ŞANSINA MANİ SEÇ

Türkiye'nin Tüm Yörelerinden Manilerimiz Arşivi

manilerimiz.comEv ötene ev yaptım,
Çıktım üstüne baktım,
Yârim gelecek diye,
Çivte lambalar yaktım.

manilerimiz.comSergenlerde çekirdek,
Bostanlarda bitecek,
Ben isterim babamdan,
Dört davul sekiz köçek.

manilerimiz.comIrmak gumsuz galır mı?
Dibi susuz galır mı?
Senin gibi güzelin,
Goynu yarsız galır mı?

manilerimiz.comEvleri var üst başta,
Kondum dalda taşta,
Sen orada ben burda,
Akıl kalmadı başta.

manilerimiz.comArabamın tekeri,
Hem ileri hem geri,
Benim de bir yârim var,
İstanbul un şoförü.

manilerimiz.comKarşıdan ünlüyorlar,
Badılcan belliyorlar,
Bu köy nasıl köyümüş,
Varmadan övüyorlar.

manilerimiz.comHarmanı yuvarladım,
Samanı çuvalladım,
Gara gözlü ey abim,
Allaha ısmarladım.

manilerimiz.comKeteni bez edeyim,
Hangi yol gözeteyim,
Kara gözlü yarimi,
Kimlere benzeteyim.

manilerimiz.comAyağında mesi var,
Odasında sesi var,
Bekâr oğlan değil mi?
Kızlarda hevesi var.

manilerimiz.comTitretin ışıkları,
Çalıver kaşıkları,
Yürü tirenim yürü,
Kavuştur âşıkları.

manilerimiz.comMendil serdim bir taşa,
Neler geldi bu başa,
Öptüm bir kız yanağı,
Dedi bana çok yaşa.

manilerimiz.comİp attım ucu kaldı,
Ocakta saçı kaldı,
Ben büyüttüm el aldı,
Yürekte acı kaldı.

manilerimiz.comAyakkabı giyerim,
Üstü beyaz olursa,
Kaynanamı severim,
Oğlu güzel olursa.

manilerimiz.comElma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
Eğil bir yol öpeyim,
Al yanaktan kan geldi.

manilerimiz.comAnadolu uşağı,
Köşük bağlar kuşağı,
Onu bunu dinlemez,
Çeker vurur bıçağı.

manilerimiz.comEvimizin onü harman,
Harmanda okunur ferman,
Benim bu derdime,
Bulunmaz derman.

manilerimiz.comSabahın ilk ezanı,
Çağır mektup yazanı,
İlahi sen kavuştur,
Hasret ile gezeni.

manilerimiz.comMektup yazdım karadan,
Dağlar çıksın aradan,
İkimizi kavuştur,
Yeri göğü yaradan.

manilerimiz.comMaydanoz ot değil mi,
Yaprağı dört değil mi,
Men sennen ayrılmışam,
Bu mene dert değil mi.

manilerimiz.comKaynanalar yılandır,
Her sözleri yalandır,
Gelinler mor çiçektir,
Her sözleri gerçektir.

manilerimiz.comKar yağar lapa lapa,
Bizim evin damına,
Kız seni alacağım,
Ananın inadına.

manilerimiz.comİki gemi yanyana,
Men istemem kaynana,
Olursa baldız olsun,
O defolur bir yana.

manilerimiz.comHavuz başı mermeri,
Men almanam berberi,
Tıraş eder kelleri,
Pis pis kokar elleri.

manilerimiz.comDolaba koydum fincan,
İçine koydum mercan,
Kaynanamın adını,
Koydum kuyruklu sıçan.

manilerimiz.comAkşamlar olmasaydı,
Badeler dolmasaydı,
Yâr koynuna girince,
Hiç sabah olmasaydı.

manilerimiz.comA benim bahtiyarım,
Gönülde tahtı yârim,
Yüzünde göz izi var,
Sana kim baktı yârim.

manilerimiz.comAnne demeye geldim,
Kaymak yemeye geldim,
Meramım kaymak değil,
Yâri görmeye geldim.

manilerimiz.comBağlarında üzüm var,
Mor şalvarda gözüm var,
Kaçma yârim uzağa,
Sana bir çift sözüm var.

manilerimiz.comDağlarda gezer oldum,
Okuyup yazar oldum,
Ben bir güzel uğruna,
Kuruyup gazel oldum.

manilerimiz.comHıçkırık tuttu beni,
Tuttu kuruttu beni,
Elin oğlu değil mi,
Gitti unuttu beni.

manilerimiz.comKahve Yemen?den gelir,
Bülbül çimenden gelir,
Ak topuk beyaz gerdan,
Her gün hamamdan gelir.

manilerimiz.comAldım aşkın tüfeğin,
Vurdum bir kaç karaca,
Dünyada bir yâr sevdim,
Kaşı gözü karaca.

Bir mani yazın...

Kategori Seçiniz:

Ekleyen:

Yöresel Manilerimizin En Güzel Örnekleri, Geleneksel Türkçe Maniler Arşivi Kültür Sitesi manilerimiz.com