ŞANSINA MANİ SEÇ

Erkeklere Maniler

manilerimiz.com Oy emiri emiri,
Çingene döver demiri,
Bizim köyün oğlanları,
Pencere başı kemiri.

manilerimiz.com Altın çeşme akmasın,
Yüreğimi yakmasın,
Gözlerine tembih et,
Öyle çapkın bakmasın.

Ardahan Manileri Kapı kapı kanatlı,
Kapıdan geçti on atlı,
Ben yârimi tanırım,
Uzun boylu kıratlı.

Ardahan Manileri Manide mestim oğlan,
Küçükten dostum oğlan,
İşittim evlenmişsin,
Ben senden küstüm oğlan.

manilerimiz.com Iraftaki siniler,
El vurdukça iniler,
Köyümde bir yiğit var,
Haftada yar yeniler.

manilerimiz.com Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

manilerimiz.com Koyunum var karaman,
Gaybolursa araman,
Ben bir reçber kızıyım,
Şehirliye yaramam.

manilerimiz.com Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

manilerimiz.com Dut yedim tuttu beni,
Yarim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.

manilerimiz.com Dağda tavuk kümesi,
Başında allı fesi,
Oğlanlar vezir olsa,
Yine kızın kölesi.

manilerimiz.com Pınara desti koydum,
Damla damla dolacak,
Benim sevdiğim oğlan ,
Başöğretmen olacak.

manilerimiz.com Çayda çanak kırılmış,
Kız oğlana vurulmuş,
Oğlan almam dedikçe,
Kız boynuna sarılmış.

Bir mani, söz, yorum yazın...

Kategori Seçiniz:

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com