ŞANSINA MANİ SEÇ

Sitemli Maniler

Ağaç dikili kaldı
Yakam sökülü kaldı
Eller yare kavuştu
Boynum bükülü kaldı

Ahmet abdullahbeşe ekledi

Benzer Maniler

küpranurali derler adına
hergün gider oduna
söyle komşu oğluna
doğru gitsin yoluna

manilerimiz.comKaryolamın demiri,
O yâr benim değil mi?
O yâr benim olmazsa,
Öldürürüm kendimi.

ferdiarpa ekili kaldi
sapi dikli kaldi
ben sevdim eler aldi
boynum bukulu kaldi

hakanavlu gibi mum yanar
oğlanın burnu kanar
girmiş otuz yaşına
on beşinde kız arar

manilerimiz.comOldum ben pek avare,
Gidin söyleyin yare,
Gençliğime acısın,
Yakmasın beni nare.

semraElmayı yüke koydum
Ağzını dike koydum
Şu ellerin içinde
Boyunumu büke koydun

AYSENUR Masa kurdum sizlere
Çok göründüm gözlere
İşte geldim gidiyorum
Edremit kalsın sizlere

melisaüç altınım olsa
üçünde de yaprak olsun
bizi ayıranlar
kara toprak olsun

tugba karkifindik fistik olurmu
ates yastik olurmu
sen orada ben burada
boyle dostluk olurmu

furkançınarGarşıdan gelen atlı,
Ne gayratlı gayratli,
Ben istedim vermedi,
Niman malın gıymatlı

ŞiBa BakiYanamam bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözüm yaşın sile sile.

manilerimiz.comÖldürün kanım aksın,
Her gelen bana baksın,
Kimi der yazık oldu,
Kimi der canı çıksın.