Mani :

Alim Alim gül Alim
Gül dibine gel Alim,
Gül dibine gelmezsen,
Nic'olur benim halim.
Billurcuk ekledi