ŞANSINA MANİ SEÇ

Ramazan Manileri

Sokak yolu dar mıdır?
Minaresi var mıdır?
İftara kal diyorlar
Acep aslı var mıdır?

Sadri ekledi

Benzer Maniler

BARIŞ CELAL TANGUROlundu âleme müjde
Getirir âlemi vecde
Ağaçlar ediyor secde
Geldi mübarek Ramazan!

SadriSahur vakti emîndir.
Hoşaf suyu serindir.
Aman eli çabuk tut
Yetimi sen sevindir

SerdarDüşman sana saldırır,
Der, (Oruç zayıflatır),
İlmi fenni, o çiğner,
Ahmakları yanıltır.

nasılımeski mani direk ister
söylemeye yürek ister
benim karnım tok ama
arkadaşım börek ister

RamazanKadir gecesi yüce,
Kul affolur o gece,
Bin aydan hayırlıdır,
Kıymetlidir netice.

KepsutluAkşam pide alınır,
Teravihler kılınır,
Sahura kalkmak için,
Her gün davul çalınır.

ArmağanDinle Hakkın kudretini
Kullarına nimetini
Müminlere vadeyledi
Mevla sekiz cennetini

rgz fdgrdDavulun içi pekmez,
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz,
Davulcu buradan gitmez.

MusaSanki konduk mirasa,
Gel çıkalım terasa!
İçli köfte beklerken,
Geldi sade pırasa.

ArşuHerkes sabırla bekler,
Zayi olmaz emekler
İftara geliyoruz.
Hazırlansın yemekler.

Rana Degirmenci 11ayin sultani
Basimizin taci
Gonullere kattin
Mutluluk harci

feyza ve halitramazan geldi dayandı
camiler nura boyandı
top atıldı kandil yandı
kalbimiz ona inandı