ŞANSINA MANİ SEÇ

Azerbaycan Manileri

manilerimiz.comDağları aşmağ olmaz
Narıncı başmak olmaz
Bir guru sözden ötürü
Yardan savaşmak olmaz

manilerimiz.comYeri dam üsde yeri
Gızıl çam üsde yeri
Ayağların incise
Çık sinem üsde yeri

manilerimiz.comDağ başında guzu var
Ahu kimin gözü var
Gız oğlanı sevse
Kimin ona sözü var

manilerimiz.comEziziyem çengele
Duman gele çen gele
Keten köynek ağ meme
Al eline çengele

manilerimiz.comEziziyem men dilden
Elindeki mendilden
Yarınan merc bağladım
O dodağdan men dilden

manilerimiz.comBir guş gelir ağdaşdan
Xeber verir gardaşdan
Gardaş bacıdan doysa
Doymaz bacı gardaşdan

manilerimiz.comAy gelen haralısan
Gaşları garalısan
Gözlerinden taniyiram
Bizim yerin maralısan

manilerimiz.comGuş uçar çemen üsde
Sümbül yasemen üsde
Yarım geldi deseler
Yeri var sinem üsde

manilerimiz.comBuşağ üsde çiçeyem
El vurma köynekçeyem
Hamıya çirkin olsam
Öz yarıma göyçeyem

manilerimiz.comElim goydum el üsde
Mina kemer bel üsde
Bugün yarım gelecek
Gedim durum yol üsde

manilerimiz.comYanan çırak olaydım
Yoldan ırak olaydım
Yarım piçin piçende
Soyuk bulağ olaydım

manilerimiz.comGızıl gül desde desde
Tutmuşam desde desde
Yardan gelen mektubu
Goymusam sinem üsde

manilerimiz.comAraz üsde buz üsde
Kebab yanar köz üsde
Goy meni öldürsünler
Bir alagöz gız üsde

manilerimiz.comDeyirmen üsdü çiçek
Orağ getir gel piçek
Gardaş nişanlın gördüm
Garagöz halga birçek

manilerimiz.comCeyranı avladılar
Dağ başına govladılar
Ceyran buradan getmezidi
Zulm ile govaladılar.

manilerimiz.comSu gelir lüle lüle
Tökülür gızıl güle
Gız oğlanı dindirir
Danışıp güle güle

manilerimiz.comGeline bax geline
Elin vurup beline
Geline ne dediniz
Küsüp getti eline

manilerimiz.comSemaver yana yana
Od düşüp şirin cana
Danışıram kağıznan
Dil ganır yana yana

manilerimiz.comGelirdim süze süze
Gızıl gül süze süze
Yar mene gaş göz etti
Tellerin düze düze

manilerimiz.comYarım gelip yatmaya
Gül etrine batmağa
Sabah yuxusu şirin
Gıymıram oyatmaya

manilerimiz.comBir gız gördüm piçinde
Saçı sümbül içinde
Ona bir toy gurardım
Gelen ayın içinde

manilerimiz.comAlma nar üsden gedir
Heyva nar üsde gedir
Mahnıların hammısı
Eziz yar üsde gedir

manilerimiz.comBir gül ektim miyana
Gül sünbüle dayana
Oxu bülbülüm oxu
Belki yarım oyana

manilerimiz.comGaşlarının garasına
Derdimin çarasına
Meni gonça gül eyle
Goy sinen arasına

Bir mani, söz, yorum yazın...

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com