ŞANSINA MANİ SEÇ

İmalı Maniler

İki tahta kalındır,
Kayın babam zalımdır,
Ne kadar zalım olsa,
Kızı benim malımdır.

Ferdi Kaya ekledi

Benzer Maniler

EditörHoca geliyor hoca,
Ayağı koca koca
Kızları küçük sanmayın
Onlar istiyor koca.

ketevan Masa üstünde çiçek
Çiçek üstünde böcek
Benim sevdiğim yarim
Sigara içki içmeyecek.

Ferdi Kayaİki tahta kalındır,
Kayın babam zalımdır,
Ne kadar zalım olsa,
Kızı benim malımdır.

senanur şekerzeytin yağrağını dökmez
muhabbet candan gitmez
gözlerim seni gördü
başkalarına hayretmez

FERHAT KAYASıra sıra dikenler
Beyaz gömlek dikenler
Bakışından bellidir
Gizli sevda çekenler

Filiz ÇDut yedim tutdu beni
Sevdan kuruttu beni
Ne hayırsız yâr imiş
Ne tez unuttu beni

Elazığ manileriSuyünk üsdü guş yeri,
Gız öğüme düş yeri,
Bahat, yaz günü geşdi
Bağlar oldu gış yeri.

bilgeyaş nanenin kurusu
akan suyun durusu
ben yarimden vazgeçmem
işte sözün doğrusu

handenice dağları aştım
gönlüm ile savaştım
sırrına eremedin
peşinde çok dolaştım.

manilerimiz.comEştim eşti kum çıktı,
Kumun dibi su çıktı,
Seni dövmeye yârim,
Hangi serseri çıktı.

çaydanlıkta çayım varçaydanlıkta çayım var
tutunaçak neyim var
kırşehirin içinde
gül gibi sevdigim var

neslihandenizin dibi mildir
beni söyleten dildir
bir sen söyle birde ben
bakalım dertli kimdir