ŞANSINA MANİ SEÇ

Gümüşhane Yöresi Manilerinden Örnekler

manilerimiz.com Küp içinde pastırma
Kız zülüfün kestirme
Kestirirsen az kestir
El oğlunu küstürme

manilerimiz.com Canımın cananısın
Dünyaların balısın
Gel sevdiğim al beni
Derdimin dermanısın

manilerimiz.com Ahım çıktı dağlara
Gönül düştü yollara
Söyle dayanılır mı
Bu kara sevdalara

manilerimiz.com Ağustosun sıcağı
Yaktı bahçeyi bağı
Merak etme sevgilim
Geçti güzellik çağı

manilerimiz.com Ağlarım ağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Göçtü hülyam gidiyor
Virane bağlar gibi

manilerimiz.com Halka yüzük parmakta
Benim yârim konakta
Ya Rabbi sen kavuştur
Harman ile orakta

manilerimiz.com Lahori şal düğümü
Kim gördü güldüğümü
Vallahi kam ederim
İsterim sevdiğimi

manilerimiz.com Güneşte yok ayda yok
Durgun akan suda yok
İyilik et herkese
Kötülükten fayda yok

Gümüşhane İli Manileri Arşivi


Gümüşhane Yöresi Manilerinde 37 Mani Kayıtlı.

Bir mani, söz, yorum yazın...

Ekleyen:

Gümüşhane Kelkit Manileri | Gümüşhane Köse Manileri | Gümüşhane Kürtün Manileri | Gümüşhane Merkez Manileri | Gümüşhane Şiran Manileri | Gümüşhane Torul Manileri |