ŞANSINA MANİ SEÇ

Türkiye'nin Tüm Yörelerinden Manilerimiz Arşivi

manilerimiz.comBizim evin önüne,
Kim attı mavi boya,
Annem babam evde yok,
Bakalım doya doya.

manilerimiz.comBaşımdaki çemberim,
Oymalıdır oymalı,
Oldun dünya güzeli,
Sana nasıl doymalı.

manilerimiz.comSen Aslısın ben Kerem,
Sana kalbimi verem,
O kadar zalim olma,
Edeceksin beni verem.

manilerimiz.comMotor almış seksene,
Bin üstüne gezsene,
Motor güzeldir amma,
Bak üstündeki serseme.

manilerimiz.comBizim köyün yolları,
Çamurluktur kayarsın,
Bizim köyün kızları,
Dalgacıdır yanarsın.

manilerimiz.comDere boyunda hindi,
Hindiler suya indi,
Oğlu olan düşünsün,
Kızlar on bine bindi.

manilerimiz.comBizim evin önünde,
Ayvalar şişman olur,
İlk yârini almayan,
Sonunda pişman olur.

manilerimiz.comAyvalar dilim dilim,
Darılmış benim gülüm,
Ben gülüme ne dedim,
Kurusun ağzım dilim.

manilerimiz.comAmbar altunda cecük,
Bacakları küçücük,
Benüm sevduğum oğlan,
Dünyalarda biricük.

manilerimiz.comKasabaya giden yollar,
Uzadıkça uzarlar,
Geçme bizim kapıdan,
Eller bana kızarlar.

manilerimiz.comGayadan öküz bakar,
Öküzün karnı sakar,
Delikanlı dururken,
Sakallıya kim bakar.

manilerimiz.comKara tren ak tren,
Askerleri say tren,
Benim yarım kırkbeşti,
Postasıyla say tren.

manilerimiz.comEğer gelinim iyi olursan,
Bizde seni överiz,
Kotu olursan gelinim,
Hepimizde döveriz.

manilerimiz.comAvlu dibi örümcek,
Aklım gitti görüncek,
Ben aklımı yemedim,
Köylülere gidecek.

manilerimiz.comAyakkabı aldırdım,
Bir sele topukları,
Beni baştan çıkaran,
İstanbul kopukları.

manilerimiz.comKara kabak bağ atar,
Altında yılan yatar,
Ben bilmem mi a yârim,
Goynunda neler yatar.

manilerimiz.comDeniz coştu göl oldu,
Yârim sana ne oldu,
Benim sana yandığım,
Memlekette şan oldu.

manilerimiz.comMısır ektim azmasın,
Gelen geçen kazmasın,
Yar üstüne yar seven,
Gençliğine doymasın.

manilerimiz.comElinde demir orak,
Mektup göndersem ırak,
Cebinde tarağın,
Bana yadikar bırak.

manilerimiz.comGökde yıldız niniynen,
Köçek oynar ziliynen,
Ayağına taş batmış,
Siliyor mendiliylen.

manilerimiz.comDam kapısı açıldı,
İnce boncuk saçıldı,
Yar kapıdan girince,
Gözüm gönlüm açıldı.

manilerimiz.comDağda tavşan oynuyor,
Yelesini yağlıyor,
Ötmüş yârim dizime,
Garip garip ağlıyor.

manilerimiz.comIrmak coştu kül oldu,
Yârim sana ne oldu,
Olan oldu a gülüm,
Madenkeş sebep oldu.

manilerimiz.comKarpuz kestim kan gibi,
Uzadı urgan gibi,
Bizim köyün kızları,
Kınalı kurban gibi.

manilerimiz.comDikenli?nin dağları,
Üzüm yapmaz bağları,
Üzüm yapsa bağları,
Evlenir oğlanları.

manilerimiz.comHarmanlardan geçiver,
Ata yonca biçiver,
İki tane yar olmaz,
Birinden vazgeçiver.

manilerimiz.comHereke?dir köyünüz,
Buz gibidir suyunuz,
Köyünüzü beğendim,
Yok, mu bekâr kızınız.

manilerimiz.comYarımca?da saz olur,
Gül açılır yaz olur,
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.

manilerimiz.comKomşu köyün yolları,
Dönüm geliyor dönüm,
Komşu köyden kız almak,
Ölüm geliyor ölüm.

manilerimiz.comKar yağıyor yağıyor,
Abamı giyeceğim,
İhtiyara varıp da,
Goca mı diyeceğim.

manilerimiz.comSarı kâğıt yazarım,
Sandık sandık basarım,
Yârimi vermezlerse,
Ben kendimi asarım.

manilerimiz.comAt üstünde cenderme,
Dut kolundan goyverme,
Giz ben seni alacın,
Kimselere deyverme.

Bir mani yazın...

Kategori Seçiniz:

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com