ŞANSINA MANİ SEÇ

Alaycı Maniler

manilerimiz.com Motor almış seksene,
Bin üstüne gezsene,
Motor güzeldir amma,
Bak üstündeki serseme.

manilerimiz.com İn dereye dereye,
Dere çakıllı yârim,
Gördüğüne gönül verdin,
Gel geç akıllı yârim.

manilerimiz.com Süt mavi kurdeleye
Ben altın takar mıyım?
Senin gibi çalgıcıya,
Ben artık bakar mıyım?

manilerimiz.com Suya giderim suya
Yârim arkamda mısın?
Ciddi olarak sevdim,
Bilmem farkında mısın?

manilerimiz.com İplik serdim sergene,
Gönül verdim ergene,
Niye gönül verirsin,
Kendini bilmeyene.

manilerimiz.com Motor geliyor motor,
Motorun bacası yok,
Kalkmış beni istiyor,
Cebinde parası yok.

manilerimiz.com Bahçelerde sardunya,
Sardunyayı kırdın ya,
Beni beğenmiyordun,
Nasıl bana kaldın ya.

manilerimiz.com Ayva attım samana,
Dumana bak dumana,
Şoför yârim var iken,
Gider miyim çobana.

manilerimiz.com Fındığın çalısını,
Kırarlar yarısını,
Küçükken evlenenin,
Alırlar karısını.

manilerimiz.com Beyoğlunda gezersin,
Gözlerini süzersin,
Kredi kartlarını telefonla öde,
Daha da çok gezersin.

manilerimiz.com Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir arkadaşım var.
Hep kız peşinde gezer.

manilerimiz.com Bir taş attım denize,
Saat geldi sekize,
Kim kızını verir,
Senin gibi kerize.

manilerimiz.com Motor geliyor motor,
Motorun bacası yok,
Kalkmış beni istiyor,
Pantolonun paçası yok.

manilerimiz.com Meşe meşeye benzer,
Meşe çiçeğe benzer,
Bizim buranın erkekleri,
Ölmüş eşeğe benzer.

manilerimiz.com Neşelidir gecesi,
Bahçeden gelir sesi,
Ben kimsenin değilim,
Gönlümün eğlencesi.

manilerimiz.com Oya örüyorum oya,
Uzattım boydan boya,
İstemediğim oğlanı,
Oynattım doya doya.

manilerimiz.com Parmağımda yüzüğün,
Halkaya da benziyor,
Yârimin bakışları,
Dalgaya da benziyor.

manilerimiz.com Pencerede sardunya,
Sardunyayı kırdınya,
Önce bana bakmazken,
Şimdi bana kaldınya.

manilerimiz.com Pirinçlik kenarında,
Pirinç mi pişiriyorsun?
Benim gibi cahille,
Dalga mı geçiyorsun?

manilerimiz.com Pencereden bakan oğlan,
Sümükleri akan oğlan,
Annem beni sana vermez,
Horozlardan korkan oğlan.

manilerimiz.com Parmağında yüzüğün,
Halkaya da benziyor,
Oğlan senin bakışın,
Dalgaya da benziyor.

manilerimiz.com Süpürgenin telleri,
Bursanın güzelleri,
Kız istemeye gelmiş,
İstanbulun kelleri.

Ardahan Manileri Halıyı koydu yüke,
Yedi kat büke büke,
Beni sana kim verir,
Alnı dik burnu yeke.

manilerimiz.com Havuz başı mermeri,
Men almanam berberi,
Tıraş eder kelleri,
Pis pis kokar elleri.

Bir mani, söz, yorum yazın...

Kategori Seçiniz:

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com