ŞANSINA MANİ SEÇ

Kısa Maniler

N.MERYEM SİNCİ hayat bir yaprak
elbet solacak
en güzel hatıralar
bu defterde kalacak

manilerimiz.com Çay aşağu giderim,
Topal koyun güderim,
Eğer anam vermezse,
Bohçamı alur giderim.

manilerimiz.com Toprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

manilerimiz.com Tütün içtim lüleden,
Benim yârim Rize den,
Biricik biricik baş olmaz,
Hoş geldiniz cümleden.

manilerimiz.com Damda kırat harlıyor,
Kapılan parlıyor,
Aşmış yengem geliyor,
Beyaz mendil sallıyor.

manilerimiz.com Hereke?dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.

manilerimiz.com Kara tren ak tren,
Askerleri say tren,
Benim yarım kırkbeşti,
Postasıyla say tren.

manilerimiz.com Resme çıksak a yârim
Boylarımız uyar mı?
Size gitsek a yârim,
Annen eve koyar mı?

manilerimiz.com Tarla bitirir misin?
Kaval öttürür müsün?
Aret benim yârime,
Selam götürür müsün?

manilerimiz.com Çiçekler başındadır,
Sürmesi kaşındadır,
Kara gözlü sevdiğim,
Henüz genç yaşındadır.

manilerimiz.com Suyoludur suyolu,
Boş giden gelir dolu,
Bana nikâh yapacak,
Muhtarın büyük oğlu.

manilerimiz.com Anne bana terlik al,
Sakın yeşil olmasın,
Gideceğim oğlanın,
Kız kardeşi olmasın.

manilerimiz.com Kuyu dibinde kuyu,
Uyu efendim uyu,
Bana sarhoş diyorlar,
İçtiğim üzüm suyu.

manilerimiz.com Fındık yeşil çotanak,
Dalında salkım saçak,
Yeşil giysi içinde,
Kahverengi yavrucak.

manilerimiz.com Dere boyu gidelim,
Koyun kuzu güdelim,
Sennen beni görmüşler,
İnkâr bayrım edelim.

manilerimiz.com Elma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
İlişmeyin yârime,
İki ayda bir geldi.

manilerimiz.com Görele, Tirebolu,
Giresun da konduğum,
Bulancak, Ordu bilir,
Kıymetini funduğun.

manilerimiz.com Yüklensin arabalar,
Seksen okka çuvallar,
Fındık hazır olunca,
Şenlensin çarşı pazar.

manilerimiz.com Seviyorum ama kimi,
En tatlı birisini,
Nasıl anlatsam sana,
İlk harfine baksana.

manilerimiz.com Mektup yazdım yaz idi,
Kalemim kiraz idi,
Daha yazardım ama,
Mürekkebim az idi.

manilerimiz.com Masa üstünde vişne,
İşle ablacığım işle,
Bizim eve yakışır,
Yeşil gözlü enişte.

manilerimiz.com Kırmızı taksi geliyor,
Dağı taşı deliyor,
Ablam gelin oluyor,
Sıra bana geliyor.

mesut mini mini periler
gece rüyama girdiler
sevdigin kim dediler
bana seda dediler

manilerimiz.com Ayağımdaki mesler,
Bastığım yeri sesler,
Nasıl denk geldik,
Sen sarışın ben esmer.

manilerimiz.com Kınayı getir anam,
Parmağın batır anam,
Bu akşam misafir al,
Koynunda yatır anam.

Ardahan Manileri Yüzük attım çayıra,
Soyha düştü bayıra,
Yığılın konu komşu,
İşimiz döndü bayıra.

manilerimiz.com Ağam derim naçarım,
İnci mercan saçarım,
Dünya deniz olunca,
Ben kuş olup kaçarım.

manilerimiz.com Anne demeye geldim,
Kaymak yemeye geldim,
Meramım kaymak değil,
Yâri görmeye geldim.

manilerimiz.com Harmanı yuvarladım,
Samanı çuvalladım,
Gara gözlü ey abim,
Allaha ısmarladım.

manilerimiz.com Karşıdan ünlüyorlar,
Badılcan belliyorlar,
Bu köy nasıl köyümüş,
Varmadan övüyorlar.

manilerimiz.com Sergenlerde çekirdek,
Bostanlarda bitecek,
Ben isterim babamdan,
Dört davul sekiz köçek.

manilerimiz.com Tavanlarda tencere,
El vurmadım incire,
Gavur babam duymasın,
Çeker beni zencire.

Bir mani, söz, yorum yazın...

Kategori Seçiniz:

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com