ŞANSINA MANİ SEÇ

Türkiye'nin Tüm Yörelerinden Manilerimiz Arşivi

manilerimiz.comCoştum coştum duruldum,
Kız peşinden yoruldum,
Gayri senden vazgeçtim,
Ben ablana vuruldum.

manilerimiz.comEmek verip derdiğim,
Askere gönderdiğim,
Gayri dayanamıyom,
Tez gel gönül verdiğim.

manilerimiz.comÇayda çanak kırılmış,
Kız oğlana vurulmuş,
Oğlan almam dedikçe,
Kız boynuna sarılmış.

manilerimiz.comKoyun keçi otlatırım,
Yükseklerden atlatırım,
Verselerdi benim yarimi,
Düşmanları çatlatırdım.

manilerimiz.comÇeşme başı pıtırak,
Gelin kızlar oturak,
Ne oturak ne durak,
Satılak da kurtulak.

manilerimiz.comSepet sepet üzüm var,
Benim sende gözüm var,
Senden başkası haramdır,
Dünya ahiret sözüm var.

manilerimiz.comPınara desti koydum,
Damla damla dolacak,
Benim sevdiğim oğlan ,
Başöğretmen olacak.

manilerimiz.comDağda tavuk kümesi,
Başında allı fesi,
Oğlanlar vezir olsa,
Yine kızın kölesi.

manilerimiz.comKarşı bağın üzümü,
Gelin kırma sözümü,
Utandım diyemiyom,
Bir öpeyim yüzünü.

manilerimiz.comMendil aldım onbeşe,
Onu serdim güneşe,
Gitti yarim gelmeldi,
Beni aldı telaşe.

manilerimiz.comKuş kafese girmiyor,
Buna aklım ermiyor,
Hiç boşuna ah çekme,
Annem beni vermiyor.

manilerimiz.comKayalar yarılmasın,
Yar bana darılmasın,
Yar bana darılıp da,
Ellere sarılmasın.

manilerimiz.comHey hızara hızara,
Dalda elma gızara,
Beni sana vermezler,
Başka yerden gız ara.

manilerimiz.comDut yedim tuttu beni,
Yarim unuttu beni,
Yarı yola varmadan,
Hıçkırık tuttu beni.

manilerimiz.comSu içtim kana kana,
Sular akar ne yana,
Yüzün bir gün görmedim,
Bilmem gidem ne yana.

manilerimiz.comKara tavuk olmadın mı,
Dallara konmadın mı,
Şebek yüzlü kaynanam,
Sen gelin olmadın mı.

manilerimiz.comToprağında taşında,
Benleri var kaşında,
Sen bahar içindesin,
Bense ömrüm kışında.

manilerimiz.comKarşıdaki gök ekin,
Aldırdım elimdekin,
Her soran benzim sorar,
Sormazlar kalbimdekin.

manilerimiz.comEkim ektim düzlere,
Diken oldum gözlere,
İşte ben gider oldum,
Buralar kalsın sizlere.

manilerimiz.comDuvağı telli gelin,
Gümüşten elli gelin,
Buğulu gözlerinden,
Sevdiğin belli gelin.

manilerimiz.comYıldırım vurdu bizi,
Dal gibi kırdı bizi,
Araya girdi düşman,
Dağlar ayırdı bizi.

manilerimiz.comKoyunum var karaman,
Gaybolursa araman,
Ben bir reçber kızıyım,
Şehirliye yaramam.

manilerimiz.comYüzümde çifte benler,
Hayran oldu görenler
Bilmem nasıl vazgeçecek,
Bana gönül verenler.

manilerimiz.comMaşrapanın kalayı,
Kızlar çeker halayı,
Allah için söyleyin,
Var mı aşkın kolayı.

manilerimiz.comYukarıki dağlardan,
Yuvarlandı taş geldi,
Mektubunu okurken,
Gözlerimden yaş geldi.

manilerimiz.comBahar gecesi misin ?
Aşkın hecesi misin ?
Misk gibi kokuyorsun,
Çiçek bahçesi misin ?

manilerimiz.comOy gazeli gazeli,
Dağlar çeker nazeli,
Orta yerde oynuyor,
Annesinin güzeli.

manilerimiz.comMani mani peşine,
Bak şu feleğin işine,
Yâre benzer aradım,
Rastlamadım eşine.

manilerimiz.comLeblebi koydum tasa,
Doldurdum basa basa,
Benim yârim çok güzel,
Azıcık boydan kısa.

manilerimiz.comDereler çakıl taşı,
Ördekler yeşil başlı,
Ben bir yâr sevdim,
Al yanaklı çatık kaşlı.

manilerimiz.comArabası aynalı,
Şu oğlana varmalı,
Oğlan pek güzel amma,
Anası olmamalı.

manilerimiz.comYürürüm basa basa,
Yerler çamur olmasa,
Çok canlar yakarım,
Yaşım ufak olmasa.

Bir mani, söz, yorum yazın...

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi