SANA SEVGİM
24 SAAT
no:11850

sedef
ekledi

aşkın yarası çok
sende hiç aşk yok
ne derdin var benle
benim sana sözüm yok
no:11851

adil can şenkal
ekledi

ev ötene evyaptım
çıktım üstüne baktım
yarim gelecek diye
çifte lambalar yaktım
no:11852

merve
ekledi

işle abla işle
masa üstünde şişe
bizim eve yakışır
yeşil gözlü enişte
no:11854

McAliko
ekledi

Alvayı Ata Ata
Cilveyi Sata Sata
Kurudum Çit Oldum
Kız Sensiz Yata Yata
no:11855

McAliko
ekledi

karanfil budama
sefa geldin odama
beni candan seversen
görücü yolla babama
no:11856

aylin
ekledi

kara kara kaşlar,
o ne güzel saçlar,
ben yarimi özledim,
ağlasın dağlar taşlar
no:11857

sibel
ekledi

kara kara kazanlar
kara yazi yazanar
hayir bereket gormesin
bizide ayiranar
no:11858

mervenur_manson
ekledi

tarlanın tezeklisi
mendilin ipeklisi
şimdi burdan geçecek
kızların en göbeklisi
no:11859

büşra
ekledi

Samanlık dolu saman
Uyan nişanlım uyan
Eller düğün yapıyor
Bizim düğün ne zaman?
no:11867

BEGÜM
ekledi

Güneş Ayı Seviyormuş,Banane
Toprak Suyu Seviyormuş,Sanane
Leyla Mejnunu Seviyormuş,Bizene
Ben Seni Seviyorum Kimene
no:11874

Emre
ekledi

Arabam var 4 teker
ankaradan yük ceker
yarı cirkin olanlar
icer icer of ceker
no:11875

ayşenur
ekledi

samanlık dolu saman
uyan nişanlım uyan
eller düğün yapıyor
bizim düğün ne zaman
no:11880

süleyman ağıl
ekledi

demet demet çiçekler
kapına dizilecekler
babandan seni
istemeye gelecekler
no:11881

andolu
ekledi

kız dediğin
istambul gibi olmalı
fetli zor
fatihi tek olmalı
no:11882

Berat Tekin
ekledi

Yüzük yüzük içinde
yüzük zarfın içinde
Benim sevgilim
Diyarbakır içinde
no:11888

Berat Tekin
ekledi

Kıza baktım kız beyaz
Aya baktım ay beyaz
Cebime baktım para az
Bu kız bana yaramaz
no:11890

serseri aşık
ekledi

Sevitorum ama kimi
En tatlı birisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harflere baksana
no:11892

ALİ VE İBO
ekledi

karpuz kestim kırmızı
şu gelen kimin kızı
selam verdim vermedi
sanki padişahın kızı
no:11898

süleyman arif
ekledi

dam üstünde portakal
gitme asker burda kal
albayından izin aldım
gel teskerini burdan al
no:11903

süleyman arif
ekledi

dam üstünde portakal
gitme asker burda kal
albayından izin aldım
gel teskerini burdan al
no:11904

süleyman
ekledi

Yumurtanın sarısı,
Yere düştü yarısı,
Görümcem verem olmuş,
Kaynanama darısı.
no:11905

EZGİ AKPINAR
ekledi

BENİM BİR KIZIM VAR
BİR OĞLANA VURULMUŞ
O OĞLANI GÖRSENİZ
NE DE GÜZEL YÜZÜ VAR
no:11908

sinem,
ekledi

ağaç dalsız
dal yapraksız
ben sensiz
işte bu imkansız
no:11910

MİHRABE AYDIN
ekledi

TAŞ DÖNMÜYOR DÖNMÜYOR
TAŞTAN BULGUR İNMİYOR
EVLER KIZ İLE DOLDU
BİRİ BENİM OLMUYOR
no:11911

MİHRABE AYDIN
ekledi

BAĞA GİRDİM ÜZÜME YAR
GÖRÜNDÜ GÖZÜME
ABENİM NAZLI YARİM
GÜCENDİN Mİ SÖZÜME
no:11912

MİHRABE AYDIN
ekledi

ARPALAR BİÇER OLDU
GÜNÜMÜZ GEÇER OLDU
AYRILIK GELE GELE
BU GÜNÜ SEÇER OLDU
no:11914

adile
ekledi

minarede ezan var,
beni arayan var,
boşa arama yarim,
beni alanlar var,
no:11915

canan demirer
ekledi

iki tahta kalındır,
kayın babam zalımdır.
ne kadar zalım olsa,
pelin benim balımdır.
no:11917

nurcan arslan
ekledi

ekmek yaptım terledim
dama çıktım terledim
baktım seda geliyor
çifte mendil salladım
no:11918

manilerimiz.com
ekledi

Dut yedim duttu beni
Yarim unuttu beni
Yarı yola varmadan
Hıçkırık tuttu beni
no:11921

emine kaplan
ekledi

EV ARDINDA PALMİYE
BEN GİDERİM SAMİYE
SAMİ BENİM OLMAZSA
MUM YAKARIM CAMİYE
no:11927

PELİN
ekledi

Geliyor atlılar
Boynu kıravatlılar
Sermin'imi çaldılar
Maymun suratlılar
no:11928

nil serena şahin
ekledi

seviyorum kimi
en güzel birisini
nasıl anlatsam sana
ilk harflerine baksana
no:11941

yunussss ünall
ekledi

şu dağlar garip dağlar
içinde garip ağlar
kimse garip olmasın
garip için kim ağlar
no:11943

FERİDEE
ekledi

SAÇLARA BAK SAÇLARA
ÖRMÜYORLAR SEVDİĞİM
SENİ BANA MÜNASİP
GÖRMÜYORLAR SEVDİĞİM
no:11948

şahide baygündüz
ekledi

çanakçıda çanak var
bu kızlarda yanak var
birfırsat öpeceğim ama
öğretmende sopa var
no:11954

alien
ekledi

kahve yemenden gelir
ufo uzaydan gelir
ben yarimden ayrıldım
ışınlanmak zor gelir
no:11957

derindarbe
ekledi

camiler medreseler
yarin gelir deseler
ten de bir canım kaldı
veririm isteseler
no:11958

elif mutlu
ekledi

anbar altında kaplıca
kızlar bakar saklıca
bakın kızlar bakın
davuluma medil takın
no:11960

buse can
ekledi

masa üstü bali
bu kızları kim ali
abdurrahim abinizde olmasa
melek ablanız evde kali
no:11965

aynur kanaryal kıs
ekledi

cikolata tatlı
ama senin kadar değil
herkes seni sever
ama benim kadar değil
no:11966

Burcu mert
ekledi

Mani benim öz benim
kan ağlıyor gözlerim
ben yarimin yolunu
sabah akşam gözlerin
no:11973

irem altun
ekledi

sepet sepet yumurta
sakın beni unutma
unutursan küserim
mektubunu keserim
no:11976

irem altun
ekledi

bir kazanın içinden
çıktı hemen görümcem
vay benim dertli başım
kurtulamadım senden
no:11979

irem altun
ekledi

herkez sever salata
ben severim lahana
sinir oldum ben sana
sağda solda oynama
no:11981

merve
ekledi

maniye maraz derler
güzele kiraz derler
kime derdimi açsam
bu dert sana az derler
no:11982

merve
ekledi

tren gelir mersinden
tekerleri tersinden
benim sevdigim oğlan bellidir
beyaz entarisinden
no:11983

İsimsiz
ekledi

mısırı ektim çok olsun,
eski yarim yok olsun
şimdi yeni yar sevdim
onun ömrü çok olsun
no:11984

misafir
ekledi

Kekliğim seker ağlar
Tüyünü döker ağlar
Anasızgelin olan
İçini çeker ağlar
no:11988

AYŞE KAPLAN
ekledi

kara kara tavuklar
beyaz beyaz yumurtlar
bizim sınıfın erkekleri
ders dinlerken uyuklar
no:11991

meltem özbakır
ekledi

şu dağlar ala dağlar
al giymiş kora bağlar
sevdiğinden ayrılan
kah düşünür kah ağlar
no:11994

muhterem altın
ekledi

ateşim var külüm yok
bülbül oldum dilim yok
yar senden ayrılalı
ağlamadık günüm yok
no:11996

G Ve S
ekledi

Leblebi Attım Tasa,
Bastırdım Basa Basa,
Benim Yarim Çok Güzel,
Azıcık Boyu Kısa.
no:11999

İsimsiz
ekledi

Elimde Altın Fener
Gah Yanar Gahi Söner
Çalışırsak Bu Vatan
Gül Bahçesine Döner
no:12003

~~qizm~~
ekledi

A benim bahtı yarim,
Gönlünde tahtı yarim,
Yüzünde göz izi var,
Sana kim baktı yarim.
no:12010

Editör
ekledi

Çayırda ot kaynana,
Başında bit kaynana,
Biz oğlunla yan yana
Sen dışarı kaynana
no:12014

Editör
ekledi

Sokakta geziyorsun,
Oğlumu üzüyorsun,
Sende ne güzellik var?
Maymuna benziyorsun
no:12015

Editör
ekledi

Seni gavurun kızı,
Ahıra inmedin mi ?
O babanın evinde,
Terbiye görmedin mi?
no:12018

Ömer
ekledi

Köprü üstünde çiçek
Erenler geçmeyecek
Benim sevgili yarim
Sigara içmeyecek
no:12013

Editör
ekledi

Kaynanamın kelini,
Gelin verir yemini
Dırdır etme kaynana,
Akrep soksun dilini
no:12019

Editör
ekledi

Gelin evde durmalı,
Konuşmayıp susmalı
Çok gezen gelinin,
Ayaklarını kırmalı
no:12020

Editör
ekledi

Kaynanalar yılandır
Her sözleri yalandır
Gelinler mor çiçektir
Her sözleri gerçektir
no:12043

Editör
ekledi

İlan aktı kamışa
Su verin susamışa
Mevlam sabırlar versin
Yarından ayrılmışa
no:12040

Editör
ekledi

Çarşı biber kaynana,
Ne bu haber kaynana ?
Oğlun bana ev aldı,
Çatla patla kaynana
no:12017

Editör
ekledi

Havuz başı mermeri
Men almanam berberi
Tıraş eder kelleri
Pis pis kokar elleri
no:12037

Aşki
ekledi

Yolum bayırdır arabam gitmez,
İtmeye de gücüm yetmez,
Son nefesime gelsemde,
Sana olan sevgim bitmez.
no:12097

Ayşen
ekledi

Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.
no:12143

Selma Biçkioğlu
ekledi

Sepet sepet yumurta
Sakın beni unutma
Unutursan küserim
Mektubunu keserim
no:12099

Şevval Biçkioğlu
ekledi

Elimde yumurta
Sakın beni kırma
Ben seni kırarım
Hiç bir şeyi unutma
no:12100

nazik kamalak
ekledi

Avlu gibi örümcek
Aklım gitti görümcek
Ben aklımı yemedim
salaklara gidecek
no:12101

Orhan
ekledi

Ayran ictim bakirdan
Bir yar sevdim yakindan
Ben sevdim o sevmedi
Allah gelsin hakkindan
no:12123

RAMİŞ
ekledi

SARI ÇAMIN TURNASI
YARİM KABE HURMASI
ÜÇ GÜNLÜK AYA BENZER
KARANLIKTA DURMASI
no:12102

seher
ekledi

Vur davulu gumlesin
Butun asiklar dinlesin
Beni yarimden ayiran
Kap kap dilensin
no:12103

büşra yıldırım
ekledi

HaYaTtAkİ İzLeR
MaNiDeKi FiLiZlEr
sana bakan gözler
hepseni özler
no:12104

Osman Özkan
ekledi

Dut yedim parmak gibi,
Sevdiğim kaymak gibi,
Sevdiğimi alana,
Kurusun kavak gibi,
no:12105

emre
ekledi

Ateşim var külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Yar senden ayrılalı
Ağlamadık günüm yok
no:12106

Çiğdem
ekledi

Yoğurdu yapdım ayran
Ne desdek var ne gayran
Bırak gülsün oynasın
Deliye her gün bayram
no:12114

Çiğdem
ekledi

El elden üstün deller
Sen bana küsdün deller
Bugün mübarek bayram
Gel birleşsin şu eller
no:12109

Çiğdem
ekledi

Hoca yok gadı mı var
Rüyası yadı mı var
Sevi muhabbet yoksa
Bayramın dadı mı var
no:12115

Çiğdem
ekledi

Tuttuğumuz oruçlar
Bizi hiç bırakmasın
Gökyüzündeki burçlar
Kabrini aydınlatsın
no:12116

Çiğdem
ekledi

Çok duaları okudum
Ortalıkta yokudum
Anamın tezgahında
Bayramlığmı dokudum
no:12112

Çiğdem
ekledi

Doğru söylerim ama
Yalan malan arama
Ramazan senin olsun
Ben razıyım bayrama
no:12113

Çiğdem
ekledi

Her yerde teravihle
Ülkemizi nurladık
Sultanahmet Fatihle
Tarihi hatırladık
no:12117

Çiğdem
ekledi

Hatırladı fakiri
Zengini müslümanın
Zekat sildi hep kiri
Mülkünden müslümanın
no:12118

Çiğdem
ekledi

Artık sona yaklaştık
Bayrama hazırlanın
Günahtan uzaklaştık
Duada hatırlanın
no:12119

Çiğdem
ekledi

Küsler barışsın bugün
Affedilsin günahlar
Barışmayanlar bir gün
Hüngür hüngür ağlarlar
no:12120

Çiğdem
ekledi

Hepinizin yüreği
Sevgi neşeyle dolsun
Davulcunun dileği
Bayramın Kutlu Olsun!
no:12121

derya
ekledi

oraglar agır agır
kaynana kulagı sagır
kızı elıden gıdı
cık dama haho cagır.
no:12122

eylul
ekledi

kar yağıyor inceden
gül açıyor goncadan
ben yari gıskanırım
yerdeki garıncadan
no:12126

ramiş
ekledi

Gemi gelir gemi
Yüklemiş pirinci
Benim yari sorarsan
DÜZCE de birinci
no:12125

muhammet sinan sayın
ekledi

sevsende sevmesende
seviyarum demesende
ben seni seviyorum
sen beni sevmesende
no:12127

dodo
ekledi

Sevdim ama kimi
En tatlı nirisini
Nasıl anlatsam sana
İlk harfine baksana
no:12128

eylul
ekledi

Bugün hava serin
dalma suya derin
mahallede üç kız var
en akıllısı benim .
no:12132

henear
ekledi

Ne uyursun uyanırsın
Bu uykuda ne bulursun
Tut orucu kıl namazı
Cennetalayı bulursun
no:12130

jade
ekledi

80 80 160
Allah neler yaratmış
erkekler çöp tenekesi
kızlar altın kesesi
no:12131

eylul
ekledi

bana bakma
yüreğimi yakma
seni seviyorum
kusura bakma .
no:12133

eylul
ekledi

yerinde döşekler
birbirini itekler
kaynanamdan değerli
ahırdaki eşekler .
no:12134

RAMİŞ
ekledi

Kestanenin çiçeği
Ucundadır pürçeği
Benim yari sorarsan
DÜZCE nin çiçeği
no:12137

RAMİŞ
ekledi

Şu dağların çeşmesi
Hoş olur suyunu içmesi
Benim yari sorarsan
DÜZCE nin seçmesi
no:12138

Murat
ekledi

Davulumun ipi kaytan
Kalmadı sırtıma mintan
Virin ağalar bahşişim
Alayım sırtıma mintan
no:12144

Pelin
ekledi

Göz aydın hepimize
Mübârek günler bize
Onbir ayın sultanı
Hoş geldin evimize.
no:12145

Ayça
ekledi

Hava sıcak terlerim
Birçok mâni derlerim
Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim.
no:12146

Ali
ekledi

İşte geldim iki büklüm
Üstümdedir davul yüküm
A benim ağalarım
Selamun aleykum
no:12147

Mete
ekledi

Maniler çiçeklidir
Birbirine eklidir
Davulcunun daveti
Mutlaka böreklidir
no:12148

Hakan
ekledi

Onbir ayın sultanı
Kıymetlidir her ânı
Süslersin şu cihânı
Hoşgeldin yâ Ramazan!
no:12149

İsmet
ekledi

Sahur oldu ışıyor
Bülbüller ötüşüyor
İftara çay deyince
Yüreğim tutuşuyor.
no:12150

Leyla
ekledi

Sofrada fakir olsun
Tabağı çukur olsun.
Karnı doyduktan sonra
Duâyı okur olsun
no:12151

Ferhunde
ekledi

Uyumasın gözümüz
Doğru olsun sözümüz
Her iki cihanda da
Ak olmalı yüzümüz.
no:12152

Halime
ekledi

Bekçiniz kapıya geldi
Cümlenize selam verdi.
Darılmayın iki gözüm
Bahşişin almaya geldi.
no:12153

Huriye
ekledi

Bu gece ayın evveli
Açıldı İslâm#8217;ın gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
no:12154

Hayriye
ekledi

Davulun içi pekmez
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan gitmez.
no:12155

Nazife
ekledi

Evveli rahmettir kula
Girelim sıdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola
no:12156

Selda
ekledi

Herkes sabırla bekler
Zayi olmaz emekler
İftara geliyoruz.
Hazırlansın yemekler
no:12158

Sadri
ekledi

İşte geldi gidiyor
Mutlu günler bitiyor
Onbir ayın sultanı
Bize vedâ ediyor
no:12159

Serdar
ekledi

Misafirim nazlandı
Börek diye sızlandı
Bir sini börek yedi
Biraz olsun uslandı
no:12160

Sadri
ekledi

Pilavın kokusu var
Mâninin arkası var
Bahşişimi yollayın.
Gözümün uykusu var.
no:12161

Sadri
ekledi

Sahur vakti emîndir.
Hoşaf suyu serindir.
Aman eli çabuk tut
Yetimi sen sevindir
no:12162

Sadri
ekledi

Sokak yolu dar mıdır?
Minaresi var mıdır?
İftara kal diyorlar
Acep aslı var mıdır?
no:12163

Sadri
ekledi

Var hânene selâm et!
Hâlin olsun selâmet
Son günler yaklaştıkça
Çoğalır oldu dâvet
no:12164

Mihriye
ekledi

Yün yatakta yatarız
Yapma çiçek satarız
Biraz bekle davulcu
Şimdi bahşiş atarız.
no:12165

Mihriye
ekledi

Aldanma sağa sola
Gel gidelim hak yola
Güzel oruç tutanın
Âkıbeti hayrola.
no:12166

Mihriye
ekledi

Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?
no:12167

Mihriye
ekledi

Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mümini sevindir
no:12168

Rumeysa
ekledi

Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.
no:12169

Rumeysa
ekledi

Hakk’ın bize ihsanısın Hem ayların sultanısın Sen bir saadet kânısın Ey mâhı sultan merhaba
no:12170

Rumeysa
ekledi

Hoşafın suyu boldur
Bir kepçe daha doldur
Sahurda köfte varmış
Ne olur erken kaldır
no:12171

Rumeysa
ekledi

Karşıma fener geldi
Aklıma neler geldi
Börek bekledim ama
Sofraya döner geldi
no:12172

Semih
ekledi

Ne uyursun ne uyursun
Bu uykudan ne bulursun
Al aptesti kıl namazı
Cenneti alayı bulursun.
no:12173

Semih
ekledi

Rabbimizin nîmeti
Ölçülür mü kıymeti?
Bu ayda müminlere
Saçar bolca rahmeti.
no:12174

Semih
ekledi

Sâlih olan seçilir
Gök kapısı açılır.
Oruçlunun üstüne
Ne rahmetler saçılır.
no:12175

Emre
ekledi

Şükür bu aya girdik.
Akşam hilâli gördük
Sevinçlere garkolup
Yüzü secdeye sürdük
no:12176

Emre
ekledi

Secdeye varan başla
Gözlerden akan yaşla
Müslüman arkadaşla
Ne güzeldir Ramazan
no:12177

Emre
ekledi

Kavuştuk Ramazana
Hem de büyük ihsana
Bu ayda oruç tutmak
Huzur verir insana
no:12178

RAMİŞ
ekledi

Şu dağların çeşmesi
Hoş olur suyunu içmesi
Benim yari sorarsan
DÜZCE nin seçmesi
no:12186

Emre
ekledi

Duvardan kedi atladı
Bekçinin ödü patladı.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladı.
no:12180

Emre
ekledi

Yemekler boldur gayet
Beni de edin davet
Birlikte yer içeriz
Şöyle ederiz sohbet.
no:12181

Emre
ekledi

Tepsiler dizi dizi
Dâvete bekle bizi
Adresi iyi yaz ki
Kolayca bulam siz
no:12182

Emre
ekledi

On bir diye sevinme
Teravihten erinme
İbadetler şükürdür
Bunu bil ki öğünme
no:12183

RAMİŞ
ekledi

Ormandan aldım çam sakızı
Neyleyeyim seni komşu kızı
Benim bir sevdiğim var
O da DÜZCE nin yıldızı
no:12184

elalemneder
ekledi

Pilavın kokusu var
Maninin arkası var
Bahşişimi yollayın.
Gözümün uykusu var.
no:12187

kardelen çetin
ekledi

Kara saçı örmezler,
Beni sana vermezler,
Gel kaçalım yarim,
Karanlıkta görmezler.
no:12289

aslı nur
ekledi

armud dalda dal yerde
bülbül öter her yerde
daha duracakmısın
şu gurbet ellerde
no:12287

nesrin
ekledi

ateşteki tencere
içindeki incire
ağam yegem duyarsa
çeker beni zincire
no:12196

adil akvardı
ekledi

masa üstünde darı
darı üstünde arı
beni küçük sanmayın
bende isterim bir garı
no:12280

göktürk5656
ekledi

duyun dostlar komşular
onu çok seviyorum
haftaya düğünüm var
herkesi bekliyorum
no:12278

zediaynee
ekledi

gelin geldi bizim eve
ah ne ince ne ince
kaynanaya sinirlenince
cok sevimsiz oluyor bence
no:12199

sevimsiz cadı
ekledi

MENDİL SERDİM BİR TAŞA
NELER GELDİ BU BAŞA
ÖPTÜM BİR KIZ YANAĞI
DEDİ BANA ÇOK YAŞA...
no:12300

SERSERI ASIK
ekledi

UZAKTA BIR GEMI
YOKTUR YELKENI
EGER BENI UNUTURSAN
ASLA AFFETMEM SENİ
no:12250

Dilan Bozkuş
ekledi

çayırda ot yolarım
parmağıma dolarım
çok söylenme kaynana
saçlarını yolarım
no:12226

SERSERI ASIK
ekledi

AYRILDIK ISTE GULUM
BIRKTIM BAK YAKANI
GORMESEN IYI OLUR
GOZLERIMDEN AKNI
no:12251

hayat zehra
ekledi

yumurtanın sarısı
yere düştü yarısı
kaynanam verem olmuş
görümceme darısı
no:12222

messi batuhan
ekledi

oğlum yere oturma
pantolonunu batırma
sana kaç kere dedim
Hanifeye takılma
no:12244

sevval
ekledi

Yağdı yağmur
çaktı şimşek,
sen de mi şair oldun
eşoğlueşek.
no:12242

c.korkmaz
ekledi

YUMURTANIN SARISI
DÜŞTÜ YERE YARISI
DÜŞMANLARIM ÇATLASIN
OLDUM VEZİR KARISI
no:12254

mehmEt SaliH DENİZ
ekledi

MerDiven BasaK BasAk
YukArı ÇıkMa YasAk !
AnkaRaDan Tel GelMiş
KıZLara KoCa YasaK :
no:12292

Alemci gurubundan firdevs
ekledi

Adana demir yolları
kızlar atar gollerı
beşten fazla atmayın
erkekleri ağlatmayın
no:12218

sinem
ekledi

seherin vakti geçti
sinemi yaktı geçti
hazırlanmış gitmeye
güzelim baktı geçti
no:12219

TeKmElEgİm
ekledi

Yaşıyorsam Nedenimsin
Ölmüş İsem Sebebimsin
Herkes Bunu Böyle Bilsin
5/d Bir tanesin
no:12220

KARDELEN S.
ekledi

UZUN UZUN KAVAKLAR
DÖKÜLÜYOR YAPRAKLAR
BEN YARİME DOYMADIM
DOYSUN KARA TOPRAKLAR
no:12286

putanlı
ekledi

Sahilde Oturmuş Güneşe Bakar
Yakasız Gömleğe Kravat Takar
Cıgarasını Tersine Yakar
Bunun İsmi Bingöllü isyankar
no:12264

HaKaN AyDoĞdU
ekledi

benim sevdiğim birdir
eşibulunmaz bir güzelliktir
ona tek hediyemdir
sol yanımdaki küçük kalbimdir
no:12283

elifnaz kuşçu
ekledi

bu gün ayın 14 dü
kız saçını kim ördü
ördüyse yarim ördü
ay karanlık kim gördü
no:12258

Ayça
ekledi

Bizim motor kırmızı
Gezerim Trabzonu
Ben Ali ye izin verdim
Alsın istediği kızı
no:12256

ABC
ekledi

Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu
no:12190

gülperi
ekledi

uzaklardan geldim
seni görmek için
gönlümü verdim
beni sevmen için
no:12279

merve
ekledi

turucu dur turuncu
mendilimin dört ucu
üzülme sevgilim
askerlik vatan borcu
no:12290

susqun prens
ekledi

derenin kenarına,
olta atarım olta.
ben seni alırmıyım,
yaramazsın bi halta.
no:12295

Damla
ekledi

Vişneden gel vişneden
Vişne yere düşmeden
Televizyon değil mi?
Erkekleri kişneden
no:12304

yusuf ince çakır
ekledi

güneş açar yaz olur
gün acılır saz olur
ben yarime gül demem
gülün ömrü az olur.
no:12303

tugba
ekledi

mektubum çiçek çiçek
denizlerden geçecek
yol verin mektubuma
sevdiğime gidecek
no:12313

arif çeçen
ekledi

urfa haran ovası
pusu cukuru eşkiya yuvası
ben yare doymadım
oldum olası
no:12306

Şayip
ekledi

Aşkın yaktı yüreğimi
Alem duysun sevdiğimi
Sen biriciksin güzel gözlüm
Unutma bir ömür sevdiğimi
no:12372

arif çeçen
ekledi

tiren gelir yanaşır
içi dolu çamaşır
bu diyarın kızları
arif babaya yakışır
no:12308

asena duran
ekledi

GÜLE BİNDİM GÜLMEDİM
GÜLDEN DÜŞTÜM ÖLMEDİM
YEDİ SENELİK SEVGİLİMİ
DÜNDEN BERİ GÖRMEDİM
no:12309

asena
ekledi

sabahb oldu ezana bak
mezarımı kazana bak
azrailin suçu yok
yazımızı yazana bak
no:12310

Ayşen
ekledi

Ana ana al eyle
Ağzın dilin bal eyle
Bu gece misafirim
Emeğin helal eyle
no:12371

meltem kaya
ekledi

görümceler
göz taşı
gördüğün yerde
bas taşı
no:12373

Armi
ekledi

Yaz gününde kar tatlı
Kış gününde nar tatlı
Karla nar şöyle dursun
Hepsinden yar tatlı
no:12358

Armi
ekledi

Elimde pembe şeker
Gelir geçer ah çeker
Ah çekme kara gözlüm
Bugünler gelir geçer
no:12359

Sema
ekledi

Portakalın dilimi
Tut kaynana dilini
Şimdi oğlun gelirse
Kırar kambur belini
no:12360

Çiğdem
ekledi

Atım var katırım var
Elimde satırım var
Vallah vurur öldürürüm
Oğlunun hatırı var
no:12361

Editör
ekledi

Ayva atar nar atar
Kızlara caka satar
cakasına bakmayın
Evde çuvalla yatar
no:12362

Emre
ekledi

Balıkesirin yolları
Yine giymiş alları
Sarılsaydı boynuma
O yarimin kolları
no:12370

Sezai
ekledi

Değirmen ak suvaklı
Bendi çifte kavaklı
Beyim bir başın kaldır
Gelin geldi duvaklı
no:12369

okan ahmet yaycı
ekledi

İstanbul köşe köşe
köşesinde kebap pişe
bana kız vermiyenin
evine bomba düşe
no:12365

BÜŞRA IŞIKLI
ekledi

KUYU BAŞINDA YILAN
YILAN BOYNUMA DOLAN
ANNE BENİ İSTİYOR
MAVİ GÖMLEKLİ OĞLAN
no:12344

ayse
ekledi

kuzuyu bıraktım otlasın
derelere atlasin
ben yarimi alacam
düşmanlarım catlasın
no:12367

Armi
ekledi

Mavi şal kadem ola
Etrafın badem ola
Evlendiğin kayırmam
Vardığın adam ola
no:12368

Armi
ekledi

Turnam gölden su içer
Bahardır gelir geçer
Dünya dediğin tarla
İnsan ektiğin biçer
no:12356

Armi
ekledi

Kaşların kurulmuştur
Suçların derilmiştir
çok da güzel değilsin
Gönüldür vurulmuştur
no:12357

Şayip
ekledi

Sen sevginin gerçek anlamısın
Beni tamamlayan diğer yarımsın
Sen sevmeye doyamadığım
Benim güzel gözlü karımsın
no:12374

BORDO BERELİ ALPEREN
ekledi

Bordo Mavi Işıklar
Yer Yerinden Oynar
Bizim Kızlar
Alperen diye ağlar
no:12375

şayip
ekledi

Kepsut un deresine
Hasretim nefesine
Bir ömür armişimin
Doyamam sevgisine
no:12377

Aslı nur
ekledi

Ayakkabı giyerim
Üstü beyaz olursa
Kaynanamı severim
Oğlu güzel olursa
no:12380

Kelemikcan
ekledi

Kış geldi geçemedim bataktan
Gün doğdu kalkamadım yataktan
Yanına koşup gelince
Sevgiyle öperim bal yanaktan
no:12379

fatih naim
ekledi

karpuz kestim kan çıktı
içinde yılan çıktı
benim sevdiğim oğlan
askerde subay çıktı
no:12381

havva
ekledi

ceket astım şimşire
aşık oldum cemşire
yaralarım açıldı
gel geri sar hemşire
no:12383

Armi
ekledi

Şen geçiyor günümüz
Gamlı idi dünümüz
Müjdemi isterim ha
Haftaya düğünümüz
no:12419

Figen
ekledi

Giden eşekli oğlan
Beli fişekli oğlan
İşaretten anlamaz
Eşşek kafalı oğlan
no:12418

Serdar
ekledi

Doğruluk olsun işin
Kırılır yoksa dişin
Doğru yoldan çıkarsan
İşin sonunu düşün
no:12413

Serdar
ekledi

Sağ olan seyran eder
Aşıklar devran eder
Mübarek ramazanda
Müminler bayram eder
no:12414

Ayşen
ekledi

Yarim bize nar gönder
Yandı yürek kar ister
Hasrete dayanamam
Saçlarını sar gönder
no:12408

Melda
ekledi

Hava ılık su serin
Yar ne güzel gözlerin
Kalbimde muhabbetler
Hatırımda sözlerin
no:12409

Gülizar
ekledi

Ufacık mor mor taşlar
Asker talime başlar
çift değirmen döndürür
Gözümden akan yaşlar
no:12410

ben 11
ekledi

Seni gavurun kızı,
Ahıra inmedin mi ?
O babanın evinde,
Terbiye görmedin mi?
no:12404

Armi
ekledi

Taşda bülbül öter mi
çölde hiç gül biter mi
Candan sevmek lazımdır
Sevdim demek yeter mi
no:12412

Dürdane
ekledi

Tuna sende bir hal var
Ya elif var ya dal var
Eğer yari görürsen
Ruh dilinle sen yalvar
no:12411

almina erken
ekledi

lafını tartta söyle
bu hayat geçmez böyle
ya istediğini söyle
ya da hiç konuşma dinle
no:12399

Armi
ekledi

Minareler minareler
Yoktur cebimde paralar
Bizim evin ambarının
Oynar içinde fareler
no:12420

Mihriye
ekledi

Bu ay yirmi dokuz çeker
Herkes tarlasını eker
Arkadaşlar bu dünyada
İnsan ektiğini biçer
no:12421

Mihriye
ekledi

Karanfil kutu ile
İçinin otu ile
Demedim mi sana ben
Konuşma kötü ile
no:12422

Hatice
ekledi

Ateş isen küle gel
Şahin isen kola gel
Dini eğri gavursan
İmana gel yola gel
no:12423

emirhan köse
ekledi

Çaykaradır yolumuz
Para tutmaz elimuz
Güzel kızlar olmazsa
Ne olurdu halimuz...
no:12424

Sema
ekledi

Kırdan gelen yorgunum
Güzel sana vurgunum
Geçme kapım önümden
Ben de sana dargınım
no:12429

pazarköy vatan 53 mekan
ekledi

Eriklerin çayırı,
Yana eğer başını,
Yarimin motoru var,
Çıkamıyor bayırı.
no:12430

A.E
ekledi

Birde Kalktım Ki Erken
Ne Oldu Öyle Derken
Yastığı Kemirmişim
Rüyada Mısır Yerken
no:12431

dürdiş
ekledi

severim seni candan
edersin beni pişman
git elimden çekmeden
süpürgeyi yemeden
no:13006

isimsiz
ekledi

Vazolarda çiçekler
Her yerinde sümbüller
Halimi de soran yok
Ne yapayım be kardeşler
no:12532

Berrin
ekledi

Davulumun içi boştur
Tokmağı gül sesi hoştur
Küçük hanımlar oruçlu
Arabacı yavaş koştur
no:12656

Dürdane
ekledi

Karşıki kıza kurban
Bal akan söze kurban
Bezenmiş toydan gelir
Sürmeli göze kurban
no:12437

Dürdane
ekledi

Ak gülüm nazenimsin
Ciğerim ezenimsin
Beş vakit namaz gibi
Gönlümde gezenimsin
no:12436

Dürdane
ekledi

Dereler buz bağladı
Avcılar iz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bağladı
no:12435

Gülizar
ekledi

Koca dere köpürür
Sel gelirse götürür
Bu işe sevi derler
Ömüre can getirir
no:12438

Gülizar
ekledi

Karanfil oymak oymak
Olurmu yare doymak
yare doydum diyenin
Caizdir boynun vurmak
no:12439

Züheyla
ekledi

Kayalar karda kaldı
Bülbüller zarda kaldı
Gönül kapısı kilitli
Anahtar yarda kaldı
no:12440

adılazımdeil
ekledi

Yavrum da yorulur mu?
Çavuşu darılır mı?
Acep benim kollarım,
Yavruma sarılır mı?
no:12441

adılazımdeil
ekledi

Ah mavi şalım,
Dağları dolaşalım,
Bu dağlar alçaklanmaz,
Biz nasıl kavuşalım.
no:12442

adılazımdeil
ekledi

Elimi velime verdim
Birini askere saldım
Tez gelesen babam oğlu
Yenice yalınız kaldım.
no:12443

Dürdane
ekledi

Kahvelerim pişti gel
Telveleri taştı gel
İyi günün dostları
Kötü günüm geçti gel
no:12523

derya deniz
ekledi

YILDIZ ÇIKAR GECEDEN
BAL TOPLANIR ÇİÇEKTEN
TEZKERENİ ÇABUK AL
BAK YANIYOM HASRETTEN
no:12448

MELİSA ÖZKAN
ekledi

Yavrum da yorulurmu
Çavuşu darılır mı
Acep benim kollarım
Yavruma sarılır mı
no:12509

Bahadır
ekledi

Davulumun ipi kalın
Ayağında sedef nalın
İşte geldim gidiyorum
Sefa ile hoşçakalın
no:12527

ARŞU
ekledi

Pazardan aldım düldülü
Başıma soktum sümbülü
Ey benim ağam efendim
Olunuz cennet bülbülü
no:12526

Burak
ekledi

Çay içinde çöpeller
Çöpele su serperler
Uzak yoldan gelenin
Gözlerinden öperler
no:12453

deniz
ekledi

pilav pişirdim yavan,
üstüne doğradım sogan,
yatagına uzanmış,
uyan askerim uyan
no:12477

CAN
ekledi

hoca geliyor hoca
dişleri koca koca
beni küçük sanmayın
bende isterim koca
no:12490

mehmet saçan şanlı urfa
ekledi

oy kışır kışır kışır
hocam burda çalışır
kurban olum bu boya
ne giyerse yakışır
no:12476

Mehmet
ekledi

Maydanoz demet demet
Yarimin adı mehmet
Mehmet benim olursa
Dünyalar olur cennet
no:12529

yeliz
ekledi

Ayrılsak ölürüz biz
bir bedende bütünüz biz
isteseler gitmeyiz
sadece sevgiliyiz
no:12539

mustafa burak
ekledi

Gayesiz yaşanmaz
Oysa ben yaşıyorum
Ümitsiz olsa bile
SENİ ÇOK SEVİYORUM
no:12502

serkan
ekledi

Sev seni seveni
Kapında kök olsada
Sevme seni sevmeyeni
Mısırda sultan olsada
no:12459

İbrahim
ekledi

Karanfilim mor açtı
Dalını kıramadım
Çoktan beri görmedim
Halini soramadım
no:12469

Sadrican
ekledi

Gemi gelir enginden
Kürekleri kendinden
Şu zamane kızları
Pek hoşlanır zenginden
no:12525

Recep Behçet Kaya
ekledi

karanfilim mor açtı
dalını kıramadım
çoktan beri göremedim
halini soramadım
no:12492

Mustafa Can
ekledi

Bir yudum zehir olsan
Bile bile içerim
Seninle olmak için
Kendimden geçerim
no:12485

Kubilay
ekledi

Başı saçaklı gelin
İpten kuşaklı gelin
Dün geldin adam oldun
Leylek bacaklı gelin
no:12473

Kubilay
ekledi

Çarşıdan aldım kilimi
Tut kaynana dilini
Eğer tutmazsan dilini
Kırarım o kambur belini
no:12474

emirhan
ekledi

Nerden geldi aklıma.
Kadayıfla baklava.
Aç gözlü olma diye.
Annem vurdu oklava
no:12614

Ayşecik
ekledi

Ayı gördüm hilal oldu
Bir ramazan hayal oldu
Bahşişimi bolca verin
Hizmetlerim helal oldu
no:12654

Mavişim
ekledi

Ben bir akça kuş idim
Asmaya konmuş idim
Erenler olmasaydı
Burada yanmış idim
no:12629

Emirhan
ekledi

Süpürgenin telleri,
Bursanın güzelleri,
Kız istemeye gelmiş,
İstanbulun kelleri.
no:12534

Şayip
ekledi

Ak saray konakları
Temizdir sokakları
bal olmuş yarimin
o guzel dudakları
no:12616

okan
ekledi

Askere gideceğim
elbet geri döneceğim
sen beni bekle sevdiğim
sana ömrümü vereceğim..
no:12647

HASAN
ekledi

İSTANBUL BOĞAZI KADAR
SEVİYORUM SENİ
KİMSENİN
SEVEMEYECEĞİ KADAR
no:12533

Serhat
ekledi

Kavak uzanır gider
Dalı bezenir gider
Sokakta gezen kızlar
Günah kazanır gider
no:12524

FİKRET PAŞA
ekledi

SEVDİM SENİ
ÖMRÜ MÜDDET
BİR GÜN DEMEDİN
SEVİYORUM FİKRET
no:12546

Esra
ekledi

Ramazan geldi dayandı
Camiler nura boyandı
Benim devletli efendim
Sıra paraya dayandı
no:12648

sanane
ekledi

kasabın satırı var
yanında yatırı var
ben kasap olmazdımda
paranın hatırı var
no:12548

Mavişim
ekledi

Maniyi yarıştırak
Bal ile karıştırak
Bu aylar mevlüt ayı
Hasretler barıştırak
no:12626

Mavişim
ekledi

Efendim ölmeyesin
Derde tutulmayasın
Cennet mekanın olsun
Cehennem bilmeyesin
no:12627

Mavişim
ekledi

Ambar üstü hızardan
Yar geliyor pazardan
Çok sallanma sevdiğim
Çatlatırlar nazardan
no:12628

oğuzhan özkan/KAYSERİ
ekledi

SUYA BULGUR EZERIM,
HEM EZER HEM SUZERIM,
BEN YARIMIN DERDINDEN
DELI OLMUS GEZERIM.
no:12552

Armağan
ekledi

Dinle Hakkın kudretini
Kullarına nimetini
Müminlere vadeyledi
Mevla sekiz cennetini
no:12652

Ramazan
ekledi

Selam verdim aldınız mı
Kim olduğum bildiniz mi
On bir ayın bir sultanı
Bir eşimi buldunuz mu
no:12653

umut
ekledi

oy gelinim gelinim
elini getir öpeyim
oy kaynana kaynana
hele bir bak aynaya
no:12565

Armi
ekledi

Ay doğar bedir Allah
Bu sevda nedir Allah
Bu sevda sevda değil
Bana bir sabır Allah
no:12619

Sedat
ekledi

Bu dağlar ulu dağlar
Etrafı sulu dağlar
Hasretler kavuşunca
Göz ağlar bulut ağlar
no:12620

Sevil
ekledi

Ay gitti batar şimdi
Yar gitti yatar şimdi
Leyla pazara varmış
Mecnun can satar şimdi
no:12621

Mihriye
ekledi

Çok uludur bizim din
Yeridir ibadetin
Doğduğu nurlu gece
Bu gece Muhammed'in
no:12622

Sevda
ekledi

Koca tarlanın otu
Aldı beni bir korku
Kime bahane bulam
Kendi kaderim kötü
no:12562

duygu baysal
ekledi

Tepede güneş açtı
Ağaçta çiçek açtı
Yarim bana bakınca
Gönlüm onda kaldı
no:12563

Zühre
ekledi

Ramazanın geçti hızı
Ayrılıktan duydum sızı
Bayram geldi o gidiyor
Helal edin hakkınızı
no:12650

Şuayip
ekledi

Ramazanın ibtidası
Kuruldu cennet binası
Bu ayda oruç tutanın
Kabule geçer duası
no:12651

Esra Reyhan
ekledi

Davulumun ipi kaytan
Kalmadı sırtımda mintan
Verin ağlar bahşişimi
Alayım sırtıma mintan
no:12645

okan
ekledi

Bu vatan asla bölümmez
Al bayrak gökten inmez
Sakın ağlama anacım
Şehitler ölmez
no:12646

pınar ve zehra
ekledi

yaz geldi sıcak sıcak
gelecek hafta bizi yakacak
kremciler hazır olun
satışlarınız artacak
no:12587

Esra Reyhan
ekledi

Bügün birdir orucum
Allaha vardır borcum
Mübarek ramazanda
Mamur olur dört ucum
no:12644

casillas Barış
ekledi

tarlada 2 üzüm
yemedim 2 gözüm
üzüme baka baka
karardı 2 gözüm.
no:12589

g.g.
ekledi

dere akıyor dere
nere gidiyor nere
dere al götür beni
yarimin olduğu yere
no:12895

Esra Reyhan
ekledi

Oy Tırabzon Tırabzon
İçi kalaylı kazan
Efkarlı günlerde
Geldi çattı ramazan
no:12642

Esra Reyhan
ekledi

Bağırıp duyurmalı
Bilmeyeni vurmalı
Zenginler ramazanda
Fakirleri doyurmalı
no:12643

Özlem Gürocak
ekledi

Şimşeyin çakaşına,
Yüreyimin bakışına,
Dünyayı feda ederim,
Özlemin bir bakışına.
no:12593

mert
ekledi

kuru nane
yaş nane
beni çekemeyenin
sonu tımarhane
no:12595

OGUZHAN KARMANALI
ekledi

EGLENİP GÜLÜŞELİM ,
TANIŞIP BİLİŞELİM .
BAHŞİŞİMİ HAZIRLA ,
BAYRAMDA GÖRÜŞELİM.
no:12596

Esraa
ekledi

Eski cami penceresi
Yandı pilav tenceresi
Ramazan geldi geleli
Bitmez yengenin çilesi
no:12658

Şayip
ekledi

Taş üstünde oturma,
Kumaşını batırma
Sen benimsin ben senin,
Gel yanıma utanma.
no:12615

Ayşecik
ekledi

Ramazanın on beşinde
Çok çocuk vardır peşimde
Buradan bahşiş çıkmazsa
Uğursuzluk var içimde
no:12655

Elif
ekledi

Ulu Cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister
no:12649

FATMANUR SEZGİN
ekledi

yalnızlıktan bıktın artık
ne yazıkki çorabında yırtık
kalbin olmuş pırtık pırtık
sevgilin olacak biraz fıttırık
no:12636

Elifciğimm
ekledi

Yarın gelir isem
Zengin halin bilir isem
Mezarıma altın dökün
Züğürtlükten ölür isem
no:12657

hatice - elif
ekledi

Aşk bir havuza benzer
İçine enayiler girer
Vallahi ben girmedim
Arkamdan ittiler
no:12605

Mehmet
ekledi

Bayram ayı bayram ayı
Hazırlayın mahramayı
Ucuna bağlayın bahşiş
Yollayın gelsin burayı
no:12659

TuĞçE kOnYaLı
ekledi

Çıkam dağlar başına
Bakayım yollara ben
Bir gün katlanmazdım
Katlandım yıllara ben
no:12608

fatmanur
ekledi

kızım sen şaşkınmısın
yoksa şaşımısın
sen kimin aşkısın
bana göre biraz yaşlısın
no:12609

FATMANUR
ekledi

SEVDİĞİN KİŞİ BİRAZ HUYSUZ
SİZİN AŞK BİRAZ UMUTSUZ
UMUDUNU YİTİRME GÖNÜL KIZ
KARŞINA ÇIKACAK KİŞİ BİR HIRSIZ
no:12610

fatmanur
ekledi

sevdiğim giymiş bulut mavisi
bizim mahallenin hergelesi
kimseler göz koymasın
o kalbimin efendisi
no:12611

Tuana
ekledi

Ne yapmışlar ne yutmuşlar
Kabuğun yere atmışlar
Gel gidelim arkadaşım
Bunlar yemişler yatmışlar
no:12660

FATMANUR
ekledi

BİZİM SOKAĞIN KEDİSİ
GEL PİSİ PİSİ
PANTERMİSİN KEDİMİ
ELİMİ CIRMALADIN SERSERİ
no:12613

gamzee
ekledi

yerim seni güzelim
gözlerinde özelim
kalbim seni seçerse
bende seni seçerim
no:12618

Tuana
ekledi

Atımın alnı sakar
Yem yemez yola bakar
Bin gidek gelin hanım
Damat bey yola bakar
no:12661

Tuana
ekledi

Oy gelinim kadınım
Kınaların kutlansın
Gezip dolaştığınca
Bal dillerin tatlansın
no:12662

Cenk
ekledi

Ay doğar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
Gelin olacak kızlar
Hem gider hem nazlanır
no:12663

Cenk
ekledi

Ben varmam inekliye
Ayranı sinekliye
Allah nasip eylesin
Omuzu tüfekliye
no:12664

Cenk
ekledi

Ekinleri biçersin
Güzelleri seçersin
Kızının hatrına
Kaynanayı seversin
no:12665

ceyda
ekledi

Çiçeğin dalı kaldı
dalın çatalı kaldı
canımın aynasında
onun hayali kaldı
no:13011

cansu
ekledi

bahçenizde gül varmı
gül dibinde yol varmı
gece yanına gelsem
bana bir yerin varmı
no:12667

Recep Baki Özen
ekledi

akşam oldu üşiyi
tavuklar ötüşiyi
kız daha evlenmedin
yüzlerin burişiyi
no:12857

ALoNé
ekledi

İstanbul'da akşam oldu
Işıklar yanmaz oldu
Ben bir kız sevdim
O bana bakmaz oldu
no:12770

meriç
ekledi

zeytin zeytin gözlerin
ben seni özledim
canım dedeciğim
yollarını gözledim
no:12945

Armi
ekledi

Sandıklı leblebisi
Çay köyden gelir sesi
Ayva gibi sararmış
Mavi ceket mor fesi
no:12946

Ali O sman Atik
ekledi

Ali Osman Atik
ayağıma patik
son ders matematik
bizim hoca otomatik
no:13015

ßüşra..
ekledi

bayram geldi baksana
pencereni açsana
bu bayram iyi olacak
kurbanı kesmeye çalışsana
no:12970

Enes Demir
ekledi

üzüm üzüme bakar
yarim beni yakar
gelme yarim gelme
benim sevdalım bana bakar
no:12821

Sefa ÖZ
ekledi

Eğlenip gülüşelim,
Tanışıp bilişelim.
Bahşişini hazırla,
Bayramda görüşelim.
no:12774

Habibe
ekledi

gül yağı şişelerde
kök yastığı köşelerde
bizi de çekemeyenler
bakışıyor köşelerde
no:12795

Serdar
ekledi

Entarisi gül gülü
Niçin kapın sürgülü
Benim gönül verdiğim
Sandıklının sünbülü
no:12947

esma
ekledi

çeşmeye koydum testi
bu suları kim kesti
sular kesik değilmiş
meğer testi delikmiş
no:12844

dürdiş
ekledi

sabah kalktım camı açtım
elma ağacı çiçek açmış seyre daldım
armi yolun gözlerim
gelmezsen saçın başın yolarım
no:13018

şevval esnbahar
ekledi

Ektim ektim düzlere
Diken oldum gözlere
İşte ben gider oldum
Ayaş kalsın sizlere.
no:13059

SuçLu
ekledi

Balıklar göle geldi
Develer çöle geldi
Çok güzel kızdı ama
Yazık ki dile geldi
no:12695

sivaslı ahmet
ekledi

Mani mani manidir
İnsan oğlu fanidir
Bir karıncayı öldüren
Fani değil canidir
no:12971

Melda
ekledi

yar bugün yastamısın
yüzün sarı hasta mısın
bir tas çorba içedur
birşeyin kalmaz anlamaz mısın
no:13096

Stardoll
ekledi

kız gelin dır dır etme
fazla ileri gitme
vakitsiz horoz gibi
gece yarısı ötme
no:12864

havva selvi
ekledi

bahar gecesi misin?
aşkın hecesi misin?
mis gibi kokuyorsun
çiçek bahcesi misin?
no:12875

muro
ekledi

manide işim yok
yazmaya sözüm yok
gel artık barışalım
gelirsen karnımız tok
no:12876

Emre Tunç
ekledi

karşıda kavun yerler
biz gitsek nederler
ikimiz aynı boydayız
bize nişanlı derler
no:13023

Armi
ekledi

Gamzelim seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
no:12943

KÜBRA
ekledi

MARMARİS KOYLARINDA,
GÜZELLİK SOYLARINDA,
BENİM YARİ SORARSANIZ.
BİR ALTMIŞ BOYLARINDA
no:12787

Rümeysa KESER
ekledi

Yaşıyorsam sebebimsin!
Ölmüşsem sebebi sensin!
Herkes bunu böyle bilsin!
6/A birtanesin!
no:12750

Ezği yıldız.
ekledi

Ah şalım vah şalım
Dağları dolaşalım
Bu dağlar alçaklanmaz
Biz nasıl kavuşalım
no:12706

mustafa
ekledi

içmedim suyunu
yemedim aşını
bana öyle bakma
yolarım saçını başını
no:12894

Hasan Taşçı
ekledi

Şu dağlar bizin olsun,
yaprağı özüm olsun,
yarin uykusu gelmiş,
yastığı dizim olsun
no:12812

Ft. Nişancı NKR
ekledi

ben giderim yarim ağlar
gönlüm yara bağlar
ağlarsa anam ağlar
gerisi yalan ağlar
no:12709

melisa güvendi
ekledi

Aşktan canın yanmış belli
Aşkı silmişsin temelli
ama bu çocuğa bir şans ver
hiç olmazsa %50
no:12711

Merve
ekledi

davarı eyleyemez
çobanı söyleyemez
şu Yozgatın kızları
çay bile demleyemez
no:12997

isimsiz
ekledi

perde perde tül perde
perdenin ucu yerde
elim ayağım titriyor
SERHAT hocayı gördüğüm yerde
no:12743

Çakır
ekledi

Ağaç başında haşhaş
Şekerden tatlı kardaş
Acep o gün olurmu
Kavuşak bacı kardaş
no:12714

Bilal Ayyıldız
ekledi

Dalda var yeşil elma
Gözüm kaydı sana
Yar ben senin için
Düştüm kara toprağa
no:12726

baba38
ekledi

kılıçözü zemzem akar
bahçelerde gül kokar
Kayseri'den başkasına
aklı olan nasıl bakar
no:12717

Hatice
ekledi

Ayaza koydum testi
Ağzı bulutu kesti
Ağzı selamlı yarim
Bugün selamı kesti
no:12963

baba38
ekledi

Erciyeste duman var
pastırmada çemen var
hapsetmeyin evlere
kızlardada can var
no:12741

umut çakır
ekledi

yazdım üç ağız mani
sen de unutma beni
cennet kuşu kardeşim
nasıl özledim seni
no:13004

Serkan
ekledi

kahve içtim fncandan
kıyıları mercandan
ben yarimi severim
hem yürekten hem candan
no:12808

Duygu Çokgezen
ekledi

Oy İstanbul İstanbul
Yolları yambul yumbul
Bir yar sevdim
Yumurtadanda tombul
no:12832

Mücella Kırkkalem
ekledi

Portakal Soyulur mu?
Tadına doyulur mu?
Senin gibi yar
Dünyada bulunur mu?
no:12834

Armi
ekledi

Şu dağların karı var
Hep elllerin yari var
Sen Ağlama sevdiğim
Ben ağlasam yeri var
no:12942

esma sanane
ekledi

merdiven altı koğuk
koğuktan gelir soğuk
kaynanamı sorarsan
kümeste bitli tavuk
no:12783

Esra Ateş
ekledi

Elma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
İlişmeyin yârime,
İki ayda bir geldi.
no:12986

melodika
ekledi

Cuma köyün yolları
Dönüm geliyor dönüm
Cuma köyünden kız almak
Ölüm geliyor ölüm
no:12761

cüllü
ekledi

hay Allah hu Allah
dünya döner evren döner
gün biter gece biter
aşkın bitmez ya Allah
no:13016

Mihriye
ekledi

Elma attım kızlara
Yuvarlandı düzlere
Sende pişman olursun
Söylediğin sözlere
no:12961

Mehmet
ekledi

Gözleri birer iğne
İsmin sodum Emine
İnanayım mı bilmem
Ettiği bu yemine
no:12964

Aleyna Ural
ekledi

Kalbimde annem var
Gözlerimde boncuk var
Ben anamdan ayrıyım
Aksın gözlerimden yaşlar
no:12829

dürdiş
ekledi

gün olur bahar gelir
benim yarim çıkagelir
elinde bir demet gül
gül yüzü güleç gelir.
no:13005

ceyda
ekledi

ata binesim geldi
dağı dövesim geldi
elin oğlu ne me olur
yine göresim geldi
no:13020

ugur
ekledi

kayaya koydum kutu
herkes yariyle mutlu
gelinler tatlı yesin
kaynanalar semizotu
no:12903

dürdiş
ekledi

yüzü güzel,endamı hoş gelin!
oğlumu verdim ben sana,
sen de zulmetme bana,
olacaksın sen de kaynana.
no:12996

burcu can
ekledi

geline bak geline
kına yakmış eline
ne mutlu bu geline
gidiyor sevdiğine
no:12989

ibrahim <3
ekledi

masa üstünde koku
al şu mektubu oku
boyabata gidemessem
yakarım bu istanbul'u
no:12937

dürdiş
ekledi

bu akşam ordayım
kapını çalmadayım
aç kapını armiciğim
sade kahve isterim
no:13019

Melike Buse
ekledi

Eğlenip bilişelim
Tanışıp gülüşelim
Bahşişini hazırla
Bayramda görüşelim
no:12974

Armi
ekledi

Ay aydınlar ışıktır
Terkim dolu kaşıktır
Dedim yare gideyim
Yollarım karışıktır
no:12965

kaya pancarci
ekledi

ekin ektim az kaldı
tel kırıldı saz kaldı
merek etme sevgilim
kavuşmamıza az kaldı
no:12978

Armi
ekledi

İzmirin üzüm bağı
Bursanın Uludağı
Yarini görmeyenin
Erir yürekten yağı
no:12975

Sadri
ekledi

Aşık der ki biçare
Biçareye ne çare
Et koksa tuz katarlar
Tuz kokarsa ne çare
no:12962

dilara gerçek
ekledi

hayır gidemezsin biryere
seni hapsettim gözlerime
hele bir kaçmayı dene
kapılıp kalırsın kirpiklerime
no:12915

ıbrahım
ekledi

indim nane bıçmeye
eğildim su içmeye
yar geliyor dediler
kanatlandım uçmaya
no:12916

Burcu Sena
ekledi

Çarşıda geziyorsun
Oğlumu Üzüyorsun
Sen de ne güzellik var
Maymuna benziyorsun.
no:12917

İsmet CAMBAZ
ekledi

A benim biriciğim
Yanıyor yüreceğim
Eğer sana varmazsam
Vallahi öleceğim
no:13022

ılgın bersu
ekledi

ekmek yaptım terledim
dama çıktım parladım
baktım yarim geliyor
çifte mendil salladım
no:13000

Sedatcan
ekledi

seni seveni severim
seni sevenide severim
ama benden fazla seveni
oklavayla döverim.
no:12993

komtanne
ekledi

elime aldım tesbihi
çektim yunus zikrini
ben tevbeler ettim
bırakmam nebinin sünnetini
no:13017

Hatice
ekledi

Değiştirmekle meşkul imajını
Tarar her gün saçını başını
Hepsi gözüne girmek için
Sana ne zamandır sevdalı
no:13252

...UĞUR...
ekledi

karanfilim mor açtı.
Tadına doyamadım.
Görmeden aşık oldum.
Halini soramadım.
no:13037

zeybek43
ekledi

tavşanlı dedikleri
leblebi yedikleri
pek hoşuma gityo
cumaya gityon dedikleri
no:13165

Belgin
ekledi

lahanayı haşladım
sirke suyuna bandırdım
çok konuşma kaynana
turşunu hazırladım
no:13094

derviş emir çelik
ekledi

yıldızlar yanında sönük
aşkı kalbi kadar büyük
bir gün yanına gelecek
parmağında tektaş bir yüzük
no:13090

sametcan
ekledi

Hoşafın suyu boldur
Bir kepçe daha doldur
Sahura köfte varmış
Ne olur erken kaldır
no:13062

Serpil
ekledi

Giden oğlan dursana
Saatini kursana
Ben nişanlı değilim
Nişanlım sen olsana
no:13132

Seher
ekledi

Ele alırım sazı
Çalarım bazı bazı
Eller ne derse desin
Yar bana çoktan razı
no:13133

Ebubekir Deniz
ekledi

bahar gecesi misin
aşkın hecesi misin
mis gibi kokuyorsun
çiçek bahçesi misin
no:13034

dürdiş
ekledi

patlıcanı haşladım
doğramaya başladım
armi aklıma düşünce
ağlamaya başladım
no:13157

DiLeK bAlKaYa
ekledi

Ata bindim kuruldum
Kız ben sana vuruldum
Keşke vurulmasaydım
Çankırı'dan kovuldum
no:13035

Ayşen
ekledi

ezan okunuyor ezan
saygı ile dinledim
vardım secdeye
duamda seni diledim
no:13095

GÜLİSTAN KAYRA
ekledi

dağa çıktım geziye
diken battı dizime
kız ben seni almazsam
tükürsünler yüzüme
no:13184

Erkan Yeğiner
ekledi

Şu bağlar bizim olsa,
Yaprağı üzüm olsa.
Yarin uykusu gelmiş,
Yastığı dizim olsa.
no:13043

zinnüş
ekledi

leylek geldi hoş geldi
benim yarim ırak geldi
teke dağı pek yaman
yarim dağı aştı geldi
no:13042

Serdar
ekledi

Dağlar sen ne dağlarsın
Gardan kemer bağlarsın
Ben derdime ağlarım
Sen ne dersin ağlarsın
no:13246

Berrin Akyıldız
ekledi

duvara çaktım gazık
kaynanam ölmüş yazik
kaynanaya değilde
bir top kefene yazık
no:13242

Ahmet
ekledi

At üstüne kazanı
Şıkır şıkır kaynasın
Yeni girdin horana
Omuzların oynasın
no:13134

Mihriye
ekledi

Dertliyim dermanım yok
Köylüyüm harmanım yok
İsterim yare gideyim
Elimde fermanım yok
no:13238

nevsehirli onur
ekledi

kaşların ok dedikçe
kirpiğin çok dedikçe
pek mi gönlün büyüdü
sen gibi yok dedikçe
no:13158

Ebrar Akay
ekledi

sıra sıra güller
yarin seni özlersen
sen gelmezsen bize
biz gideriz yarimize
no:13151

dürdiş
ekledi

bugün hava bulutlu
yarım beni unuttu
unutursa unutsun
ben de unuttum onu
no:13097

Şule
ekledi

Karşıda hozan tarla
Parla sevdiğim parla
Yakına gelmezsen
Uzaktan mendil salla
no:13380

zinnüş
ekledi

ot attım yoruldum
sıcakta kavruldum
bir testi soğuk su ile
yarim gelse yanıma
no:13099

meryem beyza
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlak mı yuvarlak
iskenderun kızları
hem dondurma hem kaymak
no:13250

gizli hayranlar
ekledi

asmada üzünm kaldı
yemedim gözüm kaldı
ağla gözlerim ağla
gurbette kuzum kaldı
no:13081

Reşit Karakuş
ekledi

Çakmak çalmaya geldik
Kına yakmaya geldik
Ayşe teyze kapıyı aç
Kızını almaya geldik
no:13113

Armi
ekledi

Denizde urganım var
Gadife yorganım var
O yar benim olursa
Garagöz gurbanım var
no:13243

Armi
ekledi

Hey elekler elekler
Yeşil dolu kelekler
El kaldırın duaya
Kabul olsun dilekler
no:13244

Armi
ekledi

aldım sazımı elime
çıktım köy meydanına
benden güzel mani söyleyen varsa
çıksın karşıma
no:13103

Aziz Yaldız
ekledi

Ben unutmam diyor yârimi
Uyanır sabah sekiz dedi mi
İşi gücü seni düşünmek
“Acep hasta mı, yemek yedi mi!”
no:13381

AHMET _YAVUZ
ekledi

Perdemiz beyaz beyaz
sevgimiz ayaz ayaz
yarım bize gelde
konuşalım biraz
no:13179

rüveyda
ekledi

ali ahmet atik
ayağımdaki patik
son dersimiz matematik
bizim hoca çok otomatik
no:13150

Rumeysa
ekledi

huyunuz suyunuz aynı
Etmez hiç vıdı vıdı
Senin için biçilmiş kaftan
Sevginizde karşılıklı
no:13258

Melek
ekledi

ekmek yaptım terledim
dama çıktım parladım
baktım abim geliyor
çifte mendil saladım
no:13192

harun
ekledi

kaşıkla pilav yedim
yanında kuru dedim
yarim gitmiş başkasıyla
ben yarimi çok sevdim
no:13141

Kepsutlu
ekledi

Al çuha hışır mışır
Çeşmede su kaynaşır
Dışarda sesin alsam
Evde dilim dolaşır
no:13245

Hilal
ekledi

Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider
Kara gözlü sevdiğim
Kabire hasta gider.
no:13204

Gülçinnn
ekledi

Sevsende sevmesende
Seviyorum demesende
ßen seni seviyorum
Sen beni sevmesende
no:13188

Emre
ekledi

Eğil kavağım eğil
Yaprağı yeşil değil
Her gün görmek isterim
Fırsat elimde değil
no:13237

Emirhan Çırakoğlu
ekledi

kalbur altı cücük
ayakları bek küçücük
ben size gelemiyom
sen bize gel ecücük
no:13201

mücahit
ekledi

dam üstünde üzüm var
üzüm sende gözüm var
acep anam dermiki
gurbet elde kızım var
no:13127

furkan akkaya
ekledi

yaş 14 buçuk
kafa biraz uçuk
sevmem sucuk
hadi öptüm muck
no:13161

Sena
ekledi

bugün hava serin
dalma suya derin
mahallede üç kız var
en akıllısı benim
no:13193

Sadrican
ekledi

Entarisi beyazlı
Geliyor nazlı nazlı
Çalımına bakmayın
Evinin üstü sazlı
no:13236

Beytullah Öztürk
ekledi

tencerede biber
inekler suya gider
eğer benden uzaklaşırsan
ilk çıktığım kızla geber
no:13233

burak
ekledi

kara kara gözlerin
o sevgi sözlerin
bende kalmadı umut
hep seni özlerim
no:13223

GİZEMLİ PERİ
ekledi

masa üstünde bekmez
bu bekmez bize yetmez
senin aldığın magış
benim süsüme yetmez
no:13169

ayşe
ekledi

geceleri geziyon
Oğlumu üzüyon
Sende ne güzellik var
maymuna benziyon
no:13170

Züleyha
ekledi

Geçer aynı yolları
Bir aşağı bir yukarı
İşi mi var sandın
Seni görmek amacı
no:13257

emrah
ekledi

maniye ayaz derler
güzele beyaz derler
senin gibi erkeğe
küllükte horoz derler
no:13181

BaBa SaMeT
ekledi

BU SULAR AKAR GİDER
TASLARI YIKAR GİDER
DÜNYA BİR PENCEREDİR
HER GELEN BAKAR GİDER
no:13198

Ali
ekledi

Kestanedir kestane
Evin bağlamaları
Yaktı bitirdi beni
yarin ağlamaları
no:13229

Serdar
ekledi

Yirmisin kız yirmisin
Bana yarim der misin?
Ayağıma basmadan geç
Nasırım var kör müsün?
no:13230

nazlı
ekledi

babamın sazı
ovalara yayıldı
ah kavalcı kardaş
derin kuyulara daldı
no:13226

Meryem
ekledi

sonbahar hüzünlü mevsim
Sana getirecek verim
İşlerin girecek yoluna
Eğer edersen azim
no:13256

meryem beyza
ekledi

çakılı taşlar
dikili taşlar
en güzel aşklar
isekenderunda başlar
no:13251

Mavişim
ekledi

Ay doğar aydın aydın
Beni akşam bulaydın
A benim ela gözlüm
Bizim için yol aydın
no:13335

mücahit
ekledi

karanfilizin filizi
kim bilir içimizi
hafif bir rüzgar esti
ayırdı ikimizi
no:13260

selim küçükılgaz
ekledi

armut daldan asılsın
damat usta nasılsın
o kırmızı dudaktan
bizim eşşek asılsın
no:13273

BUURAAK
ekledi

KAŞ KARA GÖZLER KARA
BAŞKENTİMİZ ANKARA
SENİ SEVDİM SEVELİ
YÜREĞİM DOLU YARA
no:13263

YAKUP
ekledi

BAHCELERDE BAMİYE
BEN VARACAM SAMİYE
SAMİ BENİM OLURSA
MUM DİKECEM CAMİYE
no:13291

özgür özcan
ekledi

Patlıcan oymadın ki
Tadına doymadın ki
Beni gınama gardaş
Sen çoban olmadın ki
no:13265

özgür
ekledi

ovalar göller,denizler
bitmedi şu coğrafi keşifler
murat hocam ne olur
notlarımızı bol ver
no:13266

Armağan
ekledi

Koyun sürdüm yamaca
Dolan gel dolamaca
Ben bir kızı kandırdım
Bir kaşık bulamaca
no:13275

bir dost
ekledi

bahçeden gül kopardım
ben hep seni arardım
meğer hepsi boşaymış
seni ellerde buldum
no:13269

Kepsutlu
ekledi

Şu devenin geveni
Geven sarmış bedeni
Paşadan emir gelmiş
Seven alsın seveni
no:13271

Kepsutlu
ekledi

Entarisi ak yarim
Yakaları pak yarim
Gelin oldum gidiyom
Doya doya bak yarim
no:13294

Semahat
ekledi

Karşıda koyun kuzu
Kıvır kıvır boynuzu
Mala tamah etmeyin
Dengine verin kızı
no:13295

SUDE YOĞURTÇU
ekledi

TAKIL BANA
HAYATIN RENKLENSİN
FAZLA TAKILMA
GÖKKUŞAĞINA DÖNERSİN
no:13280

Onur Çelik
ekledi

sevdim seni bir kere
tadına doyamadım.
gittin sen uzaklara,
hasretine katlanamadım.
no:13292

Şayip
ekledi

Ramazan geldi hoş geldi,
Gönüllere neşe verdi,
Dularınız kabul olsun,
Gecemiz sona erdi
no:13400

SUDE YOĞURTÇU
ekledi

Yağmur kadar sulu
Toprak kadar kuru
Sana tek diyeceğim
I Love You
no:13282

SUDE YOĞURTÇU
ekledi

GÜLLER KIRMIZI
MENEKŞELER MOR
SENİ NE KADAR SEVDİĞİMİ
GELDE ŞU KALBİME SOR
no:13284

Kepsutlu
ekledi

Damdan dama ip gerdim
İpek mendili serdim
Şu deyyosun oğlunu
Candan yürekten sevdim
no:13385

özgür özcan
ekledi

ben bahçeyi kazamam
kalemim yok yazamam
ben ustamın sözünden
dünya yansa çıkamam
no:13286

ceren
ekledi

limon limon portakal
hadi bana hoşçakal
iki orta bi sade
hadi bana müsade
no:13287

özgür istanbul
ekledi

ekin ektim düzlere
diken oldum gözlere
işte ben kalfa oldum
çıraklık kalsın sizlere
no:13288

BALIKESİRLİ
ekledi

Balıkesir ilimiz
Destan oldu sevgimiz
Sevda böyle giderse
Düşer ölür birimiz
no:13383

Kepsutlu
ekledi

Ak gabak köken attı
Dibine yılan yattı
Gara gözlü sevdiğim
Geldi dizime yattı
no:13384

Armim
ekledi

Bahçelerde al kabak
Dökülür tabak tabak
Kız oğlanı görünce
Seğirdir başı kabak
no:13310

Meyra
ekledi

Gökte uçan kuşlara
Arkadaş olamadım
Uçankuş yuva kurdu
Kuş kadar olamadım
no:13306

Asude
ekledi

Ay doğar ışık gider
Gölgesi şaşık gider
Sevdiğini alamayan
Gözleri açık gider
no:13307

SULTAN
ekledi

Bir imza bir satır
Seni bana hatırlatır
Çabucak dön yarim
Ayrılık yüreğimi acıtır
no:13301

Melis
ekledi

Bahçelerde maydanoz Deste deste oydunuz Ey akılsız ERKEKler Şimdi mi adam oldunuz
no:13345

ozan aşık
ekledi

aldım sazı elime
vurdum sazın teline
gözün kör olsun
düştün seher elime
no:13304

Armim
ekledi

Sarı sarıdır başak
Küstüysek gel barışak
Aramızda deniz var
Mektubunan konuşak
no:13311

Süheyla
ekledi

Hey su tası su tası
Şıngırtatma bu tası
Gurbet elde yarim var
Hıçkırıklar tutası
no:13312

AKBABA
ekledi

GÜLÜNÜ GÜLENE VER
KOKLAYIP GELENE VER
GÖNÜL GONCA GÜLDÜR
KADRİNİ BİLENE VER
no:13313

Armin
ekledi

Sağasola seni soruyor
Aşkından kıvranıp duruyor
Öyle tutulmuş ki sana
Rüyasında seni görüyor
no:13332

akardereli
ekledi

pencerede küpeli
dibini süpürmeli
yarime bakanları
kurşuna dizmeli
no:13316

alper
ekledi

buz tepenin düz taşı
oda denize karşı
ben yarimi yolladım
askerlere yüzbaşı
no:13317

Serdar
ekledi

Beyaz şapka başında
Kalem oynar kaşında
Sana varırdım amma
Askarlik var başında
no:13325

Elmas
ekledi

Karşı da kavun kesmişler
ben gitsem ne derler
nedesinler nedesinler
sevdigimi bana ver sinler
no:13326

Şayip
ekledi

Çeşmenin suyu damlar
Allı kemer beline bağlar
Onun güzel bakışları
Benim yüreğimi dağlar
no:13334

melis
ekledi

Turuncumun sarısı
Oldu gece yarısı
Sarılıp da yatmazsam
Geçmez gönlüm ağrısı
no:13330

Emektar
ekledi

görümcem göz taşı
gördüğün yerde bas taşı
nasıl basayım taşı
kocamın kız kardeşi
no:13327

hjbjb
ekledi

sarı tavuk yayılıyor
kanatları sayılıyor
çıkma güzelim çıkma
seni gören bayılıyor
no:13322

meryem karakuş
ekledi

gülersem neşem
ağlarsam gözyaşım
ölürsem mezar taşım
olur musun be gülüm
no:13323

Şayip
ekledi

Derenin taşına
Hayranım gözüne kaşına
Bu sevdam bitmez
Gelsem doksan yaşına
no:13333

Melis
ekledi

Turuncumun sarısı
Olsun gece yarısı
Ne sararım ne yatarım
Sürsün gönlün ağrısı
no:13343

MELİS
ekledi

Tavşan girmiş ekine
Kulakları dikine
KIZlar kulak kesilmiş
Erkeklerin sesine
no:13344

Melis
ekledi

Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
KIZlar kocasız kalsa
ERKEKlara yalvarsa
no:13346

Ayşenur
ekledi

Terazi bildiğinden şaşmaz
Sakindir kabarıp taşmaz
Hak cömert davranmış ona
Kaşlar kalem, dudaklar kiraz
no:13338

ece şener
ekledi

Kestaneyi kavurdum
Toprak tenceresinde
Ben yarimle konuştum
Mutfak penceresinde
no:13340

umut melih
ekledi

yarın düğünümüz olacak
gönlü rahat olacak
sen ona aşık mısın
o seni eve alacak
no:13356

sevim cesur
ekledi

Benim yarim çok güzel
Bisikletlerle gezer
Gözlüklerini takınca
Zeki Müren'e benzer
no:13341

bulgaristan gulce
ekledi

ben bir kucuk cezveyim
elden ele gezmeyim
verin beni yarime
boynu bukuk gezmeyim
no:13342

uktagül
ekledi

sen bir sarışındın
gönlüme yaraşırdın
sarılık olmasaydın
evime yakışırdın
no:13349

adem ç.
ekledi

çıktım zeytin ağacına
zeytin attım ağzıma
gülüm sen gelince aklıma
zeytin kaçtı boğazıma
no:13354

adem ç.
ekledi

Bursa'nın üstünden
Karga geçiyo karga
Kız ben seni almiycem
Dalga geçeyom dalga
no:13355

ismail yürekli
ekledi

gelene bak gelene
gül sarılmış dıkene
Allah sabırlar versin
gizli sevda çekene
no:13358

BALIKESİRLİ
ekledi

Avlunuzda kestane
Dökülür tane tane
Balıkesir içinde
Benim yarim bir tane
no:13369

Armi
ekledi

Zülfü kestim tarama
Bağrı açtım arama
Bana bir name gönder
Fitil edem yarama
no:13370

BALIKESİRLİ
ekledi

Yağsın yağmurlar yağsın
Dumanı göğe ağsın
Şu üç günlük dünyada
Herkes yarini alsın.
no:13368

GENCAY
ekledi

Fesleğenei ekerim
Budur yolum geçerim
Ne gayrı yar severim
Ne senden vazgeçerim
no:13363

GENCAY
ekledi

Karanfil kararınca
Koklarım kanayınca
Yare mektup yollarım
Gonca gül sararınca
no:13364

GENCAY
ekledi

Hamamcık aynası
Geçti kaynana modası
On odalı evimde
Yoktur onun odası
no:13365

GENCAY
ekledi

Kalbura koydum eledim
Sık dokudum biledim
Dedim anam eyleme
Kendime yar beledim
no:13366

Canan
ekledi

Ak kabak kökeniyim
İlk defa dökeniyim
Yirse güzeller yisin
Çirkine tövbeliyim
no:13371

Sevdalı
ekledi

İnci serdim bayıra
Bizi Allah gayıra
Bizi kimse ayıramaz
Bizi ölüm ayıra
no:13372

sddf
ekledi

Karyolunun Demiri
Babam verir emiri
Eğer babam vermezse
kaçmak ALlah'ın Emri
no:13387

BALIKESİRLİ
ekledi

GÜVERCİN ÇIKAR SARPA
KANADIN ÇIRPA ÇIRPA
GÖREN MAŞALLAH DESİN
OĞLAN GÜZEL KIZ KÖRPE
no:13402

AkçaOğlan
ekledi

Mavişim sensin meleğim,
Allah'tan her an dileğim,
Varlığın bir candır bana,
Aşkınla dolu yüreğim.
no:13401

almeda
ekledi

çarşıdan aldım lahana
kıydım koydum çuvala
hiç ömrümde görmedim
böyle cadı kaynana
no:13375

Balıkesirli
ekledi

Akpınar yapısına
Gün doğmuş kapısına
O yar çiçek yollamış
Uyandım kokusuna
no:13376

merve yıldırım
ekledi

ramazan geldi hoş geldi
hepimizi sevindirdi
iyiki geldin ramazan
yemeğin kıymetini bildirdi.
no:13399

Arda Altan
ekledi

Gidiyorum işte gör
Hayalde gör düşte gör
Kıymetimi bilmedin
Kötüye düşte gör
no:13398

gül nihal
ekledi

izmir izmir içinde
izmir sular içinde
Allah İzmiri korusun
sevdiğim var içinde
no:13395

BALIKESİRLİ
ekledi

Tez soldurdu gülümü
Susturdu bülbülümü
Kime şikayet edem
O yar kırdı belimi
no:13396

BALIKESİRLİ
ekledi

Gitme gidenim gitme
Boyu fidanim gitme
Ellerin üçer beşer
Benim bir tanem gitme
no:13397

BALIKESİRLİ
ekledi

AĞLAMA BOŞA YAZIK
KİRPİĞE KAŞA YAZIK
EL KIZININ ARDINDAN
DÖKÜLEN YAŞA YAZIK.
no:13403

çağrı
ekledi

Nergiz ektim duvara
Bunu kimle suvara
İkimizde cahiluk
Bizi kimler uyara
no:13419

hasret
ekledi

KİRAZ YEDİM TABAKTAN
PEKMEZ İÇTİM BARDAKTAN
NE HAYIRLI GÜN İMİŞ
YARİ GÖRDÜM UZAKTAN
no:13413

hasret
ekledi

Suç muydu sevmek seni
Kanattın ya yüreğimi
Keşke görmez olaydım
O güzel gözlerini
no:13414

Cemile Fırat
ekledi

Görümcedir eder dırdır
Elinden düşmez gırgır
Fazla takılma bana
Ederim adamı cırcır
no:13415

mesut.f
ekledi

ay tombulum tombulum
dallarına konduğum
sana hasta diyorlar
nasıl oldun sevdiğim
no:13416

Ramazan
ekledi

Amca sen Tatar mısın?
Kayısı satar mısın?
Bir mani desem sana,
Bir şeker atar mısın?
no:13470

Ramazan
ekledi

Ramazan sultan ayı,
Almalıyız duayı!
Hoca, bizi bekliyor,
Demlenmiş Rize çayı.
no:13469

beliz
ekledi

bir bir döküldüler
bizi neden seçtiler
bizim aramızı bozanlar
evin içine girsinler
no:13412

çağrı
ekledi

Kayalıktan kayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım
no:13420

Kepsutlu
ekledi

İmansız ölmeyesin,
Dert bela görmeyesin,
Dilerim Cennetlik ol,
Cehennem görmeyesin.
no:13431

Kepsutlu
ekledi

Küs olanlar barışır,
Hak yolunda çalışır,
Hideyete kavuşur,
Bayram gelinde bayram!
no:13432

Kepsutlu
ekledi

Ramazan ayı hoş geldi,
Evlere şenlik verdi,
Bugün herkes oruçlu,
Sahur yemeği yendi.
no:13429

Kepsutlu
ekledi

Mutlu Ramazan ayı,
Sevindirir fukarayı,
Hepsi bol bol tadarlar,
Sayenizde baklavayı.
no:13430

manici başı
ekledi

mani mani maniki
tırnağı var oniki
ben seni bildim bileli
sen beni dövmedin epeyli
no:13425

oğuzhan
ekledi

Hey naber kanka
çalışıpta yorulma
bugün ramazandır
sakın orucunu bozma
no:13426

Serkan Ağarlı
ekledi

Kapak Altında Kavurma
Kız Saçlarını Savurma
Gece Yanına Gelirsem
Ana Diye Bağırma...
no:13427

Kepsutlu
ekledi

Akşam komşuya gittik,
Biz misafiriz dedik,
Ramazan gülü olan,
Çilekli güllaç yedik.
no:13433

Kepsutlu
ekledi

Kavuştuk Ramazana,
Ne de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana.
no:13434

Kepsutlu
ekledi

Sonu bayram günüdür,
Müminin düğünüdür,
Çok sevinçli bir gündür,
Bayram gelince bayram!
no:13435

Kepsutlu
ekledi

Allah kolaylık versin,
İftara börek gelsin,
Allah oruç tutanın,
Orucunu mübarek etsin.
no:13436

Kepsutlu
ekledi

Bu aya hürmet gerek,
Nimete şükür gerek,
Mübarek Ramazanda,
Hakka ibadet gerek.
no:13437

Kepsutlu
ekledi

Gök kapısı açılır,
Aleme nur saçılır,
Günahlardan kaçılır,
Mübarek kadir gecesi.
no:13438

Kepsutlu
ekledi

Şüphesiz birdir Hüda,
Yoluna canlar feda,
Sahur vakti af diye,
Eyler müminler nida.
no:13439

Kepsutlu
ekledi

Ramazan gelir gider,
Bırakmaz kalpte keder,
Hakkın rahmeti boldur,
Sayısız ihsan eder.
no:13440

Kepsutlu
ekledi

Mekke hurması güzel,
Davulcu okur gazel,
Bahşişi almak için,
Hep kapı kapı gezer.
no:13441

Kepsutlu
ekledi

Ramazan olsun kutlu,
Teşrifi baldan tatlı,
Hiç günah işlemeden,
Tutanlara ne mutlu.
no:13442

Kepsutlu
ekledi

Tevhid olmalı işin,
Haram yemesin dişin,
Ahirette hesap zor,
Her an ölümü düşün.
no:13443

Kepsutlu
ekledi

Akşam pide alınır,
Teravihler kılınır,
Sahura kalkmak için,
Her gün davul çalınır.
no:13444

Kepsutlu
ekledi

Yüreğimde hasret var,
Her işte bir hikmet var,
Bir ay hep aç kalsanda,
Sonunda çok nimet var.
no:13445

Kepsutlu
ekledi

Bereketi getirirsin,
Zulmeti götürürsün,
Haceti bitirisin,
Merhaba! Ya Ramazan!
no:13446

Kepsutlu
ekledi

Mevlananın ihsanısın,
Ayların sultanısın,
Dertlerin dermanısın,
Hoşgeldin ya Ramazan.
no:13447

Kepsutlu
ekledi

Müminler mesrur oldu,
Gönüller huzur buldu,
Yemekler hazırlandı,
Kalkalım sahur oldu.
no:13448

Kepsutlu
ekledi

Secdeye varan başla,
Gözlerden akan yaşla,
Müslüman arkadaşla,
Ne güzeldir Ramazan.
no:13449

Ramazan
ekledi

Oruçla anla aç toku!
Aç ilmihali oku!
Hoca, ömrün geçmeden,
İnsanlıktan al koku!
no:13468

su baran
ekledi

açlık başımda duman
ilk oruç ilk heyecan
kovaladıkça kaçan
iftar saatimisin
no:13451

Ramazan
ekledi

Müminler huzur bulur,
Günahları affolur,
Bayram günü gelince,
Cehennemden kurtulur.
no:13467

Erkan Alkan
ekledi

Camide ezan sesi
Alır götürür bizi
Lezzetli iftarlara
ulaştırır herkesi
no:13453

Erkan Alkan
ekledi

Vesiledir bu ayda
Ramazan-ı Şerif bize
Ebedi Yetecektir
bereketi herkese
no:13463

Nuri özger
ekledi

Ben dağ yolunda yonca
sen gül dalında gonca
ben üzülür ağlarım
sen sararıp solunca
no:13454

Ali
ekledi

Süt Pişiyo Pişiyo
Süte Gözüm Düşüyo
Şu Çorumun Kızları
Eşşek Gibi İçiyo
no:13455

Ramazan
ekledi

Ramazanla uyandı,
Mümin nura boyandı,
Hazırlıklar başladı,
Camide kandil yandı.
no:13465

alperen doğan
ekledi

kedi saçaklıktan atladı
bekçinin odü patladı
arkadaşımı sorarsan
üç günlük yola atladı
no:13458

Ramazan
ekledi

Müminlere nimettir,
İlk on günü, rahmettir,
Bu ayda oruç tutmak,
Büyük bir ganimettir.
no:13466

Ramazan
ekledi

Denizden çek oltanı!
Duvara as baltanı!
Hoş geldi sefa geldi,
On bir ayın sultanı.
no:13464

hasret
ekledi

kayaya koydum kutu
herkes yariyle mutlu
gelinler tatlı yesin
kaynanalar semizotu
no:13462

Ramazan
ekledi

Gece pilav pişirdim,
Yedim, karnı şişirdim,
Sıcak başıma vurdu,
Dilim sürçtü, şaşırdım.
no:13471

Ramazan
ekledi

Sabah erken çık yola!
Dikkat et sağa sola!
Ramazan ayı geldi,
Oruç mübarek ola.
no:13472

yusuf
ekledi

ramazan geldi gidiyo
insanı taksim ediyo
30 gün ramazan tutan
cenet alaya gidiyo
no:13491

bir yabancı
ekledi

öter bizim kuşumuz
45 metre yolumuz
dağdan inde 1 kere
seni seviyorum desene
no:13475

tunahan
ekledi

davulumun içi tekir
benim adım deli bekir
baklavayı bütün getir
yiyemezsem geri götür
no:13476

LenaCan
ekledi

Kalem gibi parmaklar,
Kalem tutmuş yazıyor.
Sevdiğim sitemlerin,
Ciğerimi eziyor.
no:13477

(pınar)ve(melike)
ekledi

erkekler kız peşinde
kızlar erkek peşinde
napsak durduramayız
biz bu alemin içinde
no:13478

(pınar)ve(melike)
ekledi

ben yarimi seviyom
ona bayılıyom
bizi ayıran olursa
kurşuna diziyom
no:13479

Davulcu
ekledi

Bak gidiyor Ramazan,
Ne mutlu memnun salan,
Bugün artık sevinsin,
Orucu kabul olan.
no:13492

(pınar)ve(melike)
ekledi

allahıma dua ettim
bizi korusun diye
allahıma dua ettim
yarimden ayırmasın diye
no:13481

kadir can çoban
ekledi

eşşuyar arkadaş eşşuyor
bekçi davulu deşiyor
kalkı verin komşularım
işte davulcu geçiyor
no:13482

Davulcu
ekledi

Mübarek ay gidiyor,
Bizlere el sallıyor,
Orucunu tutana,
Haydi hoş kalın diyor.
no:13493

Şeker Çocuk
ekledi

Bayram mübarek olsun,
Sofrada börek olsun,
Barışsın küs olanlar,
Gönüller neşe dolsun!
no:13494

Davulcu
ekledi

Aylar içinde sultan,
Artık veda ediyor,
İçimiz ağlasın kan,
Sevab ayı gidiyor.
no:13495

Kerem doğan
ekledi

Ne uyursun ne uyursun
uykularda ne bulursun
al apdesini kıl namazı
doğru cenneti bulursun
no:13486

yunuscan
ekledi

Uzunsun sırık gibi
Ekşisin koruk gibi
Ne gezesin sokaklarda
Yolunmuş tavuk gibi
no:13488

Beğenirmisiniz
ekledi

Bakkalda toz şeker
Toz şeker kilo çeker
Kıravatı yok ama
Dalgalı saçı yeter
no:13489

SERKAN
ekledi

OÇAK BAŞINDA MİNDER
ALTIN ÜSTÜNE DÖNDER
SANA DERİM BEY AMCA
BAHŞİŞİM YERE GÖNDER
no:13490

Davulcu
ekledi

Rabbe şükür ederiz,
Orucu ettik eda.
Seni yine bekleriz,
Yâ Ramazan elveda
no:13496

Şeker Çocuk
ekledi

Görülür sevgi seli,
Kokar bahçenin gülü,
Bayram günü gelince,
Öpülür büyük eli.
no:13497

Şeker Çocuk
ekledi

Bayram neşe günüdür,
Müminin düğünüdür,
Bugün sevinmek artık,
Orucun ürünüdür.
no:13498

Şeker Çocuk
ekledi

Hep tatlı konuşmalı,
Bilene danışmalı,
Bayram günü insanlar,
Konuşup tanışmalı.
no:13499

Şeker Çocuk
ekledi

Komşular bayramlaşır,
Çocuklar hep dolaşır,
Şeker toplar evlerden,
Kimileri yılışır.
no:13500

Ramazancı
ekledi

Zavallı Şakir olsun,
Sofrada fakir olsun,
Fakiri düşünmeyen,
Utansın, hakir olsun.
no:13501

Ramazancı
ekledi

Orucu doğru tutan,
Memnun ederek salan,
Sevinsin, bayram etsin!
Orucu kabul olan.
no:13502

Ramazancı
ekledi

Şu mübarek Ramazan,
Bize veda ediyor,
Yeridir ağlasak kan,
Sevab ayı gidiyor.
no:13503

Ramazancı
ekledi

Köfte ile uyandım
Sabır ettim, dayandım,
Daha çok yiyecektim,
Görenlerden utandım.
no:13504

Ramazan
ekledi

Bak ezanlar okundu,
Obur Kaya yutkundu,
Abur cubur çok yedi,
Midesine dokundu.
no:13505

Editör
ekledi


no:13506

Ramazan
ekledi

Akşam vakti dar mıdır?
Söylemesi ar mıdır?
İftara kal diyorlar,
Acep aslı var mıdır?
no:13507

Ramazan
ekledi

Cömert bilirler sizi,
Haydi, buyur et bizi!
Adresini iyi yaz!
Bulalım evinizi.
no:13508

Ramazan
ekledi

İşler hayra alamet,
Diliyorum selâmet!
Teşekkürü unutma!
Davetçiye selâm et!
no:13509

Editör
ekledi


no:13510

Ramazan
ekledi

Müminlere rahmettir,
Bilenlere nimettir,
Doğru oruç tutanın,
Yeri elbet cennettir.
no:13511

Editör
ekledi


no:13512

Editör
ekledi


no:13513

Editör
ekledi


no:13514

Ramazan
ekledi

Yemekleri yiyelim,
Duasını edelim,
Haydi geç kalmayalım,
Teravihe gidelim!
no:13515

Ramazan
ekledi

Kadir gecesi yüce,
Kul affolur o gece,
Bin aydan hayırlıdır,
Kıymetlidir netice.
no:13516

Editör
ekledi


no:13517

Ramazan
ekledi

Hoştur yemekli sohbet,
Bozulmasın bu âdet!
Unutulmasın kimse,
Kimisi bekler davet.
no:13518

Ramazan
ekledi

Oruçta olur vefa,
Bizlere verir sefa,
Mevla’mıza hamdolsun,
Her nefeste bin defa.
no:13519

Ramazan
ekledi

Yapılanı özetle!
Oruç tuttuk izzetle,
Artık şükrü gerekir,
Yedik içtik lezzetle.
no:13520

Ramazan
ekledi

Ziyafet gayet boldu,
Tabak meyveyle doldu,
İkramı veren kişi,
Ne kadar cömert kuldu.
no:13521

Ramazan
ekledi

Maniler yazar oldum,
Kesici hızar oldum,
Her gün davet bekleme!
Ben sana kızar oldum.
no:13522

Reyhan
ekledi

Çok uzamış bıyığın,
Günahlar yığın yığın,
Oruçluyu affeder,
Haydi, Mevla’ya sığın!
no:13523

Reyhan
ekledi

Kavuşan Ramazana,
Erer büyük ihsana,
Orucu doğru tutmak,
Huzur verir insana.
no:13524

Reyhan
ekledi

Rabbimizin nimeti,
Hiç ölçülmez kıymeti,
Ramazan-ı şerifte,
Saçar bolca rahmeti.
no:13525

Reyhan
ekledi

Nefsimizle savaşla,
Yetiniriz az aşla,
Gel iftara gidelim,
Samimi arkadaşla.
no:13526

Reyhan
ekledi

Az yersen az uyursun,
Çok yersen güç uyursun,
Sağlığını düşünen,
Mideyi az doyursun.
no:13527

Rumeysa
ekledi

Ruhun sağlığı için,
Az günah işlemeli,
Beden sağlığı için,
Az yiyip az içmeli.
no:13528

Reyhan
ekledi

Kul imanı tatmalı,
Gafletini atmalı,
Namazını kılmalı,
Orucunu tutmalı.
no:13529

Reyhan
ekledi

Öyle yemek seçilmez,
Her sunulan içilmez,
Yanında bal var ise,
Kaymaktan hiç geçilmez.
no:13530

Musa
ekledi

Suyun gayet serindir,
Tenceren çok derindir,
İmanın düzgün ise,
Cennet senin yerindir.
no:13531

Musa
ekledi

Gülüyor yağlı çörek,
Geldi kıymalı börek,
Sabret biraz diyorlar
Nasıl dayanır yürek?
no:13532

Musa
ekledi

Hak olmalı sözümüz,
Ak olmalı yüzümüz,
Orucu tam tutalım!
Pak olmalı özümüz.
no:13533

Musa
ekledi

Rabbimizin ihsanı,
On bir ayın sultanı,
Hoca, gafleti bırak!
Kıymetlidir her ânı.
no:13534

Musa
ekledi

Dua eder melekler,
Kabul olur dilekler,
Teravihler kılınır,
Toplu atar yürekler.
no:13535

Musa
ekledi

Yakala gelen avı,
Orucun var sınavı,
Sahura çekme kaygı!
Hazır temcit pilavı.
no:13536

Musa
ekledi

Kim demiş sabır taşmaz?
Konmuş engeli aşmaz?
Herkes yiyip içerken,
Bize durmak yaraşmaz.
no:13537

Musa
ekledi

Sanki konduk mirasa,
Gel çıkalım terasa!
İçli köfte beklerken,
Geldi sade pırasa.
no:13538

Serdar
ekledi

İnsanlar itişiyor,
Bülbüller ötüşüyor,
Ramazan ilahisi,
İmdada yetişiyor.
no:13539

Serdar
ekledi

Rabbimizdir gönderen,
Bu ayları döndüren,
Büyük sevab kazanır,
Yetimi sevindiren.
no:13540

Serdar
ekledi

Oburlarla görüşme!
Tartışmaya girişme!
Hoca, aç göndermezler,
Yemek derdine düşme!
no:13541

Serdar
ekledi

Yemekler gayet boldur,
İstenen kadar doldur,
Sanki self servis gibi,
En uygun olan yoldur.
no:13542

Serdar
ekledi

Yemek erbabı geldi,
Bütün ahbabı geldi,
Ne kadar özlemiştim,
Urfa kebabı geldi.
no:13543

Serdar
ekledi

Akşama hazır dolma,
Hoca, hayale dalma!
Camiye vaktinde git!
Herkesten geri kalma!
no:13544

Serdar
ekledi

Hizmetçi halayıklar,
Pirinçten taş ayıklar,
İftarı bekler iken,
Börek diye sayıklar.
no:13545

Serdar
ekledi

Dua eksilmez dilden,
Kaşık düşmüyor elden,
Haydi çekinmeden ye!
Ekmek elden, su gölden.
no:13546

Serdar
ekledi

Kuyumuz çok derindir,
Suyu gayet serindir,
Orucunu doğru tut!
Cennet senin yerindir.
no:13547

Serdar
ekledi

Günahtan kaç her demde!
Namazını kıl, hem de!
Hoca, orucunu tut!
Azap var Cehennemde.
no:13548

Serdar
ekledi

Düşman sana saldırır,
Der, (Oruç zayıflatır),
İlmi fenni, o çiğner,
Ahmakları yanıltır.
no:13549

Serdar
ekledi

Gafleti atmak gerek,
Orucu tutmak gerek,
Sahura kalkmak için,
Vaktinde yatmak gerek.
no:13550

Serdar
ekledi

Ramazana et hürmet!
Ele geçmez ganimet,
Gerekli tedbiri al!
Aksamasın ibadet!
no:13551

Serdar
ekledi

Rab’dır ağrı dindiren,
Bu ayları döndüren,
Büyük sevab kazanır,
Yetimi sevindiren.
no:13552

RÜVEYDA
ekledi

Gökten iner melekler Hoş geldin ya Ramazan Kabul olur dilekler Hoş geldin ya Ramazan
no:13553

Serdar
ekledi

Yakala gelen avı,
Sahura çekme kaygı!
Akşamdan pişirildi,
Hazır temcit pilavı.
no:13554

Serdar
ekledi

Kesmeli kurbanları!
Hor görme çobanları!
Hoca, iftara önce
Çağır garibanları!
no:13555

Armi
ekledi


no:13558

Armi
ekledi


no:13559

sabiyako
ekledi

esmerim guzelim
dolasip gezerim
beni cekemeyeni
kolay kolay ezerim
no:13564

Cavit
ekledi

Bahçede demir kapı
Kırılmış akşam sapı
Yarim kapıya gelmiş
Sanki mutluluk hapı
no:13565

Cavit
ekledi

Pidelerim çok sıcak
Satarım kucak kucak
Bırakmam orucumu
Olsa da çok sıcak
no:13566

Cavit
ekledi

Pencereye çıkmıyorsun
Bana mesaj atmıyorsun
Derdin nedir güzelim
Bana hiç mi acımıyorsun
no:13567

Antepli
ekledi

GEZ DOLANI DOLANI
SÖYLERSİN YİNE YALANI
BEN SANAMI DOĞURDUM
ASLAN GİBİ OĞLANI
no:13599

sumbul
ekledi

iki cesme yan yana
suyunu ictim kana kana
ey olan soyle anana
olsun bana bir kaynana
no:13609

BALIKESİRLİ
ekledi

BENİM SARI ŞEKERİM
YOLUNA GÜL DÖKERİM
KIZ ANANIN KAHRINI
SENİN İÇİN ÇEKERİM
no:13589

gizem demirkaya
ekledi

oğlan gider oduna
orhan derler adına
biz orhana bir kız bulduk
nazmiye derler adına
no:13590

yakup yıldırım
ekledi

giderim vana doğru
Yolum irana doğru
Kes kellem kanım aksın
Kadir bilene doğru.
no:13607

manilerimiz.com
ekledi

Elekten elenirim
Kanlara belenirim
Alacaksan al beni
Ölünce ilenirim.
no:14085

sumbul
ekledi

karpiz kestim kan gibi
uzadi giti yorgan gibi
benim de bir yarim var
kara goz kurban gibi
no:13617

çapraz
ekledi

benim adım çapraz
kaderime ayşeyi yaz
ilahi kalemle olmassa
2.5 metrelik bir mezar kaz
no:13575

sumbul
ekledi

ak koyun melemesin
mor menekse yemesin
sevdiğini almayan
ben evlendim demesin
no:13593

sumbul
ekledi

kiliseler kiliseler
anahtarlari verseler
bir gececik yatsak
sabaha oldurseler
no:13616

Tugba
ekledi

Her işte hayir olur
duani et herşey olur,
seni seven Allah
elbet bir yol bulur.
no:13604

Cüneyt
ekledi

Feleğin altın köşkü
Genç ömrüm böyle geçti
Gel felek ispat eyle
Hangi günüm hoş geçti
no:13596

tako nuri
ekledi

mani mani manyaklar
nerde bizim salaklar
satıldı tüm oğlaklar
rezil oldu bizim çocuklar
no:13581

Tugba
ekledi

Cebimin ağzı dardır
içinde şeker vardır.
sabreyle aman gönül,
iftarda neler vardır?
no:13598

çağla doğan
ekledi

yumurtanın sarısı
yere düştşü yarısı
görümcem verem oldu
kaynanama darısı
no:13585

sumbul
ekledi

cesme basinda sise
guluse bak guluse
hanginize varayim
bende sastim bu ise
no:13608

SEDA ÖDER
ekledi

ENTARİMİN CİMCİMİ
KİM KOPARDI BENİM İNCİMİ
NERELER DE GEZİYOR
GÖNLÜMÜN GÜVERCİNİ
no:13587

SEDA SADEM ÖDER
ekledi

kayalar yarılmasın
yar bana darılmasın
yar bana darılıpta
ellere sarılmasın
no:13588

Mavişim
ekledi

Susam üstünde susam
Susamın boyu kısa
Acep yarim gelir mi
Bu manileri duysa?
no:13741

merve çifçi
ekledi

babadan biraz zenginmiş
yaşamayı severmiş
kaynana özel kuryeyle
evime de hediye göndermiş
no:13620

cnn
ekledi

sarı saçın yaş durur
yel vurur dolaştırır
gaygı cekme srvdiğim
tanrı bizi ulaştırır
no:13613

deniz
ekledi

masa üstünde keklik
kızlar giyer etekelik
kızlarda kabahat yok
erkelerde eşşeklik
no:13614

sersn çelik su
ekledi

ağaçta kestane
dökülür tane tane
benim bir yarım var
dünyada bir tane
no:13615

hayaller ülkesi
ekledi

sensizliğin acısındayım
bulunmaz bir yoldayım
bir tek suçum var
oda seni sevmek
no:13811

esmanur irem
ekledi

Arabam kum çeker
Diyrbakıra yük çeker
İzmirin kızları
İstanbula Yağ çeker
no:13627

AZERBEYCAN
ekledi

MELE KOYUNUM MELE
SESİN DAĞLARI DELE
BEN MELEDİM GELMEDİ
SEN MELE Kİ YAR GELE
no:13628

hayaller ülkesi
ekledi

aşk dalında güzel
sevda güldüğünde güzel
eğer seviyorsan
sevdiğin sana güzel
no:13629

cansel baki
ekledi

mavi yaka mor yaka
bayildim baka baka
benim bir sevdim var
fiyaka mi fiyaka
no:13975

BALIKESİRLİ
ekledi

A BENİM HACI YARİM
BAŞIMIN TACI YARİM
HASTA DÜŞTÜM YATIYOM
SENSİN İLACI YARİM.
no:13891

Şayip
ekledi

Defterlerim çizgilidir
Benim yarim bilgilidir
Hiç aramayın boşuna
O bulunmaz sevgilidir
no:13744

isimsiz
ekledi

giresun da kayıklar
ayşe fındık ayıklar
ben aklına gelince
rüyasında sayıklar
no:13679

berfin erdem
ekledi

mani mani dediler
başımın etini yediler
al sana bir mani
al da bak yani
no:13885

haso
ekledi

Hayat bir virane
Sensiz olmuyor ne çare
sen gidersen bu hayattan
atarım kendimi çekyattan
no:13681

yağmur selin
ekledi

havalarda kelebekler
çiçeklerde böcekler
beni yardan ayıran
kalbur satsın hem elek
no:13638

Armi
ekledi

Atmışsın ona bir bakış
Gözlerine tutulmuş kalmış
Kendini bulmuş o anda
Aşkın ona pek yaramış
no:13645

ttyyuu
ekledi

sanma unuttum seni
yeşil yeşil gözlerini
sen benim olmasan
yakarım bu şehri
no:13641

Mavişim
ekledi

Giderim gittikçe ben
Dizlerim tuttukça ben
Ah çekerim ağlarım
Bülbüller öttükçe ben
no:13941

syde
ekledi

ana seni severim
ellerinden öperim
ama sakın darılma
kısmetimi isterim
no:13643

Editör
ekledi


no:13749

Jılgın Jojuk xDé
ekledi

Zır delisin zır deli
Gönül billâh zır deli
Gözlerin kara üzüm
Yüzün sanki zerdeli
no:13803

serencikk ..
ekledi

Ne viran çeşme imiş
Su içecek tası yok
Yıkıldı viran gönlüm
Yapacak ustası yok
no:13751

Şayip
ekledi

Maviş gözlü sevdiğim
Al yanaklı meleğim
Gel koşarak yanıma
Seni hasretle öpeyim
no:13742

Neslişah
ekledi

Uzun yollar uzasın
Koyunlar kuzulasın
Acele etme yarim
Altınlar ucuzlasın.
no:13743

hatun acar
ekledi

denizde alabalık
yüreğimde ona yanık
isterim konuşmak
mahalle kalabalık
no:13662

Şayip
ekledi

Asmalarda üzüm var
Üzüm sende gözüm var
Ömrümce seni seveceğim
Yürekten sözüm var
no:13740

muhammed AKBAŞ
ekledi

Bahtiyarım bahtiyar
Ben istemem ihtiyar
İhtiyar mis kokar
Bıyığı pis kokar
no:13686

Armişim
ekledi

Kargalar alaylandı
Sahanlar kalaylandı
A benim nazlı yarim
Evlenmek kolaylandı
no:13707

ilyas ve kadir
ekledi

aşk buysa dursun,
aşkın gözü kör olsun,
bana kız vermeyen,
Allahın dan bulsun.
no:13720

buse52
ekledi

GÜLÜŞÜ TATLI YARİM
ASLI MARDİNLİ YARİM
NERELERDE GEZERSİN
CEYLAN BAKIŞLI YARİM
no:13689

Yılmaz Volga Tunç
ekledi

senden ne haber
bendeki kader
kalmaz burda keder
aman be birader
no:13690

Bahadır
ekledi

Yıldız yandı,ay yandı
Köşk yandı,saray yandı
A kız senin yüzünden
Altmış pare köy yandı.
no:13739

Ferhat Usta
ekledi

Dağlarda taş yağar
Gönlümde ateş yanar
gece gündüz ağlarım
güzel sevdiğim için
no:13726

Armişim
ekledi

Ağaçlar gelin oldu
Her taraf gülle doldu
A benim ömrüm varı
Nedendir benzin soldu?
no:13708

Mihriye
ekledi

Duman dağdan yukarı
Kılavuzdur kılavuz
A kız alırlar seni
Anan kalır yalınız.
no:13709

Serdar
ekledi

Bardak bardak üstüne
Çıkma çardak üstüne
A kız delimi oldun
Varma ortak üstüne
no:13710

bulgaristan sumbulu
ekledi

hiç gülmedi yüzüm
hep ağladı iki gözüm
bende isterim gülmek
yerim koynunda ölmek
no:13697

Serdar
ekledi

Dam üstünde ip durur
Belini burup durur
A kız seni alacam
Allah da bilip durur
no:13711

keskin
ekledi

ilkbahar geldi yine
çiçekler açtı gönlümde
kalbim açtı onabir yer
gelip yeşermesini ister
no:13700

BERfin SAvrAN
ekledi

Kuş kafese gimiyor
Buna aklım ermiyor
Hiç boşuna ah çekme
Annem beni vermiyor
no:13797

Murtaza
ekledi

İllerim ayan beyan
Yolladım köye yayan
Acele etme yarim
Bizim için var meydan
no:13745

Semahat
ekledi

Sinide kara biber
Üflesem lamba söner
Ağzı açık adamın
Yari elinden gider
no:13968

varol ilhan
ekledi

Balıkesir bağından
Aldım zeytin yağından
Şaka şuka severken
Tuttu ciğer bağımdan
no:13747

ali
ekledi

ayva atar nar atar
çakasına yatar
annesinin bir tanasi
evde çuvalla yatar
no:13948

Süleyman
ekledi

Entarisi dar gibi
Yanakları kar gibi
Açılıp örtülüyor
Bana gönlü var gibi.
no:13822

beyza nur öztürk
ekledi

aşkın yaktı beni
yaktı yandırdı beni
kızbenle evlensene
paraya boğarım seni
no:13754

alyna sna
ekledi

trenin penceresi
caminin çercevesi
öğretmmenleri sevmeyen
bulaşık tenceresi
no:13737

Semanur
ekledi

Taştan atladım göle
Durmuşum gurbet ele
Aç beyaz kollarını
Boğazıma düğmele.
no:13820

rana
ekledi

benim canım aşk ister
aşkı içinde gizler
aşksız hayat olurmu
bu aşka doyulurmu
no:13804

Talha
ekledi

Gördüm Sabah Davulunu,
Tuttum Orucumu,
Oldu oruç açma vakti,
yesinler tavuğumu.
no:13763

guvensworld
ekledi

KIZDIR NAZDIR
1000 ALTIN AZDIR
1000 ALTIN DAHA GETİR
AL KIZI GÖTÜR
no:13978

Kepsutlu
ekledi

Su gelir akma ile
Taşları kakma ile
Adam yare doyar mı
Uzaktan bakma ile?
no:13886

Semanur
ekledi

Beni sen alamazsın
Arasan bulamazsın
Açıl desem açılır
Sol desem solamazsın.
no:13821

Ayşen
ekledi

Yamaçtaki yeşillik
Ekin mi ki,sel mi ki
Acep yarin sevdiği
Benden de güzel mi ki?
no:13771

Burhan
ekledi

Tepside argun idim
Gelmedim yorgun idim
Aceplenmen a dostlar
Ben ona vurgun idim.
no:13772

Sadrican
ekledi

Mor dağlar mavi deniz
sarardı soldu beniz
Acırdınız halime
Çektiğim bileydiniz
no:13773

Sadrican
ekledi

Pencereden kuş uçtu
Yandı yürek tutuştu
Acıyın kızlar bana
Sakalıma kır düştü.
no:13774

Jılgın Jojuk xDé
ekledi

Oy şuna bak oy şuna
Yorar beni boşuna
Türkü yakmış üstelik
Gözlerimin yaşına.
no:13802

Kepsutlu
ekledi

Bahçede darım kaldı
Ayvada narım kaldı
Aç bahçeci bahçeyi
İçinde yarim kaldı.
no:13800

Jılgın Jojuk xDé
ekledi

Yüzbin kuşun uçtuğu
Bir bahçedir bu gönül
İçlerinde sen yoksun
Kan ağlar, susar bülbül
no:13801

Armağan
ekledi

Şu dağın etekleri
Otluyor inekleri
Açılmış yumulmuyor
Muhabbet çiçekleri.
no:13823

Sevdalı
ekledi

Bahçelerde gül titrer
Dalında bülbül titrer
Açma güzel gerdanın
Göz görür gönül titrer.
no:13824

ßarış
ekledi

Bolu Bolu İçinde
Bolu Ne Biçimde
Bizim Küçük Köyumüz Var
Yeşillikler İçinde
no:13832

oğuzhan ataman
ekledi

Ankaranın bağları
büklüm büklüm yollari
ne zaman sarhoş oldumda
kaldıramiyom kollari
no:13833

Karadenizli
ekledi

Yüzdürdüm kayığımı
Rizeliyim Rizeli
Adam cebinde besler
Senin gibi güzeli.
no:13861

Emre
ekledi

Erzurum Erzurumun içinde
Erzurum alev içinde
Yanma Erzurum Yanma
Sevdiğim Erzurumun içinde
no:13836

Hürrem Sultan
ekledi

Bu dağda kuzu gördüm
Tüyün kırmızı gördüm
Açtım cennet kapısın
Sevdiğim kızı gördüm
no:13859

Hatice
ekledi

Al elmanın birini
Sil mendile kirini
Adam adama der mi
Sevdalının sırrını.
no:13860

ZEYNEP
ekledi

DALDA DUYUYOY BİY TIYTIY
YAPYAKLAYI YİYOY KITIY KITIY
NEYDEN ÇIKTI BU TIYTIY
YAPYAKLAYI YEMESİN KITIY KITIY
no:13839

BALIKESİRLİ
ekledi

DEĞİRMEN BOŞ DOLANIR
SUYU SARHOŞ DOLANIR
YARE BİR KEMER ALDIM
BELİNE BEŞ DOLANIR.
no:13972

Mert
ekledi

Batozun dumanı
ince olur samanı
eski yari almayın
geçti onun zamanı
no:13842

Beyhan çetın
ekledi

Güller güller içinde
güller vazo içinde
Allah Kùtahya yı korusun
sevdigimle ben varım içnde
no:13843

furkan can
ekledi

uzaktan görünüyor dağlar
yarim bana dert yanar
ben yarimi görünce
kalbim yerinden fırlar
no:13844

büşra
ekledi

elbisesi al basma
alıp duvara asma
sen benimsin ben senin
her lafa kulak asma
no:13894

Beyhan çetın
ekledi

Kaynanam kazan karası
Gùrümcem Allah belası
Sevdigi sorarsanız
Tam baklavanın ortasi
no:13846

taha
ekledi

sen beni sevmesen de
aşk nedir bilmesen de
ben seni seviyorum
sen beni sevmesende
no:13889

Beyhan çetın
ekledi

Kütahya çiftlik gbi
Uzuyor iplik gibi
Şu kütahyanın kızları
Kavrulmuş fistık gibi
no:13848

Şeyma
ekledi

Darbukamın derisi
Beni ister birisi
Adını söyleyemem
İşte orda kendisi
no:13888

OĞUZHAN BOZTOSUN
ekledi

Aşkım başımda tasam
Ben aşığım çok aşık
Sevgimden uçarım
Buluşmaktan kaçarım
no:13875

Şeremetli
ekledi

Tu beni de tu beni
Tuttu savurdu beni
Ağız tüfek dil kurşun
Ciğerden vurdu beni.
no:13881

Sevilay
ekledi

Entarisi cengari
Cenk ile aldım yari
Cenk ile aldım isem
Sineme sardım bari
no:13882

Sevdalı
ekledi

Konsol üstünde ceviz
Yarimin adı Cengiz
Cengiz benim olursa
İstemem fazla ceyiz.
no:13883

Mavişim
ekledi

Elimde pembe şeker
Gelir geçer ah çeker
Ah çekme kara gözlüm
Bugünler gelir geçer
no:13942

Mavişim
ekledi

Oda yanasım gelir
Söze kanasım gelir
Ah ederim yürekten
Dağlardan sesim gelir
no:13943

asi_sess
ekledi

o bir yaprak
elbet bir gün solacak
en güzel yıllar
okul yılları kalacak
no:13901

urfalı
ekledi

iki tahta kalındır
kayın babam zalımdır
ne kadar zalım olsa
kızı benim malımdır
no:13902

Hatice Ünsal
ekledi

Avlu dibinde eser
Bizim Mustafa Keser
Bizim köyün kızları
Hem eser hem keser!
no:13904

cansel baki
ekledi

mavi göze bakma
denizde boğulursun
yeşil göze bakma
ormanda kaybolursun
no:13976

yunus emre ulukaya
ekledi

sensiz geçmez günlerim
sürekli dolar gözlerim
bana bir kere güldün ya
ben seni sevdim seveceğim
no:13932

melike
ekledi

minarede bir kuş var
kanadında gümüş var
eniştemin cebinde
türlü türlü yemiş var
no:13931

irem çelikli
ekledi

arkadaşını iyi seç
okul yolunu geç
çantanı kaptığın gibi
haydi okul yoluna geç
no:13910

Seher
ekledi

İnce çubuk bel verir
Tepesinde gül verir
Ah el oğlu değil mi
Sever sever yol verir
no:13944

buse nursima
ekledi

bahçede gül açmış
yarim bana gül saçmış
gel yarim buluşalım
bu akşam konuşalım
no:13925

nur polat :)
ekledi

kar yağar bardam bardam
yollar kapanır kardan
ne gelen var ne giden
haber alıyım yardan
no:13922

Armi
ekledi

Lacivert elbisene
Vur beni pul olayım
Al koy beni cebine
Kokulu gül olayım
no:13945

emişcik
ekledi

Ağaçlar sıra sıra
Sıralanmış duruyor
Irmaktan akan sular
Ayna gibi parlıyor
no:13928

adsız
ekledi

Yaşıyorsam Nedenimsin
Ölmüş İsem Sebebimsin
Herkes Bunu Böyle Bilsin
5/A Bir tanesin
no:13916

mustafa
ekledi

karanfilim mor açtı
saksıları dolaştı
benim sevdiğim yar
denizliye yol açtı
no:13953

Ferhat aksoy
ekledi

dama çıktım tentene
topladım tane tane
bu Batmanın içinde
sevdiğim var bir tane
no:14036

onur eray bölük
ekledi

ağlayın ağlayın
yüreyimi dağlayın
Rıza mı bulursanız
bir yerlere bağlayın
no:13955

gizem
ekledi

maydonoz demet demet
sevdiğimin adı mehmet
mehmet benim olursa
istemem tapu senet
no:13965

manilerimiz.com
ekledi

Dalda olur kayısı
Yere düşer yarısı
Alacaksan tezce al
Var alacak gayrısı.
no:14088

manilerimiz.com
ekledi

Çaya bakır dalmıyor
Posta mektup almıyor
Alacaksan al gayri
Emsallerim kalmıyor.
no:14086

manilerimiz.com
ekledi

Dayanma karanfile
Filizi ırgalanır
Alacaksan al yarim
Başkası sevdalanır.
no:14087

Editör
ekledi

Ocaklıkta kazan var
Kazan sende düzen var
Kazan seni kırarım
Yar yanında gezen var.
no:14021

Editör
ekledi

Kekliğim seker gelir
Tüyünü döker gelir
Kekliğin ağzında ot
Kokular döker gelir.
no:14022

Editör
ekledi

Ay senin sırma zülfün
Her bada verme zülfün
Kement et tak boynuma
Şu senin burma zülfün.
no:14023

manilerimiz.com
ekledi

Yar benden narın diler
Narindir narin diler
Kendi bir bOse vermez
Ömrümün varın diler.
no:14024

manilerimiz.com
ekledi

Pencerede gül gördüm
Yar saçlarını ördüm
Kendi güzel yarime
Kokulmadık gül verdim.
no:14025

manilerimiz.com
ekledi

Yar gelmiş erik ister
Saçların örük ister
Kendi minare boylu
Benden gölgelik ister.
no:14026

manilerimiz.com
ekledi

Alçacık kiraz dalı
Altında yeşil halı
Kendimi ben şaşırdım
Yar göster doğru yolu.
no:14027

ece ecem yıldız
ekledi

maniye başlıyalım
şeftaliyi taşlayalım
şeftali çiçek açmış
dibinde kışlayalım
no:13990

Akçaköylü
ekledi

Ayaza koydum testi
Ayaz bulutu kesti
Ağzı selamlı yarim
Bugün selamı kesti
no:13993

Rumeysa
ekledi

Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Ağzım dilim lal oldu
Ayak sesi duyunca
no:13994

Rumeysa
ekledi

Bahçeleri fideli
Konakları odalı
Ağzım dolu gülmedim
Yar gurbete gideli
no:13995

Sevgican
ekledi

Ayvanda kış kabağı
Yüzün altın tabağı
Ağzın kapansın horoz
Ne tez açtın sabahı
no:13997

Reyhan
ekledi

Aşıkım sazım yoktur
Yüreğe vuran oktur
Ah bugünkü güzeller
Sevdikleri ne çoktur
no:13998

Sadrican
ekledi

Sıcak su içmek olmaz
Demiri biçmek olmaz
Ah o nazlı kardeşten
Ayrılıp geçmek olmaz
no:13999

manilerimiz.com
ekledi

Karalar giye giye
Karalandırdın beni
Alacam diye diye
Yarim kandırdın beni.
no:14089

Çanakkale
ekledi

Makinenin ipliği
Sökülmüyor diktiği
Benim bir sevdiğim var
Çanakkale güzeli
no:14001

İREM
ekledi

Sarı taksi iki kat
Paran yoksa tarla sat
Başlıktan korkuyorsan
Yorgana sarılda yat
no:14101

cici kız
ekledi

su gelir akar geçer
bendini yıkar geçer
dünya bir penceredir
her gelen bakar geçer
no:14033

manilerimiz.com
ekledi

Dam başının düzleri
Elma gibi yüzleri
Al yaşmağın altında
Çakır çakır gözleri
no:14080

recep ivedik
ekledi

Kırmızı gülü bilirmisin
Söylesem dinlermisin
Sıkı dur söylüyorum
Seni çok seviyorum
no:14005

berra ilayda
ekledi

Tohumunu atta gel
Arpa buğday satta gel
Uyan hey ağam uyan
Orucunu tutta gel
no:14006

trakyalı berkay
ekledi

Deniz ne kadar derin,
Dibi ne kadar serin.
Senin en güzel yerin,
Bana bakan gözlerin
no:14007

Havalı
ekledi

Bağım bağınca var mı
Bağında yonca var mı
Kendini övme güzel
Sevdiğin bence var mı?
no:14020

Nur
ekledi

aya bak süt gibi
süzülür dülbent gibi
ne bakıyon öyle
emmimgilin tavuk gibi
no:14098

şule
ekledi

trenin ışıkları
çalıver kaşıkları
yürü trenim yürü
kavuştur aşıkları
no:14096

ilayda gindağ
ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
şipaliden kız almak
cennetten gül koparmak
no:14011

güven öngen
ekledi

ERKEKTİR OKTUR
HER EVDE YOKTUR
ALTIN DİREKTİR
GÖKTE MELEKTİR
no:13977

manilerimiz.com
ekledi

Sevgide karar olmaz
Sevilmemek ar olmaz
Kendine yar olmazsan
Kimse sana yar olmaz.
no:14028

manilerimiz.com
ekledi

Hacılar harabesi
Geliyor davul sesi
Kendisi gönül vermiş
Bırakmıyor babası.
no:14029

manilerimiz.com
ekledi

Kuyu başında urgan
Benim sevdiğim çoban
Kepenekle uyuma
Yollayayım bir yorgan.
no:14030

manilerimiz.com
ekledi

Çoban nasıl takıyor
Koyunların çanını
Alamadım yarimi
Oldum yürek yangını.
no:14091

İREM
ekledi

Ak devem yoldan gelir
Suyu nergizden gelir
Oğlanlar hasta olmuş
Dermanı kızdan gelir
no:14104

İrem
ekledi

Sarı taksi ak alsun
Yolları ırak olsun
Yar birgün evleniriz
Yeterki sağlık olsun
no:14102

İREM
ekledi

Sarı taksi geliyor
Tozu duman ediyor
Baba ablam evlendi
Sıra bana geliyor
no:14103

şura
ekledi

bana bir gül verdin
solunca gelicem dedin
Allah kahretmesin
gül plastik çıktı
no:14107

osmsn kara
ekledi

yazı yazdım yaz idi
kağıdım beyaz idi
daha yazacaktım ama
mürekebim az idi
no:14114

Aşkitom
ekledi

Derenin suyu akar
Sevdiğim bana bakar
Ne söylese hoş gelir
Bakışları yürek yakar
no:14127

Aşkitom
ekledi

Kestaneyi soyamadım
Tadına doyamadım
Takıldım yere düştüm
Yar elini tutamadım
no:14128

BALIKESİRLİ
ekledi

GÖKTE YILDIZ DERSELER
AYAĞIMA SERSELER
HİÇ BİR ŞEYDE GÖZÜM YOK
SENİ BANA VERSELER
no:14119

burak
ekledi

acı biber yersin
ağzım yandı dersin
bu mektubu açınca
sevgilim yazdı dersin
no:14121

Aşkito
ekledi

Ağaçlar yeşil yeşil
Her ağaçta bir şekil
Seni çok sevdiğimi
Adından daha iyi bil
no:14126

Aşkitom
ekledi

Simitler gevrek gevrek
Yanına bir ayran gerek
Benim bir sevdiğim var
İnsan değil sanki melek
no:14129

manilerimiz.com
ekledi

Perdesi yeşil kumaş
Balam bu dağları aş
Eğer yari görürsen
El kavuştur da yanaş
no:14139

5/a sınıfından bir kız
ekledi

trenin penceresi
evin çerçevesi
FİKRİYE hocayı sevmeyen
bulaşık tenceresi
no:14142

Ahmet İrge
ekledi

samanlık dolu saman
uyan nişanlım uyan
eler düğün yapıyor
bizim düğün ne zaman
no:14157

öğrenciler
ekledi

Yaza yaza yaz geldi
Derelere kaz geldi
Daha yazacaktım ama
Mürekkebim az geldi
no:14163

Sevdalı
ekledi

Ele alırım sazı Coşarım bazı bazı Eller ne derse desin Çoktan yar bana razı.
no:14167

Ahmet
ekledi

Demirhisar'dan geldim Çok ağladım çok güldüm Gün oldu Ferhat gibi Dağ ile taşı deldim.
no:14168

Şahide
ekledi

Ayva dalı yerdedir Yar eviniz nerdedir Eller ne derse desin Gönüller bir yerdedir.
no:14169

BEYTO
ekledi

SEPET SEPET YUMURTA HERGÜN YERİM MUTLAKA SABAH YEDİ OLDUNMU HAYDİ OKUL YOLUNA.
no:14171

manilerimiz.com
ekledi

Fındık dalları yamuk Dibine ektim pamuk Durma güzel karşımda Zaten yüreğim yanık
no:14172

manilerimiz.com
ekledi

A benim aslan yarim Duvara yaslan yarim Duvar seni çürütür Bağrıma yaslan yarim
no:14173

NUNU
ekledi

AL ELİNE KALEMİ YAZ BAŞINA GELENİ BEN BU DERDE DÜŞELİ OLDUM GÖNÜL VEREMİ
no:14180

azad ergüm
ekledi

yeşil köyün camisi yanıyor minaresi anam sevdiğim ölmüş geçiyor cenazesi
no:14181

Muhammed Gümüş
ekledi

bahçedeki kazlar yumurtlamazlar şimdi ki kızlar laf anlamazlar
no:14187

Duygu
ekledi

Sürahidan su içtim bir yudum Kızlar yudum,yudum Bu alemdeki erkekler Hepsi de bir odun
no:14191

Duygu
ekledi

Kapı birden açılıyor Karşıdan kızlar geliyor Kızlara bakan erkekler Ağzı açık izliyor
no:14192

Duygu
ekledi

Bahçede menekşeler Kızlar un eler Bizim köyün erkekleri İşsiz güçsüz bekler
no:14193

manilerimiz.com
ekledi

doktor gelir tık tık tık elinde ıbrık biz bu ilaçlardan bıktık
no:14194

manilerimiz.com
ekledi

Ayna attım çayıra Şavkı vurdu bayıra Bu niyet kime çıksa İşi döne hayıra.
no:14195

manilerimiz.com
ekledi

Tarlalarda ot olur Akarsuya set olur Bu sevdaya düşenin Biraz aklı kıt olur.
no:14196

Elif Taç
ekledi

Ak tavuk aldın mı? Kümese koymadın mı? Kör olası gaynana Sen gelin olmadın mı?
no:14200

rabia
ekledi

elimi yuduğum pınar sırtımı verdiğim duvar sevdiğim oğlanı yitirdim gece-gündüz içim yanar
no:14202

BALIKESİRLİ
ekledi

AL ELMA DALDA KALDI GÖZLERİM YOLDA KALDI ELLER ERDİ MURADA BİZİMKİ DİLDE KALDI
no:14213

uğur tatar
ekledi

seni seviyorum sana tapıyorum sakın inanma; şaka yapıyorum
no:14216

batuhan
ekledi

Orhan gider askere Alır gelir teskere Anası kurban olsun Orhan gibi askere
no:14229

Arda Altan
ekledi

Bak gidiyom işte gör hayalde gör düşte gör kıymetimi bilmedin bak kötüye düşte gör
no:14230

OZLEMCEM
ekledi

SEVSENDE SEVMESENDE SEVMEK NEDİR BİLMESENDE BEN SENİ ÇOK SEVİYORUM SEN BENİ HIÇ SEVMESENDE
no:14235

manici
ekledi

bahçelerde ıspanak hepside yeşil yaprak ne bakarsın kepçe kulaklı manyak
no:14238

Veysel TOPTAŞ
ekledi

Ayağında kundura Yar gelir dura dura A benim nazlı yarim Geçerken bize uğra
no:14258

EDE ÖKKEŞ
ekledi

MAKİNENİN İPLİĞİ SÖKÜLMÜYOR DİKDİĞİ BENİM BİR SEVDİĞİM VAR K.MARAŞIN KEKLİĞİ
no:14259

selin sürgün
ekledi

davulummun üstü tekir benim adım deli bekir baklavayı çokça getir yiyemezsem geri götür
no:14262

ömer faruk
ekledi

karanfilim mor oldu bilmem bana ne oldu eskiden abim idi şimdi sevgilim oldu
no:14265

heygirl
ekledi

birazdaha sabreyle neler göreceksin neler mevlamız ihmal değil sadece imtihan eder..
no:14270

Ayşenur
ekledi

Kırmızı gülü bilirmisin Söylersem dinlermisin Sıkı dur söylüyorum SENİ ÇOK SEVİYORUM!!!
no:14273

BALIKESİRLİ
ekledi

MENDİLİN İŞLE YOLLA UCUN GÜMÜŞLE YOLLA İÇİNE ÜÇ ELMA KOY BİRİNİ DİŞLE YOLLA
no:14274

Ahmed Hulusi Tatar
ekledi

YOLCULUK VAR PEK YAKINDA DİYECEKSİN ONA ELVEDA AMA UZUN SÜRMEZ AYRILIK KÖRÜKLENİR KARASEVDA
no:14276

GİZLİ
ekledi

Güneş gider batmaya Selam söyle Fatmaya Çoban cahil ne anlar Karyolada yatmaya
no:14279

Deniz Öykü
ekledi

havaya attım fişeği döndü dolaştı köşeyi arkadaşımı sorarsanız paçacının kör eşeği
no:14281

FURKAN CESUR
ekledi

MENDİLİ İPEK ORTTASI BENEK İNANIN DOSTLAR BU KIZ BİR MELEK
no:14283

FURKAN CESUR
ekledi

acı var yüreyimde sanki bir bıçak yarası kanıyor durmadan gidiyorum sana doymadan
no:14284

AyŞeGüL
ekledi

AŞK NE DEMEK BİLEN VARMI ZEHİR Mİ YOKSA İLAÇ MI KİMİ AĞLIYOR KİMİ GÜLÜYOR TATSAK MI YOKSA KAÇSAK MI
no:14288

BALIKESİRLİ
ekledi

BAHÇEMİN ÇİÇEĞİ YAR GÖZÜMÜN BEBEĞİ YAR SENİ NE ZOR KAZANDIM ELİMİN EMEĞİ YAR
no:14289

Büşra
ekledi

ask nedir derlerse güzeli sevmek derim güzel nedir derlerse SENİ TARİF EDERİM...
no:14292

Büşra
ekledi

aşk dudaktan çıkma bir söz değil, gözden akan yaştır maksat sevgili uğruna ölmek değil, uğruna ölünecek sevgili bulmaktır.
no:14294

GAMZE
ekledi

MUTLULUĞUN ELİNDEYSE KALBİ SENİNLEYSE SÖYLEYECEĞİN İKİ KELİME SENİ SEVİYORUM DE
no:14296

ayşe
ekledi

hudutta gemi hayat yelkeni seviyorum seni unutma beni
no:14297

Ayse
ekledi

Karanfilim Mor Çicek Bekle Tren Gelecek Baba Benim Hayatım Askerdemi Geçecek
no:14304

gülizar güven
ekledi

bir iki üç söylemesi güç sana verdim bir elma adını koydum feriha
no:14305

sümeyra
ekledi

Mani yazdım vardı mı? Kimse bilmez derdimı İçerimden yanıyorum Mevla'm etsin yardımı
no:14308

m.....
ekledi

Al eline kalemi Yaz başına geleni Acep nere gömerler Yar yoluna öleni
no:14309

merve
ekledi

Gidiyom, gidemiyom Al yeşil giyemiyom Seni candan seviyom Yüzüne diyemiyom
no:14310

rabia
ekledi

koca kapılar açıldı portakallar saçıldı gelin damadı görünce keçileri kaçırdı
no:14317

asena duran
ekledi

güle bindim gülmedim gülden düştüm ölmedim yedi senelik sevdiğimi dünden beri görmedim
no:14318

asena duran
ekledi

karşıda karpuz, keserler acaba gitsem ne derler ne derse desinler bana Mustafa'mı versinler
no:14319

mehmet ali borak mardinli
ekledi

denizlerden derin rüzgarlardan serin senin en güzel yerin o kahverengi gözlerin
no:14324

fatime borak
ekledi

denizler yeminim kumsallar sözüm eğer seni unutursam bütün gözyaşlarım kefenim olsun
no:14327

osman kaan coşgun
ekledi

ben koltuktayken, kuşlar yuvasındayken, sopa annemdeyken, eşşek dayağını yerim ben.
no:14329

Afyonlu halil
ekledi

Evlerin önü kaya kayadan bakarlar aya yarim binmiş geliyor kuyruğu kınalı tayla
no:14330

bilal ayyıldız
ekledi

bir gözlerin var yürek yakar bir kalbin var can yakar seni görünce kalbim senle atar
no:14332

cumatuana
ekledi

bahçelerde kereviz, biz güzeli severiz; bize Ankara lı derler, çünkü biz yürekten severiz.
no:14338

manilerimiz.com
ekledi

Ekmeğin içi hamur Yolları kesti yağmur Kalbim öyle kırık ki Kabul etmiyor tamir.
no:14347

manilerimiz.com
ekledi

Hava ılık su serin Yar ne güzel gözlerin Kalbimde muhabbetler Hatırımda sözlerin.
no:14348

manilerimiz.com
ekledi

Gökteki teraziler Gönlüm yari arzular Kalbimdeki olmazsa Bozulsun bu yazılar.
no:14349

manilerimiz.com
ekledi

Akarsular çağlar mı Dalda bülbül ağlar mı Kalbimden yaralandım Yar yaramı bağlar mı?
no:14350

manilerimiz.com
ekledi

Bahçe barsızdır güler Ayva narsızdır güler Kalbim karalar giymiş Dilim arsızdır güler.
no:14351

manilerimiz.com
ekledi

Harman yerin süpürdüm Bağdaş kurdum oturdum Kahırlanma nazlı yar Askerliğim bitirdim.
no:14352

banu demiral
ekledi

fındık ezdim iç ettim yaylalara göç ettim yarim senin yüzünden BEN BU CANI HİÇ ETTİM
no:14355

yasir
ekledi

Bizim evin önünde Cankurtaran bağırıyor Ne kabahat ettin yârim Jandarmalar arıyor
no:14356

nunu
ekledi

Aşık der ki biçare Biçareye ne çare Et koksa tuz katarlar Tuz kokarsa ne çare
no:14358

melisa
ekledi

mavi yazma bağlama ben giderken ağlama ben buralı değilim bana gönül bağlama
no:14369

ufuk durmaz furkan zengin
ekledi

kıyamet kopacak bir an kurtarcam seni o an ama yüce ALLAH demiş ölecek her insan
no:14379

gülşah selvi
ekledi

ak gülüm nazenimsin ciğerimi ezenimsin sen benim sevdiğimsin gönlümün sahibisin
no:14384

Nihal
ekledi

5-G öğrencileri Kimi akıllı kimi deli Hele ders resim ise Tutamaz kimse bizleri
no:14386

gülistan s.
ekledi

ay doğar çini çinide öpsem elin içini dün gece nerelerdeydin de gönlümün güvercini
no:14391

yekda
ekledi

yün yatakta yatarız yapma cicek satarız biraz bekle davulcu şimdi bahşiş atarız
no:14394

sudem uygun
ekledi

yanakları ah ne tombik elleri var minik minik bu tatlı şey senin kızın falda göründü bir beşik
no:14410

nesli
ekledi

amasya elmasıyım meyvelerin başıyım al sarı yanağım var beni yersen kan yapar
no:14415

NUr
ekledi

bakkalda sarı şeker görenin canı çeker sevmessen sevme halası yeğenin beni sever
no:14417

veysel
ekledi

benim gönlüm hoştur kafam boştur beni gören kızlar sarhoştur,,,,,!
no:14420

kumral
ekledi

yine geldi ramazan karnımız zil çalmasın aman işte geldi gidiyor sevab ayı ramazan
no:14422

oğuzhan toğrulca
ekledi

oğuz abe tektir gömleği ipektir onu sevmeyen kız eşşek oğlu eşşektir
no:14426

ZÜMRÜTÜ ANKAM
ekledi

ALMAYI ATA ATA CİLVEYİ SATA SATA KURUDUM KİBRİT OLDUM GIZ YALNIZ YATA YATA
no:14428

mani prensesi
ekledi

armudu taşlayalım dibinde kışlayalım kalem kağıdı alda derse başlayalım
no:14429

ZÜMRÜTÜ ANKAM
ekledi

Makaramın ucu telli Sevdiğim ince belli Emineyi bana verseler Sayarım beşyüz elli.
no:14430

Rabia Kazancı
ekledi

Başım ağrır başım Yastığa damlar yaşım At kapıya dayanmış Hani benim gardaşım
no:14431

melek_solmaz
ekledi

çini tabakta vişne gel yarim bu aşka düşme aşkin sonu yoktur nafile dilere düşme
no:14432

Nihat
ekledi

KASTAMONUDAN ÇIKTIM YOLA TAŞKÖPRÜDE VERDİM MOLA GEL YARİM BUL BENİ TOSYADA SORA SORA :)
no:14437

Ebru
ekledi

kuru kına yaş kına ölüyorum aşkına seviyormusun beni söyle Allah aşkına
no:14438

nialler
ekledi

Kara dut yemeli, Dibinde eğlenmeli, Bu bekarlık kar etmez, Kasımda evlenmeli.
no:14441

CEMİLE NUR COŞKUN
ekledi

TUT YEDİM DUTTU BENİ ANAM UNUTTU BENİ YARI YOLA VARMADAN KOLUMDAN TUTTU BENİ
no:14446

Kader
ekledi

Arabam 160, Kızlar bana bakmış, Bakmayın kızlar bakmayın, Tekerimin havası kaçmış.
no:14456

hacer
ekledi

Kabartma kabartma Sen bu işi abartma Seviyorum diye Havalara uçma
no:14460

batak
ekledi

üzüm üzüme bakar yarim beni yakar gelme yarim gelme benim sevdalım bana bakar
no:14462

seher ülser
ekledi

şırnaklı olmak başka şırnaklı doymaz aşka hele bide sevdiği varsa şırnaklı ölmez asla
no:14464

hacer
ekledi

Karşıdan fener gelir Kalbimi deler gelir Yaşın küçüktür ama Başıma neler gelir
no:14467

deniz dönmez
ekledi

şu dağdan kuş uçmazmı? askerlik yakışmazmı? ağlamayın anneler ayrılan kavuşmazmı
no:14474

ZAFER BOZKURT
ekledi

ZORDUR BİRİNE SEVDİGİNİ SÖYLEMEK SÖYLEDİGİN GÜN SANA HİÇ BİTMEYECEK
no:14478

deniz dönmez
ekledi

Kasaturam çelikten Nam almışım felekten Türk askeri korkarmı Vatan için ölmekten
no:14479

hande
ekledi

UYUMASIN GÖZÜMÜZ DOĞRU OLSUN SÖZÜMÜZ HER İKİ CİHANDA DA AK OLMALI YÜZÜMÜZ
no:14480

Mehmet BaBa
ekledi

Karpuz Aldım Ham Çıktı İçinde Yılan Çıktı Benim Sevdiğim Oğlan Askerde Subay Çıktı
no:14494

Tugba50
ekledi

Vur hanceri kalbime . Kalbim kana bulansin . Fazla derine inme . Cunku orada birtek sen varsin
no:14503

Tugba50
ekledi

Antalya daglarina . Su saldim baglarina . Altin dugme olsaydim. Sevdigimin kollarina
no:14504

deniz
ekledi

Sarı taksi geliyor Tozu duman ediyor Çekilin yoldan arkadaşlar Deniz ablanız geliyor
no:14511

fatma sönmez
ekledi

kaynanamı severim altına minder sererim oğlu evden giderse süpürgeyle döverim
no:14516

The KiNq
ekledi

Senden başkasına bakmam ben, İsterse MELEK olsun. Senden başkasını seversem, İki gözüm kör olsun.
no:14519

kemal kurttekin
ekledi

kar yağar inceden yar vurur beni belimden sen beni sevmeyince kaçar giderim ben dillerden
no:14520

eda karataş
ekledi

Ben bir parça biberim Eke eke giderim Fazla nazlanma kaynana Kızı alıp giderim
no:14522

EDA KARATAŞ FENER
ekledi

mavi yüzümün tasi yanar yüregimin basi yar aklima geldikce damlar gözümün yasi
no:14523

nurcan todorova
ekledi

bahcelerde prasa yapragina kar yagsa ahh ayse kocasis kalsa onumde diz cokup yalvarsa
no:14532

nurcan todorova
ekledi

vur gumu gumlesin asik olan dinlesin beni yarimden ayiranlar yataklarda inlesin
no:14534

ZONGULDAKLI sevim
ekledi

Entaresi pembeden Leke olmuş giymeden Ben bir yare vuruldum 15'şime girmeden
no:14535

ZONGULDAKLI sevim
ekledi

kadifeden kesesi uzaktan gelir sesi oturmuş kumar oynuyor ciğerimin köşesi
no:14536

Zeynep ÖZKAN
ekledi

A BENİM GÜZELİM SENİ ÇOK SEVERİM EĞER BENİ SEVERSEN YOLUNDA ÖLECEĞİM
no:14541

Zeynep ÖZKAN
ekledi

bir yarı sevdim uzaklarda hasret kaldım ben ona hasret ah o gözleri kalbe işler ah o gözlerin ömre bedel
no:14542

Rümeysa Özgil
ekledi

pazardanaldım pirinci parlıyor inci inci bu dünya içinde rümeysa özgil birinci
no:14544

fenerbahçe
ekledi

dağdan kestim kereste kuş besledim kafeste yarin hasta dediler yetiştim son nefeste
no:14545

büşra
ekledi

Çayda çanak kırılmış Kız oğlana vurulmuş Oğlan almam dedikçe Kız boynuna sarılmış
no:14550

manilerimiz.com
ekledi

Yaylanın çimenini Hep toplamış geyikler Sevdalunun işine Ne garuşur böyükler
no:14560

manilerimiz.com
ekledi

Çay aşağu giderim Topal koyun güderim Eğer anam vermezse Bohçamı alur giderim
no:14561

manilerimiz.com
ekledi

Kayadan indirmişler Trene bindirmişler Kara saçlı yârimi Gurbete göndermişler
no:14562

SELİM AKTÜRK
ekledi

AH BENİM BİRİCİĞİM EGER SANA VARMASSAM YANIYOR YÜREYİM VALLAHİ ÖLECEĞİM
no:14563

dilara gerçek
ekledi

hayır gidemezsin bir yere seni hapsettim gözlerime hele bir kaçmayı dene kapılıp kalırsın kirpiklerime
no:14568

ALİ GÖKTÜRK
ekledi

Atılan kurşunu düğünmü sandın Çekilen bayrağı gelinmi sandın Her askere gideni ölürmü sandın Ağlama anam dönerim birgün
no:14570

sultan ışıklı
ekledi

oğlanın adı yılmaz olmaz sevgilim olmaz sen kaçalım diyorsan bize nikah kıyılmaz
no:14572

sevil ipek
ekledi

ah sandugum sandugum ateşine dolandugum bir daha söylesene diline dolandugum
no:14574

BALIKESİRLİ
ekledi

KAHVEYİ KAVURURLAR KÜLÜNÜ SAVURURLAR BİZİM KÖYÜN ADETİ SEVMEDEN AYIRIRLAR
no:14575

Busem
ekledi

Giderim dur diyen yok. Kebap oldum yiyen yok. Ayrılık gömleğini, Benden başka giyen yok..
no:14580

dilara
ekledi

bahçe bahçe dolaştım en güzel gülü aradım seni gödüm bahçede sanki gül değilde bir orkide
no:14582

MURAT KAYA
ekledi

KÖPRÜNÜN ALTI YILDIZ NERDEN GELİYON BALDIZ SEN GİTTE ABLAN GELSİN YATAMIYOM YALINIZ.
no:14583

İBRAHİM KÖSE
ekledi

ÇAMLIDERE KÖYÜMÜZ OSMANLIDIR SOYUMUZ SEVİP SEVİP AYRILMAK ODA BİZİM HUYUMUZ
no:14589

isyankar sirgeli
ekledi

alanyanaın tarlaları elma kokar bahçaları elmalardan yiyemedim dünyayı gezemedim
no:14595

isyankar sirgeli
ekledi

olanı düşünme ver verileni düşün de al işler tersine gider bazen zehir olur bal
no:14596

tokatlı gülçin
ekledi

ayşen aşa gelsin çağırın kaşa gelsin ben ayşemden vazgeçmem isterse paşa gelsin
no:14597

tokat merkez gülçin
ekledi

tek dileğim benim olman sadece kollarımda uyuman kabul oldu sonunda dualarım seni çok seviyorum...
no:14604

tokat merkez gülçin
ekledi

bir kesem var pamuktan yeni çıktı sandıktan gül güzünü özledim biricik yarimin
no:14612

Hatem yeniay
ekledi

A BENİM GÜZELİM SENİ ÇOK SEVERİM EĞER BENİ SEVERSEN YOLUNDA ÖLECEĞİM
no:14615

Berfin Gündüz
ekledi

kartal sinek avlamaz köpek kuşa havlamaz akıllı olan gelin kaynanaya hırlamaz
no:14620

Berfin Gündüz
ekledi

ben yaylada kışlarım türlü nakış işlerim pis gelini görünce dayanamam dişlerim
no:14621

Berfin Gündüz
ekledi

geline bak geline kına yakmış eline yazık olmuş geline düşmüş zalim eline
no:14622

yunus emre
ekledi

denizin kenarında yılanın kemikleri hiç aklımdan çıkmıyo yarimin dedikleri
no:14625

tokat merkez gülçin
ekledi

bir bardağı kırdığın gibi sende kırdın beni ne yaparsan yap artık affetmem seni...
no:14634

tokat merkez gülçin
ekledi

Şairin olsada bu yüreğim rabbin emaneti bedenim şimdi oldun ellerin dönsende ne fayda sevdiğim
no:14635

tokat merkez gülçin
ekledi

Tek dileğim benim olman Sadece kollarımda uyuman Kabul oldu sonunda dualarım SENİ ÇOK SEVİYORUM,
no:14636

tokat merkez gülçin
ekledi

Kurban olduğum gözlerin varya uğruna canim feda... Sevdiğim bir sözüm vardı sana Şimdi söylüyorum "Aşığım sana"
no:14637

tokat merkez gülçin
ekledi

bir kesem var pamuktan Yeni çıktı sandıktan Bir yarım olsaydı sağdıktan bırakıp gitmezdi ardından,
no:14664

tokat merkez gülçin
ekledi

bir kesem var pamuktan yeni çıktı sandıktan gül yüzünü özledim biricik yarimin
no:14665

tokat merkez gülçin
ekledi

unuttum gidenleri gidenler dönmezmiş geri bir seni sevdim sevenler gitmez demi
no:14666

tokat merkez fatma
ekledi

sen cehennem ben cennet sana gelen ateş bana gelen toprak ateşle toprak ölmez biz ölürüz ama aşkımız ölmez
no:14668

tokat merkez gülçin
ekledi

in dereye dereye sevdiğim gelsin beriye mektup yazdım sevdiğime gönderin eğer beni severse.
no:14672

İsa Deniz
ekledi

Kopya çektim sıraya Hoca geldi oraya Tam bir beş alacakken Sıfırı bastı sıraya
no:14673

Tokat merkez gülçin
ekledi

ATLI GELİYO ATLI ALTINDA KİLİM KATLI ANAM BABAM SAĞOLSUN HESİNDEN YARİM TATLI
no:14677

Tokat merkez gülçin
ekledi

atlı geliyo atlı altında kilim katlı anam babam soğolsun hepsinden yarim tatlı
no:14678

tokatlı elif
ekledi

Harmana serdim kilimi Tut kaynananın dilini Akşam oğlun gelirse Öpsün sevsin gelini
no:14682

Tokat merkez gülçin
ekledi

gidene gel demem gelene git demem benim bir tek aşkım var beni bırakıp terk etmeyen
no:14685

Tokat merkez gülçin
ekledi

gidene gel demem gelene git demem benim bir tek aşkım var beni bırakıp gitmeyen
no:14686

Tokat merkez gülçin
ekledi

kalpler kırılması güller solmasın yürekler bir olsun melekler bizi korusun...
no:14689

Tokat merkez gülçin
ekledi

kalpler kırılmasın güller solmasın yürekler bir olsun melekler bizi korusun...
no:14691

tokat merkez tuğçe
ekledi

kahveyi kavururlar külünü savururlar bizim köyde adettir sevmeden ayırırlar
no:14694

tokat merkez habibe
ekledi

indim nane biçmeye eyildim su içmeye dedilerki yarin gelmiş kanatlandım uçmaya
no:14696

tokat merkez gülçin
ekledi

gül gül dedi bülbüle bülbül gülmedi gitti gül bülbüle bülbül güle yar olmadı gitti...
no:14697

tokat merkez gülçin
ekledi

sevdiğim aşa gelsin çağırın kaşa gelsin ben sevdiğimden vazgeçmem isterse ölüm gelsin...
no:14699

tokat merkez habibe
ekledi

ırafdaki siniler eldeymeden iniler gurbedeki yarimin kulakları çiniler
no:14702

tokat merkez tuğçe
ekledi

rüzgar oldum sallanıyorum ah yine efkarlanıyorum sen ne söylersen söyle canım ben masallardan anlıyorum
no:14712

tokat merkez gülçin
ekledi

kalbim senin için atar yüreğim senin için sızlar gözlerim senin için ağlar senin için bakar...
no:14713

tokat merkez gülçin
ekledi

kalbim senin için atar yüreğim senin için sızlar gözlerim senin için ağlar senin için bakar...
no:14714

tokat merkez gülçin
ekledi

kalbim senin için atar yüreğim senin için sızlar gözlerim senin için ağlar senin için bakar...
no:14715

tokat merkez gülçin
ekledi

derelerde bal erik dalların everik bize derler tokatlı biz güzeli severiz
no:14723

t
ekledi

aşkınla sararıp solacak kadar sevginle bahtiyar olacak kadar uğruna canımı verecek kadar seviyorum desem inanırmısın?
no:14725

aslı sancaktar
ekledi

gözleri yakar güldüğünde güller açar sanki bir melek gelmiş dünyamı aydınlatmaya
no:14729

tokat merkez habibe
ekledi

mendilim sende kalsın sakla koynunda kalsın ben muradı alamadım bari mendilim kalsın
no:14739

suskun elif
ekledi

sevme sevil ağlama ağlat öpmeye kalkarsa tokatı patlat
no:14752

tokatlı elif
ekledi

sarı saçlım sırma saçlım seni seviyorum tek aşkım
no:14753

büşra
ekledi

akşam oldu üşiyi tavuklar ötüşüyi kız daha evlenmedin yüzlerin buruşiyi
no:14754

BETÜL ERIK
ekledi

Bahçelerde saz olur Gül açılır,yaz olur Ben Yârime gül demem Gülün ömrü az olur
no:14756

manilerimiz.com
ekledi

Görmüş seni pazarda Sen seçerken lahana Her hafta gelir artık Göreyim diye bir daha
no:14758

tokat merkez tuğçe
ekledi

kahve döktüm kuruna, el vurmayın durula, yarime yar diyeni, sol göğsünden vurula.
no:14759

tokat merkez tuğçe
ekledi

karşıdan gelen yılan gözleri divan divan beni senden ayıran ne din görsün ne iman
no:14761

gsliaşık
ekledi

ay doğar ayazlanır gün doğar beyazlanır şu bolunun kızları hem gelir hem nazlanır
no:14767

manilerimiz.com
ekledi

Hayır dersen gelmez işine Razı olmaz kaderine Başkasında gözü yok Onun gönlü hep sende
no:14770

manilerimiz.com
ekledi

Geçer aynı yolları Bir aşağı bir yukarı İşimi var sandın Seni görmek amacı
no:14771

manilerimiz.com
ekledi

Uzun kirpikleri Delecek kalbini Bir gülüşün yetecek Diyecek sana gel beri
no:14772

manilerimiz.com
ekledi

Boylu poslu kalıplı Pek de sıcakkanlı Kalbini alacak yakında Bu genç çok kararlı
no:14773

manilerimiz.com
ekledi

Töre de ne diyecek Sonra isyan edecek Seninle olmak için Kuralları delecek
no:14774

Devran güneş
ekledi

Havada yıldız nerden geliyon baldız sen git bacın gelsin yatamıyom yalnız
no:14780

berrak eylül seven
ekledi

Elleri elçekli gelin Kolları kolçaklı gelin Oğlanı ben büyüttüm Tazı bacaklı gelin
no:14781

nisa
ekledi

hayat bir saat gibi durdu Her taraf duman duman oldu Aşk nedir bilinmez oldu Leyla ile Mecnun anılmaz oldu
no:14786

çimen &sibel
ekledi

elimi belime verdim birini askere saldım tez gelesen babam oğlu yenice yalnız kaldım
no:14787

Muhammet Numan Yiğit
ekledi

gülistana gül gerek her güle bülbül gerek senin gibi cadıya benim gibi kul gerek
no:14789

azra y.
ekledi

eylenip gülüşelim tanışıp bilişelim bahşişini hazırla bayramda görüşelim
no:14791

saniyem benim
ekledi

asker oldum giderim yoktur benim kederim fincan göbek üstünde nargilemi çekerim
no:14811

Ceyda Nur Apak
ekledi

Gülürsem neşem Ağlarsam gözyaşım Ölürsem mezartaşım Sen sevgilim
no:14812

Muhammet Kızılhan
ekledi

Köprü altında yıldız Hoşgeldin küçük baldız Ablana selam söyle Yapamıyorum yalnız
no:14815

börte çine asena cumcum
ekledi

Yağmurda ıslandım Sana bağlandım Seni insan sandım Ama anladım ki aldandım
no:14818

gizem
ekledi

bayram geldi hoş geldi her eve neşe getirdi hiç bitmesin bu bayramlar çünkü çok eğlenceli.
no:14823

Sevdalı
ekledi

Bilir kadrini kıymetini Aşık sana bir hayli Belki haberin yok ama O senden pek ümitli
no:14824

gülsüm
ekledi

TÜFEĞİM DOLU SAÇMA GEL YARİM BENDEN KAÇMA YEDİ YERDE YARAM VAR BİR YARADA SEN AÇMA
no:14830

UTKU
ekledi

A sevdalım sevdalım Üstünde tatlı balım Baban seni vermezse Ona çalım atarım
no:14834

enes malik akbulut
ekledi

karşıda kara kedi ağzında keklik eti ben yarimi alamazsam yıkarım şu memleketi
no:14836

emir yakup yiğit
ekledi

ağacı kamıştan olur kızları yapışkan olur mani bilmeyen kızlar hemen 404 olur
no:14839

yamur kurtolu
ekledi

asker oldum giderim yoktur benim kederim fincan göbek üstü nargilemi çekerim
no:14840

kasap10
ekledi

ay doğar aşmak ister al yanak yaşmak ister benim deli gönlüm yare kavuşmak ister
no:14843

tokat merkez tuğçe
ekledi

bizim köyün kızları sürmelidir gözleri gözlerine bakarken kaçırdım öküzleri
no:14850

mirem
ekledi

kilimci kilimci nerden aldin bu pirinci benim sevgilim her yerde birinci
no:14851

Sabahat YİĞİTBAŞI
ekledi

ASMADA ÜZÜM KALDI, YEMEDİM GÖZÜM KALDI, AĞLA GÖZLERİM AĞLA, GURBET ELDE KIZIM KALDI.
no:14852

marul
ekledi

beyaz giyme toz olur siyah giyme söz olur seni benden alırlar muradımız tez olur.
no:14855

MEHMET
ekledi

EĞLENİP GÜLÜŞELİM, TANIŞIP BİLİŞELİM. BAHŞİŞİNİ HAZIRLA, BAYRAMDA GÖRÜŞELİM
no:14864

Yarkın Rona
ekledi

ben seni severim çiçekler veririm sende beni seversen gözlerinden öperim
no:14867

ahmet
ekledi

ramazan geldi hoş geldi ellere para geldi Türkiye ramazanı kutladı yürekler ramazanla çoştu
no:14870

feyme sevgi
ekledi

oduna kirder oduna murat derler adina biz murata kiz bulduk suldan derler adina
no:14876

yaren dönmez
ekledi

Bayramınız hoş olsun, Eviniz neşe dolsun, Dua eksik etmeyin, Hastalar şifa bulsun.
no:14877

manilerimiz.com
ekledi

Demir bilek bükülmez Taşa tohum ekilmez Kusura bakma sevdiğim Bu kadar naz çekilmez
no:14885

Rıza Mert Yağcı
ekledi

Severim maniyi İnterneti gezmeyi Çok dolaştım görmedim Ben böyle bir siteyi
no:14886

Rıza Mert Yağcı
ekledi

Saçı olmaz kellerin Sağlam dursun ellerin Eğer kalem tutcaksan Aşık görsün gözlerin
no:14887

Rıza Mert Yağcı
ekledi

Tavuk aldım pazardan Anlamam ben sakızdan Aman cevap yazma sen Kopyalara bakmadan
no:14888

Rıza Mert Yağcı
ekledi

Çok saatler bekleriz Televizyon izleriz Bu kadarı kafidir Sonra devam ederiz
no:14889

Hasan
ekledi

Yaşı senden az büyük Parmağında yok yüzük Seninle tanışmak ister İçinde yok hiç kötülük
no:14892

Canan dertli
ekledi

Fazla şey beklemez senden İster hayatında çekidüzen Evliliktir bunun sonu Seversen onu gönülden
no:14893

manilerimiz.com
ekledi

Elmada ari gördüm, Bahçede yari gördüm, Keşke görmez olaydım, Benzini sarı gördüm.
no:14914

manilerimiz.com
ekledi

Altun kalbur derindır, Süleri çok seridır, Diyarbakır kızleri, Halkevinde gelidır.
no:14915

manilerimiz.com
ekledi

Ah bu handan, bu handan, Kervan geçer Duhan’dan, Kes zülfün mezat eyle, Kurtar meni bu haldan.
no:14916

Bitlisli
ekledi

Ağaçlarda maziler, Gönül seni arzuler, Yar aklıma düşende, Yüreğimde sıziler.
no:14917

Bitlisli
ekledi

Ah yar beni, yar beni, Yarem derin yar beni, Kipriğini neşter et, Ne duresen yar beni
no:14918

Bitlisli
ekledi

Evleri görünüyor, Gönüldür veriliyor, Çekilecek dert değil, Mevlam sabır veriyor.
no:14919

Bitlisli
ekledi

Gere tavuğ tepeli, Kulahleri küpeli, Bekarlar, evlenmeyin, Şimdiki kızler şüpeli.
no:14920

çiçekkız
ekledi

akşam pide alınır teravihler kılınır sahura kalkmak için her gün davul çalınır
no:14921

tokatlı ELİF
ekledi

İzmirin yolları Uzaktır uzak Önümüze kurdular Demirden tuzak
no:14925

tokat merkez elif
ekledi

tarladaki gazlar köyü bulamazlar şimdiki kızlar kocasız kalmazlar
no:14926

tokat merkez elif
ekledi

harmana serdim kilimi tut kaynananın dilini tutmaz isen dilini niye aldın gelini
no:14930

TOKATLI ELİF
ekledi

Dip odanın kilimi Tut kaynananın dilini Akşam oğlun gelirse Öpsün sevsin gelini
no:14931

selin ağkuş
ekledi

ana başa taç imiş her derde deva imiş bir evlat piir olsada anaya muhtaç imiş
no:14941

İREM GÖKÇE ÇETİN 3/CSINIFI
ekledi

ALTIN GİBİ GÜZELİM ŞEKER GİBİ LEZİZİM EĞER BENİ SEVMESSEN ELLERE GİDERİM
no:14952

Bitlisli Raif
ekledi

Bitlis’te Güzeldere, Gidişin böle nere? Gözlerinin bakışı, Renk verir gönüllere.
no:14953

Bitlisli Raif
ekledi

Bitlis çayı bulanık, Ağlerem yanık, yanık, El alem gece uyur, Men her zaman uyanık.
no:14954

Bitlisli Raif
ekledi

Bilezik kolundedır, Gözlerim yolundedır, Men sevdım,sen sevmezsın, Günahım boynundedır.
no:14955

Bitlisli Raif
ekledi

Nece eylerem Gündüzüm gece eylerem Sen bensiz durdun amma Ben sensiz nece eylerem
no:14956

Bitlisli Raif
ekledi

Bugün günlerden Sali, Altıme serdım hali, Evlenmek iyi ama, Ucuz değil, pahali.
no:14957

Bitlisli Raif
ekledi

Bizim dağlar yücedır, Gülü sıra, sıradır, Seven murat almesın, Gözüm ardı sıradır.
no:14958

Sevdalı
ekledi

Bahçelerde Üzerlik Dallari Delik Delik Pembe Yanak Üstüne Mavi Gözler Nazarlik
no:14961

kübra Aslantaş
ekledi

armut daldan asılsın söyle yarim nasılsın ikimizin sewdası gazeteye basılsın
no:14964

kübra
ekledi

anne başa taç imiş evlat ona muhtaç imiş işleri düzgün gitmezmiş annesini sevmeyenin...
no:14967

hayaller ülkesi
ekledi

adada aşk olmaz yuvada kuş olmaz yâri görenin acısı eksik olmaz
no:14974

hayaller ülkesi
ekledi

aşka bakma lüzüm yok tada bakma tadı yok sevme seveni yok tutma ağlayanı çok
no:14975

hayaller ülkesi
ekledi

mısır ektim azmasın gelen geçen kazmasın yar üstüne yar seven gençliğine doymasın
no:14976

hayaller ülkesi
ekledi

gülüm desem solar gidersin kelebeğim desem uçar gidersin arkadaşım desem güler geçersin sana sevgilim desem ne dersin
no:14978

Ayal Ozlem
ekledi

PARMAMDAKI YUZUGUN YAR VERDI PARASINI BIR YUZUKTUR BE YARIM CEKERIM SEVDASINI
no:14981

merve
ekledi

bahçeye attım narı narın kabuğu sarı insan hiç terk eder mi ilkin sevdiği yarı
no:14990

ahmet turhan
ekledi

kadifeden kesesi kahveden gelir sesi oturmuş kumar oynar ah cigerimin köşesi
no:14995

canahmetim
ekledi

Şu gelen kayık mı? Suyu bulanık mı? Ben yarimi kaybettim, Arasam ayıp mı?
no:15000

AlaraBelinay
ekledi

PAMUK İÇİNDE ÇİĞİT, BELİNDE ALTIN DİVİT, HEM SARARMIŞ HEM SOLMUŞ, BİR KIZ İÇİN BİR YİĞİT...♥♥♥
no:15002

manilerimiz.com
ekledi

Koyun keçi otlatırım Yükseklerden atlatırım Verselerdi benim yarimi Düşmanları çatlatırdım
no:15016

manilerimiz.com
ekledi

Taş dönmüyor dönmüyor Taştan bulgur inmiyor Evler kız ile dolu Biri benim olmuyor
no:15017

manilerimiz.com
ekledi

Kümbüle bak kümbüle Hiç teveği yok bile Askerin karısına Kirli yazma çok bile
no:15018

manilerimiz.com
ekledi

Koyunum arap gibi Üzümüm şarap gibi Güzeli olmayan evin Halleri harap gibi
no:15019

şüheda
ekledi

nohut koydum dolaba üstünü basıra basıra damadımız güzel ama acık boyu kısa
no:15023

asi gelin
ekledi

Ey varvara varvara Ayva doldur şalvara Azmış dişlek kaynana Tırmalıyor düz duvara
no:15024

yusuf ozan uğuz
ekledi

Askere gidiyorum ana Düşmana karşı savaşa Seni üzdüm biliyorum Ama geri döneceğim sana
no:15030

fatme
ekledi

karanfilim kırmızı ben annemin ilk kızı çifte yılan soksun sevdiğimle çıkan kızı
no:15034

HÜLYA
ekledi

Paramız yok ki Manitamız olsun Biz tokatlıyız Canımız sağolsun
no:15035

HÜLYA
ekledi

Leblbi doldurdum tasa Doldurdum basa basa Senin yarin güzelde Birazcık boydan kısa
no:15038

HÜLYA
ekledi

İzmirin yolları Uzaktır uzak Önümüze kurdular Demirden tuzak
no:15039

Şiar Çavuş
ekledi

Gemi gelir yanaşır İçi dolu çamaşır İzmir in güzelleri Adıyamana yanaşır.
no:15042

naz
ekledi

oya örüyorum oya uzattım boydan boya istemediğim oğlanı oynattım doya doya
no:15051

Ayal Ozlem
ekledi

YOL ÜSTÜNDE TAVŞAN MENDİLİM SANA NİŞAN ÇEKİL BE TAVŞAN SEVDİĞİME KAVUŞAM
no:15052

tokat merkezli gülçin
ekledi

sen güllere değil güller sana özensin çünkü sen güllerden de güzelsin...
no:15058

şarköylü gülse
ekledi

kiremite gezerim mavi boncuk dizerim ben yarimi alamasam ellerimi keserim
no:15081

ilk_bal
ekledi

su gelir akar gecer bendimi yıkar gecer dünya bir pencre dir her gellen bakar gecer
no:15085

eray erdi erzurum şenkaya
ekledi

ayva külde bişermi gül yanaktan düşermi kardeş orda ben burda bana gülmek düşermi
no:15087

hande meral melike
ekledi

kızlar güzeldir nazları olmasa erkekler yakışıklıdır ayakları kokmasa
no:15088

David Mason
ekledi

Nimet dolu diyarım, Yetmişlik ihtiyarım, Ne kadar şükretsem az, Müminim, bahtiyarım.
no:15089

Muhammed
ekledi

Olurda zaman geçer mi Su askerlik biter mi Birgün olurda Yarim geri döner mi
no:15112

nagihan
ekledi

Bugün hava serin Dalma suya derin Mahallede üç kız var En akıllısı benim
no:15119

selen
ekledi

A apacak apacak Gökten yıldız kopacak Kız daha evlenmedin O yüzün buruşacak
no:15120

esra
ekledi

tenekede bulgurum kız ben sana vurgunum burdan gelip geçme işten gelmiş yorgunum
no:15126

mehmet özcan
ekledi

mavi çember bağlama benim için ağlama ben bir askerim şehit olursam ağlama
no:15127

seda nur aynacıoğlu
ekledi

zaman zaman gözyaşınla ıslanırsa güzel yüzün iki elin arasına al kalbini beni düşün
no:15129

figen çoban
ekledi

Bir elimde vardır maşa, Yandı bağrım döndü taşa, Ana kalk odayı döşe, Belki yar gele yar gele
no:15131

seda nur
ekledi

yaşıyorsam nedenimsin ölmüş isem sebebimsin herkes bunu böyle bilsin 8/A bir tanesin
no:15132

fatma yayla
ekledi

can işte canan hani dert işte derman hani gönül sarayı bomboş beklenen sultan hani
no:15134

gökçe
ekledi

Susurluğa giderken, Yan tarafta sanayi.. Bir sene dalga geçtim, Anlamadı enayi..
no:15144

Büşra Yonca
ekledi

Mani maniyeleyim mi Bir mani söyleyeyim mi İşaret et sevdiğim Yanına geleyim mi?
no:15157

esmer güzeli
ekledi

merdivenim kırk ayak kırkına dayadım dayak aşkımı görünce indim yalınayak
no:15159

KADİR
ekledi

saçı örene kurban gözü görene hayran sende ki güzelliği yaradana kurban
no:15165

fatma yayla
ekledi

bahçelerin cücüğü severler küçüğü pek mi başın büyüdü gel gavurun çocuğu
no:15166

İrem çördükçü
ekledi

ağaçta kestane dökülür tane tane benim bir arkadaşım var dünyada bir tane
no:15168

İrem çördükçü
ekledi

harman yeri yarıldı kaynanam bana darıldı darılırsa darılsın kızı bana sarıldı
no:15169

İrem çördükçü
ekledi

köprü üstünde durdum köprü sallattı beni mavi gömlekli oğlan aşka bağladı beni
no:15171

İrem çördükçü
ekledi

kar yağar kepek gibi kızlar ipek gibi beğenmeyen erkekler bakmasın köpek gibi
no:15173

seydi ve orhan dağ
ekledi

ağaçlarda kestane topladım tane tane şu bizim hocalardan ismail hoca bir tane
no:15177

seydi ve orhan dağ
ekledi

ağaçlarda kestane toprağım tane tane şu bizim hocalardan ismail kılıvan bir tane
no:15179

gulse
ekledi

Bandırma bayır bayır Yanıyor cayır cayır Ver anne sevdigime Hem sevaptır hem hayır
no:15184

meeyemmm
ekledi

mercimekli aşım var ne belalı başım var yedi dağın ötesinde garip bir kardaşım var
no:15185

oğuzhan akpınar
ekledi

ördek suya dalda gel git yarimi al da gel eğer yarim gelmez ise bir ÖPÜCÜK al da gel
no:15186

gulse
ekledi

ay dır bedir Allah bu sevda nedir Allah ya bana yarimi ya bana sabır Allah
no:15187

gulse
ekledi

Bakkaldan ip aldım dantel öreyim diye mahalleden yar sevdim hergün göreyim diye
no:15189

gulse
ekledi

parmagimi ben kestim gel kanını sen bagla ben yazarken agladım sende okurken agla
no:15190

gulse
ekledi

sarı giyme sardır kara giyme karardır yar üstüne yar sevme ömrüne zarardır
no:15191

gulse
ekledi

karyolamın demiri babam verir emiri eyer babam vermezse kacmak Allah'ın emri
no:15192

gulse
ekledi

parmagimdaki yüzüğüm dar geliyor oynamıyor yarimden başkasina hiç kanım kaynamıyor
no:15193

gulse
ekledi

resim çektirsek yarim boylarımız uyarmı seninle eve gitsek annen eve koyar mı
no:15194

gulse
ekledi

benim saclarım cok uzun örmüyorlar sevgilim seni bana munasip görmüyorlar sevgilim
no:15195

seydi dağ
ekledi

yatıyorum sen kalkıyorum sen bu nasıl bir büyüdür? aşık mı oldum ben?
no:15196

isa kaan
ekledi

aldım sazı belime çıktım mahalleli önüne bastım sazın teline işte döndüm özüme
no:15197

FATİH ÇAKIR
ekledi

PAZARDAN ALDIM PİRİNCİ PARLIYOR İNCİ İNCİ BU BÜYÜK DÜNYADA FATİH ABİNİZ BİRİNCİ
no:15198

FATİH ÇAKIR
ekledi

Ağam derim naçarım fatih gevher saçarım Sen azrail olunca Ben cennete kaçarım
no:15199

oğuzhan akpınar
ekledi

oğlum taşa oturma pantolonunu batırma kaç kere dedim sana şu AŞKINA takılma
no:15201

oğuzhan akpınar
ekledi

al hançeri vur kalbime kanarsa kalbim kanasın fazla ileriye gitme çünkü orada SEN varsın
no:15203

şerif cura
ekledi

yaşım geldi 28'e anam derki kız bulamadık öküze başla düğünde cenazede dikize yeter artık tak dedi bekarlık
no:15210

şerif cura
ekledi

Tarlaya ektim bider bideri babam öder tarla mahsul vermezse bizim oğlan ne eder
no:15211

Ümit tascı
ekledi

Denizlerde yeminim olsun kumsalarda sozum olsun eğer seni unutursam karacalar koyu mezarım olsun
no:15215

İbrahim Tunç
ekledi

Tren gelir öterek Kömürünü dökerek Ben anamdan ayrıldım Gözüm yaşım dökerek
no:15218

edanur
ekledi

maniciğim ezelden gönlüm geçmez güzelden gönlümün canı çıksın sevmeseydim ezelden
no:15219

ishak demir
ekledi

Maydanoz deste deste Sular gelir aheste Fazla salınma ey güzel Gagalarlar kümeste
no:15220

Nurçin Kabadayı
ekledi

Görümcelerin etekleri Yerlerde sürünüyor O körolası gelin Ağzı açık bakıyor
no:15227

furkan türk
ekledi

tepeye sepet koydum sepete kepek koydum kaynanamın adını yem yemez köpek koydum
no:15231

selin yılmaz
ekledi

masa üstünde biber üflesen yere düşer eğer beni sevmezsen gerdek gecesi geber
no:15237

Bahadır
ekledi

Uyumasın gözümüz Doğru olsun sözümüz Her iki cihanda da Ak olmalı yüzümüz
no:15240

Rabia
ekledi

Maniye maraz derler güzele kiraz derler kaynana gibi kötüye çöplükte horoz derler
no:15242

Bawer
ekledi

Dama Serdim Ten Tene Topladım Tene Tene Şu Diyarbakır Elinde Sevdiğim Kız Birtane
no:15250

hayaller ülkesi
ekledi

kale kaleye bakar urfa mardine bakar öyle sevdim o yari her bakışı can yakar
no:15251

dertli
ekledi

Atılan kurşunu düğünmü sandın Çekilen bayrağı gelinmi sandın Her askere gideni ölürmü sandın Ağlama anam dönerim birgün
no:15253

Barış Aydın
ekledi

Yol altından geçerken fenerimi taşladılar ben kapıya gelince uyumaya başladılar
no:15255

senai feria memet
ekledi

oiy dereler dereler neler bilirim neler senin deil benimdir o kara gozler
no:15267

büşra
ekledi

taksisi var kırmızı dolaşıyor kıbrısı çifte yıllanlar soksun yarimle yatan kızı
no:15268

Büşra
ekledi

kuyuyu derin kazdım içine halıyı yazdım bu ayrılık mektubunu hem ağladım hem yazdım
no:15269

Büşra
ekledi

yılana bak yılana yılan kaçtı ormana annem beni saklıyor kara kaşlı oğlana
no:15270

antalyadan karaca
ekledi

köpru altında diken yaktin beni gül iken Allah ta seni yaksın üçgünlük gelinken
no:15273

antalyadan karaca
ekledi

denizlerden derin buzlardan serin senin en güzel yerin badem gözlerin aşkim
no:15274

antalyadan karaca
ekledi

cici papucum cici bastigim cimen için öyle yarim varki kuru uzum fındık ici
no:15275

ahmet uğur nacar
ekledi

köprü altından geçtim sütlü bir kahve içtim sevdiğimi görünce nişanlımdan vaz geçtim
no:15277

Serkan Uğur
ekledi

Gözleri Var Masmavi Bana Bakar Her Dahi Onu Çok Seviyorum Kimse Bilmesin Gari
no:15288

Serkan Uğur
ekledi

Alimem Alimem Canım Alimem Neden Çok Sevdim Seni Bilmem Sevmek Bu Kadar Kötümü Bilmem Nolur Bırakma Tut Elimden
no:15289

53 rizeli serdaç
ekledi

rizeden çiktum yola ikizdere durkaza nasıl ayırdı bizi bidul karı bi koca
no:15291

fatime
ekledi

indim dereye durdum dokuz güvercin vurdum dokuzunun içinde ben urfalıya vuruldum
no:15293

Atce Husein
ekledi

Ata binen agadir, atin yolu dagadir, salin sevdigim salin, bu turkuler sanadir
no:15296

damla sümeyye
ekledi

davulumdur dürüm yüküm davuldur sırtımda yüküm iki gözüm bey efendi size selamınaleyküm.
no:15297

murat boz
ekledi

bizim köyün kızları al olur yanakları güzel erkek gördümü kızarır yanakları
no:15300

FENERBAHÇELİ
ekledi

ŞU SAÇAK VİRAN SAÇAK DAYANSAM YIKILACAK ANNE HABERİN OLSUN YAR BANİ KAÇIRAÇAK
no:15301

serpil
ekledi

Patatesi haşladım, Soymaya başladım, Sen aklıma gelince, Ağlamaya başladım.
no:15305

kızlar
ekledi

bizim evin arkası ısırgan dır ısırgan bir kerecik öpeyim vallahide ısırmam
no:15316

eda
ekledi

akarsular çağlar mı dalda bülbül ağlar mı kalbimden yaralandım yar yaramı bağlarmı
no:15318

alev
ekledi

elinde kara kazma beni görünce azma benden sana fayda yok nafile mani yazma
no:15323

afyonlu emine
ekledi

al giydim alsın diye mor giydim sarsın diye Emine de kimselere varmadı Ömer alsın diye
no:15326

afyonlu emine
ekledi

gül yağı şişelerde kök yastığı köşelerde bizi de çekemeyenler bakışıyor köşelerde
no:15327

üveyik
ekledi

YATMA YARİM ÇİMENE UYUR UYANAMAZSIN VERME BENİ ELLERE GÖRÜR DAYANAMAZSIN.
no:15328

MEHMET AKKAYA
ekledi

portakalın suyuna ne bakıyosun boyuma seni kurban ederimde sülaleme soyuma
no:15331

Emre başdak
ekledi

Güneş tutulur ay tutulur seni gören kalp durur baban seni vermesse gider onu vururum
no:15334

Emre başdak
ekledi

bizim evin balkonu karşısında kız yurdu sesimi duyanlar hepsi bana tutuldu
no:15335

Emre başdak
ekledi

Bu memleket evimdir; gelen kızlar benimdir beni beğenmeyenler kesin insan değildir.
no:15337

mehmet akkaya
ekledi

köprü altında fıstık subaylar çalar ıslık şu akdağnın kızları cepte kavrulmuş fıstık
no:15342

kübra aras
ekledi

çorap çorap üstüne bacak bacak üstüne erkekler çorap giyer gıllı bacak üstüne
no:15344

Gizem Senem Aydoğan
ekledi

seversen sev esmeri sevdikçe dilberlenir sakın sevme beyazı 3 günde 1 kirlenir
no:15350

Sinem Başkurt
ekledi

Bahçelerden hü gelir çeşmelerden su gelir sen orada ben burada elimizden ne gelir
no:15351

Nur BAYRAMÇA
ekledi

Bahçelerde ısırgan Gevur musun müslüman ? Eğil biraz öpeyim Valla billa ısırmam
no:15354

İLYAS YAVUZ ÖPÖZ
ekledi

TASA KOYDUM AYRANI GELDİ KURBAN BAYRAMI BEN ASKERE GİDİYOM KIZLAR YAPSIN BAYRAMI
no:15355

ilyas yavuz öpöz
ekledi

mani mani değim mi eccik daha deyimmi sen manimi dinlerken gözlerini yeyimmi
no:15357

İLYAS YAVUZ ÖPÖZ
ekledi

pencereden bakıyor kara kara gözleri o gözlere bakarken kaybettim öküzleri
no:15358

Mihriye Küçük
ekledi

Kahve pişiren yârim Köpük taşıran yârim Gördüğü güzellere Gönül düşüren yârim
no:15359

aylin
ekledi

çilek gibi tatlıyım ama da çok nazlıyım beni gören bayılsın limonla ayılsın
no:15360

aylin
ekledi

SEVSENDE SEVMESENDE SEVMEYI BILMESENDE BEN SENI COK SEVIYORUM SEN BENI HIC SEVMESENDE
no:15361

BURSA
ekledi

ESENTEPE BAYIRMI YARİM ÇANTAN AĞIRMI HİÇ İZİNE GELMİYON BAŞ ÇAVUŞUN GAVURMU
no:15372

BURSA
ekledi

istanbul minaresinde ezan okunuyor yarim sana bişey deseler bana dokunuyor yarim
no:15373

BURSA
ekledi

istanbul minaresi yapılmış yıkılıyor benim yarim askerde çok canım sıkılıyor
no:15374

BURSA
ekledi

tren gelir taşlıktan dingil çıktı başlıktan şu köyün oğlanları evlenemez açlıktan
no:15375

merve nur
ekledi

akşam pide alınır teravihler kılınır sahura kalkmak için her gün davul çalınır
no:15383

Armağan
ekledi

Boşa gitmez dilekler, Bekler bizi çilekler, İftarda olanlara, Dua eder melekler.
no:15394

Armağan
ekledi

Bak bir garip kuş geldi, Soframıza aş geldi, Gözümüz aydın olsun, Mübarek ay hoş geldi.
no:15395

Armağan
ekledi

Nasıl kızarmış kekler, Boşa gitmez emekler, Hoca, fakir dururken, Zenginler davet bekler.
no:15396

Selin
ekledi

Oğlan işlik giyinmiş Giyinmiş de soyunmuş Anasına varmış da Öptüm diye övünmüş
no:15409

Zührem
ekledi

Karanfil kurutmadım Yar seni unutmadım Hatırını saydım da Üstüne yar tutmadım
no:15410

Bahadır
ekledi

Kılıçözü zemzem akar Bahçelerde güller kokar Kırşehir den başkasına Aklı olan nasıl bakar
no:15411

bursa
ekledi

etek kazak dar gelir dar sokaktan yar gelir ilişmeyin yarime ayda yılda bir gelir
no:15412

bursa
ekledi

bizim evin başına taşlı diyorlar yarim askerden gelenlere yaşlı diyorlar yarim
no:15413

bursa
ekledi

karşı dağda sepet var içinde elme dolu ben yar sevecek olsam bursada oğlan dolu
no:15414

bursa
ekledi

tren gelir taşlıktan dingili çıkmış başlıktan şu bursanın oğlanları evlenemez başlıktan
no:15415

nur akkaya
ekledi

ufukta gemi yoktur yelkeni neregidersen git unutma beni
no:15426

nurten
ekledi

Deniz Gibi derin Suler gibi Serin Senin en guzel yerin O,koyu kahverengi gozlerin
no:15451

ilhan çelik
ekledi

yola çıktım ben ulan var mı karşımda duran alıp kaçarım seni anan baban duymadan
no:15454

izleyici
ekledi

cam camdan takılır camdan kafes yapılır insafa gel hocam bugün ders mi yapılır
no:15465

furkan
ekledi

Bahçelerde saz olur Okul açılır yaz olur Ben okula doyamadım Benim ömrün az olur.
no:15471

mustafa
ekledi

Çaydanlıkta çayım var utanacak neyim var şu mersinin içinde albay gibi yarim var
no:15472

selenay
ekledi

mavi boncuk dizerim denizin dibinde yüzerim kim nederse desin ben yarimi severi
no:15475

Nail KESİCİ
ekledi

Bu aşka inan, Kalbim senin olsun, Sen benim canımsın, Hayatımın aşkısın...
no:15486

isimsiz
ekledi

Kaya dibi kar imiş Yağmur yağmış, erimiş Otuz iki meyvenin En tatlısı yar imiş
no:15489

SILA SİNGİN
ekledi

ah canım annem nasıl sevdim seni senin değerin büyük bende kimse bilmez beni
no:15490

Kepsutlu
ekledi

Uzun uzun sundurma Sıvasını dondurma Sen benimsin ben senin Kimselere aldırma
no:15493

Kepsutlu
ekledi

Kiraz dalı eğmeli Kirazını yemeli Koşu kızı dururken Kime boyun eğmeli
no:15494

Kepsutlu
ekledi

Dam başında siniler El vurdukça iniler Gurbetteki yârimin Kulakları çiniler
no:15495

Muhammet durak
ekledi

kesede demir bıçak sakla lazım olacak haberin ola ana gagkoş kız kaçıracak
no:15501

muhammet durak
ekledi

saç içinde kavurma kız saçını savurma seni alıp kaçayım ana diye bağırma
no:15502

Asude
ekledi

Balık pulsuz olurmu Deniz tuzsuz olur mu 5- b öğrencileri Asudesiz olurmu
no:15503

Asude
ekledi

Arabamın tekeri Hem ileri hem geri Benim bir kardeşim var Dünyalar güzeli
no:15505

Asude
ekledi

Ah irinci irinci Nerden aldın pirinci Bizim afranın nazlarından Geçilmez havasından
no:15508

melek
ekledi

kara tavuk tüylenmiş işittim ki yarim evlenmiş evlendiyse evlensin evlat yüzü görmesin
no:15514

berkanarslan
ekledi

AÇMA BU DEFTERİ İÇİNDE GÖZ YAŞI BULURSUN OKUMA SATIRLARI HIÇKIRIKTAN BOGULURSUN.......
no:15521

Edirneli
ekledi

Tabakamda tütün yok. Anım Aşşem akıl başta bütün yok. Dolaştım Şam'ı şarkı; Senden başka sıdk-ı bütün yok.
no:15523

Edirneli
ekledi

Marmara'ya Marmara'ya Gemiler çıktı karaya, Mücdeler olsun be kāveci! Kāve çıktı yüz paraya…
no:15524

Edirneli
ekledi

Davuluma urum gümler. Buna baklava mı? Derler. Şöle mi aceb olsun? Bunu kaşıklān mı yerler?
no:15525

Edirneli
ekledi

Ramazan geldi bilelim, Aylamayalım güllelim. On bir atın sultanı; Ona itibar idelim.
no:15526

Edirneli
ekledi

Sultan Selim'den bakarlar. Yedi bin kandil yakar Bu aylar mübarek aylar; Şitana yular takarlar…
no:15527

Edirneli
ekledi

Ramazan geldi gidiyi, Sizleri māsun ediyi, Çadır kurmuş oturuyi; Sanceyi çekip gidiyi...
no:15528

Edirneli
ekledi

Kara koyun kuzuludur. Boynuzları yaldızlıdır. Bekletmeyin beyfendiler!… Ayaklarım sızılıdır…
no:15529

Edirneli
ekledi

Karpız kabīndan fenerim. Otuz gecedir gezerim. Siz benim bāşişimi vermezseniz; Ben bu davılı delerim..
no:15530

Edirneli
ekledi

Sultan Selim penceresi… Toksan tokuz penceresi . Ey Arap ınzır Arap!... Yandı pilav tenceresi…
no:15531

ECE_1453
ekledi

Ayakkabı aldırdım, Bir sele topukları, Beni baştan çıkaran, İstanbul kopukları.
no:15532

erkuttt
ekledi

yaylalar yaylalar askere gitti haytalar orada dayak yemesin inşallah bizim keratalar
no:15537

didim
ekledi

davulumun ipi tekil benim adım deli bekir baklavayı tüm getir yiyemezsem geri götür.
no:15546

ege
ekledi

Merhaba ben ege Piştim çimen biçe biçe Neyapıcağımı bilemedim Ay benim kel başım
no:15547

beyaz arslan
ekledi

Hey uluma uluma, peynir girdi tuluma, söyliyeceksen mani söyle, itim gibi uluma.
no:15548

sevda
ekledi

sini sini şekerim üstüne bal dökerim senin gibi kaynanayı olmazdan beter severim
no:15551

seda
ekledi

sini sini şekerim üstüne şeker dökerim senin gibi kaynanayı çocuğum için çekerim
no:15552

hakan
ekledi

kırmızı renkli çiçek her yerde göcek ben keki yedim diye annem beni dövecek
no:15554

elanur
ekledi

beyaz giyme toz olur siyah giyme söz olur en iyisi sen yeşil giy kavuşmamız tez olur
no:15556

belalı styla emre
ekledi

hoca ezan okuyor sesi beni yakıyor benim sevdigim kız 5 rekat namaz kılıyor
no:15558

sıla
ekledi

mani maniye geldim kaymak yameye geldim benim derdim kaymak değil yari görmeye geldim
no:15584

Cem Yazbahar
ekledi

limon yedim tuzunan sarıldım yattım kızınan babası köşker imiş iğne soktu bizinen
no:15586

Cem Yazbahar
ekledi

Kekliği kucakladım Tüyünü saçakladım yarim yanımda diye yastığı kucakladım
no:15590

SÜLEYMAN KAHRAMAN
ekledi

TAVŞANLI İKİ ÇATAL ORTASINDAN ÇAY AKAR TAVŞANLI KIZLARI ADADA OĞLAN YAKAR.
no:15599

sedef yeltenir
ekledi

kayalardan kayarım yoktur benim ayarım çok konuşma kaynana kabak gibi oyarım
no:15600

kardelen kaşıkırık
ekledi

istanbulun minaresi 99 penceresi hanımlar seyran ediyor yandı pilav tenceresi
no:15604

Rana Degirmenci
ekledi

Elinde fistik, cekirdek Siralanmis tek tek Hem televizyona bakiyor Hem de ic cekiyor
no:15607

Rana Degirmenci
ekledi

11ayin sultani Basimizin taci Gonullere kattin Mutluluk harci
no:15609

Serhat
ekledi

Vurun vurun vuralım Beş tahtayı kıralım Beş tahtadan ne çıkar Yeniden yapturalum
no:15612

Ayşen
ekledi

Yaylanın çimeninde Yuvarladım kabağı Kime türkü söylersin Ey Allah'ın ahmağı
no:15613

ekrem
ekledi

çimene basma yavrum çimeni eziyorsun kusura bakma yavrum ayıya beziyorsun
no:15618

bir aşık
ekledi

gül bahçesine gül her güle bir bülbül gerek senin gibi güzele benim gibi yar gerek
no:15628

oğuzhan akpınar
ekledi

Penceremin perdesi Gönlümün eğlencesi HALENURU sevmeyen Bulaşık tenceresi
no:15629

mehmet akif gürbüz
ekledi

Ağlama gönül ağlama Ağlamak yakışmaz sana DEĞMEZ FANİ HAYATA HAYATA GAFİL AVLANMA
no:15630

alara şahin
ekledi

ferman gönül dinlemez ağlamaktan göz yaşım dinmez bu sevda sana olmaz senin gibilere yarolmaz
no:15634

zeri
ekledi

çilek gibi tatlıyım ama da cok nazlıyım beni goren bayılsın limona ayılsın.♥
no:15637

ışıl
ekledi

Pembe yazma başımda Kız dolaşma karşımda Alıp seni kaçırırım Askerlik var başımda
no:15640

safiye yakup
ekledi

yıldız elle tutulurmu sesim buradan duyulurmu sevgi içten oldukça bu kalp seni nuturmu
no:15646

EDA ŞÖHMELİOĞLU
ekledi

KUŞ KAFESE GİRMİYOR BUNA AKLIM ERMİYOR HİÇ BOŞUNA AH ÇEKME ANNEM BENİ VERMİYOR
no:15649

nisanur
ekledi

Kaynanam eter beter Kaynatam ondan beter İkiside gebersin Bi oğlu bana yeter
no:15651

nuriye damlapınar çepni
ekledi

elbisemin yeşili ben kaybettim eşimi bir elime gelirse ben bilirim işimi
no:15656

zelal
ekledi

Ey varvara varvara Ayva doldur şalvara Azmış dişlek kaynana Tırmalıyor düz duvara
no:15658

Kepsutlu
ekledi

Aşkından düşmüş bitap Çeker hergün azap Gel evet de biçareye Kazan büyük sevap
no:15662

gözde
ekledi

atmış atmış yüz atmış Allah neler yaratmış 4A goller atarken 4B arkadan bakmış
no:15663

soner
ekledi

Pınarın başı kara Gözümün yaşı kara ALLAH şimdiden yazmış mezarı taşı kara
no:15665

elin balta
ekledi

kız kız gelemmi dudağından öpemmi ben yarimi pek sevdim senide öyle sevem mi
no:15672

aşk
ekledi

Ağaçta kestane Dökülür tane tane Benim bir sevgilim var Dünyada bir tane
no:15674

Şule demirtai
ekledi

Uçağım havalandı köprüye yuvarlandı koşun doktorlar koşun sevdiğim yaralandı
no:15690

lavinya
ekledi

Seni sevmek;Çaysa, Sevilmek,Şeker, Bizim gibi garibanlar, Çayı Şekersiz içer.
no:15696

şeyma şahin
ekledi

Bahar gelir yaz gelir, Çarşıya kiraz gelir, Senin kısmetin esmer, Uzak bir yoldan gelir.
no:15708

zuzi
ekledi

mendilim yeşil olsun parası peşin olsun benim sevdiğimin gözleri yeşil olsun
no:15710

HABİBE ADIGÜZEL
ekledi

hem yanımdasın hem çok uzaktasın doğan güneşim kaybolan acımsın
no:15713

habibe adıgüzel
ekledi

arife gününden hazırlanır yemekler herkez cocuklar gibi bayramı bekler haydi çalsın kapılar öpülsün eller kaymaklı dondurma ile yüzler gülsün
no:15714

SÜLEYMAN KAYA
ekledi

kapının onünde vişne işle sevdiğim işle bizim eve yakışır kıravatlı enişte
no:15726

SÜLEYMAN KAYA
ekledi

Kolumdaki bilezik, Şıngır mıngır üç tane, Söylesene be yarim, Benden başka kaç tane
no:15728

mert
ekledi

aşk bir havuza benzer içine enayiler düşer vallahi ben düşmedim arkamdan ittiler
no:15731

adile
ekledi

camide ezan yok içinde düzen yok 5-a sınıfında benden güzeli yok
no:15733

benim adim muka
ekledi

elmayi atim geline almadi eline yazik su kizin guzeligine kalmis su cobanciyin eline
no:15734

mehmet
ekledi

çarşıdan aldım pirinci, parlıyor inci inci. bu dünyanın içinde, MEHMET abiniz birinci...
no:15735

imdat kuzu
ekledi

karanfilim kokulu sol cebimde sokulu eğer adresimi sorarsan zeytin köy aşıklar okulu
no:15736

beyza
ekledi

afyon nun kızları havalıdır saçları kızları çekemeyenlere kapak olsun varlığı
no:15738

Meriç can
ekledi

Kızlara El Kaldırılmaz Kaldırırsan Eyer Allah Kırar Elini Sonra Görürsün Gününü
no:15740

5/a dan neslihan
ekledi

trenin penceresi evin çerçevesi hamide hocayı sevmeyen bulaşık tenceresi
no:15746

Metin Purde
ekledi

Sepet sepet yumurta Sakın beni unutma Unutursan sen beni Göz yaşımı kurutma
no:15748

halil sarıkaş
ekledi

yazarır olur mani dinnesin herkez beni üzersem birgün seni kara toprak alsın beni
no:15750

mete
ekledi

Arnavut'musun Tatar'mısın Ekşili çorba yapar mısın Sana davul çalıyorum amma Acaba sen oruç tutar mısın
no:15751

recep yağmur
ekledi

armut dalda sallanır yere düşer ballanır o yar beni görünce hem güler hem nazlanır
no:15759

recep yağmur
ekledi

armutun altı kuyu uyu sevdiğim uyu ne çabuk sarhoş oldun o içtiğin üzüm suyu
no:15760

recep yağmur
ekledi

beyaz gömlek üstüne siyah ceket yakışır recebin koluna ise birtek tuçe yakışır
no:15761

Caner can
ekledi

Karpuz kestim nar gibi kızın gönlü var gibi açtım baktım yorganı taze yağmış kar gibi
no:15765

bertan patlar
ekledi

çimene basma yavrum çimeni eziyorsun kusura bakma yavrum ayıya benziyorsun
no:15766

NESRİN EROL 1996
ekledi

EVLERI KARSIMIZDA SEVDASI BASIMIZDA NASILMIS BOYLE BIR SEVDA KUCUCUK YASAMIMIZDA...
no:15769

aze akgün
ekledi

adını yazmak için topraklar kadar kalem denizler kaddar su gerek Seni seviyorum
no:15770

Eğinli
ekledi

Karanfil başlı gerek Bir hilal kaşlı gerek Nideyim taze yari Yar orta yaşlı gerek
no:15772

Eğinli
ekledi

Çıkıp yüce dağlara karlar düşürem Bağrım ataş olmuş kahve pişirem Merhamete gelde bir sile eyle Bende eller gibi kahkül düşürem
no:15773

Eğinli
ekledi

Gökte isan merdivenler kurayım Yerde isan arayıpta bulayım Ela gözlerini sevdiğim ağam Bir canımı sana kurban vereyim
no:15774

Eğinli
ekledi

İstanbul’da taze bitmiş navun var Ne imansız merhametsiz yarim var Hey imansız merhametsiz nazlı yar Ben el kızı isem taze yavrum var
no:15775

Eğinli
ekledi

İstanbul içinde aynalı Çeşme Gözümün yaşıdır eğilip içme Kara gözlerini sevdiğim ağam Elleri görüpte benden vazgeçme
no:15776

Eğinli
ekledi

Karanfilsin tarçınsın Neden böyle hırçınsın Ne büyüksün ne küçük Tamam benim harcımsın
no:15777

Feride
ekledi

Sandık basılı kaldı Davul asılı kaldı Nimet'imin çeyizleri Dizle basılı kaldı
no:15778

Kepsutlu
ekledi

Yüreğimde acı var Sol yanımda sancı var Koymayın beni kabire Dünyada özencim var
no:15782

Kepsutlu
ekledi

Çıktım Kepsut başına Ağlar gözüm dinmiyor Soğuk sulardan içtim Yangın yürek sönmüyor
no:15783

Kepsutlu
ekledi

Motor aldım seksene Motorumu çeksene Yeşil Kepsut ilçesinde Efendi gibi gezsene
no:15784

Kepsutlu
ekledi

Fabrika basmaları İstanbul'da dokunuyor Fidan boylu sevdiğim Şu Kepsut'ta okuyor
no:15785

Kepsutlu
ekledi

Hey gemici gemici Nerden aldın pirinci Okulların içinde Kepsut ortaokulu birinci
no:15786

Kepsutlu
ekledi

Hamam mahalle yolunda Kıravatın yellensin Madem beni seviyorsun Bekle ablan evlensin
no:15787

Kepsutlu
ekledi

Hey hilimi hilimi Ben dokurum kilimi Yemin ettim olacağım Yeşil Kepsut gelini
no:15788

Kepsutlu
ekledi

Dolmuş geliyor dolmuş Dolmuşa neler olmuş Şu Kepsut'un kızları Hepsi dalgacı olmuş
no:15789

Kepsutlu
ekledi

Aya baktım ayaklı Kapıları dayaklı Şu Kepsut'un kızları Hepsi elma yanaklı
no:15790

Kepsutlu
ekledi

Haydi yarim kaçalım Dere tepe aşalım Kepsut içine gelince Hemen nikahı basalım
no:15791

peri kızı
ekledi

tarlamıza giderdik kirazları ben yerdim annem babam sorunca kuşlar yedi derdim
no:15793

şuar
ekledi

Le-cola aldım bimden bela gelmesin Rabbim den bu maniyi beğenen gençler yer kapsın Cennetten
no:15796

mesrure nur kaya
ekledi

evimizin önü kaya kayadan bakarlar aya şu gelinimizi sorarsanız benzer 3 günlük aya
no:15797

eda ece
ekledi

Armut daldan asilsin Damat usta nasilsin beni birakib giten gece guntus anirsin
no:15804

ibrahim yılmaz denizli bagbaşı
ekledi

pınar başı pıtırak yarim gelsin oturak bir o desin birde ben bu sevdadan kurtulak
no:15807

mustiKsE
ekledi

Aşkından yanarım, Her sözüne kanarım. O beni kandırmasa, ona neler yaparım.
no:15811

Sevgican
ekledi

Her şeye karıştı elin Benimde durmadı dilim Hakkımı helal ettim Kızımdan tatlı gelin
no:15812

Bigadiçli
ekledi

Bigadiç´in dağları Üzüm yapmaz bağları Üzüm yapsa bağları Evlenir oğlanları
no:15813

Yusuf
ekledi

Kızın adı Münevver Merdivenden iniver Dünürlüğe gelince Yaşım küçük deyiver
no:15814

nuriye
ekledi

Antep Köşe Köşe İçinde Kebap bişe Halile Kız Vermeyenin Evine Bomba Düşe
no:15821

Kadifeli gelin
ekledi

Elime kına sıva Başıma yemeni dola Ben evinizden gidiyom Sofranız geniş ola
no:15822

Kadifeli gelin
ekledi

Ocak başında kutu Kutuda çörek otu Senin sevgili yarin be gelin hanım İnan cevahir topu
no:15823

Bursalı
ekledi

Ocakta süt pişiyor Bülbüller ötüşüyor Eller yarim dedikçe Yüreğim tutuşuyor
no:15824

Bursalı
ekledi

Çekmecenin kilidi Üstünü kül bürüdü Sen orada ben burda Bütün ömrüm çürüdü
no:15825

Bursalı
ekledi

Parayı astım dala Yari sordum sağa sola Yarın Hıdırellezdir Hepimize mübarek ola
no:15826

engin fe
ekledi

maydanoz deste deste kuş uçtu kafeste yarim seni göreydim bari son nefeste
no:15831

effie
ekledi

ben bir yare kul oldum yandım bittim kül oldum kuş dili bilmez iken şakıyan bülbül oldum
no:15834

mihrican yücel
ekledi

Harmanlarda ot bitti Goyun yayulsun diye Hatıp kekül sallamış Muhtar bayulsun diye
no:15835

FATOŞ
ekledi

GEMİ GELİR YANAŞIR İÇİ DOLU ÇAMAŞIR BU İSTANBUL KIZLARI VOLKAN ABİME YAKIŞIR
no:15837

eray karabalık
ekledi

ALLAH'tır 1 olan İslamdır ona yakışan Tekdir ona kavuşan Oda namazlarını kılan
no:15842

zeki
ekledi

kara üzüm asmasıyım fabrika basmasıyım anne doktor getirme ben kara sevda hastasıyım
no:15843

abdullahx46
ekledi

ben bir yâre vuruldum pompalı tüfek ile bu yar beni vurdu en güzel gözler ile
no:15844

ebru
ekledi

ergivansın sarkarsın acılmaya korkarsın duysan ki yarin geldi hasta olsan kalkarsın
no:15847

ebru
ekledi

ergivansın sarkarsın acılmaya korkarsın duysan ki yarin geldi hasta olsan kalkarsın
no:15848

kadriye
ekledi

ah bir kus olsam hastane camina konsam sevdiyimi ameliyat yaparken derdine derman olsam
no:15849

Nazlıcan
ekledi

Pencerede sarmaşık Sormadan oldum aşık Yar kapıdan girince Elimden düştü kaşık
no:15852

Ali Çoruh
ekledi

Elmas yüzuğun yani Ey canlarumun cani Seni sevenler çok tur Candan seveni tani.
no:15853

nihal dağlar
ekledi

Ağaçta kestane Dökülür tane tane Benim bir arkadaşım var Dünyada bir tane
no:15855

Ali Çoruh
ekledi

Oy Elmasum Elmas'um Niye beni almazsun Gider o güzelluğun Sen da boyle kalmazsun.
no:15856

Esra veEcem
ekledi

Şivli şivli şişirmiş Erken kalkan pişirmiş Akşama çörek börek var Şivlilik seni terk etmiş
no:15860

BSM
ekledi

kestaneden yapılır evlerin bağlaması yaktı yürecuğu mi sevdamın ağlaması
no:15870

şeval :)
ekledi

Trenin penceresi Kalbimin çerçevesi Seni sevmeyen Bulaşık tenceresi
no:15873

Alay Kodu 13 :)
ekledi

amasya'nın elması kırmızı kırmızı kız senin yanakların amasya helvası
no:15876

ali osman
ekledi

ASKER ETTİLER BENİ YA ERZURUM YA YEMEN BEKLEME BENİ nimet YA GELİRİM YA GELMEM
no:15878

şükrü
ekledi

askere gideceğim seni bekleyeceğim bir gün geri döneceğim beni bekle sevdiğim
no:15879

Gül
ekledi

bağa gitim üzüme diken battı dizime kız ben seni almazsam tükürsünler yüzüme
no:15883

melis
ekledi

Ah yarim vah yarim Durma orda gel yarim Hiç özlemedin mi beni Ah bi görsem seni
no:15884

AŞK MELEĞİ
ekledi

Sevenler için ızdırap sevilenler için saadet sevgi denen şu illet şu üç harften ibaret(AŞK)
no:15885

AŞK MELEĞİ
ekledi

ümitler kurumuş çöle dönsede göz yaşlarım akıp sele dönsede yüreğim hasretle yanıp erisede ömür bitsede unutmayacağım seni
no:15886

AŞK MELEĞİ
ekledi

eğer aşkın bir hevesse gerçek değil bir hayalse seni sevip acı çekmektense istemiyorum sevme beni
no:15887

AŞK MELEĞİ
ekledi

umut güzel şeydir kalbinde taşıyorsan beklemek güzel şeydir gerçekten seviyorsan
no:15888

karasonyali genc
ekledi

tulumbanın borusu seviyorum doğrusu benim sevdiğim kız karasonyanın kumrusu
no:15890

oğuzhan kaya
ekledi

mani maniye geldim kaymak yemeye geldim gönlüm kaymakta deiy yari görmeye geldim
no:15892

ATEŞLİ
ekledi

BAHAR GECESİ MİSİN? AŞKIN HECESİ MİSİN? MİSK GİBİ KOKUYORSUN ÇİÇEK BAHÇESİ MİSİN?
no:15893

utku tuna
ekledi

dere boyu kavak kavak sallanıyor salak salak herkesin yari geldi nerde benim dangalak
no:15897

seni seviyorum yusuf
ekledi

A benim biriciğim Yanıyor yüreceğim Eğer sana varmazsam Vallahi öleceğim
no:15900

hüseyin
ekledi

yumurtanın sarısı yere düştü yarısı görümcem verem olmuş kaynanama darısı.
no:15901

hüseyin
ekledi

eli kuşaklı gelin beli fişekli gelin da dün gelin oldun leylek bacaklı gelin.
no:15902

mc.perçemli yiğit
ekledi

gitme bir adım öteye bir adım gurbet olur gitme bir nefes öteye her nefes hasret olur
no:15906

mc.perçemli yiğit
ekledi

ben seni alacağım gönlüme yazacağım eğer karşı çıkarlarsa seni kaçıracağım
no:15907

AŞK MELEĞİ
ekledi

İnme kuyu derindir Böğün hava serindir Guyucak yansa kül olsa Gine yarim benimdir.
no:15909

Serhat
ekledi

Su gelir millendirir Çayırı çimlendirir Senin o bakışların Serhat'ı dellendirir.
no:15916

ZEYNEP
ekledi

Ayakkabılarım kırmızı Elifnur evin tek kızı İstedim vermediler sanki padişah kızı
no:15927

babalar resitali
ekledi

OCAK BAŞINDA MİNDER MİNDERİ SAĞA DÖNDER KÖLEN OLAYIM ÇAVUŞ YARİMİ İZNE GÖNDER
no:15934

Hamit Dalbudak
ekledi

Antepte Biber Fıstık Kapıya Balta Astık İkimize Yetmez mi A Güzelim Bi Yastık.
no:15942

cici sıloş
ekledi

Sevdiğim ele kaçtı, Kalbimde bir yara açtı. Eller ne derse desin Benim hep gözüm yaşlı.
no:15946

cici sıloş hanım
ekledi

Erkenden kalkalım, Fırını yakalım. Baklavayı,böğreyi, Bayramda misafire dağıtalım
no:15947

wania
ekledi

Ak üzümün salkımı gız sen aldın aglımı alacagsan al beni gaçırmadan aglımı
no:15950

Serpil
ekledi

Ak üzümün salkımı oğlan sen aldın aklımı alacaksan al beni kaçırmadan aklımı
no:15951

Kepsutlu genç
ekledi

Aya baktım ayaklı Kapıları dayaklı Şu Kepsut'un kızları Hepsi elma yanaklı
no:15952

Kepsutlu genç
ekledi

Deniz geçer sal değil Sözlerim masal değil Gönül çarşıda pazarda Satılacak mal değil
no:15953

Kepsutlu genç
ekledi

Yenice mahalle tepesi Yolları yokuş olmasa Şu Kepsut'ta gözüm yok İlle yarim olmasa
no:15954

damla bulgaristan
ekledi

Al eline kalemi, Yaz başına geleni, Ben bu derde düşeli, Oldum gönül veremi...
no:15957

Harun Başarır
ekledi

Yük üstünde üzüm var Üzüm sende gözüm var Acep Anam der mi ki Gurbet elde kızım var
no:15959

senem
ekledi

atlı geliyor atlı elinde bir tepsi tatlı arkadaşım seda çok tatlımı tatlı
no:15964

dostum kafaya taakma
ekledi

Kapı arkasında ender Ucu yeşile benzer Bizim mahallenin kızları Kanbır Eşeğe benzer
no:15970

Narin
ekledi

Çetin ceviz çetindir Benim yarim yetimdir Yetimse yetim olsun O benim kismetimdir
no:15971

Narin
ekledi

Telgrafın telleri O incecik bellerin Resimlerin elimde Soylemiyo dillerin
no:15972

aslı gülhan
ekledi

bana bakma yüreğimi yakma seni seviyorum kusura bakma
no:15979

oğuzhan doğular :D
ekledi

A benim canım anam Ne pişirdin bu akşam Yine kuru fasulyemi yaptın ana Yermiyiz bu akşam
no:15977

sude
ekledi

Çiçeğin dalı kaldı Dalın çatalı kaldı Canımın aynasında Onun hayali kaldı
no:15986

sude
ekledi

Yük üstünde üzüm var Üzüm sende gözüm var Acep anam der mi ki Gurbet elde kızım var
no:15987

adsız
ekledi

mangaldaki sucuksun daha dünkü çocuksun elindeki bebekle oynar oynar durursun
no:15997

nuh ve mustafa
ekledi

özledim seni özledim hep yollarını gözledim bir gün geleceksin diye yoluna kırmızı halı dösedim
no:16006

murat
ekledi

a oğlan tatar mısın sen simit satar mısın doğru söyle be oğlan kızlardan korkar mısın
no:16037

yağmur yağmur
ekledi

Ay çıktı lüle lüle Misafir güle güle Abdest almış geliyor Terini sile sile
no:16038

Fatih Karakuş
ekledi

Telgrafın telleri O incecik bellerin Resimlerin elimde Soylemiyo dillerin
no:16047

günayyılmaz
ekledi

uykum geldi esnerim damda kuzu beslerim annemin biricik kızıyım 20 bilezik isterim
no:16048

umut tuygun
ekledi

Armut dalda sallanır, Yere düşer ballanır, Bir güzel oğlan olsa, Bütün kızlar yalvarır.
no:16051

ssssadddddddd
ekledi

Ak giymiş kara giymiş, Dalları yer değmiş, Damat namaz kılarken, Gelin tavuğu yemiş.
no:16053

barış mert a.
ekledi

geceler serin olur düşünme derin olur çok fazla düşünürsen halin perişan olur
no:16066

b.m.a
ekledi

soba üstünde gügüm sevdugumdur sevdugum sevdamız öyle büyük açılmaya kör dügüm
no:16067

nuh ve yunus
ekledi

gururun var senin sevemessin güzelim sözlerin ezberim adım gibi bilirim
no:16069

damla yıldız
ekledi

Kınayı getir ana Parmağını batır ana Kızın gelin gidiyor Koynunda yatır ana
no:16082

melike yılmaz
ekledi

gülüm ahestedir kokusu nefestedir yarim gelecek diye kulağım hep sestedir
no:16088

cerenn
ekledi

Karanfilim mor açtı Dalını kıramadım Çoktan beri göremedim Halini soramadım
no:16094

6 b den ERKAL KARAKÜTÜK
ekledi

akşamdan pilavı pişirdim. gine karnımı şişirdim. çok mani diyecektim ama. defteri yolda düşürdüm.
no:16095

İlyas Sevinçhan
ekledi

acı biber yersin dilim yandı dersin bu mektubu acınca biricigim yazdı dersin
no:16102

serkanfb
ekledi

Ağaçlar sıra sıra Sıralanmış duruyor Irmaktan akan sular Ayna gibi parlıyor
no:16106

Ceren Ecee
ekledi

Arabam teker meker Şu Tekirdağ'ı kız çeker Şu Tekirdağ'ın kızları Pembe yuvarlak şeker
no:16111

bir melek
ekledi

bir yarim var bal gibi kıskansınlar kızlar beni kıskanmayın kızlar patlayacaksınız bomba gibi
no:16113

ercepköylü
ekledi

Kepsut'ta gezdim durdum Yoldan geçenlere hep sordum Bir kerecik gülmezsin yarim Ben kendimi boşa mı yordum
no:16115

canan narlı
ekledi

seviyorum seni yar gözlerim sana ağlar her şeye rağmen sevmişim seni seven biri var
no:16127

Emine Nur
ekledi

karşıda kara meşe gölge vurdu güneşe seninki ak gül ise benimki mor menekşe
no:16129

~~~ Güneşşş ~~~
ekledi

Güneşimin üstünde yeriniz var O güneşe çıkasım var Ben sizi sevdiğimden yanmışım Bir güneşe çıksam neyim var
no:16132

Aslan Yusuf (Face Ad)
ekledi

Bahçeye Girdim Nar İçin Gül Topladım Anam İçin Analar Kız Besler Malum Erkekler İçin
no:16133

ertghjk
ekledi

Cam dibinde küpeli Dibini süpürmeli Bizim buse gibilerinin Yüzüne tükürmeli
no:16136

dilber
ekledi

kaynanam kara kazık gelen geline yazık kaynanamın gözüne iki çatal bi kazık
no:16142

Yavuzcan Kahraman
ekledi

ana başta taç imiş göklerde melek imiş benim canım yanarsa hemen gelir imiş
no:16143

KAMİL BABA
ekledi

KALENİN ALTI YALDIZ NERDEN GELİYON BALDIZ SEN GİTTE BACIN GELSİN YATIYORUM YALNIZ
no:16144

KAMİL BABA 68
ekledi

uzun uzun kavaklar at oynatır savaklar gel kız bizim eve gir varsın olmasın duvaklar
no:16145

SALİH
ekledi

SEVDİM BİR YARİ YAZDIM BİR MANİ AŞIĞIM SANA ANLASANA BENİ
no:16147

Aydın efesi
ekledi

Menderesler akıyor Kardeşlerim bakıyor Yetişin anam babam Beni eller alıyor.
no:16162

Aydın efesi
ekledi

Deniz dibi kafesli Etrafları cam fesli Benim yarimi sorarsan Al kravatlı mor fesli
no:16163

Aydın efesi
ekledi

Karşıda aydın Dağı Sevdiğimin saç bağı Gel güzel sevişelim Geçirmeden bu çağı
no:16164

Aydın efesi
ekledi

Yar seni seveceğim Çöz koynundan zinciri Hediye yollayayım Sana aydın inciri.
no:16165

Aydın efesi
ekledi

Salının pazarında Güzeller incir tartar Aydın güzel memleket Adamın ömrü artar
no:16166

Çiğdem
ekledi

Sevdiğim Nazillili Hem güzel hem işveli Böyle kızı almayan Ya ahmaktır ya deli
no:17043

Çiğdem
ekledi

Bağa girdim üzüme Çubuk değdi gözüme Benden utanan gızlar Elek gersin yüzüne
no:17042

Çiğdem
ekledi

Pamuğu çapaladım Gece gündüz ağladım Merak etme sevdiğim Ben bohçamı bağladım
no:17041

Çiğdem
ekledi

Minarede ezan var Ezan değil gezen var Gündüz gelme gece gel Gomşulardan güden var.
no:16987

Kırıkkale manileri
ekledi

Çiçeğim açtı solmaz Çilem bir türlü dolmaz On beşinde yâr seven Ölürde iflah olmaz
no:16168

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Ot sarılmış bu dala Seni tembel budala Bahar geldi baksana Makas alda buda la
no:17928

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Kafa yorma in cine Hayran oldum incine Korkarım tahriş ede Yar gerdanın incine
no:17929

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Ben hayranım sürmegöze Sürme dedim sürme göze Yarim cahil pek inatçı Mil çekiyor sürmegöze
no:17930

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Düşmüşüm yara dağlar Yol verin yâra dağlar Yârim yürek hekimi Tuz basar yara dağlar
no:17931

Kırıkkale manileri
ekledi

Su diyor geleyim mi? Taş duvar deleyim mi? Sen orda ben burda Hasretten öleyim,
no:16511

Kırıkkale manileri
ekledi

Arıktan atladım geçtim Cebini yokladım geçtim Efkarım evlenmek değil Adını yokladım geçtim
no:16510

Kırklareli manileri
ekledi

Suyu verdim soğana Gönlüm düştü oğlana Oğlan beni almazsa Bıçaklara doğrana
no:16197

matracx 10
ekledi

Akpınar'a varaydım Emine'mi soraydım Emine'min yoluna, Ben canımı vereydim.
no:19112

Elazığ manileri
ekledi

Ayrılmışam eşimden, Eşimden yoldaşımdan. Mastar dağı ben miyim? Duman kalkmaz başımdan.
no:17065

Elazığ manileri
ekledi

Kale dibinden inmiş Mendilim dolu yemiş Hamidiye gönderdim Kendisi gelsin demiş
no:17030

Elazığ manileri
ekledi

Elaziz yaza benzer Çil ördek kaza benzer O yarin dudakları Taze kiraza benzer
no:17022

Elazığ manileri
ekledi

Kale dibi taşları Güzel öter kuşları Hamide suya gider Kıvrım kıvrım saçları
no:17021

Elazığ manileri
ekledi

Atımın göğsü kara Binem gidem ılgara(dört nal) Ya gider ya gelmem Sen ağla bahtı karam
no:17020

Elazığ manileri
ekledi

Sürme beni sürme beni Çek göze sürme beni Gözüm kapında kaldı Kapından sürme beni
no:17019

Elazığ manileri
ekledi

Dağ ayrı, duman ayrı Gaş ayrı, keman ayru El bizi çoh gınıyor Gezek bir zaman ayrı
no:17006

Elazığ Manileri
ekledi

Karşıya kar taneler Yar oturmuş nar taneler Ölürse eller ölsün Ölmesin bir taneler
no:16508

Elazığ Manileri
ekledi

Eski yaram eski yaram Tazelendi eski yaram Ne kadar ayrı kalsam Yine ben eski yaram
no:16507

Elazığ Manileri
ekledi

Kale dibinde durdum Çantamı yere vurdum On beş kızın içinde Hamideye vuruldum
no:16506

Elazığ manileri
ekledi

Deli koyun deli koyun Dağdadır deli koyun Ben bu dertten ölürsem Adımı dertli koyun
no:16465

ayşerife
ekledi

kırda erik ağacı etrafında alıcı oğluna gönül verdim darılma hanım bacı
no:16171

hacer akkaya
ekledi

pirinç tanesi dişimi acıtmış, yarimin hasreti gönlümü yakmış, ah kafamı nerelere vuram, bu çile bitsin diye.
no:16173

çağla
ekledi

adananın kızları havalıdır saçları kızları çekemeyenlere kapak olsun varlığı
no:16176

esin şen
ekledi

saat ilerledikçe aşkım büyüyor seninle saat 12`ye geldiğinde seni arıyorum bütün kalbimle
no:16180

kader ayhan
ekledi

garibim yoktur arkam kanadım yok ki kalkam çıktim dağlar başına vatana doğru bakam
no:16181

aşk manisi
ekledi

gökten zembil iniyor fırıl fırıl dönüyor ateş misin mübarek seni gören yanıyor
no:16182

muratcan oral
ekledi

çeşme altında musluk, subayalar çalar ıslık, şu yozgatın gızları, cepde gavrulmuş fıstık
no:16183

Elazığ manileri
ekledi

Güle naz güle naz Gül eyler bülbüle naz İndim dost hanesine Ağlayan çok gülen az
no:16184

Elazığ manileri
ekledi

Gülümü gülene ver Gül halim bilene ver Gönlüm bir padişahtır Kadrini bilene ver
no:16185

Elazığ manileri
ekledi

Dil meze dudak meze Dudak meze dil meze Bilmeden gönül verdim Kadir kıymet bilmeze
no:16186

6/E sınıfı
ekledi

yumuşasın yürekler kabul olsun dilekler Nurgül hocam gel hadi 6/E seni bekler...
no:16190

acılı hayat
ekledi

ben sana baktım kendimi aldattım geceyi gündüze kattım yine seni alamadım
no:16191

mira
ekledi

adım ayrılık soyadım yanlızlık şu dünyada tek dostum aşk denilen yanlızlık
no:16192

Dilara Sözge
ekledi

6-E öğrencileri Kimi akıllı kimi deli Hele ders bedense Tutamaz kimse bizi
no:16193

Kırklareli manileri
ekledi

Ey dağlar ulu dağlar Çeşmeli sulu dağlar Burda bir yiğit ölmüş Gök gürler bulut ağlar
no:16194

Kırklareli manileri
ekledi

Hey oynayan yavrular Ağaçta kuş yavrular Ellerin derdi biter Benim derdim yavrular
no:16195

Kırklareli manileri
ekledi

Mendili işledim Ucunu gümüşledim Sevdiğimin adını Mendilime işledim
no:16196

AYŞEE
ekledi

Ay doğar elek gibi Gün doğar melek gibi Biz bir gelin aldık Dondurma bebek gibi
no:16200

sindy
ekledi

mani beni ezberim kan ağlıyor gözlerim ben yarimin yolunu akşam sabah gözlerim
no:16212

sılaaaaaaa
ekledi

bugün hava serindir rabia abla gelindir üzülme rabia abla nusret abi senindir
no:16220

deha
ekledi

taş attım cevize kızın adı Hafize Hafize'yi ver bize dünür olalım size
no:16226

Kardeş payı
ekledi

Hıçkırık duttu beni Duttu da guruttu beni Seni gidi zalımın kızı Gitti de unuttu beni
no:16230

ŞiBa Baki
ekledi

Mani maniyi açar Mani gönlümü açar İki sen söyle bir ben Hangimiz üste çıkar
no:16237

ŞiBa Baki
ekledi

Dolu vurdu bağıma Yel attı yaprağını Korkarım garip ölem El atar toprağımı
no:17998

ŞiBa Baki
ekledi

Penceresi Orhun'dan Bir yar sevdim Zorkun'dan Keşke sevmez olaydım Ödü koptu korkudan
no:17999

ŞiBa Baki
ekledi

Hapisanenin kapısı Demirdendir yapısı Yârimin günü varmış Bir ay daha hapisi
no:18000

ŞiBa Baki
ekledi

Kaleden indim durdum Bir çift güvercin vurdum Kız mendilin ne güzel Seni gördüm vuruldum
no:18001

ŞiBa Baki
ekledi

Mantuvarım mantuvar Mantuvarın vakti var Mantuvara gelenin Cennette bir tahtı var
no:18002

ŞiBa Baki
ekledi

Oğlanın adı Yılmaz Olmaz aslanım olmaz İçin gel gel demezse O evde geçim olmaz
no:18003

ŞiBa Baki
ekledi

Ay doğar sini gibi Sininin yanı gibi Oyar beni seviyor Beden de canı gibi
no:18004

ŞiBa Baki
ekledi

Merdiveni kırkayak Kırkına vurdum dayak Yar geliyor dediler Seyirttim yalınayak.
no:18005

ŞiBa Baki
ekledi

Yeşil sandık kilidi Üstünü gül bürüdü Kız sen orada ben burda İman tahtam çürüdü
no:18006

ŞiBa Baki
ekledi

Sunam sesemi geldin Ayak basamı geldin Sağlığımda gelmedin Öldüm yasamı geldin
no:18007

ŞiBa Baki
ekledi

Kaşların emi emi Ne bakan kinle beni Yat dizimin üstüne Çekeyim sana ninni.
no:18008

ŞiBa Baki
ekledi

Yanamam bile bile Ben düştüm gurbet ile Yedi mendil çürüttüm Gözüm yaşın sile sile.
no:18009

ŞiBa Baki
ekledi

Gel yakına yakına Çeşmenin arkasına Kırmızı gül takayım Ceketin yakasına
no:18010

ŞiBa Baki
ekledi

Sırma belikli yârim Beyaz bilekli yârim Nasıl bensiz durursun Mermer yürekli yârim
no:17196

ŞiBa Baki
ekledi

Kekliğim seker ağlar Tüyünü döker ağlar Anasız gelin olan İçini çeker ağlar
no:17195

ŞiBa Baki
ekledi

Şu tepenin alıcı Kırmızıdır pabucu Şeftali vermeyenin Kabul olmaz orucu.
no:17123

ŞiBa Baki
ekledi

Nazlıya bak nazlıya Evin engin değil mi? Doğru söylen komşular Nazlı dengim değil mi?
no:17122

ŞiBa Baki
ekledi

Kız entarin eflatun Dön de arkana bakın Senin gibi güzeli Vermem ellerden sakın
no:17054

ŞiBa Baki
ekledi

Bahçelerde mum direk Suyu nerden indirek İrezil gelin gidiyo Uyuz ite bindirek
no:17053

ŞiBa Baki
ekledi

Kara taşın kenarı Üstünde kırdım narı Tutulası dillerim Nasıl darılttın yarı
no:17023

ŞiBa Baki
ekledi

Elinde var yelpaze Kuş dadanmış kiraza Yakında geleceğim Çekme kendini naza
no:17013

ŞiBa Baki
ekledi

Kaşların karasına Mim çekmiş arasına Seni cerrah diyorlar Yürekler yarasına
no:17012

ŞiBa Baki
ekledi

Ağaçlarda mazılar Gönül seni arzular Yar aklıma gelince Yüreciğim sızılar.
no:16990

ŞiBa Baki
ekledi

Yuvasında kırlangıç Kanadı ayrıç ayrıç Döne Kızı sevenler Kan kussun avuç avuç
no:16989

ŞiBa Baki
ekledi

Postanede pulcusun Ormanlarda kolcusun Meyil versem söz versem El kulakta yolcusun
no:16988

ŞiBa Baki
ekledi

Höbek höbek dikenler Aba gömlek biçenler Bakışından bellidir Kara sevda çekenler
no:16973

ŞiBa Baki
ekledi

Su gelir akmayınan Dereyi yıkmayınan Seven yâre doyar mı? Uzaktan bakmayın
no:16960

ŞiBa Baki
ekledi

Çilekten yaptım reçel Kara gün gelir geçer Derdimi söyleyemem Kalbimden neler geçer
no:16959

ŞiBa Baki
ekledi

Portakal dilim dilim Gel otur benim gülüm Ben sana ne dedim ki Tutulsun benim dilim
no:16958

ŞiBa Baki
ekledi

Mani mani nideyim Hangi günde geleyim Ellerin yâri güzel Ben çirkini nideyim
no:16947

ŞiBa Baki
ekledi

Bir dalda iki vişne Güzelim aşka düşme Bu aşkın sonu yoktur Boş yere dile düşme
no:16653

ŞiBa Baki
ekledi

Örtünü eğirmişsin Kaşına değirmişin Çokta güzel değildin Kendini sevdirmişin
no:16607

ŞiBa Baki
ekledi

Kar yağar kiriş gibi Eridim gümüş gibi Ben yâri arzuladım Tufanda yemiş gibi.
no:16606

ŞiBa Baki
ekledi

Tren yolunda tütün Yaprağı bütün bütün Hem ana hem babadan Koyma Allah’ım yetim
no:16605

ŞiBa Baki
ekledi

Bahçede ekşi elma Ne güzelsin Maşallah Macirin kızlarını Şeytan çarpar inşallah
no:16604

ŞiBa Baki
ekledi

Leçenin bucağında Od olur ocağında Allah canımı alsın O yârin kucağında
no:16603

ŞiBa Baki
ekledi

Küçük ovalı geldi Atlı develi geldi Başıma bu sevdalar Seni seveli geldi
no:16531

ŞiBa Baki
ekledi

Faytonun penceresi Elindedir ceresi Küçükken gelin olmuş Ne bunun acelesi
no:16530

Şiba Baki
ekledi

Çalıştım arı gibi Peteğin balı gibi Kız sen beni erittin Dağların karı gibi
no:16438

Şiba Baki
ekledi

Gide gide yoruldum Bir kenara oturdum Güzelliğine değil Çalımına vuruldum
no:16299

azra güler
ekledi

Kırlarda çiçekler Açarlar birer birer Çiçek gibi bir ablam var Çiçeklerden daha güzel
no:16262

ŞiBa Baki
ekledi

Bahçelerde babaçça Açılır akça akça Kaçtım karşıma çıktı Tombul yanaklı Hatça
no:16259

ŞiBa Baki
ekledi

Çadıra serdim keçe Koyunu sürdüm gece O günlerde gelir mi? Elin elime geçe
no:16258

Eliko012
ekledi

Sevdim seni bir kere Gözüm kaldı benim sende Ah gönlümün hırsızı Ne çektirdin bana böyle
no:16241

yıldızlar
ekledi

çiçeği unutma gül yüzünü kurutma seni çok seviyorum bunu hiç unutma
no:16254

Elazığ manileri
ekledi

Suyünk üsdü guş yeri, Gız öğüme düş yeri, Bahat, yaz günü geşdi Bağlar oldu gış yeri.
no:16256

Elazığ manileri
ekledi

Gol aç gelene doğru Gül at gülene doğru Kes bağrım ganım ahsın Gadir bilene doğru
no:16257

ŞiBa Baki
ekledi

Karşıda duran sensin Zülfünü buran sensin Bana cellât kar etmez Boynumu vuran sensin.
no:16260

ŞiBa Baki
ekledi

Bugün hava karardı Betim benzim sarardı Baş ecel yastığında Kolum yâri sarardı.
no:16261

EMRE KOCABAŞ DENİZLİ
ekledi

Bahçenizde gül var mı? Gül altından yol var mı? Gel gidelim sevgilim Annenden izin var mı?
no:16268

aliimran
ekledi

bahçalarda erik dallarını eyerik bize sürgülü derler biz esmeri severik
no:16287

beyza nur
ekledi

bugün hava serindir tuba abla gelindir ağlama tuba abla isa abim senindir
no:16288

hidayet yıldırım
ekledi

Karanfilim bir tutam oğlan boyundan utan aşıklık çeke çeke belin kalmış bi tutam
no:16290

hasan
ekledi

Kurtalan köprü altı Yarim gönlümü yaktı Ben yarimsiz olamam Gözümden yaşlar aktı
no:16293

Şiba Baki
ekledi

Çarşı biber kaynana Ne bu haber kaynana Oğlun bana ev aldı Çatla patla kaynana
no:16297

Şiba Baki
ekledi

Caminin minaresi Mektebin penceresi Şu Macirin kızları Bulaşık tenceresi
no:16298

kema lsuntay
ekledi

Dağda keklik avlarım Yüreğimi dağlarım Ben aşkına düşeli Gece gündüz ağlarım
no:17091

oğuzhan avşar
ekledi

çiçeği unutma gül yüzünü kurutma ben seni çok seviyom bunu hiç unutma
no:16305

kemal suntay
ekledi

KAHVEYİ KAVURURLAR KÜLÜNÜ SAVURURLAR BİZİM KÖYÜN ADETİ SEVMEDEN AYIRIRLA
no:16306

esin
ekledi

evin başında vişne git dalına gül işle var mı güzel ablan eyle beni enişte
no:16307

EMRE
ekledi

HASTAYIM HASTA CANIM İSTER PASTA EĞER YEMEZSEM PASTA İYİLEŞMEK İSTEMEM ASLA
no:16309

fatma yayla 6\A
ekledi

bahçelerin cücüğü severler küçüğü pek mi başın büyüdü gel gavurun çocuğu
no:16310

ErenSarı
ekledi

Kopardım bir lale Yüz almak çok şahane Başarının ötesindeyim Herkezden önde
no:16317

kader ayrılmaz
ekledi

Mektubum çiçek çiçek Denizlerde yüzecek Yol verin mektubuma Yılmazıma gidecek
no:16324

gulseren
ekledi

Kave içtim fincandan Kenarları mercandan Ben bir yar sevdim Hem yurekten hem candan
no:16328

Eylül
ekledi

çay benim çesme benim peşime düşme benim senle dalga geçtim sevdigim baska benim
no:16344

meltem
ekledi

Al elmayı soyarım. Baş ucuma koyarım. Ana ben gurbetteyim. Sana nasıl doyarım.
no:16354

AYŞE
ekledi

ÇİFİÇİYİM ÇİFÇİ ZİLLİYİM ZİLLİ BEN SANA DEMEDİMMİ HAY SALAK YÜZLÜ
no:16366

erkek
ekledi

hamam tası gümüşten yeni geldim o işten bunu bana öğreten senin dümbük enişten
no:16372

h. ipek yanık
ekledi

A benim bahtı yarim, gözümde tütü yarim, yüzünde göz izi var,, sana kim baktı yarim...
no:16377

MUSA MALATYA 44
ekledi

MAVİ YALAK DÜĞÜMÜ KİM GÖRDÜ GÜLDÜĞÜMÜ MALATYA KANA BULANSA ALIRIM SEVDİĞİMİ
no:16379

şerife
ekledi

armut dalda bir iki saydım baktım oniki onikininiçinde gök yazmalı benimki
no:16391

tarık alkan
ekledi

yıldırım vurdu bizi dal gibi kırdı bizi araya girdi düşman dağlar ayırdı bizi
no:16392

alihan 07
ekledi

ak katır kara katır odun çeker çatır çatır ben o yari almassam doğrasınlar satır satır
no:16405

Ayşe Nur
ekledi

Davulumu çalarım Hayallere dalarım Dolgun bahşiş beklerken Avucumu yalarım
no:16407

beyzanur
ekledi

altın yüzüğüm şak şak gel güzelim buluşak madem utanıyorsun telefonda konuşak
no:16412

6-f den gökhan
ekledi

6-f bizim adımız Kalemler defterler silahımız Bizim tek korkumuz Hasan Hocamız
no:16415

azelza
ekledi

Hepinizin yüreği Sevgi neşeyle dolsun Davulcunun dileği Bayramın Kutlu Olsun!
no:16437

ilknur kaya
ekledi

çarşıda ayvalıklar suda oynar balıklar ne böle sevda gördüm ne böyle ayrılıklar
no:16451

elif nur topak
ekledi

Dalda var 2 çağla Biri sana biri bana, Bu çağlalar komşunun, Helal etmez vallaha.
no:16457

Mustafa
ekledi

Arabam dört teker İstanbul la kum çeker İstanbul un kızları Mustafa diye of çeker
no:16460

Elazığ manileri
ekledi

Açıktır dükkanım olmaz pazarım Zeytini gözlerinde kaldı nazarım Yedi yol üstüne kazın mezarım Yar gelip geçtikçe ağlasın bana.
no:16464

Arda
ekledi

Merhaba Benim Adım Arda Bugünlerde Başım Darda Düşündüm Kara Kara Aklıma Geldi Kumbara...
no:16471

BURÇİN ÖZCAN
ekledi

şu dağlar olmasaydı, çiçeğin solmasaydı. ölüm ALLAH ın emri, ayrılık olmasaydı.
no:16473

BURÇİN ÖZCAN
ekledi

acı biber yersin. ağız yandı dersin. bu mektubu açınca, sevgilim yazdı dersin.
no:16474

anonim
ekledi

sandık üstüne sandık gidip gelmekten usandık şükür olsun ALLAH' A namuslu yerden kız aldık
no:16475

ysmn
ekledi

Bizim evin önünde Ayvalar şişman olur İlk yârini almayan Sonunda pişman olur
no:16477

6 /M Metehan
ekledi

nehirde su dururmu daldan köprü olurmu bu aşk acıyla başlamış sonu mutlu olurmu
no:16486

Dilara
ekledi

Sokakta geziyorsun Oğlumu üzüyorsun Sende ne güzellik var Maymuna benziyorsun
no:16487

egehan gsli
ekledi

Bayram geldi hoş geldi Evlere neşe geldi Kalkın gidin kapıya Dostlar bayramlaşmaya geldi
no:16488

Batuhan KUZEY
ekledi

Ben gidiyorum güle güle Geliyorum sevine sevine Askerden geldim işte Ağlamak niye
no:16490

SİNEM GÜLER
ekledi

elimi belime verdim , birini askere saldım. tez gelesen babam oğlu, yenice yalnız kaldım.
no:16495

beyaz melek <3
ekledi

hocamızın gözleri şiir gibi sözleri çok hoşuma gidiyor Nihat Mert'in bu halleri
no:16497

umut
ekledi

Arabamın tekeri, Hem ileri hem geri, Benim de bir yârim var, İstanbul un şoförü.
no:16499

umut
ekledi

bakın güzel manime kötü kalan halime daha şimdi yorgunum teşekürler herkeze
no:16500

Kırıkkale manileri
ekledi

Saçların kara yârım Her sabah tara yârım Tellerinin içinde Gönlümü ara yarim
no:16509

Huseyin T.
ekledi

altini ezdireyim, gerdanina duzdureyim, ceb elmasi degilsin, cebimde gezdireyim.
no:16514

ayse kaya
ekledi

ay çıktı lüle lüle misafir güle güle abdest almış geliyor terini sile sile
no:16520

Batu Öz
ekledi

Arabadan inmem diyor Paytona binmem diyor Ayakları omzumda Halada vermem diyor
no:16525

berra
ekledi

Şekerim var ezilecek Tülbentten süzülecek Ver bahşişimi gideyim Çok yerim var gezilecek
no:16527

berfin ekici
ekledi

ellerin ellerimde kaldı gözlerin gözlerimde kaldı sana bakan gözlere de öylece bakmak kaldı
no:16535

sema
ekledi

Gül gibi oyum oyum Kısacık kaldı boyum Alacaksan al kalan Yeter ettiğin oyun
no:16542

sudenaz
ekledi

Haydi şiir söyleyek Hem ağlayak hem gülek Hayat dediğin biter Hepimimiz mutlu ölek
no:16543

ramazan atalar
ekledi

kara tavuk kaçayi kanadini sacayi baba evlendir beni güzelkızlar kacayi
no:16545

ADIM YOK NAPAYIM
ekledi

AKŞAM PİDE ALINIR TERAVİHLER KILINIR SAHURA KALKMAK İÇİN HER GÜN DAVUL ÇALINIR
no:16555

muscap
ekledi

görüm görüm görünce bize gelmiş görümce kafasına vur taşı görümceyi görünce
no:16564

ESRA NUR ASMA
ekledi

CAN BEDENDEN AYRILACAK TÜTMEZ BACA YANMAZ OCAK SELAM OLSUN KUCAK BUCAK DOSTLAR BENİ HATIRLASIN
no:16565

sibel
ekledi

perde tum perde perdenin guci yerde yurek oynaar can titreer seni gordugum yerde
no:16566

yayla uzundal
ekledi

kara kara kediler aramıza girdiler benim kara gözlümü benden uzak ettiler
no:16567

3d
ekledi

sarıdır saçları sarı ekimde ekilmez darı ben doyamadım sana eh be koca karı
no:16570

muset ve pepi
ekledi

ayran ictim bakirdan bir yar sevdim yakindan ben sevdim o sevmedi Allah gelsin akindan
no:16578

enes
ekledi

ha erdesin erdesin sen hangi camda perdesin seven sabahtan gelir öğlen oldu nerdesin
no:16592

cimbom sıla
ekledi

sular kadar derin dağlar kadar serin senin en güzel yerin bana bakan mavi gözlerin
no:16596

minay salakoglu
ekledi

bestere bestere, elimde kaldi testere, bakma babama, baklava geliyor baklava.
no:16609

SILA :x
ekledi

A sevdiğim pir misin Şu dağlarda bir misin Gel desem gelir misin Allah senin belanı versin
no:16611

isra
ekledi

Bahçelerde saz olur, Gül açılır yaz olur. Ben yârime gül demem, Gülün ömrü az olur.
no:16613

eymen
ekledi

Ramazan geldi hoş geldi Evlere şenlik geldi Dün herkes oruç idi İftar yemeği yendi
no:16614

Deniz
ekledi

Ayrılıktan artık bittim Ben seni hep sevmiştim, Sensiz kalan o günlerde, canıma tak etmiştim.
no:16616

Abdülkadir demir
ekledi

davulumun ipi koptu ayağımı yılan soktu iftara kaç saat kaldı hacı çok fena köfte koktu
no:16617

KaanK..
ekledi

Su içtim kana kana, Sular akar yana yana, Yüzünü birgün görmesem, Bilmem gidem ne yana.
no:16629

Sema
ekledi

Arnavutmusun tatarmısın, Ekşili çorba yaparmısın, Sana davul çalıyorum, Bilmem oruç tutarmısın.
no:16635

gülşen_irem
ekledi

kar yağar ipek gibi savrulur kepek gibi sizin salak oğlunuz yalvarır köpek gibi
no:16641

çorcalı yarenler gülşen_irem
ekledi

güvercinim süt beyaz ayrı düştük biz bu yaz kurban olduğum ALLAHIM SEVENİ SEVENE YAZ
no:16642

sadıkbeyli gülşen
ekledi

ayşeler aşa gelsin dolansın kaşa gelsin ben yarimden ayrılmam isterse paşa gelsin
no:16643

Aşk Perisi
ekledi

Gözlerindeki bir damlaya Tahammülüm yok. Sensizliğe bir an Dayanıklığım yok.
no:16650

başak
ekledi

biraz korkum olacak azıcık rengim solacak sünnetçi amca gelip bir parçacık alacak
no:16658

DOĞUKAN OĞUZ
ekledi

BÜGÜN HAVA SERİNDİR DERYA ABLA SENİNDİR ÜZÜLME DERYA ABLA DOĞUKAN ABİ SENİNDİR
no:16666

Burak Tuncer
ekledi

Bekçiniz kapıya geldi Cümlenize selam verdi. Darılmayın iki gözüm Bahşişin almaya geldi
no:16974

sema
ekledi

kaynanam vardır dilsiz yârim yapamaz bensiz merak etme yârim gitmem mezara sensiz
no:16675

hakkı akar
ekledi

kara çadır is mi tutar mardin tüfek pasmı tutar ağlayalım anam bacım elin kızı yasmı tutar
no:16677

Yusuf
ekledi

Arabam dört çeker Hatay'a beş çeker Antakya'nın kızları Yusuf için can çeker...
no:16681

Mihriye
ekledi

Karanfilim karanfil Kıramam dallarını Uzaklardasın yarim Soramam hallerini
no:16689

KaanK
ekledi

Saçların aklaşmış Vücudun kartlaşmış Ben anlamadım arkadaş Bu ne koltuk aşkıymış
no:16694

betüş
ekledi

Atımın alnı sakar Yem yemez yola bakar Bin gidek gelin hanım Damat bey yola bakar
no:16710

kerimcan bozdemir
ekledi

Şu dağlar olmasaydı Çiçeği solmasaydı Ölüm ALLAH'ın emri Ayrılık olmasaydı
no:16717

adamın biri
ekledi

mendilim var dolapta bilmem hangi tarafta uyan sevdiğim uyan ayrılık var bu hafta
no:16721

Beyza
ekledi

Güneş yüzün gösterdi Filizlerim yeşerdi Bu sene de bey babam Kardeşimi everdi
no:16723

Beyza
ekledi

Babam yüzün hiç asma Geçecek bu dert tasa Dedem kefen giyince Olacaksın bir paşa
no:16724

Duygu
ekledi

Balıkesir 'e giderken Gördünüz mü Gönen 'i Dört kitap birden carpsın Söz verip de döneni
no:16725

zilan
ekledi

suya giderim suya yarim arkamda mısın? ciddi olarak sevdim bilmem farkında mısın?
no:16730

pelin yıldız
ekledi

altınım aldım seni dillere sardım seni altınım seni neylesin beğendim aldım seni
no:16740

muhammet mustafa
ekledi

kavuştuk ramazan`a hemde büyük ihsana bu ayda oruç tutmak huzur verir insana.
no:16746

Mihriye Küçük
ekledi

Dağ olup devrilmeyiz Kül olup savrulmayız Biz yarimle konuştuk Ölürüz ayrılmayız
no:16751

xx-E
ekledi

Yavrum gurbetten gelmez Bugünün dünü gelmez Her şeyin sonu gelir Hasretin sonu gelmez
no:16760

ozan kahraman
ekledi

yumuşasın yürekler kabul olsun dilekler Fatma hocam gelsene 6/D seni bekler
no:16761

xx-E
ekledi

Mendilimin dört ucu Dört ucu da turuncu Gurban olayım yarim Askerlik vatan borcu
no:16762

Koray
ekledi

Kurtalan köprü altı Yarim gönlümü yaktı Ben yarimsiz olamam Gözümden yaşlar aktı
no:16763

enes
ekledi

KAHVEYİ KAVURURLAR KÜLÜNÜ SAVURURLAR BİZİM KÖYÜN ADETİ SEVMEDEN AYIRIRLAR
no:16766

enes
ekledi

Ağaçlar kalem olsa, Yapraklar kağıt olsa, Yazılamaz benim sevgim, Deniz mürekkep olsa.
no:16767

Mihriye Küçük
ekledi

A benim aman yarim Derdime derman yarim Sen orada ben burada Geçiyor zaman yarim
no:16773

Mihriye Küçük
ekledi

Damdan dama ip gerdim İpekli mendil serdim Suna boylu yarimi Candan yürekten sevdim.
no:16774

Mihriye Küçük
ekledi

Ellerinde portakal Soyma elini boyar Bu ayrılık sevdiğim İkimizede koyar
no:16775

Kepsut manisi
ekledi

İki kese pulladım Birini yare yolladım Bakmaklara kıyamazken Askerlere yolladım
no:16776

Kepsut manisi
ekledi

Ekin ektim gül bitti Dalında bülbül öttü Ötme bülbül ötme Yarim askere gitti
no:16777

Kepsut manisi
ekledi

Altına bak altına Varamadım farkına Yarim senin sevilerini Almam ayak altına
no:16778

Kepsut manileri
ekledi

Fişneleri sıyırma Merak edip kayırma Sen benimsin ben senin Kimselere duyurma
no:16779

Kepsut manileri
ekledi

Asker oldum piyade Bu gün aşkım ziyade Ölüm var ayrılık yok Benim için dünyada
no:16780

Kepsut manileri
ekledi

Kahve kavrulur yarim Duman savrulur yarim Göz görmeye görmeye Gönül ayrılır yarim
no:16781

Kepsut manileri
ekledi

İpi ipe bağladım İp koptukça ağladım Yarim senin sevilerini Can evime bağladım
no:16782

Kepsut manileri
ekledi

Balıkesir yolları Dölümlüdür dölümlü Ver anne sevdiğime Bu dünyalar ölümlü
no:16783

Kepsut manileri
ekledi

Gide gide usandım Demir yolları sandım Suna boylu yarimi Asker olmıcak sandım
no:16784

sibeL
ekledi

Suya giderim suya Elmayı soya soya Gönder yarim resmini Bakayım doya doya
no:16801

sibeL
ekledi

Suya giderim suya Elmayı soya soya Gönder yarim resmini Bakayım doya doya
no:16804

melisa
ekledi

üç altınım olsa üçünde de yaprak olsun bizi ayıranlar kara toprak olsun
no:16812

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Karanfilim mor açtı Ödemiş'i dolaştı Sen benimsin, ben senin Falcı bize fal açtı
no:16820

DERYA
ekledi

Sınıfımız havalı Penceresi boyalı Öğretmen yüz vermiyor Sınıf zayıf alalı
no:16840

GAYE
ekledi

Okul yolu çiçekli Çiçekleri benekli Arkadaşım Emine Uzun saçlı yelekli
no:16841

4/A SINIFI
ekledi

Silgi aldım kokulu Çok severim okulu Çok okudum,çok yazdım Kafam bilgi dolu
no:16842

8/F SINIFI
ekledi

Gitti bahar,geldi yaz Her yer oldu saman,saz Kalem aldım bir derste Ben okurum,sen de yaz
no:16843

Z@H!D
ekledi

Şarkımsın, şiirimsin Kalbimin sahibisin En neşeli halimsin Sen benim herşeyimsin
no:16848

canımın içi
ekledi

yazı yazdım kış idi kalemim kamış idi daha çok yazacaktım parmaklarım üşüdü
no:16855

prenses
ekledi

masa üstünde hindi hindi yere indi beni çekemeyenlerin içine inme indi
no:16865

esin özcan şeyma göçük
ekledi

aşık oldum bir kıza vermedi anası bana çok istedim ama kafamı kırdı küçük ağa
no:16867

esrak
ekledi

masa üstünde pekmez o pekemez bana yetmez kız benim aldığım mayiş senin süsüne yetmez
no:16879

merve
ekledi

yumurtanın sarısı yere düştü yarısı küllükte bir it ölmüş kaynanama darısı
no:16895

mihriban
ekledi

uzun yollar uzasın. koyunlar kuzulasın. acele etme yarim . altınlar ucuzlasın.
no:16896

serhat yılmaz 6/ı
ekledi

Aşkı oyun sanarsın Çok hafife alırsın GERÇEK AŞKI BULUNCA Yanıldığını ANLARSIN
no:16914

profesör
ekledi

Gönlümde bir yara var Merhem neye yarar Tek çaresi yardır O da başka ellere bakar
no:16916

aleyna
ekledi

dağ başında değirmen değirmene ben gitmem döverse kızlar dövsün ben geline dövülmem
no:16917

ahu tuğba
ekledi

mendilim yeşil olsun parası peşin olsun benim sevdiğimin gözleri yeşil olsun
no:16921

profesör
ekledi

Bugün günlerden Cuma Selam söyleyin yara Arkamdan ağlamasın Kader yazılmış kara
no:16929

ecem
ekledi

çayırda ot yolarım parmağıma dolarım çok söylenme gaynana oğlunu alır kaçarım
no:16942

ŞiBa Baki
ekledi

Sırma belikli yârim Beyaz bilekli yârim Nasıl bensiz durursun Mermer yürekli yârim
no:16943

Sevdalı
ekledi

Kazan kaynar taşmaz mı? Gün gedikten aşmaz mı? Sen kayırma sevgilim Ayrılan kavuşmaz mı?
no:16944

ŞiBa Baki
ekledi

Bahçelerde mum direk Suyu nerden indirek İrezil gelin gidiyo Uyuz ite bindirek
no:16945

ŞiBa Baki
ekledi

Çaya vardım çayladım Çayda balık avladım Balık değil amacım Ben gönlümü eğledim
no:16946

damla deniz
ekledi

2 tahta kalındır kayın babam zalımdır ne kadar zalım olsa oğlu benim malımdır
no:16951

SENA SARIKURT
ekledi

MASANIN ÜSTÜNDE HİNDİ HİNDİ YERE İNDİ BUNU GÖREN KAYNANANIN İÇİNE İNME İNDİ
no:16965

ümmühan uluğbey
ekledi

Ramazanım merhaba Bizlere verdin sefa Rabbimize hamdolsun Her nefeste bin defa.
no:16967

esmanur
ekledi

kaynanın kelini gelin verir yemini çok konuşma gaynana akrep soksun dilini
no:16984

meltem ve dilara
ekledi

yaylı gelir taşlıktan dingil çıktı başlıktan şu köyün oğlanları evlenmez başlıktan.
no:16997

Edanur
ekledi

Yumuşasın yürekler Kabul olsun dilekler Neredesin YUNUS hocam 6/C seni bekler
no:17005

Kepsut manisi
ekledi

Bir ah çektim derinden Dağ oynadı yerinden Keşke ahlar çekmeseydim Yarim gitti elimden
no:17009

JİYAN
ekledi

MENDİLİM YELLENMİYOR SES VERDİM SES VERMİYOR DELİKANLI SÜLEYMAN KORKUDAN EVLENMİYOR
no:17015

hilal
ekledi

aşkı oyun sanırsın çok hafife alırsın gerçek aşkı bulunca yanıldığını anlarsın
no:17017

Enes 64
ekledi

Sahurda yedim muskayı Sonra içtim suyumu Dua ettim Allah'a Boş çevirmesin inşallah
no:17025

Ayşen
ekledi

On bir diye sevinme Teravihten erinme İbadetler şükürdür Bunu bil ki öğünme
no:17031

Amasya manileri
ekledi

Halayda gördüm seni, Boyundan bildim seni, Bir gulünü gohlamadan, Ellere vermem seni.
no:17032

Amasya manileri
ekledi

Mavi boyarlar m'ola Sevsem duyarlar m'ola İkimizde bir boyda Nikah gıyarlar m'ola
no:17033

Amasya manileri
ekledi

Mercimek gatma aşa, Heves etme oynaşa, Severlerde almazlar, Sonra gaharlar başa.
no:17034

Amasya manileri
ekledi

Çaydanlıhda çayım var, Demlenecek neyim var, Çoh gamlanma gaynana, Üç aylıh bebem var.
no:17035

Ecem
ekledi

Nefret ediyorum senden Ne istiyorsun benden Allah belanı versin Ölürsün inşallah erkenden
no:17036

KERKÜK MANİLERİ
ekledi

AY DOĞDU BATMADI MI ELA GÖZ YATMADI MI SENİ YARATAN ALLAH BENİ YARATMADI MI
no:17045

Elmas..
ekledi

Darbukamın derisi Beni ister birisi Adını söyleyemem Tam karşımda kendisi...
no:17051

Ebrar Ceyda KökGör
ekledi

Kara gözlü kara kaşlı Selvi boylu al yazmalı Çok kurnazdır napmalı Eline iş tutturmalı
no:17058

tezo
ekledi

Kalbimdeki katranı Temizlemez sabunu Yar elinden olursa Güle benzer mekanı
no:17063

elif
ekledi

kara tavuk yayılırmı öpsem yarim uyanırmı yarim şirin uykuda buna can dayanırmı
no:17064

Rana
ekledi

Uzaktır seçilmiyor Gönüldür geçilmiyor Gönül bir top ibrişim Dolaşmış açılmıyor
no:17066

Rana
ekledi

Yemenimin uçları Çıkamam yokuşları Selam edin yârime Yedi dağın kuşları
no:17067

Eda Stanka
ekledi

Sari Saman SAri SAman Sarilmamiz ne zaman eler düğün yapirken bizim ki ne zaaman
no:17068

damla ozturk
ekledi

peskir aldim direkten bir yar sevdim yurekten keske sevmez olaydim oda giti elimden
no:17069

MeSuT EryılmaZ
ekledi

A apacak apacak, Gökten yıldız kopacak, Açma yârim ağzını, Kuşlar YUVA yapacak.
no:17074

7-A sınıfı
ekledi

Damda vardır arılık Sende yoktur garılık Alacaksan al beni rahat etsin ortalık
no:17078

7-A
ekledi

Lefkede calar boru Çanağa goydum noru Gadınlar rahat Yaşar Adamlar çeker zoru
no:17079

Elazığ manileri
ekledi

Kale dibinde durdum Çantamı yere vurdum On beş kızın içinde Hamideye vuruldum
no:17085

dedektif102
ekledi

mercimek kile kile ölçerim sile sile gülsümü gelin veriyoz isaya geçinsin gülegüle
no:17087

muhammet topcu
ekledi

çıktım dagın başına yazı yazdım taşına sevmek nedir bilmezdim kardeşim getirdi başıma
no:17090

MİHRİBAN AKTAŞ
ekledi

altınım var yüz dirhem kaştır gözü süzdüren senin ela gözlerin beni deli gezdiren
no:17093

elif
ekledi

Oduna gider oduna Ali derler adina Biz Ali'ye kiz bulduk Filiz derler adina
no:17096

uğur
ekledi

Gidiyorum işte gör beni ancak düşte gör değerimi bilmedin bir kötüye düşte gör
no:17104

TUANA NUR YAMAN
ekledi

OY DERELER DERELER ON BEŞ KIZI YEDİLER GERİYE BİR KIZ KALDI O DA KOCASIZ KALDI
no:17113

aşk sevdalısı
ekledi

kara üzüm hastasıyım fabrika basmasıyım anne doktor getirme ben kara sevda hastasıyım
no:17119

bünyamin kayış
ekledi

acı biber yersin ağzım yandı dersin bu mektubu açınca sevgilim yazdı dersin
no:17138

serdar
ekledi

bağlarında üzüm var mor şalvarda gözüm var kaçma yarim uzağa sana bir çift sözüm var
no:17140

BilinmeZ
ekledi

Bu kapı nasıl kapı Zerzesi altın yapı Beni bu hale koyan Dilensin kapı kapı
no:17181

Yasko Samyeli
ekledi

Kadınım ciceğim Verin ben iceyim Söyleyin bu güzelden Ben nasıl VAZGECEğiM
no:17188

ZARİFE ŞAHBAZOVA-5-B
ekledi

Ağaçlarda kestane Topladım tane tane Şu bizim hocalardan Tuğba hoca 1 tane
no:17190

vildan özdemir
ekledi

kavak dalları eğri seğri gözüm seğri ben askere gidiyom kızların boynu eğri
no:17198

Hilal
ekledi

Kasabın satırı var Yanında yatırı var Ben kasap olmazdım ya Paranın hatırı var
no:17200

Maviş
ekledi

Dut ağacı durulur Su dibine kurulur Eller kardeş deyince Benim boynum burulur.
no:17210

Maviş
ekledi

Bal idim pekmez oldum Kurudum tütmez oldum Bir milyonluk kız idim Beş para etmez oldum.
no:17211

Esranur
ekledi

Duvardan kedi atladı Bekçinin ödü patladı Merak etme bekçi baba Bey kesesini yokladı
no:17212

Esranur
ekledi

Gökte yıldız ellidir Ellisi de bellidir Su içen kedilerin Bıyığından bellidir
no:17213

Sevdalı Asker
ekledi

Yaş nanenin kurusu Akan suyun borusu Biraz daha yazacaktım Öttü içtima borusu
no:17215

Sevdalı Asker
ekledi

Ay mısın yıldız mısın? Gece misin gündüz müsün? Gel sarılalım yatalım Padişah kızı mısın?
no:17216

Sevdalı Asker
ekledi

Altın idim paslandım Cahil idim uslandım Yari gördüğüm yerde Perçemine yaslandım.
no:17217

uyuyan güzel
ekledi

bahar gecesi misin aşkın hecesi misin mis gibi kokuyorsun çiçek bahçesi misin
no:17227

Hacı Duran
ekledi

Bahçe Bahçe Gezersin Gerdana Gül dizersin Açma Güzel Zülfünü Herkesi Üzersin
no:17228

Serhat
ekledi

Evlerinin önü marul sular akar harıl harıl İnce belli kıza sıkı sıkı sarıl
no:17238

Yahya Koza
ekledi

Aslan kral kuş ağa Cep yaptırdım kuşağa Çil çil altın doldurdum Miras kalan kuşağa
no:17239

Elazığ manileri
ekledi

Çadır gurdum düzlere Tiken oldum gözlere Aha ben gidiyorum Harput galsın sizlere
no:17241

ŞiBa Baki
ekledi

Siyah zülüflü canım Neşter vur aksın kanım Nar göbek fincan olsun Doldur içeyim canım.
no:17242

çiğdem
ekledi

Pampır gelir Aydın’dan Garlı dağın ardından Yörük çoban ne bilir Bu sevdanın dadından
no:17248

musa ve ayse
ekledi

Tele astım marama Kara gözlüm ağlama ben buralı deyilim bana gönül balama
no:17252

musa ve ayse
ekledi

Bi teneke unum var Allah a umudum var sevdiğime kavuşursam tekkelere mumum var
no:17253

konuk
ekledi

ben dua ederim sende et derim eğer edersen dua girersin kolayca sevaba
no:17259

BURAK BÜYÜKÖZTÜRK
ekledi

Mani maniye kelam, Anama benden selam, Hiç incinip üzülmesin, Kavuşuruz bir zaman.
no:17270

ŞiBa Baki
ekledi

Mendilleri kokulu Yan cebinde sokulu Ne zaman kapanacak Dağıstan'ın Okulu
no:17274

mustafa
ekledi

zeytine bak zeytine zeytinin irisine annem beni vermiyor zengin birisine
no:17277

aşk doktoru
ekledi

çöldeyim yanıyorum kutuptayım üşüyorum cezası benim çekiyorum ne olur dön diyorum
no:17278

ŞiBa Baki
ekledi

Oğlanın adı Yılmaz Olmaz aslanım olmaz İçin gel gel demezse O evde geçim olmaz
no:17299

murvet
ekledi

cilek gibi tatliyim, ama da cok nazliyim, beni goren bayilsin, limonan ayinsin.
no:17318

Kırıkkale manisi
ekledi

Tohumlar ekilmiyor, Yapraklar dökülmüyor Nazın bu kadarı da Doğrusu çekilmiyor
no:17319

çiğdem
ekledi

Portakal dilim dilim Darılmış benim gülüm Ben gülüme ne dedim Kurusun ağzım dilim
no:17320

ŞiBa Baki
ekledi

Bağa girdim hurmaya Avcı geldi vurmaya Ele bağışlanır mı Bahçede ekşi elma
no:17322

gülay
ekledi

Üzümler şüphede İlaçlar büfede Gençlerin ne galesi var Geziyo cafede
no:17327

gulay
ekledi

Asmalar tetikte Arılar petekde Bu yıl böyle giderse Çiftçinin işi batakta
no:17328

gülay
ekledi

Dış devlete veridi okusu İnce dokunmuş dokusu Bağlara varamadık dağlara vurdu kokusu
no:17329

gülay
ekledi

Üzümler gorukta İlaçılar dorukta Çiftçi işi bitirmiş Bekliyor son solukta
no:17330

güllü
ekledi

Başımızı sararız Salkımları tararız Zor durumda kaldık mı Eski dostları ararız
no:17331

damla
ekledi

ayağımda yemeni ezer gider çimeni doğru söle ah gülüm alacamisun beni
no:17336

çiğdem
ekledi

Evimiz var dırbızan Gelen aylar ırmızan Kak gidelim sevgilim Anan buban duymadan
no:17339

mergube gümüş
ekledi

altın gibi azizim şeker gibi lezizim saltanat ağcında yetişmiş tek filizim
no:17343

Elazığ manisi
ekledi

Çitimi çit eylerim, Ucunu bit eylerim. Senin gibi oğlanı, Ardıma it eylerim.
no:17345

elanur ayyıldız
ekledi

kırşehirlim hoş geldin azıcık sarhoş geldin tarhanan da mı yoktu neden böyle boş geldin
no:17346

elanur ayyıldız
ekledi

gemi gelir yanaşır içi dolu çamaşır yarim giymiş kuşanmış bakan gözler kamaşır
no:17348

elanur ayyıldız
ekledi

deryadan gemi geldi gönlümün gamı geldi ağla gözlerim ağla ayrılık demi geldi
no:17350

elanur ayyıldız
ekledi

mendil aldım yirmi beşe yudum serdim güneşe elin yari gül ise benim yarim menevşe
no:17351

kema lsuntay
ekledi

Hıyar soydum mezeme Sap koydum yelpazeme Vasiyetim olsun sana Gelesin cenazeme
no:17356

gülnara
ekledi

mandalina portakal gitme yârim burda kal bizi ayıran hem kör olsun hem topal
no:17358

aysun mihaylova
ekledi

Gelinler mor cicektir her sozleri gercektir kaynanalar yilandir her sozleri yalandir
no:17361

nine
ekledi

karanfilim üç budak öpüverdim şappadak bir daha öpecektim anası geldi,hoppadak.
no:17369

BALIKESİRLİ
ekledi

KAŞLARINI EĞDİRİRSİN KİRPİĞİNE DEĞDİRİRSİN GÜZELLİĞİN YOKTUR AMMA SEN KENDİNİ SEVDİRİRSİN
no:17370

kema lsuntay
ekledi

Su gelir akar gider Yar bana bakar gider Neyleyim öyle yari Yüreğimi yakar gider
no:17372

Emir(plotoniğ)
ekledi

Gülleri var elinde, Türkü söyler dilinde, Sevdiğim görüşelim, Bugün bayram yerinde.
no:17374

emir(plotonig)
ekledi

Hep tatlı konuşmalı, Bilene danışmalı, Bayram günü insanlar, Konuşup tanışmalı.
no:17375

EFECANNN
ekledi

açlık başımda duman ilk oruç ilk heyecan kovaladıkça kaçan iftar saatimisin
no:17377

ANZERLİ
ekledi

Kitap Açtıracağım Anzerli Hocaya Bu Zamanın Kızları Zor Giderler Kocaya
no:17379

sinem
ekledi

biz iki çılgın aşık elimizde çatal kaşık biz aşkı yedik bitirdik size kaldı bulaşık
no:17380

Doğukan Salğar
ekledi

Kalbimsin,şiirimsin Gönlümün sahinisin En güzel günümsün Sen benim sevdiğimsin
no:17385

Yahya Koza
ekledi

Tosun aldım kurbana Yârim etmez kur bana Dur gireyim gönlüne Orda tuzak kur bana
no:17386

Yahya Koza
ekledi

Yâr gülenaz gülenaz Bülbür eder güle naz Yalan dünya zalimsin Ağlayan çok gülen az
no:17391

tekirdağ .pınar
ekledi

Kara tavuk yem yemez etrafında dönemez beni sevdiğim den ayıran ölürken can veremez
no:17396

MURAT İŞLEYEN
ekledi

Gökten giden tayyare Sen söyle o yare O yar benden medet beklemesin Başına bulsun bi çare
no:17403

yabancı 60
ekledi

elinde kara kazma beni görünce azma benden sana fayda yok nafile mani yazma
no:17404

gamze
ekledi

Ahırda kara dana Sinek düştü ayrana Gelini karı eden Kaynanadır kaynana
no:17407

Hacı duran
ekledi

Dereden Atla Gel Yüreyimi Yakta Gel Ceylan Gİbi Atla Gel Ceyizini Topla GEL
no:17408

Elif
ekledi

Bir tas Atlm Denize Saat Geldi sekize Kim Klzlnl Verir Senin gibi Kerize
no:17409

elem akyol
ekledi

İzmirin yollarına gül döktüm boylarına altın saat olayım yârimin kollarına
no:17411

Aykut mengenli,
ekledi

Ata binerim Ata Silah ata ata Agız senin babanı Yapacagım kaynata
no:17415

aykut mengenli
ekledi

Karşımda dıurma Sacını burma Er geç sen bemimsin Of çekip durma
no:17416

Ekrem
ekledi

Başıma giydim bir fes oldum aniden prens işte karşındayım sünnetci amca istediğin kadar kes
no:17418

Balıkesirli Ayşen
ekledi

Sabrın sonu selamet Bu işte var keramet Hemen pes etmezsen Kuracaksınız muhabbet
no:17432

Kepsutlu
ekledi

Kar yağar kürek ister Meyveler direk ister Gitti yarim gelmedi Dayanmaya yürek ister
no:17434

ZEYNEP YAŞAR
ekledi

KARANFİL KURUTULURMU DİBİNE OTURULURMU SENİN GİBİ ARKADAŞ HAYATA UNUTULURMU
no:17438

Yahya Koza
ekledi

Yâr bakıyor asmaya Kız suratın asma ya Sevdiğimi söylersem Götürürler asmaya
no:17439

tarık özkul
ekledi

patlıcanı haşladım doldurmaya başladım yar geliyor diyince oynamaya başladım.
no:17453

tarık özkul
ekledi

Su Tokat'ın köprüsü bastıkca sallanıyor şu Reşadiye kızları öptükce nazlanıyor
no:17456

Kepsut manisi
ekledi

Kar yağar boran boran Sevdiğim nerde duram Eğer annen koymazsa Yollara çadır kuram
no:17465

melek
ekledi

öküzüm yüzüm gülmez dertliyim kimse bilmez göz göz olan yaramı örteyim kimse bilmez
no:17467

küçük ağa
ekledi

a kara kız kara kız zülfünü tara kız gönül uçtu yuvadan penceremin de kara kız
no:17468

galatasayay
ekledi

şimşek olur çakarım gönüllere akarım incitmeyin yarimi hepinizi yakarım
no:17469

Kepsut manisi
ekledi

entarisi al olsun solarsa varsın solsun ver anne sevdiğime ne olursa olsun
no:17471

nirsen
ekledi

iğdenin iğdesi yok dışının gölgesi yok 2 tane gelin aldım 1'inin faydası yok
no:17472

edanur sarı
ekledi

oy kara kız kara kız saçlarını tara kız gönlüm yuvadan uçtu perçeminde ara kız.
no:17473

Niğdeli kız
ekledi

Duy şu çarpan kalbin sesini Sanki söyler senin ismini O hep böyle çarpacak Sürecek aşkı ebedi
no:17478

Maviş
ekledi

Her gün tutar günlük Sana aşkı pek büyük Sen varsın her sayfada Anlatır sana sözcük sözcük
no:17479

Yahya Koza
ekledi

Hele dön de bak ana Aylak aylak bakana İşim rahat kadrolu Teşekkürler bakana
no:17480

merve
ekledi

pencereden bir baktım her yer kar kaplanmış vali amca tatil yazmış matematik sınavı kaynamış
no:17485

Kırıkkale manisi
ekledi

Elma attım kızlara Yuvarlandı düzlere Sende pişman olursun Söylediğin sözlere
no:17486

seri
ekledi

bir kara güvercin olsam evinin camına konsam yarim bana mektup yazarken ben elindeki kalemi olsam
no:17489

Yahya Koza
ekledi

Para verin top alım Oynayamam topalım Ninem beni çok sever Sarılır der topalım
no:17491

Yahya Koza
ekledi

O dediğin bey aza Kara sürmem beyaza Kimler aklını çelmiş Korkarım ki bey aza
no:17494

zehra
ekledi

Beyaz Yüzük taşini kim bağladi başini sevenler kavuşmaz mi hadi sil o göz yaşini
no:17495

sinem
ekledi

O bana bakıyor Şu buna bakıyor Güldürme beni Bey amca kızıyor
no:17498

VuRaL
ekledi

gelişe bak gelişe bayılırım yemişe gelin banada vermessen gece altına işe
no:17500

Yahya Koza
ekledi

Dekar dönüm ve kile Tipim benzer vekile Ankara ya götürün Selamım başvekile
no:17501

Kepsut manisi
ekledi

Entarisi maviden Çok durma gel kahveden Yarım saat duramıyorum Yarim seni görmeden
no:17502

sevgilim
ekledi

mavi gidim olmadı pembe giydim dolmadı 15 yaşımda sevda çektim o yar benim olmadı
no:17510

selin boluk
ekledi

oy dereler dereler neler bilirim neler senin benim değildir o kara gözler
no:17512

selin boluk
ekledi

oy kaynana kaynana ne cadısın kaynana uzun dilli kaynana o dilin batsın kaynana
no:17513

fadime nur karabulut
ekledi

adim ayrilik soyadim yanlizlik bu dunyada tek dostum ask denilen yanlizlik
no:17516

kibris manisi
ekledi

Bastim ciktim firina Endim tren yoluna Baktim sevdigim gelir Cifte gurban yoluna
no:17517

Ozguragarr
ekledi

Arkadaş bulmak zordur Taksiyi hemen durdur Sulak yerde olmazsan Sonra olursun bordur
no:17519

Yahya Koza
ekledi

Bak o gelen gözdedir Sürme ela gözdedir Sanmam değeri düşsün O kız hala gözdedir
no:17528

manciler kralı
ekledi

Mani yazarım ben mani varmı yan bakan yani zafer e hayırlı olsun nerde burda maniciler hani
no:17530

irem
ekledi

güzel sözleri var gülen gözleri var bizi cok cok seviyor bizim onu sevdigimizden haberi var
no:17534

Yahya Koza
ekledi

Bakıp bakıp şaşana Hiç gülünmez şaşana Hani derdin çok güzel Gördüm o kız şaş ana
no:17535

Yahya Koza
ekledi

Pazartesi salına Binme elin salına İpek fistanlar aldım Yarim giyip salına
no:17539

hüseyin
ekledi

otobüs geliyor yayladan tekerleri aynadan şu genç kızlar değil mi erkekleri ağlatan
no:17540

çiğdem
ekledi

Karanfilin moruna Ölüyorum uğruna Teyze kızına söyle Doğru gitsin yoluna
no:17541

ŞiBa Baki
ekledi

Bahçe bahçe gezerim İnci boncuk düzerim Bakın işte yüzüme Bu köyde en güzelim
no:17542

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Tavanda bir cin aslı Sevdiğim kız cin aslı Koza maniler yazmış Hangi kıta cinaslı
no:17543

Yahya Koza
ekledi

Hey yavrular yavrular Yuvada kuş yavrular Ellerin derdi biter Benim derdim yavrular
no:17544

rabia
ekledi

Eteyimin pilesi yana bakbakıyor yana aret senin sevdiyin bana bakıor bana
no:17547

Yahya Koza
ekledi

Yârim çeşme başında Gonca gül var başında Terk edecem diyormuş Söyleseydi başında
no:17559

betul
ekledi

elbisem var dolapta bilmem hangi tarafta ağla anacığım ağla ayrılık var bu hafta
no:17560

betül
ekledi

mavi yazma bağlama kız karşımda oynama seni alır kaçarım ama askerlik var başımda
no:17561

istinya beste
ekledi

İşte geldim büklüm büklüm Sırtımdaki davul yüküm İşte geldim hanenize Selam verdim cümlenize
no:17565

Zafer ve Ece
ekledi

Ayran içtim güzeldi, sürahisi özeldi, iki bardak daha içtim, uykum beliriverdi
no:17567

Çiftçi
ekledi

Çiftci sürer tarlayı sonra eker buğdayı boy verir azar azar başaklar gittikçe uzar
no:17568

mahmut
ekledi

kırlara atmış döşek uzanmış gevşek gevşek ben bir şey olmam derken büyüyüp olmuş eşşek
no:17569

Yahya Koza
ekledi

Yârim olmuş nedime Gözü kayar nedim e Zannetme ki görmedim Kaş çatarak ne dime
no:17571

Bolulu genç
ekledi

İşte geldim büklüm büklüm Sırtımdaki davul yüküm İşte geldim hanenize Selam verdim cümlenize
no:17572

Bolulu genç
ekledi

Çeşme önünde yarim Boduçmu dolduruyon Söz verdin de gelmedin Çocuk mu kandırıyon
no:17573

Bolu manisi
ekledi

İncirim var ezilecek Tülbentlerde süzülecek Çok bekletme benim ağam Mahallem var gezilecek
no:17574

melisa
ekledi

Uzun uzun dervişler Hak yolundan gelmişler Bizim evin üstüne Çok oyunlar etmişler
no:17575

kema lsuntay
ekledi

Karanfilin moruna Ölüyorum yoluna Allah canımı almasın Girmeyince koynuna
no:17583

Zera Hiseni
ekledi

Iki gelin yan yana Istemezler kaynana Kaynananin nesi var Papuc gibi dili var
no:17590

Kepsut manisi
ekledi

Çemberimin dalları Oğlan gelmiş yalvarı Sen ne diyon a oğlan Sevmediğine kim varı
no:17591

eren
ekledi

gökyüzünde kara bulutlar al topuklu beyaz kızlar seninle benim aramda var bir dağlar, bir uçurumlar
no:17605

Zenci
ekledi

Kuş konmuş pencereye taş düşmüş tencereye ben senden vazgeçmem gel girelim gerdeğe
no:17609

emre kuru
ekledi

Mercimeyim kile kile ölçerim sile sile kadriyeyle Mustafa geçinsin güle güle
no:17611

yunus dilmaç
ekledi

altın tasta üzüm var benim gönlüm sede var kusura bakma başkasına sözüm var
no:17617

Hacer SOYLU
ekledi

Oy kaynana, kaynana Oğlun bana aşıktır. Git mutfağa, mutfağa Mutfak hep bulaşıktır.
no:17618

M Asım M
ekledi

Mallıca'ya girerken İki tane direk var Gel yarim konuşalım Sende nasıl yürek var
no:17619

M Asım M
ekledi

Koca tepe çamları Serin serin esiyor Seni bana vermezler Öyle aklım kesiyor
no:17620

M Asım M
ekledi

Ata binerim ata Tabanca ata ata Yok yarimin babası Kime derim kaynata
no:17621

mehmed ramadanov
ekledi

mavi yelek ekli olur güzel sevmek dertli olur güzel sevme çirkin sev belki merhametli olur
no:17622

Yaren Sıla Canıtz Akgünlü
ekledi

Ben sana gel mi dedim ? Duvarı del mi dedim ? Demir kapı dururken Bacadan in mi dedim ?
no:17624

ibrahim tutar
ekledi

Tarladan gel tarladan Altın sizi parlatan Dudak boyası değilmiş Erkekleri aldatan
no:17625

ibrahim tutar
ekledi

Asker yolu beklerim Gunume gün eklerim Ah yarim sende gel Bugün gene beklerim
no:17626

ahmet yusuf soylu
ekledi

karşıma fener geldi, aklıma neler geldi, börek bekliyordum ama, sofraya döner geldi.
no:17644

AMAT YUSUF
ekledi

KARTAL SİNEK AVLAMAZ KÖPEK KUŞA HAVLAMAZ AKLI OLAN GELİN KAYNANAYA HIRLAMAZ
no:17647

eliff
ekledi

haksızlığa gelemem gönlümü dinlemem babamın kızıyım ben kurşun yerim ama asla laf yemem
no:17652

sevgi ışık
ekledi

YARALARIMI SARMADIN MI DÖNÜP DÖNÜP BAKMADIN MI NE İSTEDİN DE VERMEDİM KENDİN ELİNE ALMADIN MI
no:17658

garip mafyozos
ekledi

AYNA ATTİM KOSEYE SAĞUK VURDU DÖŞEYE GEL YARİM YATALIM LİVANTALİ DÖŞEYE
no:17665

Yahya Koza
ekledi

Bendim yola gül seren Ayşe,fatma,gül,seren Boşa heves etmeyin Beklediğim gülseren
no:17666

çiğdem
ekledi

tren gider ötmez mi kömürünü dökmez mi sen orada ben burada bu ayrılık yetmez mi
no:17667

TUĞÇE KURT
ekledi

♥Derede tavşan izi Ayırdı düşman bizi Ayıran düşman olsun Kavuştur Mevlam bizi♥
no:17668

Tyurkan
ekledi

ALTIN SAAT SENDEDIR ZINCIRLERI BENDEDIR DUNYA KADAR YAR OLSA YINE GONLUM SENDEDIR
no:17671

ahmet yusuf soylu
ekledi

tepsiler dizidizi davete bekle bizi adresi iyi yazki kolayca bulum sizi
no:17676

efe ozbas
ekledi

giresun giresun içinde giresun alev içinde yanma giresun yanma bir sevdiğim var içinde
no:17677

güneş poyraz
ekledi

Minder attım çimene çimenin tam üzerine yedi kız kurban olsun yarimin perçemine
no:17682

BARIŞ CELAL TANGUR
ekledi

Olundu âleme müjde Getirir âlemi vecde Ağaçlar ediyor secde Geldi mübarek Ramazan!
no:17695

emre huseyın
ekledi

fındık serdim harmana dönüp bakmadı bana kızları getirecem gücün yetmiyomu daha
no:17703

ismail aaşık
ekledi

Başıma giydim bir fes oldum bir prens işte karşındayım sünnetçi amca istediyin kadar kes
no:17705

dilanur
ekledi

ağaçlarda kestane yaprakları tane tane öyle bir annem varmış dünya ahirette bir tane
no:17713

Deli çoban
ekledi

Keklik gibi şekersin Kız sen nereye gidersin Fazla naz etme Sende beni istersin
no:17714

Hakkı
ekledi

Bahçenizde elma var söyle bana güzel yar senin bende gönlün varsa çekinmeden söyle yar
no:17715

Elazığ
ekledi

Pişmiş aşa su katulur mu? Sönmüş ocakta ataş bulunur mu? Yarim varmış zalıma buna yürek dayanur mu?
no:17718

hanife
ekledi

Akşamlar olmasaydı Dolmalar dolmasaydı Beni böyle görünce gözlerın kör olmasaydı
no:17725

aşık
ekledi

ağaçlar şekil şekil her ağaçta bir şekil seni sevdiğimi adından daha iyi bil
no:17738

Kübra saraç
ekledi

Tabakası kavurma kız saçını savurma 15 yaşına gelince koca diye bağırma.
no:17740

stellaaysimaa
ekledi

kaynana kaynana sen daha gelmedin mi şu yalancı dünyada sen daha ölmedin mi
no:17741

Enes Şahin Kamçı Diyarbakır
ekledi

Sevilmeyeni görünce Sevinirmiş sevilenler Unutukları bir şey verdır Birgün onlarda sevilmeyecekler
no:17742

RAMİŞ
ekledi

Deniz üstü haneyim Yel vurur pervaneyim Söyleyin o yare Derdinden divaneyim
no:17765

TAVŞANCIK
ekledi

karşıda karpuz keserler. gitsem ne derler?. ne derlerse desinler. bana yarimi versinler.
no:17766

cici kizlar
ekledi

şalı attım direkten ah etim yürekten bizi de ayıranlar kan kussun yürekten
no:17767

Tevfik sarıhan
ekledi

Ağaçlarda kestane Topladım tane tane Şu bizim hocalardan Tayyar hoca bir tane
no:17772

rümeysa sargur
ekledi

elimde terlikler çiçek açmış erikler ben sana kaçacağım hazır mı gelinlikler <3
no:17774

rümeysa meryem
ekledi

ağlayın ağlayın yüreğimi dağlayın kadirimi bulursanız bir yere bağlayın
no:17775

Elif Nur Ulu
ekledi

Üzüm koydum zembile babam verdi zengine zengin gözün kör olsun düşemedim dengime
no:17779

gül
ekledi

Gözlerini yaş bürümüş Bir mendil alıp silmezmisin Ağlama kömür gözlüm Benimle gelmezmisin
no:17784

OzcanSertac
ekledi

Başkandır vardır adamı Sevgidir hep kelamı Şu fakire vermedi Bir ekmek bir soğanı
no:17790

NİLGÜN GENÇ
ekledi

DUT DİBİNDE YATARIM MALAKLARI SATARIM AYŞE'M BENİM OLURSA BEŞLİ MARTİN ATARIM.
no:17803

NURDENİZ GENÇ SİNOP MANİSİ
ekledi

TABAKLUNUN DERESİ BOYABAT YOLU NERESİ OTURMUŞTA AĞLIYOR MUNİSE'NİN ANASİ
no:17806

5858
ekledi

Yine dağlar bulandı. Güle bülbül Dadandı Yar mezarına geldi Yine bu can uyandı
no:17808

mustafa bozdere
ekledi

cerit dağında bir mezar içinde mustafa yazar elinde kağıt kaldem süheylaya mektup yazar
no:17811

hhjjggh
ekledi

avluda dibek taşı verdiğin bulgur aşı teneşirde yıkansın kaynanamın kel başı
no:17812

SİBEL Ç.
ekledi

OY KADALAR KADALAR KEDİ KÖPEĞE DALAR YARİM EVE GİDİNCE YÜREĞİMİ YARALAR
no:17814

baane
ekledi

nereden geldi aklıma kadayıfla baklava aç gözlü olma diye annem vurdu oklava
no:17826

ece
ekledi

kırmızı şapka başımda kız dolaşma karşımda seni alır kaçarım askerlik var başımda
no:17830

Hossein tabriz
ekledi

Tabriz üstü marağa Zülfüm gelmez darağa Yar bizi devet edib Bir stikan arağa
no:17840

Hossein tabriz
ekledi

Tabriz altı miyana Gül sübüle dayana Oku bülülüm oku Belke yarim oyana
no:17841

isimsiz
ekledi

ah fındığım fındığım dallarına konduğum seni bana vermedi sakalını yolduğum
no:17845

RÜVEYDA
ekledi

Kadir gecesi kârdır Bin ay sevabı vardır Merhamet saçan yardır Hoş geldin ya Ramazan
no:17846

RÜVEYDA
ekledi

Rabbimizin fermanı Dertlilerin dermanı Cehennemin kalkanı Hoş geldin ya Ramazan
no:17847

ahmet
ekledi

tren gelir düt dürü düdüğünü öttürür şu yakup oğlan kızları dediğini ettirir
no:17848

RÜVEYDA
ekledi

Bayram geldi neşemize Düğün dernek köşemize Aman dostlar barışalım Şeytan gitsin peşimizde.
no:17854

anonim
ekledi

ben seni değil sevmeyi sevdim ben seni değil sevmeni sevdim
no:17857

ömercan
ekledi

ben yarimi çok sevdim başkasını sevmedim önümüze engel koydular yarimle delip geçtim
no:17858

DUYGU
ekledi

Senin kızın benim ya, Sakın surat asma bana, Suyuna zehir katarım, Bulaşma bana kaynana.
no:17859

Eren
ekledi

sevgimi bilmemiş beni benden eylemiş o kızı sevdigimi tüm dünya işitmiş
no:17861

Dogu
ekledi

Daldan elma sarkmasın Ahmetçiğim nasılsın O tontiş yanaklarından Hülya AVŞAR ısırsın
no:17862

siirtli nezahat
ekledi

evimiz iki katlı mendilim dolu tatlı öyle bir yar sevmişim ana baba dan tatlı
no:17872

RÜVEYDA
ekledi

On bir ayın sultanı Hoş geldin ya ramazan Nur kapladı cihanı Hoş geldin ya Ramazan
no:17893

RÜVEYDA
ekledi

Aylar içinde sultan Seviniyor Müslüman Sende inmiştir Kur’an Hoş geldin ya Ramazan.
no:17894

RÜVEYDA
ekledi

Eve bereket geldi Mü’minin yüzü güldü Kalplerden pası sildi Hoş geldin ya Ramazan
no:17895

RÜVEYDA
ekledi

Allah'ın ihsan ayı Mü’mine burhan ayı Günaha gufran ayı Hoş geldin ya Ramazan
no:17896

RÜVEYDA
ekledi

İlahi bir rahmetsin Gayet büyük nimetsin Hem müjde-i cennetsin Hoş geldin ya Ramazan
no:17897

RÜVEYDA
ekledi

Bir nimetsin ki öyle Durma hiç tövbe eyle Bize şefaat eyle Hoş geldin ya Ramazan.
no:17898

RÜVEYDA
ekledi

İnan seni özledik Yollarını gözledik Elhamdülillah dedik Hoş geldin ya Ramazan.
no:17899

RÜVEYDA
ekledi

Teravihin bir başka İnsan geliyor aşka Bereket, ekmek aşta Hoş geldin ya Ramazan
no:17900

RÜVEYDA
ekledi

Mü’min olan övünür Geldin diye sevinir Gafil sonra dövünür Hoş geldin ya Ramazan
no:17901

RÜVEYDA
ekledi

Kur’an okur bütün diller Aşkıyla coştu gönüller Seherlerde açar güller Geldi mübarek Ramazan
no:17902

RÜVEYDA
ekledi

Küsler gelir barışır Sevgi olur sitemler Mümin nura karışır Kalkar bütün elemler.
no:17903

RÜVEYDA
ekledi

Kur’an okur bütün diller Aşkıyla coştu gönüller Seherlerde açan güller Geldi mübarek Ramazan
no:17904

RÜVEYDA
ekledi

Kalenin ardı pınar Elimi soksam donar Orucu tutamazsın Yüreğim ona yanar.
no:17905

RÜVEYDA
ekledi

Okudum yazar oldum Avare gezer oldum Her gün börek istiyor Nefsime kızar oldum.
no:17906

RÜVEYDA
ekledi

Rabbimin melekleri Geziyor felekleri Bu ay ikram edenin Zay olmaz emekleri
no:17907

RÜVEYDA
ekledi

Asalet kanda olur Her şey imanda olur Kefenin kıymeti yok Fazilet tende olur
no:17908

RÜVEYDA
ekledi

Bir elma beş olsaydı Armutla eş olsaydı İftarda hurma yemek Bize nasip olsaydı.
no:17909

RÜVEYDA
ekledi

Tavşana kurdum pusu Gelir yahni kokusu İftarda az yemeli Sahurda çok doğrusu
no:17910

RÜVEYDA
ekledi

İftar vakti oldu mu? Ayran tasa doldu mu? Yanındaki fakire Yemek veren oldu mu?
no:17911

RÜVEYDA
ekledi

Mübarek ezan sesi Ruhuma sızan sesi En hoşu kokuların Oruçlunun nefesi
no:17912

RÜVEYDA
ekledi

Melekler yere iner Arza bir huzur siner Kadir gecesi Allah Mü'mine rahmet diler
no:17913

RÜVEYDA
ekledi

İyi bak sağ ile sola Kalbimiz sevinçle dola Ey mü’minler, Müslümanlar Bayramınız Kutlu Ola.
no:17914

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Kurucuova’nın çamları Yere değer dalları Bizim için yapılmış Ödemiş’in yolları
no:17915

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Ocak yaktım parladı Bozdağ'ı kar bağladı Yar karşıma çıkınca Ay gibi parladı
no:17916

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Ufacık penceresi Su dolu tenceresi Kız istemeye geliyor Ödemiş'in efesi
no:17917

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Ödemiş yollarında Pamuklar dallarında Allah canımı alsın O kızın kollarında
no:17918

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

İnce Mehmet yürüdü Ödemiş'i duman bürüdü Yar hep senin için Uzun ömrüm çürüdü
no:17919

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Kurucaova tepeleri Oturur efeleri Oğlan sana varacem Hazırla küpeleri
no:17920

Ödemiş Manileri - Buse
ekledi

Ödemiş'i bastılar Çalıya martin astılar Yörük Efe'nin kurşunundan Yunanlılar kaçtılar
no:17921

Kırıkkale manileri
ekledi

Atladım indim bağa, Alnım değdi toprağa. Yarden evvel ölürsem, Girmem kara toprağa.
no:17922

Kırıkkale manileri
ekledi

Dama çıktım dam değil Penceresi cam değil Yâr içinde ölürsem, Bu da bana gam değil.
no:17923

Kırıkkale manileri
ekledi

Asmada üzüme bak Betime benzime bak Ne kadar hain yarsın Gülerek yüzüme bak.
no:17924

Kırıkkale manileri
ekledi

Bahçede iğde midir Dalları yerde midir Her güzeli seversin Sendeki mide midir.
no:17925

Kırıkkale manileri
ekledi

Harman yerin süpürdüm Bağdaş kurdum oturdum Yazıklar oldu bana, Nazlı yâri yitirdim
no:17926

Kırıkkale manileri
ekledi

Patlıcan oymadın mı? Tadına doymadın mı? Ana beni kınama Sen cahil olmadın mı?
no:17927

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Para bulup şaçma la Yemi götür saç mala Yâr yanına gelirse Çirkinsin de saçmala
no:17932

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Bizim semttir kız lara Çok güzelsin kız lara Piyangodan çıkınca Para saçtım kızlara
no:17933

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Zarı attım du bara Bana yaptı dubara Kızlar alışık demek Aldı götürdü bara
no:17934

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Et mi koydun kazana Yok o pişen kaz, ana Yârim tatlı dil döksün Gör yüreğim kazana
no:17935

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Durup da sor sağlara Sürekli bak sağlara Makam mevki istersen Git itibar sağlara
no:17936

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Arıları kov ana Yapmasınlar kov ana Yârim bize gelecek Bal yapsınlar kovana
no:17937

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Su doldurur destine Desin bana kastı ne Yârim kınalar yakmış Öpülesi destine
no:17938

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Haber verdim bağbana Bahçe değil bağ bana Yâr dolamış sürütür Zülfün teli bağ bana.
no:17939

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Hekime yara deyin Neşterle yar a deyin Bu dertten kurtulamam Gidin de yâra deyin
no:17940

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Yârim köyü elmalı Bahçeleri elmalı Bende mal mülk ne gezer Gördüklerin el malı
no:17941

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Boya değil kandıra Sargı sardım kan dura O yâr işve naz eder İster beni kandıra
no:17942

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Tipiyi kara bağlar Donmuştur Karabağlar Gönlüme hüzün çöktü Yâr ağlar kara bağlar
no:17943

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Yâr ha bana ha sana Danıştım ben Hasan'a Kadınların içinde En fedakar, has ana
no:17944

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Kız Feride Feride Niye güldün Ferid'e Aklım başımdan gitti Gözlerimin feri de
no:17945

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Bilmem ki kaç düzine Oynuyor bak dizine Ben ölmeye razıyım Yataydım yâr dizine
no:17946

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Niye konmaz kuş hana Tuzak kurdum kuş gana Avcı senin yüzünden Boş kalmıştır kuşgana
no:17947

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Saplanmış kar a kalem Yazmıyor karakalem Selvi boylum geliyor Gözlerde karakalem
no:17948

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Tosun aldım kurbana Yârim etmez kur bana Dur gireyim gönlüne Orda tuzak kur bana
no:17949

Yahya Koza - Cinaslı maniler
ekledi

Güz ayında Kasımda Sızı artar Kasımda Araştırdım öğrendim Deva hekim Kasımda
no:17950

gorkem.o
ekledi

Yemek yedim azından Karnım şişti gazımdan Havalarda sertleşti Götüm dondu soğuktan
no:17951

Düzce Manileri
ekledi

Gökte uçan tayyare Selam söylen o yara Benden ona fayda yok Kendine bulsun çare
no:17953

Düzce Manileri
ekledi

Gençlik bir kuştur Uçar tutamazsın İhtiyarlık bir kürktür Giyer çıkaramazsın
no:17955

Düzce Manileri
ekledi

Karşıdan gelen atlı Üstünde kilim katlı Annem babam sağ olsun Hepsinden yar tatlı
no:17956

Düzce Manileri
ekledi

Köyde ezan var Has bahçede gezen var Yığılca'nın içinde Yüreğimi ezen var
no:17957

Düzce Manileri
ekledi

Mısırı kurutmadım Yar seni unutmadım Hatırını saydım da Üstüne yar tutmadım
no:17958

Düzce Manileri
ekledi

Maniciyim manici Ak gerdan altın inci Eğer annem verirse Varıcıyım varıcı
no:17959

Düzce Manileri
ekledi

Mani maniye geldim Kaymak yemeğe geldim Maksadım kaymak değil Yâri görmeye geldim
no:17960

hacer
ekledi

Saatin birindeyim Denizin dibindeyim Beni soran olursa Yarimin kalbindeyim
no:17961

Ramazan Manileri
ekledi

Paşa Camisi direk ister Söylemeye yürek ister Benim gözüm toktur ama Arkadaşım börek ister.
no:17965

Ramazan Manileri
ekledi

Geze geldim geze geldim İnci mercan dize geldim Komşular sahur vakti Arzulayıp size geldim.
no:17966

Ramazan Manileri
ekledi

Şekerim var ezilecek Tülbentten süzülecek Bahşişimi verin beyim Çok yerim var, gezilecek.
no:17967

Ramazan Manileri
ekledi

Güller geldi, güller geldi Bahçeye bülbüller geldi İki gözüm komşularım, Her seneki kullar geldi.
no:17968

Ramazan Manileri
ekledi

Merdane beyim merdane İnciler takın gerdana İki gözüm Hamza beyim, Mahalle içinde bir tane.
no:17969

Çankırı Manileri
ekledi

Ata binen ağadır Atın yönü dağadır Ela gözlü sevgilim Bu maniler sanadır.
no:17970

Çankırı Manileri
ekledi

Al eline kalemi Yaz başına geleni Seni sevdim seveli Oldum gönül veremi
no:17971

Çankırı Manileri
ekledi

Bahçelerde kereviz Biz kereviz yemeyiz Bize Çankırılı derler Biz güzeli severiz
no:17972

Çankırı Manileri
ekledi

Bir dalda iki ceviz Aramız derya deniz Sen orada ben burada Ecelsiz öleceğiz
no:17973

Çankırı Manileri
ekledi

Bugün ayın onudur Has buğdayın unudur Evliye gönül verme Eve giden unutur
no:17974

Çankırı Manileri
ekledi

Al yastığı yüzledim Yere koydum düzledim Eller benim kâhyam mı? Çıktım çıktım gözledim
no:17975

Çankırı Manileri
ekledi

Bu dünya arsızındır Kara gün yarsızındır Nerde bir dilber varsa O da uğursuzundur
no:17976

Çankırı Manileri
ekledi

Bir değirmeni şal aldım Dağlar başında kaldım Beklemeye can dayanmaz Seni Allah'a saldım
no:17977

Çankırı Manileri
ekledi

İndim çeşme başına Sabun koydum taşına Sevda nedir bilmezdim O da geldi başıma
no:17978

Çankırı Manileri
ekledi

Güvercinin alacası Güzelin karacası Bir kız bir yiğit vurmuş Gidiyor salacısı
no:17979

Çankırı Manileri
ekledi

Geminin başındayım On iki yaşındayım Eller ne derse desin Ben yârin peşindeyim
no:17980

Çankırı Manileri
ekledi

Ak gülüm pembe gülüm Söylesene bülbülüm Ne dedim de darıldın Çürüsün benim dilim
no:17981

Çankırı Manileri
ekledi

Ak kağıt san kağıt Ağlarım saat saat Sen orada ben burada Olur mu hiç can rahat
no:17982

Çankırı Manileri
ekledi

Akşamlar oldu gene Badeler doldu gene Baş bozuk hotuz eğri Yavruma ne oldu gene
no:17983

Çankırı Manileri
ekledi

Alaca karga olayım Çatınıza konayım Yoldan geçen yolcudan Ben yârimi sorayım
no:17984

Çankırı Manileri
ekledi

Ayva yaprağı sararmış Yârim beni ararmış Kara gözlü sevgilim Gece gündüz yanarmış
no:17985

Çankırı Manileri
ekledi

Ak inciydim ezildim Ak gerdana dizildim İster al ister alma Ben alnına yazıldım
no:17986

Çankırı Manileri
ekledi

Armudun irisine Ben yandım dirisine Bunda darılmak olmaz Sen de yan birisine
no:17987

Çankırı Manileri
ekledi

Asmada üzüme bak Betime benzime tak Ne kadar dargın olsan Gülerek yüzüme bak
no:17988

Çankırı Manileri
ekledi

Ayna düştü elimden Karıştı gazellere Gözüm çapkın alışmış Bakıyor güzellere
no:17989

Kırklareli Manileri
ekledi

Ben gitmem inekliye Yoğurdu sinekliye Allah kısmet ederse Fakülte mektepliye.
no:17990

Kırklareli Manileri
ekledi

Git yârim güle güle Hak yazdı bize böyle Ne yapalım sevdiğim Alın yazımız böyle
no:17991

Kırklareli Manileri
ekledi

Karşıda kara çocuk Saçını tara çocuk Benden sana fayda yok Dengini ara çocuk.
no:17992

Kırklareli Manileri
ekledi

Kırklareli İnece Katma kumu kirece Sanma seni unuttum Rüyamdasın her gece.
no:17993

Kırklareli Manileri
ekledi

Pencerede tül perde Perdenin ucu yerde Elim ayağım titrer Yâri gördüğüm yerde.
no:17994

Ardahan Manileri
ekledi

Kara hergin içinde Kara çızma kıçında Sağ olsun da sallansın Ardahan'ın içinde.
no:17995

Ardahan Manileri
ekledi

Karpuz kestim sulandı Yedim midem bulandı Çirkinlerden birisi Hep peşime dolandı
no:17996

Ardahan Manileri
ekledi

Mendilim karelidir Yüreğim Yaralıdır Gel geç kapım önünden Koy desinler yâridir
no:17997

ŞiBa Baki
ekledi

Tarla başı pıtırak Duralım tarak tarak Çok çalıştık yetmez mi? Gelin kızlar oturak
no:18011

ŞiBa Baki
ekledi

Yel vurur kazak oynar Başımda tozak oynar Ben yârime ne yaptım O benden uzak oynar
no:18012

ŞiBa Baki
ekledi

Kayalardan kayarım Bu kız benim ayarım Ayşe benim olmazsa Kaderime yanarım
no:18013

fatme mehmetoglu
ekledi

Basamaktan insene yüzünü bana dönsene koynundaki iki meyveyin birisini bana versene.
no:18015

SILA NUR
ekledi

Masa üstünde pekmez Bu pekmez bize yetmez Oğlan senin aldığın maaş Benim süsüme yetmez...
no:18019

Napcan :)
ekledi

Saçlar düşmüş gerdana Gelin çıktı meydana Nazar etme a kaynana Oğlun sevmiş aglama
no:18025

karasonyali ern
ekledi

Çayırlar ovasında su durmaz kovasında yarim aklıma geldi namazın ortasında
no:18027

seve n yurek
ekledi

Ata bindim Yoruldum Kız bensana vuruldum Keşke vurulmasaydım Çankırı ya duyuldum...
no:18029

genç çocuk
ekledi

okul yolu çiçekli çiçekleri benekli arkadaşım emine uzun saçlı benekli
no:18032

sefiye bulgaristan
ekledi

Caminin içi cennet gibi Ben gezerim bir hoca gibi Nargizlen Eyüp aşkı Leylayla Mecnun gibi
no:18034

sefiye Bulgaristan pazarjik
ekledi

Kadifeden yastığım yok Camiye ayak bastığım yok Yeşil Kurana el basacam Sude'den başka Sevdiğim yok
no:18035

Ayşenur
ekledi

Turuncudur turuncu Mendilimin dört ucu Üzülme aşkım Askerlik vatan burcu
no:18042

Ayşe
ekledi

Bizim motor kırmızı Dolaştı kıbrısı Yare mektup yazarken Doğdu şafak yıldızı
no:18043

rümeysa izmir
ekledi

Bahçenizde gül var mı? Gül altından yol var mı? Gel gidelim sevgilim Annenden izin var mı?
no:18044

özlem doluay
ekledi

gencim güzelim dünyayı gezerim kusura bakmayın kızlar Kırıkkalenin en güzeliyim
no:18047

Abdulsamet Karabiber
ekledi

Mani mani manisi Bizim gelin hangisi Orta boylu gül fidan Dünyanın güzelisi
no:18050

esma
ekledi

dersimiz fen gönlümde sen unutma beni seviyorum seni
no:18063

esma
ekledi

merdivenlerden inemem mini etek giyemem benim babam hacıdır sana selam veremem
no:18064

funda erenayın
ekledi

Çay aşağı çaylarım çayda balık avlarım sizin gibi erkekleri çarığıma bağlarım
no:18072

funda erenayın
ekledi

Merdiven basak basak yukarı çıkmak yasak validen emir geldi kızlara koca yasak
no:18074

funda erenayın
ekledi

Armut dalda bir sıra yarim gitti mısıra koyun olsam otlasam yarimin ardı sıra
no:18075

ERKAN ŞENDOĞAN
ekledi

Masanın üstünde bardak yuvarlak mı yuvarlak bizim sınıfı erkekleri tam bir manyak
no:18078

ERKAN ŞENDOĞAN
ekledi

Akşama pilav pişirdim gene karnını şişirdim çok mani yazacaktım ama defteri yolda düşürdüm
no:18079

Aşıkçı serseri
ekledi

Le beni eyle beni Elekten ele beni Alacaksan al artık Düşürme dile beni
no:18083

emine
ekledi

Mustafa bey damdaydı beş parmağı kandaydı Emine mendil verdi almadı demek gönlü ondaydı
no:18084

Hasan elbistanlı galatasaray
ekledi

Kızılcı dere cami ışıldıyor minaresi anne sevdiğim ölmüş gidiyor cenazesi
no:18086

Levent adali
ekledi

Kırklareli'nde otlar Otlar içinde dutlar Kızlar sevdiğine gidiyor Çalsın bre davullar
no:18087

aziz toprak
ekledi

Masa üstünde vişne işle ablacım işle bizim eve yakışır çakır gözlü enişte
no:18091

zelal
ekledi

Kar yağar kepek gibi su kızlar melek gibi yüz vermeyin erkeklere kudursunlar köpek gibi
no:18093

Sıla Şensoy
ekledi

Güvendiğin dağların karları eridimi. Benim dengim değilsin buna aklın erer mi.
no:18095

Mile Mecho
ekledi

Duvarı Deleyim mi? Yanına Geleyim mi? Sen Orda Ben Burda Aşkından Öleyim mi?
no:18103

Mile Mecho
ekledi

Kravatımın Demiri Kimse Bilmez Derdimi Bilirlerse Derdimi Öldürürüm Kendimi
no:18104

Emine
ekledi

Karanfili Budama Sefa Geldin Odama Candan Seversen Beni Görücü Yolla Babama
no:18106

Mihriban çiftçi
ekledi

Kara kara gözlerin yere değsin dizlerin, akşam bize gel de yumruk görsün gözlerin...
no:18111

Ayşe Atli
ekledi

Avluda tosunlar Bir arada dursunlar .........çirkin diyenler gelip birde bana sorsunlar
no:18117

Hacı Mustafa
ekledi

Oy pambuğum pambuğum dallarına gonduğum sana hasta diyorlar nasıl oldun sevdiğim
no:18118

Hacı mistik
ekledi

Masa üstünde bardak yuvarlaktır yuvarlak su afyonun kızlar hem sümüklü hem salak
no:18119

turkiye
ekledi

Merdivene binsene arkanı dönsene şu şukulatlı ağzını şu yare versene
no:18120

sevgiliden yare
ekledi

saksıda limon ağacı insafsız bana acı göz gördü gönül sevdi yok mu bunun ilacı''
no:18127

sevgiliden yare
ekledi

saksıda limon ağacı insafsız bana acı göz gördü gönül sevdi yok mu bunun ilacı
no:18128

ozlem serife
ekledi

ekin ektim ekleme ey cocuk beni bekleme annem bobam salmari kopek gibi bekleme
no:18133

neriman atanasova
ekledi

Tren gider ötmez mi kömürünü dökmez mi sen orada ben burada bu ayrılık yetmez mi
no:18135

Neriman atanasova
ekledi

aynayı attım köşeye şafak vurdu döşeye gel yarim yatalım ilivantalı doseye.
no:18136

Harun tüfek
ekledi

Oruç tutarım ramazanda Sahuruyla iftarıyla Sabahıyla akşamıyla Her şey değişti ramazanla
no:18137

gızlı bırı
ekledi

Oy dereler dereler Neler bilirim neler Senin değil benimdir O kara gözler
no:18144

selocan
ekledi

ak üzümün gurusu aktı suyun durusu daha yazacaktımya çaldı asker borusu
no:18146

veysel
ekledi

Güle çıktım gülmedim gülden düştüm ölmedim Bana Karabela derler önüme geçeni ezerim
no:18147

ibrahim gok duzce
ekledi

Elimdeki ekini eke dike giderim senin gibi sairi yari yolda ekerim
no:18153

Suvorovo Cansevet
ekledi

Tren yolu boy boya Içi dolu mor boya Bileydim hani ayrilik var Öpecektim doya doya.
no:18155

İre
ekledi

Elmanın çürüğüne El attım büyüğüne İnsan gönül mü verir Yaylanın yörüğüne
no:18161

Şerif Cura
ekledi

Bahçelerde börülce Gezer gelin görümce sanki dilim tutuldu O güzeli görünce
no:18162

Hatice
ekledi

Oy maşallah nazar değmez inşallah dokuz ayın içinde bir oğlu ola inşallah
no:18164

zümrüt
ekledi

Ey görümce görümce Noldu beni görünce Aldım kardeşini elinden Birden seni görünce
no:18166

Işıkları büşra
ekledi

Ey pirinci pirinci nerden aldın pirinci ışıkların kızları nerde olsa birinci
no:18169

Işıkları büşra
ekledi

Kalkın kızlar gidelim inci mercan serelim gücenmeyin ama kızlar hepinizden güzelim
no:18170

feyyaz naz
ekledi

boya sürmüş gözlere, nam salmış ellere, fazla boya yapınca, laf olmuş dillere.
no:18180

teru
ekledi

Masa üstünde bıçak Parmağını koparacak Anne haberin olsun Akşam ablam kaçacak
no:18186

Elazığlı
ekledi

Mehlemizde yok mudur? Bi gız bana çok mudur? Bu mahle gızlarının, Göynü gözü toh mudur?
no:18187

Yahya Koza
ekledi

Oğlun sarılıp yatar Herhalde sana batar Desem beni hiç kırmaz Seni kapıya atar
no:18188

Bekir canıtez
ekledi

Ayna koydum çayıra Şavkı düştü bayıra Beni senden seni benden Belki ölüm ayıra
no:18194

Elazığlı
ekledi

Ört ki yazman yırtıla, Söle sözün gurtula Cahalsın garış vermem, Üç gün dilin tutula.
no:18196

Sıla Şensoy
ekledi

Ben aşık atarsın, oy aklına şaştığım Gör bak neler olacak, tekerine yandığım.
no:18199

Serhat közler
ekledi

Yine mi yendi aşk Ferhat ile şirin gibi İnşallah erersin muradına Evlenip gelirsin buraya
no:18204

sultan
ekledi

Tohum ektim fideler Akşam oldu dideler Ben yarime gel dedim Oy geceler geceler
no:18207

Feride aflatunova
ekledi

Nehir olup akayim Ates olup yakayim Ac yuzunu sevdigim Doya doya bakayim
no:18215

Sefa Erhan
ekledi

Ekinler dize kadar Gel bize kadar Cay icelim beraber Annenler gelene kadar.
no:18221

Mani canavarı
ekledi

Yoncalar şu ister bahçeler çapa ister görüncem şöyle dursun kaynana sopa ister
no:18224

Nergiz eren
ekledi

maniye maraz derler güzele kiraz derler yarini kaybetmişe yana yana gez derler
no:18228

Nergiz eren
ekledi

Bahçede patlıcan kız seni kaçıracam evel baban vermese roketle saldıracam
no:18229

denizhan sezer salimler
ekledi

9-A öğrencileri Kimi akıllı kimi deli Hele ders DÜZGÜN ise Tutamaz kimse bizleri
no:18231

Pınar Bingöl
ekledi

Dağa çıktım ancak başıma taktım sancak ne kız oldum ne gelin halime yanarım ancak
no:18233

ismet moso
ekledi

Kıravatımın demiri kimse bilmez derdimi öğrenirseler derdimi öldürürüm kendimi
no:18234

ismet moso
ekledi

Ak taşı kaldır da gel Yılanı öldür de gel Madem bende gözün var Keseyi doldur da gel
no:18235

Sefer akkurt
ekledi

mani mani demeye geldim kaymak yemeye geldim Meramım kaymak değil seni görmeye geldim
no:18237

Sefer Akkurt
ekledi

Bugün hava pusarık, Başta durmuyor sarık, Eğil bir yar öpeyim, Belki yolda susarık
no:18241

Özkan öner
ekledi

Ramazan ayı oldu mu? Yoğurtlar tasa doldu mu? Gece vakti herkes Sahura kalktı mı?
no:18250

Rahime kübra
ekledi

Aşadan yukarı geldik Düştük davulu deldik Oğlan evini bırakıp da Kız evine geldik
no:18251

Balıkesirli
ekledi

Entarisi damgalı Penciresi halkalı Alıceksen al gari Benim başım gavgalı
no:18254

EKEN
ekledi

Aşk aşk değil adapazarı Herşey birbiriyle karışık Sen sen ol kimseye karışma Kendi halinde yaşa
no:18262

Yahya Koza
ekledi

Malamatsın sen hoş'a Tipin benzer beroşa Aldım seni oğluma Tarlada çifte koşa
no:18273

Said....
ekledi

Rafta hedik kaynana, Dışi gedik kaynana, Oğlun çerez getirdi Sensiz yedik kaynana
no:18292

Yahya Koza
ekledi

Hadi ordan be densiz Tipi kayık bedensiz Mutlu mesut yaşardık Yine yaşarız sensiz
no:18294

emrah özbağ
ekledi

Mani yazdım hatıra Ölüm gelsin aklıma Sayet bir gün ölürsem Manim kalsın hatıra
no:18295

Azeri kızı
ekledi

İydirimin yolları Alçak uca dağları Mendil alım süpürem Yar gelen yolları
no:18300

Azeri kızı
ekledi

Güzel ağlatma meni Yabana satma meni Men senin aşığınam Bir pula satma meni
no:18303

edanur
ekledi

Arnavut musun tatar mısın ekşili çorba yapar mısın sana davul çalıyorum amma acaba sen oruç tutar mısın
no:18307

AHMET ÇAMLIBEL
ekledi

Gözleri sanki şaşı Dolanır dağı taşı Mesele ben isem Olur sana fal taşı
no:18312

Aden bayram
ekledi

Çarşamba perşembe cuma Çok seviyom seni ama Eğer santrac bilmiyorsan Oynuyalım dama
no:18323

Hülya
ekledi

Görümce görümce ömrümü yedin ömrümce Az kaldı alıyorum abini Seveceğim ömrümce
no:18330

Azeri kızı
ekledi

Su gelir ne yapandı Suyun üzü samandı Gelişine gurban olum Gedişin ne yamandı
no:18331

AYŞE
ekledi

Karşı karşı evimiz Yeni düştü sevimiz Bu sevgi bizdeyken Çatlar ölür birimiz
no:18332

Azeri kızı
ekledi

Ay hindi hindi Duvar dibine sindi Kül başına ay oğlan Gızlar sene güldü
no:18334

Azeri kızı
ekledi

Elemi esdi felek Bağrımı kesdi felek Galğırdım yara gidem Yolumu kesti felek
no:18335

BİLGE MARIM
ekledi

Ben bir karabiberim yuvarlanıp giderim çok konuşma kaynana oğlunu alıp giderim
no:18337

Azeri kızı
ekledi

Güle can ver Bülbül güle can ver Yar senden can isdese Güle güle can ver
no:18338

Ahmet in aşkı
ekledi

Mavi kapı açıldı Inciler saçıldı Ahmet im beni görünce Keçileri kaçırdı
no:18341

BEKIR ABDIOVSKI
ekledi

Kasları ok dedikçe Kirpik çok dedikce pek mi gonlu buyudu sen gibi yok dedikce
no:18344

Roman kizi yaprak
ekledi

Elleri sudan beter gözleri beni gözler kim ne derse desin Sinan senin bakışın yeter
no:18350

Emine
ekledi

Ayva attım eşiğe Geç kaynana köşeye Ne gavur oğlun varmış Yatıramadılar döşege
no:18358

Emine GÜMÜŞ
ekledi

Ağaçlarda kestane Dökülür tane tane Bizim aldığımız gelin Afyon da bi tane
no:18360

Rana Yardımcı
ekledi

Çicekli köyden geldim Sana hediye getirdim Güzel midir bilmem ama Bir testi su getirdim
no:18364

Hayat Sahra Duman
ekledi

Gökyüzü karanlık, Gözlerin aydınlık, O güzel yüzün, Tam hayranlık.
no:18370

misafir
ekledi

çölde bir çiçek olsan sararıp solsan seni yeşertmek için her gün ağlarım
no:18372

Berkay ferik
ekledi

Aman yesil tanker benim yarim asker askerler olmasa şu vatanı Kim bekler
no:18374

Nuriye KZ
ekledi

Kalemi aldım elime Söyle dedim dilime O söyledi ben yazdım Biricik sevgilime
no:18380

Yahya Koza
ekledi

Ocakta yemek pişer Kaynanam damda işer Kurban olduğum Allah Neye yarar bu beşer
no:18381

seher akyel
ekledi

Kendini çok beğenme Yakışıklı da bilme Tipsizin tekisin Yere batsan iyisin
no:18385

yakup
ekledi

Çorabın ağına bak Destele bağına bak Her aklına geldikçe Orcuk'un dağına bak
no:18387

Buket
ekledi

Uykum geldi esnerim Damda kuzu beslerim Ben annemin ilkiyim On bilerzik isterim
no:18390

Burcin
ekledi

Kilim altında pire atladım birden bire duydum yarim evlenmiş geçinsin güle güle
no:18391

Arife
ekledi

Ayakkabım çözüldü bağla sevdiğim bağla bugün ayrılık günü ağla sevdiğim ağla.
no:18395

dürdane
ekledi

Baca baca gezerim ciki buldum cozerim senin gibi gelini okcem ile ezerim
no:18396

dürdane
ekledi

Titre kavak titire dibinde hanim otura elekcinin zari disin dibine hoture
no:18397

Burcu özşen
ekledi

Pantolonu mor sobada var kor beni sevmeden önce bir aileme sor
no:18399

Hanpaşalı İbrahim
ekledi

Ayakkabım var benim Üstü çamur olmasa Çok canlar yakardım da Yaşım ufak olmasa
no:18400

elma diyarı
ekledi

çayır çıktı dizime gel izime izime sarı saçlı gül yarim biyol görün gözüme
no:18407

Asya fırat
ekledi

Traktörüm çift çeker İncirlige kum çeker İncirligin erkekleri asya diye can çeker
no:18424

kahraman kazım
ekledi

Sen beni eyle beni Elekten ele beni Seveceksen sev artık Düşürme dilinden beni
no:18427

4543
ekledi

Evlerinin önü mersin Yapragını yere sersin Çekilin koca karılar Herkez sevdigini görsün
no:18435

Volkan Tuğçe Altınsuyu
ekledi

Sen varsın hayatımda Tamı tamına karşımda Seni seviyorum Kalbimin tam ortasında
no:18436

merve
ekledi

Ay oğlan tatarmısın Şeftali satarmısın Şeftali böyle dursun Benimle kaçarmısın
no:18438

Rüya Ridvan
ekledi

Indim çeşme başına yazı yazdım taşına gelen geçen okusun neler gelmiş başıma
no:18445

aleyna
ekledi

Bahçelerde börülce Ben istemem görümce Görümcenin dilleri Öldürür gelinleri
no:18465

tuba
ekledi

Durdum durdum duruldum Kız peşinden yoruldum Gari ben senden vazgeçtim Ben ablana vurulduum
no:18475

BURCU
ekledi

Tren yolunda çiçek trenler geçmeyecek benim sevdiğim oğlan sigara içmeyecek
no:18479

gamzenazım
ekledi

Terekte kavurma kız şaçlarını savurma On besine degmeden Koca diye bagırma
no:18484

AKÇEŞMELİ MUSTAFA
ekledi

Ezine Ezine diken battı dizime Gız ben seni almazsam tüküttürürüm yüzüme
no:18485

Gul
ekledi

Limonu sıkma ali Boynun bukme ali Dosttan çok düşmanımız var Hayırsız çıkma al i
no:18491

bir burcu
ekledi

geceler karanlik idi gunduzler aydin sen guzelim dedin de cumle alemi baydin
no:18497

Aydınlı kız
ekledi

Evimiz var dırbızan Gelen aylar ırmızan Kak gidelim sevgilim Anan buban duymadan
no:18499

Serkan M.
ekledi

Ben öğrencilerime dadı ikisi ise birbirine kadı Özge ile Merve onların adı onlar süpürgesiz birer cadı
no:18521

reyhan
ekledi

Yatma yesil cimene uyur uyanamasin verme beni ellere görür dayanamazsın
no:18562

reyhan
ekledi

Palıcanı doğradım toprak tenceresine gel yarim konuşalım poyraz penceresine
no:18564

Didem
ekledi

Maydanoz biçilir mi Soğuk su içilir mi Allah'ını seversen Bahar'dan vazgeçilir mi
no:18579

Esk
ekledi

Kara dağın odunu Yakan bilir dadini Oglan doguran analar Hasan gosun adini
no:18599

ali nahit
ekledi

Davulcunuz eve geldi Cümlenize selam verdi Darılmayın komşular Bahşişimı almaya geldi
no:18612

zehra Demirel
ekledi

Çarşıda kavun yerler ben gidersem ne derler ne derlerse desinler yarimi bana versinler
no:18620

Rabia HAKKAN
ekledi

hoca geliyor hoca sırtında sarı bohca şimdiki gızlar istiyor yüksek tahsilli goca
no:18622

taha
ekledi

Derelerin ayazına Baklavanın beyazına A benim ağalarım Haydi kalkın bayram namazına
no:18623

Elif taş
ekledi

Konya'ya yaz geldi Pazara kiraz geldi Daha yazacaktım ama Mürekkebe zam geldi
no:18630

ipek Demir
ekledi

iki çeşme yan yana ben istemem kaynana kaynananın dilleri öldürür gelinleri
no:18637

betül zeytuncü
ekledi

Kalemi aldım elime söyle dedim dilime o söyledi ben yazdım biricik şefika hocaya
no:18649

Çavv Şinim
ekledi

Yıldız elle tutulur mu Sesin burdan duyulur mu Sevgi içten oldukça Bu kalp seni unutur mu
no:18652

Semih kumas
ekledi

Akşam oldu ezan yok Sokaklarda gezen yok Ey Trabzon kalksanıza Bahşisimi atsanıza
no:18658

emine
ekledi

Indim dere akmıyor sordum turgut bakmıyor yedi daldan gül kopardım leyla gibi kokmuyor
no:18675

Beyza Y.
ekledi

Biz bir gelin aldık İşi pek de temiz Yılmaz hiçbir şeyden Çalışır karınca gibi
no:18683

Ramazan Memiş
ekledi

Karanfilim budama sefa geldin odama eğer candan seversen görücü yolla babama
no:18688

Gönül
ekledi

Vişneyi dalda koyma. Beni bu halde koyma. İftara çabukça gel, Gözümü yolda koyma.
no:18692

urfalı sevmiş
ekledi

pencereden bak bana fındık fıstık at bana fındık fıstık istemem nişan yüzüğü tak bana
no:18693

Sinem A.
ekledi

Maydanoz ot deyilmi Yaprağı 4 değilmi Bizim alacağımız gelin Afyon da tek deyilmi
no:18697

Yozgatlı esra
ekledi

Ağaç kurur dalı kalır Yiğit ölür adı kalır Bir gün ölüp gidersem bu sana hatıra kalır
no:18701

Yozgatlı esra
ekledi

Şu dağlar ulu dağlar etekleri buz bağlar ben yarimi görmedim ağlar gözlerim ağlar
no:18702

Gülnar seljova
ekledi

Dudağımdaki akan kandır sanma ki şaraptır bundan sonra seveceğim kara topraktır...
no:18711

Adı Güzel
ekledi

Kuzu yayıyom kuzu Sırası düzü düzü Seni İstanbul yaktı Beni de Beşikdüzü
no:18714

cemıle yastut
ekledi

elbisem kara bezden İçim doluyor her sözden beni senden ayıran kör olsun iki gözden
no:18719

kadir nacak
ekledi

Kar yağar ipek gibi Savrulur kepek gibi Bizim köyün kızları Dondurma bebek gibi
no:18720

M.Demircan
ekledi

iki kaşın arası gözlerinin karası yıllar geçti dinmiyor ah şu gönül yarası
no:18721

nurten nacak
ekledi

Çeşme altında musluk Bekarlar çalar ıslık Bizim köyün kızları Cepde kavrulmuş fıstık
no:18722

M.Demircan
ekledi

iki kaşın arasına gül taktım karasına seni merhem dediler yüreğimin yarasına
no:18727

hayal varmıki
ekledi

Saçlara bak saçlara ince uzun beş tane doğru şöyle sevdiğim benden başka kaç tane
no:18733

HAZAL
ekledi

Dönüp arkasına kaçmış Meğer o bir yalancıymış Sadece sözleri değil Gözleri bile yalanmış
no:18735

ceylan*****
ekledi

iki tahta kalindir kayinbabam zalimdir Ne kadar zalim olsa Oglu benim malimdir
no:18736

Ayşenur Bayrak
ekledi

Armudu budakladım Dallarını sakladım Anasının yanında Kızını kucakladım
no:18741

Esra
ekledi

Kaleden attı beni top gibi tuttu beni anne haberin olsun nişanlım öptü beni
no:18744

dudu sivlim
ekledi

Bahçelerde pırasa Yaprağına kar yağsa Gelininizi çekemeyen in Başına taş yağsa
no:18745

yaprak
ekledi

Evimizin arkası Sandalye fabrikası Erkeklerin kafası Kontapilak tahtası
no:18750

mavis
ekledi

sensiz geçen hergün de yanarım döne döne seni bana vermezse yazık eder herkese
no:18751

Biricikkk
ekledi

Sana bakar seni suzerim Hem ağlar hem gülerim Seni sevdiğimi sanma Ben senle alay ederim
no:18755

derya
ekledi

Annem beni sevmiyor Beni sana vermiyor Sevdiğim başka kollarda Gününü gün ediyor
no:18758

ask dostu
ekledi

Çay demledim bir iki saydım kızlar oniki oniki'nin içinde ela gözlü benimki
no:18771

asik kiz
ekledi

taksi gelir yanasir ici dolu camasir benim bir yarim var goren gozler kamasir
no:18772

nursel sunay
ekledi

sari sari erikler aci diye yemezler bu dulovo nun erkekleri sevda nedir bilmezler
no:18773

kısa maniler
ekledi

ben bir biber olamam kavanoza sığamam ben bir abdal kızıyım geben oğluna varamam
no:18780

Ahmet
ekledi

Havalar soğudu Sovanlar soyuldu Benim sevdim oğlan Kanalda boğuldu
no:18781

sedef kaya
ekledi

Masa üstünde kaymak Yiyelim parmak parmak Kumlukalan kızları Hem dondurma hem kaymak
no:18782

abdurrahman yılmaz
ekledi

Hoca geliyor hoca Elinde kara bohça Sen beni deli mi sandın ben isteyip durun koca
no:18784

Poyraz
ekledi

Sakarya da doğdu bir ay ışığı. Ezberledi gözümde her kırışığı, Terkedip beni gitti bir meluna. Verem etti benim gibi aşığı.
no:20546

Nazlı yüksekyol
ekledi

Sigara içer misin? paketi seçer misin? benden başka yar görsen benden vaz geçer misin
no:18786

Nazlı yüksekyol
ekledi

Siyah leçek başımda. kız sallanma karşımda. ben seni alacaktım. askerlik var başımda.
no:18788

Nazlı yüksekyol
ekledi

Mavi kapı açıktır. Sofra dolu kaşıktır. Anne benim suçum ne. Oğlan bana aşıktır.
no:18789

Kepsutlu Mihriye
ekledi

Entarisi al olsun Solarsa varsın solsun Ver anne sevdiğime Ne olursa olsun
no:18804

Seviyom bir tanesi
ekledi

İnce giyerim ince, Pembe yakışır gence, İnsan bir hoş oluyor, Sevdiğini görünce.
no:18809

Seviyom bir tanesi
ekledi

Bahçelerinin altı, Serinliktir serinlik. Bizim köyün kızları, Gelinliktir, gelinlik.
no:18816

Seviyom bir tanesi
ekledi

Küpün dibinde pekmez. Bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları. Davulsuz gelin gitmez.
no:18817

Cihat cihat
ekledi

Elimde tüfek tüfekte fişek fişekte saçma erkeksen kaçma...
no:18822

samet
ekledi

Dünya dünya bal tadı. Hepimizi aldadı. Altına zehir koydu. Üstü yine bal tadı.
no:18823

MİSAFİR
ekledi

Karşıdan hozan tarla, Parla sevdiğim parla. Yakına gelemezsen, Uzaktan mendil salla.
no:18824

hüseyin
ekledi

Minder attım çimene çimenin çiçeyine yedi kız kurban olsun abimin percemine
no:18827

ramazan
ekledi

Benim yârim gül gibi. Dallarda bülbül gibi. Öyle bir laf eder ki Peteklerde bal gibi.
no:18828

hüseyin
ekledi

Mani mani manisi benim yarim hangisi uzun boylu gül fidan Türkiye'nin birtanesi
no:18829

manilerimiz.com
ekledi

Baharın çiçekleri, Bal ile petekleri. Ne de güzel oluyor. Yârin söyledikleri.
no:18831

melike ayaz
ekledi

Petek isem arımsın. Çiçeksem yaprağımsın. Vermem seni ellere. Bir tanecik balımsın.
no:18832

manilerimiz.com
ekledi

A benim canım yarim. Peteğim, balım yarim. Bana arı diyorlar. Nedir bu çalım yarim.
no:18833

melisa melis
ekledi

Köprü altında çiçek Çiçek biçilmeyecek Benim sevdiğim oğlan sigara içmeyecek
no:18834

Ahmet Eren İNAKCI
ekledi

Portakalın dilimi Tut kaynana dilini Şimdi oğlun gelirse Kırar kambur belini
no:18835

KENAN KURU BARTIN
ekledi

Çorbaya kattim nane Yarimle bize bi çare Dört mevsim geçmeden Bizde muradımıza ere
no:18836

elisa
ekledi

oyna hopla kaynana dilini topla kaynana oglun beni istiyor çatla patla kaynana
no:18837

Halil ilgen
ekledi

Şu gelir mardin mardin Kim bilir benim derdim Ağaçlar kalem olsa Yazılmaz benim derdim
no:18839

Ebru kalender
ekledi

Elbisemin pilesi Yandandır eklemesi Tak bir nişan yüzüğü Kolaydır beklemesi
no:18840

erkan gökmen
ekledi

Mavi yazma başında kız sallanma karşımda seni alır kaçarım askerlik var başımda.
no:18851

Hshxshs
ekledi

Bakkaldan yumak aldım Dantel öreyim diye Mahalleden yar sevdim Her gün göreyim diye
no:18855

Kepsutlu Mihriye
ekledi

Oklavanın tatlısı Geldi bayram haftası Gitti yarim gelmedi Nedir bunun tafrası
no:18858

Kepsutlu Mihriye
ekledi

Ellerinde portakal soyma elini boyar Bu ayrılık sevdiğim ikimize de koyar
no:18860

Nehir irmak
ekledi

Uzun ince fidan gibi Bakışları çok alevli Moralini bozma hemen Yok bu ara talibi
no:18884

Seyume Güner
ekledi

Bir dalda iki elma Birini al birini alma Kurban olayım Allahım Canımı al yarimi alma
no:18900

MuratAcer
ekledi

Dua ettim Allah'a Hayırlısı olsun , Dünya belki zor ama Ahiret huzurla dolsun.
no:18904

Gayenur
ekledi

Ay ermeyiz ermeyiz Cama perde germeyiz Görümce oynamazsa Biz gelini vermeyiz
no:18922

Canan28
ekledi

Mendilimin dörtucu Turuncudur turuncu Anam babam verirse Alıcıyım alıcı
no:18926

Mstf28
ekledi

İndereye aşalım Kıyıda buluşalım Ben utangaç oğlanım Yardım et konuşalım
no:18927

Lolipop Kız
ekledi

Samanlıkta kara kedi Ağzında keklik eti Bize derler sinan paşalı YAKARIZ MEMLEKETİ
no:18933

ahmet yusuf soylu
ekledi

karanfilim kapkara selam söyle kankaya getir bir tane testi su içim kana kana
no:18935

ahmet yusuf soylu
ekledi

dayımı barıştırdım yemeği karıştırdım inek ile ayıyı cebimde yarıştırdım
no:18938

Mehmet emre amiklioğlu
ekledi

Kalemi aldim elime Soyle dedim dilime O söyldi ben yazdim Biricik sevgilime
no:18941

rukiye
ekledi

Çarsıda hedik kaynana dişleri gedik kaynana oğlun bana ev aldı Çatla patla geber kaynana
no:18947

Mehmet Kürekçi Sinop Boyabat
ekledi

Ata verdim yemini Ne gahirli kişniyo Attın beni yabana ah bubam Ciğerime işliyo
no:18951

yazan emrah
ekledi

Tençere icinde kepçe yarim gelsene seni nasıl özledim bi görsene
no:18953

Nizip manileri
ekledi

Merdivenden inemem Uzun etek giyemem Çok konuşma kaynana Kırık ekmek yiyemem.
no:18959

fatma durgun
ekledi

kınayı getir ana parmağını batır ana bu gece misafirim yanında yatır ana
no:18964

Söngüllüm
ekledi

Zeytinlikten geçerim Sütlü kahve içerim Şu erkeklerin içinde uzun boylusunu seçerim...
no:18967

Söngül.ilkan
ekledi

Çaydanlıkta çayım var Utanacak neyim var Şu adapazarı içinde Çakır gözlü yarim var...
no:18968

Söngül.ilkan
ekledi

Maydonoz ektim çöllere Yoldurmadım kimseye Yedi sene sevda çektim bildirmedim kimselere
no:18970

afyon
ekledi

evleri iki katlı samiyenin dili tatlı onu goren ibrahim agzinin suyu aktı
no:18974

Elazığ manisi
ekledi

Karşıda kavun yerler Bizde gitsek ne derler Otursak bile yesek Şu şunu sevdi derler
no:18981

Yahya Koza
ekledi

Yâr ha bana ha sana Danıştım ben Hasana Kadınların içinde En fedakar, has ana
no:18985

Yahya Koza
ekledi

Yârim köyü elmalı Bahçeleri elmalı Bende mal mülk ne gezer Gördüklerin el malı
no:18986

çetin demir
ekledi

ben dut ağacı değilim ben dut verici değilim aç kapıyı sevgilim can alıcı değilim
no:18992

Beyzaşk
ekledi

Su akar güldür güldür Herşeyi yoluna girdir Moralini sakın bozma Sen onun havasını söndür
no:18997

Beyzamünevver
ekledi

Gömleğim var ipekten Ekmek yaptım kepekten Kız merve ağaç oldum Ben seni beklerken
no:19001

Ecrin karaca
ekledi

Yoncalar su ister Bahçeler çapa ister Görümcem şöyle dursun Kaynanam sopa ister.
no:19007

Cicekci
ekledi

Çok sıkıldım hayattan Atıcam kendimi çekyattan Bu ne bicim hayattır Gözüküyor mezar ufaktan
no:19017

Ceylan lara
ekledi

kara kara kazanlar kara yazi yazanlar dunya guzel bir kitap okumayan az anlar
no:19020

Tüllay
ekledi

Armudun alina bak çevirip dalına bak eğer beni istersen kanatlar yoluna bak
no:19021

kardelen
ekledi

oy dereler dereler neler bilirim neler senin değil benimdir o kara gözler
no:19027

Yahya Koza
ekledi

Bizim evin kenesi Yine düştü çenesi İlaç sıktım ölmedi Daliken devrilesi
no:19031

Yahya Koza
ekledi

Evin çınar ağacı Ağzı dualı hacı Ninemizdir severiz Hepimizin baş tacı
no:19038

Yahya Koza
ekledi

Ab-ı hayat içecek Maharetli has pirçek Uzun ömürlü olsun Hanemizde gül çiçek.
no:19039

Kepsutlu Mihriye
ekledi

dereler aka aka dibinde kum kalmadı ah yarim diye diye bende yürek kalmadı
no:19046

Fatme soydere
ekledi

Evimizin arkasında pınar Elimi soksam donar Ne kız oldum ne gelin oldum Yüreğim ona yanar..
no:19049

ENES K.
ekledi

Elmayı bütün dilim Çamura düştü sildim Ben HAYATIN kıymetini Yari gördükten sonra bildim.
no:19053

edanur şahin
ekledi

sürahimi doldurdum, baş masaya kondurdum, uyuyan gözlerini, öptüm de uyandırdım.
no:19055

kepsutlu mihriye
ekledi

dereler akma ile ne olur bakma ile insan yare doyar mı karşıdan bakma ile
no:19058

Yahya Koza
ekledi

Reçberim yazı bilmem Okurum yazı bilmem Bitmez gönlümde kışlar Baharı yazı bilmem
no:19061

Yahya Koza
ekledi

Direklerin islisi Köyün gerzek pislisi Matah sani kendini Gelinlerin çişlisi
no:19063

Melih kara
ekledi

Asker oldum giderim Yoktur benim kaderim Fincan göbek üstünden Nargileyi çekerim
no:19077

Özcan Tulin
ekledi

Mani Mani Manisi Benim Sevdiğim Kız Hangisi Orta Boylu Gül Fidan Bu Dünyanın Birtanesi
no:19079

MAVİŞİM
ekledi

YOL ÜSTÜNDE KAVURMA KIZ SAÇINI SAVURMA EGER SENİ ÖPERSEN ANA DİYE BAGIRMA
no:19082

MAVİŞİM
ekledi

YOL ÜSTÜNDE KAVURMA KIZ SAÇINI SAVURMA EGER SENİ ÖPERSEM ANA DİYE BAGIRMA
no:19083

Selçuk Şahin
ekledi

Cevizler açtı açtı Döküldü de yan yana Bu köyün kızlarıda Hiç bakmıyo bu yana
no:19084

Selçuk Şahin
ekledi

alıçlar tane tane bir ağaçta bin tane öyle bir yar sevmişim şu dünyada bir tane
no:19085

Sedef
ekledi

Duvara çaktım kazık Kaynanam ölmüş yazık Kaynanamın öldüğüne acımam Bi top kefene yazık
no:19086

Ebru
ekledi

Ekmeğe sürdüm balı beni çekemeyenlere baktım suratları olmuş sarı sap sarı
no:19102

Yağmur sönmez
ekledi

Zeytine bak zeytine Zeytinin irisine Annem beni vermiyor Zenginin birisine
no:19103

ramazan genç
ekledi

Koydun bize kuralları Topladın tum telefonları Ahmet hocam yeter artık Kaldır butun yasakları
no:19106

23göko
ekledi

Kaşların yaydır bana, Cemalin aydır bana, Ben ölsem canım kurban Sen ölsen vaydır bana.
no:19107

Sevda
ekledi

Dağdan indirdim kurdu Kurtlar uludu durdu Ben ortaya çıkınca Ortaklarım kudurdu
no:19108

melek
ekledi

Bahçelerde enginar enginarin dengi var duygu hocanin masada yeri var
no:19118

Kuloğlu.
ekledi

Atma taşı vurur'sun, sonra pişman olur'sun. Gün geçer,gönül geçmez, yine benim olursun
no:19121

ipekcan
ekledi

Bu kaynanayı ne yapmalı Kaynayan kazanın içine atmalı Yandım gelin diyince altına odun atmalı
no:19125

Resul Kaya
ekledi

Cebimizin ağzı dar İçlerinde şeker var Arkadaşımı üzenin Karşısında 6/m var
no:19128

Resul kaya
ekledi

Ak koyun meler gelir Dagları deler gelir Özge hocamı severim Sınıfa güler gelirim
no:19133

Elif
ekledi

Gide gide yoruldum Bir taş buldum oturdum O guzel gözlerine Bir bakış ta vuruldum
no:19136

müslüm karataş
ekledi

Adım adım seçme Güzeli asla seçme Başka yar bulursan Benden vaz geçme
no:19139

Merve
ekledi

Hani benim ferecem Ferecemi giyecem Yarim senin Anneme Bende anne diyecem
no:19141

Melek
ekledi

Kırmızı hırkasına Gül takmış yakasına Sanki yari var gibi Bakıyor arkasına
no:19143

Merve
ekledi

Beşibirlik kordonu deyiyor dizlerime Ben bugün yari gördüm Ne mutlu gözlerime
no:19144

Merve
ekledi

Kolundaki saati Her isteyen kuramaz Ben babamın bir kızı Her isteyen alamaz
no:19145

Ayşe
ekledi

Bileciğe giderken Dönemeci dönerken Akşam rüyamda gördüm Yarim beni öperken
no:19146

Merve
ekledi

Karanfili kurutmam Suya koysam unutmam Cennetten huri gelse Ben yarimi unutmam
no:19147

E
ekledi

Al bayrak allandı Göklerde dagalandı Erkekler kızları görünce Yer yerinden oynadı
no:19152

kaynana çatlatan
ekledi

Mini etek giyerim Merdivenden inerim Bana bakma kaynana Dört gelininden güzelim:-)
no:19155

Asiye
ekledi

Ben çok üzgünüm Hepinizin gözüyüm Sevgilimden ayrildim diye Aska hep körüm
no:19157

Melisa AKIN
ekledi

Allandım pullandım Ben seni kullandım Anlamadın sen bunu İşte böyle harcandın
no:19162

Sevilay
ekledi

şu aras hep akar mı kenarını yıkar mı ay gibi yari olan hiç yıldıza bakar mı
no:19165

afyonlu
ekledi

Hey aparım aparım gökten yıldız koparırım senin gibi KAYNANAYI tuvalete irbik yaparım
no:19169

Kızlar
ekledi

Oklavamın ucu gümüş olsun kızların yediği gümüş olsun bizimle kakışanların karınları geniş olsun
no:19172

Kızlar
ekledi

Dolmanın irisini seçtim yaprağın iyisini seçtim kız kaderin iyiyimiş oğlanın iyisini düştün
no:19175

Şahin Ekin
ekledi

LİMON EKERMİSİN BAL İLE ŞEKER MİSİN DÜNYADA ETTİN AMA AHİRETTE ÇEKER MİSİN
no:19179

Şahin Ekin
ekledi

ELMAYI UFAK DOĞRA GİDERKEN BİZE UĞRA UĞRAMAZ SAN UĞRAMA ÜÇ GÜNLÜK DERDE UĞRA
no:19180

Şahin Ekin
ekledi

PATLİCAN EKTİM TAŞA BİTMEDİ KALDI KIŞA YEDİ SENE YAR SEVDİM EMEĞİM GİTTİ BOŞA
no:19181

Şahin Ekin
ekledi

PATLİCAN EKTİM TAŞA BİTMEDİ KALDI KIŞA YEDİ SENE YAR SEVDİM EMEĞİM GİTTİ BOŞA
no:19182

Ferhat Erbay Gürbulak
ekledi

Sini sini baklava Yar sen bana baksana Askere gidende Arkamdan ağlasana
no:19190

Aşık
ekledi

Kara gözlüm ağlama Karaları bağlama Ben buralı degilem Bana gönül bağlama
no:19192

Yahya Koza
ekledi

Gelinler mor çiçektir Her sözleri gerçektir Kaynanalar yılandır Her sözleri yalandır
no:19194

Gürkan güre
ekledi

Kınalı parmak ucu Benim yarim koruyucu Namaz kılmazsa Kabul olmaz orucu
no:19206

Aynur bağlı
ekledi

Güzelmi güzelim Çok konuşma şekerim Beni ezmeye çalışma Seni çok pis döverim
no:19215

Filiz Ç
ekledi

Dut yedim tutdu beni Sevdan kuruttu beni Ne hayırsız yâr imiş Ne tez unuttu beni
no:19217

ask
ekledi

kliseler kliseler anahtarlari verseler bir gececik yatsak sabasi oldurseler
no:19242

gelin
ekledi

Masanın ayağı ayağı değil dayağı çok konuşma kaynana şimdi yersin dayağı
no:19251

Berat Berber
ekledi

Mendil astım direkten bir of çektim yürekten yarime yar diyenin kolu düşsün kürekten.
no:19259

Emin ekin
ekledi

Asker oldum piyade Bugün aşkım ziyade Velilerin sevdası Bekarlardan ziyade
no:19262

Kezver:bulgaristan
ekledi

Ata Bindim Yoruldum kiz Ben Sana Vuruldum Keske Vurlasaydim Bütün isperihovoda Duyuldum
no:19270

Filiz Ç
ekledi

Gökte yıldız bir sıra yarım gitti mısıra yarım keklik ben şahin giderim ardı sıra
no:19271

Nermin
ekledi

Aski oyun sanirsin cok hafife alirsin gercek aski buLunca yanildini anlarsin..!
no:19272

Aşık
ekledi

Oy tosun tosun o yar benim olsun eğer olmazsa içinde kan olsun
no:19275

Aşık
ekledi

Oy emine emine düştüm senin derdine eğer bana varmazsan düşerim senin derdine
no:19276

askkk
ekledi

Sevdim birini Oda sever mi beni Sevdim diye kizmasin Gelsin babamdan istesin
no:19294

Damla terzi
ekledi

Masanın üstünde bardak Yuvarlakmı yuvarlak Beni soracak olursan Hem dondurmayım hem kaymak
no:19308

FILIZ Ç
ekledi

A BENIM AHDI YARIM. GONLUME BAHDI YARIM YÜZÜNDE GÖZ ÖZÜ VAR SANA KIMLER BAKTI YARIM
no:19310

BALIKESİRLİ
ekledi

TEPSİLERDE HÖŞMELİM ÇOKTUR BENİM DÜŞMANIM KAÇ DEDİLER KAÇMADIM VALLAHİ ÇOK PİŞMANIM
no:19311

ESMA SOYDERE
ekledi

İki çeşme yan yana içtim suyu kana kana ey yakışıkklı söyle annene olsun bana bir kaynana
no:19315

Ayşe40
ekledi

Maydanoz demet demet Yarimin adı Mehmet Mehmet benim ulursa Cehennem olur cennet
no:19339

Medine
ekledi

Kalenin ardı mersin, Beklerim yarim gelsin, Beklemekten usandım, Allah belanı versin.
no:19351

Medine
ekledi

Tencereye biber, İnekler suya gider, Eğer benden uzaklaşırsan, İlk çıktığın kızla geber.
no:19353

Ayşen
ekledi

Pınarın ardı oyuk Pınarın suyu ne soğuk Boşa dünür yollama Babamın namı büyük
no:19357

Ayhan 61
ekledi

Denizde Kara Kayık Yarim Benden Uyanık Geldi Sevda Zamani Alacaksan Al Beni
no:19359

MERVE GÜL
ekledi

EKMEK YAPTIM TERLEDİM DAMA ÇIKTIM PARLADIM BAKTIM YARİM GELİYOR ÇIFTE TELLİ OYNADIM
no:19362

Ayşen
ekledi

Şu dağın arkasında Mangal kömürü müsün? Cebinde dolmakalem Banka müdürü müsün?
no:19363

Ayşen
ekledi

Yol üstünde mengene Mengenemi elleme Eceabat oğlanları Yan şapkalı çingene
no:19373

Ecrin karaca
ekledi

Ayva attım samana Dumana bak dumana şöför yarim var iken Gidermiyim cobana
no:19379

Solmaz
ekledi

aman bir reçalim var şişe içinde reçel aman sevdiceğim niyazi üzülme bu günlerde gelir geçer
no:19386

özlem
ekledi

Topraktan aldılar cinsimi özlem koydular ismimi eğer bir gün ölüp gidersem hatıra olarak saklayın resmimi
no:19400

maniler.net
ekledi

Okul başladı bugün Her tatil sanki düğün Tatil yine gelecek Şimdi çalışta öğün
no:19421

Ayşen
ekledi

limonu soydum içine turşu koydum İbrahim i dileğe uydurdum
no:19427

Fatma nur
ekledi

Al giymiş alsın diye mor giymiş sevsin diye fatma nurda hiç kimseye varmamış ercan onu alsın diye
no:19431

İsmail şen
ekledi

Limonu koydum masaya İçine turşuyu doldurdum Ali'yi Defne'ye uydurdum.
no:19441

Melike Deniz Akbal
ekledi

Yumuşasın Yürekler Kabul Olsun Dilekler Nerdesin "GÜLŞEN" Hocam Eski Sınıfın Seni Çok Özler
no:19443

Ssssss
ekledi

Yeşil nane,mor lale Bizim Selin bir tane Nuriye beni af eyle Yoksa sonun tımarhane
no:19445

Aşk
ekledi

Saçlarımı uzattım her gün öreyim diye mahalleden yar sevdim her gün göreyim diye
no:19453

NUR EKLEDİ
ekledi

AVLUNUN GEDİĞİNE GELDİN Mİ DEDİĞİME ANA CENNET İSTERSEN VER BENİ SEVDİĞİME
no:19463

Mavi
ekledi

Mavi boncuk dizi dizi Uyanmis yarim benden gizli Sakin uyanma askim Ben uyandırayım seni
no:19474

Sevil
ekledi

Elimde tüfek Tüfekte fişek Fişekte saçma Erkeksen kaçma
no:19486

Fatmagul
ekledi

Sarı sarı sapsarı Sarı çiçek sapları Yarim hasta olmuş Ben olayım hapları
no:19489

İsimsiz kaharaman
ekledi

Tarağım var sarıdan Saçım var karadan Birtane yarim var Gönül tahtımda
no:19493

İsimsiz kaharaman
ekledi

Mezarlıkta gezeriz Çiçekleri ezeriz Bu mahallenin erkeklerini Topuğumuza dizeriz
no:19494

İsimsiz kaharaman
ekledi

Demir kapı açıldı Şeftaliler saçıldı Bizi gören erkekler Altına kaçırdı
no:19495

murat
ekledi

Bayram abi evdemisin tilki gibi indemisin sana mani söylersem bana bağşiş verirmisin
no:19505

Attila Artar
ekledi

Ey güzel sevdim seni Cabuk unuttun beni Aramam artık daha Kalbimden attım seni
no:19506

ROJİN YANARDAĞ
ekledi

Gencim güzelim Dünyayı gezerim kusura bakmayın kızlar Adananın güzeliyim
no:19513

ROJİN YANARDAĞ
ekledi

Oğluna sarılıp yatar Herhalde sana batar Desem beni hiç kırmaz Seni kapıya atar
no:19514

ilknuraras81
ekledi

Ağaçlarda kestane Topladım tane tane Şu bizim hocalardan Yaşar hoca bitane
no:19520

Sultan Ergin Rize
ekledi

Nuzul vursun İsterum kardeşim dilunuze ettunuz bana zülum ne geçti elunuze
no:19526

Selahattin
ekledi

Derelerin sulu üzümü Severim yarim iki gözünü Seni almaya gelecem Anan baban sevsin özümü
no:19535

.....
ekledi

Ankara nın bağları Meşhurdur armutları Gidip gezmek gerekir O güzel diyarları
no:19536

diyarbakır kızları
ekledi

Masada üstünde bali bu erkekleri kim ali? Kızlarda olmasa erkekler evde kali...
no:19538

Fatmanur özcan
ekledi

Patlıcanı haşladım doldurmaya başladım yar geliyor deyince oynamaya başladım
no:19542

hüseyin gürel
ekledi

karşıda bir çift tosun yularları bir olsun seni almayan kızın iki gözü kör olsun
no:19547

Gizemlivatandaş
ekledi

Cam önünde cam çiçeği kapladı pencereyi Aman beni sorarsanız buraların solmayan çiçeği
no:19559

Ayfer Kadife (AYIŞIĞI)
ekledi

Mani yazarım derdimden Manasına varılmaz dilimden Anlam veremem halimden Ne söylesem bilemem derdinden
no:19562

Edip Baran
ekledi

Gittim çeşme başına yazı yazdım taşına o kız geldi okudu neler geldi başıma
no:19564

eda nur
ekledi

amcam oğlu al beni namazlığa sar beni eğer beni almazsan namazlık çarpa seni
no:19567

Tuğba Uçar
ekledi

Boyabatın pirinci Dökülür inci inci Boyabatın kızları Nerde olsa birinci
no:19578

Meryem
ekledi

Kekliğimi vurdular Kanadımı kırdılar Daha ben ne idim Anamdan ayırdılar
no:19580

Meryem
ekledi

Güneşe gel güneşe Şu dağlar gürgen meşe Elin yari açılmış Benimki gül menekşe
no:19583

Meryem
ekledi

Yasembil filiz üstü Sevdiğim bana küstü Ne kadar küserse küssün Dolaşır akşam üstü
no:19584

Meryem
ekledi

Tabancam dolu saçma Sırrını her yerde açma Kalbimde 7 yara var Sekizinciyi sen açma
no:19587

Meryem
ekledi

Manici başımısın Cevayir taşımısın Bir mektup yazsam Koynunda taşırmısın...
no:19590

Melisa
ekledi

Oturdum Çeşme başına Sürmeler çektim kaşıma Eğer melisa beni çekemesse Anten taksın aklına
no:19591

Naz palaz
ekledi

Şu bursa nın kızları Salınır saçları Sevemezler herkesi Peşindedir erkekleri
no:19605

nurullah vr Cansel
ekledi

tepsiyi attım gümlesin aşık olanlar dinlesin beni yarimden ayıranlar Hastane kapılarında inlesin.
no:19607

Ahmet can sözen
ekledi

Samanlıkta kara kedi ağzında keklik eti babamın oğluyum ben kurşun yerim ama asla laf yemem
no:19618

Deniz akca
ekledi

Hamamda hamam boceyi davul da davu koceyi Abe seni gidi kaldirm ciceyi
no:19623

Dilek
ekledi

Pazardan aldım pirinci Sanki hepsi bir inci Benim sevdiğim yar Bu diyarda birinci
no:19656

Gülser A.
ekledi

uyan artık yılın sonu geldi samimiyetin hep güzeldi ayağa kalk da bırak izini gelecek bekliyor senin gibisini
no:19657

beritannn
ekledi

Şu kızın saçına bak saçına ne güzeldir masallah bizim evde gelin yok sen olasın inşallah
no:19658

beritannn
ekledi

Mandalina portakal Gitme yarim burda kal Aramızı bozanlar olsun kör topal
no:19659

AYDİNLI
ekledi

Haftanın sonu pazar Zengin olsan ne yazar Ömrün sonu ölüm Mezarını Eller KAZAR
no:19660

AYDİNLI
ekledi

Haftanın sonu pazar Zengin olsan ne yazar Ömrün sonu ölüm Mezarını Eller KAZAR
no:19661

murat
ekledi

kutu kutu üstüne kutu koydum üstüne madem mani bilmiyon otur götünün üstüne
no:19665

Muazzez
ekledi

Çeşme suyu buz gibi kaynanam uyuz gibi çatla patla kaynana ben oynarım kız gibi
no:19666

Yaman
ekledi

Ah çincini çincini Opem ağzın içini Hoş geldin sefa geldin Abdullah beyin güvercini
no:19669

Lizzy naz
ekledi

Allar giyer allanır görsem midem bulanır o oğlan Hamamdan çıkmış ayva göbek sallanır
no:19672

adsız kahraman
ekledi

ben prenses olacağım tahtlarda oturacağım çatla patla kaynana mezarını kazacağım
no:19675

sema sobti
ekledi

Hava bugun serindir Sema abla gelindir Aglama sema abla Arnav abi senindir
no:19684

Aleynana
ekledi

Mendilim yeşil olsun parası peşin olsun benim sevdiğimin gözleri yeşil olsun
no:19695

gizli sevda
ekledi

otobüsün yeri durak ben usta sen çırak bu dünya kimseye kalmaz benle uğraşmayı bırak
no:19699

ali gümüştaş
ekledi

Sarı taksi boyandı Kapımıza dayandı Kız bohçayı alırken Zalim baba uyandı
no:19713

AŞK ACISI ÇEKEN GÜZEL
ekledi

AŞKINLA TUTUŞMUŞUM DELİ DİVANE OLMUŞUM DOKTOR TABİB NEYLESİN BEN SANA VURULMUŞUM
no:19719

dadaş
ekledi

Çekmeceden çektir oğlan Boyun gerçektir oğlan Senin bastığın yerler Elvan çiçektir oğlan.
no:19729

Seda
ekledi

Yüzüme sürdüm Makyaj Kalbim tek taş Sen beni sevmessen Yüzünü ederim montaj.
no:19730

Hatice şahin
ekledi

Kalemi aldım elime Yazarım dizine dizine Şahinle hatice nişanlanıyor 14 şubat sevgililer gününde
no:19735

Mina
ekledi

Deniz'de ala balık yüreğim sana yanık isterim konuşayım mahalle kalabalık
no:19745

Elif esma
ekledi

Evin altında keser Yar benden mendil ister Yare mendil verirsem Abim boyundan keser
no:19767

bilinmiyen
ekledi

İstambulda tren Reyhanlıya indiren Bu kızlar değilmi Erkekleri bitiren
no:19772

Yusuf samed
ekledi

Aman bir recalim var Limonu oydum İçine turşu koydum Tayfun'u mine' uydurdum
no:19775

atiko
ekledi

Asmada kara üzüm pir senin mavi gözün iki gözün burada başkasına yok sözüm
no:19791

hayat kervan
ekledi

Kara kara kaşlar Eğilen başlar En güzel aşklar Bizimle başlar
no:19800

jiyan
ekledi

Altın gibi azizim Şeker gibi lezizim Saltanat ağacında Yetişmiş tek filizim
no:19848

ÖZKAN ÖZPOLAT
ekledi

AŞKIM GELMİŞ BAKIYOR KALBİM KÜT KÜT ATIYOR AŞKIMI SORARSAN İÇİNDE FIRTINA KOPUYOR
no:19870

enes akgün
ekledi

Çay aşağı iz gider İnce belli kız gider Bu kız yolunu şaşırmış İnşallah bizim eve gider
no:19885

barış kurt
ekledi

Aşkından oldum nezle Silemedim 25 metre bezle İki katır bir öküz Seni bana hatırlatır
no:19886

Meltem meltem
ekledi

Kolumda zebek içi dolu petek beni cekemeyen olsun kuduz köpek
no:19889

Yusuf Yavuz
ekledi

Eğlenip Güleşelim Tanışıp Bileşelim Bahşişini Hazırla Bayramda Görüşelim
no:19893

Balıkesir Manileri
ekledi

Ak gül oldum yedildim. Kapılara dikildim. Almıcanı bildim de Ondan geri çekildim.
no:19896

Şahin kiraz
ekledi

Yumuşasın yürekler kabul olsun dilekler nerdesiniz Ayşe hocam 6/G sizi bekler
no:19901

Gülcan ceran
ekledi

Yağmur yağar şiir şiir Kadın bi sus bu ne dir dir Gönderdin beni bu havada pazara Her yerim oldu çamur
no:19909

Balıkesir Manileri
ekledi

Dar yollardan geçerim, Garabüber saçarım, İste be oğlan iste, Vermezlerse kaçarım.
no:19922

Balıkesir Manileri
ekledi

Vur desem vurur musun? Canımı korur musun? Bilmem inanayım mı? Sözünde durur musun?
no:19923

Gizem
ekledi

Kara koyun etli olur Kavurması tatlı olur Yar üstüne yar seven Ölmez ama dertli olur
no:19924

dadaş
ekledi

Zülüf kestim tarama Dağı taşı arama Bana bir name gönder Fitil edim yarama.
no:19926

Seher
ekledi

Kahve piştiği yerde Pişip taştığı yerde Güzel Çirkin aranmaz Gönül düştüğü yerde
no:19927

Fatma
ekledi

Armut dala asılsın Ela gözlüm nasılsın İkimizin resmi Bir duvara asılsın
no:19928

Fatma
ekledi

Kayalardan kayarım Yoktur benim ayarım Kes sesini kaynana Kabak gibi oyarım
no:19929

Fatma
ekledi

Fasulye çiziyem elinen Kim görmüş gözünen Ben oğlumdan ayrılmam Gelin senin yüzünden
no:19930

Balıkesir Manileri
ekledi

Ay aydınlık duramam, Ele destan olamam, Ay buluta girince, Bağlasalar duramam.
no:19931

Balıkesir Manileri
ekledi

Çapa kazıyorum çapa, Sapını tuta tuta, Ben bu hallere düştüm, Sözümü tuta tuta.
no:19932

Balıkesir Manileri
ekledi

Evimizin önü dutluk, Yaprağını kuruttuk, Biz yarla ayrılmayız, Sevdayı sıkı tuttuk.
no:19933

Tepecikli Solmaz
ekledi

aman bir recalim var hocam ekmeye sürdüm bali beni çekemeyen oldu sap sari ranga ranga
no:19936

Ibrahim emral
ekledi

Merdivenim kırkayak Kırkına vurdum dayak Yar geliyor deyince Karşıladım yalınayak
no:19938

Balıkesir Manileri
ekledi

Kuyu dibinde keklik, Kızlar giyer eteklik, Oğlan sana varmazsam, Haram olsun bu gençlik.
no:19940

Balıkesir Manileri
ekledi

Dar sokaktan geçemem, Onluk paket içemem, Bana derler yardan geç, Yar şirindir geçemem.
no:19942

Balıkesir Manileri
ekledi

Arılar bala gelir, Bülbüller dala gelir, Yârim inatçı değil, Yalvarsam yola gelir.
no:19943

Balıkesir Manileri
ekledi

Kaleden atladın mı? Yorganı gapladın mı? Oğlan diyor kaçalım, Kız diyor patladın mı?
no:19944

Balıkesir Manileri
ekledi

Şu dağdan kuş uçmaz mı? Askerlik yakışmaz mı? Ağlamayın anneler, Ayrılan kavuşmaz mı?
no:19945

Balıkesir Manileri
ekledi

İndim dere kurt izi, Çevirdi düşman bizi, Çeviren düşman olsun, Allah kavuşturur bizi.
no:19946

Balıkesir Manileri
ekledi

Karşıdan el karşıdan, Bizim evin başından, Oğlan sana varacağım, Asker olduğun zaman.
no:19947

Balıkesir Manileri
ekledi

Bahar geldi gül açtı, Bülbüller yuvadan uçtu, Şu benim deli gönlüm, Nice bentleri aştı.
no:19948

Balıkesir Manileri
ekledi

Yaşmak aldıramazsın, Alıp dolduramazsın, Dokuz tane yar sevsen, Bana uyduramazsın.
no:19949

Melek
ekledi

Kuyu ne kadar derin Suyu ne kadar serin Senin en güzel yerin Bana bakan gözlerin
no:19950

Amasya Manileri
ekledi

Helkeciler boş geliyor, Sesin bir hoş geliyor, Ulan domuzun kızı, Gözün taşı deliyor.
no:19997

Amasya Manileri
ekledi

Keşkeği vur fırına, Pişiriversin yarına, Yalnız yeme sevdiğim, Haber sal dostlarına.
no:19998

Amasya Manileri
ekledi

Köprünün altı çiçek, Sevenler ölmeyecek, Benim sevdiğim oğlan, Birinci içmeyecek.
no:19982

Amasya Manileri
ekledi

Mercimek gatma aşa, Heves etme oynaşa, Severlerde almazlar, Sonra gaharlar başa.
no:19983

Amasya Manileri
ekledi

Çaydanlıhda çayım var, Demlenecek neyim var, Çoh gamlanma ganyana, Üç aylıh bebem var.
no:19984

Hüsocan
ekledi

Pazardan aldım kiraz Eksik Cıktı biraz Kirazı yedim çok az Yeter ettiğin naz
no:19972

Amasya Manileri
ekledi

Bir dalda iki elma, Biri al birin alma, Alnına yazılmışım, İsder al isder alma,
no:19977

Amasya Manileri
ekledi

Kavah senden uzun yoh, Dallarında üzüm yoh, Seni sevdim seveli, Başgasında gozüm yoh.
no:19978

Amasya Manileri
ekledi

Halayda gordüm seni, Boyundan bildim seni, Bir gulünü gohlamadan, Ellere vermem seni.
no:19979

Amasya Manileri
ekledi

Elekler eler geçer, Kalbimi deler geçer Yaşım kuçükdür ama, Ahlımdan neler geçer.
no:19980

Amasya Manileri
ekledi

Pınar başı subaşı, Ben isdemem onbaşı, Olursa subay olsun, Dosda düşmana garşı,
no:19981

Amasya Manileri
ekledi

Gapılar ganat ganat, Ben söyleyim sen anlat, Allı pullu Ankara, Sevdiğim sana amanet.
no:19985

Amasya Manileri
ekledi

Irmaktan geçemiyom, Az doldur içemiyom, Üç beş dostu görünce, Yazmadan edemiyom.
no:19986

Amasya Manileri
ekledi

Amasya'nın elması. Hoştur yari sarması, Kadehle olmaz bu iş, Doldur bu bakır tası.
no:19994

Amasya Manileri
ekledi

İşkefen pek yumuşak, Gerdanın pamuktan ak, Ne haldeyim bir bilsen, Çöz hırkam, sineme bak.
no:19995

Amasya Manileri
ekledi

Yoğurdunu çaldın mı? Selamını aldın mı? Şu benim feryadımı, Sen hiç kale aldın mı?
no:19996

Amasya Manileri
ekledi

Irmakta çimen güzel, Düşüme giren güzel, Ya mendil salla ya el, Hakçası yanıma gel.
no:19999

Amasya Manileri
ekledi

Semaverler kaynasın, Gençler simsim oynasın, A kız senin cilvene, Bu can nasıl dayansın?
no:20000

Ranga ranga
ekledi

Kabagim var kabak yede tadina bak hanife huseyine gelin gidiyor hanifenin keyfe bak
no:20001

Yiğit Yardımcı
ekledi

Akıllıyım bilirsin, Okula gidip gelirsin, Eyer aklın varsa susmayı bilirsin
no:20013

SEVÍM(KÍLÍS MANÍSÍ)
ekledi

Sepet takmış koluna Çıkmış Antep yoluna iki bacı kurban olsun bir kardaşın yoluna.
no:20053

Osmaniye Manileri
ekledi

Bahçelerde mum direk Suyu nerden indirek İrezil gelin gidiyo Uyuz ite bindirek
no:20029

Osmaniye Manileri
ekledi

Dürüp cebime koydum Ne güzelsin Maşallah Macirin kızlarını Şeytan çarpar inşallah
no:20030

Osmaniye Manileri
ekledi

Bağa girdim hurmaya Avcı geldi vurmaya Ele bağışlanır mı Bahçede ekşi elma
no:20026

Osmaniye Manileri
ekledi

Dolu vurdu bağıma Yel attı yaprağını Korkarım garip ölem El atar toprağımı
no:20027

Osmaniye Manileri
ekledi

Bahçelerde babaçça Açılır akça akça Kaçtım karşıma çıktı Tombul yanaklı Hatça
no:20023

Osmaniye Manileri
ekledi

Çilekten yaptım reçel Kara gün gelir geçer Derdimi söyleyemem Kalbimden neler geçer
no:20024

Osmaniye Manileri
ekledi

Su gelir akmayınan Dereyi yıkmayınan Seven yâre doyar mı? Uzaktan bakmayınan
no:20020

Osmaniye Manileri
ekledi

Portakal dilim dilim Gel otur benim gülüm Ben sana ne dedim ki Tutulsun benim dilim
no:20021

Osmaniye Manileri
ekledi

Mani maniyi açar Mani gönlümü açar İki sen söyle bir ben Hangimiz üste çıkar
no:20022

Osmaniye Manileri
ekledi

Leçenin bucağında Od olur ocağında Allah canımı alsın O yârin kucağında
no:20025

Osmaniye Manileri
ekledi

Penceresi Orhun’dan Bir yar sevdim Zorkun’dan Keşke sevmez olaydım Ödü koptu korkudan
no:20028

Osmaniye Manileri
ekledi

Kız entarin eflatun Dön de arkana bakın Senin gibi güzeli Vermem ellerden sakın
no:20048

Osmaniye Manileri
ekledi

Bir dalda iki vişne Güzelim aşka düşme Bu aşkın sonu yoktur Boş yere dile düşme
no:20049

Osmaniye Manileri
ekledi

Mantuvarım mantuvar Mantuvarın vakti var Mantuvara gelenin Cennette bir tahtı var
no:20050

Osmaniye Manileri
ekl