ŞANSINA MANİ SEÇ

Köy Manileri

İndim kuyu dibine
Tuttum yârin eline
Yar elinde bir şey yok
Sarılırım beline

İzmir Manileri

Maniyi manilerimiz.com ekledi

Benzer Köy Manileri

manilerimiz.cominek aldım yüz ona
südünü sādım ḳazana
ḳumar oynarsan ōlan
vallāhi gelmem sana

manilerimiz.comYazı yabansız olmaz
Ökçe tabansız olmaz
Sakın küsüp darılma
Sürü çobansız olmaz

manilerimiz.comHalı dokurum halı
Yârin yollarına
Her rengini koydum
Halının dallarına

Dereli ManileriTarlada mısır biçeceğim
Soğuk sular içeceğim
Annen baban vermezse
Kız köyünden geçeceğim

manilerimiz.comGel çeşmenin başına
Bir tas su ver içeyim
Eğer baban vermezse
Nasıl da vazgeçeyim?

YağmurGokde yılduz miliynen
Koçek oynar ziliynen
Bizim köyün gızları
Adam eyler diliynen

Zehra makedonya kanatlar köyüArpa ektim biçerim
Yolum budur geçerim
Ver baba istediğime
Buymuş yazım çekerim

manilerimiz.comDilbeyandır köyümüz
Buz gibidir suyumuz
Kendimiz köylü ama
Şehirlidir huyumuz

BÜŞRAAğrı ağrı içinde
Ağrı dağlar içinde
Ağrı'ya dokunmayın
Köyün oğlanları içinde

Nur.Al bayrak aklandı
Göklerde de sallandı
Bizim köyün gençleri
Yeri yerinden oynattı

Güler D.Dağlar taşlar aşarım
Bereketle taşarım
Sofrandan eksik etme
Ben taze bir kaşarım

dj muhammetKarşıdan ünlüyorlar
Badılcan belliyorlar
Bu köy nasıl köyümüş
Varmadan övüyorlar