ŞANSINA MANİ SEÇ

Köy Manileri

Düz mahallesi düzayak
Kalkın gidah yalneyak
O yarın toyu oler
Hep beraber öyniyak

Muş Manileri

Maniyi manilerimiz.com ekledi

Benzer Köy Manileri

Anamur ManileriDerenin kenarında
İncirin ufakları
Hiç çıkmıyor aklımdan
Yârimin gözyaşları

burak 48küpümüz doldu pekmez,
bu pekmez bize yetmez,
bizim köyün kızları,
davul zurnasız gitmez.

manilerimiz.comDut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Ağzım dilim kurusun
Yâr demedim duyunca

KalecikliDemir kapı sürgülü
İpek mendili sürgülü
Benim sevdiğim oğlan
Yedi köyün bülbülü

manilerimiz.comMinarenin alemi
Kaşlar kudret kalemi
Ben sen doktor sandım
Niye açtın yaremi

manilerimiz.comÜzüm koydum sepete
Yar oturur tepede
Küçükken yâr sevdim
Şan olur memlekete

manilerimiz.comGel çeşmenin başına
Bir tas su ver içeyim
Eğer baban vermezse
Nasıl da vazgeçeyim?

djKara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar

manilerimiz.comUzun kavak bu mudur?
Dibinde su mudur?
Alcan dedin almadın
Son cevabın bu mudur?

melihBilal köydür köyümüz
zemzem akar suyumuz
sevip sevip ayrılmak
yoktur öyle huyumuz

manilerimiz.comKaleden inene bak
Elinde yeşil sancak
Ne kız oldum ne gelin
Ateşe yandım ancak

Güler D.Dağlar taşlar aşarım
Bereketle taşarım
Sofrandan eksik etme
Ben taze bir kaşarım